ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
1.285 θέσεις σπουδαστών στις τουριστικές σχολές (20/7/07)


Αθήνα 20.7.2007, 22:32
Την εισαγωγή 640 μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), 145 μαθητών στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Β΄ κύκλου και 500 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της εποπτείας του προκηρύσει ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).

Οι ειδικότητες ανά εκπαιδευτική μονάδα έχουν ως εξής:

Ι. Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)
Α. Ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών: 365
1. ΕΠΑΣ Αναβύσσου: 50
2. ΕΠΑΣ Ηρακλείου: 50
3. ΕΠΑΣ Μακεδονίας: 50
4. ΕΠΑΣ Ρόδου: 50
5. ΕΠΑΣ Κέρκυρας: 50
6. ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου: 25
7. ΕΠΑΣ Ναυπλίου: 50
8. ΕΠΑΣ Θράκης: 40
Β. Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης : Άτομα 225
1. ΕΠΑΣ Αναβύσσου: 50
2. ΕΠΑΣ Ηρακλείου: 50
3. ΕΠΑΣ Μακεδονίας: 50
4. ΕΠΑΣ Ρόδου: 25
5. ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου: 25
6. ΕΠΑΣ Κέρκυρας: 25
Γ. Ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης : Άτομα 50
1. ΕΠΑ.Σ Αναβύσσου: 25
2, ΕΠΑ.Σ Ρόδου: 25

ΙΙ. Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ Β' Κύκλου)
Ειδικότητα  Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων: Άτομα 145
1. ΤΕΕ Αναβύσσου: 25
2. ΤΕΕ Ηρακλείου: 25
3. ΤΕΕ Μακεδονίας: 25
4. ΤΕΕ Ρόδου: 20
5. ΤΕΕ Ναυπλίου: 25
6. ΤΕΕ Θράκης: 25

ΙΙΙ. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
Α. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης: Άτομα 150 (Απόφοιτοι  Λυκείου)
1. ΙΕΚ Αθήνας: 25
2. ΙΕΚ Ηρακλείου: 50
3. ΙΕΚ Θεσσαλονίκης: 25
4. ΙΕΚ Ρόδου: 25
5. ΙΕΚ Κέρκυρας: 25
Β. Ειδικότητα Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας: Άτομα 100 (Απόφοιτοι Λυκείου)
1. ΙΕΚ Αναβύσσου: 25
2. ΙΕΚ Ηρακλείου: 25
3. ΙΕΚ Θεσσαλονίκης: 25
4. ΙΕΚ Καλαμάτας: 25
Γ. Ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου: Άτομα 25 (Απόφοιτοι  Λυκείου)
ΙΕΚ Αθήνας: 25
Δ. Ειδικότητα Βοηθός Προϊστάμενου Ορόφων: Άτομα 25 (Απόφοιτοι Γυμνασίου)
ΙΕΚ Καλαμάτας: 25

ΙΕΚ Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
Α. Ειδικότητα Συνοδός Βουνού: Άτομα 100  (Απόφοιτοι  Λυκείου)
1. ΙΕΚ Καστανιάς Ιτάμου Καρδίτσας: 25
2. ΙΕΚ Σταυρούπολης Ξάνθης: 25
3. ΙΕΚ Νεστόριο Καστοριάς: 25
4. ΙΕΚ Καλαμπάκα Τρικάλων: 25
Β. Ειδικότητα Ειδικός Λουτροθεραπείας : Άτομα 25 (Απόφοιτοι  Λυκείου)
ΙΕΚ Λουτρά Αιδηψού Ευβοίας: 25
Γ. Ειδικότητα Ειδικός Θαλασσοθεραπείας - Spa: Άτομα 75 (Απόφοιτοι  Λυκείου)
1. ΙΕΚ Αναβύσσου: 25
2. ΙΕΚ Ρόδου: 25
3. ΙΕΚ Σάμου: 25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)
Στις ειδικότητες των ΕΠΑΣ του ΟΤΕΚ διετούς φοιτήσεως γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
iii. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν τουλάχιστον προαχθεί στην Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή στην Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου ή άλλων ισότιμων σχολείων και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 23ο έτος, (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1.1.1984 και μετέπειτα).

Αιτήσεις
Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 1ης  Αυγούστου έως και 14ης Σεπτεμβρίου 2007:
α) Στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δραγατσανίου 4, Πλατεία Κλαυθμώνος, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες και
β) στις κατά τόπους Γραμματείες των Σχολικών Μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Μηχανογραφημένη Αίτηση, που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τον Ο.Τ.Ε.Κ, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται  τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των Σχολικών μονάδων και των ειδικοτήτων.
2. Τίτλο σπουδών Αποδεικτικό σπουδών Α΄ τάξεως Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου (το αποδεικτικό σπουδών να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 6  μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του στον Ο.Τ.Ε.Κ).
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο εν ισχύ σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι υγιής και εφ΄ όσον επιλεγεί θα υποβληθεί στις απαιτούμενες, από τον Ο.Τ.Ε.Κ, υγειονομικές εξετάσεις, με δικά του έξοδα, τις οποίες και θα καταθέσει με την εγγραφή του, στη Σχολική μονάδα στην οποία είναι εισαγόμενος.
5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα. 
6. Τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας για μία από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά τουλάχιστον επίπεδο Καλής Γνώσης (π.χ  πτυχίο Lower για τα αγγλικά και το αντίστοιχο των άλλων γλωσσών) φωτοτυπία επικυρωμένη ότι είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πτυχίου, από τον αρμόδιο φορέα και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος  υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001 και έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 347/2003 και 116/2006.
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης συνοδευόμενο από  Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.
8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, προκειμένου για παιδιά τρίτεκνων οικογενειών ή ορφανών.
Την ιδιότητα της τριτεκνίας αποκτούν γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι:
· Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή
· Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (άρθρο 3 ν.3454/2006).
9. Πιστοποιητικό Μόνιμης Κατοικίας που εκδίδεται  από τον Δήμο ή την Κοινότητα του υποψήφιου.
10. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό φορέα ή Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), ότι υπάρχει Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία του γονέα ή του υποψηφίου στον ελλαδικό χώρο στην ειδικότητα επιλογής του.
Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3,4,5 είναι υποχρεωτικά.

* Υποψήφιοι Έλληνες το γένος, Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε.
1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
α) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).    
Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Υπουργείου  Παιδείας.
Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού, αρμόδιο είναι το Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Δ/νση κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709145-6 και 210-2709064).
γ)  Βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου Β΄από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τηλ. 2310-459574 ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β΄ από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-997571 ή του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση της Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού δεν ισχύει για τους απόφοιτους ελληνικών σχολείων.
2. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Πιστοποιητικό Γέννησης ξενόγλωσσο θα συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του  ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
3.  Επικυρωμένη κάρτα αλλοδαπού – άδεια παραμονής.
· Οι αλλοδαποί υποψήφιοι άνω των 14 ετών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν ατομική άδεια παραμονής, η οποία θα λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα.
· Τα τέκνα αλλοδαπών, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα (ν.2910/2001).
· Εφ΄ όσον ο αλλοδαπός κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματος του (ν.3202/2003).
· Οι ομογενείς (Αλβανίας, Σοβιετικής Ένωσης, Τουρκίας κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (καφέ δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής). Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κ.τ.λ.
· Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).
4. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε, υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 1.500,00 € για τους εσωτερικούς μαθητές (σίτιση–στέγαση) και 1.000,00 € για τους εξωτερικούς μαθητές (σίτιση χωρίς στέγαση), για κάθε τάξη σπουδών.

Επιλογή
1. Η επιλογή γίνεται από τους υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον προαχθεί στην Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή στην Β΄ τάξη των ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή άλλων ισότιμων σχολείων.
2. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των μαθητών γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος. Το ανώτατο όριο των συνολικών μορίων του υποψηφίου είναι τα τριάντα τρία (33) μόρια. 
Το σύνολο των μορίων προκύπτει ως εξής:
α) Ένα (1) μόριο για κάθε βαθμό προαγωγής του υποψηφίου στην Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή στην Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Προκειμένου να οριστούν τα μόρια που δίνει ο τίτλος σπουδών γίνεται η μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.         
β) Έως πέντε (5) μόρια ανάλογα με το επίπεδο γνώσης Ξένης Γλώσσας. Επίπεδο 1: Καλή γνώση 3 μόρια, Επίπεδο 2: Πολύ καλή γνώση 4 μόρια,  Επίπεδο 3: Άριστη γνώση 5 μόρια, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) μόρια.
· Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής  αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης. (Βλέπε ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ).       
γ) Ένα (1) μόριο στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει ως πρώτη του προτίμηση την Σχολή στην οποία υποβάλει αίτηση και επιπλέον ένα (1) μόριο εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος του νομού που εδρεύει η Σχολή. 
δ) Δύο (2) μόρια στην περίπτωση που υπάρχει τουριστική επιχείρηση του  γονέα ή του ιδίου.        
ε) Τέσσερα (4) μόρια για τα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ή για ορφανά.         
3. Ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα της δήλωσης σειράς προτιμήσεων για μια μόνο ειδικότητα σε όλες τις Σχολικές Μονάδες ή και για όλες τις ειδικότητες σε μια μόνο Σχολική Μονάδα. Στην περίπτωση που δεν είναι επιτυχών με βάση τις προτιμήσεις του, τότε θα καταγράφεται στη λίστα των επιλαχόντων.

Γενικές πληροφορίες
1. Υποψήφιος που με βάση τα μόριά του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με την σειρά προτίμησής του.
2. Υποψήφιος ο οποίος έχει συμπληρώσει Μηχανογραφημένη αίτηση για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ και για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ, σε περίπτωση επιτυχίας του και στις δύο βαθμίδες θα φοιτήσει στη βαθμίδα (ΕΠΑ.Σ ή Ι.Ε.Κ), την οποία έχει υπευθύνως δηλώσει προς τον Ο.Τ.Ε.Κ με την κατάθεση των δικαιολογητικών του.
3. Πριν από την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στη Κεντρική Υπηρεσία, στις Σχολικές Μονάδες και στην Ιστοσελίδα του Ο.Τ.Ε.Κ. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης για τον αριθμό των μορίων του. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ.
4. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ και
α. Ανακοινώνονται στον Ημερήσιο Τύπο
β. Καταχωρούνται και παραμένουν για δυο (2) μήνες στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.otek.edu.gr
γ. Αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Σχολικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ  μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007, μέσω των οποίων θα ενημερωθούν οι επιλεγέντες μαθητές.
5. Υποψήφιος που περιλαμβάνεται στους επιλεγέντες υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση εγγραφής του ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του, σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Σχολική Μονάδα στην οποία έχει εισαχθεί. Στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις ειδοποιούνται οι επόμενοι σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων και προτιμήσεων. Αν και μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να οριστεί η διαδικασία συμπλήρωσης των κενών θέσεων, σύμφωνα πάντα με τη σειρά κατάταξης μορίων και μόνο.
Δικαιολογητικά εγγραφής επιλεγέντων ΕΠΑ.Σ:
· Αντίγραφο της Μηχανογραφημένης Αίτησης που υπέβαλε στον Ο.Τ.Ε.Κ.
· Υγειονομικές εξετάσεις από Κρατικό Φορέα: α) Καρδιολογική Εξέταση β) Ακτινογραφία Θώρακος γ) Γενική Εξέταση Αίματος και εξέταση για Ηπατίτιδα τύπου Β΄ και C΄ δ) Γενική εξέταση Ούρων ε) Παρασιτολογική Κοπράνων στ) Εξέταση Αίματος κατά V.D.R.L ζ) Νευρολογική εξέταση η) Δερματολογική εξέταση θ) Εξέταση AIDS.
· Επιλεγέντες ΑμεΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και απόφαση  Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Υγειονομικών Επιτροπών Περιφερειών, οι οποίες εδρεύουν στις κατά τόπους  Νομαρχίες.
Από τις παραπάνω ιατρικές εξετάσεις θα πρέπει να πιστοποιείται η υγεία για το επαγγελματικό αντικείμενο που επέλεξαν οι υποψήφιοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του. Για τυχόν άλλα υφιστάμενα προβλήματα υγείας, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση, εφιστούμε την προσοχή για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων στη Σχολή. Σε περίπτωση απόκρυψης πιθανού ιατρικού ιστορικού η Σχολή δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν και θα οφείλονται στο λόγο αυτό.
· Βιβλιάριο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχουν είτε έμμεσα ασφαλισμένοι από τους γονείς είτε άμεσα, εφόσον οι ίδιοι έχουν τις προϋποθέσεις.
· Ειδική διαγνωστική έκθεση – βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, όσοι εκ των επιλεγέντων πάσχουν από διαταραχή του λόγου ( δυσλεξία).
6. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχόλης και του Οικοτροφείου για τους επιλεγέντες μαθητές των ΕΠΑ.Σ είναι υποχρεωτική.
7. Η εκπαίδευση στις Σχολικές μονάδες των ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές.
8. Παρέχεται δωρεάν σίτιση – στέγαση στις παρακάτω κατηγορίες μαθητών των ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ  κατά τον θεωρητικό κύκλο σπουδών ως εξής:
α) Υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές – τριες  της Α΄ τάξης σπουδών ειδικότητας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών.
β) Στους ανήλικους μαθητές – τριες όλων των ειδικοτήτων, κατόπιν αιτήσεως των γονέων ή κηδεμόνων τους, για όσο χρόνο είναι ανήλικοι και μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού  έτους.
γ) Στους λοιπούς μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες που διαθέτουν δυνατότητες παροχής στέγασης και σίτισης είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ, να παρέχονται δωρεάν σίτιση και στέγαση, εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί, οικονομικοί και οικογενειακοί λόγοι όπως:
· Είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.
· Έχουν αδελφούς ή συζύγους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.
· Είναι άποροι ή διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και για όσο χρόνο οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και μέχρι  την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.
δ)  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει οι αιτούντες μαθητές να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που λειτουργεί η Σχολική Μονάδα.
ε) Μαθητές οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων α, β και γ και στους οποίους παρέχονται σίτιση και στέγαση (Έλληνες, Έλληνες το γένος, υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε) υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ, το ύψος του οποίου ανέρχεται συνολικά σε 900,00 € και καταβάλλεται σε δυο ισόποσες δόσεις των 450,00 €.
· Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία μαθητές στους οποίους παρέχεται δωρεάν σίτιση – στέγαση διακόψουν αναιτιολόγητα τη φοίτησή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν το οριζόμενο από το Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ ποσό των τροφείων, για το διάστημα κατά το οποίο παρέμειναν στη Σχολή και το οποίο εισπράττεται με κάθε νόμιμο μέσο.
· Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς των μαθητών των ΕΠΑ.Σ, προς και από τις Σχολικές μονάδες.
· Οι μαθητές αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπομένων στολών (εξόδου και υπηρεσίας) μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις Σχολικές  μονάδες.
9. Τα θεωρητικά μαθήματα διαρκούν από το μήνα Οκτώβριο μέχρι  Μάιο.         Από το μήνα Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, οι μαθητές  τοποθετούνται με την απόλυτη ευθύνη του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ασκούνται πρακτικά σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται συνέχεια της εκπαίδευσης των μαθητών.
10. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα πλαίσια της συνεργασίας του με αντίστοιχες Σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών για πρακτική άσκηση σε μονάδες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και χορηγεί υποτροφίες σε αποφοίτους του για περαιτέρω σπουδές, επιτυγχάνοντας έτσι και την ευρωπαϊκή διάσταση της τουριστικής εκπαίδευσης.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (ΤΕΕ) Β' Κύκλου
Στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, μονοετούς φοιτήσεως Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή βάση αιτήσεών τους, απολυόμενοι μαθητές (εκπ/κης περιόδου 2006-2007) του Ο.Τ.Ε.Κ, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ, πτυχιούχοι των Τ.Ε.Σ της Σ.Τ.Ε (ειδικότητας Ξενοδοχειακής– Εστιατοριακής Τεχνικής) καθώς και πτυχιούχοι άλλων ισοτίμων σχολών αντίστοιχης ειδικότητας Τ.Ε.Ε Α΄κύκλου:
i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
iii.  Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Αιτήσεις
Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 1ης Αυγούστου έως  και 14ης Σεπτεμβρίου 2007:
α) Στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δραγατσανίου 4, Πλατεία Κλαυθμώνος, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες και
β) στις κατά τόπους Γραμματείες των Σχολικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Μηχανογραφημένη Αίτηση, που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τον Ο.Τ.Ε.Κ, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψήφιου και η σειρά προτίμησης των Σχολικών μονάδων.
2. Τίτλο σπουδών κατά περίπτωση, όπως περιγράφεται παρακάτω:
· Οι απολυόμενοι Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό Σπουδών της Β΄ τάξης Α΄ κύκλου.        
 Σε περίπτωση μη απόλυσης του υποψηφίου λόγω μη επιτυχούς πραγματοποίησης της πρακτικής του άσκησης θα αποκλείεται της επιλογής.
· Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Σ της Σ.Τ.Ε ή Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου), που να έχει επικυρωθεί κατά το έτος που ο υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά του στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο εν ισχύ σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι υγιής και εφ΄ όσον επιλεγεί θα υποβληθεί στις απαιτούμενες, από τον Ο.Τ.Ε.Κ, υγειονομικές εξετάσεις, με δικά του έξοδα, τις οποίες και θα καταθέσει με την εγγραφή του, στη Σχολική μονάδα στην οποία είναι εισαγόμενος.

* Υποψήφιοι Έλληνες το γένος, Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε.
1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
α) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
β) Βεβαίωση της  αρμόδιας Διεύθυνσης  του Υπουργείου Παιδείας για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με αυτούς των ελληνικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου) με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε κλάσμα).       
 Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιο είναι  το Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Δ/νση κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709145-6 και 210-2709064).
γ)  Βεβαίωση Ελληνομάθειας επίπεδου Β΄ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τηλ. 2310-459574 ή Πιστοποιητικό επίπεδου Β΄ από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-997571 ή του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση της Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού δεν ισχύει  για τους απόφοιτους των ελληνικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου ή Τ.Ε.Σ της Σ.Τ.Ε).
2. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Πιστοποιητικό Γέννησης ξενόγλωσσο θα συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του  ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
3.  Επικυρωμένη κάρτα αλλοδαπού – άδεια παραμονής.
· Οι αλλοδαποί υποψήφιοι άνω των 14 ετών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν ατομική άδεια παραμονής, η οποία θα λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα.
· Τα τέκνα αλλοδαπών, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα (ν.2910/2001).
· Εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματος του (ν.3202/2003).
· Οι ομογενείς (Αλβανίας, Σοβιετικής Ένωσης, Τουρκίας κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (καφέ δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής). Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κ.τ.λ.
· Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).
4. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε, υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 1.500,00 € για τους εσωτερικούς μαθητές (σίτιση – στέγαση) και 1.000,00 € για τους εξωτερικούς μαθητές (σίτιση χωρίς στέγαση).

Επιλογή

Οι υποψήφιοι θα εισαχθούν ύστερα από επιλογή ως εξής:
Α. Απολυόμενοι μαθητές των Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ, εφόσον το επιθυμούν δύναται να εγγραφούν με αίτηση τους στο Β΄ κύκλο σπουδών της ίδιας σχολικής μονάδας στην αντίστοιχη ειδικότητα με κριτήριο το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου.
Β. Απολυόμενοι μαθητές αντίστοιχης ειδικότητας άλλου Τ.Ε.Ε του Ο.ΤΕ.Κ και πτυχιούχοι παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Σ.Τ.Ε και Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ με κριτήριο το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας του πτυχίου τους, εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις από τους απολυόμενους της κατηγορίας Α.
Γ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου αντίστοιχης ειδικότητας άλλων φορέων με κριτήριο το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας του πτυχίου τους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
1. Υποψήφιος Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου δεν έχει δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης του Ο.Τ.ΕΚ.
2. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ο.Τ.Ε.Κ και
α. Ανακοινώνονται στον Ημερήσιο Τύπο
β. Καταχωρούνται και παραμένουν για δυο (2) μήνες στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.otek.edu.gr
γ. Αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Σχολικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007, μέσω των οποίων θα ενημερωθούν οι επιλεγέντες μαθητές.
3. Υποψήφιος που περιλαμβάνεται στους επιλεγέντες υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση εγγραφής του ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του, σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Σχολική μονάδα στην οποία έχει εισαχθεί. Στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις ειδοποιούνται οι επόμενοι με την ίδια διαδικασία.
· Πρωτότυπο Πτυχίο Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου ή Πτυχίο Τ.Ε.Σ της Σ.Τ.Ε κατά περίπτωση και ένα φωτοαντίγραφο το οποίο θα επικυρώνεται από το Τ.Ε.Ε του Ο.Τ.Ε.Κ ή Πιστοποιητικό Σπουδών της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου για τους απολυόμενους.
· Υγειονομικές εξετάσεις από Κρατικό Φορέα: α) Καρδιολογική Εξέταση β) Ακτινογραφία Θώρακος γ) Γενική Εξέταση Αίματος και εξέταση για Ηπατίτιδα τύπου Β΄ και C΄ δ) Γενική εξέταση Ούρων ε) Παρασιτολογική Κοπράνων στ) Εξέταση Αίματος κατά V.D.R.L  ζ) Νευρολογική εξέταση η) Δερματολογική εξέταση θ) Εξέταση AIDS.
· Επιλεγέντες ΑμεΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και απόφαση  Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Υγειονομικών Επιτροπών Περιφερειών, οι οποίες εδρεύουν στις κατά τόπους  Νομαρχίες.
Από τις παραπάνω ιατρικές εξετάσεις θα πρέπει να πιστοποιείται η υγεία για το επαγγελματικό αντικείμενο που επέλεξαν οι υποψήφιοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του. Για τυχόν άλλα υφιστάμενα προβλήματα υγείας, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση, εφιστούμε την προσοχή για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων στη Σχολή. Σε περίπτωση απόκρυψης πιθανού ιατρικού ιστορικού η Σχολή  δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα  που θα προκύψουν και θα οφείλονται στο λόγο αυτό.
· Όσοι είναι κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας το οποίο είναι εν ισχύ, δεν θα προσκομίσουν από τις παραπάνω υγειονομικές εξετάσεις όσες απαιτούνται για την έκδοση του Βιβλιαρίου Υγείας.
· Βιβλιάριο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχουν είτε έμμεσα ασφαλισμένοι από τους γονείς είτε άμεσα, εφόσον οι ίδιοι έχουν τις προϋποθέσεις.
· Ειδική διαγνωστική έκθεση – βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, όσοι εκ των επιλεγέντων πάσχουν από διαταραχή του λόγου ( δυσλεξία).
4. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής και του Οικοτροφείου για τους επιλεγέντες μαθητές των Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου είναι υποχρεωτική.
5. Η εκπαίδευση στις Εκπαιδευτικές Μονάδες των Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές.
6. Παρέχεται δωρεάν σίτιση – στέγαση στις παρακάτω κατηγορίες μαθητών των Τ.Ε.Ε  Β΄ κύκλου του Ο.Τ.Ε.Κ , ως εξής:
α) Στους ανήλικους μαθητές – τριες, κατόπιν αιτήσεως των γονέων ή κηδεμόνων τους, για όσο χρόνο είναι ανήλικοι και μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.
β) Στους λοιπούς μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε εκπαιδευτικές μονάδες που διαθέτουν δυνατότητες παροχής στέγασης και σίτισης είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ, να παρέχονται δωρεάν σίτιση και στέγαση, εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί, οικονομικοί και οικογενειακοί λόγοι όπως:
· Είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.
· Έχουν αδελφούς ή συζύγους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.
· Είναι άποροι ή διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και για όσο χρόνο οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και μέχρι  την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.
γ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει οι αιτούντες μαθητές να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που λειτουργεί η Σχολική μονάδα .
δ) Μαθητές οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων α και β στους οποίους παρέχονται σίτιση και στέγαση (Έλληνες, Έλληνες το γένος, υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε) υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ, το ύψος του οποίου ανέρχεται συνολικά  σε 900,00 € και καταβάλλεται σε δυο ισόποσες δόσεις των 450,00 €.
· Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία μαθητές στους οποίους παρέχεται δωρεάν σίτιση – στέγαση διακόψουν αναιτιολόγητα τη φοίτησή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν το οριζόμενο από το Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ ποσό των τροφείων, για το διάστημα κατά το οποίο παρέμειναν στη Σχολή και το οποίο εισπράττεται με κάθε νόμιμο μέσο.
· Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς των μαθητών Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου, προς και από τις Σχολικές μονάδες.
· Οι μαθητές αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπομένων στολών (εξόδου και υπηρεσίας) μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις Σχολικές μονάδες.
7. Οι μαθητές του Β΄ κύκλου μετά τη λήξη του θεωρητικού κύκλου σπουδών δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Ξενοδοχειακές Μονάδες.


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΙΕΚ)
Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ του Ο.Τ.Ε.Κ διετούς φοιτήσεως (4 εξάμηνα) και μονοετούς φοιτήσεως (2 εξάμηνα) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
iii. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου εκτός των υποψηφίων της ειδικότητας Βοηθός Προϊστάμενου Ορόφων οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου Σχολείου.

Αιτήσεις
Κάθε υποψήφιος για κατάρτιση, προκειμένου να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 1ης Αυγούστου έως και 14ης Σεπτεμβρίου 2007:
α) Στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δραγατσανίου 4, Πλατεία Κλαυθμώνος, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες και
β) στις κατά τόπους Γραμματείες των Σχολικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από ώρα 9.30 π.μ μέχρι 14.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Μηχανογραφημένη Αίτηση, που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα χορηγείται από τον Ο.Τ.Ε.Κ, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται  τα στοιχεία του υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων Κατάρτισης και των ειδικοτήτων.
2. Τίτλο σπουδών, τον απαιτούμενο  τίτλο σπουδών κατά περίπτωση:
· Απολυτήριο Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή Πρωτότυπο Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα του υποψηφίου.
· Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου Σχολείου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (απαιτείται μόνο για την ειδικότητα Βοηθός Προϊστάμενου Ορόφων).
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο εν ισχύ σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
4. Τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση  πρώτης ξένης γλώσσας για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (Φωτοτυπία επικυρωμένη ότι είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πτυχίου, από τον αρμόδιο φορέα και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001 και έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 347/2003 και 116/2006). Ο τίτλος της αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτικός για τους υποψηφίους των ειδικοτήτων: Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας και Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου.
5. Τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας για μία από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (Φωτοτυπία επικυρωμένη ότι είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πτυχίου, από τον αρμόδιο φορέα και επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος υπ΄ αριθμ. 50/5.3.2001 και έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 347/2003 και 116/2006).
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για γονέα ή παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, προκειμένου για γονέα ή παιδιά τρίτεκνων οικογενειών.
Την ιδιότητα αυτή αποκτούν γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι:
· Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή
· Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία    σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης ( άρθρο 3 ν.3454/2006).
8. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του   Ν.1599/1986 του υποψηφίου για την ειδικότητα απασχόλησής του ή αναγγελία πρόσληψης του Ν.Δ.2656/53 και 763/70 (φωτοτυπία νόμιμα επικυρωμένη).
9. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό Φορέα ή Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), ότι υπάρχει Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία του γονέα ή του υποψηφίου στον ελλαδικό χώρο στην ειδικότητα επιλογής του.
10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.
Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3,4,10 είναι υποχρεωτικά για τις  ειδικότητες: Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας και Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου.
Τα 1,2,3,10 είναι υποχρεωτικά για τις ειδικότητες Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Βοηθός Προϊστάμενου Ορόφων, Συνοδός Βουνού, Ειδικός Θαλλασοθεραπείας-Spa και Ειδικός Λουτροθεραπείας.

* Υποψήφιοι Έλληνες το γένος, Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε.
1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
α) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα (ο Γενικός Μέσος Όρος σε δεκαδικό).    
Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού, αρμόδιο είναι το Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Δ/νση κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ.: 210-2709145-6 και 210-2709064).
γ)  Βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου Γ΄ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τηλ. 2310-459574 ή Πιστοποιητικό επιπέδου Γ΄ από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-997571 ή του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η προσκόμιση της Βεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού δεν ισχύει για τους απόφοιτους ελληνικών σχολείων.
2. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Πιστοποιητικό Γέννησης ξενόγλωσσο  θα συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του  ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
3.  Επικυρωμένη κάρτα αλλοδαπού – άδεια παραμονής.
· Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν ατομική άδεια παραμονής.
· Εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματος του (ν.3202/2003).
· Οι ομογενείς (Αλβανίας, Σοβιετικής Ένωσης, Τουρκίας κ.τ.λ) θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (καφέ δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής). Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κ.τ.λ.
· Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολο τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.).
4. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε, για εκπαίδευση  υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 480,00 € για κάθε εξάμηνο κατάρτισης.

Επιλογή
Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ, γίνεται με μοριοδότηση με τα εξής κριτήρια:
i. Ο βαθμός του  απαιτούμενου τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου, Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου Σχολείου). Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
ii. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα:
Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη διακοσάδα (200άδα) ή ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12 μόρια) δηλαδή:
§ Από 100 ημερομίσθια και πάνω υπολογίζεται διακοσάδα.
§ Από 6 μήνες και πάνω υπολογίζεται έτος.
§ Από 13 ημέρες και πάνω υπολογίζεται μήνας.
iii. Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Ως έτος εκκίνησης μοριοδότησης θεωρείται το έτος 1988.
iv. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας και συνοδευόμενο από  πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας   Πολυτέκνων Ελλάδας, τέσσερα (4) μόρια.
v. Η ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, τέσσερα (4) μόρια.
vi. Την πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη  γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε (15) μόρια για την πολύ  καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.
vii. Την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου Β2, αντίστοιχα.
* Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής  αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης (Βλέπε ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ). 
viii. Η ύπαρξη οικογενειακής τουριστικής επιχείρησης στον ελλαδικό χώρο ή του υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.

Πληροφορίες για επιλεγέντες των ΙΕΚ
1. Υποψήφιος που βάση των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.
2. Υποψήφιος ο οποίος έχει συμπληρώσει Μηχανογραφημένη αίτηση για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ και για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ, σε περίπτωση επιτυχίας του και στις δύο βαθμίδες θα φοιτήσει στην βαθμίδα (Ι.Ε.Κ ή ΕΠΑ.Σ), την οποία έχει υπευθύνως δηλώσει προς τον Ο.Τ.Ε.Κ με την κατάθεση των δικαιολογητικών του.
3. Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Σχολικές Μονάδες και στην Ιστοσελίδα του Ο.Τ.Ε.Κ. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ.
4. Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ και
α. Ανακοινώνονται στον Ημερήσιο Τύπο
β.Καταχωρούνται και παραμένουν για δυο (2) μήνες στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.otek.edu.gr
γ. Αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Σχολικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007, μέσω των οποίων θα ενημερωθούν οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι.
5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά καθορίζουν: Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο γνώσης της  ξένης γλώσσας και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ.
6. Ο εισαγόμενος υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση εγγραφής του, με τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ στο οποίο έχει εισαχθεί, σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων προκειμένου, στην περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις, να ειδοποιηθούν έγκαιρα με την ίδια διαδικασία οι επόμενοι με σειρά κατάταξης μορίων: 
- Πρωτότυπο τίτλο σπουδών. 
- Απόδειξη κατάθεσης στον λογαριασμό του Ο.Ε.Ε.Κ των τελών εγγραφής τους στα Ι.Ε.Κ. Οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στον λογαριασμό όψεως του ΝΠΔΔ “Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, στην Εμπορική Τράπεζα με αριθμό 83392151 μέχρι την ημερομηνία της λήξης των εγγραφών το ποσό των 45,00 € για το πρώτο εξάμηνο κατάρτισης (κατά την ημέρα εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ θα πρέπει να καταθέσουν την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης του παραπάνω ποσού). Το ποσό αυτό απαιτείται για κάθε περαιτέρω εξάμηνο. 
- Υγειονομικές εξετάσεις από Κρατικό Φορέα:
α) Ακτινογραφία Θώρακος με γνωμάτευση β) Παρασιτολογική κοπράνων, γ) Αυστραλιανό Αντιγόνο, δ) Αντισώματα Ηπατίτιδας C ε) Εξέταση AIDS.
 Με τις ως άνω εξετάσεις  και μια φωτογραφία, οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Υγιεινής της Νομαρχίας, προκειμένου να αποκτήσουν Βιβλιάριο Υγείας, το οποίο θα προσκομίσουν στο Ι.Ε.Κ, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του ο Προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ.
· Επιλεγέντες ΑμεΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και απόφαση  Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Υγειονομικών Επιτροπών Περιφερειών, οι οποίες εδρεύουν στις κατά τόπους  Νομαρχίες.
7. Οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι (Έλληνες, Έλληνες το γένος, Αλλοδαποί  υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε) με την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης καταβάλουν εφάπαξ το ποσό των 240,00 € στην Τράπεζα Ελλάδος στον αριθμό Λογαριασμού 24/26/263855. Η μη καταβολή  των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για την κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό.
8. Οι οικονομικά ασθενείς καταβάλλουν δίδακτρα τα οποία ανέρχονται σε ποσό ύψους 120,00 €, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.340,00 € και το αποδεικνύουν με την οικογενειακή φορολογική δήλωση, ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πόσο των 4.410,00 € και το αποδεικνύουν με ατομική φορολογική δήλωση και ό,τι άλλο αποδεικνύει ότι ο αιτών ζει μόνος.
9. Το ίδιο ποσό καταβάλλουν και οι καταρτιζόμενοι που οι οικογένειες τους διαμένουν μόνιμα σε περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ανάγκης (π.χ. σεισμόπληκτες, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς).
10. Τα ανωτέρω ποσά θα αναπροσαρμόζονται ανά έτος κατάρτισης, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ, με αύξηση, η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει τους δείκτες τιμών καταναλωτή.
11. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε, θα καταβάλουν δίδακτρα 480,00 € στην Τράπεζα Ελλάδος στον αριθμό Λογαριασμού 24/26/263855. Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται τη μη εγγραφή του υποψηφίου για την κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό.
12. Καταρτιζόμενοι Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι και ΑμεΑ απαλλάσσονται από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα.
13. Στους επιτυχόντες των ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ δεν παρέχεται σίτιση-στέγαση.
14. Οι καταρτιζόμενοι αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπομένων στολών (εξόδου και υπηρεσίας) και ότι άλλο απαιτείται κατά ειδικότητα για την κατάρτισή τους μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις μονάδες Κατάρτισης.
15. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ προς και από τις μονάδες Κατάρτισης.
16. Παρέχεται θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Οι καταρτιζόμενοι ασκούνται πρακτικά σε Ξενοδοχειακές και λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα κατάρτισης κάθε ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται συνέχεια του προγράμματος κατάρτισης  στα Ι.Ε.Κ.

Πληροφορίες
Προκήρυξη και πληροφορίες για την επιλογή υποψηφίων στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού (Δραγατσανίου 4, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 59), τηλέφωνα: 210-3244578, 210-3250977 ή στις παρακάτω Διευθύνσεις των Σχολικών μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Αναβύσσου Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών– Σουνίου, τηλ.: 22910-42294,37009, 37024. 
ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Ηρακλείου Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.: 2810-7613 63, 2810- 332927. 
ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Μακεδονίας Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920-23257,23920-75919. 
ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Ρόδου Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος, τηλ.: 22410-74445, 22410-24353. 
ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε–Ι.Ε.Κ Κέρκυρας Ξενοδοχείο “ΓΑΛΑΞΙΑΣ” Γουβιά Κέρκυρας, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030. 
ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε Γαλαξειδίου  Γαλαξείδι Φωκίδας, τηλ.: 22650-41997-8.
ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε Θράκης Ξενοδοχείο ¨ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ¨ 4ο χλμ. Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη, τηλ.:  25510-25288.
ΕΠΑ.Σ-Τ.Ε.Ε Ναυπλίου Ξενοδοχείο “ΑSTERIA” Τολό Αργολίδας, τηλ.: 27520-59229, 27520-58136.
Ι.Ε.Κ Αθήνας Φαραντάτων 4 Αμπελόκηποι Αθήνας, τηλ: 210-7782655 (μόνο πληροφορίες όχι κατάθεση δικαιολογητικών)
Επίσης στις κατά τόπους Νομαρχίες (Γραφείο Νομάρχη), Γραφεία του Ε.Ο.Τ και στα Κέντρα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ).
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων,  διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:     
α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ή (DALF C2) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ε) Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:     
α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level C1) Level 3 – Proficient User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή (DALF C1) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau operationell του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) ή ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ή PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbstandiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ή CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ε) Για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:     
α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του ΠανεπιστημίουMICHIGAN ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2 − Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) ή (DELF B2) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πα−νεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe ή Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
ε) Για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) ή DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι−
πέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής (άριστη, πολύ καλή και καλή) γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, εφόσον τα τελευταία αυτά έχουν τμήμα ή σχολή αγγλικής φιλολογίας ή γλώσσας και είναι πιστοποιημένα ή αναγνωρισμένα από αρμόδιο φορέα της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο ή συνεργάζονται για τη διενέργεια των εξετάσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών με φορέα που είναι πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, από πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα είναι αποδεκτά
σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται χώρα, στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική (άρθρο 1 π.δ. 116/2006 ΦΕΚ 115/9.6.2006).
Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής (άριστη, πολύ καλή και καλή), σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσουν, πέραν του τίτλου σπουδών, προς απόδειξη των όρων αποδοχής αυτού, βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημίου στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου ή του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβείαή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.
γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved