ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Έλεγχο στα ιδιωτικά σχολεία ζητά το υπουργείο Παιδείας

Αθήνα 6.7.2016, 16:13

Το υπουργείο Παιδείας καλεί με εγκύκλιό του τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν στον άμεσο έλεγχο των στοιχείων της άδειας ίδρυσης των ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων.

Ειδικότερα, οι Διευθύνσεις θα πρέπει να ελέγξουν εάν η νομική μορφή λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων, ο διακριτικός τους τίτλος,  η επωνυμία τους  συμπίπτουν με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αδειοδότησή τους.

Πιο αναλυτικά, σε συνεργασία με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίες ελέγχουν τα ιδιωτικά σχολεία, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να εξακριβώσουν:
1. Εάν ιδιωτικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής εποπτείας τους, που οι ιδιοκτήτες τους δεν είχαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όταν τα σχολεία αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από άρθρο του ν. 4264/2014 και αντικαταστάθηκε με άρθρο του ν. 4278/2014, έλαβαν τελικά άδεια με νέους ιδιοκτήτες, που προσκόμισαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν από τις κείμενες διατάξεις στον ίδιο χώρο με τους ίδιους μαθητές,
2. Εάν οι νέοι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού με τους παλαιούς ιδιοκτήτες.
3. Εάν η νομική μορφή με τα οποία λειτουργούν -φορολογικά και ασφαλιστικά- τα σχολεία συμπίπτει με αυτή της αδειοδοτήσεώς τους από το υπουργείο Παιδείας και στην περίπτωση αυτή να ελεγχθεί τυχόν αίτημα των ιδιοκτητών για αλλαγή της νομικής μορφής του σχολείου τους, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία σε μεταγενέστερο χρόνο από τις αποφάσεις αδειοδοτήσεως τους από το  υπουργείο.
4. Εάν από τον έλεγχο που θα διεξαγάγουν διαπιστώσουν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, να προχωρήσουν στην άμεση άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία.    
5. Εάν οι παραβάσεις που διαπιστώσουν υπερβαίνουν τα όρια δικαιοδοσίας τους, να αποστείλουν με τη σχετική έκθεση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ασκηθεί αρμοδίως  ο πειθαρχικός έλεγχος.

Οι Διευθύνσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να διεξαγάγουν τον έλεγχο στα ιδιωτικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, που εποπτεύουν και να αποστείλουν την σχετική έκθεση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας έως και την 31η Ιουλίου 2016.

* Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρούσι   06     / 07  /2016
Αριθ. Πρωτ.   Φ8/152/110623/Δ2
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Email: diekb@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Δ. Φουτούχος
Τηλέφωνο : 210 344 2086
FAX: 210 344 2765
ΠΡΟΣ :  
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας

ΚΟΙΝ:
Περιφερειακές  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της χώρας 

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Παρακαλούμε  να  προβείτε  άμεσα  στον   έλεγχο  των  στοιχείων  των  ιδιωτικών  σχολείων  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της  περιοχής  εποπτείας  σας , προκειμένου  να  εξακριβώσετε  ότι  είναι  τα  ίδια     με  αυτά που αναγράφονται στην άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας τους  βάσει  των  διατάξεων  του  ν.  4093/2012  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν.  

Ο έλεγχος  των  στοιχείων  των  ιδιωτικών  σχολείων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  αποτελεί  υποχρέωση    των  Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  σύμφωνα  με  τη  κείμενη  νομοθεσία. Στο    πλαίσιο  του  ελέγχου  είναι  αναγκαίο  να  ελεγχθεί  η  νομική  μορφή  λειτουργίας  των  ιδιωτικών  σχολείων,  ο  διακριτικός  τους  τίτλος,   η  επωνυμία  τους      και  εάν  αυτά  συμπίπτουν    με  τα  της αδειοδότησής τους.

Σε  συνεργασία   με  τις  φορολογικές  και  ασφαλιστικές  υπηρεσίες  του  Δημοσίου  οι  οποίες    ελέγχουν  τα  ιδιωτικά  σχολεία    παρακαλούμε  να  εξακριβώσετε:
Α) Εαν  ιδιωτικά  σχολεία  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  περιοχής  εποπτείας  σας,  που  οι  ιδιοκτήτες  τους  δεν  είχαν φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα , όταν  τα  σχολεία  αδειοδοτήθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4093/2012 , όπως  τροποποιήθηκε  από  άρθρο  τουν.  4264/2014  και  αντικαταστάθηκε  με  άρθρο  του  ν.  4278/2014   έλαβαν   τελικά   άδεια  με  νέους  ιδιοκτήτες , που  προσκόμισαν  τα  δικαιολογητικά , που  προβλέπονταν  από  τις  κείμενες  διατάξεις   στον  ίδιο  χώρο  με  τους  ίδιους  μαθητές,  
Β) Εάν οι  νέοι  ιδιοκτήτες  είναι  σύζυγοι  ή  συγγενείς  μέχρι  δευτέρου  βαθμού  με  τους  παλαιούς  ιδιοκτήτες  
Γ) Εάν  η  νομική  μορφή  με  τα  οποία  λειτουργούν -φορολογικά  και  ασφαλιστικά- τα  σχολεία  συμπίπτει  με  αυτή  της  αδειοδοτήσεώς  τους  από  το  ΥΠΠΕΘ  και  στην  περίπτωση  αυτή  να  λάβετε  υπόψη  τυχόν  αίτημα  των  ιδιοκτητών   για  αλλαγή  της  νομικής  μορφής  του  σχολείου  τους ,  που  υποβλήθηκε  στην  υπηρεσία  μας  σε  μεταγενέστερο  χρόνο  από  τις  αποφάσεις  αδειοδοτήσεως  τους  από  το    ΥΠΠΕΘ. 
Δ) Εάν  από  τον  έλεγχο  που  θα  διεξαγάγετε  διαπιστώσετε  παραβάσεις  της  κείμενης  νομοθεσίας, να  προχωρήσετε    στην  άμεση άσκηση των αρμοδιοτήτων σας, όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία.  
Ε) Εάν  οι  παραβάσεις  που  διαπιστώσετε  υπερβαίνουν  τα  όρια  δικαιοδοσίας    σας ,  να αποστείλετε με  τη σχετική  έκθεση    στην  υπηρεσία  μας,  προκειμένου  να  ασκηθεί  αρμοδίως    ο  πειθαρχικός  έλεγχος.

Οι  Διευθύνσεις  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  οφείλουν  να  διεξαγάγουν  τον  έλεγχο  στα  ιδιωτικά  Γυμνάσια  και   Γενικά Λύκεια, ημερήσια  και  εσπερινά, που  εποπτεύουν  και  να  αποστείλουν  την  σχετική  έκθεση  στην  υπηρεσία  μας  έως  και  την  31η-7-2016.  Η  Υπηρεσία  μας  είναι  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση,  στα  τηλέφωνα 2103442086, 2103442090  και 2103442091. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved