ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η φοίτηση στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ (25/6/07)


Αθήνα 25.6.2007, 22:34
Με βάση τον βαθμό του τίτλου σπουδών και ορισμένα από τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια επιλέγονται οι υποψήφιοι σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι και οι νέες, που έχουν προαχθεί τουλάχιστον στη Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ, και όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη του Α΄ Κύκλου των ΤΕΕ, ηλικίας 16 έως 23 ετών. Επίσης, για το σχολικό έτος 2007−2008, στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας εγγράφονται κατά προτεραιότητα:
1. Οι μαθητές, που έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη των ΤΕΕ του Α΄ Κύκλου των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
2. Οι απορριφθέντες μαθητές της Β΄ Τάξης των ΤΕΕ Α΄ Κύκλου των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Για συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής οι παραπάνω πρέπει να υποβάλλουν κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Τίτλο Σπουδών
- Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
- Επίσημα έγγραφα, ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια (εάν έχουν δηλωθεί) και όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω.

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού θα γίνεται μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους και θα περιλαμβάνει:
- Τον αριθμό των θέσεων, ανά ειδικότητα και ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, καθώς και τα όρια ηλικίας των υποψηφίων.
- Την αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.
- Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με το ακόλουθο σύστημα μοριοδότησης:
Α. Βαθμός τίτλου σπουδών
Ο βαθμός τίτλου σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

Β. Κοινωνικά κριτήρια (θα υπολογίζoνται αθροιστικά)
1. Οι πολύτεκνοι: 2 μόρια
(Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
2. Οι ορφανοί από ένα γονέα: 1 μόριο.
Οι ορφανοί και από δύο γονείς: 3 μόρια.
(Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας του Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει).
3. Οι έχοντες ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ίσο ή μικρότερο του 350πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδικεύτου εργάτη, που καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: 1 μόριο (Εκκαθαριστικό Εφορίας).
4. Οι παρεπεμπόμενοι από Ιδρύματα, ή Κοινωνικές Υπηρεσίες: 1 μόριο.
(Έκθεση Κοινωνικής έρευνας).
5. Η ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου: 2 μόρια.
(Βεβαίωση, ή πιστοποιητικό από Επιμελητήριο, ή Επιθεώρηση Εργασίας, ή Ασφαλιστικό φορέα (ΤΕΒΕ κλπ.), ότι υπάρχει επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγούνται όσοι έχουν περισσότερα κοινωνικά κριτήρια και σε δεύτερη επιλογή όσοι έχουν τον μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών.

Τρόπος μοριοδότησης
Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή, ανά ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, η οποία
αποτελείται:
α) Από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
β) Από τον νόμιμο αναπληρωτή του Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.
γ) Από έναν υπάλληλο, εκπαιδευτικό, ο οποίος προτείνεται από τον Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ.
Έργο της Επιτροπής είναι:
- Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
- Η μοριοδότησή τους.
- Η έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι πίνακες των εισαγομένων και των αποκλειομένων, δημοσιοποιούνται και περιέχουν το σύνολο των μορίων για κάθε υποψήφιο μαθητή. Οι αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής είναι οριστικές. Το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει περατωθεί στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, κάθε έτους. Δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός επτά  ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων. Επίσης με απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ, είναι δυνατόν να εισάγονται κατ’ έτος και καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, υποψήφιοι που υπάγονται σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Όσοι υποψήφιοι προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος Ενεργού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved