ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Γενικεύεται η λειτουργία των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων

Αθήνα 31.1.2017, 17:32

Γενικεύεται η λειτουργία των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων από το σχολικό έτος 2017-18 και αναβαθμίζεται η Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας.

Το υπουργείο θεσμοθέτησε το συγκεκριμένο τύπο σχολείου και προχώρησε στη μετατροπή των λειτουργούντων ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, καθώς και στην ίδρυση νέων ΣΜΕΑΕ, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια κατά το σχολικό έτος 2015-16. Κατά το τρέχον σχολικό έτος τα σχολεία αυτά λειτουργούν με μεταβατικό πρόγραμμα και το υπουργείο προχωρά στη γενίκευση της λειτουργίας των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2017-18, καθώς και στον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων αυτών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Επιπλέον, μετά από νέα διερεύνηση αναγκών που πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας των σχολικών μεταβολών, εξετάζει τα υποβληθέντα αιτήματα από τις τοπικές κοινωνίες και αναμένεται η ανακοίνωση ίδρυσης νέων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων. 

Σχετική με τα παραπάνω είναι και η εγκύκλιος που εξέδωσε η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου (παρατίθεται), με την οποία καλούνται Διευθυντές -ντριες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςνα υποβάλουν, έως τις 24-02-2017, τεκμηριωμένες προτάσεις προς τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για:
* Τη μετατροπή των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων αρμοδιότητάς τους σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 1 και 2 σχετικά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ακριβή ονομασία και έδρα της προτεινόμενης νέας σχολικής μονάδας καθώς και στην επάρκεια των κτιριακών υποδομών και
* Τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων των ανωτέρω σχολείων, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις λειτουργούσες ειδικότητες που κρίνονται επωφελείς για τους μαθητές να διατηρηθούν, αφού αντιστοιχηθούν με τα ισχύοντα, όσο και νέες, λαμβάνοντας υπόψη το 5 σχετικό..

* Ακολουθεί η εγκύκλιος.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄
Μαρούσι,  31/01/2017
Αρ. πρωτ.:  15713/Δ3
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Πληροφορίες: Ευγενία Παναγιωτοπούλου, Μαρία Φουρνάρη
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
Email: t08dea1@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  210 3442190, 2103442929
FAX:  210 3442193
ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ
2. Διευθύνσεις Δ.Ε.
3. Σχολικούς Συμβούλους ΕΑΕ (διά των ΠΔΕ)
4. ΚΕΔΔΥ (διά των ΠΔΕ)
5. Δήμους της χώρας (μέσω των ΔΙΔΕ)
6. Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω των ΔΙΔΕ)

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων για το σχολικό έτος 2017-18 και Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων.» 
Έχοντας υπόψη:
1) την υποπερίπτωση αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4α  του άρθρου  48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄ /6-9-2016) και ισχύει
2) την παρ. 5 του άρθρου  48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄ /6-9-2016) 
3) την με αριθ. πρωτ. 131360/Δ3/09-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2513/τΒ΄/12-08-2016) με θέμα: «Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και   Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
4) την με αριθ. πρωτ. 128740 Δ3/03-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2532/τΒ΄/17-08-2016) με θέμα: «Μετατροπή  Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
5) την με αριθ. πρωτ. Φ.20/82041/Δ4/16 Υ.Α. (ΦΕΚ 1489 Β/26-05-2016) με θέμα : Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.
6) την με αριθ. Πρωτ. 166651/Δ3/7-10-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3288/ τΒ΄/13-10-2016) με θέμα: «Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7) την με αριθ. πρωτ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1567/τΒ΄/02-06-2016) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).»
8) την με αριθ. πρωτ. 94590/Δ2/9-6-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/10-06-2016) με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου»   
9) την με αριθ. Πρωτ. Αριθμ. 148350/Δ3 (2) Υ.Α. (ΦΕΚ 3011/ τΒ΄/20-09-2016) με θέμα: «Λειτουργία Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων -Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-17».
10) την με αριθ. πρωτ. 184954/ΓΔ4/2-11-2016 Υ.Α. με θέμα : «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18»

Ι) Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται, έως τις 24-02-2017, να υποβάλουν τεκμηριωμένες προτάσεις προς τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για:
Α. Τη μετατροπή των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων αρμοδιότητάς τους σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 1 και 2 σχετικά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ακριβή ονομασία και έδρα της προτεινόμενης νέας σχολικής μονάδας καθώς και στην επάρκεια των κτιριακών υποδομών και
Β. Τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων των ανωτέρω σχολείων, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις λειτουργούσες ειδικότητες που κρίνονται επωφελείς για τους μαθητές να διατηρηθούν, αφού αντιστοιχηθούν με τα ισχύοντα, όσο και νέες, λαμβάνοντας υπόψη το 5 σχετικό.

Για όλες τις ανωτέρω προτάσεις, οι Διευθυντές/ντριες των ΔΙΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους όλες τις ανωτέρω διατάξεις και κανονιστικές πράξεις, σχετικά με τη διαδικασία και  τη βιωσιμότητα των προτάσεών τους, και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και συνεργαζόμενοι με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και ειδικότερα με τις αρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες, τους/τις Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τους/τις Προϊσταμένους/ες των ΚΕΔΔΥ και τους/τις Διευθυντές/ντριες των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, υποβάλλουν τις προτάσεις τους, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:
1. Αναλυτική, συγκεκριμένη και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση τεκμηρίωσης 
2. Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ και των Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ 
3. Για τις περιπτώσεις των προτεινόμενων Τομέων και Ειδικοτήτων που υπάρχουν και αντιστοιχούνται με τα ισχύοντα βεβαιώσεις περί ύπαρξης εργαστηρίων και 
4. Για τις περιπτώσεις προτεινόμενων νέων Τομέων και Ειδικοτήτων γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποστείλουν για τους   προτεινόμενους  προς ίδρυση Τομείς και Ειδικότητες : i) Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσουν οι οικείες Σχολικές Επιτροπές ΠΕ ή ΔΕ και ii) Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194)

ΙΙ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού μελετήσουν, επεξεργαστούν και αξιολογήσουν τις προτάσεις των Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους, σχετικά με την επάρκεια και τη βιωσιμότητά τους, αποστέλλουν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, Τμήμα Α΄, το αργότερο μέχρι τις 10-03-2017 :
α) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση t08dea1@minedu.gov.gr τον επισυναπτόμενο πίνακα σε αρχείο excel, συμπληρωμένο με τα στοιχεία που ζητούνται και
β) Με ταχυδρομείο, σε έντυπη μορφή, στη διεύθυνση ΥΠΠΕΘ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180, τεκμηριωμένη εισήγηση για το σύνολο των προτεινόμενων μεταβολών της αρμοδιότητά τους και τις εισηγήσεις των Διευθυντών/ντριών των ΔΙΔΕ συνοδευόμενες από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3.  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved