ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
120 θα εισαχθούν στις σχολές ξεναγών (10/7/07)


Αθήνα 10.7.2007, 13:05
Διαγωνισμό για την εισαγωγή 120 σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Κέρκυρας την εκπαιδευτική περίοδο 2007-2010, προκηρύσσει ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).

Οι θέσεις κατανέμονται ανά Σχολή ως εξής:
- Σχολή Ξεναγών Αθηνών   33 σπουδαστές
- Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης  30 σπουδαστές
- Σχολή Ξεναγών Ηρακλείου Κρήτης  30 σπουδαστές
- Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας   27 σπουδαστές.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι εξής:
α) Υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή Αλλοδαποί Ελληνικής καταγωγής, απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας.
β) Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας και οι Αλλοδαποί Ελληνικής Καταγωγής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Γ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή του Διδασκαλείου της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
γ) Οι παραπάνω πρέπει να είναι υγιείς πνευματικά και σωματικά, και αρτιμελείς σε βαθμό που να μην επηρεάζεται η άσκηση του επαγγέλματος.
δ) Οι απόφοιτοι των τοπικών Σχολών του ΕΟΤ, και μέχρι του ποσοστού του 10% του συνόλου σπουδαστών ανά εκπαιδευτήριο, εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και εγγράφονται στη Σχολή. Οι παραπάνω απαλλάσσονται από τις εκπαιδευτικές εκδρομές που πραγματοποιούνται στην περιοχή που ισχύει η τοπική τους άδεια. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, γίνεται με βάση το βαθμό αποφοίτησής τους.

Αιτήσεις
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις  αιτήσεις  τους,  αυτοπροσώπως ή  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, μέχρι την 31 Αυγούστου 2007, ημέρα Παρασκευή, στις παρακάτω διευθύνσεις:
- για την Σχολή Ξεναγών Αθηνών: Μεγάλου Αλεξάνδρου 96 - 98 & Πλαταιών,     Μεταξουργείο, Τ.Κ. 10435.
- για την Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης: Ιλιάδος 9-11  Τ.Κ. 546 41
- για την Σχολή Ξεναγών Ηρακλείου Κρήτης: Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος»,
Κοκκίνη Χάνι, Τ.Κ. 715 00
- για την Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας: Ξενοδοχείο «Γαλαξίας», Γουβιά Κέρκυρας,
Τ.Κ. 491 00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης, καθώς και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης από τις παραπάνω διευθύνσεις των Σχολών Ξεναγών. Είναι, επίσης, δυνατή η εκτύπωση των δύο αυτών εντύπων από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.):
www.otek.edu.gr. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών περιέχεται στο ΦΕΚ 1375/Β/25.10.02.

Έχουν δικαίωμα να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους προτίμηση και για πέραν της μίας Σχολές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση και η σειρά προτίμησης των Σχολών.

Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκομίσουν δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους. Οι Αλλοδαποί Ελληνικής Καταγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή τους.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον απαιτείται:
- Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής και μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Παιδείας Ομογένειας και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - ΔΙΠΟΔΕ - Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι - τηλ. 210-3442291). Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 
- Προκειμένου για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πράξη ισοτιμίας ή κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία). Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
- Προκειμένου για τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α), Αγίου Κωνσταντίνου 54 104-37   Αθήνα για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

Εξετάσεις
Για τη διαδικασία των Εισαγωγικών Εξετάσεων ορίζονται τα εξής:
Α. Ξένες Γλώσσες
Οι υποψήφιοι εξετάζονται κατ’ αρχήν στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει με αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά τον μήνα  Οκτώβριο  2007.  Η ακριβής ημερομηνία, ώρα, χώρος και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα γνωστοποιούνται με ανακοινώσεις από τις κατά τόπους Σχολές. Οι εξετάσεις διενεργούνται με απόλυτη ευθύνη των κατωτέρω Ιδρυμάτων, τα οποία προτείνουν τον τρόπο εξέτασης και τους εξεταστές καθηγητές.
Α. Βρετανικό Συμβούλιο για τα Αγγλικά. Επίπεδο γνώσεων: Proficiency.
B. Γαλλικό Ινστιτούτο για τα Γαλλικά: Επίπεδο γνώσεων: Dalf ή Sorbonne II 
Γ. Ινστιτούτο Γκαίτε για τα Γερμανικά. Επίπεδο γνώσεων: Kleines Sprachdiplom
Δ. Ιταλικό Ινστιτούτο για τα Ιταλικά: Επίπεδο γνώσεων: Diploma di lingua e Cultura Italiana
E. Ισπανικό Μορφωτικό Κέντρο για τα Ισπανικά. Επίπεδο γνώσεων: Avanzado.
Οι υποψήφιοι προσέρχονται στις εξετάσεις με ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι υποψήφιοι θα καταβάλλουν στα αντίστοιχα Ινστιτούτα ξένων Γλωσσών τα εξέταστρα που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Αυτά καθορίζονται από τα ίδια τα Ινστιτούτα.

Στις λοιπές γλώσσες, η εξέταση γίνεται από εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ο.Τ.Ε.Κ. Οι εξετάσεις για τις λοιπές ξένες γλώσσες (πέραν των: Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών), θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Λόγω της ιδιαιτερότητας ορισμένων γλωσσών ως προς την γραφή (Ιαπωνικά - Κινέζικα - Κορεάτικα κλπ), οι εξετάσεις διενεργούνται μόνον προφορικά μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. Οι εξετάσεις στην Ιαπωνική γλώσσα διενεργούνται από τριμελή Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας προτείνεται από την Ιαπωνική Σχολή.

Κατά τις εξετάσεις των ξένων γλωσσών, ελέγχεται το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, με βάση τα πιο πάνω διπλώματα των ξένων γλωσσών σε ποσοστό 60% της βαθμολογίας για τα προφορικά και 40% για τα γραπτά. Στις εξετάσεις των ξένων γλωσσών ακολουθείται η βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) μέχρι είκοσι (20), με βάση επιτυχίας το δέκα έξι (16).

Από τις εξετάσεις ξένης γλώσσας απαλλάσσονται οι κάτοχοι:
i. Πτυχίου  τμημάτων ξένων γλωσσών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ αλλοδαπής.
ii. Πτυχίου φιλολογίας, ιστορίας ή αρχαιολογίας ΑΕΙ της αλλοδαπής αντίστοιχου και  ισότιμου ΑΕΙ της ημεδαπής.
iii. Οι κάτοχοι των διπλωμάτων Proficiency των    Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, για την Αγγλική, Dalf ή Sorbonne II για την Γαλλική, Kleines Sprachdiplom για την Γερμανική, Diploma di lingua e Cultura Italiana για την Ιταλική και Avanzado για την Ισπανική γλώσσα, εφόσον έχουν αποκτήσει το δίπλωμα εντός της τελευταίας πενταετίας (μετά την 01.07.2002) πριν την προκήρυξη των εισαγωγικών εξετάσεων.
Προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή από τις εξετάσεις ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι των ανωτέρω διπλωμάτων, οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφρασή του.

Μοριοδότηση
1. Μοριοδοτούνται με ποσοστό 20% επί του τελικού Μ.Ο. των μαθημάτων οι υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένη γνώση μιας από τις παρακάτω σπάνιες γλώσσες: Κινεζικά, Κορεατικά, Εβραϊκά, Πολωνικά, Νορβηγικά, Σλοβακικά, Τσεχικά, Ουγγρικά, Φινλανδικά, Δανέζικα, Βουλγάρικα, Αραβικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Τουρκικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ιαπωνικά, Πορτογαλικά και Ρωσικά. Η μοριοδότηση  αφορά μόνο μία εκ των ανωτέρω γλωσσών.
2. Μοριοδοτούνται με ποσοστό 5% επί του τελικού Μ.Ο. των μαθημάτων, οι  υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένη γνώση της Γερμανικής ή Ισπανικής γλώσσας, καθώς και με το ίδιο ποσοστό (5%) για τη γνώση που τυχόν έχουν οι υποψήφιοι και σε δεύτερη σπάνια γλώσσα.   
Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στο ότι θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώνονται τόσο για τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, όσο και για τον τόπο διεξαγωγής αυτών, από τις ανακοινώσεις των Σχολών και να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους. Ο Ο.Τ.Ε.Κ. δεν έχει υποχρέωση προσωπικής κλήσης ή ενημέρωσης των υποψηφίων και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή παραπληροφόρησή τους.

Β. Γραπτές εξετάσεις στα Ελληνικά Μαθήματα
Όσοι από τους υποψηφίους συγκεντρώνουν τη βάση επιτυχίας στην ξένη γλώσσα (δηλαδή 16) καθώς και οι απαλλασσόμενοι από τις εξετάσεις της ξένης γλώσσας προσέρχονται στις εξετάσεις των γραπτών μαθημάτων:
- Έκθεση Ιδεών
- Γεωγραφία της Ελλάδος
- Ιστορία της Ελλάδας
Ο βαθμός κατά μάθημα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο (2) εξεταστών-βαθμολογητών και η βαθμολογική κλίμακα είναι από (0) έως (20) με βάση επιτυχίας το 14. Σε περίπτωση διαφοράς μεγαλύτερης των τριών (3) βαθμών μεταξύ των δύο εξεταστών-βαθμολογητών, το γραπτό παραπέμπεται για αναβαθμολόγηση.
Οι υποψήφιοι προσέρχονται στις εξετάσεις με ταυτότητα ή διαβατήριο.
Οι γραπτές εξετάσεις στα Ελληνικά μαθήματα θα διενεργηθούν κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2007. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Ελληνικά μαθήματα, στους τόπους των Σχολών στις οποίες έχουν καταθέσει την αίτησή τους.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώνονται τόσο για τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, όσο και για τον τόπο διεξαγωγής αυτών, από τις ανακοινώσεις των Σχολών και να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους. Ο Ο.Τ.Ε.Κ. δεν έχει υποχρέωση προσωπικής κλήσης ή ενημέρωσης των υποψηφίων και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή παραπληροφόρησή τους.

Οι υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην ξένη γλώσσα σύμφωνα με τα παραπάνω, απαλλάσσονται των εξετάσεων της Έκθεσης Ιδεών και της Ιστορίας της Ελλάδος. Ως μέσος όρος των γραπτών εξετάσεων, λαμβάνεται ο βαθμός στο μάθημα της Γεωγραφίας.

Μαθήματα
Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος είναι:
1. Αρχαία Ιστορία  
2. Βυζαντινή Ιστορία  
3. Νεώτερη Ιστορία  
4. Προϊστορική Αρχαιολογία
5. Κλασική Αρχαιολογία
6.Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία - Φραγκοκρατία
7. Ιστορία της Τέχνης 
8. Ιστορία της Νεώτερης Αρχιτεκτονικής - Ρυθμολογία
9. Ιστορία του Θεάτρου 
10. Θρησκειολογία 
11. Μυθολογία 
12. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
13. Νεοελληνική Λογοτεχνία
14. Ιστορία Ελληνικής Μουσικής και Χορών  
15. Λαϊκή -Λαογραφία 
16. Γεωγραφία (Φυσική, Τουριστική, Διαδρομική) 
17. Οικολογία-Ελληνικό Περιβάλλον
18. Γεωλογία -Παλαιοντολογία - Σπηλαιολογία  
19. Αρχαιολογική Νομοθεσία  
20. Τουριστική Ανάπτυξη- Τουριστική Νομοθεσία 
21. Θέματα Τουριστικών Πρακτορείων Ξενοδοχείων
22. Ψυχολογία του Τουρίστα
23. Πρώτες Βοήθειες
24. Ορθοφωνία
25. Τεχνική Ξενάγησης
26. Διαδρομική Ξενάγηση

Κριτήρια
Η σειρά εισαγωγής των υποψηφίων υπολογίζεται ως εξής: Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των γραπτών μαθημάτων, πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό μοριοδότησης (της ξένης γλώσσας με βάση τα παραπάνω) και το αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται στο μέσο όρο της βαθμολογίας των γραπτών μαθημάτων, δίνοντας τα μόρια εισαγωγής του υποψήφιου σπουδαστή. Οι σπουδαστές εισάγονται στη Σχολή προτίμησής τους με βάση τον πίνακα επιτυχίας  κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη σειρά επιλογής της Σχολής προτίμησής τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων υποψηφίων στη βάση εισαγωγής, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με συστημένη επιστολή, να προσέλθουν στην αντίστοιχη Σχολή εισαγωγής τους προκειμένου να τακτοποιήσουν την εγγραφή τους, υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας
4. Ιατρικές Βεβαιώσεις από Κρατικό Νοσοκομείο για τη σωματική τους κατάσταση (από Νευρολόγο, Καρδιολόγο, Ακτινολόγο, Δερματολόγο, Οφθαλμίατρο και Ορθοπεδικό)
5. Δύο Φωτογραφίες

Φοίτηση
Η φοίτηση στις Σχολές Ξεναγών είναι καθημερινή, συνεχής, υποχρεωτική και είναι πρωινή για όλες τις Σχολές. Διαρκεί πέντε εξάμηνα (2,5 έτη), παρέχεται δωρεάν και οδηγεί στην λήψη διπλώματος που επιτρέπει την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ξεναγού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών περιλαμβάνει:
i. τα διδασκόμενα μαθήματα
ii. τις επισκέψεις σε μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους
iii. την πρακτική άσκηση - εκπαιδευτικές εκδρομές
iv. τις διαδρομικές ξεναγήσεις
v. τις εργασίες - ξεναγήσεις
vi. τις γραπτές εξετάσεις προόδου
vii. τις διπλωματικές (προφορικές) εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων
viii. την παρακολούθηση επαγγελματικών ξεναγήσεων
ix. τις ομιλίες - διαλέξεις.

Οι σπουδαστές απαλλάσσονται για απουσίες μέχρι 10% επί του συνόλου των ωρών θεωρητικής διδασκαλίας και 10% για τις εκπαιδευτικές εκδρομές - επισκέψεις. Οι απουσίες νοούνται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.
Μετεγγραφές θα πραγματοποιούνται από τη Σχολή εισαγωγής του Σπουδαστή σε άλλη αντίστοιχη Σχολή, εφόσον υπάρχει κενή θέση στην αντίστοιχη Σχολή,  με κριτήριο το βαθμό εισαγωγής του Σπουδαστή και με την προϋπόθεση ότι η μετεγγραφή θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της εκπαιδευτικής περιόδου 2007-2010.

Πληροφορίες
Πληροφορίες παρέχονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
- Κεντρική Υπηρεσία Ο.Τ.Ε.Κ., Γραφείο Ξεναγών Δραγατσανίου 4, Τ.Κ.10559, 6ος όροφος Γραφείο 14, τηλ: 210-3224569
- Σχολή Ξεναγών Αθηνών: Μεγάλου Αλεξάνδρου 96 - 98 & Πλαταιών, Μεταξουργείο, Τ.Κ. 10435, τηλ. 210-3417485)
- Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης: Ιλιάδος 9-11 Τ.Κ. 54641
(τηλ: 2310-887595) 
- Σχολή Ξεναγών Ηρακλείου Κρήτης: Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος», Κοκκίνη Χάνι, Τ.Κ. 71500 (τηλ: 2810-761402)
- Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας: Ξενοδοχείο «Γαλαξίας», Γουβιά Κέρκυρας,  Τ.Κ. 49100 (τηλ: 26610-99246)
URL:
www.otek.edu.gr, mail: gram@otek.edu.gr.

 

ΤΗΜΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι με την αίτηση, που προμηθεύονται από τις κατά τόπους Σχολές Ξεναγών ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.otek.edu.gr (εκτυπώνοντας το έντυπο), πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα:
· Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας  φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
· Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκομίσουν διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.
· Οι Αλλοδαποί Ελληνικής Καταγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή τους.
· Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή του Διδασκαλείου της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
· Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον απαιτούνται:
-  Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής και μη επαγγελματικής   εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Παιδείας Ομογένειας και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - ΔΙΠΟΔΕ - Τμήμα Α- Γραφείο 1162 - Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι - τηλ. 210-3442291).
- Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
-  Προκειμένου για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πράξη ισοτιμίας ή κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία). Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
 -  Προκειμένου για τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), Αγίου Κωνσταντίνου 54 104-37  Αθήνα για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
· Για την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας απαιτείται:
1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών στην/στις ξένη/νες γλώσσα/ες.
2. Επίσημη μετάφραση του τίτλου.
3. Για τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, βεβαίωση για την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκουν, ως αναφέρεται ανωτέρω για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αρ.8, συνταγμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που χορηγείται από τις κατά τόπους Σχολές, καθώς και από2 την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.otek.edu.gr, από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το ανωτέρω Υπόδειγμα.
· Πρόσφατη φωτογραφία
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται εις διπλούν.

 

 

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
* Εξεταστέα ύλη από τα βιβλία Α, Β, Γ Γυμνασίου και Γ Λυκείου, Εκδόσεις του Ο.Ε.Δ.Β.

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

- Κεφάλαιο Β΄ : Η εποχή του Χαλκού (3000-1100 π.Χ.)
 2. Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός
 3. Ο Μινωικός Πολιτισμός
 4. Η θρησκεία και η τέχνη των Μινωιτών
 5. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
 6. Η Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη  
- Κεφάλαιο Γ΄: Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 έως το 800 π.Χ.
- Κεφάλαιο Δ΄: Η αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ.)
- Κεφάλαιο Ε΄: Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.)
- Κεφάλαιο Η΄: Οι τέχνες και τα γράμματα την Κλασική Εποχή
- Κεφάλαιο Θ΄: Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
- Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)
Ι . Η Μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού Κράτους
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του
2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
- Κεφάλαιο Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου
Ι. Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία
ΙΙ. Κοινωνία και Οικονομία
- Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (1025-1453)
Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το Σχίσμα με τη Δύση
ΙΙ. Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειες για το Βυζάντιο
ΙΙΙ. Ανασύσταση του Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς
- Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

- Ο Ελληνισμός από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ως το τέλος του 18ου αιώνα
- Ο Αγώνας των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία (1821-1831)
- Η Ελλάδα από την Ανεξαρτησία (1821-1832) ως τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

- Η Ελλάδα από το 1909 ως το 1914
- Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924
- Η περίοδος του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα
1. Οικονομική και κοινωνική εξέλιξη
3. Η διακυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου και η άνοδος του Λαϊκού Κόμματος στην εξουσία
- Η Ελλάδα κατά την περίοδο 1941-1949
- Τα μεταπολεμικά προβλήματα του Ελληνισμού

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξεταστέα ύλη 
* από το βιβλίο Β Γυμνασίου ΟΕΔΒ «Γεωγραφία Β Γυμνασίου»
- Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
- Ο πληθυσμός της Ελλάδας
- Η ελληνική γλώσσα
- Οι ελληνικές πόλεις
- Γεωλογική ιστορία της Ελλάδας
- Το ελληνική ανάγλυφο
- Ποτάμια και λίμνες της Ελλάδας
- Το κλίμα της Ελλάδας
- Η ελληνική χλωρίδα
- Η ελληνική βλάστηση
- Η ελληνική αγροτική παραγωγή
- Η ελληνική βιομηχανία
- Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα

* Από το βιβλίο: «Στοιχεία Γενικής Γεωγραφίας Β Γυμνασίου» (εκτός κυκλοφορίας). Η προμήθεια αντιγράφων σημειώσεων από το βιβλίο θα γίνεται από κεντρικό φωτοαντιγραφικό κατάστημα στις κατά τόπους Σχολές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved