ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σε ποιά μαθήματα εξετάζονται τα υποψήφια στελέχη της αγοράς (15/10/07)


Αθήνα 15.10.2007, 22:21
Την ύλη των εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται όσοι επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας στελέχους της αγοράς, καθόρισαν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδας.

Ειδικότερα, η ύλη των εξετάσεων αφορά πιστοποίηση στελεχών Α.Ε.Ε.Δ., Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Ε.Χ. και πιστωτικών ιδρυμάτων και είναι η ακόλουθη: 

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Χρηματοπιστωτικά μέσα
1.1.1 Πρωτογενή χρηματοπιστωτικά μέσα
1.1.2 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
1.2 Επενδυτικές υπηρεσίες
1.2.1 Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
1.2.2 Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες
1.2.3 Ανώνυμες εταιρείες, όμιλοι εταιρειών, συνδεδεμένες εταιρείες
1.3 Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ίδρυση και λειτουργία)
1.3.1 Ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
1.3.2 Πιστωτικά ιδρύματα
1.3.3 Ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και διαμεσολάβησης στην αγοραπωλησία αξιών (ΕΠΕΥ του άρθρου 27, παρ. 2)
1.3.4 Ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ)
1.4 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ίδρυση και λειτουργία)
1.4.1 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων(ΑΕΔΑΚ)
1.4.2 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)
1.5 Κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις προστασίας των επενδυτών
1.5.1 Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
1.5.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1.5 2.2 Ελληνικές ΕΠΕΥ
1.5.2.3 Κοινοτικές ΕΠΕΥ
1.5.2 Ενημέρωση επενδυτών
1.5.3.1 Συνεχείς υποχρεώσεις ΕΠΕΥ
1.5.3.2 Συνεχείς υποχρεώσεις ΑΕΔΑΚ−ΑΕΕΧ
1.5.3 Κώδικες Δεοντολογίας
1.5.4.1 Κώδικας Δεοντολογίας ΕΠΕΥ
1.5.4.2 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ
1.6 Συστήματα ασφάλισης συναλλαγών και επενδυτών
1.6.1 Επικουρικό Κεφάλαιο
1.6.2 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο
1.6.3 Όρια και εγγυήσεις συναλλαγών

2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
2.1 Οργανωμένες αγορές και φορείς διαχείρισής τους
2.1.1 Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά χρηματιστηρίου και οργανωμένης αγοράς
2.1.2 Διοίκηση και διακυβέρνηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.)
2.1.3 Οι αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών
2.2 Μέλη αγορών του Χ.Α.
2.2.1 Κτήση ιδιότητας μέλους Χ.Α.
2.2.2 Υποχρεώσεις μελών Χ.Α.
2.2.3 Υποχρεώσεις ειδικών διαπραγματευτών Χ.Α.
2.3 Χρηματιστηριακές συναλλαγές
2.3.1 Διαδικασίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών πελατών (rule book)
2.3.2 Διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών (rule book)
2.3.3 Διαδικασίες καταγραφής ιδιοκτησίας και θεματοφυλακής τίτλων (rule book)
2.3.4 Κανόνες διενέργειας συναλλαγών (ανοιχτές πωλήσεις, συναλλαγές περιθωρίου, δανεισμός τίτλων, πακέτα, όρια διακύμανσης τιμών, ειδική διαπραγμάτευση κλπ.)

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
3.1 Διαδικασία εισαγωγής - διαγραφής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά
3.1.1 Κριτήρια εισαγωγής
3.1.2 Ενημερωτικό δελτίο – περιεχόμενο και έγκριση
3.1.3 Δημόσια εγγραφή
3.1.3.1 Αρχική δημόσια εγγραφή
3.1.3.2 Αναδοχή αξιών και προσδιορισμός τιμής
3.1.3.3 Κατανομή αξιών σε επενδυτές, εισαγωγή αξιών προς διαπραγμάτευση
3.1.4 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρίας
3.1.5 Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή κινητών αξιών
3.2 Υποχρεώσεις διαφάνειας και διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών
3.2.1 Υποχρεώσεις συνεχούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
3.2.1.1 Οικονομικές καταστάσεις
3.2.1.2 Λογιστικά πρότυπα, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
3.2.2 Υποχρεώσεις ευαίσθητης (ad hoc) πληροφόρησης
3.2.2.1 Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου βασικών μετόχων
3.2.2.2 Γνωστοποίηση σημαντικών εταιρικών γεγονότων
3.2.2.3 Γνωστοποίηση εταιρικών πράξεων και αγοράς ιδίων μετοχών
3.2.3 Εταιρική διακυβέρνηση και υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
4.1 Προνομιακές πληροφορίες και υπόχρεα πρόσωπα
4.2 Yποχρέωση γνωστοποίησης προνομιακών πληροφοριών
4.3 Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών υπόχρεων προσώπων
4.4 Άλλες υποχρεώσεις
4.5 Υποχρέωση αποτροπής κατάχρησης αγοράς
4.5.1 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών
4.5.2 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς
4.5.3 Υποχρεώσεις φορέων της αγοράς για την πρόληψη κατάχρησης αγοράς

5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων
5.1.1 Ο ν. 2331/1995 για την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με το ν 3424/2005
5.1.2 Υποχρεώσεις προσώπων για αναφορά παράνομων συμπεριφορών
5.1.3 Η ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 (Παράρτημα 4)
5.1.4 Απόφαση 23/404/22.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

6. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
6.1 Αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
6.2 Αρμοδιότητα Τράπεζας Ελλάδος

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
1. Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Κινητές Αξίες (α1)
1.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (κίνδυνος, απόδοση)
1.2 Χρονική αξία χρήματος
1.3 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυμβαλλομένου, συστημικός)
1.4 Σχέση κινδύνου και απόδοσης
1.5 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
1.5.1 Δείκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη)
1.5.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών
1.5.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς
1.6 Δομή και οργάνωση αγορών
1.6.1 Οργανωμένες−OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δημοπρασίας
1.6.2 Πρωτογενείς−δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγορές
1.7 Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών
1.7.1 Λήψη−διαβίβαση−εκτέλεση εντολών πελατών
1.7.2 Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών
1.7.3 Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων
1.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηριστικά)
1.9 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά)
1.10 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά)
1.11 Χρηματιστηριακοί Δείκτες (ΓΔΧΑ, FTSE−20, FTSE−40, κλπ)
2. Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα (α2)
2.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (κίνδυνος, απόδοση)
2.2 Χρονική αξία χρήματος
2.3 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυμβαλλομένου)
2.4 Σχέση κινδύνου και απόδοσης
2.5 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
2.5.1 Δείκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη)
2.5.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών
2.5.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς
2.6 Δομή και οργάνωση αγορών
2.6.1 Οργανωμένες−OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δημοπρασίας
2.6.2 Πρωτογενείς−δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγορές
2.7 Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών
2.7.1 Λήψη−διαβίβαση−εκτέλεση εντολών πελατών
2.7.2 Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών
2.7.3 Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων
2.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηριστικά)
2.9 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά)
2.10 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά)
2.11 Χρηματιστηριακοί Δείκτες (ΓΔΧΑ, FTSE−20, FTSE−40, κλπ)
2.12 Εισαγωγή στις αγορές παραγώγων
2.13 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (βασικά χαρακτηριστικά)
2.13.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards− FRAs)
2.13.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
2.13.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options)
2.13.4 Ανταλλαγές (swaps)
2.14 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage)
2.15 Θέσεις στην αγορά μετρητοίς
2.16 Αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
2.17 Παράγωγα προϊόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών
3 Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες (β1)
(προϋπόθεση συμμετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (α1) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού).
3.1 Βασικές έννοιες και εργαλεία οικονομικής πολιτικής
3.2 Δείκτες συγκυρίας (economic indicators)
3.3 Διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα (αγορά συν/τος, τρέχουσες−προθεσιακές αγορές)
3.4 Συγχωνεύσεις και εξαγορές (βασικές έννοιες− διαδικασίες)
3.5 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων
3.6 Έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών
3.7 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
3.8 Μετοχικοί τίτλοι (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
3.9 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
3.10 Τιτλοποίηση (securitization) (κλασική τιτλοποίηση)
3.11 Δομημένα προϊόντα (μορφές, κίνδυνοι, απόδοση)
4 Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών (β)
(προϋπόθεση συμμετοχής η κατοχή των πιστοποιητικών (α1) και (α2) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη των πιστοποιητικών αυτών).
4.1 Βασικές έννοιες και εργαλεία οικονομικής πολιτικής
4.2 Δείκτες συγκυρίας (economic indicators)
4.3 Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (μηχανισμοί αγοράς συναλλαγματος, τρέχουσες−προθεσμιακές αγορές)
4.4 Συγχωνεύσεις και εξαγορές (βασικές έννοιες − διαδικασίες)
4.5 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων
4.6 Έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών
4.7 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
4.8 Μετοχικοί τίτλοι (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
4.9 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης)
4.10 Τιτλοποίηση (securitization) (κλασική−συνθετική τιτλοποίηση)
4.11 Δομημένα προϊόντα (τύποι, κίνδυνοι, απόδοση)
4.12 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (αποτίμηση)
4.12.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards)
4.12.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
4.12.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options)
4.12.4 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps)
4.12.5 Σύνθετα παράγωγα
4.12.6 Πιστωτικά παράγωγα (CDOs, TRS, CLN)
4.13 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage)
4.14 Αντιστάθμιση αγοράς (long hedging) και πώλησης (short hedging)
4.15 Αντιστάθμιση με χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης (option hedging)
4.16 Ασφάλιση χαρτοφυλακίου (portfolio insurance)
4.17 Έννοια και πρακτικές της κερδοσκοπίας
5 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (γ)
(προϋπόθεση συμμετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (β) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού).
5.1 Στατιστικές έννοιες
5.2 Θεωρία χαρτοφυλακίου
5.3 Υποδείγματα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
5.4 H αποτελεσματικότητα των Αγορών (Market efficiency)
5.5 Ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου
5.6 Επιλογή τίλων, κατανομή επενδύσεων, και συγχρονισμός αγοράς (market timing)
5.7 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών επενδυτών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισμοί)
5.8 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου θεσμικών επενδυτών (στόχοι, ορίζοντας περιορισμοί)
5.9 Διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών
5.10 Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων
5.11 Στρατηγικές αντιστάθμισης
5.11.1 Αντιστάθμιση συστηματικού κινδύνου
5.11.2 Αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου
5.11.3 Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
5.11.4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου
5.12 Μέγιστη δυνητική ζημία (Value−at−risk)
5.13 Μέτρηση απόδοσης και ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου
6 Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες (δ)
(προϋπόθεση συμμετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (γ) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού).
6.1 Βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές
6.2 Εργαλεία οικονομικής πολιτικής (Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική)
6.3 Οικονομικοί κύκλοι
6.4 Μικροοικονομική ανάλυση (τιμολόγηση, δομή αγοράς)
6.5 Κλαδική ανάλυση
6.6 Αρχές και πρακτικές λογιστικής (ΔΛΠ)
6.7 Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
6.8 Εταιρική διακυβέρνηση
6.9 Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχείρησης
6.10 Χρηματοδοτικές αποφάσεις (έκδοση ομολ. δανείου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)
6.11 Καμπύλη απόδοσης επιτοκίων (χαρακτηριστικά, υπολογισμός, σημασία)
6.12 Αποτίμηση ομολόγων (μέθοδοι, διάρκεια, κυρτότητα)
6.13 Αποτίμηση μετοχών (μέθοδοι, θεμελιώδης ανάλυση, τεχνική ανάλυση)
6.14 Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων (Συμβόλαια, ΣΜΕ, δικαιώματα προαίρεσης, κ.λπ.)
6.15 Αποτίμηση άλλων τίτλων (ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα, real options).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved