ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκύκλιος για την υποστήριξη μαθητών Γυμνασίου προς απόκτηση πιστοποιητικού πληροφορικής

Proslipsis.gr | Αθήνα 27.12.2018, 11:41

Εγκύκλιο σχετικά με την έναρξης της υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, το σχολικό έτος 2018-2019, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν τα αρχεία με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που θα τους αποστείλει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ με βάση τη σειρά κατάταξής τους, τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται στον επικαιροποιημένο πίνακα τμημάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα ή τα τμήματα μιας σχολικής μονάδας.

* Πρώτον: Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Διεύθυνσης Πίνακες με τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί, τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί, τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης.

Σχετικά επισημαίνεται ότι:
• Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες ΔΔΕ ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.
• Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί εφόσον επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα αιτούνται την τοποθέτησή τους σε σχολική/κες μονάδα/ες που δεν έχουν καλυφθεί έως και την Παρασκευή 28-12-2018.

Δεύτερον: Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Διεύθυνσης Νέους πίνακες με:
•    Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους  και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.
•    Τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και τις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται.
•    Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί λόγω μη αποδοχής τοποθέτησης έως και 28-12-2018.

Σχετικά επισημαίνεται ότι:
• Οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες ΔΔΕ ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

* Τρίτον: Την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 15:00 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης τελικό πίνακα μόνο με τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους , καθώς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.

* Τέταρτον: Από Τετάρτη 02-01-2019 έως και Δευτέρα 07-01-2019 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
•    εκδίδουν τις Αποφάσεις συγκρότησης τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και τις αναρτούν στη Διαύγεια και στην πλατφόρμα https://invoices.espa.minedu.gov.gr.
•    συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Εποπτών Τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ.
•    εκδίδουν τις Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί:
•    υποβάλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους
•    παρουσιάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφουν αυτοπροσώπως τις συμβάσεις εργασίας

* Πέμπτον: Την Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019 οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται στις σχολικές μονάδες.

Άλλες επισημάνσεις
Επισημαίνονται τα εξής:
1) Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για το ΚΠπ είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών ανά τμήμα υποστήριξης. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και σε συνεχόμενο δίωρο.
2) Η μη παρουσία αυτών στη ΔΔΕ για την υπογραφή σύμβασης εργασίας δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
3) Η παραίτηση εκπαιδευτικού μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
4) Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή σύμβασης εργασίας ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα της ΔΔΕ για το πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

Η Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Μετά από τις 08-01-2019 θα αποσταλεί νέα ενημέρωση σε περίπτωση που προκύπτουν σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί.

Σχετικές εγκύκλιοι
Σχετικές είναι οι εγκύκλιοι:
- Με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- Με αρ. πρωτ. 214664/Δ2/13-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΕΣ4653ΠΣ-ΚΟΝ) πρόσκληση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved