ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σε λειτουργία τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Proslipsis.gr | Αθήνα 6.5.2020, 16:43

Το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιό του, ενημερώνει ότι η ξεκινά αύριο 7 Μαΐου 2020 η λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, που είχε ανασταλεί λόγω της επιδημίας του κορονοϊού Covid-19.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
Μαρούσι, 05/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 51382/ΓΔ4
ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
2. Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Διά των Π.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»
ΣΧΕΤ: 1. Η από 1/05/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και ειδικότερα του μέρους Ζ, άρθρα 35 έως 39 αυτής,
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού»,
3. Το με αρ. 40/04-05-2020 απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες,
4. Η με αρ. πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με
τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη
λειτουργίας σχολικών μονάδων».

Σας ενημερώνουμε ότι τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
λειτουργούν, από 07-05-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄
5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» προγραμματίζοντας τις
ενέργειές τους, οι οποίες απαιτούν και φυσική παρουσία μαθητών/τριών και γονέων ή κηδεμόνων, για τη
διεκπεραίωση αιτημάτων αξιολόγησης και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης με προτεραιότητα
σε αιτήματα αξιολόγησης μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις,
αλλαγής βαθμίδας, επανάληψης φοίτησης και υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή
ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τη λειτουργία των
Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Διεπιστημονικής Αξιολόγησης.

Για τη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ. τα στελέχη εκπαίδευσης προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:
1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, εφαρμόζουν, κατ’ αντιστοιχία, τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών
μονάδων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. 51380/Δ2/5-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με
θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-
19 για την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων», και σε συνεργασία με τους Συλλόγους
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, υποβάλλουν έως 07-05-2020, προς τις οικείες Π.Δ.Ε., εισηγήσεις για τις
ανάγκες τους: α) σε εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη δημιουργία περισσότερων
διεπιστημονικών ομάδων και την ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών τους, και β) σε
απαραίτητους επιπλέον χώρους για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού, προκειμένου να
ανταποκριθούν στη διεκπεραίωση των αιτημάτων εκπαιδευτικής αξιολόγησης και στην έκδοση των
σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για την επιπλέον ενίσχυση και υποστήριξη του έργου
των Κ.Ε.Σ.Υ., διαθέτουν με απόφασή τους, στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύει,
που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και μέλη του ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ., της περιοχής ευθύνης
τους, για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης για την έκδοση της απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικών
και μελών Ε.Ε.Π. προς τα Κ.Ε.Σ.Υ. προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:
α) Εκδίδουν, άμεσα με την λήψη του παρόντος και έως 07-05-2020, πρόσκληση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ως ορίζεται στο άρθρο 16 του ν.3699/2008
(Α΄ 199) και μέλη του Ε.Ε.Π., για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ. για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η
λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως 11-05-
2020,
β) Εκδίδουν τη σχετική απόφαση διάθεσης του προσωπικού έως 12-05-2020 λαμβάνοντας υπόψη, τις
υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. και την κατά προτεραιότητα διάθεση των:
αα) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία
υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ.) και υπέβαλαν αίτηση,
ββ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών του Ε.Ε.Π. που υπέβαλαν αίτηση,
γγ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης
σε Κ.Ε.Σ.Υ. και δεν υπέβαλαν αίτηση και
δδ) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης
τους, χωρίς την έκδοση άλλης πρόσκλησης,
γ) Διαθέτουν με την ίδια απόφαση τη χρήση χώρων σχολικών μονάδων των οποίων έχει ανασταλεί η
λειτουργία, κατά προτεραιότητα όμορων με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη αναγκών όπως αυτές διατυπώθηκαν
από τις υποβληθείσες προτάσεις αυτών.

4. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού
προβαίνουν σε προγραμματισμό αξιολόγησης μαθητών/τριών και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-
γνωμάτευσης με προτεραιότητα στα αιτήματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος
λαμβάνοντας υπόψη:
α) το προσωπικό και τους διατιθέμενους χώρους, σύμφωνα με την απόφαση του/της οικείου/ας
Π.Δ.Ε. και
β) την παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός
λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», στην οποία
προβλέπεται: «………………………..Το ωράριο των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται στις έξι (6)
ώρες ημερησίως και τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως και του διοικητικού προσωπικού στις οκτώ (8) ώρες
ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να
παρατείνεται έως τις 19:00 για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας με απόφαση του συλλόγου
εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και οι συνθήκες του χώρου και της
διαθεσιμότητας του προσωπικού για επαρκή κάλυψη όλων των ωρών το επιτρέπουν. Κατά τις ημέρες
απογευματινής λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, τα
μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, που προσφέρει υπηρεσία, τηρώντας σε κάθε
περίπτωση, ημερησίως, το 6ωρο ωράριό του».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σοφίας Ζαχαράκη
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ της
Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ευγενία Παναγιωτοπούλου

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved