ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Proslipsis.gr | Αθήνα 19.12.2017, 14:13

Το σχέδιο νόμου με το οποίο ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετά από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας. 

«Η εμβληματική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί πρωτόγνωρο και σημαντικό εγχείρημα», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.«Σηματοδοτεί την δημιουργία ισχυροποιημένων πόλων ανώτατης εκπαίδευσης με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ΑΕΙ, με διαδικασίες διαβούλευσης και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου βασίζεται καταρχήν στην ακαδημαϊκή ποιότητα που έχουν πετύχει τα δύο Ιδρύματα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Στη διαδικασία ίδρυσης του νέου Πανεπιστημίου υιοθετήθηκε η προώθηση συνεργειών και η αποφυγή επικαλύψεων γνωστικών πεδίων».

 Μέσα από αυτή την παρπάνω διαδικασία από τα 42 Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των δύο Ιδρυμάτων οδηγούμαστε σε ένα νέο Πανεπιστήμιο με 26 Τμήματα, με ισχυροποίηση των ακαδημαϊκών μονάδων και δημιουργία προοπτικών ισχυρής παρουσίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Τα νέα Τμήματα θα έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και κάποια εξ αυτών θα θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία, που δεν υπάρχουν ακόμη στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά έχουν δείξει την μεγάλη δυναμική και την προοπτική τους στις εμπειρίες άλλων χωρών. 

Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε καμία εργαστηριακή ή κτηριακή επένδυση να μη χάσει τον ρόλο της και σε καμία περίπτωση να μη θιγεί το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των Ιδρυμάτων.

Επίσης με το νομοσχέδιο προωθούνται οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων διετών προγραμμάτων σπουδών εντός του Πανεπιστημίου, αλλά και γενικότερα στα ΑΕΙ, τα οποία προγράμματα θα παρέχουν προνομιακή πρόσβαση σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και θα οδηγούν σε πιστοποιημένα διπλώματα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, δίνοντας ώθηση και αναβαθμίζοντας την μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση.

Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι ένα στοίχημα που θα κερδηθεί προς όφελος της Δυτικής Αττικής και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Αποτελεί αποφασιστική συμβολή στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, με όλο το συμβολικό αλλά και πραγματικό φορτίο της δημιουργίας ενός φάρου εκπαίδευσης, μόρφωσης και πολιτισμού. 

«Πολιτική μας είναι να προχωρήσουμε σε εκείνα τα βήματα με τα οποία θα  κατοχυρωθεί η δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, με προτάσεις που έρχονται από τα ίδια τα Ιδρύματα, που έχουν ωριμάσει και έχουν δυνατότητες, όχι μόνον επιβίωσης, αλλά και νέας δυναμικής, ώστε τα ΑΕΙ να λειτουργήσουν με ισχυρή βάση και να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας τους φιλόδοξους στόχους τους σε μία νέα εποχή», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου. 

* Ακολουθεί το κείμενο του σχεδίου νόμου.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Άρθρο 1
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
1. Ιδρύεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος και κατά την έννοια της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με έδρα το Αιγάλεω. Από την ίδρυσή του, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, απορροφώνται αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
β) Επιστήμες Μηχανικού,
γ) Επιστήμες Τροφίμων,
δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.
2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας προκειμένου περί ακινήτων, καθώς και σε όλες τις υποχρεώσεις των απορροφώμενων Ιδρυμάτων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως διάδοχο σχήμα, συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των απορροφώμενων Τμημάτων/Σχολών Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 4, Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν σε ένα εκ των απορροφώμενων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, μεταφέρονται σε ένα εκ των αντίστοιχων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Μεταβολές στο ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο Πανεπιστήμιο, καθώς και στις Σχολές και τα Τμήματα αυτού, όπως ενδεικτικά συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας, γνωστικού αντικειμένου, πραγματοποιούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 10 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Σχολές και Τμήματα
1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι κάτωθι Σχολές και Τμήματα:
α) Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από: 
αα) το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
ββ) το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,  
γγ) το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, 
δδ) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής,
στστ) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από: 
αα) το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 
ββ) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
γγ) το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού,
δδ) το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
εε) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  η οποία συγκροτείται από: 
αα) το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, 
ββ) το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 
γγ) το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δδ) το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.
δ) Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από: 
αα) το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, 
ββ) το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, 
γγ) το Τμήμα Εργοθεραπείας,
δδ) το Τμήμα Μαιευτικής, 
εε) το Τμήμα Νοσηλευτικής,
στστ) το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής,
ζζ) το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. 
ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από: 
αα) το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
ββ) το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου  & Ποτών  
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης
1. Από της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καταργούνται τα υφιστάμενα μονομελή και συλλογικά όργανα των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι.. 
2.  Οι αρμοδιότητες των Συγκλήτων ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή από του διορισμού της. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι ενδεκαμελής, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, ή και διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία διοίκησης και έχει θητεία έως την 31η Αυγούστου 2018. Η Διοικούσα Επιτροπή συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτής μεταξύ των μελών της. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, μπορεί με απόφασή του και προς υποβοήθηση του έργου του να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
3. Προσωρινοί Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων ορίζονται ύστερα από κλήρωση μεταξύ των αντίστοιχων, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καταργούμενων μονοπρόσωπων οργάνων ανά ακαδημαϊκή μονάδα των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. και μέχρι την ανάδειξη με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 5, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό της. Σε περίπτωση μοναδικού υποψηφίου ανακηρύσσεται προσωρινός Κοσμήτορας – Πρόεδρος χωρίς κλήρωση. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρόεδροι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά συμμετέχουν στην κλήρωση για προσωρινοί Πρόεδροι του Τμήματος, στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου, μη αποδοχής, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο κένωσης της θέσης πριν τη διενέργεια εκλογών, τη θέση καταλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, ξεκινώντας από την α΄ βαθμίδα και έως τη βαθμίδα του αναπληρωτή, προκειμένου για Κοσμήτορα, και έως τη βαθμίδα του επίκουρου για Πρόεδρο Τμήματος. Οι προσωρινοί αναπληρωτές Κοσμήτορα και Προέδρου ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Εντός της ίδιας προθεσμίας συγκροτούνται και τα προσωρινά συλλογικά όργανα των Σχολών και Τμημάτων, στα οποία μετέχουν τα μέλη των αντίστοιχων καταργούμενων οργάνων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. και χωρίς τον περιορισμό της υποπεριπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Μέχρι τον ορισμό των μονοπρόσωπων και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των προηγούμενων εδαφίων, τις αρμοδιότητες αυτών ασκούν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή, αντίστοιχα. 
4. Την 1-4-2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των προσωρινών μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την 1-9-2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, και παύουν να ισχύουν οι περί αυτής διατάξεις. 
Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται μέχρι δύο φορές, για το σύνολο ή μη των οργάνων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έως την 15-3-2018 για τα όργανα Σχολών και Τμημάτων και έως την 31η Μαΐου 2018 για Πρύτανη και Ανιπρυτάνεις, αναλογικά εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των άρθρων 15, 19 και 23 του ν. 4485/2017. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, είναι αρμόδιος και για την έγκαιρη προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων και των Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα διοίκησης. Οι εκλογές για Δ/ντες Τομέων διενεργούνται όταν συστήνονται Τομείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4485/2017. 
6. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυμα.

Άρθρο 4
Προσωπικό
1. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων από 1-9-2018, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή), συνυπολογιζομένων των ετών που έχουν διανυθεί στην εκάστοτε βαθμίδα, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη της περίπτ. γ΄. 
β) Συγκεκριμένα, τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα   Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής:
αα) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας μεταφέρονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών  Οίνου, Αμπέλου  & Ποτών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
ββ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υποπερίπτ. δδ΄.
γγ) Για τη ένταξη εκδίδεται, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αναρτητέα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
δδ) Όσον αφορά στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας, που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α΄ βαθμίδας, που υπηρετούν στα απορροφώμενα Τ.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την περίπτ. β΄, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου. Όποιος κατέχει προσωποπαγή θέση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να ζητά τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας. Η μετατροπή θέσης διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης ύστερα από διαπίστωση συνδρομής των προβλεπόμενων στην περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προσόντων. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου (καθηγητές α΄ βαθμίδας) με ετήσια θητεία ανανεώσιμη. Συγκροτείται μία επιτροπή για κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι αιτήσεις εξετάζονται αμελλητί και πάντως όχι πέραν του διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο.  
ββ) Η απόφαση της επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Όταν εγκριθεί ή αν δεν αναπεμφθεί μέσα σε ένα μήνα από την περιέλευσή της στο Υπουργείο, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική διαπιστωτική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γγ) Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο μέλους Δ.Ε.Π. που κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
δ) Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.
ε) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης η υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄, στην υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. β΄ και στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος.
στ) Οι μετακινήσεις των μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διενεργούνται μετά την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). 
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετακινούνται συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
2. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Τεχνικών Εργαστηρίων μεταφέρονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος, άλλως στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή). Όσον αφορά στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας, που εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τον ορισμό της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο μεταφέρονται.
3. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί μέχρι τη δημοσί¬ευση του παρόντος νόμου στα απορροφώμενα Τ.Ε.Ι., μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχει (τακτική θέση ή προσωποπαγή) και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα.
4. Λοιπό προσωπικό των δύο Τ.Ε.Ι. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αμοιβή, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το ίδιο καθεστώς, όρους και διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.
5. Η μεταφορά προσωπικού των παρ. 2 και 3 διαπιστώνεται με σχετική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εντός δύο (2)  μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως ιδίως για τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, τη μεταφορά του λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 5
Φοιτητές
1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. 
2. Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι., συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/11. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 έως και 72, και του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/11 (Α΄ 195).
3. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των απορροφώμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως την 30η  Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων στους φοιτητές της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που απορροφώνται, αρμόδιοι είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής του φοιτητή τίτλο και τύπο.
5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων των δυο Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές, κατά τα οριζόμενα στην παρ.  2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών. Στους αποφοίτους των Π.Μ.Σ. απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Τμήματος Τ.Ε.Ι. με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.
6. Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τμήματα, καθώς και η εκπαιδευτική κατάστασή τους.

Άρθρο 6
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:
α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,
β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του Γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,
γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής δικαστικής ή διοικητικής.
3. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα ασκείται μέσω του Προϊσταμένου του Γραφείου. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου, είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.
4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..
5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).
6. Στο Δικαστικό Γραφείο του πανεπιστημίου συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορεί να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.
7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των εκκρεμουσών στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεων ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.
8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.
9. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 7
1. α) Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων και τη λειτουργία του νέου Α.Ε.Ι. και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ούτε από τις κείμενες διατάξεις ρυθμίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος εκδίδονται σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017.
3. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των δύο Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου, μετά την 1-9-2018 παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
4. Αν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα διοίκησης αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ενεργήσουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο αρμοδιότητές τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών η αρμοδιότητα περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο.  
5. Εκκρεμείς διαδικασίες (μετατάξεις κλπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
6. Στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. είτε κατέχουν τακτικές είτε προσωποπαγείς θέσεις. Οι κατέχοντες προσωποπαγείς θέσεις στερούνται του δικαιώματος εκλέγεσθαι σε θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης. Οι αιτήσεις μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική, σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 εξετάζονται κατά προτεραιότητα, όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή του σε θέση διοίκησης και συμμετέχει στις εκλογές με τη λήψη απόφασης της επιτροπής, ακόμη κι αν δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη και παρότι οι έννομες συνέπειες της διαπιστωτικής πράξης επέρχονται μετά την 1-9-2018, οπότε και γίνεται η υπαγωγή σε καθεστώς μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου. Αν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας ακυρωθεί πράξη μετατροπής θέσης καθηγητή που αναδείχθηκε όργανο διοίκησης, ακυρώνεται η εκλογή του και ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4485/2017 περί ακύρωσης εκλογής.
7. Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 δεν μετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (καθηγητές α΄ βαθμίδας) που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση μετέχουν στα ήδη συσταθέντα εκλεκτορικά σώματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
8. Καταργούνται οι περιπτ. Α΄ και Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), το π.δ. 69/2013 (Α΄ 119),  π.δ. 95/2013 (Α΄ 133 /5-6-2013), π.δ. 68/2016 (Α΄ 123), με την επιφύλαξη της μεταβατικής λειτουργίας ως ορίζεται στο άρθρο 5.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 8
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), οι λέξεις «σύμφωνη γνώμη» αντικαθίστανται από τη λέξη «πρόταση».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, μετά τη λέξη «Προσόντων»  προστίθεται  η φράση «όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 46Α.
3. Μετά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 46Α που έχει ως εξής:
Άρθρο 46Α
Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 1, ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), που αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος. Η πρόταση της Συγκλήτου αναγράφει: α) τα γνωστικά αντικείμενά που θεραπεύουν τα προγράμματα του Κ.Ε.Ε. και τα οποία πρέπει να τελούν σε σχετική συνάφεια με ένα εκ των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιδρύματος, β) την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ήτοι προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και ποιο μέρος από αυτούς το Α.Ε.Ι. μπορεί να διαθέσει, με ταυτόχρονη εκτίμηση του ετήσιου κόστους για το μέρος των πόρων που το Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να καλύψει. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 13, η πράξη παραχώρησης προσκομίζεται για την έκδοση της απόφασης ίδρυσης, γ) τη σκοπιμότητα ίδρυσής του σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, που καταρτίζονται βάσει του ν. 3879/10 (Α΄ 163). Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιμελητηρίων και Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., προτάσεις του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και προτάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έως τις 31 Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος.
2. Όργανα του Κ.Ε.Ε. είναι: 
α) το Συμβούλιο,
β) ο Πρόεδρος,
γ) οι Διευθυντές προγραμμάτων σπουδών.
3. α) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται:
αα) από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με αναπληρωματικό του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,
ββ) τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος, με τους αναπληρωματικούς τους, ομοίως μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο για τετραετή θητεία, ύστερα από εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος,
γγ) τον Διευθυντή προγράμματος σπουδών. Ανάλογα με το θέμα που συζητάται μετέχει και ο αντίστοιχος Διευθυντής του οικείου διετούς προγράμματος σπουδών.
β) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.:
αα) διαμορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της ιδρυτικής απόφασης της παρ. 1,
ββ) εισηγείται  στη Σύγκλητο την επιλογή των Διευθυντών,
γγ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τα διετή προγράμματα σπουδών του Κ.Ε.Ε., τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
δδ) εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
εε) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,
στστ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.,
ζζ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε., η οποία αφού εγκριθεί κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ηη) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,
θθ) εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.
4. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α) συγκαλεί το Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,
β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ε) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κ.Ε.Ε. πιστοποιητικά, 
στ) συνυπογράφει με τον οικείο Διευθυντή, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πιστώσεων,
5. Ο Διευθυντής εκάστου προγράμματος σπουδών επιλέγεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, για τετραετή θητεία, είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, και απαλλάσσεται μέρους των διδακτικών του καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας, εκ των τακτικών μελών του Συμβουλίου της υποπερίπτ.  ββ΄ της περίπτ.  α΄ της παρ. 3.  Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α) εισηγείται στο Συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών και είναι αρμόδιος για την υλοποίησή του,
β) εισηγείται στο Συμβούλιο σχέδια για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών,
γ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε. έκαστος Διευθυντής ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του, 
δ) είναι εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
ε) εισηγείται στο Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
στ) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της περιπτ. ε΄, μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πιστώσεων,
ζ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων, ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,
η) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
6. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε. συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
7. Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από: 
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και προς το Κέντρο,
δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,
ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
8. Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται: 
α) μέλη Δ.Ε.Π., 
β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,
γ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), 
δ) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. 
Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε..
9. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, πλέον ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος σπουδών, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
10. Το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄171), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον υπάρχουν, ή με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. 
11. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο απογευματινές ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, και μπορεί να παραχωρούνται για το σκοπό αυτό στο οικείο Α.Ε.Ι.. 
12. Για τους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων αυτών ισχύουν αναλογικά οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). 
13. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπλέον, μπορούν να συνδέονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
15. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζoνται ιδίως:
α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του Κ.Ε.Ε. και δεν προβλέπονται από τον παρόντα νόμο,
β) Επιπλέον κριτήρια επιλογής καταρτιζόμενων πέραν του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία, η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κοινωνικά κριτήρια.
γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση ή μαθητεία, 
δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και επιπλέον κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,
ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα καταρτιζόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στους καταρτιζόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους,
στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των καταρτιζόμενων,
ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,
η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται αναλογικά οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
16. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ετήσια έκθεση απολογισμού έργου, την οποία κοινοποιεί αμελλητί προς έγκριση στη Σύγκλητο και, αφού εγκριθεί, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Κ.Ε.Ε. υπόκειται τουλάχιστον ανά διετία, σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε., πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.
17. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος άρθρου. 
18. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, οι υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα 
Άρθρο 9
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 τροποποιείται ως εξής: 
«3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των προηγούμενων παραγράφων αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, έπειτα από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εργαζόμενο,  η προηγούμενη απασχόληση του στον Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με την διάταξη της παραγράφου 1 άρθρου 7 ν. 4354/2015, καθώς και  στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει σύμβασης έργου , κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 11 του ν 4354/2015. Στην περίπτωση αυτή η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά έτη ενώ το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, βάσει των συμβάσεων έργου που επικαλείται, θα πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτει. Ως αρμόδιο όργανο για να εξετάσει εάν συντρέχουν  οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί η αιτούμενη προϋπηρεσία ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 133 παράγραφος του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εξωτερικού καθώς και  ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
3. Για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 47 του ν. 4485/2017 και των προϊσταμένων των επιμέρους οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., η άσκηση καθηκόντων Προϊστάμενου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826) ισοδυναμεί με άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης και η άσκηση καθηκόντων των επιμέρους μονάδων της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. ισοδυναμεί με άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων Τμημάτων. 

Άρθρο 10
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Η χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που παραχωρήθηκαν και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 1255/67091/09.06.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζεται ως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 περ. Β αριθ. 12 του π.δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης" (ΦΕΚ Δ΄ 166), κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.

Άρθρο 11
Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.
1. Οι  παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου ή προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΜΟΔΥ, σύμφωνα με το άρθρο 62.
3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου ή προγράμματος, απαιτείται η αποστολή αιτήματος πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο συνοδευόμενο με τα σχετικά δικαιολογητικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
5. Ειδικά, για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:
α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των πιστώσεων του έργου ανά έτος, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό.
β. Σε κάθε περίπτωση, της έκδοσής της προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια: ι) της έκδοσης απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου  και ιι) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού.
γ. Σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η οποία εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθεσης και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 66 του ν. 4485/2017.
δ. Αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στην Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
δ. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.».
3. Στην περ. β’ της παραγράφου του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 η φράση «(ανά κατηγορία)» διαγράφεται.
4. Η περ. γ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δεν απαιτείται έρευνας αγοράς. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». 
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν.4485/2017 προστίθεται στοιχείo ζ ως εξής:
«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για αξία ίση ή μικρότερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
6. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.6.2018. Έως τότε για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές. 
β. Η υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.6.2018. Έως τότε η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.  
7.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν και εξοφλήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/ 2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/ 837/1988 ή από τις ισχύουσες διατάξεις +για τα ν.π.ι.δ. είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα».
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα άρθρα 60, 61 και 62 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα αυτά, ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/837/1988 ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ.. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές. Ομοίως, από την 1η.1.2018 αρχίζουν και ισχύουν και τα άρθρα 57 παράγραφος 2, 58 και 59 παράγραφος 4. Έως τότε, για τα ζητήματα που τα εν λόγω άρθρα ρυθμίζουν ισχύουν αναλόγως οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ..  

Άρθρο 12
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα
1. Τα υφιστάμενα και λειτουργούντα κατά την 31.12.2017 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των Α.Ε.Ι. συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την 31.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
2. Η αξιολόγηση διενεργείται από  Επιτροπή Πιστοποίησης που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4009/2011, για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιολόγηση δύναται να συνδυάζεται και να συμπίπτει χρονικά με την αντίστοιχη διενεργούμενη αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι.. 
3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε τετάρτου έτους από την προηγούμενη αξιολόγηση.
4. α. Οι τομείς με βάση τους οποίους αξιολογείται η λειτουργία του Ε.Π.Ι. είναι τα επιστημονικά του επιτεύγματα, η εθνική και διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου του, η διάδοση και εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργείται σε αυτό, η οικονομική βιωσιμότητά του και η επιλογή στρατηγικής του.
β. Κριτήρια αξιολόγησης του ΕΠΙ αποτελούν ιδίως η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν διενεργηθεί στο Ε.Π.Ι., η αναγνωρισιμότητα της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ερευνητικές συνεργασίες και διακρίσεις, η εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, τα έσοδά του από τις άδειες χρήσης και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η απορρόφηση κονδυλίων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, η χρηματοοικονομική διαχείριση και τα αποτελέσματα διαχειριστικών και λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στο Ε.Π.Ι., οι υποδομές και το προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονομικά τους στοιχεία, η βιωσιμότητα και η εν γένει επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει θέσει κάθε Ινστιτούτο. Τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την αξιολόγηση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Τα Ε.Π.Ι. που δεν θα αξιολογηθούν επιτυχώς καθώς και όσα δεν περατώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης εντός των ανωτέρω προθεσμιών, συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως με τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων Ιδρυμάτων, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων Ε.Π.Ι. και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. που προβλέπεται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

Άρθρο 13
Ρυθμίσεις για την Έρευνα
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α 258), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι ακόλουθοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν:
α) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
β) το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ τα οποία προκηρύσσονται για τους φορείς του άρθρου 13Α».
2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ. ως εξής:
«Γ. Τα ερευνητικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:
- τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, 
- τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και
- την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων. 
Ως προς τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου. 
Στα εν λόγω ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2, 43 παρ. 1 και 3, 44 παρ. 3 και 49 παρ. 2 και 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
3. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Καθηγητές όλων των βαθμίδων και λέκτορες Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2018.».
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Στον Οδηγό εξειδικεύεται η δομή και λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε., οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των προγραμμάτων/έργων που αυτός διαχειρίζεται.
6. Στη διυπουργική Επιτροπή Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
7. Δαπάνες υποτροφίας που πραγματοποιήθηκαν από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» και αφορούν στο διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας έως και την απόφαση έγκρισης του έργου από τις Επιτροπές Ερευνών των ΕΛΚΕ είναι νόμιμες και κανονικές, υπό τον όρο ότι κατά τα λοιπά έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4485/2017.
8. Η παράγραφος 10 της περ. Α του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.)».
9. Η παράγραφος 6 της περ. Α του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
β. Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών».
10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ή για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».
11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4485/2017 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ο επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού προσωπικού (μονίμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) εφόσον κατέχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης».
12. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων του Άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Ερευνητικό Κέντρο, εφόσον σωρευτικά:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ερευνητικό κέντρο,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α' επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω. 
Για την μετάταξη απαιτείται:
α) αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει και στο οικείο Ερευνητικό Κέντρο έως την 31 η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής διδακτικό έτος αντίστοιχα.
β) Έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός.
γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Ερευνητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.Ε.Τ.Π. ανά περίπτωση, που ορίζονται από το ΕΣΙ του αντίστοιχου Ινστιτούτου. Για την ανωτέρω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιο¬λογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση του Διοικητού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου.
Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών Ε.Ε.Τ.Π διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.Ε.Τ.Π στο ερευνητικό κέντρο διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των Ε.Ε.Τ.Π του Ερευνητικού Κέντρου. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του.
13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του αρ. 12 ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους. Δεν απαιτείται ο αριθμός των μελών να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά μέλη τους των ΤΕΣ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δέκα (10)».

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι.
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ισχύουν, τηρουμένων των λοιπών προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου, τα ακόλουθα:
α) Στη διαδικασία επιλογής των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α’ 175) λογίζεται ότι πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων έξι (6) ετών πριν την υποβολή της αίτησης.
β) Κατ’ εξαίρεση της παρ. 11Α του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28):
i) η ανεργία μοριοδοτείται με διακόσιες (200) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις (4) συνεχείς μήνες ανεργίας και μόνον εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργος ο υποψήφιος,
ii) η εργασιακή εμπειρία μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες, εφόσον είναι ομοειδής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Άρθρο 15
Οφειλές καθηγητών σε Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.Ι.
Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α` της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..
β. Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ` της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α` 220).
γ. Για τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά και δεν έχουν αποδώσει στον Ε.Λ.Κ.Ε. το οφειλόμενο ποσό, ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει πράξη επιβολής των οφειλόμενων για κάθε οικονομικό έτος, για το οποίο υπήρχε υποχρέωση απόδοσης. Οι πράξεις επιβολής των οφειλόμενων μπορούν, κατόπιν αίτησης του καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε μηνιαίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το 1/10 του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δόσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των υπολειπόμενων μηνών μέχρι την αφυπηρέτηση του υπόχρεου, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων θα ισούται με τον ως άνω αριθμό υπολειπόμενων μηνών. Για τους αφυπηρετήσαντες καθηγητές, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να  υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού προς το 1/12 του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει πράξης επιβολής για τα οφειλόμενα των υπολειπόμενων μηνών. 
δ. Τα ποσά που οφείλονται, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000, την περίπτωση στ΄ του άρθρου 59 του ν. 4009/2011, του άρθρου 18 του ν. 4283/2014, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016, από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με την πάροδο πενταετίας από το τέλος του οικονομικού έτους το εντός του οποίου γεννήθηκε η οφειλή. Τα εν λόγω ποσά που οφείλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. εισπράττονται και διεκδικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου ως άνω ποσού οι Ε.Λ.Κ.Ε. μπορούν να απευθύνονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιμα έτη. Οι Επιτροπές Ερευνών των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. οφείλουν να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονομικά έτη, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της επόμενης παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία τους. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση των στοιχείων στους Ε.Λ.Κ.Ε.. 
ε. Οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. 
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, η διαδικασία περαίωσης καθώς, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας
Άρθρο 16
Σύσταση - Σκοπός
1. Συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014  (εφεξής, ερευνητικό φορέα) Επιτροπή Ηθικής της Έρευνας (εφεξής, Ε.Η.Ε.). 
2. Σκοπός των Ε.Η.Ε. είναι να παρέχουν εγγύηση αξιοπιστίας σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Ε. ελέγχουν κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο, πέραν της επιστημονικής του επάρκειας, διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων και την αυτονομία των συμμετεχόντων προσώπων, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στην ευζωία των ζώων και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι Επιτροπές ελέγχουν επίσης την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.


Άρθρο 17
Σύνθεση - θητεία

1. Οι Ε.Η.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή από επτά (7) τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους.
Για τον ακριβή αριθμό των μελών των Ε.Η.Ε. αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος.
Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.
Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα.
Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών θα πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.
2. Τα μέλη των Ε.Η.Ε. επιλέγονται ως εξής:
α. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ το ΔΣ. του ερευνητικού φορέα, τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, καταρτίζει και δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών των Ε.Η.Ε. του φορέα, εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Ε., ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Α.Ε.Ι./ ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά.
β. Η Επιτροπή Ερευνών /το Δ.Σ. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για την σύνθεση της Ε.Η.Ε.. 
γ. Η Ε.Η.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. / του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού Φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
3. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Ε. είναι τριετής (3ετής), με δυνατότητα ανανέωσης για μια (1) ακόμα φορά. 
4. Εάν κάποιο μέλος της Ε.Η.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες
1. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Ε. είναι να διαπιστώνει εάν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία και συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όσο ως το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.
2. α. Ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο, και κάθε τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του, δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα εφόσον δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Η.Ε.
β. Υποβάλλονται προς έγκριση από την Ε.Η.Ε. τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο (γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί, προσωπικά δεδομένα, κλπ.), σε ζώα ή στο περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό). 
γ. Πέραν των ερευνητικών έργων της περ. β΄, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου προσώπου ή κατόπιν καταγγελίας, η Ε.Η.Ε. να εξετάσει επίσης, και άλλο ερευνητικό έργο ή άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.
δ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Ε. είναι δεσμευτικές για το Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.
3. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση/αδειοδότηση.
4. Η Ε.Η.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και: 
α. την εγκρίνει ή 
β. προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις/εισηγήσεις είναι ειδικά αιτιολογημένες. 
5. Η Ε.Η.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου. Η Ε.Η.Ε. αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Σε περίπτωση που, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Ε.Η.Ε. δεν αποφασίσει, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη. 
6. Η Ε.Η.Ε. δύναται να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει. Σε περίπτωση καταγγελίας, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου, η Ε.Η.Ε. αποφασίζει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης καταγγελίας. Εφόσον δεν αποφασίσει θεωρείται ότι έχει απορριφθεί η καταγγελία.
7. Κατά των συστάσεων αναθεώρησης της Ε.Η.Ε., κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση θεραπείας ενώπιον της Ε.Η.Ε., καταθέτοντας νέα στοιχεία. Η Ε.Η.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να την διατυπώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη εντός της προθεσμίας, η Ε.Η.Ε. επανεξετάζει την αίτηση και είτε τη δέχεται, εν όλω ή εν μέρει, είτε την απορρίπτει. 

Άρθρο 19
Υποβολή προτάσεων
1. Προκειμένου να εξετασθεί από την Ε.Η.Ε. μια πρόταση ερευνητικού έργου, θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
α. Αίτηση προς την Ε.Η.Ε., 
β. ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.
2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. / ερευνητικού φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./ Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ε.Η.Ε..
3. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται, αναλόγως του επιστημονικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου, ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. ορίζει εισηγητή, κατά προτεραιότητα, μέλος της Ε.Η.Ε. Εάν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί χωρίς να έχει δυνατότητα ψήφου. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα.


Άρθρο 20
Λειτουργία της Ε.Η.Ε.
1. Η Ε.Η.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι., τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα ή τον Πρόεδρο της Ε.Η.Ε..
2.Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.
3. Η Ε.Η.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη της εφόσον είναι πενταμελής ή 4 από τα μέλη της εφόσον είναι επταμελής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτής, καθώς και ενός από τα εξωτερικά μέλη της, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.
4. Τα μέλη της Ε.Η.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Ε.Η.Ε.. 
5. Εργαζόμενος του Α.Ε.Ι./ερευνητικού φορέα υποστηρίζει γραμματειακά την Επιτροπή και την επικουρεί στο έργο της. Μεταξύ άλλων, παραλαμβάνει τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και τηρεί αρχείο αιτήσεων (εισερχομένων) και αποφάσεων (εξερχομένων).
6. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. / Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής του από την Ε.Η.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής καθώς και άλλης αρμόδιας Αρχής,  καθώς και κάθε άλλη ειδική λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των Ε.Η.Ε..


Άρθρο 21
Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων
1. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Ε. είναι ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..
β. Με την ιδιότητα του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.
2. Τα μέλη της Ε.Η.Ε. αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Ε. έχει συμφέρον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή της οικογένειάς του. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος το οποίο δηλώνει το κώλυμα, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του. 
3. Τα μέλη των Ε.Η.Ε., οι εισηγητές και κάθε μέλος εμπλεκόμενο που ασκεί υποστηρικτικό έργο, έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.


Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄
1. Τα Α.Ε.Ι./ερευνητικοί φορείς οφείλουν να συγκροτήσουν Ε.Η.Ε. εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Εφόσον διαθέτουν ήδη Ε.Η.Ε. ή Επιτροπής Βιοηθικής ή άλλο συλλογικό όργανο που να ασχολείται με τα ερευνητικά προγράμματα, οφείλουν, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, να τις προσαρμόσουν στις διατάξεις του παρόντος. 
2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. /Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού φορέα καταρτίζεται Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών/ Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στον εν λόγω Κανονισμό εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους (αίτηση, ερωτηματολόγιο, έκθεση καταλληλότητας, κλπ.) και η διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των Ε.Η.Ε., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Λοιπές Διατάξεις
Άρθρο 23 
1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) μετά τις λέξεις «σε μεταπτυχιακά προγράμματα» διαγράφεται η λέξη «Πανεπιστημίων» και τίθενται οι λέξεις «Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)».
2. Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως ακολούθως: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημο¬κρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώρισης».
3. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Τα προγράμματα της παρούσας περίπτωσης υπάγονται στις εξαιρέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017  (Α΄ 114)».

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved