ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Αυτό είναι το πολυνoμοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Proslipsis.gr | Αθήνα 9.4.2019, 16:22

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα αναμενόμενο πολυνομοσχέδιο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει: Τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του  Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επίσης, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη νέα Γ’ Λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

Μέρος Α΄
Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Κεφάλαιο Α΄
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Άρθρο 1

1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα σύμφωνα με την παρ. 1 και την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Σχολές και Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:
α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες,
γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη,
δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα,
εε) Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα,
ηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γγ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο.
δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,
γγ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,
εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ε) Επιστημών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,
στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα,
ββ) Χημείας, με έδρα την Καβάλα,
γγ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα,
δδ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.
ζ) Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,
ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,
γγ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,
δδ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
2. Σε κάθε Σχολή και Τμήμα συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή τους υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
3. Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών και Γεωλογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
4. Η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών και το Τμήμα Γεωλογίας, η  έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων της παρ. 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
6. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
7. Ο πρόεδρος και η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής στη Θεσσαλονίκη είναι τα όργανα διοίκησης και του παραρτήματος της Νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο. Για το παράρτημα καθορίζεται χωριστός αριθμός εισακτέων.
   
Άρθρο 3
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών

1. Συνιστάται Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος. Στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών εντάσσονται οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε έλληνες και σε αλλοδαπούς.
2. α) Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που συγκροτείται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται: αα) από τους Κοσμήτορες των Σχολών του Κέντρου με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ββ) τρεις από τους Κοσμήτορες των υπολοίπων Σχολών του ιδρύματος με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και γγ) τέσσερα (4) μέλη της Συγκλήτου με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των υποπερίπτ. ββ΄ και γγ΄ επιλέγονται από τη Σύγκλητο. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος μεταξύ των τεσσάρων (4) μελών της Συγκλήτου.
β) Για όσο διάστημα τα Τμήματα του Κέντρου δεν είναι αυτοδύναμα διοικούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4485/2017 και ο Πρόεδρος Τμήματος και η Συνέλευση Τμήματος ασκούν και χρέη Κοσμήτορα και Κοσμητείας, αντίστοιχα. Όταν τα Τμήματα καταστούν αυτοδύναμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4485/2017, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4485/2017 για τη διοίκηση μονοτμηματικών σχολών.
3. Στις υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, σύμφωνα με την παρ.1, επέρχεται η εξής τροποποίηση: Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Σπουδών συγχωνεύονται σε μία σχολή, τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και στη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
4. Στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της υφιστάμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
β) Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της υφιστάμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύεται και λειτουργεί πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πετρελαίου στην αγγλική γλώσσα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων, με έδρα την Καβάλα.
5. Στα Τμήματα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών οργανώνονται προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου σε ξένη γλώσσα και απονέμονται τίτλοι σπουδών αντίστοιχοι και ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και απονέμονται από Τμήματα Α.Ε.Ι.. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές μπορούν παράλληλα να λειτουργήσουν ειδικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του Προέδρου του οικείου Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου.
6. Για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου ισχύουν τα εξής:
α) ιδρύονται, καταργούνται, κατατέμνονται, μετονομάζονται ή μεταβάλλεται το γνωστικό τους αντικείμενο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Η πρόταση της Συγκλήτου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, μετά από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση βιωσιμότητας και σκοπιμότητας. Η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος σε αυτό. Για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού ζητείται η γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.),
β) κάθε Τμήμα μπορεί να παρέχει περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και για κάθε πρόγραμμα σπουδών ορίζεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακαδημαϊκός υπεύθυνος μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το πρόγραμμα,
γ) είναι διάρκειας οκτώ (8) τουλάχιστον εξαμήνων,
δ) για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, ακολουθείται η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξ ολοκλήρου ή σε κάθε περίπτωση σε ποσοστό πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%) με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, με δυνατότητα διεξαγωγής και ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων. Ο αριθμός των συναντήσεων αυτών καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις συναντήσεις συμμετέχουν ένας από τους διδάσκοντες και οι φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και μάθησης. Η ολοκλήρωση των πειραμάτων και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων διεξάγεται είτε εξ αποστάσεως είτε σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
ε) ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών και ανά διδάσκοντα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
στ) η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και  κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται, κατά περίπτωση, 
ζ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου. Απαραίτητες επιπλέον προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών είναι:
αα) η επαρκής γνώση της γλώσσας διεξαγωγής του προγράμματος. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται και τυχόν σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της παρ. 7.
ββ) η παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη λήψη του απολυτήριου τίτλου του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης,
η) οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στους φοιτητές τρίτων χωρών μπορεί να επιβάλλονται και δίδακτρα. Το ύψος της συμμετοχής αυτής και των διδάκτρων, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών μερικής ή ολικής απαλλαγής από τα δίδακτρα και τις επιβαρύνσεις των προηγούμενων εδαφίων, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου.
7. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος η Συνέλευση κάθε Τμήματος του Κέντρου μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται ειδικότερα θέματα για την οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών όπως ιδίως:
α) ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών,
β) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών,
γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,
δ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών,
ε) η διαδικασία επιλογής εισακτέων και τα κριτήρια επιλογής αν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων και υπάρχει ισοβαθμία στον βαθμό του απολυτηρίου,
στ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189),
ζ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών,
η) η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων και της οικονομικής συμμετοχής,
θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος.
8. Τα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Η εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος μόνο εφόσον έχει και τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Οι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 δεν εφαρμόζονται για πολίτες τρίτων χωρών. Το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 υπολογίζεται στο συνολικό αριθμό των φοιτητών που εισάγονται το Π.Μ.Σ.. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να λειτουργούν και εισάγονται σε αυτό φοιτητές έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Για την εισαγωγή φοιτητών από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 απαιτείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Άρθρο 4
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, γ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) επιστημών ζωής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) πετρελαίου, με έδρα την Καβάλα,
γ) τουρισμού και φιλοξενίας, με έδρα την Καβάλα,
δ) αστικού περιβάλλοντος, με έδρα τις Σέρρες,
ε) κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στ) διαχείρισης προσφυγικών ροών και κρίσεων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζ) αγροτικής βιομηχανίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
η) βιομηχανικής καινοτομίας και ψηφιακής γεωργίας, με έδρα τις Σέρρες,
θ) βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας, με έδρα την Κατερίνη.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ,
ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ.,
δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του,
ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ,
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου
ββ) συντάσσει κάθε δυο έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10,
δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ως Πρόεδρος.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10,
δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλους της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ, εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) με απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται  ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..

Άρθρο 5
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ι.Ε.Ε.Α.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.
2. Σκοποί του Ι.Ε.Ε.Α. είναι: α) η μελέτη και εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων στα γνωστικά πεδία σπουδών του Πανεπιστημίου, η μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, καθώς και η οργάνωση σχετικών ενεργειών διάχυσης, β) η μελέτη των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται με εξ αποστάσεως διδασκαλία, γ) η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και για τη συνέχιση, την αναβάθμιση ή τη διακοπή των διεθνών προγραμμάτων σπουδών και δ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε άλλα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
3. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ι.Ε.Ε.Α. συνεργάζεται με τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου που του παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή.
4. Το Ι.Ε.Ε.Α. διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση Συγκλήτου, στην οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιλέγονται από τη Σύγκλητο και είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, με ερευνητικό έργο και εμπειρία σχετική με τους σκοπούς του Ι.Ε.Ε.Α.. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
5. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Ι.Ε.Ε.Α. χώροι και εξοπλισμοί του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του.
6. Στο Ι.Ε.Ε.Α. τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Ι.Ε.Ε.Α. μπορεί να απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφόσον δεν αμείβεται από τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι..
7. Πόροι του Ι.Ε.Ε.Α. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για τη λειτουργία του Ι.Ε.Ε.Α.,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών για λογαριασμό τρίτων,
ε) με απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Ι.Ε.Ε.Α..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ι.Ε.Ε.Α. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Ι.Ε.Ε.Α.,
β) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του Ι.Ε.Ε.Α.,
γ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Ι.Ε.Ε.Α.,
δ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του προσωπικού,
ε) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στο Ι.Ε.Ε.Α.,
στ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του.
9. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της παρ. 4 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ίδιου νόμου.


Κεφάλαιο Β'
Ένταξη των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Άρθρο 6

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάσσονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχός τους, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, Τμήματα και Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μεταφέρονται στο Ίδρυμα. Εκκρεμείς δίκες με διάδικους τα Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τα Τ.Ε.Ι. ισχύουν έναντι του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) ενσωματώνονται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχουν έως τις 31-8-2022, ως επιπλέον μέλη, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδροι των επιτροπών ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν κάποιος παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Τ.Ε.Ι., το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Άρθρο 7
Ένταξη προσωπικού

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 8
Ένταξη μελών ΔΕΠ

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ως εξής:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας:
αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
στστ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
θθ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
β) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Πληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
στστ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με έδρα το Διδυμότειχο.
θθ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής σε ένα από τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 2, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης:
αα) Τα μελη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
στστ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
θθ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιι) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιαια) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων και του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιβιβ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιγιγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιδιδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιειε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3.
3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κρίνονται από πενταμελή επιτροπή κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προσόντων. Συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην οποία μετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα μέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους. Αίτημα μετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και κοινοποιούνται στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από τις 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής και για μία μόνο μετακίνηση. Για την μετακίνηση σύμφωνα με την παρούσα το μέλος Δ.Ε.Π. καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία της Συγκλήτου και αποφασίζει η Σύγκλητος με βάση το γνωστικό αντικείμενο και τις ανάγκες του ιδρύματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 9
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 8, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 2 και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα ανωτέρω Τμήματα. Τα μέλη του παρόντος εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων μεταφέρονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., διαφορετικά στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα αν ανήκουν σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 10
Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης μεταφέρεται αυτοδικαίως στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και μέχρι τη συγκρότησή του με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό των Τ.Ε.Ι. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 11
Ένταξη φοιτητών

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5, με την επιφύλαξη των δύο  τελευταίων εδαφίων. Η ένταξη των φοιτητών γίνεται αυτοδίκαια στα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 8. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και πράξη του Προέδρου της, που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παρ. 2. Οι φοιτητές που εντάσσονται σε Τμήματα της Σχολής Μηχανικών ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου..
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παρ. 1,  με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ή στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο εντάχθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 12
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. α) Το Ίδρυμα διοικείται προσωρινά, και μέχρι τις 31-8-2022 οπότε και αναδεικνύονται Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις με εκλογική διαδικασία, από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι εικοσιπενταμελής και αποτελείται από τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, που επιλέγονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης και ασκεί καθήκοντα Πρύτανη. Αντιπρόεδροι είναι οι Πρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και ένα ακόμη από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν καθήκοντα Αντιπρυτάνεων. Με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται ο τομέας ευθύνης κάθε Αντιπροέδρου, κατ’ αντιστοιχία με τους τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων όπως ορίζονται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Με απόφαση του Προέδρου που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται, προς υποβοήθηση του έργου του, συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της γνώμης δεν μετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το μέλος στο οποίο μεταβιβάζεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και να αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε επιτροπές που συγκροτεί από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Η συμμετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή στις επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου.
β) Μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με την περίπτ. α΄ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Διοικούσα Επιτροπή.
2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 2, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης της Σχολής με εκλογική διαδικασία, λειτουργεί προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής μέχρι τις 31-5-2019 και οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
3. Στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
4. Μέλος Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα μετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στα Τ.Ε.Ι. και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

Κεφάλαιο Γ΄
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άρθρο 13
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη,
β) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά,
γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα,
δ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
4. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Άρθρο 14
Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
δ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
η) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ι) Ψυχολογίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ιβ) Γεωπονίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιγ) Μαιευτικής, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιδ) Πληροφορικής, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
ιε) Μαθηματικών, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
ιστ) Μάρκετινγκ, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ιζ) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιη) Εργοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιθ) Λογοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
2. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά τη μετονομασία. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, μέχρι τις τριάντα μία (31) Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος. Οι φοιτητές διατηρούν την ακαδημαϊκή τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος πριν από τη μετονομασία με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μετά τη μετονομασία. Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης και όσοι έχουν υπερβεί τα εξάμηνα του δευτέρου εδαφίου, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πριν από τη μετονομασία και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Μάρκετινγκ, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα 30 Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
5. Στα Τμήματα Μάρκετινγκ, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ψυχολογίας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Γεωπονίας και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης, και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 15
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Κοζάνη.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, ζ) η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, η) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, θ) η διασυνοριακή συνεργασία και ι) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, με έδρα την Κοζάνη
β) Ανθρωπιστικών ερευνών, με έδρα την Φλώρινα,
γ) Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με έδρα την πόλη της Καστοριάς,
δ) Πολιτικής προστασίας, με έδρα την πόλη της Πτολεμαΐδας,
ε) Οπτικοακουστικών τεχνών, με έδρα την πόλη της Φλώρινας,
στ) Ελληνικής γλώσσας, με έδρα την πόλη της Φλώρινας,
ζ) Αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων, με έδρα την πόλη των Γρεβενών.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ.,
δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ.,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του,
ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 και δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. δ΄ της παρ. 10,
δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) με απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγματοποιείται ως εξής:
α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο το Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..

Κεφάλαιο Δ΄
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άρθρο 16

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας), με έδρα την Κοζάνη, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται στο Ίδρυμα.
2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Καθήκοντα προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετέχει, μέχρι τις 31-12-2019, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 17
Ένταξη προσωπικού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 20. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 18
Ένταξη μελών ΔΕΠ

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
η) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
θ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που σύμφωνα με την παρ. 1 μπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα από ένα Τμήματα, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα αυτά με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 10 και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα Τμήματα, στα οποία έχει δικαίωμα ένταξης σύμφωνα με την παρ. 1.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 είτε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας. Η μετατροπή διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 και σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής και για μία μόνο μετακίνηση, και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για μετακίνηση προς τα Τμήματα της παρ. 1 και 2 του άρθρου 14. Για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης κατά παρέκκλιση της περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 19
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 18, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Ειδικότερα: α) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, β) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, γ) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δ) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η ένταξη των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 22 και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα Τμήματα, στα οποία έχει δικαίωμα ένταξης σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο. Τα μέλη του παρόντος εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 20
Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 21
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5. Οι φοιτητές εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 18, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5. Οι φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παρ. 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 22
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

1. α) Με απόφαση του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται και λειτουργεί έως τις 31-8-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης, στο οποίο μετέχουν ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως πρόεδρος, ο Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Το Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε Τμήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 και στο άρθρο 19,
ββ) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 18,
γγ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 7 του άρθρου 14,
δδ) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για τον ορισμό των προσωρινών Συνελεύσεων της παρ. 3.
β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 13, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών με εκλογική διαδικασία, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
3. Στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
4. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με δικαίωμα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του προηγούμενου εδαφίου για την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκλογική διαδικασία έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και Αντιπρυτάνεις. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.


Κεφάλαιο Ε΄
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης
Άρθρο 23
Ίδρυση Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με έδρα το Ηράκλειο. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28, Τμήματα και Σχολές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ μεταφέρονται στο Ίδρυμα.
2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζονται από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Κρήτης ισχύουν έναντι του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 24
Ίδρυση Σχολών

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Επιστημών Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο,
β) Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Ηράκλειο,
δ) Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο,
ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με έδρα το Ρέθυμνο. 
2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

Άρθρο 25
Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Νοσηλευτικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
β) Κοινωνικής Εργασίας, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
γ) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Σητεία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,
ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,
στ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,
ζ) Γεωπονίας, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
θ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ι) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ια) Μηχανικών Βιοϊατρικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιβ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιγ) Χημικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιδ) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών,
ιε) Μουσικών Σπουδών, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών,
ιστ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιζ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκειμένου για το Τμήμα της Φυσικοθεραπείας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
5. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, Γεωπονίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 26
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Ηράκλειο.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, η) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Αναδυόμενων Τεχνολογιών, µε έδρα το Ηράκλειο,
β) Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, µε έδρα το Ρέθυμνο,
γ) Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, µε έδρα το Ηράκλειο,
δ) Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, µε έδρα τα Χανιά, και
ε) Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
στ) Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, με έδρα το Ηράκλειο.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ.,
δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ.,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του,
ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10
δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10
δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
 ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Τόσο ο Αντιπρόεδρος, όσο και οι Διευθυντές και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) με απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.

Άρθρο 27
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 30. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 28
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
η) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
θ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
ι) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
ια) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
ιβ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,
ιγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, που η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μετά από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 είτε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κρίνονται από πενταμελή επιτροπή κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία μετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα μέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους. Αίτημα μετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και κοινοποιούνται στη Σύγκλητο. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) ετών τουλάχιστον στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 25. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής και για μία μόνο μετακίνηση.

Άρθρο 29
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 28, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Ειδικότερα, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, που η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης Τα μέλη της παρούσας εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 30
Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 31
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 28. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5, με εξαίρεση όσους εντάσσονται σε Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από τους εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παρ. 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και μπορεί να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 32
Ίδρυση ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης
                                                     
1  α) Ιδρύεται Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).
β) Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
γ) Η εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης» που έχει ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 1 - Επωνυμία – Μορφή – Διάρκεια
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται με την παρ. 1 του παρόντος, λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με διακριτικό τίτλο ΕΑΔΙΠ Μ.Π. Κρήτης.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 50 έτη.

Άρθρο 2 - Έδρα
1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Ηρακλείου, και συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης στον Εσταυρωμένο.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την ιδιότητα της ως Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, επιτρέπεται να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήματα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Κρήτης όπου έχουν έδρα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σε άλλες πόλεις της Χώρας ή και του εξωτερικού, με βάση τις ανάγκες της ΕΑΔΙΠ και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται συγχρόνως και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3 - Σκοπός και Δραστηριότητα
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία θα εκχωρείται στην Εταιρεία κατά χρήση με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο θα προσδιορίζει και τους όρους της εκχώρησης και το χρονικό διάστημα της εκχώρησης, για την προώθηση της ορθότερης διαχείρισης των περιουσιακών αυτών στοιχείων προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους νόμους και το συμφέρον του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό τον όρο ότι η εκχώρηση δεν παρεμποδίζει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.
2. Ως περιουσία που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος που παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση με απόφαση του Πρύτανη που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο  του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας είτε όχι , εφόσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης προκύψει από ενέργειες της Εταιρείας, περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας.
4. Δεν νοούνται ως περιουσία που υπόκειται στη διαχείριση και αξιοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, η εκχώρηση των οποίων μπορεί να παρεμποδίσει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος (άρθρο 58 παρ.2, v. 4009/2011).
5. Οι δραστηριότητες της ΕΑΔΙΠ αφορούν:
α. Στην πλήρη καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
β. Στην ανάληψη επ’ αμοιβή από την Εταιρεία, με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, της επιμέλειας και της συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (άρθρο 58 παρ. 7α, 4009/2011).
γ. Στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέρει, από πόρους της Εταιρείας, κατόπιν κοινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας.
δ. Στην ενίσχυση της γενικότερης λειτουργίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης μέσα από την πρόσληψη προσωπικού, με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης).
ε. Στη διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.
στ. Στη σύναψη συμβάσεων κάθε είδους που συναρτώνται με τις ειδικότερες ανάγκες του Ιδρύματος και δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του τελευταίου.
6. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών-δραστηριοτήτων το Ν.Π.Ι.Δ. μεριμνά για:
α. Τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ` ονόματι του ιδρύματος ή του Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΔΙΠ και σχετικής έγκρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
β. Τη συμμετοχή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους της σχετικής πρόσκλησης, σε οποιασδήποτε μορφής ανταγωνιστική πρόταση χρηματοδότησης, και τη διαχείρισή της με βάση το πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕ του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ. Την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα εντός των χώρων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης που διαχειρίζεται η ΕΑΔΙΠ ή και εκτός χώρων σε περίπτωση που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Ως προϊόν θεωρείται και η παραγωγή ενέργειας σε κάθε μορφή και για κάθε σύστημα εκμετάλλευσης.
δ. Τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και τη χορήγηση βραβείων και υποτροφιών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αφορά δραστηριότητα μέχρι 10.000 €. Για ποσά πάνω από αυτό αποφασίζει η Σύγκλητος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΔΙΠ και σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούμενης παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ
Άρθρο 4 - Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 40.000 ευρώ.
2. Αποτελείται από μία μόνο ονομαστική μετοχή, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.
3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Άρθρο 5 - Μετοχή
Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική, αδιαίρετη και μη μεταβιβάσιμη.

Άρθρο 6 - Πόροι της Εταιρείας – Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους
1. Πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τις δράσεις που αναφέρθηκαν στο Άρθρο 3 του παρόντος.
Πόροι της Εταιρείας θεωρούνται επίσης:
α. Οι δωρεές, και χορηγίες προς την ίδια την εταιρεία.
β. Οι κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα έσοδα των οποίων με απόφαση της Συγκλήτου αξιοποιεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία .
γ. Οι τόκοι από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
δ. Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΔΙΠ.
ε. Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προϊόντων, προγραμμάτων, προσφορά υπηρεσιών παρεχόμενων προς τρίτους.
στ. Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και ενισχύσεις άλλων ελληνικών, διεθνών και αλλοδαπών οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, ενδιαφερόμενων για την προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος και της Εταιρείας.
ζ. Τα δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών μελών ΔΕΠ του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, στις οποίες το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει με συγκεκριμένο ποσοστό, και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης παραχωρεί στην Εταιρεία.
η. Μερίσματα από εταιρείες στις οποίες δύναται να συμμετέχει η ΕΑΔΙΠ.
2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Τα κέρδη διανέμονται για: α. Σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. β. Σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 7 - Όργανα της Εταιρείας
Τα όργανα της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8 -Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλα τέσσερα (4) μέλη. Ένα από τα μέλη πρέπει να είναι πτυχιούχος νομικής, ένα οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων και ένα διπλωματούχος μηχανικός.
2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ένας εκ των αναπληρωτών του τελευταίου. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεταξύ των μελών του.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Συγκλήτου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη του Ιδρύματος, και αποτελείται από τρεις (3) καθηγητές πρώτης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύνης με αντικείμενο ανάλογο της θέσης την οποία αιτούνται.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση και εμπειρία στην οικονομική διαχείριση φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Είναι πλήρους απασχόλησης, με την έννοια της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών όλες τις εργάσιμες ημέρες και με πλήρες ωράριο.
6. Κατά την Ίδρυση της ΕΑΔΙΠ, και μετά από σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη που είναι Πρόεδρος της ΕΑΔΙΠ και με απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατή η τοποθέτηση στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου μέλους ΔΕΠ του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για περίοδο κατά μέγιστο 24 μήνες, για να υπάρχει ο δόκιμος χρόνος ώστε να εξασφαλιστούν τα σχετικά κονδύλια για την αποζημίωση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Το μέλος ΔΕΠ που θα αναλάβει το ρόλο αυτό, πρέπει να έχει αντίστοιχα προσόντα και εμπειρία.

Άρθρο 9 - Θητεία – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για σημαντικούς λόγους, μετά από εισήγηση του Πρύτανη ή τουλάχιστον πέντε μελών της Συγκλήτου με σαφή αιτιολόγηση της πρότασης παύσης του μέλους.
3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης μέλους ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
4. Με απόφαση Συγκλήτου, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις Συμβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστης έναντι της εταιρείας.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν, χωρίς άδεια της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε εταιρίες με παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως της απαγορεύσεως αυτής η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 11 - Εκπροσώπηση εταιρείας
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει νόμιμα ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος αυτού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

Άρθρο 12 - Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της Εταιρείας. Μπορεί δε να συνέρχεται και σε άλλο χώρο, όπως στις έδρες Τμημάτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται απ’ αυτόν τακτικά και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστο τρία από τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται: α) να συγκαλούν το διοικητικό συμβούλιο και να ορίζουν ημέρα συνεδρίασής του που να απέχει περισσότερο από δέκα ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να περιλαμβάνουν τα προτεινόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη, προσθέτοντας, κατά την κρίση τους και νέα επείγοντα θέματα.
4. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Σύγκλητος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης ή το Πρυτανικό Συμβούλιο ή ο Πρύτανης μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Εταιρείας τη σύγκληση του Δ.Σ. για τη συζήτηση καθορισμένων θεμάτων.
6. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την ημερήσια διάταξη γνωστοποιούνται στα μέλη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο δυο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται και αποφάσεις μπορεί να ληφθούν και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανένα στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13 - Λήψη αποφάσεων
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου .
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την αρμοδιότητα:
α. Να διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της.
β. Να διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
γ. Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ή τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες, οιασδήποτε μορφής, επιχειρήσεις με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού.
δ. Να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της εταιρείας και να τα υποβάλει στη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
ε. Να αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό που υποβάλλεται για έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Με τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Προϊσταμένων και του λοιπού προσωπικού των τμημάτων της εταιρείας.
στ. Να αποφασίζει την πρόσληψη του προσωπικού και να προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ. Να ενημερώνει τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συμβούλιο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, όταν του ζητηθεί.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθορίζεται η αποζημίωση ή μη του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 15 - Διευθύνων Σύμβουλος
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών του και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας· ειδικότερα:
α. Προΐσταται των Υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.
β. Αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στα τμήματα και τις διευθύνσεις.
γ. Είναι πειθαρχικός Προϊστάμενος του προσωπικού της εταιρείας.
δ. Λειτουργεί ως βασικός αναπτυξιακός μοχλός της Εταιρείας με κεντρικό στόχο την αύξηση των εσόδων και των κερδών αυτής.
ε. Μετά από σχετικό προσδιορισμό των ειδικότερων δικαιοδοσιών του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, να εισπράττει τις απαιτήσεις, να ενεργεί αναλήψεις, να υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές, να εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εισηγείται την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να ενεργεί διαδικασίες, ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και οι όροι της συμβάσεως εργασίας του με την Εταιρεία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 16 - Ευθύνη Συμβούλων-Ασυμβίβαστα
1. Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ρυθμίζονται από το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, ούτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 Ν.4009/2011 ή αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17 - Λειτουργία -Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. H Σύγκλητος του Ιδρύματος αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:
α. Έγκριση του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
β. Διάθεση των εσόδων ή των πόρων της Εταιρείας.
γ. Ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών.
δ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
ε. Τροποποίηση του Καταστατικού.
στ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
ζ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
η. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων.
θ. Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου της.
ι. Έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε σχέση με την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των οροθετημένων σκοπών της Εταιρείας.
ια. Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας
ιβ. Διορισμός εκκαθαριστών.
ιγ. Λύση της Εταιρείας.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διατάξει, όποτε κρίνει σκόπιμο, διαχειριστικό έλεγχο.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε μετά από αίτηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου ή του ενός τρίτου(1/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
6. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κοινοποιείται στα μέλη της Συνέλευσης με κάθε τρόπο (ηλεκτρονικά, γραπτά, κ.λπ.) δέκα (10) ημέρες πριν την συνεδρίαση.
7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή, εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρισταμένων μελών της Συγκλήτου.
8. Συζητήσεις για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
9. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα. Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο εκάστοτε Γραμματέας της Συγκλήτου.
10. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του ή από το μέλος της Συγκλήτου που άσκησε τα καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
11. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων είναι στη διάθεση όλων των φορέων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 18 - Τακτικός Έλεγχος
1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να ανακοινωθεί στους Ελεγκτές ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ορκωτοί Ελεγκτές στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.

Άρθρο 19 - Εποπτεία της Εταιρείας – Δημοσιότητα
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
2. Οι πράξεις της διοίκησης και διαχείρισης των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας.
3. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους και στον έλεγχο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ως προς την λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες, ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να προβαίνει σε οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 20 - Εταιρική χρήση – Ισολογισμός
1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014).
3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Κάθε έτος συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο ΓΕΜΗ ή οπουδήποτε αλλού προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού.
7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί προηγουμένως από τρία διαφορετικά πρόσωπα:
α. Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
β. Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, και
γ. Από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας.
8. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21 - Λύση – Εκκαθάριση της Εταιρείας
1. Η Εταιρεία λύεται:
α. με απόφαση της Συγκλήτου που εγκρίνεται με Π.Δ.
β. με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
γ. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτή ορίστηκε στο άρθρο 1, παρ. 2, του παρόντος.
2. Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου τις συναφείς προς τις διαδικασίες και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες, οι οποίες μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης το οποιοδήποτε, ενεργητικό ή άλλο, περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο άμεσα στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22 - Πρώτη Εταιρική χρήση
1.Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 23 - Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο
1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8  του παρόντος, ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού και με διάρκεια θητείας 12 μηνών.
2. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα η πρώτη συνεδρίασή του.
3. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου  8 πριν το τέλος της θητείας τους.»
3. Ο τρόπος λειτουργίας και η στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας, οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 33
Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης δημιουργείται Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης του άρθρου 32. Για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου παραχωρείται κατά χρήση, στην Εταιρεία αυτή έκταση του Πανεπιστημίου, με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
2. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται, σε συνεργασία με τις Σχολές του οικείου Ιδρύματος και ιδιαίτερα με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. πραγματοποιείται:
α) συστηματική έρευνα, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής, με τη συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του νησιού,
β) εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, καθώς και επιμόρφωση και κατάρτιση μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του οικείου Ιδρύματος, σε θεματικές ενότητες αιχμής, που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τις βιο-επιστήμες και την αγροδιατροφή, όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
γ) ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, στις οποίες περιλαμβάνονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..
3. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μπορεί να δημιουργούνται δομές κατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2, όπως κέντρο ολοκληρωμένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιματικές μονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόμες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η δημιουργία των δομών αυτών αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία διαμορφώνεται κατόπιν εισήγησης της επιτροπής της παρ. 4.
4. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης για κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο συντονισμός και η υλοποίηση των επιστημονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ιδίου νόμου.

Άρθρο 34
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης

1. α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμήτορες των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους ως εξής:
αα) ο Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
ββ) ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης-Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,
γγ) ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.
Ως μέλη των Κοσμητείων των Σχολών των υποπεριπτ. αα΄,  ββ΄, γγ΄ συνεχίζουν να μετέχουν ως τη λήξη της θητείας τους και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Κοσμητειών των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με την αντιστοιχία του προηγούμενου εδαφίου.
δδ) Στη Σχολή Μηχανικών ορίζεται με πράξη του Πρύτανη έως την 31-8-2019, οπότε αναδεικνύεται Κοσμήτορας με εκλογική διαδικασία, προσωρινός Κοσμήτορας, ύστερα από κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος μεταξύ των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμητόρων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Κλήρωση διενεργείται και ως προς τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Κοσμητείες των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4485/2017.
εε) Στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών ορίζεται, έως την 31-8-2019 οπότε αναδεικνύεται Κοσμήτορας με εκλογική διαδικασία, προσωρινή Κοσμητεία με απόφαση της Συγκλήτου που αποτελείται από:
ααα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος,
βββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
2. α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδροι των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους ως εξής:
αα) Ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
ββ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
γγ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
δδ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
εε) Ο πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
στστ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
ζζ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
ηη) Ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
θθ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
ιι) Ο πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
ββ) Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ορίζεται με πράξη του Πρύτανη έως την 31-8-2019, οπότε αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, προσωρινός Πρόεδρος, ύστερα από κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος μεταξύ των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προέδρων των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Κλήρωση διενεργείται και ως προς τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Συνελέυσεις των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 4485/2017.
β) Στα υπόλοιπα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 25 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017.
3. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, με δικαίωμα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.


Κεφάλαιο ΣΤ΄
Πανεπιστήμιο Πατρών
Άρθρο 35
Ίδρυση Σχολών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Νομικών Επιστημών,
β) Γεωπονικών Επιστημών,
γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας.
2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση την Σχολή Νομικών Επιστημών, η ακαδημαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Νομικής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών της παρ. 1, με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εφαρμοζόμενης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 36
Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Νομικής, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Νομικών Επιστημών,
β) Νοσηλευτικής με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,
γ) Φυσικοθεραπείας με έδρα το Αίγιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,
δ) Λογοθεραπείας με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,
ε) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Πύργο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,
στ) Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ζ) Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
θ) Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.
ι) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ια) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιβ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων,
ιγ) Διοίκησης Τουρισμού, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων,
ιδ) Ιστορίας - Αρχαιολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
2. Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. Τα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του  καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο μεταφέρονται και οι θέσεις τους. Η ένταξη και η μεταφορά των θέσεων διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του καταργούμενου Τμήματος και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών που μεταβατικά παρέχονται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του καταργούμενου Τμήματος αρμόδια είναι τα όργανα του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας. Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, καθώς και τα λοιπά μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως όργανα διοίκησης του νέου Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας έως τη λήξη της θητείας τους.
β) αα) Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, ββ) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές των Τμημάτων της παρούσας περίπτωσης, που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, μέχρι τις τριάντα μία (31) Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του οικείου Τμήματος. Οι φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος πριν την μετονομασία με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία. Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πριν τη μετονομασία και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Νομικής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, και Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
5. Στα Τμήματα Νομικής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιοτεχνολογίας,  συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται τα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 42,  και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 37
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα τη Ναύπακτο.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς
και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ε) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του, γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό, δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του, ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, και ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10 και δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.
10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.


Κεφάλαιο Ζ΄
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Άρθρο 38
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας), με έδρα την Πάτρα καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, με εξαίρεση τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι., και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, με την επιφύλαξη της παρ. 7, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα.
2. Κατ’ εξαίρεση, εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός, τα αρχεία, βιβλιοθήκες και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα.
3. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατ’ εξαίρεση εκκρεμείς δίκες με αίτημα το διορισμό ή υπηρεσιακή μεταβολή προσωπικού των Τμημάτων της παρ. 2 συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
4. Για τις συμβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τμήματα της προηγούμενης παραγράφου, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση και η πληρωμή γίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το ίδιο ισχύει και για έργα ή υπηρεσίες για τα οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. α) Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 40. Κατ’ εξαίρεση έργα/προγράμματα που αφορούν το ίδρυμα ή και τους φοιτητές (όπως ιδίως πρακτική άσκηση, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας) εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή Πελοποννήσου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν τα έργα του προηγούμενου εδαφίου είναι συγχρηματοδοτούμενα μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α., τα σχετικά κονδύλια ανακατανέμονται με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων. Αν τα παραπάνω χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) τα σχετικά κονδύλια ανακατανέμονται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων.
β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την περίπτ. α΄, υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.
γ) Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξοπλισμός κάθε έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετέχει, μέχρι τις 31-12-2019, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
6. Το ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένων ετών (αποθεματικό) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως αποθεματικό. Το ποσοστό και το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυμα καθορίζεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση με συνημμένη σχετική οικονομική έκθεση πενταμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία μετέχουν ως πρόεδρος ένας υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ως μέλη ένας εκπρόσωπος από κάθε Πανεπιστήμιο που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλητο και οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσμία που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση συγκρότησης.
7. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
αα) κατανέμονται στα Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, τα οποία περιέρχονται σε ένα από τα δύο Ιδρύματα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, σύμφωνα με την απόφαση, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου το οικείο Ίδρυμα υπεισέρχεται αναδρομικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σχετικά με τα οριζόμενα στην απόφαση ακίνητα,
ββ) μπορεί να καθορίζονται ειδικά θέματα, όπως ιδίως η υποχρέωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης συγκεκριμένων ακινήτων από το ίδρυμα στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα στο άλλο, και
γγ) μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα ως προς τον επιμερισμό των ταμειακών διαθεσίμων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και
δδ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
β) Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητά τη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 6. Ως προς τα θέματα που ρυθμίζονται με την υποπερίπτ. αα΄ της περιπτ. α΄ η απόφαση εκδίδεται άπαξ και δεν ανακαλείται για λόγους ουσίας.

Άρθρο 39
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τα άρθρα 40 έως 42. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που υπηρετεί στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 42. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μνημονεύουν τις θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις αποφάσεις του Πρύτανη του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και σε περίπτωση άρνησης ένταξης, ασκείται έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αυτεπαγγέλτως, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της πράξης ή κατόπιν προσφυγής που ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που αρχίζει από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ένταξης ή της αρνητικής απάντησης ή από την άπρακτη πάροδο τριών (3) μηνών από την κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο αιτήματος έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ένταξης. Σε περίπτωση προσφυγής, ο έλεγχος νομιμότητας ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση της προσφυγής.

Άρθρο 40
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών ή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
η) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παρ. 3.
θ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
ι)  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών.
ια) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
ιβ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
β)  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
γ)  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που σύμφωνα με την παρ. 1 μπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα από ένα Τμήματα, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα αυτά με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 44 και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων, στα οποία έχει δικαίωμα ένταξης σύμφωνα με την παρ. 1.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις τριάντα μία (31) Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κάθε Τμήμα μία επιτροπή κρίσης από καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο του Τμήματος. Η Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 31-8-2019, διαφορετικά ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται μέχρι δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 34 προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και της παρ. 1 του άρθρου 44 προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη σε Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου και μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του οικείου Πανεπιστημίου. Για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. που προέρχεται από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 42, προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και του Συμβουλίου Ένταξης της παρ. 1 του άρθρου 52, προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
6. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με δικαίωμα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 3, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

Άρθρο 41
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα. Αν οι θέσεις τους ανήκουν στο Ίδρυμα εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.:
αα) του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών ή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι,
ββ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα, του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, καθώς και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,
με πράξη του Πρύτανη, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 44 και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα δύο παραπάνω Τμήματα. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από την 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 42
Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με εξαίρεση το προσωπικό που είναι κατανεμημένο και υπηρετεί στα Τμήματα της παρ. 2 του άρθρου 38, καθώς και το προσωπικό που είναι κατανεμημένο και υπηρετεί στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων μεταφέρονται στο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο μεταφέρονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 40, σε προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου. Κατ’ εξαίρεση το προσωπικό της παρούσας παραγράφου που υπηρετεί στα Τμήματα της παρ. 2 του άρθρου 38 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.

Άρθρο 43
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, όσοι δηλαδή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 40, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα, του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μόνο σύμφωνα με την παρ. 2. Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μόνο σύμφωνα με την παρ. 2. Οι φοιτητές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κατανέμονται σε Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μόνο σύμφωνα με την παρ. 2.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του οικείου Πανεπιστημίου.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παρ. 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα, του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή  Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο εντάχθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 44
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών

1.    α) Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί έως τις 31-8-2020 Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης, στo οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλη. Το Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε Τμήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 40 και στο άρθρο 41,
γγ) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 40,
δδ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 9 του άρθρου 36.
β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 35, με εξαίρεση τη Σχολή Νομικών Επιστημών, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών με εκλογική διαδικασία, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
3. Στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 36, με εξαίρεση το Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου  πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
4. α) Στο Τμήμα Νομικής λειτουργεί, από την 1η Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής του λειτουργίας και μέχρι να καταστεί αυτοδύναμο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017, προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, στην οποία μπορούν να μετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., μεταξύ των οποίων και μέλη Δ.Ε.Π. της επιτροπής της περίπτ. β΄. Η προσωρινή Συνέλευση τελεί και χρέη Κοσμητείας μέχρι να εκλεγεί στο Τμήμα ικανός αριθμός μελών Δ.Ε.Π., ώστε να είναι δυνατή η συγκρότηση Κοσμητείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιστημονική επιτροπή. Στην επιτροπή ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, μέλη Δ.Ε.Π. Νομικών Σχολών ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων σχολών που διδάσκουν μαθήματα του ευρύτερου κλάδου των νομικών επιστημών, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόταση της Συγκλήτου υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτεί την επιτροπή, χωρίς την πρόταση του προηγούμενου εδαφίου. Αρμοδιότητα της επιστημονικής επιτροπής είναι να καταρτίσει το πρώτο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και να το υποβάλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.


Κεφάλαιο Η΄
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Άρθρο 45
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Γεωπονίας και  Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα,
β) Διοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα,
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη,
δ) Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
4. Η Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 46
Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Γεωπονίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων,
β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και  Τροφίμων,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης,
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
στ) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, με έδρα το Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,
η) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
θ) Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
ι) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ια) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιδ) Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιε) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιστ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
2. Στα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή  Επιστημών Υγείας και έχει έδρα την Τρίπολη,
β) το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εντάσσεται στη Σχολή  Μηχανικών. Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά την μετονομασία. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανακαλείται, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος. Οι φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος πριν από τη μετονομασία με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μετά τη μετονομασία. Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πριν τη μετονομασία και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Δημόσιας Υγείας, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
5. Στα Τμήματα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Φυσικοθεραπείας και Δημόσιας Υγείας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης,  και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 47
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Καλαμάτα.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων, ιδίως στους τομείς: αα) της γεωπονικής επιστήμης, ββ) της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων, γγ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, δδ) της διοίκησης και της οικονομίας, εε) της επιστήμης των μαθηματικών και της πληροφορικής στστ) των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και ζζ) των επιστημών υγείας.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Βιοτεχνολογικών εφαρμογών στη γεωπονία στα τρόφιμα και στο περιβάλλον με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση: αα) στις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στα τρόφιμα, στη γεωπονία και στο περιβάλλον για ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, για παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας με υψηλή μικροβιολογική και χημική ασφάλεια, για αξιοποίηση των αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων και εξοικονόμηση ενέργειας και ββ) στην εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ενώσεων συμπεριλαμβανομένων φυσικών προϊόντων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, σακχάρων και γενικότερα οργανικών ενώσεων.
β) Εφαρμοσμένης μοντελοποίησης (applied modeling) με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εφαρμοσμένων μαθηματικών για την επίλυση προβλημάτων που απαντώνται στις φυσικές επιστήμες, στη μηχανική, στην οικονομία και τα χρηματοοικονομικά, στη διοίκηση, στις βιολογικές επιστήμες και στη γεωπονία.
γ) Υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με έδρα την Τρίπολη και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο της υπολογιστικής επιστήμης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
δ) Εφαρμογών πληροφορικής στην τέχνη και τον πολιτισμό με έδρα την Τρίπολη και παράρτημα στην Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Πληροφορικής στον Πολιτισμό.
ε) Νέων τεχνολογιών για την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή με έδρα την Τρίπολη και παράρτημα στην Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων για καινοτόμες πληροφοριακές εφαρμογές στις οικονομικές, διοικητικές και γεωπονικές επιστήμες.
στ) Χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ποσοτικών μεθόδων στην οικονομία με έδρα την Καλαμάτα και παράρτημα στην Τρίπολη και με εξειδίκευση: αα) στην ανάλυση  των σύγχρονων χρηματοδοτικών προϊόντων, ββ) στις μεθόδους διαχείρισης και αντιστάθμισης κινδύνου στην οικονομία και την παραγωγή, γγ) στην ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και ερμηνείας για οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, δδ) στην εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και εε) στη μελέτη της επίδρασης των κοινωνικών και των οικονομικών παραγόντων στα χρηματοδοτικά προϊόντα.
ζ) Μεσογειακής Διατροφής και Λειτουργικών Τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση στη μελέτη της μεσογειακής διατροφής και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων με συγκεκριμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.
η) Μεταναστευτικής πολιτικής με έδρα την Κόρινθο και με εξειδίκευση στη μελέτη του φαινομένου των μεταναστευτικών ροών, των επιπτώσεων του στις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές και του τρόπου αντιμετώπισής του στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
θ) Δημογραφικής γήρανσης με έδρα την Κόρινθο και με εξειδίκευση στα θέματα των επιπτώσεων αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.
ι) Τεχνολογικής διακυβέρνησης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Technology Governance and Digital Transformation) με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό συστημάτων για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας, της οικονομίας και της διοίκησης, στη θεωρητική έρευνα σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στον κοινωνικό μετασχηματισμό.
ια) Ενσωματωμένων συστημάτων, μικρο- νανο-ηλεκτρονικής και εφαρμογών και (Micro- Nano-Electronics Embedded Systems and Applications) με έδρα την Πάτρα με εξειδίκευση: αα) στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα κυβερνοφυσικά συστήματα στις θεματικές περιοχές των αυτοματισμών και του ενσωματωμένου λογισμικού, ββ) στα βιοϊατρικά συστήματα και εφαρμογές και στον σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων υλικού και γγ) στη μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, στα προηγμένα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και διατάξεις, αισθητήρες και συστήματα μέτρησης/ελέγχου.
ιβ) Ενεργειακών συστημάτων και προηγμένων υλικών (Energy Systems and Advanced Materials) με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας,  στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στις σύγχρονες εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς, στη διαχείριση ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια, σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμηση ενέργειας, στις υψηλές τάσεις και στα προηγμένα μονωτικά υλικά, στις επικοινωνίες μέσω γραμμών υψηλής τάσης και στα προηγμένα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά υλικά και στοιχεία (devices) και στη φωτονική.
ιγ) Υπολογιστικής μηχανικής και έρευνας και εφαρμογών στη μηχανοτρονική με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευσηστην έρευνα, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη: αα)  λογισμικού για μηχανικούς με σκοπό την επίλυση προβλημάτων στην ανάλυση κατασκευών, στην ακουστική, στην ανάπτυξη νέων υλικών, στη ρευστομηχανική, στην αεροδυναμική, στη μετάδοση θερμότητας και ακτινοβολίας, στη διάχυση μάζας και ββ) συστημάτων για τον έλεγχο και αυτοματισμό της μηχανικής με ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά συστήματα.
ιδ) Ινστιτούτο Ελιάς και Ελαιολάδου με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας παραγωγής και διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων ελαιοκομικών προϊόντων.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ.,
δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ.,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του,
ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10
δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ.13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. δ΄ της παρ. 10,
δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) με απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.
10. Η διαχείριση των πάσης φύσηης πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..


Κεφάλαιο Θ΄
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
Άρθρο 48
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου), με έδρα την Καλαμάτα, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα.
2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετέχει, μέχρι τις 31-12-2021, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 49
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 52. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 50
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3.
3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας. Η μετατροπή διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτ. της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.
4. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 46. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής και για μία μόνο μετακίνηση, και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης, κατά παρέκκλιση της περίπτ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 51
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 50, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη του παρόντος εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 52
Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 53
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 50, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5.
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 54
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

1. α) Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί έως τις 31-8-2020 Συμβούλιο Ένταξης, στo οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ως πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλη.
β) Το Συμβούλιο Ένταξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 50 και στην παρ. 5 του άρθρου 40,
ββ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 7 του άρθρου 46,
γγ) είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, κατά τη μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 53, όπως ιδίως την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στα οικεία ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης συμμετέχει έως την 31-8-2020:
α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ως εισηγητής στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ένταξης και
β) στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με δικαίωμα ψήφου μόνο όταν το Πρυτανικό Συμβούλιο ασκεί τις γνωμοδοτικές του αρμοδιότητες.
Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών του Συμβουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συμβούλιο.
3. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 45, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης με εκλογική διαδικασία, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
4. Στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 46 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
5. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με δικαίωμα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.
    6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μεταβιβάζονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή τα πιο κάτω ακίνητα κυριότητας, νομής και κατοχής του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και συγκεκριμένα: αα) γεωτεμάχιο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Μάκρης, της δημοτικής ενότητας Τριπόλεως, του Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας, στο 5ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Τρίπολης Καλαμάτας και έχει έκταση σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση 436.551,57 τ.μ.  με τα επ’ αυτού κτίσματα, τα συστατικά και τα παραρτήματα του και ββ) γεωτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Ποταμιά» της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Θάνα, της δημοτικής ενότητας Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας έχει έκταση σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση 15.450,63 τ.μ. με τα επ’ αυτού κτίσματα, τα συστατικά και τα παραρτήματα του. Η απόφαση του προηγούμενο εδαφίου εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οργάνων διοίκησης των οικείων νομικών προσώπων.
β) Η ανωτέρω απόφαση, στην οποία και περιγράφονται ειδικά τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα, με συνημμένα τα τοπογραφικά διαγράμματα του γεωτεμαχίου και τις κατόψεις των κτιρίων, καθώς και το κατά περίπτωση αναγκαίο πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου σύμφωνα με τον ν. 2308/1995 (Α΄ 114) ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή κτηματολογικό διάγραμμα σύμφωνα με τον ν. 2664/1998 (Α΄ 275), μεταγράφεται στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στους ανωτέρω νόμους.


Κεφάλαιο Ι΄
Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Μέρους Α΄
Άρθρο 55
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄

1. Διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν από την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στο οικείο Πανεπιστήμιο, η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, έως την έκδοση του Οργανισμού, και η πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τοποθέτηση σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταμένων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).
2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο οικείο πανεπιστήμιο και κατανέμονται στα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν, με απόφαση της Συγκλήτου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το οικείο Πανεπιστήμιο.
3. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται., σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Αν πρόκειται για προκήρυξη νέας θέσης, η διαδικασία συνεχίζεται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου, στο οποίο εντάσσονται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. που προκήρυξε τη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αν δεν προκύπτει ακριβής αντιστοιχία, η Σύγκλητος ορίζει το αρμόδιο Τμήμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 και στην παρ. 3 του άρθρου 18, στην παρ. 4 του άρθρου 28, στην παρ. 4 του άρθρου 40 και στην παρ. 3 του άρθρου 50. Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 8, 18, 28, 40 και 50, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης.
5. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο οικείο πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή Πανεπιστημίου.
6. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο εντάσσονται.
7. Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του οικείου πανεπιστημίου.
8. Μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις με δικαίωμα μετατροπής της θέσης τους σε οργανική, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
9. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
10. α) Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα αντίστοιχα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Κ.Ε.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου. Τα προγράμματα που παρέχονται από τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως προς τους εγγεγραμμένους σπουδαστές από το αντίστοιχο Κέντρο του οικείου Πανεπιστημίου. Δεν απαιτείται επανίδρυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν ιδρυθεί στα Κ.Ε.Ε. των Τ.Ε.Ι..
β) Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται τους στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζεται η λειτουργία τους, χωρίς επανίδρυση των προγραμμάτων.
11. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Κ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης και το Κ.Τ.Ε. Σερρών που ιδρύθηκαν με το π.δ. 36/2004 (Α΄ 30), το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε με το π.δ. 306/1994 (Α΄ 163), το Κ.Τ.Ε. Πελοποννήσου που ιδρύθηκε με το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123), το Κ.Τ.Ε. Κρήτης που ιδρύθηκε με το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123) και το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε με το π.δ. 352/2002 (Α΄ 291) εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του εντασσόμενου Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι δίκες του Κ.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Το Κ.Τ.Ε. λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του εντασσόμενου νομικού προσώπου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.
12. Η προθεσμία έκδοσης της απόφασης της οικείας Συγκλήτου για την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Τμημάτων και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2, την παρ. 3 του άρθρου 14, την παρ. 3 του άρθρου 25, την παρ. 3 του άρθρου 36 και την παρ. 3 του άρθρου 46, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, κατ’ εξαίρεση εκδίδεται έως τις τριάντα μία (31) Ιουλίου 2019.

Άρθρο 56
Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) οι περίπτ. Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Ι΄ και ΙΑ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),
β) το άρθρο 1 του π.δ. 502/1989 (Α΄215),
γ) η περίπτ. β΄ της παρ. 1 και οι περίπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του π.δ. 178/1995 (Α΄ 94),
δ) το π.δ. 5/1996 (Α΄ 3),
ε) οι περιπτ. 8, 9, 10, 11, 18, 20 και 21 της παρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του π.δ. 200/1999 (Α΄ 179),
στ) η παρ. 1 και οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 234/2000 (Α΄ 198),
ζ) οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 και οι περιπτ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 247/2003 (Α΄ 222),
η) τα άρθρα 1 έως 4, το άρθρο 5 με εξαίρεση τις παρ. 4 και 5, οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 και το άρθρο 7 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240),
θ) τα άρθρα 1 έως 3 του π.δ. 64/2008 (Α΄ 92),
ι) η περίπτ. α΄ της παρ. 1 και η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2009 (Α΄ 44),
ια) το π.δ. 82/2013 (Α΄ 123),
ιβ) το π.δ. 87/2013 (Α΄ 129),
ιγ) το π.δ. 90/2013 (Α΄ 130),
ιδ) το π.δ. 91/2013 (Α΄ 131),
ιε) το π.δ. 94/2013 (Α΄ 132),
ιστ) π.δ. 102/2013 (Α΄ 136),
ιζ) το άρθρο 13 του ν. 4521/2018 (Α΄ 13)
με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11, στην παρ. 2 του άρθρου 21, στην παρ. 2 του άρθρου 31, στην παρ. 2 του άρθρου 41, καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 51 και την μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.ΜΕΡΟΣ Β΄
Ε.Σ.Δ.Υ., διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας
Κεφάλαιο Α΄
Ένταξη της Ε.Σ.Δ.Υ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Άρθρο 57
Ίδρυση Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Καταργείται η περίπτ. ββ΄ της περίπτ. δ΄ και οι περιπτ. γγ΄, δδ΄, εε΄ και στστ΄ αναριθμούνται σε ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ αντίστοιχα.
β) Προστίθεται περίπτ. στ΄ που έχει ως εξής:
«στ) Σχολή Δημόσιας Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
αα) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
ββ) Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.»
2. Στη Σχολή και σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1 οργανώνεται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη τους, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
4. Η Σχολή Δημόσιας Υγείας διοικείται από προσωρινή Κοσμητεία έως την 31-8-2019, οπότε αναδεικνύονται τα όργανα διοίκησης της Σχολής με εκλογική διαδικασία. Η προσωρινή Κοσμητεία συγκροτείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος της Σχολής,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα της Σχολής.
4. Στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας καθήκοντα προέδρου έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, ασκεί ο υπηρετών έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ..
5. Η Σχολή Δημόσιας Υγείας μπορεί να γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
6. Η Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχουν έδρα στην Αθήνα. Το κτιριακό συγκρότημα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμός 196, όπου στεγάζεται η Ε.Σ.Δ.Υ., παραχωρείται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κατά χρήση για τη λειτουργία της Σχολής και του Τμήματος του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να αρθεί η παραχώρηση ή να τροποποιηθεί ο σκοπός της.

Άρθρο 58
Ένταξη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις της Ε.Σ.Δ.Υ., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτής, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και η βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Δ.Υ. μεταφέρονται και λειτουργούν στο Τμήμα  Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.
2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την Ε.Σ.Δ.Υ. συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για την Ε.Σ.Δ.Υ. ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανασυγκροτείται και προστίθεται ως μέλος εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανασυγκροτείται λόγω της ένταξης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετέχει, μέχρι τις 31-8-2020, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ., το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 59
Ένταξη του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και να ασκεί τα καθήκοντά του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου. Η μεταφορά και ένταξη του προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μνημονεύουν τις θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι καθηγητές εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό και μισθολογικό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
3. α) Οι επιμελητές και οι επιστημονικοί συνεργάτες εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.ΔΙ.Π.. Για την κατάταξή τους στην οικεία βαθμίδα (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) προσμετράται ο χρόνος υπηρεσίας τους στην Ε.Σ.ΔΥ. με την ιδιότητα του επιμελητή ή του επιστημονικού συνεργάτη. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι στην Ε.Σ.ΔΥ. η διαφορά διατηρείται ως προσωπική, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
β) Το λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, ειδικότητα και βαθμό, σε θέσεις μόνιμες, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωποπαγείς, ανάλογα με τις θέσεις που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υπάλληλοι της παρούσας περίπτωσης, με εξαίρεση τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα ή Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες (Ε.ΔΙ.Π ή Ε.Τ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είναι η άσκηση διδακτικών ή ερευνητικών ή εργαστηριακών καθηκόντων στην Ε.Σ.Δ.Υ. για τρία (3) έτη.
γ) Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρεται το έργο που επιτέλεσε ο αιτών. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία αιτείται να ενταχθεί το μέλος, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, και σχετική πράξη του Προέδρου Τμήματος, του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αντίστοιχα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η τριμελής επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου συγκροτείται με απόφαση του οικείου συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο για την ένταξη σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποτελείται από δύο (2) Καθηγητές και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΤΕ.Π. αντίστοιχα, που επιλέγονται με την πράξη συγκρότησης. Η εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τον ορισμό των μελών της υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας την έκθεσή της η οποία κοινοποιείται στους υποψηφίους για να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν σχετικό υπόμνημα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας, το αρμόδιο για την κρίση όργανο αποφασίζει για την ένταξη. Τα μέλη αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών και αποχωρούν. Ως κριτήριο για την ένταξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης στο επιτελούμενο διδακτικό, ερευνητικό ή εργαστηριακό έργο.
δ) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο υπάλληλος παραμένει στη θέση που κατέχει και έχει δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση για ένταξη μία ακόμη φορά μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους από την πρώτη αρνητική κρίση.

Άρθρο 60
Ένταξη των φοιτητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Ε.Σ.Δ.Υ., εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τους όρους που ίσχυαν κατά την εισαγωγή τους. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές που εγγράφονται σε Π.Μ.Σ., βάσει προκήρυξης που έχει δημοσιευθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, με την εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, τα προγράμματα αυτά επανιδρύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Υ. αρμόδιο είναι το ανωτέρω Τμήμα.

Άρθρο 61
Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις διδακτικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης.
2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού κατανέμονται στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Θέσεις καθηγητών για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται ως θέσεις μελών Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
3. Εκκρεμείς υποθέσεις καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
4. Τα έτη που τα μέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα μετά την ένταξή τους σε βαθμίδα σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή Πανεπιστημίου.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. (πρώην διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ.) προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξή τους στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.
6. α) Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. Αποφάσεις αποσπάσεων και διάθεσης υπαλλήλων στην Ε.Σ.Δ.Υ., που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται. Υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων από αυτό φορέων που έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί και υπηρετούν στην Ε.Σ.Δ.Υ., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να μεταταχθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή. Αν υποβληθεί αίτηση μετάταξης, η απόσπαση ή διάθεση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους. Για το προσωπικό που έχει διατεθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ως καθολικό διάδοχο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην Ε.Σ.Δ.Υ. εφαρμόζεται το άρθρο 63 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης συνεχίζονται προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
β) Προσωπικό ΔΕ Παρασκευαστών που μετατάσσεται σύμφωνα με τη προηγούμενη περίπτωση μπορεί να ζητήσει την ένταξή του σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 111.
7. Οι προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται και μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και οι πιστώσεις για τις δαπάνες λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εγγράφονται στις πιστώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το οποίο εκκαθαρίζονται.
8. Από την δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 3 του ν. 2194/1994 και το άρθρο 32 του π.δ.121/2017 (Α΄ 148).


Κεφάλαιο Β΄
Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας
Άρθρο 62
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Αθήνα.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
α) η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους τομείς που υπηρετεί το Γ.Π.Α.,
β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα,
γ) η διευκόλυνση του Γ.Π.Α. να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ιδίως στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα και την υποστήριξη των φοιτητών του,
δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ε) η υποστήριξη των τομέων έρευνας και εκπαίδευσης που υπηρετεί το Γ.Π.Α.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα με έδρα την Αθήνα:
α) Γεωργίας και Τροφίμων,
β) Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών,
γ) Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων,
δ) Εφαρμογών Κυτταρικών Τεχνολογιών,
ε) Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους,
στ) Βιοικονομίας,
ζ) Μελέτης και Προώθησης των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών,
η) Ανάλυσης Τιμών και Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων,
θ) Φυτογενετικών Πόρων.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ.,
δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ.,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του,
ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10 και
δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και
δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Γ.Π.Α., τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Γ.Π.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) με απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..


Άρθρο 63
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Αιγάλεω.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,
γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων,
δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση,
στ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., α΄ και β΄ βαθμού, επιστημονικές ενώσεις και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,
δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του, και
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Στο Π.Ε.Κ. ιδρύονται τα εξής Ινστιτούτα:
α) Διοίκησης και Ανάπτυξης Λιμένων με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών ερευνητικών έργων με πεδίο εφαρμογής τα λιμάνια της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών ζωνών, καθώς και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά. Βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και των ορθών πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικής θέσης των Ελληνικών λιμανιών.  Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως ένα κέντρο ανάπτυξης τεχνογνωσίας και αριστείας αποτελώντας ένα σημείο επαφής και συνεργασίας για ερευνητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των λιμανιών και γενικότερα της “Μπλε Οικονομίας” και φοιτητές.
β) Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας, που στοχεύει στην αξιοποίηση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με σκοπό την κατανόηση της σύνδεσης της επιστήμης και της τεχνολογίας με κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα και τον προσδιορισμό της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους, με εξειδίκευση σε ζητήματα που προκύπτουν: αα) από την ανάπτυξη της υπολογιστικής τεχνολογίας και την ενσωμάτωσή της στο σύνολο των κλάδων της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής, ββ) από την περιβαλλοντική κρίση και γγ) από τις προκλήσεις και τις δυνατότητες από την ανάπτυξη των βιοϊατρικών επιστημών και τεχνολογιών.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,
ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του,
γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ.,
δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ.,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του,
στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του,
ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 και
δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10,
δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,
ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου,
γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) με απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.
10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγματοποιείται ως εξής:
α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.,
β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου,
γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ.,
δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..

Άρθρο 64
Κατάτμηση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:
α) Κοινωνικής Εργασίας,
β) Κοινωνικής Πολιτικής και
γ) Πολιτικής Επιστήμης.
2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράμματα θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
5. Σε καθένα από τα νέα Τμήματα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. στα τρία νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
6. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εντάσσονται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου στα τρία νέα Τμήματα.
7. Στα νέα Τμήματα λειτουργεί από την 1-9-2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31-10-2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει στις 31 Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία του. Μέχρι το ίδιο χρονικό διάστημα παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμένων, κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Προέδρου, εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π..
8. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τα οποία υπηρετούν μέχρι την 1-9-2019 στο κατατεμνόμενο  Τμήμα, εντάσσονται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα που προκύπτουν από την κατάτμηση, ύστερα από αίτησή τους με την οποία δηλώνουν το Τμήμα στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν. Η ένταξη διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα (1) από τα τρία (3) Τμήματα, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
9. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τμήματα, με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.
10. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης πολιτικής επιστήμης εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής εντάσσονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ή στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ανάλογα με την κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου που έχουν επιλέξει. Αν δεν έχουν επιλέξει κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου, η ένταξη των φοιτητών στα ανωτέρω Τμήματα γίνεται ύστερα από την υποβολή σχετικής δήλωσης προτίμησης που υποβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2019 και δεν ανακαλείται, με τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Η ακριβής προθεσμία υποβολής της δήλωσης προτίμησης καθορίζεται με όμοια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος.
11. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της παρ. 10 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται το Τμήμα ή τα Τμήματα που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παρ. 7.
12. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης κατανέμονται στα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εντάσσονται με απόφαση της Συγκλήτου σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.

Άρθρο 65
Επαναπροκηρύξεις θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που κενώνονται

Για τις προσλήψεις μελών Δ.Ε.Π. που εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) και αντιστοιχούν σε αριθμό μέχρι το σύνολο των αποχωρήσεων μελών Δ.Ε.Π. του προηγούμενου έτους, δεν απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280).

Άρθρο 66
Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, μπορεί να ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η πρόταση της Συγκλήτου περιλαμβάνει ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτιστεί από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.
2. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παρ. 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, για τα οποία έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Ως αντίστοιχα για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δύο Τμήματα αν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται και συγκροτείται επταμελής επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ε) έναν (1) Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στ) το μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της υποπερίπτ. εε΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και ζ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής γνωστικού αντικειμένου της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του Τμήματος που εξετάζεται που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση που ο φορέας της περίπτ. δ΄ δεν προτείνει εκπρόσωπό του μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, η επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η σύνθεση της επιτροπής μεταβάλλεται ως προς τη συμμετοχή του μέλους της περίπτ. ζ΄ ανάλογα με την ειδικότητα που συζητείται.
4. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή της πρότασης της παρ. 2 για την αντιστοιχία Τμήματος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, λαμβάνοντας υπόψη τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων.
5. Η Επιτροπή ξεκινά τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότησή της και υποβάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών αποστέλλεται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της επιτροπής, άλλως αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε μετά την παρέλευση των είκοσι (20) ημερών του προηγούμενου εδαφίου. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, ώστε αυτό να καταστεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής. Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα μπορεί σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή της πρότασης της επιτροπής να υποβάλλει προς έγκριση στην Σύγκλητο τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Εφόσον αυτό εγκριθεί από την Σύγκλητο αποστέλλεται στην Επιτροπή, η οποία ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του νέου προγράμματος σπουδών.
6. Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή και εντάσσονται σε αυτήν τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής, σύμφωνα με την παρ. 2.

Άρθρο 67
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 διαγράφεται η λέξη «ακαδημαϊκών,»,
β) οι περίπτ. δ΄, στ΄ και η΄ της παρ. 2 καταργούνται,
2. Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προθεσμία, παρατείνεται μέχρι τις 31-08-2019.
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 μετά την περίπτ. κ΄ προστίθενται περιπτώσεις κα΄, κβ΄ και κγ΄ οι οποίες έχουν ως εξής:
«κα) Η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονομικού συμβουλίου και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λειτουργία τους.
κβ) Η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη σύνθεση, στις αρμοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους.
κγ) Ο ελάχιστος αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που πρέπει να υπηρετούν στο Τμήμα προκειμένου να συσταθούν Τομείς και τα κριτήρια σύστασής τους.» και η περίπτ. κα΄ αναριθμείται σε κδ΄.
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Με τον Οργανισμό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με τον Κανονισμό».
5. α) Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, το οποίο έχει ως εξής:
«Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.»
β) η περίπτ. α΄ έχει έναρξη ισχύος το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
6. Στο άρθρο 48Α του ν. 4485/2017, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της παρ. 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους Διευθυντές καταβάλλονται έξοδα παράστασης αντίστοιχα με αυτά που προβλέπονται για τον Κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο Τμήματος στην υποπερίπτ. iii της περίπτ. Γ΄  της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 75).
β) Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. ε΄ της παρ. 10 καταργείται.
γ) Στο τέλος της παρ. 10 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι αμοιβές των διδασκόντων, πλην των ακαδημαϊκών υποτρόφων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι διδάσκοντες της περίπτ. α΄ μπορούν να διδάσκουν έως το 25% της συνολικής διάρκειας διδακτικών ωρών σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 11, ενώ το υπόλοιπο των διδακτικών ωρών καλύπτεται από τους διδάσκοντες των λοιπών περιπτώσεων. Κάθε διδάσκων μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να έχει την υπευθυνότητα ενός μόνο μαθήματος ανά εξάμηνο.»
δ) Προστίθεται παρ. 20 ως εξής: «20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε., μπορεί να αποσπώνται στο Κ.Ε.Ε., για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν διατελέσει Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Οργανωτικοί Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές ασκούν καθήκοντα συντονισμού των προγραμμάτων και μεριμνούν για τη διασύνδεσή τους με τη δευτεροβάθμια και ιδίως την δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και με τις  τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες, την οικονομία και την αγορά εργασίας. Στους Οργανωτικούς Συντονιστές καταβάλλεται επιμίσθιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.»

Άρθρο 68
Τροποποιήσεις του ν. 4559/2018

1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι λέξεις «έως τις 30 Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως τις τριάντα (30) Απριλίου».
β) Η περίπτ. α΄ εφαρμόζεται για την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.
2. α) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4559/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 4, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης.»,
β) αν έχει παρέλθει η προθεσμία της περίπτ. α΄, η προθεσμία υποβολής αίτησης για μετατροπή της θέσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4559/2018 μετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,»
4. Η περίπτ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4559/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.»
5. α) στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4559/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 4, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης»,
β) αν έχει παρέλθει η προθεσμία της περίπτ. α΄, η προθεσμία υποβολής αίτησης για μετατροπή της θέσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4559/2018 μετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,»
7. Στο άρθρο 14 του ν. 4559/2018  επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 5 τίθεται τελεία «.» και προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: «Στο Ινστιτούτο βιοεπιστημών, βιοτεχνολογίας, επιστήμης τροφίμων και περιβάλλοντος ιδρύεται παράρτημα (σταθμός) στην Κέρκυρα με εξειδίκευση στις εφαρμογές της βιοπληροφορικής στην βιοϊατρική,»
β) μετά την περιπτ. γ΄ της παρ. 5 προστίθεται περίπτ. δ΄ ως εξής:
«δ) γλωσσικών μελετών και επιστημών της μετάφρασης και της διερμηνείας, με έδρα  την Κέρκυρα.»
γ) Η περίπτ. α΄ της παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου.»

Άρθρο 69
Τροποποιήσεις του ν. 4589/2019

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) μετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4589/2019 μετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προστίθεται η φράση «χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,»
3. Στο άρθρο 15 του ν. 4589/2019 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στην παρ. 1 προστίθεται περίπτ. ια΄, η οποία έχει ως εξής: «ια) Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής.»,
β) στην παρ. 4 μετά τις λέξεις «Εναλλακτικού Τουρισμού» προστίθενται οι λέξεις «και Εκπαίδευσης Ενηλίκων»,
γ) στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 οι λέξεις «των περιπτώσεων θ΄ και ι΄» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄».
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων.»
5.  Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 20 και της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4589/2019 οι λέξεις «έως τις 30  Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως τις τριάντα (30) Απριλίου».

Άρθρο 70
Λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218), προστίθεται τρίτο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης δεν μπορούν να εξαντλούνται σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.»
2. Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται τρία εδάφια ως εξής: «Η γνώμη διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσμητείας, η οποία αν κρίνει ότι η γνώμη του Τμήματος δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, την αναπέμπει στο Τμήμα για να αιτιολογήσει επαρκώς. Η Κοσμητεία αναπέμπει τη γνώμη στο Τμήμα μία μόνο φορά. Σε κάθε περίπτωση, η Κοσμητεία διαβιβάζοντας τη γνώμη του Τμήματος στη Σύγκλητο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις.».
3. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), το οποίο αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, προστίθενται λέξεις ως εξής:
«, και υπό την προϋπόθεση της συμπλήρωσης τριετούς υπηρεσίας στην βαθμίδα στην οποία υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησης». 
4. α) Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου μπορεί να διοργανώνονται, συνολικά ή εν μέρει, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σε ξένη γλώσσα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία ίδρυσης των προγραμμάτων, κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους, το πλαίσιο της συνεργασίας με το ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».
β) Προγράμματα σπουδών της περίπτ. α΄, για τα οποία έχει συγκροτηθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προβλεπομένη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 επιτροπή, ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, μπορούν, μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, να μεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος ή του ετήσιου προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του ιδρύματος σε άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισμού. Οι πόροι που μεταφέρονται δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του ΠΔΕ ή έκτακτης επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, κατανέμεται το ποσό της επιχορήγησης στον οικείο κωδικό και αναμορφώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.».
6. α) Στο τέλος της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης.».
 β) αν έχει παρέλθει η προθεσμία της περίπτ. α΄, η προθεσμία υποβολής αίτησης για μετατροπή της θέσης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 παρατείνεται έως τις 30-9-2019.
8. Όσοι κατείχαν προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά κατά την 2-3-2018 και στα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων κατά την 1η-10-2018, σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 ή σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 και εντάχθηκαν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μετατροπή της θέσης τους σε οργανική με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στους ν. 4521/2018 και 4559/2018 για τα μέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας που κατείχαν τακτική θέση στα ανωτέρω Τ.Ε.Ι.. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.
9. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, ύστερα από εισήγηση της οικείας επιτροπής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι..
10. α) Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καταργείται.
β) Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω  ρύθμιση ισχύει και για τους Πρυτάνεις, τους Αντιπρυτάνεις και  τα μέλη  των Επιτροπών Έρευνας των Α.Ε.Ι., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για όσους η θητεία έχει λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και για το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ των Ε.Λ.Κ.Ε των Α.Ε.Ι, το οποίο έχει αποχωρήσει από αυτή.».
11. Μετά την περίπτ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται περίπτ. ε΄ ως εξής:
«ε)  Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις».

Άρθρο 71
Θέματα του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

1. Ο ν. 3328/2005 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής:
α) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. α) Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Δ.Σ., ο Πρόεδρος, οι  Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ και οι Ε.Ε. Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο και είκοσι ένα (21)  μέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.
β) Τα έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστημονικούς κλάδους ως εξής:
αα) ανά ένα (1) μέλος από τους κλάδους Θετικών Επιστημών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής,  Κτηνιατρικής, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Φαρμακευτικής, Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων, Επιστημών Πληροφορικής, Εικαστικών Τεχνών και
ββ) δύο (2) μέλη από τον  κλάδο Επιστημών Μηχανικών. 
γ) Τα δέκα (10) μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστημονικούς κλάδους ως εξής:
αα) ανά ένα (1) μέλος από τους κλάδους Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας ή Θεολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικών και Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών και
ββ)  δύο (2) μέλη από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), για τις σπουδές εξ αποστάσεως.
2. Ο Πρόεδρος και οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι είναι καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  «4. Το Δ.Σ. λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε δύο Τμήματα, το Α΄ Τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών, με έντεκα (11) μέλη και το Β΄ Τμήμα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας, με δέκα (10) μέλη. Το Α΄ Τμήμα συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Α΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της περίπτ. β΄ της παρ. 1. Το Β΄ Τμήμα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Β΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της περίπτ. γ΄ της παρ. 1. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος ή οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Αντιπροέδρου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Τμημάτων δύνανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ειδικοί εισηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή άλλα πρόσωπα που μπορούν να παράσχουν σχετικές με το συζητούμενο θέμα πληροφορίες.»
γ) Στην παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτ. θ΄ ως εξής: «θ) Αποφασίζει για το ομοταγές των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό τηρεί κατάλογο των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης  τα οποία κρίνονται ως ομοταγή. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται συνεχώς.»
δ) Η περίπτ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής «θ) Εισηγείται στην Ολομέλεια του Δ.Σ. τα θέματα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που παραπέμπει, αναφερόμενα  στους επιστημονικούς κλάδους τους οποίους εκπροσωπεί.»
ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτ. δ΄ ως εξής:
«δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή /και αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή / και αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων και τον τρόπο που αυτή η αντιστοιχία υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθημάτων που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, ύστερα από εισήγηση ειδικού εισηγητή και μέλους του Δ.Σ. συναφούς επιστημονικού κλάδου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε., κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χαρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθμητος.»
στ) Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής: «Μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Α΄ Αντιπρόεδρο για θέματα του Α΄ Τμήματος και στον Β΄ Αντιπρόεδρο για θέματα του Β΄ Τμήματος. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος που ο Πρόεδρος  ορίζει με απόφασή του και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου αυτού, ο έτερος Αντιπρόεδρος.»
ζ) Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«7. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων ειδικών εισηγητών μπορεί να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της παρ. 4, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί  αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ασκούν όλα τα καθήκοντα του ειδικού εισηγητή. Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν  πέντε (5) σχολικά έτη. Η διάρκειά τους μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.
8. α) Οι κενές οργανικές θέσεις ειδικών εισηγητών, καθώς και οι ανάγκες που προκύπτουν αποκλειστικά από την ύπαρξη των κενών αυτών, μπορεί να πληρούνται ή να καλύπτονται με μετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων ή κάλυψης των αναγκών με προσωπικό  ι.δ.α.χ., οι ως άνω οργανικές θέσεις ή ανάγκες μπορεί να καλύπτονται με μετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, μόνιμου προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., ΠΕ κατηγορίας. Το προσωπικό που αποσπάται ή μετατάσσεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να διαθέτει  τα τυπικά προσόντα της παρ. 4, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Η μετάταξη μόνιμου προσωπικού πραγματοποιείται σε συνιστώμενες με τις πράξεις μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, με δέσμευση αντίστοιχου αριθμού κενών θέσεων ειδικών εισηγητών με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., οι οποίες δεν καλύπτονται όσο οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν στις ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν και ταυτόχρονα αποδεσμεύονται οι αντίστοιχες θέσεις ι.δ.α.χ. ειδικών εισηγητών.
β) Η επιλογή των υποψηφίων προς μετάταξη ή απόσπαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πραγματοποιείται με τη διαδικασία της παρ. 4, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για τη μετάταξη ή την απόσπαση εκδίδεται απόφαση των οικείων Υπουργών, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων.
γ) Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία (1) μόνο φορά για έως δύο (2) ακόμη έτη, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.»
η) Το εισαγωγικό εδάφιο και οι περιπτ. Α΄ κα Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων περιλαμβάνει δύο Τμήματα:   
Α) Αναγνώρισης Τίτλων  Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών.
Β) Αναγνώρισης Τίτλων Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας.»
θ) Στο  άρθρο  17 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι πέντε (5) σχολικά έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 99). Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.»
ι) Καταργούνται:
αα) η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7,
ββ) η περίπτ. δ΄ του άρθρου 8 και
γγ) η παρ. 6 του άρθρου 19.
2.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την άσκηση αρμοδιοτήτων της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που έχουν οριστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οποίοι εξακολουθούν να τις ασκούν και ολοκληρώνουν τη θητεία τους σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τη θητεία των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της περίπτ. η΄ της παρ. 1, οι οποίοι, από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αναλόγως των προσόντων τους, στις θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων της ίδιας διάταξης και υπηρετούν στις θέσεις αυτές έως τη λήξη της θητείας τους. Με όμοια απόφαση, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση κατά την έναρξη ισχύος της περίπτ. η΄ της παρ. 1 τοποθετούνται στα ανωτέρω Τμήματα.
4. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αιτήσεις απόσπασης ή μετάταξης ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του νόμου  διατάξεις. Εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση στον Οργανισμό έως τη λήξη της απόσπασής τους.
5. Οι διατάξεις των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 ισχύουν για τον ορισμό του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που θα ακολουθήσει τη λήξη της θητείας της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. που έχουν οριστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Οι διατάξεις των περιπτ. γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και η υποπερίπτ. αα΄της περίπτ.  ι΄ της παρ. 1 ισχύουν από την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 72
Οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

1. Η περίπτ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«το προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή επιστημονικό-τεχνικό έργο, του οποίου η συμμετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση του έργου, συμμετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού που ασκεί ακαδημαϊκό,  ερευνητικό ή επιστημονικό-τεχνικό έργο, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών είτε ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου,  είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά την ανωτέρω διαδικασία. Η επιλογή των διδασκόντων σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές διαδικασίες όπως προβλέπονται για την ανάθεση διδασκαλίας.»
2. Στο άρθρο 54 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
«2. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της Επιτροπής να ασκεί την αρμοδιότητα του δεύτερου εδαφίου της περ. ε΄ της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου».
3. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «και υπηρεσιών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, υπηρεσιών (α. εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και β. γενικών υπηρεσιών) και  έργων».
β. Η περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
γ. Η περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καταργείται.
δ. Στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), η φράση «τη σχετική ανάληψη των δαπανών του προϋπολογισμού» αντικαθίσταται ως εξής «την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος».
ε. Το άρθρο 66 του ν. 4485/2017 εφαρμόζεται και στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.
4. Στο άρθρο 58 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. α. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. τηρεί πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται, το οποίο εξασφαλίζει: i) την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων, εγγράφων, δικαιολογητικών, παραστατικών και λοιπού υποστηρικτικού υλικού από μέρους του Επιστημονικού Υπευθύνου ή μελών της ομάδας έργου, ii) την ηλεκτρονική διακίνηση και έγκριση αυτών μεταξύ του προσωπικού  Μ.Ο.Δ.Υ και των οργάνων διοίκησης του ΕΛΚΕ και  iii) την αρχειοθέτηση αυτών. Το πληροφοριακό σύστημα αφορά το σύνολο της οικονομικής  και διοικητικής διαχείρισης των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.  Δικαίωμα πρόσβασης  στο ως άνω σύστημα έχει το προσωπικό που εργάζεται στη Μ.Ο.Δ.Υ, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, καθώς και εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας έργου του Επιστημονικού Υπευθύνου.
β. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες χρήσης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διακίνησης και αρχειοθέτησης των εγγράφων, η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών κατά την είσοδό τους, τα δικαιώματα πρόσβασης ανά  κατηγορία χρήστη, τα μέτρα διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και άλλα σχετικά θέματα με τη λειτουργία  του πληροφοριακού συστήματος προσδιορίζονται στον Οδηγό του άρθρου 68 του παρόντος».
5. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού ενός έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), τα εξής:
α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου/ προγράμματος από τον Ε.Λ.Κ.Ε., δηλαδή μετά: αα) την έκδοση απόφασης της Επιτροπής περί αποδοχής διαχείρισης του έργου, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ββ) την απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου ή της τροποποίησης του, και ένταξής του στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.
β. Ως απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  ορίζεται η διοικητική πράξη με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος ανά έτος και δεσμεύεται το σύνολο αυτών. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να αφορά είτε το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος, συνοδευόμενη από κατάσταση κατανομής τους ανά κατηγορία δαπάνης, είτε το σύνολο των πιστώσεων συγκεκριμένης  κατηγορίας δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου/ προγράμματος ανά έτος.
γ. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ο Π.Ο.Υ της Μ.Ο.Δ.Υ του ΕΛΚΕ καταρτίζει σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, στο οποίο βεβαιώνει δια της υπογραφής του ότι το σύνολο των πιστώσεων, των οποίων η δέσμευση ζητείται, και η κατανομή αυτών ανά κατηγορία δαπάνης, ή αντίστοιχα το σύνολο των πιστώσεων ανά κατηγορία δαπάνης, είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου για το τρέχον οικονομικό έτος, και αποστέλλει αυτήν προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ με μοναδικό αύξοντα αριθμό και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
2. Η  πραγματοποίηση οιασδήποτε δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισμού του έργου πριν την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ή καθ' υπέρβαση αυτής  είναι μη νόμιμη.
3. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έργου εντός του ίδιου οικονομικού έτους, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα  με τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έργου κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  Σε περίπτωση που η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου αφορά σε  μείωση της πίστωσης μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών  δαπανών αυτού, δεν απαιτείται  η έκδοση ανακλητικής απόφασης (ανατροπής). 
4. Για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες αναλαμβάνονται και βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος (πολυετείς υποχρεώσεις) απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
5. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους μπορεί να δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.
6. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο σύνολό ή μέρος αυτής εντός του οικονομικού έτους, αυτή ανακαλείται κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής, κατά το μέρος των πιστώσεων του έργου ανά κατηγορία δαπάνης που δεν εκτελέστηκαν.  Η σχετική ανακλητική απόφαση εκδίδεται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους».
β. Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145).
6. α) Στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:
«3. Οι δαπάνες μετακίνησης των παρ. 1 και 2 καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. των σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν, όπου αυτά προβλέπονται. Η έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγματοποιείται στα στοιχεία του μετακινούμενου».
β) Το άρθρο 65 του ν. 4485/2017 εφαρμόζεται και στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας,
7.  Οι υποτροφίες αριστείας και οι ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά.
8. α) Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, για την πληρωμή δαπανών του έργου/προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δαπανών που αφορούν τον ίδιο, υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών».
β)  Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 μετά τη λέξη «πιστώσεων» προστίθενται οι λέξεις «του συνολικού ετήσιου».
9. α) Στην περίπτ. γ΄ του άρθρου 54 του Ν. 4485/2017 διαγράφονται οι λέξεις  «και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του».
β) Στην περίπτ. ιστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 58 διαγράφονται οι λέξεις «και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛΚΕ».

Άρθρο 73
Ρυθμίσεις για ερευνητικούς φορείς

1. Στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς των περιπτ. Α΄ και Β΄ άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συνιστώνται εκατόν πενήντα επτά (157) οργανικές θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού. Από τις θέσεις αυτές, οι εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις αφορούν Ειδικό Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό, οι τριάντα τέσσερις (34) θέσεις διοικητικό Προσωπικό και μία (1) θέση αφορά Διευθυντή διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 14, 18 και 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Με απόφαση του, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατανέμει, ανά κλάδο και ειδικότητα, τις ανωτέρω θέσεις στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.
2. Η υποπερίπτ. α΄ της παρ. 3 της περίπτ. Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989, Α΄ 107 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012, Α΄ 40).»
3. α. Η παρ.12 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4386/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους, στο Δ.Σ. και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται στο Δ.Σ. και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η έκθεση αξιολόγησης πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου με μυστική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό του Κανονισμό ή εφόσον δεν έχει ακόμα εγκριθεί σύμφωνα με οριζόμενα σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που διευθυντής ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παρέλευση του μέσου της θητείας του, αντικαθίσταται, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή τον αναπληρωτή διευθυντή του Ινστιτούτου αντίστοιχα. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή που αντικαταστάθηκε. Σε περίπτωση που διευθυντής ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της θητείας του, κωλύεται να υποβάλει υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία στην ίδια θέση. Τυχόν υποψηφιότητα που έχει ήδη υποβληθεί δε λαμβάνεται υπόψη από την ειδική επιτροπή κριτών».
β. Η διάταξη της περίπτ. α΄ καταλαμβάνει και τις τρέχουσες θητείες των διευθυντών. Διευθυντές κέντρων και ινστιτούτων οι οποίοι έχουν υπερβεί το μέσον της θητείας τους και δεν έχουν υποβάλει σχετική έκθεση υποχρεούνται να την υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου.
4. α. Το άρθρο 38 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται η συμμετοχή της χώρας σε νομικές οντότητες και συμπράξεις που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), όπως μεταξύ άλλων, αυτές των άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ και καθορίζονται:
α) οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα και αναλαμβάνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
β) η χρονική διάρκεια συμμετοχής στη νομική οντότητα και
γ) το προβλεπόμενο ύψος της δαπάνης που δημιουργείται για την περίοδο αυτή.
δ) η πρόταση στον αρμόδιο Υπουργό για την ένταξη του σχετικού έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι εθνικοί κανόνες και οι λεπτομέρειες υλοποίησης των έργων της παρ.1.
3. Με κοινή απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών εγκρίνεται η συμμετοχή της χώρας στις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές (όπως μεταξύ άλλων στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Ερευνητικών Υποδομών - ERIC) και στις ερευνητικές υποδομές μεγάλης κλίμακας που περιέχονται στον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη του ESFRI (Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις Ερευνητικές Υποδομές).  Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται:
α) ο φορέας που εκπροσωπεί τη χώρα στην ερευνητική υποδομή,
β) η χρονική διάρκεια της συμμετοχής της χώρας στην ερευνητική υποδομή,
γ) το ύψος της δαπάνης που προκαλείται κατ’ έτος και ο φορέας και ΚΑΕ που επιβαρύνονται σε περίπτωση κάλυψης των εισφορών από τον τακτικό προϋπολογισμό.
4. Στον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΕΤ εγγράφεται κατ` έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών), ΕΜΒL (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας) και EMBC (European Molecular Biology Conference) στους οποίους συμμετέχει, για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών συμμετοχής της χώρας στις δραστηριότητες των οργανισμών αυτών, καθώς και για τις αναγκαίες δαπάνες πρόσβασης των ερευνητικών φορέων της χώρας στις διεθνείς επιστημονικές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΕΤ για την συμμετοχή και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, ή και διεθνείς επιστημονικές, τεχνολογικές κοινοπραξίες για την εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΣΕΤΑΚ.
5. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ μπορεί να χρηματοδοτεί κατ’ έτος δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, σταθμίζοντας και τις οικονομικές τους δραστηριότητες, με ποσό ίσο προς τον καταβαλλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού, που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα και δεν αφορούν οικονομική δραστηριότητά τους. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
6. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ μπορεί να χρηματοδοτεί κατ’ έτος δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις ή συνέδρια».
5. Η παρ. 1 του άρθρου 5  του ν 4429/2016 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το την παρ. 14 του άρθρου 20 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού εξειδικεύεται κάθε έτος η κατανομή των πόρων του Ιδρύματος ανά κατηγορία δράσης (π.χ. υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, εξοπλισμός, κ.λπ.) και ανά επιστημονικό πεδίο, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (ετήσιος προγραμματισμός δράσεων). Η απόφαση αφορά το επόμενο οικονομικό έτος. Εφόσον, έως το τέλος Οκτωβρίου, το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν υποβάλει πρόταση, ο Υπουργός εκδίδει την απόφαση κατανομής πόρων χωρίς την πρόταση. Σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν εκδώσει την απόφαση κατανομής εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλίου, η εξειδίκευση της  κατανομής των πόρων  του Ιδρύματος για το έτος αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με την πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.».
6.α) Η παρ. 11 της περίπτ.. Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Το  «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών» (ΙΙΒΕΑΑ) (σύμφωνα με το π.δ. 420/1991, Α΄ 153).
β) Στην  περίπτ.  Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του  ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής:
«12. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών για τα οποία ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, κ.λπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος.
γ. αα) Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 420/1991 καταργείται.
ββ) Στο άρθρο 3 του π.δ. 420/1991 διαγράφεται η φράση «την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
γγ) Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.«α) Το διοικητικό συμβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι πενταμελές. Ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4310/2014, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4310/2014,
β) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ). Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου.
γ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου.
δ) δύο Ακαδημαϊκούς που ορίζονται από την Τάξη Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μπορεί να εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
δδ) Το άρθρο 7 του π.δ. 420/1991 καταργείται.
εε) Το άρθρο 12 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Το ΙΙΒΕΕΑ οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός περιόδου έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 ν. 4429/2016 (Α΄ 199).».
δ) Για την εκλογή του Διευθυντή του Ινστιτούτου, την συγκρότηση του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ και του Ε.Σ.Ι. σύμφωνα με τα άρθρα 16, 15 και 17 του ν. 4310/2014, αντίστοιχα, δημοσιεύονται άμεσα οι απαραίτητες προκηρύξεις. Έως τον διορισμό του Διευθυντή και τη συγκρότηση των ως άνω οργάνων, ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και το Ε.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ συνεχίζουν και ασκούν κανονικά τις αρμοδιότητές τους.ΜΕΡΟΣ Γ΄
Πειραματικά σχολεία
Άρθρο 74

1. Τα πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι και τρόποι λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Σκοπός των πειραματικών σχολείων είναι η συνδρομή στην κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος σε ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες και η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών.
2. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και πιλοτικές εφαρμογές, τις οποίες υποβοηθούν τα πειραματικά σχολεία, αφορούν σε νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μεθόδους, τρόπους διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες και πιλοτικές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. και μπορεί να εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων ή στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.
Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες αφορούν:
α. Δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ι.Ε.Π. ή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 4 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.,
β. Πρακτική άσκηση φοιτητών, (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) ή στη διδακτική των επιμέρους αντικειμένων, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα.
Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών σχολείων έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του άρθρου 95 και έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) του άρθρου 94.
3. Τα πειραματικά σχολεία εντάσσονται σε ομάδα σχολείων της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
4. Κατά τα λοιπά, τα πειραματικά σχολεία εξυπηρετούν από κοινού με όλα τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
5. Στα πειραματικά σχολεία εφαρμόζονται τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών και οι οδηγίες διδασκαλίας των μη πειραματικών ή πρότυπων σχολείων, με την επιφύλαξη της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95.
6. Τα όργανα διοίκησης των πειραματικών σχολείων είναι τα ίδια με τα όργανα διοίκησης των μη πειραματικών και πρότυπων σχολείων. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. και το ΕΠ.Ε.Σ. του κάθε πειραματικού και πρότυπου σχολείου ασκούν την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των σχολείων αυτών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ιδιαίτερων δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95.
7. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους, να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι δε μαθητές και μαθήτριες εισάγονται με τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Άρθρο 75
1. Ως πειραματικά σχολεία ορίζονται νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, γενικά λύκεια, επαγγελματικά λύκεια και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).
Για να είναι κατάλληλη μία σχολική μονάδα να χαρακτηριστεί ως πειραματικό σχολείο πρέπει: α) οι μαθητές και μαθήτριες να εισάγονται με τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, β) οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
2. Πειραματικά σχολεία αποτελούν οι εξής σχολικές μονάδες: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΛΥΚΕΙΟ), 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ, 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ, 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ, ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΜΙΚΤΟ ΠΕΙ-ΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ), 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α., 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α., 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ., 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ., 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ-ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ), 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ", 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ", 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
3. Τα πειραματικά σχολεία υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την επιστημονική ευθύνη εφαρμογής των ερευνητικών ή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων έχουν ο σύλλογος διδασκόντων, ο φορέας που έχει σχεδιάσει την ερευνητική ή επιμορφωτική δραστηριότητα ή την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων και το ΕΠ.Ε.Σ..
4. Η πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας που υπηρετούν έχοντας οργανική θέση στη μονάδα αυτή, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως πειραματικού. Η αίτηση υποβάλλεται στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..
5. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει:
α) τον χαρακτηρισμό σχολείου της περιοχής ευθύνης του ως πειραματικού, ή
β) την ίδρυση νέου πειραματικού σχολείου. Αιτήσεις άλλων φορέων κατατίθενται για γνώμη στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Για τις αιτήσεις της περίπτ. α΄ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας δύο τρίτων (2/3) των εκπαιδευτικών του σχολείου που υπηρετούν έχοντας οργανική θέση στο σχολείο αυτό. Τα νέα πειραματικά σχολεία ιδρύονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..
6. Για τον χαρακτηρισμό σχολείου ως πειραματικού εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..
7. Ο αποχαρακτηρισμός σχολείου ως πειραματικού πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ, λαμβανομένων υπόψη των συμπερασματικών εκθέσεων του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
8. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τα σχολεία της επικράτειας, με την οποία τα καλεί να υποβάλουν αίτηση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με την ίδια πρόσκληση, για τον χαρακτηρισμό τους ως πειραματικών. 

Άρθρο 76
1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού των πειραματικών σχολείων καθορίζεται από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
2. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
3. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 47 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), στο οποίο μετέχουν επιπλέον δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες αγωγής, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον πραγματική διδακτική εμπειρία.
5. Κριτήρια επιλογής αποτελούν:
(α) κάθε επιπλέον έτος πραγματικής διδακτικής εμπειρίας πέραν της πενταετίας,
(β) ακαδημαϊκά και λοιπά πιστοποιημένα προσόντα,
(γ) το επιστημονικό έργο,
(δ) η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε εξωδιδακτικές δράσεις, όπως εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς ομίλους, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, καθώς και συμμετοχή με εισηγήσεις σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία επιλογής.
6. Λειτουργικά κενά στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Οι αποσπώμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατά τα λοιπά, για τις αποσπάσεις αυτές εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.

Άρθρο 77
1. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών σχολείων της παρ. 2 του άρθρου 75, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία στα σχολεία αυτά κατά την έναρξη  ισχύος του παρόντος, μπορεί να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με απόφαση του αρμοδίου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή τους. Αν οι ανωτέρω δεν υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση οργανικής θέσης, τίθενται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περιοχής στην οποία ανήκει το πειραματικό σχολείο.
2. Η τοποθέτηση σε οργανική θέση ισχύει αναδρομικά από:
α) την ημέρα της πρώτης τοποθέτησης του εκπαιδευτικού σε οργανική θέση πειραματικού σχολείου από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν έως την 24.5.2011,
β) την πρώτη μέρα της θητείας του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μετά την 24.5.2011.

Άρθρο 78
1. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κατέχει οργανική θέση σε σχολική μονάδα που μετατρέπεται σε πειραματικό σχολείο,  σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, καταλαμβάνει οργανική θέση του πειραματικού σχολείου που προκύπτει από μετατροπή,  ύστερα από αίτησή του. Αν ο εκπαιδευτικός αυτός δεν υποβάλει  σχετική αίτηση, τίθεται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περιοχής του σχολείου.                                  
2.Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό το οποίο καταλαμβάνει οργανική θέση σε πειραματικό σχολείο σύμφωνα με την παρ. 1, θεωρείται ότι κατέχει την οργανική θέση από την ημέρα της πρώτης κατάληψης οργανικής θέσης στο σχολείο αυτό.

Άρθρο 79
1. Ο εκπαιδευτικός πειραματικού σχολείου, ο οποίος καλύπτει οργανική θέση σε αυτό σύμφωνα με τα άρθρα 76, 77 και 78 και κρίνεται ως υπεράριθμος, τοποθετείται, ύστερα από αίτησή του, σε πειραματικό ή πρότυπο σχολείο στο οποίο υπάρχει κενή οργανική θέση. Αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση, ο εκπαιδευτικός τοποθετείται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί άρσης υπεραριθμίας.
2.Οι τοποθετήσεις της παρ. 1 πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος πριν από την προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων του άρθρου 76.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, καθώς και η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 80
1.    Πειραματικά νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με πειραματικά δημοτικά σχολεία. Πειραματικά γυμνάσια μπορεί να συνδέονται με πειραματικά λύκεια. Τα συνδεδεμένα πειραματικά σχολεία διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια.
2.    Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορούν να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία. Πειραματικά Γυμνάσια μπορούν να συνδέονται με Πειραματικά Λύκεια. Τα σχολεία συνδέονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3.    Ως συνδεδεμένα πειραματικά σχολεία ορίζονται τα εξής:
Όνομα Σχολείου
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Σ.Π.Α. (6/Θ Δημοτικό)
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Σ.Π.Α. (Γυμνάσιο)
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Σ.Π.Α. (Λύκειο)
Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων
Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών
1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών – Γεννάδειο
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας
2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθήνας
Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο
Ζάννειο Πειραματικό Γενικό Λύκειο
2/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πανεπιστημίου Πατρών (Μη ενταγμένο σε Παιδαγωγικό Τμήμα – Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο)
8/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (Μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.)
Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (Γυμνάσιο)
Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (Λύκειο)
Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών
Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών
1/Θ Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο Π.Σ.Π.Θ.)
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ Δημοτικό)
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. (Γυμνάσιο)
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. (Λύκειο)
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος»
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης
5ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης
Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης
Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης
4.    4. Από το σχολικό έτος 2019 - 2020 παύει η σύνδεση πειραματικών δημοτικών σχολείων με πειραματικά γυμνάσια. Μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 φοιτούν σε πειραματικό δημοτικό σχολείο, το οποίο μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ήταν συνδεδεμένο με πειραματικό γυμνάσιο, εισάγονται στο οικείο πειραματικό γυμνάσιο χωρίς κλήρωση.

Άρθρο 81
1.    Η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα πειραματικά σχολεία γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας. Την κατά σχολείο εφαρμογή των διαδικασιών κλήρωσης αναλαμβάνει ο διευθυντής του σχολείου, επικουρούμενος από το σύλλογο διδασκόντων και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης στα πειραματικά σχολεία της περιοχής ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η κλήρωση των μαθητών αφορά  στην εισαγωγική σχολική τάξη και μόνο, ενώ για τη μετάβαση από το σχολείο της μίας βαθμίδας στο σχολείο της επόμενης βαθμίδας εκπαίδευσης με το οποίο συνδέεται, δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης μαθητών και μαθητριών διενεργούνται μετά την εισαγωγική σχολική τάξη μόνο για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην επόμενη τάξη της ίδιας βαθμίδας  ή στην τάξη  της επόμενης βαθμίδας, αν το σχολείο είναι συνδεδεμένο με σχολείο επόμενης βαθμίδας. Οι κληρώσεις αυτές γίνονται με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
2. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας μόνο σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση συμμετοχής του στις διαδικασίες επιλογής σε μία πειραματική και σε μία πρότυπη σχολική μονάδα.
3. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού ή την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου πειραματικού σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου.
4. Οι μαθητές των πειραματικών σχολείων επιλέγονται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών για την πλήρη φοίτησή τους και για τη συμμετοχή τους στους ομίλους, βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα.
5. Ο αριθμός των μαθητών που μπορεί να εγγραφούν στο πειραματικό δημοτικό σχολείο ή πειραματικό λύκειο είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου πειραματικού νηπιαγωγείου ή πειραματικού γυμνασίου αντίστοιχα. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην επόμενη βαθμίδα επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων από ό,τι στην προηγούμενη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτει αιτιολογημένη εισήγηση στη αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών που  εγγράφονται στο σχολείο.
6.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατ’ έτος και το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία.

Άρθρο  82
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. εγκρίνονται ερευνητικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται αίτηση στη σχολική μονάδα. Η αίτηση εξετάζεται από τον σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος γνωμοδοτεί σχετικά με την δυνατότητα υλοποίησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 83

1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του πειραματικού σχολείου, όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, δημιουργούνται όμιλοι εκτός ωρολογίου προγράμματος, ο καθένας τον οποίων λειτουργεί μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα. Οι όμιλοι δημιουργούνται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων και αφορούν γνωστικούς τομείς, όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία, η ιστορία και άλλους, καθώς και λοιπά πεδία όπως η μουσική, τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά. Για την εγγραφή των μαθητών στους ομίλους κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου.
2. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στους ομίλους εντός του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
3. Μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στην οποία ανήκει το πειραματικό σχολείο, μπορούν να εγγραφούν στους ομίλους του πειραματικού αυτού σχολείου, ύστερα από αίτηση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα, η οποία υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ.
4. Αν σε πειραματικό σχολείο δεν λειτουργούν όμιλοι για τον γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορούν να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού πειραματικού σχολείου, με τη διαδικασία της  παρ. 3.

Άρθρο 84
Στην έκθεση αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που προβλέπεται στο άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιμάται ιδιαίτερα η συμμετοχή του σχολείου στις δραστηριότητες του άρθρου 74. Πριν την υποβολή της έκθεσης αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου στο αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αυτή υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ. το οποίο και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, ιδίως σχετικά με την συμμετοχή του σχολείου στις δραστηριότητες του άρθρου 74. Στη συμπερασματική έκθεση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιμάται το ιδιαίτερο έργο των πειραματικών σχολείων της περιοχής ευθύνης τους.

Άρθρο 85
Ο σύλλογος διδασκόντων των πειραματικών σχολείων  πέραν των προβλεπομένων από τις γενικές διατάξεις, έχει και τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δημιουργία ομίλων μαθητών,
β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του πειραματικού σχολείου σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 95, προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα συνεργασίας με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα, σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε.Σ. και τον φορέα που έχει σχεδιάσει την ερευνητική ή επιμορφωτική δραστηριότητα ή την πιλοτική εφαρμογή,
δ) οργανώνει τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου,
ε) επιλέγει τα δύο μέλη του που συμμετέχουν στο ΕΠ.Ε.Σ..


Κεφάλαιο Β΄
Σχολεία με πειραματικά τμήματα
Άρθρο 86

Σε μη πειραματικά σχολεία μπορεί να συνιστώνται πειραματικά τμήματα με τη διαδικασία του άρθρου 87. Τα πειραματικά Τμήματα συνιστώνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 74.

Άρθρο 87
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να χαρακτηρίζεται ή να αποχαρακτηρίζονται ως πειραματικά ένα ή περισσότερα τμήματα  μίας ή περισσότερων τάξεων σχολικής μονάδας που δεν αποτελεί πειραματικό σχολείο.
2. Η διαδικασία χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού της παρ. 1 μπορεί να κινηθεί κατόπιν αίτησης του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται για γνωμοδότηση στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ, ή κατόπιν αίτησης απευθείας από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
3. Στην έκθεση αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιμάται ιδιαίτερα η συμμετοχή πειραματικών τμημάτων στις δραστηριότητες του άρθρου 74.
4. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις εκθέσεις των σχολείων με πειραματικά τμήματα των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά με την συμμετοχή των πειραματικών τμημάτων στις δραστηριότητες του άρθρου 74.
5. Στην συμπερασματική έκθεση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 αποτιμάται το ιδιαίτερο έργο των πειραματικών τμημάτων.


Κεφάλαιο Γ΄
Πρότυπα σχολεία
Άρθρο 88

Πρότυπα σχολεία αποτελούν οι εξής σχολικές μονάδες:
α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο,
β) Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά,
γ) Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
δ) Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων,
ε) Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,
στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής,
ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,
η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.

Άρθρο 89
1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 74 και εντάσσονται σε ομάδα σχολείων του άρθρου 48 του ν. 4547/2018.
2. Τα άρθρα 76, 77, 79, 82, 83, 84 και 85 εφαρμόζονται και στα πρότυπα σχολεία.

Άρθρο 90
1. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών στα πρότυπα γυμνάσια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Η επιλογή των μαθητών αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α΄ τάξη Γυμνασίου), ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το γυμνάσιο στο λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση κενών θέσεων στα πρότυπα σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Αρμόδια για τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εισαγωγής του προηγούμενου εδαφίου είναι τα όργανα διοίκησης του οικείου σχολείου.
2. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής μίας πειραματικής και μίας πρότυπης σχολικής μονάδας.
3. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα της Α΄ Γυμνασίου ή της Α΄ Λυκείου πρότυπου σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.
4. Οι μαθητές των πρότυπων σχολείων επιλέγονται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη συμμετοχή  τους στους ομίλους του σχολείου βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.
5. Ως συνδεδεμένα πρότυπα σχολεία ορίζονται τα εξής:
Όνομα Σχολείου
Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής
Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων
Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
6. Αν στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει πρότυπο γυμνάσιο δεν υπάρχει πρότυπο λύκειο, τότε είναι δυνατή η σύνδεση του πρότυπου γυμνασίου με πειραματικό λύκειο. Για την σύνδεση του πρότυπου με το πειραματικό σχολείο εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 80.
7. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που μπορεί να εγγραφούν στο πρότυπο λύκειο είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου πρότυπου γυμνασίου. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην ανώτερη βαθμίδα επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων από ό,τι στην κατώτερη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτει αιτιολογημένη εισήγηση στη αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών που εγγράφονται στο σχολείο.
8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατ’ έτος και το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πρότυπα σχολεία.


Κεφάλαιο Δ΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 91

Οι συμπερασματικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων ανήκει πειραματικό ή πρότυπο σχολείο, αποστέλλονται στην Ε.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αποτιμά το ιδιαίτερο έργο των πειραματικών ή πρότυπων σχολείων και εισηγείται μέτρα για τη βελτίωσή του.

Άρθρο 92
1.    Τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία χρηματοδοτούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται και τα υπόλοιπα σχολεία. Δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και άλλες παροχές τρίτων χορηγούνται με τις διατάξεις που ισχύουν και για τα λοιπά σχολεία.
2.    Τα πειραματικά σχολεία, καθώς και τα πρότυπα  μπορεί να χρηματοδοτούνται και από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνεργάζονται ή από άλλο συνεργαζόμενο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 93. Η χρηματοδότηση χορηγείται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το πειραματικό ή το πρότυπο σχολείο και αποδίδεται άμεσα σε αυτό, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση.

Άρθρο 93
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ., τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία μπορεί να συνεργάζονται με Α.Ε.Ι. ή με ερευνητικούς φορείς.


Κεφάλαιο Ε΄
Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.)
Άρθρο 94

1.Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).
2.Ο αριθμός των μελών, ο τρόπος και η διαδικασία συγκρότησης και της λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και η διάρκεια της θητείας της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3.Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) γνωμοδοτεί για τη μετατροπή σχολείου ως πειραματικού,
β) γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας ως πειραματικής,
γ) γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό τμήματος ή τμημάτων σχολείου ως πειραματικών,
δ) γνωμοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία,
ε) γνωμοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα πρότυπα γυμνάσια,
στ) γνωμοδοτεί για τη συνεργασία πειραματικών και πρότυπων σχολείων με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς,
4. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξειδικεύεται περαιτέρω η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..
5. Το άρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. που έχει ορισθεί με βάση την ανωτέρω διάταξη, ασκεί τις αρμοδιότητες του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να λήξει η θητεία της ήδη υπηρετούσας Ε.Ε.Π.Π.Σ..

Άρθρο 95
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

1. Το ΕΠ.Ε.Σ. των πειραματικών και των πρότυπων σχολείων είναι πενταμελές και συγκροτείται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τα εξής μέλη:
α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα, που επιλέγεται ύστερα από πρόταση της Ε.Ε.Π.Π.Σ., ως Πρόεδρο. 
β) τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου, ο οποίος επιλέγεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
γ) τον διευθυντή του σχολείου.
δ) δύο εκπαιδευτικούς του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου, κατά περίπτωση, οι οποίοι επιλέγονται από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.
2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου είναι αρμόδιο για:
α) τη δημιουργία ομίλων ή τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και την αποτίμηση του έργου τους,
β) τη συνεργασία με τον  φορέα με τον οποίο συνεργάζεται το σχολείο, καθώς και τον  σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό επιμορφωτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχει το σχολείο και τη συνακόλουθη διατύπωση γνώμης προς την Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του πειραματικού σχολείου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία συγκρότησης και ο τρόπος λειτουργίας του ΕΠ.Ε.Σ..

Άρθρο 96
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 97
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 36 έως 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), το άρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.ΜΕΡΟΣ Δ'
π.δ. 38/2010
Άρθρο 98
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

Το π.δ. 38/2018 (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 καταργείται.
2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 καταργούνται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 καταργείται.
4. Η παρ. 6 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:
«6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής του παρόντος άρθρου διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφ’ όσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.».
5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 54, όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την περίπτ. 17 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και την παρ. 1 του άρθρου 80  του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιούνται ως εξής:
 «1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν¬διαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώ¬ρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 50.
2. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι επίσης αρμόδιο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.».
6. Το άρθρο 54Α καταργείται.
7. Το άρθρο 55 καταργείται.
8. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του π.δ. 38/2010»,
β) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.  Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος.»,
γ) Οι παρ. 2 και 3 καταργούνται.
δ) Η παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., μετά από απόφασή του, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας επαγγελμάτων του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου ή επαγγελματικής οργάνωσης, που συνιστά Ν.Π.Δ.Δ., για νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αναφορικά με αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.»,
ε) Οι παρ. 5 έως 17 καταργούνται.
9. α) Η παρ. 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με βεβαίωση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.»
β) Η παρ. 4 του άρθρου 57 καταργείται.
γ) Η παρ. 5 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Από την έκδοση της βεβαίωσης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.».
δ) Η παρ. 8 καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 99.
 ε) Η παρ. 9 του άρθρου 57, η οποία προστέθηκε με την παρ. 32 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), καταργείται.
10. Το άρθρο 57Α καταργείται.
11. Οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτ. 26 της παρ. Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, ελέγχει τους φακέλους των αιτούντων και εκδίδει βεβαιώσεις.
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και ιδίως:
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.».
12. Η παρ. 6 του άρθρου 59Α αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι επαγγελματίες, σχετικά με τους οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη μέλη, ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με αποφάσεις έκδοσης ειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης και μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγω αποφάσεων ή να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. εντός προθεσμίας 30 ημερών. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αποφαίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί το κατά τις κείμενες διατάξεις οικείο ένδικο βοήθημα, καθώς και το ένδικο βοήθημα της αγωγής όσον αφορά τυχόν ζημία που προκλήθηκε από μη έγκυρες ειδοποιήσεις που εστάλησαν προς άλλα κράτη μέλη, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει ότι ο επαγγελματίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με αυτήν.».
13. Το άρθρο 49 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 99. 

Άρθρο 99
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄

1. Οι εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται, από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνονται το αργότερο έως τις 31.12.2019.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα και ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. 
3. Όσοι επιθυμούν ο φάκελός τους να εξεταστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ. 38/2010, υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αρχική τους αίτηση και να καταθέσουν νέα.ΜΕΡΟΣ Ε΄
Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Κεφάλαιο Α΄
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 100
Τροποποίηση του ν. 4186/2013

1.    Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίστανται από το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:
«1. Η Α΄ Τάξη και η Β΄ Τάξη  Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται από το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:
«2. Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.»
3. Οι παρ. 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 και οι παρ. 3 έως 7 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παρ. 3Γ του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 καταργείται από το σχολικό έτος 2019-2020.
4. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4532/2018 (Α΄ 63) αντικαθίσταται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:
«Άρθρο 4
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Γενικού Λυκείου
1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
α) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού: αα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, ββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5,
β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.  
2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως εξής:
αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.: ααα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5, βββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5,
ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού   Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  
β) Η περίπτ. α΄ εφαρμόζεται για υποψηφίους που:
αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή
ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Β΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την αποφοίτησή τους από την Β΄ ή την Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του 67%, ή
γγ) εγγράφονται στην Β΄ ή στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ή
δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.
γ) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΓΕ.Λ. μπορούν να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος της περίπτ. α΄ αλλά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς.
3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ μεταβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά ως εξής:
Οι  μαθητές της Β΄ Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α΄ δήλωση προτίμησης με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.  Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός προτιμήσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων μαθητών για ένα Τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος αυτού για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τμήμα αυτό ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.
β) Οι μαθητές του εσπερινού ΓΕ.Λ. υποβάλλουν Α΄ Δήλωση προτίμησης με την κατηγορία των υποψηφίων των εσπερινών ΓΕ.Λ., ανεξαρτήτως αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της περίπτ. γ΄ της παρ. 2, το οποίο το δηλώνουν τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ.4.
γ) Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α΄ Δήλωση προτίμησης  χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο.
δ) Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη  δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν σύμφωνα με την Α΄ δήλωση προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην νέα ομάδα προσανατολισμού. 
4. α) Για τους μαθητές, στις Α΄ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
β) Οι μαθητές στις Α΄ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α΄. Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α΄ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου και με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 5. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή δεν συμμετάσχει στην πρακτική δοκιμασία.
γ) Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα  από τις επιλογές τους στην αρχική Α΄ δήλωση προτίμησης.
5. Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) προσμετράται  σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά  εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.
β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σ’ αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτ. α΄, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.
γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»
5. Μετά το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 προστίθεται άρθρο 4Α, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Επιστημονικά Πεδία
1. α) Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε τέσσερα επιστημονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες
2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες
3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής
4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.
Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής:
αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα  μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.
ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα  μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά.
γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα  μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.
δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και τα  μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και  η Οικονομία.»

6. Πριν το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 τίθεται τίτλος κεφαλαίου ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1
Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων»
7. Στην παρ. 5 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 μετά τις λέξεις «Ειδικά Μαθήματα» προστίθενται οι λέξεις «, Μουσικά Μαθήματα».
8. Μετά το άρθρο 13Β του ν. 4186/2013 προστίθενται άρθρα 13Γ και 13Δ, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που έχουν ως εξής:
«Άρθρο 13Γ
Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν:
α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτ. β΄ της παρ. 1 και της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ.,
β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,
γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 και στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος και για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4.
3. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α.
4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΤΕΠ με τη διαδικασία της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 και της υποπερίπτ. βββ΄ της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4. 
5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για Σχολές και Τμήματα, στα οποία η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 13Δ.

Άρθρο 13Δ
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α) ο χρόνος υποβολής της Α΄ Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β΄ τάξης ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους,
β) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις  ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ,
γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται,
ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
στ) μετά από πρόταση των οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται,
ζ) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια,
η) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους,
θ) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των  Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται  μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου  κάθε έτους ύστερα από γνώμη της οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους,
ι) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και γ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156),
ια) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών,
ιβ) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,
ιγ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων,
ιδ) οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,
ιε) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής,
ιστ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
ιζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων Τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή της παρούσας.
3. α) Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων ανά Σχολή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται  μέχρι τις τριάντα (30) Απριλίου  κάθε έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και των αναγκαίων λεπτομερειών.
4.  Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019.»
9. Το άρθρο 42 του ν. 4186/2013 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής:
α)  η παρ. 1 καταργείται.
β) Οι περίπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίστανται ως εξής:
«β) αα) Καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Στη Γ΄ Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.
ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.
γ) καθορίζεται η κατανομή των μαθημάτων σε ομάδες και κλάδους και ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος διαβίβασης των θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρμοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,»
γ) Στην παρ. 8 προστίθενται περιπτ. ε΄ και στ΄ που έχουν ως εξής:
«ε) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, και
στ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων.»
10. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: α) δεν προσμετράται  σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ., σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, αλλά μόνο ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά  εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, β) η Α΄ δήλωση προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, δεν υποβάλλεται έως τις τριάντα (30) Ιουνίου, αλλά έως τις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου από τους μαθητές της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ., γ) οι αποφάσεις των περίπτ. η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ εκδίδονται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019.
11. α) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..
β) Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
12. Το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύει και για την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
13. Καταργούνται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021:
α) οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 3, η παρ. 2 του άρθρου 13 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/14 (Α΄ 258),
β) η παρ. 33 του άρθρου 39, η παρ. 3, 4, η περίπτ. β΄ της παρ. 5 και η παρ. 7 του άρθρου 42, η περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
γ) οι  παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164),
δ) το άρθρο 2 με εξαίρεση την παρ. 4 και η παρ. 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων, καθώς και όσες προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
14. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013.


Κεφάλαιο Β΄
Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου
Άρθρο 101
Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

Η αξιολόγηση συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται με βάση:
1. τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική μονάδα.
2. τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους.

Άρθρο 102
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
β) «Ομάδα Α΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
γ) «Ομάδα Β΄»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 103
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,
β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,
γ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,
δ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.
Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.
Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος.
Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο μάθημα της ενότητας.
Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση τα μαθήματα Φυσική Αγωγή και Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες στα οποία δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία. Αν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. 
2. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία  ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου  διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.
3. Αν λείπουν στοιχεία της παρ. 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
4. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.
5. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
6. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.
7. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.
8. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 104
Βαθμολογική Κλίμακα

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 - 20 και προσδιορίζεται λεκτικώς με τους χαρακτηρισμούς:
Κακώς    0 – 5
Ανεπαρκώς    5,1 – 9,4
Σχεδόν καλώς    9,5 – 13
Καλώς    13,1 – 16
Λίαν καλώς    16,1 – 18
Άριστα    18,1 – 20
Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.
2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος  των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
3. Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 105
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων

1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου. Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίοδοι, μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μία στις αρχές του Σεπτεμβρίου για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 108 και στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 112.
Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους.
2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, με εξαίρεση τα μαθήματα για τα οποία ορίζεται ότι συνεξετάζονται και η εξέταση αυτή είναι τρίωρης διάρκειας.

Άρθρο 106
Ύλη μαθημάτων

1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό (1/2) και περισσότερη από τα δύο τρίτα (2/3) της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
2. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον διδάσκοντα καθηγητή.
Την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ανακοινώνεται και η εξεταστέα ύλη για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους στα μαθήματα που είναι προφορικώς εξεταζόμενα (Ομάδα Β΄), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου.
4. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την εξεταστέα ύλη της παρ. 3.

Άρθρο 107
Γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ανακοινώνεται το πρόγραμμα για την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.
Το πρόγραμμα της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται με την έναρξη του σχολικού έτους.
2. Οι γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε Γενικό Λύκειο.
3. Τα θέματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων ορίζονται από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλους τους εξεταζόμενους της τάξης
4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, αν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
5. Αν δεν δύναται να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.
6. Τα θέματα των γραπτών και προφορικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή σε ειδικές περιπτώσεις γράφονται στον πίνακα, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.
7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
8. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται με παρουσία ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή. Ο επιτηρητής καθηγητής και ο βαθμολογητής καθηγητής υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, το οποίο φυλάσσει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 108
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της  παρ. 1 μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκεκριμένης κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων της εξέτασης λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι μαθητές αυτοί, αν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν, για όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν, στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλο τον Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας από κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβλημα διαρκεί. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλο τον Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά η ειδική εξεταστική περίοδος (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) στην οποία πρόκειται να εξεταστεί ο μαθητής. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στα μαθήματα της Ομάδας Α΄, στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α΄ εξετάστηκαν και συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5, καθώς και σε όσα μαθήματα της Ομάδας Β΄ συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5. Οι μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα ή προσέρχονται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων στις ανωτέρω εξετάσεις ή στην ειδική εξεταστική περίοδο (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) δεν γίνονται δεκτοί σε αυτές ή αυτήν και βαθμολογούνται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι, «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες», καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
Για τους μαθητές της παρ. 2 ισχύουν τα εξής:
α) αα. για μάθημα της Ομάδας Α΄ που δεν έχει εξεταστεί σε προηγούμενη/νες εξεταστική/ες περίοδο/ους, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 109.
ββ. για μάθημα της Ομάδας Α΄ που έχει εξεταστεί σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος
β) ο βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος της Ομάδας Β΄ σε όποια εξεταστική περίοδο και αν εξεταστεί, είναι ο βαθμός της εξέτασης αυτής.

Άρθρο 109
Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

1. Για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.
4. Αν λείπει ένας από τους δύο (2) τετραμηνιαίους βαθμούς, ως προφορικός μέσος όρος τετραμήνου λογίζεται ο βαθμός για το άλλο τετράμηνο.
5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
6. Για τους μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής ή απόλυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 112 και 113, και εξετάζονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου γραπτά ή προφορικά, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο βαθμός της εξέτασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης.

Άρθρο 110
Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν. Εξαιρείται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος αναγράφεται στο Απολυτήριο ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία αλλά δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.. 
2. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο (2) μαθημάτων.
3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.

Άρθρο 111
Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

1. Βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα, αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια, ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Στο απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται εκτός από τον Γ.Μ.Ο., η Ομάδα Προσανατολισμού που παρακολούθησε ο μαθητής και ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του σε όλα τα μαθήματα της τάξης.

Άρθρο 112
Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
2. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου , που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
3. α) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτ. α΄ της παρ. 3, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές, που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, έχουν τις εξής δυνατότητες:
αα. να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ,
ββ. να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή».
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.
γ) Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
δ) Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου  το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.
ε) Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι περιπτ. αα΄ και ββ΄ ισχύουν και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου  και δεν έχουν απολυθεί.
4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
5. Οι μαθητές της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 3.
6. Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθμό σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος και απορριπτικό συνολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος όρος των βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο στον κλάδο ή τους κλάδους του μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.

Άρθρο 113
Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών

1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» και «Φυσική Αγωγή».
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
2. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112.
3. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου  που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 112. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 112.
4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
5. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112.

Άρθρο 114
Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού

1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. α) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι,  πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:
αα. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και
ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα μαθήματα Επιλογής με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
β) Οι μαθητές της παρ. 1, οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται:
αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα μαθήματα Επιλογής με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι μαθητές της περίπτ. α΄ της παρ. 2 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περίπτ. β΄ της παρ. 2 μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του παρόντος νόμου για τους μαθητές της ημεδαπής.
δ) Οι μαθητές Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτ. α΄ της παρ. 2 προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, ως εξής:
αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.
ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
ε) Οι μαθητές Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτ. β΄ της παρ. 2 και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 112, κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
3. α) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:
αα. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο τον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
β) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:
αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι μαθητές της περίπτ. α΄ της παρ. 3 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περίπτ. β΄ της παρ. 3, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της ημεδαπής.
δ) Οι μαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτ. α΄ της παρ. 3, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, ως εξής:
αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.
ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
ε) Οι μαθητές Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτ. β΄ της παρ. 3 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 ως εξής:
Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
4. α) Οι μαθητές της παρ. 1 που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου:
αα. δεν βαθμολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και
ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
αα. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία», με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
β) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται:
αα. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία», με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι μαθητές της περίπτ. α΄ της παρ. 4 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περίπτ. β΄ της παρ. 4, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και απολύονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της ημεδαπής.
δ) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτ. α΄ της παρ. 4, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής:
αα) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.
ββ) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
ε) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτ. β΄ της παρ. 4 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 ως εξής:
Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
5. α) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:
αα. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και
ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
β) Οι μαθητές της παρ. 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας,  φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται του ελληνικού σχολείου:
αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)
γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ) Οι μαθητές της περίπτ. α΄ της παρ. 5, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περ. β΄ της παρ. 5,  μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της ημεδαπής.
δ) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτ. α΄ της παρ. 5 προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής:
αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.
ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
ε) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτ. β΄ της παρ. 5 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
6. Για τους μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού η προφορική εξέταση που προβλέπεται για μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον γραπτό βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
7. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 115
Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Ε΄

1.    Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ προβλέπεται εξέταση από επιτροπή, δεν γίνεται αναβαθμολόγηση, με εξαίρεση όσα προβλέπονται για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.253/155439/Β6/2009 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2544).
2. α) Για το σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Β΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Β΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., η Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. και η Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.
β) Για τα σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Γ΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..
γ) Για τα σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ΄ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Γ΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., η Γ΄ τάξη εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ..
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) καταργείται.

Άρθρο 116
1. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για την Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι πέντε (25) μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα.
2. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Γ΄  τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα.
3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα. 
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3, μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Κεφάλαιο Γ΄
Αξιολόγηση μαθητών  ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τριετούς φοίτησης
Άρθρο 117
Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

1. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διακρίνονται σε:
α) Γενικής Παιδείας,
β) Προσανατολισμού και
γ) Επιλογής
και χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά ή σχεδιαστικά.
Τα μαθήματα της Β΄ τάξης διακρίνονται σε:
α) Γενικής Παιδείας και
β) Τεχνολογικά - Επαγγελματικά (μαθήματα Τομέα).
2. Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης διακρίνονται σε:
α) Γενικής Παιδείας και
β) Ειδικότητας.
3. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους είναι:
α) Το μάθημα «Μαθηματικά» των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο κλάδους:
αα) Άλγεβρα και
ββ) Γεωμετρία. 
β) Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε τρεις κλάδους:
αα) Φυσική,
ββ) Χημεία και
γγ) Βιολογία.
γ) Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» της Β΄ τάξης ημερησίου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο κλάδους: 
αα) Φυσική και
ββ) Χημεία.
4. Τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας χαρακτηρίζονται ως:
α) θεωρητικά,
β) εργαστηριακά,
γ) σχεδιαστικά,
δ) μεικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος).
5. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών  κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:
α) γραπτώς εξεταζόμενα,
β) μη εξεταζόμενα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 118
Βαθμολογική Κλίμακα

1.    Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών  σε όλα τα μαθήματα είναι 0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:
Κακώς: 0-5
Ανεπαρκώς: 5,1-9,4
Σχεδόν καλώς: 9,5-13
Καλώς: 13,1-16
Λίαν καλώς 16,1-18
Άριστα 18,1-20
2. Ο Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) κάθε μαθήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 133, δίδεται σε ακέραιο αριθμό.
3. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ. αποτελεί τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό (Ε.Π.Β.) σε κάθε μάθημα και δίδεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
4. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κάθε μαθήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 133, δίδεται με προσέγγιση δεκάτου, όπου απαιτείται.
5. Η βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
6. Η βαθμολόγηση της προφορικής εξέτασης μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός της προφορικής εξέτασης ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.


Κεφάλαιο Δ΄
Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών  κατά τη διάρκεια του τετραμήνου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης
Άρθρο 119
Τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων

1. Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά ανά τετράμηνο.
2. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117, εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε κλάδο, σε κάθε τετράμηνο. Στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή (Α.Δ.Μ.) καταχωρίζεται ξεχωριστός Π.Β.Τ. για κάθε κλάδο, ο οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραμήνου καταχωρίζεται ο Π.Β.Τ του μαθήματος, ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των Π.Β.Τ. των κλάδων του μαθήματος. Ο Π.Β.Τ. του μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 133.
3. Σε κάθε τετράμηνο, τα μεικτά μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Στο Α.Δ.Μ. καταχωρίζεται ξεχωριστός Π.Β.Τ. για κάθε μέρος, ο οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραμήνου καταχωρίζεται ο Π.Β.Τ. του μικτού μαθήματος, ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των Π.Β.Τ. των δύο μερών του μαθήματος. Ο Π.Β.Τ. του μεικτού μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Β.Ε.Ε. του μεικτού μαθήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 133.

Άρθρο 120
Ενδιάμεσες Προφορικές, Πρακτικές και Γραπτές Εξετάσεις

1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητριών  ελέγχεται με προφορική ή πρακτική εξέταση, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων ή την ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Οι προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενες μαθήτριες βαθμολογούνται για τις επιδόσεις τους σε κάθε εξέταση και η επίδοσή τους συνεκτιμάται στον προφορικό βαθμό του τετραμήνου. Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις μπορούν να δίνονται κατά μάθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητριών  κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών  και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:
α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητριών  στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού.
β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν μία σειρά διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητριών . Κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο τμήμα και κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος μέχρι τρεις (3). Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ» η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των μαθητριών .
γ) Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως θα οριστούν σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.
δ) Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα», όπως θα οριστούν σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117, εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράμηνο, από μία γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών, όπως αναλυτικά και ανά μάθημα καθορίζεται με την απόφαση την παρ. 3 του άρθρου 121.
ε) Τα θέματα των υποχρεωτικών δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, κατατίθενται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.  

Άρθρο 121
Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός συνεκτιμά:
α) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,
γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,
δ) την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες του άρθρου 120,
ε) τις προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών  και
στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός τηρείται.
Στην περίπτωση που λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο Π.Β.Τ. διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι μαθητές  έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελεγχθούν παράμετροι όπως:
α) η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών,
β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων,
γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης,
δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων,
ε) η αξιολόγηση δεδομένων,
στ) η συνδυαστική σκέψη και
ζ) η ικανότητα των μαθητών  να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων, για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Άρθρο 122
Λοιπά θέματα βαθμολόγησης ανά τετράμηνο

1. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δε διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών .
2. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα «Θρησκευτικά» και «Φυσική Αγωγή» για τους μαθήτές και που έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
3. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στον Διευθυντή του σχολείου ονομαστική κατάσταση βαθμολογίας για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά.
4. Αν από την ονομαστική κατάσταση της βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση.
5. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του διδάσκοντος εκπαιδευτικού, η προφορική βαθμολογία των μαθητριών  καταχωρίζεται αμελλητί μετά από έλεγχο και αντιπαραβολή με τις ονομαστικές καταστάσεις βαθμολογίας που έχει καταθέσει ο εκπαιδευτικός, στο προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης, η οποία διαπιστώνεται με ειδική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, επαρκώς αιτιολογημένη, και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
6. Μαθητής που δεν παραδίδει υποχρεωτική ατομική εργασία που του έχει ανατεθεί βαθμολογείται στην εργασία αυτή με τον κατώτερο βαθμό «κακώς», μηδέν (0).

Άρθρο 123
Κοινοποίηση προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητριών  και οι ενήλικες  μαθήτριες για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή. 
2. Με ευθύνη του Διευθύντριας και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την πρόοδο των μαθητριών .
3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα, κοινή για όλους τους εκπαιδευτικούς στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητριών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, στους γονείς/κηδεμόνες μέσω των μαθητριών .
4. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητριών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά ή άλλα έργα των μαθητριών , εφόσον τούτο ζητηθεί από τους γονείς/κηδεμόνες τους.
5. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους ενήλικες μαθητές και στους γονείς/κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητριών  του τμήματος για κάθε μάθημα.


Κεφάλαιο Ε΄
Προαγωγικές, απολυτήριες - πτυχιακές εξετάσεις - εξετάσεις ειδικών εξεταστικών περιόδων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης
Άρθρο 124
Χρόνος και διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων

1.Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου και διενεργούνται με ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων. Οι εξετάσεις των ειδικών εξεταστικών περιόδων, σε περίπτωση παραπομπής των μαθητών  σε αυτές, διεξάγονται μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων. Σε όλες τις εξετάσεις αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθήτριες, η ικανότητα εφαρμογής αυτών στην καθημερινή πράξη, η συνδυαστική σκέψη, η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης και γενικότερα η πρόοδός τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες, πτυχιακές εξετάσεις και εξετάσεις ειδικών εξεταστικών περιόδων, κάθε μαθήματος, είναι δίωρης διάρκειας και ξεκινούν με τη χορήγηση των θεμάτων στους εξεταζόμενους. Ειδικά για τα μαθήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Σχεδιαστικά και για το μάθημα «Νέα Ελληνικά», η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Άρθρο 125
Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

1. Η εξεταστέα ύλη για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.
2. Για τους μαθητές που παραπέμπονται να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά στις ειδικές εξεταστικές περιόδους, η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.
3. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
4. Η εξεταστέα ύλη για όλα τα μαθήματα καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή  εκπαιδευτικό και θεωρείται από τον Διευθυντή.

Άρθρο 126
Θέματα των εξετάσεων

1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης) και ασκήσεις, οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τα καθορισμένα από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα ερωτήματα των θεμάτων διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν  να ελεγχθούν παράμετροι όπως οι προαναφερθείσες στις περιπτ. α΄ έως ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 121.
2. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων διατυπώνονται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα σε κάθε τάξη του Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ..
3. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων εξάγονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Τα θέματα είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π., διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα μαθησιακών αποτελεσμάτων και διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
4. Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαρύτητα σε σχέση με τον τελικό βαθμό.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υπο-ερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μία από αυτές.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 127
Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
2. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Λ.
3. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 126 και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από έναν μόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ένας επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας ή αν δεν υπάρχει, ένας εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ως συνεισηγητής του μαθήματος.
4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο οποίος αναγράφεται με σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
5. Αν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άλλος εκπαιδευτικός.
6. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου. Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται σε αυτά μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών.
7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
8. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, ενώπιον ενός (1) επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνουν τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφουν και τα παραδίδουν με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο διδάσκοντα εκπαιδευτικό για τη βαθμολόγησή τους.
9. Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για:
α) Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές.
β) Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την επανάληψη φοίτησης των μαθητών.

Άρθρο 128
Προαγωγή - παραπομπή μαθητών Α΄, Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5).
2. Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5).
3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος. Οι μαθητές προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). Αν δεν προαχθούν ούτε και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
4. O τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 121 και της παρ. 6 του άρθρου 126. Ειδικότερα:
α) Για τα μαθήματα τα οποία έχουν κλάδους, εξετάζονται γραπτά και προφορικά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο. του γραπτού και του προφορικού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του κλάδου.
β) Για τα εργαστηριακά μαθήματα εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί να επιλεγεί να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Ειδικότερα:
αα) Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Ο γραπτός βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Β.Ε.Ε..
ββ) Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών, ο οποίος αποτελεί και το Β.Ε.Ε. στο μάθημα.
γ) Στα μεικτά μαθήματα παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές που έχουν Β.Ε.Ε. στο μεικτό μάθημα μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5). Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται και στα δύο μέρη του μεικτού μαθήματος. Συγκεκριμένα:
αα) Στο θεωρητικό μέρος του μεικτού μαθήματος εξετάζονται προφορικά και γραπτά και ως Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους υπολογίζεται ο Μ.Ο. γραπτής και προφορικής εξέτασης.
ββ) Στο εργαστηριακό μέρος του μεικτού μαθήματος εξετάζονται με τον τρόπο που αναφέρεται στην περιπτ. β΄ της παρούσας και ο βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του εργαστηριακού μέρους.
γγ) Ο Μ.Ο. των δύο Β.Ε.Ε. (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) αποτελεί το Β.Ε.Ε. του μεικτού μαθήματος.

Άρθρο 129
Απόλυση και απόκτηση πτυχίου - παραπομπή μαθητών Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής και της Γ΄ τάξης του τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής:
α) Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο., όπως ορίζεται στο άρθρο 134, είναι τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5).
β) Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Β.Ε.Ε. δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08,00).
2. Οι μαθητές της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδικές εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως:
α) Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας, στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5, ως εξής:
αα) Στα θεωρητικά και σχεδιαστικά μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος.
ββ) Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ β, παρ. 4 του άρθρου 128.
γγ) Στα μεικτά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. γ, παρ. 4 του άρθρου 128.
β) Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 ως εξής:
αα) Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, στα σχεδιαστικά και θεωρητικά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος.
ββ) Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. β, παρ. 4 του άρθρου 128.
γγ) Στα μεικτά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. γ, παρ. 4 του άρθρου 128.
γ) Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 121 και της παρ. 6 του άρθρου 126.
3. Για τους μαθητές που μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λαμβάνουν απολυτήριο ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω:
α) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι. Σε περίπτωση που επαναλάβουν τη φοίτηση:
αα) αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους,
ββ) αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.
β) Προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Σε αυτή την περίπτωση:
αα) αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους
ββ) αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.
4. Στην περίπτωση που οι μαθητές της παρ. 3 δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου των επόμενων σχολικών ετών, και να εξεταστούν προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Σε όσα από τα παραπάνω μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν ο Β.Ε.Ε τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά μόνο σε αυτά τα μαθήματα.
5. Η εξεταστέα ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους μαθητές της παρ. 3 είναι αυτά που έχουν ορισθεί για τους μαθητές της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους που προσέρχονται στις εξετάσεις. Η διαδικασία απόλυσης, απόκτησης πτυχίου και παραπομπής τους είναι αυτή που περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και ισχύει για κάθε σχολικό έτος.
6. Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.

Άρθρο 130
Μαθητές παρελθόντων ετών

1. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών:
α) Οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 καθώς και οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ.,
β) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
γ) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα δύο, και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,
εξετάζονται προφορικά και γραπτά ως εξής:
αα) Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτ. β, παρ. 3 του άρθρου 129. Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.
ββ) Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έχουν απολυτήριο ούτε πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου. Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην στην περίπτ. β, παρ. 3 του άρθρου 129. Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.
2. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών:
α) Οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 καθώς και οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ.,
β) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
γ) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτ. β, παρ. 3 του άρθρου 129 Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.
3. Η αξιολόγηση των μαθητών της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006 καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν άρθρο και το άρθρο 131. Η αξιολόγηση των μαθητών της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017 και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018 καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 56/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν άρθρο και το άρθρο 131.

Άρθρο 131
Εξεταστέα ύλη - προφορικές εξετάσεις - μαθήματα με κλάδους -εργαστηριακά μαθήματα και μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος

1. Για τους μαθητές των άρθρων 128 και 129 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που τους ανακοινώνεται κατά το σχολικό έτος, που προσέρχονται στις εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 125.
2. Για τους μαθητές του άρθρου 130 και για αυτούς της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους. Για τους μαθητές της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, 2016-2017 του ν. 4186/2013 και τους μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017, 2017-2018 του ν. 4186/2013 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους στην τελευταία τάξη.
3. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με Πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
4. Αν οι μαθητές, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μαθήματα που έχουν κλάδους, εξετάζονται γραπτά και προφορικά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο Β.Ε.Ε τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5).
5. Στα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου όλοι οι μαθητές των ν.3475/2006 και ν. 4186/2013 που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέμπονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα εργαστηριακά μαθήματα γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί  να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Ειδικότερα:
α) Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Ο γραπτός βαθμός της εξέτασης είναι ο Β.Ε.Ε. στο μάθημα,
β) Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών, ο οποίος αποτελεί και το Β.Ε.Ε. στο μάθημα.
6. Στα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος όλοι οι μαθητές του ν. 3475/2006 και του ν. 4186/2013 που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέμπονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα ανωτέρω μαθήματα ως εξής:
α) για να αποκτήσουν Ε.Π.Β. εξετάζονται προφορικά στο θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος, ενώ στο εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τον Διευθυντή μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Αν επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μικτού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Βαθμός του εργαστηριακού μέρους του μικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Ο Μ.Ο. του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους αποτελεί τον Ε.Π.Β. στο μικτό μάθημα.
β) για να αποκτήσουν Γραπτό Βαθμό (Γ.Β.) στο μικτό μάθημα εξετάζονται γραπτά στο θεωρητικό μέρος του μεικτού μαθήματος. Ως Γ.Β. του εργαστηριακού μέρους του μεικτού μαθήματος θεωρείται ο βαθμός που απέκτησαν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, σύμφωνα με την περιπτ. α, παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Ο Μ.Ο. του Γ.Β. του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους αποτελεί τον Γ.Β. στο μικτό μάθημα και ως Β.Ε.Ε. για το μικτό μάθημα ορίζεται ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. και του Γ.Β.

Άρθρο 132
Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθένειας, με αίτηση του γονέα/κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Μαΐου-Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση που συντρέχει άλλος σοβαρός λόγος που βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι.
3. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από  ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι.
4. Οι μαθητές όλων των τάξεων, αν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν. Το σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με τα εξής δικαιολογητικά:
α) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από δημόσιο νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή
β) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή
γ) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από ιδιωτικό νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής.
5. Για τους μαθητές της παρ. 4 ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου ούτε μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον το πρόβλημα διαρκεί.
6. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί, Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι γονείς/κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, σε όλα τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, καθώς και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5).
7. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κεφάλαιο ΣΤ΄
Ετήσια επίδοση μαθητών ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης
Άρθρο 133
Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού (Ε.Π.Β) και του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα

1. Οι βαθμοί αξιολόγησης μαθημάτων είναι οι εξής:
α) Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.): είναι ο βαθμός που προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση του μαθητή στη διάρκεια του τετραμήνου, και σημειώνεται με ακέραιο αριθμό.
β) Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.): είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
γ) Γραπτός Βαθμός (Γ.Β.).: Είναι ο βαθμός που προκύπτει από τη βαθμολόγηση των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός  βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
δ) Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.): είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β., σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου και εξάγεται κατά περίπτωση ως εξής:
αα) Μαθήματα Γραπτώς Εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις: Στο τέλος κάθε τετραμήνου τα μαθήματα βαθμολογούνται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον μέσο όρο των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β.. Από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, εξάγεται ο Γ.Β. και Β.Ε.Ε. για κάθε μάθημα προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β.
ββ) Μαθήματα μη Εξεταζόμενα: Στο τέλος κάθε τετραμήνου τα μαθήματα βαθμολογούνται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β. και ο Β.Ε.Ε. για κάθε μάθημα ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του μαθήματος.
γγ) Μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, σύμφωνα με το άρθρο 117: Στο τέλος κάθε τετραμήνου κάθε κλάδος μαθήματος βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β. για κάθε κλάδο. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι γραπτώς εξεταζόμενος (π.χ. Άλγεβρα), τότε από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις προκύπτει ο Γ.Β. του κλάδου και ο Β.Ε.Ε. του κλάδου προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι μη εξεταζόμενος όπως Γεωμετρία, Φυσική Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κ.ά., τότε ο Β.Ε.Ε. του κλάδου ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. και ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των κλάδων του.
δδ) Μεικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος:
i. Θεωρητικό Μέρος Μεικτού Μαθήματος: Στο τέλος κάθε τετραμήνου το θεωρητικό μέρος βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, προκύπτει ο Ε.Π.Β. για το θεωρητικό μέρος, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ. του θεωρητικού μέρους. Στην περίπτωση που το θεωρητικό μέρος είναι γραπτώς εξεταζόμενο, τότε από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, προκύπτει ο Γ.Β. του θεωρητικού μέρους του μεικτού μαθήματος. Ο Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους προκύπτει  από  τον  Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β. και στην περίπτωση που το θεωρητικό μέρος είναι μη εξεταζόμενο, τότε ο Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β..
ii. Εργαστηριακό Μέρος Μικτού Μαθήματος: Στο τέλος κάθε τετράμηνου το εργαστηριακό μέρος βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, προκύπτει ο Ε.Π.Β. για το εργαστηριακό μέρος, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ. του εργαστηριακού μέρους και ο Β.Ε.Ε. του εργαστηριακού μέρους ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του εργαστηριακού μέρους.
iii. Ο Β.Ε.Ε. του μεικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε.  των δύο μερών του (θεωρητικού και εργαστηριακού).
εε) Μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής: ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. με αυτόν των μη Εξεταζομένων Μαθημάτων της υποπεριπτ., ββ, περιπτ. δ, παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου, το αργότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον Ε.Π.Β. του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» - μηδέν (0).

Άρθρο 134
Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής - Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου - Γενικός Μέσος Όρος - (Γ.Μ.Ο.)

1. Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 
2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 135
Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 134. Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι Β.Ε.Ε.  των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.
2. Βαθμός πτυχίου για το ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης. Στο πτυχίο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής.
3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν.

Άρθρο 136
Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 
1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα.
2. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται στις ίδιες ημερομηνίες, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 125.
3. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.
4. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι μαθητές παραδίδουν γραπτή εργασία, σύμφωνα με οδηγίες του διδάσκοντος.
5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον Ε.Π.Β. του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β. και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου.
6. Σε περίπτωση που οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ίδιου έτους, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), οπότε και προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5).
7. Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου μπορεί να διευρυνθεί χρονικά, ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του.
8. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του άρθρου αυτού βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των  μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.
9. Οι μαθητές του άρθρου αυτού προάγονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 128 και 129. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.

Άρθρο 137
Μαθητές από ξένα σχολεία

1. Οι μαθητές των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978 (Α’ 33), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 182/1984 (Α’ 60), που φοιτούν σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ., προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων αυτών. Για τους μαθητές από ξένα σχολεία:
α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζεται το άρθρο 128 με ταυτόχρονη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες,
β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζεται το άρθρο 128 με ταυτόχρονη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και 0,5 (9,5) κατά μία μονάδα. Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις για τους μαθητές της ημεδαπής.
2. Οι μαθητές του παρόντος άρθρου, στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, εξετάζονται από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την με αριθμό 23519/Γ2/01-03-2010 Υ.Α. (Β΄ 258) «Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Λ., για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ..
4. Οι μαθητές του παρόντος άρθρου εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται εξέταση από επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 133.
5. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται απολυτήριο ή και πτυχίο ΕΠΑ.Λ., στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 138
Υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου

Όπου αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των λοιπών και, εάν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του πρώτου, δεκαδικά ψηφία.


Κεφάλαιο Ζ΄
Εξετάσεις Μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
Ημερησίων και Εσπερινών τριετούς φοίτησης
Άρθρο 139
Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

1. Οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ισχύουν και για τους μαθητές και των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ..
2. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 142.
3. Για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους των επαναληπτικών εξετάσεων ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε προηγούμενες επιτροπές.
4. Οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές και μέχρι τρεις (3) το ανώτερο, ύστερα από γραπτή αιτιολόγηση του Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 142.
5. Πέρα από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 140
Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - εξέταστρα

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών εξεταστικών περιόδων διενεργούνται κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις των μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ..
2. Οι μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που προσέρχονται στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν εξέταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, υπό μορφή παραβόλου υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατά τα οριζόμενα σύμφωνα με τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως ισχύει.

Άρθρο 141
Εποπτεία απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

Την εποπτεία της διενέργειας των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. έχει ο Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 142
Εξεταστικές επιτροπές - Επιτηρητές

1. Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει την εποπτεία των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., ορίζονται ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί. Ως Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με βαθμό τουλάχιστον Β΄ που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ.. Ως μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζονται εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε. με την εξής προϋπόθεση: Ο αριθμός των μελών της εξεταστικής επιτροπής υπολογίζεται με βάση την αρχή ότι για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, και ότι η σχέση μεταξύ του αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ειδικότητα, είναι ένα (1) προς εξήντα (60) το ανώτερο.
Ως γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένας (1) εκπαιδευτικός της Δ.Ε.. Εφόσον οι μαθητές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι περισσότεροι από εκατό (100), τότε ορίζεται ένας (1) ακόμη εκπαιδευτικός, ως γραμματέας. Όταν οι μαθητές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν τους διακόσιους (200), είναι δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παρούσας να ορίζονται περισσότερες της μιας (1) εξεταστικές επιτροπές.
2. Στην εξεταστική επιτροπή η οποία διενεργεί τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις  των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. και σε αναλογία ίση προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών του δημοσίου που είναι μέλη της επιτροπής. Με πρόταση του Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης, ορίζει με πράξη του τα μέλη της επιτροπής που προέρχονται από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..
3. Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν μέλη της εξεταστικής επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τα Γενικά Λύκεια ή Τ.Ε.Ι., ύστερα από συνεννόηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. με τον Πρύτανη των Τ.Ε.Ι. που ανήκει ο εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των προαναφερόμενων ως μελών της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον έχουν διδάξει έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργαστεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..
4. Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών ορίζονται από τον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής ως επιτηρητές ένα (1) τουλάχιστον μέλος της επιτροπής που προέρχεται από τον δημόσιο τομέα και ένας (1) εκπαιδευτικός του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 143
Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

1. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Πρόεδρος με δύο (2) τουλάχιστον μέλη της εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενης από δημόσιους εκπαιδευτικούς και τον Γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν:
α) αν οι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις και
β) αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξεταζομένων μαθητών οι προφορικοί βαθμοί των τετραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθμών αυτών.
2. Ο Διευθυντής του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. παραδίδει στον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα.
3. Ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., καταρτίζουν το πρόγραμμα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία των εξετάσεων, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, μπορεί να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολείου, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών, εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.
5. Κατά τη διενέργεια των απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα εξής:
α) Για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων:
αα. Τα θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, καταρτίζονται από διμελή επιτροπή και υπογράφονται και από τον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη: 1) έναν (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή Γενικών Λυκείων ή ΤΕΙ, ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα και 2) έναν εκπαιδευτικό του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα ο οποίος έχει προταθεί για την εξεταστική επιτροπή.
ββ. Οι ίδιες διμελείς επιτροπές εξετάζουν προφορικά τους μαθήτριες στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής.
γγ. Στον χώρο που έχει επιλεγεί για τον καταρτισμό των θεμάτων των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλα άτομα, εκτός των μελών της οικείας διμελούς επιτροπής και του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής.
β) Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων:
αα. Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, διορθώνονται και βαθμολογούνται από τη διμελή επιτροπή.
ββ. Πρώτος διορθώνει και βαθμολογεί στην κλίμακα 0-100 κάθε γραπτό δοκίμιο ο εκπαιδευτικός του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε χώρο που έχει επιλεγεί γι’ αυτόν τον σκοπό, και στη συνέχεια καλύπτει τη βαθμολογία με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια, τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολογούνται από το μέλος της επιτροπής του δημοσίου.
γγ. Ο Μ.Ο. των δύο (2) βαθμών αποτελεί το Γ.Β. του δοκιμίου του μαθητή, ο οποίος εκφράζεται στην κλίμακα 0-100, ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και εκφράζεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
δδ. Σε περίπτωση που ο βαθμός του εκπαιδευτικού του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., διαφέρει από τον βαθμό του μέλους της επιτροπής που προέρχεται από το δημόσιο περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται αυτεπάγγελτα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και τους αρχικούς βαθμούς των εκπαιδευτικών μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην αρμόδια Δ/νση Δ.Ε., όπου και αναβαθμολογούνται.
εε. Ο Β.Ε.Ε κάθε μαθητή για κάθε μάθημα προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 133.

Άρθρο 144
Έκδοση αποτελεσμάτων - Αρχείο απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων

1. Οι Β.Ε.Ε. των μαθητών σε κάθε μάθημα καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα ατομικά δελτία των μαθητών και το τελικό αποτέλεσμα της ετήσιας επίδοσης του μαθητή δίνεται από το Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων, πλην της Φυσικής Αγωγής, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 134.
2. Βαθμός πτυχίου για το ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης.
3. Η διμελής Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα οι απολυόμενοι μαθητές και η κατά μάθημα βαθμολογία, καθώς και ο Βαθμός Απολυτηρίου τους (Γ.Μ.Ο) αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενοι και απορριπτόμενοι μαθητές με τα οφειλόμενα για τον κάθε έναν, μαθήματα. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγραφο του μητρώου των μαθητών του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου και αρχειοθετούνται. Με βάση το αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επικύρωση των τίτλων των μαθητών των αντίστοιχων ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ..
4. Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού δελτίου κάθε μαθητή μεταφέρονται ο γενικός βαθμός απόλυσης ή πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως για τους απολυόμενους μαθητές ή όσους λαμβάνουν πτυχίο και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους παραπεμπόμενους μαθητές. Σε αυτή την περίπτωση, τα καταχωρισμένα στοιχεία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Άρθρο 145
Απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους

1. Μαθητές ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, αλλά το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει τη λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους, ύστερα από σχετική απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., που έχει αναστείλει τη λειτουργία του.
2. Οι προαναφερόμενοι μαθητές μπορούν να εξετασθούν και σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του δημοσίου ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θα εξεταστεί ο μαθητής γίνεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε..
3. Το άρθρο 136 για τον τρόπο εξέτασης των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται και για τους μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 146
Έκδοση τίτλων σπουδών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

1. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών υπογράφονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. και τρία (3) μέλη της επιτροπής που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια Εκπαίδευση και το ένα (1) από το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.. Με μέριμνα του Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. τα απολυτήρια και τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση στον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε., στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..
2. Μετά τη λήξη του έργου της εξεταστικής επιτροπής, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους μαθήτές που έλαβαν μέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε..
3. Στην περίπτωση που ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. έχει αναστείλει τη λειτουργία του, οι τίτλοι των μαθητών που φοίτησαν σε αυτό εκδίδονται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις Δ.Ε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 143.
4. Στους τίτλους σπουδών αναγράφονται όσα αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 135.


Κεφάλαιο Η΄
Αξιολόγηση Μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας
Άρθρο 147
Τρόπος αξιολόγησης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας

1. Η αξιολόγηση των μαθητευόμενων για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, κατά τη διάρκεια και ύστερα από την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθησιακών ενοτήτων, τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο στα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) μαθητείας όλων των ειδικοτήτων, είναι τα εξής:
α. άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης,
β. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/παραλείψεις,
γ. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/παραλείψεις,
δ. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας.
2. Η διαβάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης αντιστοιχίζεται σε βαθμολογική κλίμακα 0-20, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα.

Διαβάθμιση Κριτηρίων Αξιολόγησης    Βαθμολογική Κλίμακα    Τελική αξιολόγηση
«Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»
4    0-9,9    Ανεπιτυχώς
3    10-13,9    Επιτυχώς
2    14-17,9   
1    18-20   

3. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επταώρου του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα πλαίσια της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας», οι μαθητευόμενες εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τον εκπαιδευτικό που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και είναι δυνατό  να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Ειδικότερα:
α) Αν επιλεγεί γραπτή μορφή εξέτασης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν που ακολουθείται στα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου, όπως ορίζεται με την  απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 126. Η βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης γίνεται στην κλίμακα 0−100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0−20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.
β) Αν επιλεγεί προφορική μορφή εξέτασης και το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό, τότε για την εξέτασή του συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. κατά περίπτωση, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Αν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας διδάσκεται από δύο εκπαιδευτικούς τότε για την εξέτασή του συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. κατά περίπτωση και τους δύο διδάσκοντες. Η βαθμολόγηση της προφορικής εξέτασης γίνεται στην κλίμακα 0−20 με ακέραιους μόνο αριθμούς. Βαθμός του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
γ) Τα θέματα και η βαθμολογία της γραπτής ή προφορικής εξέτασης κατατίθενται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ο οποίος έχει και την ευθύνη τήρησης του αρχείου του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας».
4. Ο βαθμός της τελικής αξιολόγησης για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, που πραγματοποιείται στη σχολική μονάδα, εκφράζεται στη βαθμολογική κλίμακα 0-20 ως δεκαδικός αριθμός με προσέγγιση δεκάτου και έχει συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μαθητή. Αποτυπώνεται στο Μητρώο του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» (Υπόδειγμα 1, Υ.Α. Φ4/132138/Δ4/03.08.2018, ΦΕΚ 3395 Β΄) στο πεδίο «ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (0-20)», που συμπληρώνει/ουν ο/οι εκπαιδευτικός/οί του μαθήματος.
5. Ο μαθητευόμενος αξιολογείται και στο χώρο εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης, με βάση την αξιολόγηση του «Προγράμματος εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» σε βαθμολογική κλίμακα 0-20, με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση.
6. Η τελική αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» είναι σε βαθμολογική κλίμακα 0-20, εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών αξιολόγησης στη σχολική μονάδα και στο χώρο εργασίας και η παρακολούθηση του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο τελικός βαθμός έχει την ένδειξη τουλάχιστον «10», με την προϋπόθεση ότι τόσο στην αξιολόγηση στη σχολική μονάδα όσο και στην αξιολόγηση στο χώρο εργασίας ο μαθητευόμενος δεν έχει λάβει βαθμό μικρότερο του «10» στην κλίμακα 0-20. Στη βεβαίωση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» αναφέρεται μόνο ο χαρακτηρισμός «Επιτυχώς».


Κεφάλαιο Θ΄
Μεταβατικές Διατάξεις
Ρυθμίσεις για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019 και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020
Άρθρο 148
Χαρακτηρισμός των μαθημάτων

1. Για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), σχολικού έτους 2018-2019 και την Δ΄ τάξη τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), σχολικού έτους 2019-2020 ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρου 117.
2. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:
α) Γραπτώς εξεταζόμενα,
β) μη εξεταζόμενα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ των μαθητών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 149
Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

1. Η αξιολόγηση και η εξέταση των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων, που ως προς τον τρόπο εξέτασης είναι χαρακτηρισμένα όπως ακριβώς και τα μαθήματα του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, πραγματοποιείται κατ’ αντιστοιχία με όσα αναφέρονται στα άρθρα 119, 120 και 121.
2. Όσα μαθήματα της Γ΄ και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς εξεταζόμενα», ενώ τα αντίστοιχά τους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης χαρακτηρίζονται ως «μη εξεταζόμενα», αξιολογούνται με τον τρόπο που περιγράφεται στα άρθρα 119, 120 και 121, με τη διαφορά ότι για αυτά τα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου ή του Β΄ τετραμήνου σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια του τετραμήνου.

Άρθρο 150
Τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83).

Άρθρο 151
Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ.  1 έως 8 του άρθρου 127.
2. Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών της Γ΄ τάξης:
α) Οι μαθητές της Γ’ τάξης προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8). Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Μαθητές με Γ.Μ.Ο. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5), αλλά Β.Ε.Ε. στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την απόκτηση του πτυχίου μικρότερο του οκτώ (8) παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα συγκεκριμένα μαθήματα και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Για τα μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων ως Β.Ε.Ε. υπολογίζεται ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Οι μαθητές προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8).
β) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι προάγονται, εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2019-2020. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη του ιδίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
γ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019 οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2019 δεν προάγονται, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019, η οποία πραγματοποιείται πριν την έναρξη των μαθημάτων και εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όσα αναφέρονται στο άρθρο 128.
Οι συγκεκριμένοι μαθητές εφόσον:
αα) έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται στο πτυχίο τουλάχιστον οκτώ (8), προάγονται και εγγράφονται στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,
ββ) έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα συγκεκριμένα μαθήματα και αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
γγ) έχουν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανεξάρτητα από το Β.Ε.Ε. των υπολοίπων μαθημάτων, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
δ) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
ε) Για τους μαθητές της υποπεριπτ. ββ΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 και της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:
αα) Οι μαθητές προσερχόμενοι κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου,  βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5),
ββ) η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:
i) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ –ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ»,
ii) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.
3. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου - Παραπομπή μαθητών της Δ΄ τάξης.
α). Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου μαθητών της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όσα προβλέπονται για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου και τριετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., στο άρθρο 129.
β) Για τους μαθητές της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω:
αα) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, αν είναι ενήλικοι. Στην περίπτωση αυτή αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους ενώ αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.
ββ) Προσέρχονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους, αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο ή σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο.
γγ) Στην περίπτωση που οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5).
Οι μαθητές των ανωτέρω υποπεριπ. αα), ββ) και γγ) της περιπτ. Β της παρούσας παραγράφου οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέλθουν από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Σε περίπτωση που ο Β.Ε.Ε τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), τότε εξετάζονται μόνο σε αυτά τα μαθήματα προφορικά και γραπτά, κατά τις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων ισχύει κατ’ αντιστοιχία το άρθρο 129.
δδ) Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.
γ) Οι μαθητές της Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, μπορούν να εγγραφούν από το επόμενο σχολικό έτος και εφεξής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να μετεγγραφούν στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129.
4. Μαθητές παρελθόντων ετών
α) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/16 (Α’ 83).
Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019 ισχύουν τα προαναφερόμενα στις υποπεριπτ. 3.β. και 4, περίπτ. α στην υποπεριπτ. ββ΄ της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 και στην περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι μαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή μαθήματα του Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου και δε συνέχισαν τη φοίτησή τους, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στην ανωτέρω  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. Οι μαθητές προσέρχονται κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5). Για τους παραπάνω μαθητές η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:
αα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ»,
ββ) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος.
Για τους παραπάνω μαθητές, ο τρόπος εξέτασης είναι αντίστοιχος με εκείνον που αναφέρεται στο άρθρο 129.
β) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/16 (Α’ 83), οι οποίοι δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 γιατί, ενώ σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου, είχαν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5), σε κάποιο ή σε κάποια από τα υπόλοιπα μαθήματα είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5), εγγράφονται στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ..
γ) Οι παραπάνω παράγραφοι ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους μαθητές που είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.3475/2006 (Α’ 146) ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη ή δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ν.3475/2006 και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του άρθρου 36 της με αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄120) υπουργικής απόφασης.
δ) Μαθητές Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 και της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018.
αα) Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών:
i) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και για τα δύο και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και 
ii) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης,
εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 130.
ββ) Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών:
i) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και 
ii) οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, και εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130.
γγ) Για την αξιολόγηση των ανωτέρω μαθητών ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 130.

Άρθρο 152
Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής - Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου - Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)

1. Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για την Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 
2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 153
Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. – Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο των μαθημάτων της Δ τάξης,  σύμφωνα με το άρθρο 152. Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι Β.Ε.Ε. των μαθημάτων της Δ΄ τάξης.
2. Βαθμός πτυχίου για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.
Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται μόνο στη Γ΄ τάξη ή μόνο στη Δ΄ τάξη, ο βαθμός του μαθήματος αυτού προσμετράται αυτούσιος για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια της Γ΄ και Δ΄ τάξης ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθήματος στα δύο αυτά έτη.
Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής.
3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν.

Άρθρο 154
Για τους μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 117 έως και 146 εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.


Κεφάλαιο Ι΄
Μεταβατικές Διατάξεις

Ρυθμίσεις για τους μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.4186/13 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) σχ. έτους 2018-2019

Άρθρο 155
Χαρακτηρισμός των μαθημάτων

1. Για τη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 117.
2. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις  απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:
α) Γραπτώς εξεταζόμενα,
β) μη εξεταζόμενα.

Άρθρο 156
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/13 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν. 4473/2017) σχ. έτους 2018-2019.
2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.4186/13 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) σχ. έτους 2018-2019 καθώς και ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων των μαθητών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/13 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) σχ. έτους 2018-2019, στις πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις.

Άρθρο 157
Διαδικασία Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων

1. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν. 4473/2017) πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, με όσα ορίζονται στις παρ. 1 έως 9 του άρθρου 127.
2. Μετά τη λήξη των απολυτήριων και  πτυχιακών εξετάσεων, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές ή την παραπομπή τους σε συμπληρωματική εξέταση κατά τις επόμενες εξεταστικές περιόδους.
3. Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου των ανωτέρω μαθητών εφαρμόζεται αντίστοιχα το άρθρο 129.
4. Οι ανωτέρω μαθητές που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται κατ’ αντιστοιχία γραπτά ή και προφορικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 129.
5. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου είναι ο προβλεπόμενος για το σχολικό έτος 2017-2018 (ν. 4186/2013), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 56/2016 (Α΄ 91), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).
6. Οι ανωτέρω μαθητές του ν.4186/2013, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέλθουν:
α) το σχολικό έτος 2019-2020, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά κατ’ αντιστοιχία με όσα ορίζονται στα άρθρα 130 και 131.
β) από τα επόμενα σχολικά έτη και εφεξής, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της Γ΄ τάξης ημερησίου ή τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά κατ’ αντιστοιχία με όσα ορίζονται στα άρθρα 130 και 131.
7. Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όλα τα ανωτέρω.

Άρθρο 158
Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου - Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
Για την εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου και πτυχίου των μαθητών της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία τα άρθρα 152 και 153.

Άρθρο 159
Καταργούμενες Διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων καταργείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το π.δ. 40/18 (Α΄76) καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.


Μέρος ΣΤ΄
Γενικά Αρχεία του Κράτους
Κεφάλαιο Α΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 160
Αρχείο και αρχειακό υλικό

1. Αρχείο, είναι το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων, αδιακρίτως χρονολογίας, σχήματος, ύλης και υποστρώματος, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Κράτους, των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή των νομικών ή φυσικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων. Αρχείο είναι και κάθε τεκμήριο καταγραφής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 35 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) και συγκροτεί το αρχείο Πρωθυπουργού.
2. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει πρωτότυπα ή αντίγραφα οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής, ιδίως:
α)    μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, κατάστιχα, κώδικες και συλλογές αυτών,
β)    απομνημονεύματα και ημερολόγια,
γ)    αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική δημόσιων προσώπων,
δ)    προπαγανδιστικά τεκμήρια, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες, εφήμερο υλικό ή άλλα πληροφοριακά έντυπα,
ε)    ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 1 και 5 του π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και οι κάθε φύσης βάσεις δεδομένων των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 161,
στ)    οπτικοακουστικά αρχεία, ηχητικές και κινούμενες ή στατικές οπτικές αποτυπώσεις,
ζ)    χάρτες, σχέδια, χαρακτικά και έργα εικαστικού ενδιαφέροντος, τα οποία αποτυπώνουν μαρτυρίες σε οπτικές, γραμμικές αποτυπώσεις και απεικονίσεις, τοπογραφικά και υδρογραφικά διαγράμματα, μακέτες, αεροφωτογραφίες, ιχνογραφήματα, χαλκογραφίες λιθογραφίες, ξυλογραφίες, που τεκμηριώνουν πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.
3.    Τα αρχεία και το αρχειακό υλικό αποτελούν εθνικό πλούτο και μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 161
Δημόσια αρχεία

1. Δημόσια χαρακτηρίζονται τα αρχεία που παράγονται από την ανώτατη πολιτειακή ηγεσία, όπως την Προεδρία της Δημοκρατίας, από  τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου, τα Υπουργεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δικαστικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και τους λοιπούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, τα ληξιαρχεία, τα συμβολαιογραφεία, τα υποθηκοφυλακεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα του απόδημου ελληνισμού.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο δημόσιος τομέας ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και τις περιπτ. α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
3. Τα δημόσια αρχεία διακρίνονται σε:
α)    Ενεργά, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, των μαρτυριών και των εγγράφων που χρησιμοποιούνται καθημερινώς για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων μιας υπηρεσίας, οργανισμού ή φορέα και διατηρούνται στον τόπο παραγωγής τους.
β)    Ημιενεργά, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων, που αν και έχουν πάψει να θεωρούνται ενεργά, σύμφωνα με την περίπτ. α΄, δεν μπορεί να υποστούν εκκαθάριση διότι δεν έχει λήξει ο χρόνος διατήρησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) παρακολουθούν τα ημιενεργά αρχεία ως προς την καλή τους τήρηση από την υπηρεσία παραγωγής τους.
γ)    Ανενεργά, που περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων ο χρόνος διατήρησης των οποίων έχει λήξει, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει, και δεν έχουν πλέον υπηρεσιακή χρησιμότητα για το φορέα παραγωγής τους. Τα Γ.Α.Κ. παραλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανενεργά αρχεία από το φορέα παραγωγής τους, μετά τη διαδικασία εκκαθάρισης και διατηρούν το δικαίωμα της περαιτέρω επεξεργασίας τους.
δ)    Διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας, που περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων τα οποία ανεξάρτητα από την παλαιότητά τους, εξακολουθούν να παραμένουν ενεργά. Εφόσον παρέλθει τριακονταετία από την παραγωγή τους, τα Γ.Α.Κ. μεριμνούν ώστε να παραλάβουν ψηφιοποιημένα αντίγραφα. Τα αρχεία της κατηγορίας αυτής κατατίθενται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ. μετά την πάροδο εξήντα (60) ετών από το χρόνο παραγωγής τους.
4.     Αν τα Γ.Α.Κ. διαπιστώσουν, ύστερα από καταγγελία ή αναφορά, ότι η διατήρηση των δημόσιων αρχείων από τους φορείς παραγωγής τους είναι πλημμελής ή ότι η πρόσβαση του κοινού σε αυτά είναι δυσχερής, μπορεί να ζητήσουν την άμεση κατάθεση των συγκεκριμένων αρχείων στις υπηρεσίες τους.
5.     Τα αρχεία των δημοσίων υπηρεσιών που ψηφιοποιούνται ή μεταφέρονται σε άλλο υλικό υπόστρωμα, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, κατατίθενται στα Γ.Α.Κ., με ευθύνη του υπαλλήλου συνδέσμου της παρ. 3 του άρθρου 193.

Άρθρο 162
Προστασία δημόσιων αρχείων

1.    Τα δημόσια αρχεία είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
2.    Πώληση δημόσιων αρχείων επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας, μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., σύμφωνα με την υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 188. Τα στοιχεία του αγοραστή δηλώνονται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ..
3. Δημοπρασία δημόσιων αρχείων επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας, μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., που χορηγείται πριν την έναρξη της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 188. Τα στοιχεία του υπερθεματιστή δηλώνονται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ..
4.    Η εξαγωγή από τη χώρα δημόσιων αρχείων πραγματοποιείται ύστερα από χορήγηση άδειας εξαγωγής, σύμφωνα με την υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 188.
5. Απαγορεύεται:
α)    οποιαδήποτε καταστροφή δημόσιων αρχείων χωρίς την έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ..
β)    η με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο αλλοίωση δημόσιου αρχείου, που μεταβάλλει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του.
6. Τα Γ.Α.Κ. αναφέρουν στις αρμόδιες Εισαγγελικές και λοιπές Διοικητικές Αρχές, κάθε παράβαση των παρ. 2 έως και 5, που διαπιστώνουν ύστερα από καταγγελία ή αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 163
Δημόσια έγγραφα

Δημόσια έγγραφα χαρακτηρίζονται τα έγγραφα και τα τεκμήρια που εκδόθηκαν ή προέρχονται, ιδίως από:
α)    τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, τα μέλη των αυτοκρατορικών δυναστειών και του υπαλλήλους του βυζαντινού κράτους,
β)    τις διοικητικές αρχές των ξενοκρατούμενων ελληνικών περιοχών, τις κοινοτικές και θρησκευτικές αρχές, τους νοταρίους, καντζιλιέρηδες και μνήμονες,
γ)    τις διάφορες αρχές που συγκροτήθηκαν κατά την επανάσταση και τους αμέσως μετά από αυτή χρόνους,
δ)    οποιαδήποτε αρχή αυτόνομων ελληνικών πολιτειών, όπως π.χ. της Ιονίου, της Κρητικής Πολιτείας, της Ηγεμονίας της Σάμου,
ε)    τους βασιλείς των Ελλήνων, τα μέλη των βασιλικών δυναστειών και γενικά των ανακτορικών υπηρεσιών,
στ)    τις Αρχές της Ανώτατης πολιτειακής ηγεσίας,
ζ)    τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,
η)    τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία του κράτους,
θ)    το σύνολο των υπουργείων, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ανεξάρτητες αρχές,
ι)    τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
ια)    τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους και ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή όχι στο δημόσιο τομέα,
ιβ)    συμβολαιογράφους, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία,
ιγ)    ληξιαρχεία,
ιδ) τις ελληνικές κοινότητες και τα ιδρύματα του εξωτερικού, όπως εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εκκλησιαστικά και πολιτιστικά,
ιε)    δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Άρθρο 164
Εκκλησιαστικά αρχεία

1.     Εκκλησιαστικά χαρακτηρίζονται τα αρχεία της «Εκκλησίας της Ελλάδος», των εκκλησιαστικών αρχών, ιδρυμάτων, ναών και μονών, και τα αρχεία κάθε γνωστής θρησκείας ή δόγματος.
2.     Τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 12 του ν. 4301/2014 (Α΄223), οφείλουν να τηρούν τα αρχεία τους σε καλή τάξη και κατάσταση, να επιτρέπουν την πρόσβαση του κοινού σε αυτά και να γνωστοποιούν στα Γ.Α.Κ. την ύπαρξή τους με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.) των Γ.Α.Κ.
3. Ιδιώτες που κατέχουν εκκλησιαστικά αρχεία, υποχρεούνται να τα δηλώσουν στα Γ.Α.Κ., με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ.
4.    Τα Γ.Α.Κ. συνεργάζονται με τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, που ορίζονται στα άρθρα 2 και 12 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), και τους εν γένει κατόχους εκκλησιαστικών αρχείων για τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα των Γ.Α.Κ., ύστερα από καταγγελία ή αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, ότι η διατήρηση των εκκλησιαστικών αρχείων είναι πλημμελής ή η πρόσβαση του κοινού σε αυτά δυσχερής, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., αποφασίζει τη μεταφορά και παρακαταθήκη τους στα Γ.Α.Κ. για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 165
Ιδιωτικά αρχεία

1.    Ιδιωτικά αρχεία χαρακτηρίζονται, ιδίως:
α)    τα αρχεία ιδιωτικού περιεχομένου από τη βυζαντινή περίοδο και εφεξής,
β)    τα προσωπικά αρχεία όσων άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας και των προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και τα αρχεία φυσικών προσώπων, που το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον,
γ)    τα αρχεία των πολιτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
δ)    τα αρχεία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων καθώς και τα αρχεία οικογενειών, ομάδων φυσικών προσώπων, εμπορικών οίκων, επιχειρήσεων, τραπεζών, εφόσον το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την περιπτ. στ της παρ. 2 του άρθρου 188.
2.    Τα αρχεία της παρ. 1 υπάγονται στην εποπτεία των Γ.Α.Κ. και οι κάτοχοι ή οι κληρονόμοι τους υποχρεούνται να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ. με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου που εντάσσεται στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ.
3.    Εφόσον τα Γ.Α.Κ. κληθούν από τους κατόχους ή κληρονόμους ιδιωτικών αρχείων να τα παραλάβουν, αρμόδιος υπάλληλος μεριμνά για την παραλαβή τους, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 166
Φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων

1.    Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνει, ύστερα από γνωμοδότηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., αιτήματα που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή από ιδρύματα ή από συλλόγους ή από αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, για το χαρακτηρισμό τους ως φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων.
2.    Οι φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων είναι αρμόδιοι για τη συλλογή, τη φύλαξη, τη συντήρηση, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και την ευρετηρίαση ιδιωτικών αρχείων.
3. Οι φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων οφείλουν να γνωστοποιούν το περιεχόμενο των αρχείων με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ., να τηρούν τα αρχεία σε καλή τάξη και κατάσταση και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε αυτά.

Άρθρο 167
Ειδικά ιστορικά αρχεία

1.    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου καθ' ύλην Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., χαρακτηρίζονται ειδικά ιστορικά αρχεία ή αρχειακές συλλογές σε υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και εν γένει φορείς του δημοσίου τομέα. Ως Ειδικά ιστορικά αρχεία νοούνται και οι αρχειακές συλλογές που ήδη υπάρχουν σε δημόσιες υπηρεσίες.
2.    Τα Ειδικά ιστορικά αρχεία και οι αρχειακές συλλογές είναι αρμόδια για την καταγραφή, την αρχειοθέτηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη και τη διάθεση στους ερευνητές των εγγράφων και χειρογράφων που έχουν παραχθεί ή συγκεντρωθεί κατά τη λειτουργία και εξέλιξη των παραπάνω φορέων.
3.    Τα Γ.Α.Κ. εγκρίνουν τη διαδικασία εκκαθάρισης και επιλογής και χορηγούν άδεια καταστροφής του αρχειακού υλικού των Ειδικών ιστορικών αρχείων και αρχειακών συλλογών που δεν κρίνεται διατηρητέο.

Άρθρο 168
Αποστολή, αρμοδιότητες και μέσα δράσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους

1.     Αποστολή των Γ.Α.Κ. είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η διάσωση, η διατήρηση και η εποπτεία στο διηνεκές των αρχείων της χώρας, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας και η καλλιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης. Τα Γ.Α.Κ. είναι αρμόδια για:
α)    τη διατήρηση των πάσης φύσης τεκμηρίων που αναφέρονται στην πολιτική, διοικητική, οικονομική και κοινωνική πορεία του ελληνικού κράτους και στην εν γένει ατομική και συλλογική μνήμη,
β)    την εποπτεία των αρχείων των Υπουργικών Συμβουλίων, των Υπουργών, των αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, των Υπουργείων, των Δήμων και Κοινοτήτων, των φορέων δημόσιου χαρακτήρα και των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και των εκκλησιαστικών και ιδιωτικών αρχείων. Η εποπτεία αυτή συνίσταται στον εντοπισμό και την καλή διατήρηση των αρχείων.
γ)    τη διατήρηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας των αρχείων,
δ)    τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιστημονικής έρευνας,
ε)    την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού έθνους,
2.    Η αποστολή και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. επιτυγχάνονται κυρίως με:
α)    τη διάσωση, τη συγκέντρωση, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την τεκμηρίωση, τη συντήρηση, την αναπαραγωγή, τη φύλαξη αρχείων και την εκπόνηση σχετικών εργαλείων έρευνας,
β)    την επισήμανση και απογραφή των δημόσιων αρχείων, την επιλογή και εισαγωγή τους στα Γ.Α.Κ. και την προετοιμασία για τη διάθεσή τους στο κοινό,
γ)    τη συνεργασία με φορείς δημόσιου τομέα που δεν έχουν καταθέσει τα αρχεία τους στα Γ.Α.Κ., ως προς την ευθυγράμμιση των πρακτικών αποχαρακτηρισμού και ανοίγματος των αρχείων τους στο κοινό. Οι εκκαθαρίσεις κάθε είδους αρχείων των παραπάνω φορέων γίνονται μετά από έγκριση των Γ.Α.Κ. Οι φορείς συνεργάζονται με τα Γ.Α.Κ. για το σχεδιασμό της διαχείρισης των ενεργών και ημιενεργών αρχείων,
δ)    τη συνεργασία με την «Eκκλησία της Ελλάδος», τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά πρόσωπα των άρθρων 2 και 12 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), τους φορείς άλλων δογμάτων και θρησκειών και τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων για τη διάσωση, διατήρηση και διαχείριση των αρχείων τους,
ε)    την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων και των φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων,
στ)    την έκδοση δημοσιευμάτων (έντυπων και ηλεκτρονικών), που εξυπηρετούν την ιστορική γνώση και την προβολή των αρχειακών πηγών που διατηρούνται στα Γ.Α.Κ.,
ζ)    τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
η)    τον εμπλουτισμό με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και αντιγράφων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη, οργανισμούς ή ιδιώτες,
θ)    τη δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών για τη διαμόρφωση και άσκηση αρχειακής πολιτικής,
ι)    την αξιοποίηση αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένες δράσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ια)    την ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Γ.Α.Κ..


Κεφάλαιο Β΄
Οργάνωση και διάρθρωση υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.
Άρθρο 169
Η αρχειακή οργάνωση της χώρας

Τα Γ.Α.Κ. αποτελούν αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 170
Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γ.Α.Κ.

1.    Στα Γ.Α.Κ λειτουργεί Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, της οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ..
2.    Η Κ.Υ. είναι αρμόδια για την εποπτεία και το συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων και τμημάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και τη λήψη κάθε είδους μέτρου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των υπηρεσιών.
3.    Η Γενική Διεύθυνση των Γ.Α.Κ. αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες:
α)    Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων,
β)    Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης αρχείων,
γ)    Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών,
δ)    Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.), στην οποία υπάγονται τα επιμέρους τμήματα των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,
ε)    Διεύθυνση Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, στο οποίο υπάγεται το Τμήμα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Α.Χ.Α.Κ.), σύμφωνα με το άρθ. 5 του ν. 4109/2013 (Α΄ 176),
στ)    Διεύθυνση Γ.Α.Κ – Αρχεία Κέρκυρας, στην οποία υπάγεται και το Αρχειοφυλακείο Παξών, όπως μετονομάζεται εφεξής το «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παξών» με έδρα τους Παξούς,
ζ)    Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου.

Άρθρο 171
Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων

1.    Η Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων έχει επιχειρησιακό στόχο την επισήμανση, εκκαθάριση και επιλογή αρχείων, την εισαγωγή τους στα Γ.Α.Κ., την εγγραφή τους στα βιβλία εισαγωγής και την ευρετηρίαση τους, τη σύνταξη του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και του μητρώου των Eιδικών ιστορικών αρχείων και λοιπών αρχειακών συλλογών και τη διάθεση τους σε μελετητές και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αρχειονομίας.
2.    Η Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες:
α)    το Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών ιστορικών αρχείων,
β)    το Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων,
γ)    την Ειδική Υπηρεσία αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, που λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος.
3.    Το Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης, Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών ιστορικών αρχείων είναι αρμόδιο για:
α)    την εφαρμογή σωστικών επεμβάσεων στα εισερχόμενα αρχεία,
β)    την ταξινόμηση αρχείων και τη σύνταξη εργαλείων έρευνας,
γ)    την περιγραφή αρχείων,
δ)    την έρευνα σε αταξινόμητο και στο υπό ταξινόμηση αρχειακό υλικό με σκοπό την εξυπηρέτηση αιτημάτων του ερευνητικού κοινού,
ε)    τη φύλαξη αρχείων,
στ)    την τήρηση του Ε.Ε.Α,
ζ)    την εποπτεία της διακίνησης του αρχειακού υλικού σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό,
η)    την εποπτεία για την εφαρμογή της αρχειακής πολιτικής στα Ειδικά ιστορικά αρχεία,
θ)    την τήρηση του Μητρώου Ειδικών ιστορικών αρχείων,
ι)    τη διερεύνηση και επισήμανση αρχειακού υλικού εθνικού ενδιαφέροντος σε χώρες του εξωτερικού,
ια)    τη διαχείριση του αταξινόμητου ψηφιακού αρχειακού υλικού και των οπτικοακουστικών αρχείων που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.,
ιβ)    τη συνεργασία και παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος
ιγ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4.    Το Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων είναι αρμόδιο για:
α)    την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή, αρχείων,
β)    την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων ανενεργών αρχείων,
γ)    την εποπτεία της εφαρμογής της αρχειακής πολιτικής,
δ)    τη συνεργασία με τους υπαλλήλους - συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 193,
ε)    την επιλογή των αρχείων που εκκαθαρίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και τη μέριμνα για την εισαγωγή των αρχείων που επιλέγονται προς διατήρηση στα Γ.Α.Κ.,
στ)    την κατάρτιση προγραμμάτων αρχειακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τη μέριμνα για την εκτέλεσή τους,
ζ)    την παροχή οδηγιών σε δημόσια, ιδιωτικά και ειδικά ιστορικά αρχεία και συλλογές για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
η)    την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
θ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5.     Η Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι αρμόδια για :
α)    την παραλαβή, αρχειοθέτηση και φύλαξη των αρχείων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,
β)    την εξασφάλιση της πρόσβασης στα ανωτέρω αρχεία σε όσους έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως και 39 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34),
γ)    την προστασία των αρχείων από φυσικές φθορές και τη μέριμνα για την αναπαραγωγή τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διάσωση τους ή τη γνωστοποίησή τους,
δ)    την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αρχειονομίας και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης των αρχείων,
ε)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως και 39 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34).

Άρθρο 172
Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων

1.    Η Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων έχει επιχειρησιακό στόχο τη διάθεση των αρχείων των Γ.Α.Κ. στο κοινό, τη διευκόλυνση της αρχειακής έρευνας, την προβολή του αρχειακού υλικού, την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, τη διαχείριση των ψηφιακών αρχείων, τη συντήρηση και διατήρηση του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ, την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αρχειονομίας και την εφαρμογή των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2.    Η Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες:
α)    το Τμήμα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας,
β)    το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων,
γ)    το Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού,
δ)    το Τμήμα Διαχείρισης Ψηφιακών Αρχείων
3.    Το Τμήμα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας είναι αρμόδιο για :
α)    την οργάνωση, διαχείριση και διατήρηση του ταξινομημένου αρχειακού υλικού, που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ.,
β)    την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ταξινομημένο και αταξινόμητο αρχειακό υλικό, που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ.,
γ)    τη διάθεση εργαλείων έρευνας και οδηγιών ορθής χρήσης αρχειακού υλικού,
δ)    τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας αναγνωστηρίου, την υποβολή του προς έγκριση στο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. και την επίβλεψη της ορθής τήρησής του,
ε)    τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων στο κοινό,
ζ)    τη διαχείριση δικαστικών αρχείων που εισάγονται στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
η)    την παροχή οδηγιών στις Π.Υ. των Γ.Α.Κ., σε δημόσια, ιδιωτικά και Ειδικά ιστορικά αρχεία και συλλογές σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
θ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4.    Το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων είναι αρμόδιο για :
α)    την προβολή του έργου των Γ.Α.Κ.,
β)    την εισήγηση προς την Εφορεία και το Γ.Δ. για εκδόσεις και δημοσιεύματα που προβάλουν το έργο των Γ.Α.Κ.,
γ)    τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη του αρχειακού υλικού,
δ)    την επικοινωνία με διεθνείς αρχειακούς ή άλλους οργανισμούς στους οποίους τα Γ.Α.Κ. συμμετέχουν,
ε)    τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση των δράσεων των Γ.Α.Κ.,
στ)    την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
ζ)    την κατάρτιση προγραμμάτων αρχειακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού των Γ.Α.Κ. και τη μέριμνα για την εκτέλεσή τους
η)    το σχεδιασμό και τον εμπλουτισμό των ιστοσελίδων των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Π.Υ.
θ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5.    Το Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού, είναι αρμόδιο για:
α)    τη συντήρηση και αποκατάσταση αρχειακού και βιβλιακού υλικού,
β)    την τεκμηρίωση των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής του αρχειακού υλικού και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής του,
γ)    τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την προστασία και διατήρηση του αρχειακού υλικού,
δ)    τη φυσικο-χημική και βιολογική έρευνα των αιτιών φθοράς του αρχειακού υλικού,
ε)    την εκτέλεση εργασιών για την έκθεση και προβολή του αρχειακού υλικού,
στ)    τη διενέργεια αυτοψιών για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης αρχείων
ζ)    την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
η)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
6.    Το Τμήμα Διαχείρισης Ψηφιακών αρχείων είναι αρμόδιο για :
α)    τη λήψη μέτρων για την ασφαλή διατήρηση των ψηφιακών συλλογών των Γ.Α.Κ., ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής αυτών (πρωτογενώς ψηφιακά παραγομένων, ψηφιοποιημένων, ψηφιακών αντιγράφων) και με κάθε πρόσφορο μέσο όπως μεταφορά σε άλλα μέσα αποθήκευσης ή σε άλλο μορφότυπο, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας,
β)    τη διαχείριση των οπτικοακουστικών αρχείων των Γ.Α.Κ., τόσο σε αναλογικό όσο και σε ψηφιακό υπόστρωμα,
γ)    την ανάπτυξη εφαρμογών εξαγωγής μεταδεδομένων και περιεχομένου από έγγραφα και αρχεία,
δ)    την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή αναπαραγωγή αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ.,
ε)    την ανάδειξη των ψηφιακών συλλογών των Γ.Α.Κ.,
στ)    την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα της Πληροφορικής και των επικοινωνιών, με την χρήση των νέων τεχνολογιών, για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών,
ζ)    τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την ανάπτυξη πολιτικών και εφαρμογών, στο πλαίσιο επίτευξης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) με τα πληροφοριακά αρχειακά συστήματα,
η)    τη μέριμνα για την επιλογή των ανοιχτών δεδομένων,
θ)    την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
ι)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 173
Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών

1.    Η Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών έχει επιχειρησιακό στόχο την κάθε φύσης διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, τις οικονομικές λειτουργίες, την παρακολούθηση και εκτέλεση των προμηθειών, του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), καθώς και την τεχνική και ηλεκτρονική και πληροφοριακή υποστήριξη των κτιριακών και άλλων υποδομών όλων των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ..
2.    Η Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες:
α)    Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης,
β)    Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής
γ)    Τμήμα Πληροφορικής
3.    Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο για:
α)    το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. και των Π.Υ. των Γ.Α.Κ., που αφορούν τη χορήγηση αδειών του προσωπικού και τα αιτήματα μετακίνησης,
β)    τη διαχείριση του γενικού πρωτόκολλου,
γ)    την διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας,
δ)    την τήρηση αρχείου υπηρεσιακών εγγράφων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
ε)    την υποστήριξη και παροχή οδηγιών στις Π.Υ. των Γ.Α.Κ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
στ)    την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών για τους υπαλλήλους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν,
ζ)    τη συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και την προώθησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
η)    τη λογιστική εργασία που απαιτείται για την εκκαθάριση των δαπανών από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
θ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4.    Το Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής, είναι αρμόδιο για:
α)    την εποπτεία και τον εντοπισμό των προβλημάτων που αφορούν τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, όπως μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα πυρασφάλειας, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, των εγκαταστάσεων της Κ.Υ. και των Π.Υ.,
β)    την ενημέρωση και τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας,
γ)    την υλοποίηση των διαγωνισμών για τη συντήρηση των κτιρίων και την ανανέωση των μισθώσεων,
δ)    τον προγραμματισμό, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων που δεν απαιτούν σχετική τεχνική μελέτη,
ε)    την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις Π.Υ. των Γ.Α.Κ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.
5.    Το Τμήμα Πληροφορικής, είναι αρμόδιο για :
α)    την εγκατάσταση, αποκατάσταση, συντήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής, του εσωτερικού δικτύου και των ιστοσελίδων της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. εκτός του προβλεπόμενου στην παρ. 5 του αρ. 15 του π.δ. 18/18 (Α΄ 31), με παράλληλη ευθύνη για την ανάπτυξη και υποστήριξη όλων των λογισμικών προγραμμάτων,
β)    την εγκατάσταση, υποστήριξη και ανάπτυξη όλων των λογισμικών προγραμμάτων στους εξυπηρετητές και σταθμούς εργασίας που απαιτούνται για την διεκπεραίωση εργασιών των Π.Υ. και της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
γ)    την εκτέλεση έργων στον τομέα της Πληροφορικής, των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών, για τις ψηφιακές υπηρεσίες των οργανικών μονάδων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
δ)    την εξασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου των Γ.Α.Κ.,
ε)    το σχεδιασμό, την ενημέρωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων των Γ.Α.Κ.,
στ)    την τεχνική υποστήριξη των δράσεων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.,
ζ)    την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις Π.Υ. των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.

Άρθρο 174
Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) Γ.Α.Κ.

1.    Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) Γ.Α.Κ. έχει επιχειρησιακό στόχο :
α)    την επικοινωνία, το συντονισμό, τη συνεργασία και την παροχή οδηγιών στα Τμήματα των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,
β)    την κοινοποίηση στις Π.Υ. των εθνικών προτύπων και οδηγιών, όπως διαμορφώνονται από την Εφορεία των Γ.Α.Κ και την Γενική Διεύθυνση, σχετικά με την επεξεργασία και τη διαχείριση των αρχείων,
γ)    τη γενική παρακολούθηση και καθορισμό των στόχων και του έργου των Π.Υ. μέσω της συστηματικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων, αναφορών και ειδικών ερευνών,
δ)    την κατάρτιση εισηγήσεων για την βελτίωση του έργου των Π.Υ. των Γ.Α.Κ. προς το κοινό και την παροχή τεχνογνωσίας και επιστημονικής υποστήριξης στις Π.Υ.,
ε)    την πρόταση για τη διενέργεια προμηθειών των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,
στ)    το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.
2.    Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες ανά περιφέρεια:
Α. Περιφέρεια Αττικής:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Αιγίνης», «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Σπετσών», και «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Σαλαμίνας», με έδρα την Αίγινα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εκτός της Ύδρας και των Κυθήρων. Στο Τμήμα υπάγονται τα Αρχειοφυλακεία Πόρου, Σπετσών και Σαλαμίνας.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΥΘΗΡΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Κυθήρων» με έδρα τα Κύθηρα.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΥΔΡΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Ύδρας» με έδρα την Ύδρα.     
Β. Περιφέρεια Θεσσαλίας:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Καρδίτσας» με έδρα την Καρδίτσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Λάρισας» με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Στο Τμήμα υπάγεται το Αρχειοφυλακείο Αγιάς.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Μαγνησίας» με έδρα το Βόλο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.     
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Τρικάλων» με έδρα τα Τρίκαλα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Γ. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Φθιώτιδας» με έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Βοιωτίας.     
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΥΒΟΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ευβοίας» με έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στο Τμήμα υπάγεται το Αρχειοφυλακείο Λίμνης.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ευρυτανίας» με έδρα το Καρπενήσι και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.   
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΩΚΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Φωκίδας» με έδρα την Άμφισσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Δ. Περιφέρεια Ηπείρου:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΤΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Άρτας» με έδρα την Άρτα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς» με έδρα την Παραμυθιά και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πρέβεζας» με έδρα την Πρέβεζα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Ε. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Γρεβενών» με έδρα τα Γρεβενά και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Καστοριάς» με έδρα την Καστοριά και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κοζάνης» με έδρα την Κοζάνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Φλώρινας» με έδρα τη Φλώρινα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.   
ΣΤ. Περιφέρεια Πελοποννήσου:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αργολίδος» με έδρα το Ναύπλιο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, όπως συγχωνεύονται και μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αρκαδίας», «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Λεωνιδίου» και «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Δημητσάνας» με έδρα την Τρίπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Στο Τμήμα υπάγονται τα Αρχειοφυλακεία Λεωνιδίου και Δημητσάνας.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κορινθίας» με έδρα την Κόρινθο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Λακωνίας» με έδρα τη Σπάρτη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
εε)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Μεσσηνίας» με έδρα την Καλαμάτα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Ζ. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας» με έδρα το Μεσολόγγι και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Αιγίου» με έδρα το Αίγιο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συμπολιτείας.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΧΑΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Αχαΐας» με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πλην των αρχείων εντός των ορίων των δήμων που υπάγονται στο Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΛΕΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ηλείας» με έδρα τον Πύργο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Η. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ζακύνθου» με έδρα τη Ζάκυνθο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας» με έδρα το Αργοστόλι και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΙΘΑΚΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Ιθάκης» με έδρα την Ιθάκη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης.
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Λευκάδας» με έδρα τη Λευκάδα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Θ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ, όπως μετονομάζεται εφεξής η «Τοπική Αρχειακή Συλλογή Ικαρίας», με έδρα την Ικαρία και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.   
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΣΒΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Λέσβου» με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου.     
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΑΜΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Σάμου» με έδρα τη Σάμο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΧΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Χίου» με έδρα την Χίο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
Ι. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λέρου» με έδρα την Λέρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΥΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κυκλάδων» με έδρα τη Σύρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μυκόνου, Σύρου–Ερμούπολης, Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Τήνου.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΝΑΞΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Νάξου» με έδρα την Νάξο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Θήρας και Μήλου.
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Δωδεκανήσου» με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω και Καρπάθου.
ΙΑ. Περιφέρεια Κρήτης:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ηρακλείου» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Λασιθίου» με έδρα την Νεάπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ρεθύμνης» με έδρα το Ρέθυμνο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.    
δδ)    ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, με έδρα τα Χανιά και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.   
ΙΒ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΔΡΑΜΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Δράμας» με έδρα τη Δράμα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.   
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΒΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Έβρου» με έδρα την Αλεξανδρούπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.   
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Καβάλας» με έδρα την Καβάλα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου.     
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΞΑΝΘΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ξάνθης» με έδρα την Ξάνθη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
εε)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΠΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ροδόπης» με έδρα την Κομοτηνή και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
ΙΓ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
αα)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΜΑΘΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ημαθίας» με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
ββ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΙΛΚΙΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Κιλκίς» με έδρα το Κιλκίς και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
γγ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΕΛΛΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πέλλας» με έδρα την Έδεσσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
δδ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΙΕΡΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πιερίας» με έδρα την Κατερίνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
εε)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΕΡΡΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Σερρών» με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
στστ)    Τμήμα Γ.Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Χαλκιδικής» με έδρα τον Πολύγυρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
3.     Κάθε Τμήμα, από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 είναι αρμόδιο για:
α)    την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα στο Τμήμα, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών,
β)    την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ)    την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρογράφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Ε.Ε.Α.,
δ)    τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στο Τμήμα καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους,
ε)    τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς του,
στ)    τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στο Τμήμα ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς του,
ζ)    την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής αρμοδιότητάς του και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 163,
η)    την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στο Τμήμα,
θ)    τη συνεργασία με τους υπαλλήλους - συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 193,
ι)    την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος,
ια)    την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές,
ιβ)    την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου,
ιγ)    την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ)    τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων,
ιε)    την οργάνωση της προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως με εκθέσεις, εκδόσεις και αναπαραγωγές,
ιστ)    τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής ευθύνης του Τμήματος για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης,
ιζ)    την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος,
ιη)    τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ)    την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού,
ικ)    τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα του Τμήματος.
ιλ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 175
Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

1.     Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές.
2.    Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας είναι αρμόδια για :
α)    την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών,
β)    την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ)    την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρογράφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Ε.Ε.Α.,
δ)    τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους,
ε)    τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς της,
στ)    τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της,
ζ)    την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής αρμοδιότητάς της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 163,
η)    την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση,
θ)    τη συνεργασία με τους υπαλλήλους - συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 193,
ι)    την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης,
ια)    την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές,
ιβ)    την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης,
ιγ)    την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ)    τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων,
ιε)    την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως με εκθέσεις, εκδόσεις, και αναπαραγωγές,
ιστ)    τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης,
ιζ)    την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης,
ιη)    τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ)    την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού,
ικ)    τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα της Διεύθυνσης,
ιλ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
3.     Το Τμήμα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Α.Χ.Α.Κ.) της Διεύθυνσης Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4109/2013 (Α΄ 176), έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α)    τη διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση του χαρτογραφικού υλικού που φυλάσσεται στην Κεντρική και τις Π.Υ. των Γ.Α.Κ.,
β)    τη διάσωση, συλλογή, τακτοποίηση, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, έκθεση, ανάδειξη, προβολή και διάδοση χαρτών, χαρτογραφικών ατλάντων και συναφούς χαρτογραφικού υλικού ιδιαίτερης αξίας καθώς και της εν γένει χαρτογραφικής κληρονομιάς της χώρας,
γ)    τη μελέτη του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επικοινωνιακού ρόλου των χαρτών, η χαρτογραφική υποστήριξη εθνικών θεμάτων, η επιστημονική και τεχνική συνεργασία με σχετικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα χαρτογραφίας και χαρτών και η συνδρομή σε οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
δ)    την οργάνωση μόνιμων και κινητών εκθέσεων χαρτών, η παραγωγή σχετικών εκδόσεων, υλικού και άλλων μέσων, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
ε)    την κατάλληλη αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών χαρτών και η αγορά σπάνιων χαρτών και αξιόλογων συλλογών χαρτών κυρίως του ελλαδικού χώρου, που διατίθενται στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
στ)    την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και η κατάλληλη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων τους, σχετικά με όλους τους κλάδους της χαρτογραφικής επιστήμης, καθώς και η μελέτη σχετικά με τη χαρτογραφική διάσταση και εν γένει σπουδαιότητα των τοπωνυμίων,
ζ)    την οργάνωση και λειτουργία στις εγκαταστάσεις χαρτοθήκης χαρτογραφικής βιβλιοθήκης, εκθεσιακών χώρων καθώς και τον καθορισμό κατάλληλων διαδικασιών παροχής μέσων μελέτης, σε ενδιαφερόμενους μελετητές και ερευνητές ή το ευρύτερο κοινό,
η)    το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία, σε συνεργασία με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, συστηματικών κύκλων μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα συντήρησης και αναπαραγωγής παλαιών χαρτών και συναφούς υλικού,
θ)    την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος,
ι)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 176
Διεύθυνση Γ.Α.Κ – Αρχεία Κέρκυρας

1.     Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Αρχεία Κέρκυρας, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές.
2.     Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Αρχεία Κέρκυρας είναι αρμόδια για:
α)    την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών.
β)    την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ)    την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρογράφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Ε.Ε.Α.,
δ)    τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους,
ε)    τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς της,
στ)    τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της,
ζ)    την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής ευθύνης της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 163,
η)    την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση,
θ)    τη συνεργασία με τους υπαλλήλους - συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 193,
ι)    την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης,
ια)    την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές,
ιβ)    την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης,
ιγ)    την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ)    τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων.
ιε)    την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως με εκθέσεις, εκδόσεις, και αναπαραγωγές,
ιστ)    τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης,
ιζ)    την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης,
ιη)    τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ)    την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού,
ικ)    τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα της Διεύθυνσης,
ιλ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 177
Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου

1.    Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές.
2.    Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου είναι αρμόδια για:
α)    την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών,
β)    την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ)    την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρογράφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Ε.Ε.Α.,
δ)    τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους,
ε)    τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς της,
στ)    τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της,
ζ)    την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής αρμοδιότητάς της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 163,
η)    την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση,
θ)    τη συνεργασία με τους υπαλλήλους - συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 193,
ι)    την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης,
ια)    την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές,
ιβ)    την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης,
ιγ)    την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων,
ιδ)    τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων,
ιε)    την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως με εκθέσεις, εκδόσεις και αναπαραγωγές,
ιστ)    τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης,
ιζ)    την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης,
ιη)    τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων,
ιθ)    την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού,
ικ)    τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα της Διεύθυνσης,
ιλ)    το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
3.    Στη Διεύθυνση Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου λειτουργεί «Ιστορικό Αρχείο –Μουσείο Ηπείρου», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

Άρθρο 178
Η Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. έχει αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από όσα ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 174.


Κεφάλαιο Γ΄
Προσωπικό των Γ.Α.Κ.

Άρθρο 179
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

1.    Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ κατά κατηγορία και κλάδο κατανέμονται ως εξής:
α)    Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις:
Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων                                185
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός                     24
Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης             17
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής                             5
Κλάδος ΠΕ Χημείας                                3
Κλάδος ΠΕ Ιστορικών – Αρχαιολόγων                         6
Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών                         2
Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων –Μηχανικών                        2
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Η/Υ                            2
Κλάδος ΠΕ Αγρονόμων –Τοπογράφων                        1
β)    Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.):
Κλάδος ΤΕ Ταξινόμων                                75
Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός                         60
Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης             59
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής                             55
γ)    Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
Κλάδος ΔΕ Αρχειοθετών Ταξινόμων                        18
Κλάδος ΔΕ Διοικητικός                                 19
Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης         4
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ                            14
Κλάδος ΔΕ Γραφιστικής                                  1
δ)    Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.):
Κλάδος ΥΕ Οδηγών                                 1
Κλάδος ΥΕ Κλητήρων                                 3
2.     Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται ύστερα από έκδοση προκήρυξης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 180
Προσόντα διορισμού – πρόσθετα προσόντα

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του παρόντος ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το παραπάνω διάταγμα, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα διορισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

Άρθρο 181
Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Γ.Α.Κ.

1.    Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων, είναι:
α)    η προσαρμογή των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης στο στρατηγικό σκοπό της Κ.Υ των Γ.Α.Κ,
β)    η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων,
γ)    η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων,
δ)    η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης,
ε)    η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού,
στ)    η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε) των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τροποποιήσεων,
ζ)    η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων,
η)    η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης,
θ)    η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
2.     Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω :
α)    η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης,
β)    η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
γ)    η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος,
δ)    η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου στους υπαλλήλους του Τμήματος,
ε)    η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. και λοιπών φορέων,
στ)    η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού,
ζ)    η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Π.Θ.Ε. του Τμήματος,
η)    η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων,
θ)    η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Άρθρο 182
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων Κ.Υ και Π.Υ. των Γ.Α.Κ.

Στις οργανικές μονάδες των Γ.Α.Κ. προΐστανται ως εξής:
α)    στη Γενική Διεύθυνση (Κ.Υ.) ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με το άρθρο 144,
β)    στη Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων και στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν, προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. με συνάφεια αντικειμένου,
γ)    στη Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων και στα Τμήματα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας και Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων, προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. με συνάφεια αντικειμένου,
δ)    στο Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,
ε)    στο Τμήμα Διαχείρισης Ψηφιακών Αρχείων προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή ΤΕ Πληροφορικής,
στ)    στη Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικός ή/και Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,
ζ)    στο Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων,
η)    στο Τμήμα Πληροφορικής, προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή ΤΕ Πληροφορικής,
θ)    στη Διεύθυνση Συντονισμού Π.Υ. και στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. με συνάφεια αντικειμένου,
ι)    στις Διευθύνσεις Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γ.Α.Κ – Αρχεία Ν. Κέρκυρας και Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων ή ΠΕ Ιστορικών-Αρχαιολόγων και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. με συνάφεια αντικειμένου.

Άρθρο 183
Ειδικοί συνεργάτες

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., μπορεί να ανατίθεται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαπούς, η διενέργεια μελετών, ερευνών ή άλλων εργασιών, στο πλαίσιο της αποστολής των Γ.Α.Κ., για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τους. Τα πορίσματα των εργασιών που ανατίθενται στους ειδικούς συνεργάτες, δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι εκτέλεσης και αμοιβής του ανατιθέμενου έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 184
Ειδικά θέματα

Το σύνολο των θέσεων του προσωπικού των Γ.Α.Κ., του άρθρου 179, κατανέμεται στην Κ.Υ. και τις Π.Υ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Κεφάλαιο Δ΄
Όργανα των Γ.Α.Κ.
Άρθρο 185

Όργανα των Γ.Α.Κ. είναι: α) η Εφορεία των Γ.Α.Κ. και β) ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ.

Άρθρο 186
Εφορεία των Γ.Α.Κ.

1.    Στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ. συνιστάται συλλογικό όργανο με τον τίτλο "Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους" (Εφορεία των Γ.Α.Κ.).
2.    Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, γ) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία των Γ.Α.Κ. με τον αναπληρωτή του δ) τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Γ.Α.Κ. (Σ.Ε.Γ.Α.Κ.) με τον αναπληρωτή του και ε) πέντε (5) μέλη, προσωπικότητες, εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει σημαντικό έργο στους τομείς των αρχείων, του πολιτισμού και των επιστημών, με τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Εφορείας είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά.
3.    Η Εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής. Ως Γραμματέας της Εφορείας ορίζεται υπάλληλος των Γ.Α.Κ. κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι διοικητικές λειτουργίες της Γραμματείας της Εφορείας υποστηρίζονται από την Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
4.    Στις συνεδριάσεις της Εφορείας μετέχει ο Γ.Δ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Επίσης καλούνται να συμμετάσχουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο:
α)    ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου.
β)    εκπρόσωποι Υπουργείων όταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τα αρχεία τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γ)    στις συνεδριάσεις της Εφορείας προσκαλούνται να συμμετάσχουν μη μέλη της όταν προκύπτει η ανάγκη ενημέρωσης επί ειδικού θέματος.
5.    Αν ένα τακτικό μέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γίνεται η αντικατάσταση μέλους ή του γραμματέα της Εφορείας και του αναπληρωτή του, ενώ διαρκεί η θητεία τους. Ως αιτία αντικατάστασης μέλους θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία από τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις της Εφορείας. Το μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους, διανύει το υπόλοιπο μέρος της θητείας αυτού που αντικαθιστά.

Άρθρο 187
Λειτουργία της Εφορείας των Γ.Α.Κ.

1.     Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της μέσα σε δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 186. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Εφορεία σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του ή όποτε τούτο ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της ή από τον Γ.Δ. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της Εφορείας. Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. επιδίδεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται την προηγούμενη της συνεδρίασης.
2.     Η Εφορεία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Εφορείας, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις, προτάσεις και εισηγήσεις της Εφορείας είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταγράφονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα παρόντα μέλη και το γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα των μελών που πήραν μέρος στη συνεδρίαση και γίνεται ειδική μνεία για απουσία ή κώλυμα μέλους. Στα πρακτικά καταχωρίζονται και οι γνώμες των μελών που μειοψηφούν.
3.     Η αμοιβή των μελών της Εφορείας, του Προέδρου, του αναπληρωτή του καθώς και του γραμματέα και του αναπληρωτή του, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Άρθρο 188
Αρμοδιότητες της Εφορείας των Γ.Α.Κ.

1.     Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής και των αρμοδιοτήτων των Γ.Α.Κ. και διαμορφώνει την γενικότερη στρατηγική τους.
2.     Αρμοδιότητες της Εφορείας είναι:
α)    εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας των Γ.Α.Κ. και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησής του,
β)    εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Γ.Α.Κ., που καταρτίζει ο Γ.Δ.,
γ)    εγκρίνει την πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό που υποβάλει ο Γ.Δ. στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δ)    εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που συντάσσει ο Γ.Δ. και την υποβάλει κατά το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ε)    παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επιλογής, ταξινόμησης και καταγραφής των υπηρεσιακών αρχείων, των αρχείων με ιστορικό ενδιαφέρον, αρχείων εθνικής σημασίας, διατηρητέων αρχείων, ειδικών αρχείων και αρχειακών συλλογών,
στ)    παρέχει οδηγίες για τα κριτήρια χαρακτηρισμού αρχείων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ως εθνικής σημασίας, ειδικού ιστορικού αρχείου, διατηρητέου αρχείου, αρχείου ιδιαίτερου ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και καθορίζει τον τρόπο διαχείρισής τους,
ζ)    αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις: αα) δανεισμού και μετακίνησης αρχειακού υλικού εκτός των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., με σκοπό την προβολή του σε εκθέσεις άλλων φορέων, και ββ) χορήγησης άδειας εξαγωγής αρχειακού υλικού από τη χώρα, γγ) χορήγηση άδειας πώλησης και δημοπρασίας δημόσιων αρχείων.
η)    αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αδειών μελέτης, μεταγραφής, αναπαραγωγής αρχείων, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. και στα πάσης φύσης και μορφής λοιπά αρχεία της χώρας,
θ)    αποφασίζει για τα δημοσιεύματα και τις εκδόσεις των Γ.Α.Κ.,
ι)    αποφασίζει για την αγορά αρχείων, για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών αρχείων,
ια)    αποφασίζει για τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων,
ιβ)    προτείνει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την έκδοση απόφασης με την οποία, κατ’ εξαίρεση, καθορίζονται ή αίρονται ειδικοί περιορισμοί πρόσβασης σε αρχεία και αρχειακό υλικό,
ιγ)    γνωμοδοτεί σχετικά με κάθε θέμα που αφορά τα αρχεία, εφόσον της τεθεί σχετικό ερώτημα από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από φορείς του δημόσιου τομέα, ιδιώτες και λοιπούς κατόχους πάσης φύσης αρχείων,
ιδ)    γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέων αρχειακών φορέων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και για το χαρακτηρισμό των Ειδικών ιστορικών αρχείων και αρχειακών συλλογών του άρθρου 167,
ιε)    αξιολογεί ετησίως το έργο του Γ.Δ. και εισηγείται για την ανανέωση ή μη της θητείας του,
ιστ)    γνωμοδοτεί, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου, για τη διάρκεια χαρακτηρισμού αρχειακού υλικού ως απορρήτου.
ιζ)    εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την έκδοση κοινής απόφασης με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα με τα πληροφοριακά αρχειακά συστήματα.

Άρθρο 189
Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ.

1.     Ο προϊστάμενος της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. κατέχει τον βαθμό του Γενικού Διευθυντή (Γ.Δ.) και προΐσταται της αυτοτελούς υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. Η θέση του Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. είναι επιστημονικός και διοικητικός προϊστάμενος της Κ.Υ. και των Π.Υ. Ο Γ.Δ. διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μία (1) φορά ύστερα από θετική εισήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Η θητεία του απερχόμενου Γ.Δ. παρατείνεται μέχρι την ανάληψη καθηκόντων του νέου Γ.Δ.
2.    Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γ.Δ. των Γ.Α.Κ., απαιτείται να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
α)    πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών αλλοδαπής,
β)    διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε γνωστικού αντικείμενου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος της αλλοδαπής,
γ)    άριστη γνώση μίας τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.
Συνεκτιμώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στην αρχειονομία, ιστορία, νομική και την πολιτική επιστήμη, γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο τη θεωρία και πρακτική της αρχειονομίας και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που πιστοποιείται μεταξύ άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής, η εμπειρία εργασίας ή συνεργασίας με αρχειακούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες του χώρου καθώς και σε εθνικά και διεθνή προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.
3.    α) Ο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. επιλέγεται με δημόσια προκήρυξη που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου. Στη δημόσια προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του Γ.Δ. να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα της παρ. 2. Στην προκήρυξη αναφέρεται η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων και η μοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και κάθε άλλο συναφές θέμα.
β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα εξής μέλη: αα) ένα (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ββ) ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, και γγ) τρία (3) μέλη της Εφορείας των Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.
γ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη.
δ) Ως Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο πρώτος από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
4.     Αν ο Γ.Δ. πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, μετά τη λήξη ή τη μη ανανέωση της θητείας του με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση όμοια με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στο χρόνο λήξης της θητείας του.
5.    Ο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α)    διευθύνει την αυτοτελή υπηρεσία των Γ.Α.Κ., προΐσταται επιστημονικά και διοικητικά της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.), των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.), εποπτεύει και συντονίζει τη δράση τους με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του αρχειακού συστήματος της χώρας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς τους και γενικώς την εξυπηρέτηση της αποστολής των Γ.Α.Κ,
β)    εισηγείται το τετραετές Στρατηγικό Σχέδιο στην Εφορεία των Γ.Α.Κ., ύστερα από τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, μεριμνά για την εφαρμογή του, υποβάλει στην Εφορεία προς αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης των Γ.Α.Κ.,
γ)    καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Γ.Α.Κ., στο πλαίσιο του τετραετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στην Εφορεία των Γ.Α.Κ. και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του,
δ)    εισηγείται στην Εφορεία των Γ.Α.Κ.: αα) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού και ββ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της Εφορείας των Γ.Α.Κ.
ε)    προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού των Γ.Α.Κ., μεριμνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί στις επιμέρους υπηρεσίες,
στ)    γνωμοδοτεί για το έργο του προσωπικού των Γ.Α.Κ. και τις υπηρεσιακές ανάγκες,
ζ)    συγκροτεί επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει,
η)    καταρτίζει και εισηγείται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό των Γ.Α.Κ. ύστερα από έγκριση της Εφορείας των Γ.Α.Κ.,
θ)    εκπροσωπεί τα Γ.Α.Κ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
ι)    υποβάλλει κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους για το σύνολο των αρχειακών υπηρεσιών της χώρας, στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από έγκρισή της από την Εφορεία των Γ.Α.Κ.,
ια)    εκπροσωπεί τα Γ.Α.Κ. δικαστικώς και εξωδίκως.
6.     Όταν ο Γ.Δ. απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
7.     Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. ύστερα από αίτημα πέντε (5) τουλάχιστον μελών της μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων την παύση του Γ.Δ. από τα καθήκοντά του, εφόσον για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία των Γ.Α.Κ. Για την παύση του Γ.Δ. εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από προηγούμενη ακρόασή του.

Άρθρο 190
Στρατηγικό σχέδιο – επιχειρησιακό σχέδιο

1.     Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους των Γ.Α.Κ. για τη χρονική περίοδο των επόμενων τεσσάρων (4) ετών, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων τους και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.
2.     Με μέριμνα του Γ.Δ., το στρατηγικό σχέδιο των Γ.Α.Κ., όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από την Εφορεία των Γ.Α.Κ, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3.     Με την ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας του ο Γ.Δ. υποβάλλει στην Εφορεία συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση καθώς και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4.     Ο Γ.Δ., ύστερα από τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο των Γ.Α.Κ. το οποίο υποβάλει προς έγκριση στην Εφορεία. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει: α) τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε δραστηριότητας των Γ.Α.Κ και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος, β) τις ειδικότερες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.


Κεφάλαιο Ε΄
Λοιπές διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 191
Αρχεία καταργούμενων δημόσιων, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών φορέων

1.    Τα αρχεία καταργούμενων δημόσιων, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών φορέων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, περιέρχονται στα Γ.Α.Κ.
2.    Αρχεία φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ιδιωτικοποιούνται, παραμένουν στη διάθεση των ιδιωτικών φορέων για είκοσι (20) έτη, διάστημα κατά το οποίο υπόκεινται στις διατάξεις περί δημόσιου αρχειακού υλικού. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου ή και νωρίτερα, εφόσον καταστούν ανενεργά, παραδίδονται στα Γ.Α.Κ..

Άρθρο 192
Παρακαταθήκη αρχειακού υλικού

1.    Φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς που έχουν στην κατοχή τους αρχεία και αρχειακό υλικό μπορούν να τα καταθέτουν στα Γ.Α.Κ. διατηρώντας το δικαίωμα ανάληψής τους όποτε επιθυμούν. Κατά την κατάθεση και ανάληψη συντάσσεται λεπτομερές πρακτικό.
2.    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμοδίου καθ’ ύλην Υπουργού, τα δημόσια αρχεία εθνικής σημασίας μεταφέρονται και κατατίθενται στα Γ.Α.Κ. αν η φύλαξη ή η συντήρηση τους από τους κατόχους τους είναι πλημμελής ή η πρόσβαση του κοινού σε αυτά δυσχερής. Την έκδοση της ως άνω απόφασης εισηγείται η Εφορεία των Γ.Α.Κ., εφόσον τα Γ.Α.Κ. διαπιστώσουν, ύστερα από καταγγελία, αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 193
Εκκαθάριση αρχείων – Υπάλληλοι Σύνδεσμοι

1.     Τα Γ.Α.Κ., όταν τους ζητηθεί, παρέχουν τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στους φορείς του δημόσιου τομέα σε θέματα εκκαθάρισης και καλής τήρησης των αρχείων τους.
2.    Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης το υλικό που επιλέγεται από τα Γ.Α.Κ. και χαρακτηρίζεται διατηρητέο εισάγεται στα Γ.Α.Κ. ή φυλάσσεται προσωρινά στον οικείο φορέα εωσότου τα Γ.Α.Κ. το παραλάβουν συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλο.
3.    Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι εν γένει φορείς του δημόσιου τομέα κατά την παρ. 2 του άρθρου 161, ορίζουν υπαλλήλους - συνδέσμους με τα Γ.Α.Κ. Καθήκοντα των υπαλλήλων - συνδέσμων είναι:
α) η επισήμανση των ημιενεργών και ανενεργών αρχείων που δεν έχουν εκκαθαριστεί ή παραδοθεί στα Γ.Α.Κ. και η απρόσκοπτη κατάθεσή τους στα Γ.Α.Κ. και
β) η μέριμνα για την κατάθεση στα Γ.Α.Κ. των αρχείων της παρ. 5 του άρθρου 161.

Άρθρο 194
Πρόσβαση στα αρχεία αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ.

1.    Τα αρχεία της αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στο κοινό, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) και το άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34), με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119). Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., μπορεί να τεθούν ειδικοί περιορισμοί πρόσβασης του κοινού σε κατηγορίες αρχείων καθώς και προθεσμίες άρσης των περιορισμών αυτών. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., είναι δυνατή η άρση των περιορισμών σε χρόνο μικρότερο από τον καθορισμένο.
2.    Αν τα Γ.Α.Κ αναλαμβάνουν τη φύλαξη δημόσιων αρχείων διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας, σύμφωνα με την περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 161, υποχρεούνται να τα θέτουν, αμελλητί στη διάθεση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας.
3.    Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στους ερευνητές και στο κοινό σύμφωνα με τους όρους του δωρητή διαφορετικά υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του παρόντος άρθρου.
4.    Τα αντίγραφα αρχείων που τηρούνται στα Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στο κοινό με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα πρωτότυπα.

Άρθρο 195
Πρόσβαση σε αρχεία ιδιωτικών αρχειακών φορέων

Τα αρχεία και το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στους ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς του άρθρου 166 είναι προσβάσιμα στο κοινό με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119).

Άρθρο 196
Αναπαραγωγή αρχείου

1.    Για την προστασία, παλαιού ή φθαρμένου αρχείου που βρίσκεται στην Κ.Υ. και τις Π.Υ., τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να προβαίνουν στην αναπαραγωγή τους με σύγχρονα μέσα και να παρέχουν στο κοινό μόνο τα ομοιότυπα.
2.    Η επιλογή και προτεραιότητα αρχείων για αναπαραγωγή αποφασίζεται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κ.Υ. και των τμημάτων των Π.Υ..

Άρθρο 197
Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.)

Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν στη διάθεση του κοινού και των μελετητών καταλόγους των αρχειακών συλλογών των οποίων έχουν την εποπτεία με τη μορφή του Ε.Ε.Α.. Για την απρόσκοπτη συγκρότηση και ενημέρωση του Ε.Ε.Α. τα επιστημονικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου και ιδιώτες κάτοχοι αρχειακών συλλογών οφείλουν να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ..

Άρθρο 198
Πόροι των Γ.Α.Κ.

1.    Οι πόροι των Γ.Α.Κ. προέρχονται κυρίως από:
α)    την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων
β)    χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς
γ)    κληρονομιές με το ευεργέτημα της απογραφής, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, και κάθε είδους εισφορές φυσικών, νομικών ή ενώσεων προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
δ)    έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής των Γ.Α.Κ. ή υλικού παραγωγής τρίτων για την προβολή των Γ.Α.Κ., διάθεση αρχειακού υλικού για αναπαραγωγή και είσπραξη τελών των άρθρων 8 και 9 του ν. 4305/2014 ( Α΄ 237) και άρθρα 12 και 13 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34),
ε)    έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων για τη διάθεση αναμνηστικών και αντιγράφων από τη συλλογή χειρογράφων, χαρακτικών των Γ.Α.Κ. καθώς και χαρτικών και γραφικής ύλης,
στ)    έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες καθώς και από παροχή ειδικών υπηρεσιών προς τρίτους,
ζ)    έσοδα από τη διάθεση και χρήση των χώρων των Γ.Α.Κ. για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων τρίτων που συνάδουν με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των Γ.Α.Κ.
2.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης και αποδοχής των πόρων της περίπτ. γ΄ της παρ. 1, η τιμή διάθεσης δημοσιευμάτων, εκδόσεων και άλλων προϊόντων και δραστηριοτήτων των Γ.Α.Κ. σύμφωνα με τις περιπτ. δ΄, ε΄ , στ΄ και ζ΄, ο τρόπος της διαχείρισης των εσόδων, τα είδη των δαπανών που καλύπτονται από τα έσοδα αυτά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1.


Κεφάλαιο ΣΤ΄
Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Μέρους ΣΤ΄

Άρθρο 199
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατέχει θέσεις των κλάδων ΠΕ Αρχειονόμων, ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, ΠΕ Χημικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, ΤΕ Συντηρητών Ιστορικών Εγγράφων, ΤΕ Ταξινόμων, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Ταξινόμων, ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων και Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΥΕ Κλητήρων, κατατάσσεται αυτοδικαίως με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, στους εξής κλάδους:
α)    στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων,
β)    στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός και/ή Οικονομικός, που προβλέπεται στο άρθρο 179 κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
γ)    στον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων,
δ)    στον κλάδο ΠΕ Χημείας, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Χημικού,
ε)    στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
στ)    στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού,
ζ)    στον κλάδο ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων και ΤΕ Συντηρητών Ιστορικών Εγγράφων,
η)    στον κλάδο ΤΕ Ταξινόμων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ταξινόμων,
θ)    στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής,
ι)    στον κλάδο ΔΕ Αρχειοθετών Ταξινόμων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ταξινόμων,
ια)    στον κλάδο ΔΕ Διοικητικός, που προβλέπεται στο άρθρο 179 κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού, Δακτυλογράφων – Στενογράφων και Διοικητικών Γραμματέων,
ιβ)    στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών,
ιγ)    στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,
ιδ)    στον κλάδο ΥΕ Κλητήρων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Κλητήρων.
2. Ο επιλεγείς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 20 του ν. 1946/1991 (Α΄ 69), ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 189.
3. Τα μέλη και η γραμματέας της Εφορείας των Γ.Α.Κ. που ορίστηκαν με την με αριθμό 185310/Γ3/31.10.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 559, διόρθ. σφαλμ. ΥΟΔΔ 677/2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 224542/Γ3/20.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 705) όμοια απόφαση, ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. λειτουργεί σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 186 και με τα άρθρα 187 και 188.

Άρθρο 200
Τελικές διατάξεις

Όπου γίνεται παραπομπή στο ν. 1946/1991 (Α΄ 69) νοείται παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 201
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 45 του ν. 1946/1991 (Α΄ 69), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.


ΜΕΡΟΣ Ζ΄
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Άρθρο 202

1. Στο τέλος του άρθρου  30 του ν.  4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η Διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών  αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας».
2. Στο τέλος του άρθρου 5  του ν. 4547/2018  (Α΄ 102) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«Ειδικά για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που καταλαμβάνουν θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών,  των πάσης φύσεως επιδομάτων και οδοιπορικών τους βαρύνει  τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 203
Τροποποιήσεις του ν. 682/1977

Στον ν. 682/1977 (Α΄  244) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η υποπερίπτ. ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, όπως η υποπερίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή του σχολείου. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το Ε.Ω.Π.Δ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς έγκριση.».
2. Στο άρθρο 27 προστίθεται περίπτωση α΄ στην παρ. 4, η οποία έχει ως εξής:
«α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο  λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως,  μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως.».
3. Στο άρθρο 28 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 2 καταργείται.
β) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγγράφονται στην Επετηρίδα οι υποψήφιοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης σε έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό κλάδο ή ειδικότητα της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 29 καταργείται.
5. Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό τους είτε μετά τον διορισμό τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του παρόντος, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με όσα κάθε φορά ισχύουν για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.».
6. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 34 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, προαγωγή και προώθηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται με πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.
3. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται για κάθε σχολικό έτος Διευθυντής, Υποδιευθυντής και Προϊστάμενος ιδιωτικών σχολικών μονάδων, κατ’ αντιστοιχία με τις δημόσιες, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της σχολικής μονάδας.
Ο κατά τα ανωτέρω προτεινόμενος πρέπει να πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων. Ο έλεγχος της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου ασκείται από το κατά βαθμίδα αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου του προηγούμενου εδαφίου, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχει ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης.
4. Αν ο προτεινόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εφόσον δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται άλλος προτεινόμενος με τις προϋποθέσεις αυτές, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 25».
7. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 47 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο δικαιούχος της άδειας του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνει τις αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο έχει καταταχθεί. Για τις άδειες αυτές δεν εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.».


ΜΕΡΟ Η΄
Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κεφάλαιο Α΄
Διατάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 204
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλματος Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα,
γγ) που αποχωρούν και τα σχολεία εγγραφής τους.»
β)  Στην παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως εξής:
«Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.»
γ) Το όγδοο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019,  αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που αποχωρούν και τα σχολεία εγγραφής τους.».
δ) Η παρ. 8 του άρθρου 7, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου. Με τη βεβαίωση προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.»
ε) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Αν οι απουσίες του  μαθητή  του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής  επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.».
στ) Η παρ. 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, χωρίς να υπολογίζεται στο άθροισμα αυτό η  ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Οι σχολικές δράσεις  που αναφέρονται στην περίπτ. γ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.».
2. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) και την παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5),  επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων».
β) Προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής».
3. Στο άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων, για χρονικά διαστήματα εκτός του ωρολόγιου διδακτικού προγράμματος, καθώς και ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων για τις οποίες μπορεί να γίνεται η παραχώρηση, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 3.».
4. Στο άρθρο 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:  
α) Η παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.»
β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μπορεί να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των σχολείων αυτών που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄118) και αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α΄83).»
5. Στο άρθρο 13 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)  προστίθενται  παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Τα Κ.Ε.Α. μπορεί να στεγάζονται σε κτίριο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) ή άλλου Φορέα Διαχείρισης με αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149). Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες του Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, βαρύνουν τον  Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος επιχορηγείται με πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του οικείου δήμου ή του Φορέα Διαχείρισης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παρ. 5 και 6.»
6. Στο άρθρο έκτο του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:  
α) Η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 7 του παρόντος,».  
β) Στην παρ. 7 διαγράφονται οι λέξεις «των σχολικών συμβούλων,».
7. To άρθρο 23 του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.».
β) Προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη του προσωπικού και τους Προϊσταμένους των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).»
8. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα σε χώρους των δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερίπτ. 1 της περίπτ. Στ΄ του Κεφαλαίου Ι΄ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114),  μόνο κατά το χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα και παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εμβέλεια και τους χώρους εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου συστήματος, καθώς και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.
9. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: τριάντα επτά (37) θέσεις,
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.».

Άρθρο 205
Επιστημονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

1. Η παρ. 4 της υπ’ αριθ. 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296),  αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής  Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από:
αα) τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως πρόεδρο,
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος,
γγ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Μουσικά Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως μέλη,
δδ) ένα (1) μουσικό εγνωσμένου κύρους, ως μέλος.
β) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και έχουν διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου,
γ) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για θέματα αρμοδιότητάς του που αφορούν στη μουσική παιδεία και στα μουσικά μαθήματα που διδάσκονται στα μουσικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται μεταξύ άλλων για:
αα) το πρόγραμμα σπουδών των μουσικών μαθημάτων των μουσικών σχολείων,
ββ) τις αναθέσεις μουσικών μαθημάτων σε κλάδους και ειδικότητες,
γγ) τα προγράμματα επιμόρφωσης μουσικών ειδικοτήτων,
δδ) τα κριτήρια απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων,
εε) τη συγγραφή εγχειριδίων μουσικών μαθημάτων,
στστ) την πιστοποίηση μουσικών ικανοτήτων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από:
αα) τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως πρόεδρο,
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος,
γγ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Τμήματα Κινηματογράφου ή Θεατρικά ή Εικαστικά Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως μέλη,
δδ) έναν (1) καλλιτέχνη εγνωσμένου κύρους, ως μέλος.
δ) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και έχουν διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου,
ε) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για θέματα αρμοδιότητάς του που αφορούν στην καλλιτεχνική παιδεία και στα καλλιτεχνικά μαθήματα που διδάσκονται στα καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται μεταξύ άλλων για:
αα) το πρόγραμμα σπουδών των καλλιτεχνικών μαθημάτων των καλλιτεχνικών σχολείων,
ββ) τις αναθέσεις καλλιτεχνικών μαθημάτων σε κλάδους και ειδικότητες,
γγ) τα προγράμματα επιμόρφωσης καλλιτεχνικών ειδικοτήτων,
δδ) τα κριτήρια απόδοσης καλλιτεχνικών ειδικεύσεων,
εε) τη συγγραφή εγχειριδίων καλλιτεχνικών μαθημάτων.».
2. Η παρ. 12 της υπ’ αριθ. 3345/2.9.1988   απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. α) Οι εγγραφές, οι μετεγγραφές, η φοίτηση, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, τα παιδαγωγικά μέτρα, και οι τίτλοι σπουδών για τα μουσικά σχολεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
β) Με όμοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, η αξιολόγηση των μαθητών, οι κάθε είδους εξετάσεις, τα εγχειρίδια, ο εξοπλισμός και τα πάσης φύσης εκπαιδευτικά θέματα.».
3. Οι παρ. 2 και 3 της περίπτ. Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στη Διεύθυνση που υπάγεται το σχολείο, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, αφού διαπιστώσουν ότι οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις μετάθεσης στέλνουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνέχεια, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση διαβιβάζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
3. Κατά την εξέταση των αιτήσεων μεταθέσεων της κατηγορίας αυτής το αρμόδιο συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:
α) για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα μουσικά σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και
β) για τους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ79.01 Μουσικών:
αα) τα όσα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και
ββ) την απόλυτη εξειδίκευσή τους στους τομείς της μουσικής παιδείας που αποδεικνύεται για μεν τη θεωρητική κατάρτιση με τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή με πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, για δε την ενασχόληση με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από επίσημες αρχές και ειδικότερα:».
4. Για θέματα προσωπικού των μουσικών σχολείων αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 της περίπτ. Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94).
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) καταργείται.

Άρθρο 206
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 44/2017 (Α΄ 69) οι λέξεις «και γενικό μέσο όρο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ή γενικό μέσο όρο».


Κεφάλαιο Β΄
Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών Γνώσεων

Άρθρο 207
Θεσμοθέτηση Πιστοποιητικού Μουσικών Γνώσεων

Θεσμοθετείται κρατικό πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων, Επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 208
Εξετάσεις και πιστοποίηση

1. Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές εξετάσεις μουσικής αντίληψης και μουσικής γνώσης που διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον φορές κάθε έτος, με έντυπα μέσα, καθώς και πρακτική δοκιμασία  στο μουσικό όργανο ή στη φωνητική.
2. Στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού μουσικών γνώσεων μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, απόφοιτοι ωδείων ή μη, κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., με γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, παραδοσιακό, λαϊκό, λόγιας δυτικής ή βυζαντινής μουσικής.
3. Όσοι μετέχουν στις εξετάσεις καταβάλλουν στο δημόσιο ταμείο παράβολο.  Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του παραβόλου,  καθώς και η διαδικασία καταβολής του και είσπραξής του .
4. Απαλλάσσονται των γραπτών εξετάσεων οι κάτοχοι των πτυχίων, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διπλωμάτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Άρθρο 209
Όργανα εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), ή ομότιμους καθηγητές Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται δύο (2) τουλάχιστον εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη ενότητα (μουσικής αντίληψης και μουσικής γνώσης) από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, από τα μέλη της, καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
2. Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή των εξετάσεων του παρόντος και ειδικότερα ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης, ο καθορισμός των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, ο καθορισμός της ύλης της πρακτικής δοκιμασίας οργάνου, η εποπτεία της αποστολής των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας σε εξεταστικά κέντρα, η παροχή οδηγιών προς όλους όσους απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία των διεξαγόμενων δοκιμασιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης από εξεταστές-βαθμολογητές πρακτικής δοκιμασίας μουσικού οργάνου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συνιστάται επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το δεύτερο ως Γραμματέας και το τρίτο ως βοηθός Γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπάλληλοι που επιφορτίζονται με την τεχνική υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής αυτής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα βαθμολογικά κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, οι τριμελείς επιτροπές κάθε βαθμολογικού κέντρου και οι πρόεδροι αυτών, ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.
6.  Με απόφαση του Προέδρου των βαθμολογικών κέντρων ορίζονται οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση των δύο ενοτήτων (μουσικής αντίληψης και μουσικής γνώσης). Με όμοια απόφαση ορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων, συντονιστές βαθμολογητών, το αναγκαίο βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και το έργο αυτών, στο πλαίσιο της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 165.
7. Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Άρθρο 210
Διαδικασία εξετάσεων

1. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και πρακτικά σε όργανο. Η πρακτική δοκιμασία διενεργείται από τρεις (3) εξεταστές, από τους οποίους  δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να έχουν την ειδικότητα στο εξεταζόμενο όργανο. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών (3) εξεταστών.
2. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται σε καμία από τις εξεταζόμενες ενότητες.
3. Ο υποψήφιος μπορεί ύστερα από αίτημά του να έχει πρόσβαση στο γραπτό του, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου. Χορήγηση αντιγράφων απαγορεύεται. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί ανάλυση της αξιολόγησης, συντάσσεται, ύστερα από αίτησή του, αξιολογική έκθεση από τον επιστημονικό υπεύθυνο ή από τον εκπρόσωπο που εκείνος ορίζει. Για την υποβολή της σχετικής αίτησης καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
4. Η διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών Γνώσεων προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων, τη δημιουργία Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των θεμάτων, τον τρόπο γραπτής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, τη διαδικασία βαθμολόγησης, τα ελάχιστα όρια βαθμολογίας, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη σύσταση και τη συγκρότηση των οργάνων, τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 211
Αμοιβές

1. Στους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, επιτηρητές και στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με τις εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Η΄, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή κατ' αποκοπήν ή κατά ημέρες απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά γραπτό δοκίμιο, καθώς και έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
2. Οι πρόσθετες αμοιβές της παρ. 1 και οι κάθε είδους δαπάνες διεξαγωγής των εξετάσεων του παρόντος, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Κεφάλαιο Γ΄
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 212
Πληροφοριακό σύστημα «myschool»

1. Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα αρμόδια όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων.
2.    Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συμβάλλει στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων.
3. Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool», σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, των μαθητών, καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) οι κατηγορίες πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα και προκειμένου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και οι κατηγορίες  των υποκειμένων των δεδομένων αυτών,
β) τα όργανα, οι οργανικές μονάδες και εν γένει οι υπηρεσίες και οι κατηγορίες των μελών του προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που είναι αρμόδια για την καταχώριση και τα οποία έχουν πρόσβαση σε κάθε κατηγορία πληροφοριών, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους,
γ) τα πρόσωπα ή οι φορείς στους οποίους μπορεί να κοινοποιούνται πληροφορίες του πληροφοριακού συστήματος και οι σκοποί της κοινοποίησης αυτής, στους οποίους περιλαμβάνονται ιδίως ερευνητικοί ή στατιστικοί σκοποί, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της κοινοποίησης,
δ) ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών στο πληροφοριακό σύστημα και η διαδικασία διαγραφής τους,
ε) τα σχετικά με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω εφαρμογών του συστήματος, όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικών εγγραφών μαθητών, καταχώρισης βαθμολογιών ή απουσιών, ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γονέων ή κηδεμόνων με τις σχολικές μονάδες και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, περιλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζονται για την ασφάλεια της επεξεργασίας των πληροφοριών.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του Π.Σ. «myschool» με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), καθώς και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων αυτών, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των λοιπών φορέων που μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες αφορά η διασύνδεση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
6. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Π.Σ. «myschool» ανήκουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η λειτουργία και η συντήρησή τους μπορεί να ανατίθεται σε φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο αυτό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου φορέα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119)  που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον φορέα, ως εκτελούντα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των  περιπτ. 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού.

Άρθρο 213
Θέματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) Διόφαντος

1. Στο άρθρο 23 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προστίθεται παράγραφος  3 ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ι.Τ.Υ.Ε., ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρ. 2, περιλαμβανομένων των θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119)  που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ι.Τ.Υ.Ε., με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περιπτ. 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού.».
2.  α) Το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε.- Διόφαντος, όπως είχε διαμορφωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται νόμιμο και οι καταβληθείσες αποδοχές δεν αναζητούνται.
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 214
Τροποποίηση του π.δ. 18/2018

Στο π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
 1. Η υποπερίπτ. β΄ της περίπτ. Θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.».
2. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τμήμα Γ΄ Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και  Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.».
3. Στο άρθρο 15Β, όπως αυτό αναριθμήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου και πιστοποιήσεων.»
β) Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών».
γ) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών είναι αρμόδιο για:
α) τον προγραμματισμό των εξετάσεων και τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη των εξετάσεων σε δύο (2) τουλάχιστον εξεταστικές περιόδους το χρόνο,
β) την οργάνωση των ηλεκτρονικών και των συμβατικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Μουσικών Γνώσεων (ΚΠΜΓ), τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος σε συνεργασία με την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, την κατανομή υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων, με αντικείμενο τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ή τον ορισμό μονοπρόσωπων οργάνων, τον καθορισμό των βαθμολογικών κέντρων και την κατανομή βαθμολογητών προφορικής δοκιμασίας όλων των εξεταζόμενων γλωσσών, καθώς και της προφορικής δοκιμασίας και της πρακτικής εξέτασης οργάνου,
γ) τη συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων για την εξέταση των ατόμων με ειδικές δεξιότητες,
δ) τη διενέργεια ηλεκτρονικών και συμβατικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), στα προκαθορισμένα κέντρα, μέσω του συστήματος ασφαλούς (κρυπτογραφημένης) μετάδοσης θεμάτων,
ε) τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την επικύρωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ΚΠΓ και του ΚΠΜΓ,
στ) τη συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και στη διεξαγωγή των εξετάσεων για το ΚΠΓ και το ΚΠΜΓ, όπως η σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση μετακίνησης των βαθμολογητών της προφορικής δοκιμασίας του ΚΠΓ και της πρακτικής δοκιμασίας του ΚΠΜΓ,
ζ) τη μελέτη και τον σχεδιασμό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το ΚΠΓ και το ΚΠΜΓ,
η) την έκδοση και τη χορήγηση των πιστοποιητικών αρμοδιότητάς του,
θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), προστίθενται  οι λέξεις:
«καθώς και η διοίκηση του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ»
5. Στο τέλος της περίπτ. β΄ της παρ.4 του άρθρου 25, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 30 του ν.4559/2018 (Α΄ 142), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, και συγκεκριμένα για το διορισμό, τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη καθώς και τη χορήγηση των αδειών, για τις οποίες απαιτείται γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ)».
6. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 26 προστίθενται οι λέξεις:
«, καθώς και του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ.».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 26  αντικαθίσταται ως εξής:
 «4. Το Τμήμα Β΄ Πειθαρχικών Θεμάτων και σχετικών Διοικητικών Μέτρων είναι αρμόδιο για τον χειρισμό των πειθαρχικών θεμάτων και σχετικών διοικητικών μέτρων του ανθρώπινου δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, καθώς και τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».
γ) Η εισαγωγική πρόταση του παρ. 5 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Προσωπικού είναι αρμόδιο για την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, καθώς και για την κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, και ιδίως για:»
7. α) Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 27 προστίθενται  οι λέξεις:
«, καθώς και του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ.».
β) Στο τέλος της περίπτ.α΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 προστίθεται υποπερίπτ. εε΄, ως εξής:
«και εε΄ των διοικητικών υπαλλήλων των δημοσίων ΙΕΚ».
γ) Στο τέλος της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ.3 του άρθρου 27 προστίθενται οι λέξεις:
 «και των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων ΙΕΚ».
8. Ύστερα από την περίπτ. ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 51, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 14 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, προστίθενται περιπτ. ιβ.α΄ και ιβ.β΄, ως εξής:
«ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),
ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,».
9. Ύστερα από την περίπτ. ιγ΄ της παρ. 7 του άρθρου 52, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, προστίθενται περιπτ. ιγ.α΄ και ιγ.β΄, ως εξής:
«ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),
ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,».
10. Η περίπτ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 66, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.».
11. Στο άρθρο 69, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 και την παρ. 17 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας».
β) το πρώτο εδάφιο και η περίπτ. α΄ αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υπάγεται στον Γενικό/ Τομεακό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και είναι αρμόδιο για:
α) τη σύνταξη αποφάσεων, πράξεων, εγκυκλίων, οδηγιών που αφορούν στις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων,».
12. Η περίπτ. θ΄ της παρ. 3  και η περίπτ. ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 51, καθώς και η περίπτ. θ΄ της παρ. 3 και η περίπτ. ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 52 καταργούνται.
13.  α) Στο τέλος του άρθρου 84 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:
«9. Για την επιλογή υπαλλήλων ως προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης απαιτείται εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε αντικείμενα σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης».
β) Η θητεία των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της παρ. 1 που έχουν επιλεγεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγεται.
14. Στην παρ. 1 του άρθρου 85 μετά τη φράση «, καθώς και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων ΙΕΚ.».

Άρθρο 215
Τροποποιήσεις του ν. 3966/2011

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στο Ι.Ε.Π. η υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση δράσεων από το Ι.Ε.Π..».

Άρθρο 216
Τροποποιήσεις του ν. 4057/2012

Στην παρ. 5 του άρθρου έκτου του ν. 4057/12 (Α΄ 54) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτ. α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, υπαγόμενες απ’ ευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α΄ 217, και άρθρο 34 του ν. 1946/1991, Α΄ 91, αντιστοίχως).».
β) οι περιπτ. ε΄ έως και θ΄ αναριθμούνται σε η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ αντίστοιχα.
γ) προστίθενται περιπτ. ε΄ έως και ζ΄, καθώς και περίπτ. ιγ΄, οι οποίες έχουν ως εξής:
«ε) των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 65 του Ν 1566/1985, Α΄ 167),
στ) των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3149/2003, Α΄ 141),
ζ) των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.),
ιγ) των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.».

Άρθρο 217
1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 182/2004 (Α΄ 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται περίπτωση 12Α ως εξής:
«12Α. Γνωμοδοτούν για τις αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη, τις αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη και μισθολογική εξέλιξη και τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών του συνόλου των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), διαγράφονται οι λέξεις «και πειθαρχικό».
3. Στο τέλος της υποπερίπτ. ηη΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), η οποία προστέθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), προστίθεται η φράση «,την οποία προσκομίζει στον Διευθυντή της αρμόδιας σχολικής μονάδας και ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».
10. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.),».

Άρθρο 218
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι λέξεις «των εξετάσεων του 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των εξετάσεων Μαΐου 2019».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή των εξετάσεων του παρόντος άρθρου και ειδικότερα ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης κατά την προφορική δοκιμασία, ο καθορισμός των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, η εποπτεία της αποστολής των θεμάτων σε εξεταστικά κέντρα, η παροχή οδηγιών προς όλους όσους απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία των διεξαγόμενων δοκιμασιών.».
β) η παρ. 3, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου. Με απόφαση του Προέδρου του βαθμολογικού ή των βαθμολογικών κέντρων ορίζονται οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου. Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.».
γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συνιστάται επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία μέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το δεύτερο ως Γραμματέας και το τρίτο ως βοηθός Γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπάλληλοι που επιφορτίζονται με την τεχνική υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής αυτής.».
δ)  στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. δ΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), οι λέξεις «ο γραμματέας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.».
3. Στο άρθρο 4 του ν. 2740/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1του ν. 4452/2017, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες.».
β) στο τέλος της παρ. 4, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
γ) Η παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων, την τήρηση Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των θεμάτων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθμολογίας, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες.».

Άρθρο 219
Τροποποιήσεις του ν. 4186/2013

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται:
αα. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, που πραγματοποιείται σε μία (1) ημέρα εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα (1) διδακτικό έτος και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και
ββ. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
β. Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρείς (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την 31η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω σχολικού έτους,  συνεχίζεται ως εξής: α) το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων λήγει εντός του διδακτικού έτους και η αναπλήρωση, για τμήματα που ξεκίνησαν μετά τις 15.11.2018, ρυθμίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και β) το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» λήγει με τη συμπλήρωση των εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 20.9.2019.
γ. Το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.. Για την αναλογία καθηγητών - μαθητών στα εργαστήρια, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας».
Με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: αα. η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας», ββ. τα ζητήματα φοίτησης των μαθητευόμενων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές άδειες.
δ. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» ορίζεται με σύμβαση (σύμβαση μαθητείας), που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη (φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 δημοσίου τομέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.
Η σύμβαση μαθητείας δύναται: αα. να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.. ββ. να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.
ε.  Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 στ. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» μπορούν να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος πραγματοποιείται στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. σε απογευματινό ωράριο.
Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη. Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές, προηγείται α) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής σε θέματα μαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών.
Η αμοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ως επόπτες, καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται: αα. μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση. Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα. ββ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και γγ. ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης».
2. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά τη φράση «οργανώνονται Τμήματα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ», προστίθεται η φράση «σε ειδικότητες που έχουν καθοριστεί να λειτουργούν στην Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ καθώς και σε εξειδικεύσεις τους».

Άρθρο 220
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4485/2017

Η παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) τροποποιείται ως εξής:
«4. Μετά την επιλογή τους σύμφωνα με τα άρθρα  21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να συμπληρώνουν έως το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων (τεχνολογικά-επαγγελματικά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου) και του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων (τεχνολογικά-επαγγελματικά Β΄ Τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου), τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν οργανικά, εφόσον: α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά, β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και δ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.. Η ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..

Άρθρο 221
Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016

1. α) Η παρ.7 του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Στην περίπτωση διετούς παράτασης της απόσπασης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι συντονιστές εκπαίδευσης λαμβάνουν στο πρώτο έτος παράτασης τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση παράτασης της απόσπασης ο εκπαιδευτικός λαμβάνει στο πρώτο έτος παράτασης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα.
2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από το σχολικό έτος 2019-2020 και το σχολικό έτος 2020 για το νότιο ημισφαίριο και μόνο για τους συντονιστές εξωτερικού και τους εκπαιδευτικούς που κατά το εν λόγω σχολικό έτος ξεκινούν το πρώτο έτος παράτασης της απόσπασής τους.
3. Το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα σχολικές μονάδες της περίπτ. α΄ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ., της περίπτ. β΄ του άρθρου 3, και στις άλλες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των περιπτ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα υποδοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών.».

Άρθρο 222
Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου δημοσίου υπαλλήλου κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του μισθολογίου του Δημοσίου επιδόματα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. Επί των αποδοχών διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Οι αποδοχές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον  προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταβάλλονται στον δικαιούχο με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό.».

Άρθρο 223
Στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Μαθητές που, κατά την έναρξη των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019, λόγω μη συμπλήρωσης του 15ου έτους της ηλικίας τους που απαιτείται για την προσκόμιση δικαιολογητικού νόμιμης εργασίας, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στην Α΄ τάξη εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α΄ τάξη ημερησίου Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοιτούν, τα δύο (2) επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β΄ και Γ΄ τάξεις εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.).».

Άρθρο 224
1. Στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (Γ.Ε.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα να φοιτούν και ανήλικοι που παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
2. Ο ανήλικος που εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ.1 μπορεί να φοιτά σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτησης: α) βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής ότι παρακολουθείται από την Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων, ή β) ελλείψει λειτουργίας της ως άνω Υπηρεσίας, οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο της κατά τόπον αρμόδιας Εισαγγελίας ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων απ’ όπου προκύπτει ότι ο ανήλικος απασχολεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων.

Άρθρο 225
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, ……..4.2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   


ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

  
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved