ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Επιτυχημένος ο θεσμός της Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Αθήνα 26.11.2015, 19:17

Την επιτυχία του θεσμού της Μαθητείας του ΟΑΕΔ τόσο ως προς την κατάρτιση των αποφοίτων, όσο και ως προς την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, καταδεικνύει έρευνα της εταιρείας ΕΕΟ Group για λογαριασμό του Οργανισμού, που έρχεται μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισοί απόφοιτοι (47%) των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ των τελευταίων τριών ετών (2011 – 2014), εργάζονται, ενώ το 50% αυτών βρήκαν εργασία σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών. Τέσσερις στους δέκα απασχολούνται στης ειδικότητα που εκπαιδεύτηκαν, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών (70%) απασχολούνται πέραν του ενός έτους. 

- Ηλικία φοίτησης: Οι μαθητές των Σχολών γράφονται σε αυτές μετά τα 18 έτη (68% των αποφοίτων), αφού πρώτα ολοκληρώσουν σπουδές σε άλλο εκπαιδευτικό σύστημα.

- Πρακτική άσκηση: Οι περισσότεροι (οκτώ στους δέκα) τοποθετήθηκαν σε θέσεις πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, ενώ εννέα στους δέκα πρακτικά ασκούμενους (88%) απασχολήθηκαν σε συναφές με την ειδικότητά τους αντικείμενο. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης ήταν τόσο στο δημόσιο (53%) όσο και στον ιδιωτικό (47%) τομέα.

- Εργασιακή κατάσταση: Το 52% (περίπου ένας στους δύο) είναι σήμερα άνεργοι και το 47% εργάζονται. Από τους εργαζόμενους αποφοίτους οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις πρακτικής άσκησης κατά τη φοίτησή τους το μεγαλύτερο μέρος (89,7%) δεν παρέμεινε στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης με το πέρας των σπουδών τους. Το 50% των  εργαζόμενων αποφοίτων, βρήκε εργασία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (έως 6 μήνες) από την ολοκλήρωση της φοίτησής του στις σχολές Μαθητείας. Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους απόφοιτους (38,4%) δηλώνουν ότι το τυπικό και ουσιαστικό  προσόν που έλαβαν στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ τους βοήθησε κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Ένα μικρό ποσοστό (15,7%) δήλωσε πως βοηθήθηκε και από τη Σχολή Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) στην εύρεση της τρέχουσας θέσης εργασίας του.

- Ειδικότητα: Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους αποφοίτους (39%) απασχολούνται στην ειδικότητά τους. Περίπου το 70,0% εξ αυτών απασχολείται στην ειδικότητα άνω του ενός έτους. Οι απόφοιτοι που απασχολούνται μεν αλλά όχι στην ειδικότητα τους, ανέφεραν ως αίτιο: Την οικονομική κρίση. Και την έλλειψη άδειας ασκήσεως  επαγγέλματος ή κάποιο επιπλέον προσόν το οποίο δεν παρέχεται από τις Σχολές Μαθητείας. Περίπου ένας στους πέντε εργαζόμενους στην ειδικότητα είναι αυτοαπασχολούμενος (16,4%), ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις στους πέντε εργάζονται με εξηρτημένη σχέση εργασίας (83,6%).

- Άνεργοι: Περίπου οι μισοί (50,7%) εκ των άνεργων αποφοίτων βρίσκονται πάνω από ένα χρόνο χωρίς απασχόληση. Το ποσοστό των «για μεγάλο χρονικό διάστημα» ανέργων αυξάνει αν προστεθεί και το 16,8% των αποφοίτων οι οποίοι είναι από 7 μήνες έως ένα χρόνο άνεργοι. Ένας στους δύο άνεργους αποφοίτους (50,7%) είχε εργασθεί κάποια χρονική στιγμή στο διάστημα μεταξύ της αποφοίτησής του μέχρι και τη διεξαγωγή της έρευνας (Νοέμβριος 2015). Από αυτούς οι περισσότεροι (το 65,2%) είχαν απασχοληθεί από έναν μήνα έως μισό χρόνο. Ενώ, ένας στους έξι (15,5%) απόφοιτους είχε απασχοληθεί πάνω από ένα χρόνο.

- Προτάσεις: Τρεις είναι οι δημοφιλέστερες προτάσεις ενίσχυσης της απασχολημότητας των αποφοίτων των σχολών μαθητείας στην αγορά εργασίας: Πρώτον, η παροχή καλύτερης επαγγελματικής κατάρτισης και μεγαλύτερης εργασιακής εμπειρίας από τη Σχολή Μαθητείας. Δεύτερον, η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του τυπικού προσόντος των σχολών Μαθητείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τρίτον, να συμπεριληφθεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής. 

Η ημερίδα
Η έρευνα έγινε σε πανελλαδικό δείγμα αποφοίτων των σχολών που ολοκλήρωσαν της σπουδές τους τα έτη 2012, 2013 και 2014 και παρουσιάσθηκε στην ημερίδα του ΟΑΕΔ για τις σχολές Μαθητείας και τα Γραφεία διασύνδεσης, που διοργάνωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οργανισμού, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας διαπιστώθηκε ότι η συνεχής αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας του ΟΑΕΔ με το δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, καθώς και η διασύνδεση της παρεχόμενης κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των κοινωνικών φορέων και η ανάδειξη των Γραφείων Διασύνδεσης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, τα οποία αποτελούν τη νέα γέφυρα συνεργασίας του Οργανισμού με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που εκπαιδεύουν και απασχολούν σπουδαστές  των σχολών του.  

«Ο θεσμός της Μαθητείας έχει δώσει πολλά στα 60 χρόνια ζωής του και με την αναβάθμισή του, θα δώσει περισσότερα τα επόμενα χρόνια», σημείωσε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ κυρία Μαρία Καραμεσίνη, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας. 

«Οι σχολές του ΟΑΕΔ αναβαθμίζουν συνεχώς τα προσόντα των σπουδαστών – τεχνιτών και τροφοδοτούν την αγορά εργασίας με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό», πρόσθεσε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, υπογραμμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών χρειάζονται συνεχή αναβάθμιση, κάτι που αποτελεί κεντρικό στόχο της – υπό εξέλιξη – αναδιοργάνωσης του Οργανισμού. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο ΟΑΕΔ επικαιροποιεί τα προγράμματα σπουδών της Μαθητείας, ανιχνεύει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε τεχνικό προσωπικό, και καθιερώνει την συστηματική συνεργασία του με τους κοινωνικούς εταίρους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος αναφέρθηκε στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σημειώνοντας ότι «το παρόν και το μέλλον μιας χώρας κρίνεται από τον τρόπο που καλλιεργούνται οι δεξιότητες της νέας γενιάς». 

Τόνισε ότι τα επιμελητήρια οφείλουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του θεσμού της Μαθητείας, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, και προτείνοντας ειδικότητες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. «Πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα επαγγελματικού προσανατολισμού στη χώρα μας που να ξεφεύγει από τα υπάρχοντα στερεότυπα», επισήμανε. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ Κ. Σταμούλος περιέγραψε την ιδιαίτερη σχέση των σχολών μαθητείας με την ελληνική οικογένεια –ιδιαίτερα των χαμηλών εισοδημάτων– καθώς αποτελεί την μοναδική πρόσβαση των φτωχών μαθητών στην εκπαίδευση. Σημείωσε ότι η πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών είναι εξαιρετικά υψηλή και επισήμανε ότι το ποσοστό αυτών που βρίσκουν εργασία είναι διπλάσιο από τις άλλες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

Τέλος, η διευθύντρια Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Νατάσα Σακκά περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας του δυικού προγράμματος σπουδών στις σχολές μαθητείας, τις παροχές στους εκπαιδευόμενους (αμοιβή πρακτικής άσκησης 17,12 ευρώ ημερησίως, επίδομα στέγασης και σίτισης κλπ) και ανέπτυξε τον τρόπο λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματική Εκπαίδευσης.

Ταυτότητα
Τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελούν τον  συνδετικό κρίκος της Μαθητείας ΟΑΕΔ με την τοπική αγορά εργασίας και με την κοινωνία.

Με την λειτουργίας τους διασφαλίζουν: 
- Την διαβούλευση – συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τα επιμελητήρια, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις επιχειρήσεις  Κοινωνικής Οικονομίας, προκειμένου να ανιχνευθούν αφενός οι ανάγκες σε προσωπικό αφετέρου οι ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής αγοράς εργασίας.
- Ενημερώνουν και πληροφορούν τις επιχειρήσεις για τα οφέλη της Μαθητείας ΟΑΕΔ, με στόχο την αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό και στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας. 
- Προσφέρουν θέσεις Μαθητείας και παρακολουθούν την υλοποίηση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved