ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες στα Δημοτικά Σχολεία (11.12.06)


Αθήνα 11.12.2006, 16:23
Με απόφαση που προωθεί το υπουργείο Παιδείας και έρχεται ως συνέχεια ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης, ρυθμίζονται τα θέματα συμπλήρωσης των μαθημάτων στα δημόσια δημοτικά σχολεία και της έκδοσης των τίτλων προόδου και των τίτλων σπουδών.

Σύμφωνα με αυτή, κάθε τάξη ή τμήμα σχολείου εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που ο δάσκαλος της τάξης ή του τμήματος συμμετείχε στην απεργία:
- Περίπτωση Α΄: συμμετοχή στην απεργία από 1 μέχρι και 11 ημέρες
- Περίπτωση Β΄: από 12 μέχρι και 19 ημέρες
- Περίπτωση Γ΄: από 20 μέχρι και 27 ημέρες

Η συμπλήρωση των μαθημάτων κάθε μιας από τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται ως ακολούθως:
α) Στην Α΄ περίπτωση, θα περιοριστούν οι προβλεπόμενες εκδρομές – διδακτικές επισκέψεις από 9 σε 4 και θα διατεθούν στη διδασκαλία μαθημάτων 2 ημέρες που προβλέπονται για επιμορφωτικές συναντήσεις των Σχολικών Συμβούλων με τους διδάσκοντες.
β) Στην Β΄ περίπτωση, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη περίπτωση και επιπλέον, θα διατεθούν στο χρονικό διάστημα 15 έως και 20 Ιουνίου μέχρι και 4 ημέρες για την διδασκαλία μαθημάτων, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία. Ειδικότερα, για συμμετοχή μέχρι και 13 ημέρες θα διατεθεί μία, για συμμετοχή μέχρι 15 θα διατεθούν δύο, για συμμετοχή μέχρι 17 θα διατεθούν τρεις και για συμμετοχή μέχρι 19 θα διατεθούν τέσσερις ημέρες.
γ) Στην Γ΄ περίπτωση, θα διατεθούν επιπλέον των προβλεπόμενων στις προηγούμενες περιπτώσεις, μέχρι και 8 ημέρες από τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα και ειδικότερα, για κάθε ημέρα απεργίας θα αντιστοιχεί μία ημέρα διδασκαλίας. Οι ημέρες που θα διατεθούν είναι οι εξής: 3/1/2007, 4/1/2007, 2/4/2007, 3/4/2007, 4/4/2007, 11/4/2007, 12/4/2007, 13/4/2007. Η 3/1/2007 και η 4/1/2007 θα διατεθούν στην περίπτωση συμμετοχής στην απεργία 26 και 27 ημέρες αντίστοιχα.

Με βάση τα παραπάνω, ο διευθυντής κάθε σχολείου συντάσσει, μετά από εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων, έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι τάξεις ή τα τμήματα στα οποία θα εφαρμοστεί η συμπλήρωση των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί και ο αριθμός των ημερών που έκαστος εξ αυτών συμμετέχει στη συμπλήρωση. Ειδικότερα, στην περίπτωση Α΄, ο αριθμός των ημερών κάθε εκπαιδευτικού είναι ίσος με τον αριθμό των ημερών που συμμετείχε στην απεργία και στις περιπτώσεις Β΄ και Γ΄, ο αριθμός των ημερών που ο εκπαιδευτικός συμμετέχει στην συμπλήρωση της ύλης προκύπτει με προσαύξηση του αριθμού 11. Εάν ο σύλλογος των διδασκόντων δεν διατυπώσει εισήγηση, ο διευθυντής του σχολείου συντάσσει μόνος του το σχετικό έγγραφο.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν σε τάξεις ή τμήματα που εντάσσονται στην Γ΄ περίπτωση συμμετέχουν στη συμπλήρωση για όλες τις ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. γ). Εάν δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, αντικαθίστανται για τις δύο ημέρες των Χριστουγέννων ή τις έξι ημέρες του Πάσχα, από άλλους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο και επιθυμούν την συμμετοχή τους. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται κατά προτεραιότητα από τον διευθυντή του σχολείου, τον υποδιευθυντή, τους δάσκαλους του ολοήμερου και τέλος από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Ο διευθυντής του σχολείου διαβιβάζει το συνταχθέν έγγραφο στον οικείο Διευθυντή Διεύθυνσης ή στον οικείο Προϊστάμενο Γραφείου ο οποίος, εάν το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης, το εγκρίνει ή άλλως το αναπέμπει με τις αναγκαίες παρατηρήσεις για την αναμόρφωσή του.

Η συμπλήρωση της ύλης των μαθημάτων για κάθε σχολείο γίνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή του Προϊσταμένου του οικείου Γραφείου η οποία διαβιβάζεται στον διευθυντή του σχολείου προς εφαρμογή.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων για τις ημέρες των εορτών και τις ημέρες παράτασης της διδασκαλίας των μαθημάτων, για κάθε τάξη ή τμήμα, συντάσσεται από τον διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά.

Κατά τις ημέρες των εορτών, το διδακτικό ωράριο αναμορφώνεται ως εξής:
8.20΄ - 8.30΄, 10΄, Υποδοχή μαθητών
8.30΄ - 10.00, 90΄, 1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)
10.00 - 10.15΄, 15΄, Διάλειμμα
10.15΄ - 11.00, 45΄, 3η ώρα
11.00 - 11.10΄, 10΄, Διάλειμμα
11.10΄ - 11.55΄, 45΄, 4η ώρα
11.55΄ - 12.05΄, 10΄, Διάλειμμα
12.05΄ - 12.45΄, 40΄, 5η ώρα

Κατά τη λειτουργία του σχολείου, τις ημέρες των εορτών και κατά την παράταση της διδασκαλίας των μαθημάτων, την χρονική περίοδο από 15 μέχρι και 20 Ιουνίου δεν λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα.

Κατά τη λειτουργία του σχολείου τις ημέρες των εορτών, χρέη διευθυντού ασκεί ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου εάν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή άλλως ο αρχαιότερος από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Οι τίτλοι προόδου των μαθητών σε κάθε τάξη ή τμήμα χορηγούνται την ημέρα που λήγει η διδασκαλία των μαθημάτων. Οι τίτλοι σπουδών όλων των μαθητών της Στ΄ τάξης αποστέλλονται για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια την 21η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπλήρωση μαθημάτων στις ημέρες 3/1/2007 και 4/1/2007 θα κάνουν μόνον οι τάξεις ή τα τμήματα των οποίων οι δάσκαλοι συμμετείχαν στην απεργία 26 και 27 ημέρες αντίστοιχα. Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να συντάξουν έγγραφο στο οποίο να αναφέρουν:
α) τις τάξεις ή τα τμήματα τα οποία θα συμμετάσχουν τις ημέρες αυτές στη συμπλήρωση των μαθημάτων.
β) τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα εργασθούν τις ημέρες αυτές.

Το έγγραφο να αποσταλεί προς έγκριση στον οικείο Διευθυντή Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο Γραφείου.

Το πλήρες πρόγραμμα για τη συμπλήρωση των μαθημάτων θα συνταχθεί από του διευθυντές των σχολείων και θα αποσταλεί προς έγκριση μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των 2 ημερών θα καθοριστεί από τον διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που θα εργαστούν τις ημέρες αυτές.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η συμπλήρωση αφορά τις τάξεις ή τα τμήματα των οποίων απεργούσε ο δάσκαλος της τάξης ή του τμήματος, κι όχι αν απεργούσαν μόνο οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων.

Τέλος, παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν το σύλλογο των διδασκόντων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved