ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
133 σπουδαστές θα εισαχθούν στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος

Αθήνα 28.6.2017, 14:43

Με δύο κοινές αποφάσεις τους, που παρουσιάζει η Proslipsis, οι συναρμόδιοι υπουργοί καθόρισαν σε 98 τους σπουδαστές που θα εισαχθούν στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε το σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-17, και σε 35 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.

* Ακολουθούν οι αποφάσεις.ΑΠΟΦΑΣΗ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»
ΓΡΑΦΕΙΟ 1o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213-2157731
FAX: 210-7407931
E-mail: nomyp1@psnet.gr
Αριθ. Πρωτ.: 27535 οικ. Φ.109.1
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αριθµού εισακτέων για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18
στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε το
σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους
2016-17»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Των υποπαραγράφων α΄ και δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 69 του ν.
4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Του εδαφίου ζ΄ της παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση
Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αυτή
προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο
Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22). 
2
γ. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύµατα κατάταξης,
κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή
Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας µε το σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 68). Proslipsis.gr
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε. Του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων
του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς
στ. Της υπΆ αριθ. Φ.151/27299/Α5/17-02-2017 Υ.Α. «Πρόσβαση αποφοίτων
Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τµήµατα και Εισαγωγικές
κατευθύνσεις Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της
Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθµού των θέσεων
ανά Τµήµα σε τµήµατα σχολών των Πανεπιστηµίων (Β΄ 545).
ζ. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143).
η. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Α΄ 145).
θ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώµατος στη Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
ι. Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄ 208).
ια. Του π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210).
ιβ. Της υπΆ αριθ. Υ173/4-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
ιγ. Της υπΆ αριθ. Υ186/10-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα»
(Β΄ 3671).
ιδ. Της υπΆ αριθ. Υ29/8-10-2015 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο
Χουλιαράκη» (Β΄ 2168). 
3
ιε. Τις διατάξεις της ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./31/4149 από 04-04-2017 απόφασης
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α' 280/2006).
2. Την από 01-02-2017 εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος,
λαµβανοµένων υπόψη τόσο των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν
κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνων που πρόκειται να
κενωθούν µέχρι το τέλος του επόµενου της έναρξης της εκπαιδευτικής
περιόδου έτους, σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Την υπΆ αριθ. πρωτ. 8000/1/2017/57-στΆ/24-06-2017 εισήγηση της
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Εσωτερικών
σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της παρούσας. Proslipsis.gr
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισµού ύψους 354.884,02 ¤ (Ε.Φ. 07-420) για το
οικονοµικό έτος 2017 και συγκεκριµένα στους ΚΑΕ 0412, 0436, 0451, 0452,
0453, 1424. Για το οικονοµικό έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
578.918,01 ¤ σε βάρος των ΚΑΕ 0413, 0436, 0451, 0452, 0453. Για το
οικονοµικό έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 592.983,98 ¤ σε
βάρος των ΚΑΕ 0413, 0436, 0451, 0452, 0453. Για το οικονοµικό έτος 2020
προκαλείται δαπάνη ύψους 1.766.373,48 ¤ και συγκεκριµένα στους ΚΑΕ
0413, 0436, 0425, 0513, 0521, 0451, 0452, 0453. Για το οικονοµικό έτος
2021 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.001.051,38 ¤ σε βάρος των ΚΑΕ
0413, 0425, 0513, 0521, 0451, 0452, 0453.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

¶ρθρο 1
Αριθµός εισακτέων
1. Ο αριθµός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συµµετοχή τους
στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017
καθορίζεται σε ενενήντα οκτώ (98).
Από τον αριθµό των εισακτέων, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% δηλαδή τρεις (3) θέσεις θα καλυφθεί από
υποψηφίους των (Ηµερήσιων) ΕΠΑ.Λ. έτους 2017.
Επί των υπολοίπων ενενήντα πέντε (95) θέσεων ποσοστό 10%, δηλαδή δέκα
(10) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που συµµετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις των Ηµερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούµενων ετών, δεν παίρνουν
µέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)
και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συµµετοχής τα δύο προηγούµενα έτη
(2016, 2015), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής το
έτος 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν
βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 40%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι το έτος 2015 δεν υπήρχε για τους υποψηφίους η
δυνατότητα επιλογής στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο της Σχολής Πυροσβεστών, οι
τέσσερις ανωτέρω θέσεις µεταφέρονται προς κάλυψη από τους υποψηφίους µε
βεβαίωση συµµετοχής του έτους 2016. Proslipsis.gr
Οι υπόλοιπες ογδόντα πέντε (85) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι
οποίοι θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ' τάξης Ηµερησίου
Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής το έτος 2017.
2. Από τον αριθµό των εισακτέων, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών
κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ.
44/2016 (Α΄ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής
κατηγορίας της παρ. 1ε (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016
(Α΄ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας
της παρ. 1στ (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).
3. Σε κάθε στάδιο αριθµητικού υπολογισµού που απαιτείται κατΆ εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα µεγαλύτερα ή ίσα του 0,5
στρογγυλοποιούνται στην αµέσως επόµενη µονάδα, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθµού εισακτέων που
προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες.
4. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από µία ειδικές
κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθµός
εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός
συµπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθµός
εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συµπληρώνεται από
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της
ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης αριθµού εισακτέων
σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθµός αυτός καλύπτεται από
υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
5. Αναλυτικότερα, ο αριθµός των εισακτέων (ανδρών - γυναικών) κατανέµεται
ως ακολούθως:
Α) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ): 3
Β) Υποψήφιοι που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ηµερήσιων
Γενικών Λυκείων, προηγούµενων ετών, δεν παίρνουν µέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν
βεβαίωση πρόσβασης ή συµµετοχής τα δύο προηγούµενα έτη (2016, 2015):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής το 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 9
β) Α' ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: -
 ΣΥΝΟΛΟ: 10
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: -
β) Α' ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας:-
ΣΥΝΟΛΟ: 0
Γ. Υποψήφιοι που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης
Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το
τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής
το έτος 2017:
α) Με σειρά επιτυχίας: 76
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 3
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 4
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 85 

¶ρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»
ΓΡΑΦΕΙΟ 1o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213-2157731
FAX: 210-7407931
E-mail: nomyp1@psnet.gr
Αριθ. Πρωτ.: 27534 οικ. Φ.109.1

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός αριθµού εισακτέων για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18
στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε το
σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους
2016-17»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση
και µετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και στο
Τµήµα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου
69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 73). Proslipsis.gr
β. Του εδαφίου ζ΄ της παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση
Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο
2
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αυτή
προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο
Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).
γ. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύµατα κατάταξης,
κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή
Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας µε το σύστηµα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε. Του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων
του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς
στ. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143).
ζ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Α΄ 145).
η. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώµατος στη Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
θ. Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄ 208).
ι. Του π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210).
ια. Της υπΆ αριθ. Υ173/4-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
ιβ. Της υπΆ αριθ. Υ186/10-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα»
(Β΄ 3671).
ιγ. Της υπΆ αριθ. Υ29/8-10-2015 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο
Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
ιδ. Τις διατάξεις της ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./31/4149 από 04-04-2017 απόφασης
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α' 280/2006).
2. Την από 01-02-2017 εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος,
λαµβανοµένων υπόψη τόσο των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν
κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνων που πρόκειται να
κενωθούν µέχρι το τέλος του επόµενου της έναρξης της εκπαιδευτικής
περιόδου έτους, σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Τις υπΆ αριθ. πρωτ. 8000/1/2017/57-ζΆ/24-6-2017 εισήγησης της ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και
Επιτελικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε τις
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της παρούσας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισµού ύψους 180.503,05 ¤ (Ε.Φ. 07-420) για το
οικονοµικό έτος 2017 και συγκεκριµένα στους ΚΑΕ 0411, 0412, 0421, 0436,
0451, 0452, 0453, 1424. Για το οικονοµικό έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 368.058,22 ¤ σε βάρος των ΚΑΕ 0411, 0412, 0421, 0436, 0451,
0452, 0453. Για το οικονοµικό έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
375.199,76 ¤ σε βάρος των ΚΑΕ 0411, 0412, 0421, 0436, 0451, 0452, 0453.
Για το οικονοµικό έτος 2020 προκαλείται δαπάνη ύψους 407.237,97 ¤ και
συγκεκριµένα στους ΚΑΕ 0411, 0412, 0421, 0436, 0433, 0435, 0437, 0513,
0512, 0451, 0452, 0453. Για το οικονοµικό έτος 2021 η δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 637.677,27 ¤ σε βάρος των ΚΑΕ 0411, 0421, 0436, 0433, 0435,
0437, 0513, 0512, 0521, 0451, 0452, 0453.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:

¶ρθρο 1
Αριθµός εισακτέων
1. Ο αριθµός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 καθορίζεται σε τριάντα πέντε
(35). Από τον αριθµό αυτό:
α) Ποσοστό 20%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α' 226), ύστερα από κατατακτήριες
εξετάσεις.
β) Ποσοστό 15%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από πυροσβέστες,
υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόµους και π.π.υ. που υπάγονται
στην παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), ηλικίας µέχρι 35 ετών,
µε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως
ισχύουν, πριν από τη συµµετοχή τους στο σύστηµα των απολυτηρίων
εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Από τον αριθµό αυτό: 
4
Ποσοστό 10%, δηλαδή µια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που
εξετάσθηκαν στα µαθήµατα της Γ' τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου,
προηγούµενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν µέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν
βεβαίωση πρόσβασης ή συµµετοχής τα δύο προηγούµενα έτη (2015, 2016), ως
ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συµµετοχής το έτος
2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι µια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση
πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 40%, ήτοι µηδέν (0) θέσεις.
γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή είκοσι τρεις (23) θέσεις, θα καλυφθούν από
υποψηφίους που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης
Ηµερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το
τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής
το έτος 2017. Από τον αριθµό αυτό:
Ποσοστό 10%, δηλαδή δύο (2) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που
εξετάσθηκαν στα µαθήµατα της Γ' τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου,
προηγούµενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν µέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν
βεβαίωση πρόσβασης ή συµµετοχής τα δύο προηγούµενα έτη (2015, 2016), ως
ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής το έτος 2016, σε
ποσοστό 60%, ήτοι µια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης
το έτος 2015, σε ποσοστό 40%, ήτοι µια (1) θέση. Ωστόσο, δεδοµένου ότι το
έτος 2015 δεν υπήρχε για τους υποψηφίους ιδιώτες η δυνατότητα επιλογής της
σχολής Ανθυποπυραγών στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο κατά συνέπεια η µια θέση
που προκύπτει µεταφέρεται προς κάλυψη από τους υποψηφίους µε βεβαίωση
συµµετοχής του έτους 2016. Proslipsis.gr
Οι υπόλοιπες είκοσι µία (21) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους ιδιώτες
που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ' τάξης Ηµερησίου
Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής το έτος 2017.
Σε κάθε στάδιο αριθµητικού υπολογισµού που απαιτείται κατΆ εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα µεγαλύτερα ή ίσα του 0,5
στρογγυλοποιούνται στην αµέσως επόµενη µονάδα, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθµού εισακτέων που
προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.
2. Από τον αριθµό των εισακτέων, που καθορίζεται από κάθε µια από τις
παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από
υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α΄ ειδική κατηγορία)
του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από
5
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε  (Β΄ ειδική κατηγορία) του
άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους
της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ.
44/2016 (Α΄ 68).
3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από µία ειδικές
κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθµός
εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός
συµπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθµός
εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συµπληρώνεται από
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της
ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης αριθµού εισακτέων
σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθµός αυτός καλύπτεται από
υποψήφιους της γενικής κατηγορίας. Proslipsis.gr
5. Αναλυτικότερα, ο αριθµός των εισακτέων (ανδρών - γυναικών) κατανέµεται
ως ακολούθως:
Α) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων : 7
Β) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόµοι και π.π.υ.
που υπάγονται στην παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), οι οποίοι
θα εξεταστούν στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου σε
πανελλαδικό επίπεδο:
α) Με σειρά επιτυχίας : 4
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 4
Γ) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόµοι και π.π.υ.
που υπάγονται στην παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), οι οποίοι
εξετάσθηκαν στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου,
προηγούµενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν µέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν
βεβαίωση πρόσβασης ή συµµετοχής τα δύο προηγούµενα έτη (2016, 2015):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συµµετοχής το 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 1 
6
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 1
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: -
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: -
ΣΥΝΟΛΟ: 0
∆) Υποψήφιοι ιδιώτες που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των
Ηµερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούµενων ετών, και δεν παίρνουν µέρος
στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συµµετοχής τα δύο προηγούµενα έτη (2016,
2015):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής το 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 2
β) Α' ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας:
 - ΣΥΝΟΛΟ: 2
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: 0
β) Α' ειδικής κατηγορίας: -
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: -
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: - 
7
ΣΥΝΟΛΟ: 0
Ε. Υποψήφιοι που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης
Ηµερησίου Γενικού Λυκείου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το
τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συµµετοχής
το έτος 2017:
α) Με σειρά επιτυχίας: 19
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 21

¶ρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved