ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ο νόμος 5094/2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις» 

Proslipsis.gr | Αθήνα 14.03.2024, 00:41

Δημοσιεύθηκε πριν από λίγο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α' σρ. 39/2024) ο νόμος 5094/2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος αποτελείται από 10 μέρη και 215 άρθρα.

* Ακολουθεί πίνακας των περιεχομένων του νόμου.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός

Άρθρο 2
Αντικείμενο


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3 
Ένταξη Τμημάτων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετονομασία των Τμημάτων αυτών

Άρθρο 4
Ένταξη Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άρθρο 5
Ίδρυση Σχολής Θετικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άρθρο 6
Ίδρυση Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άρθρο 7 
Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Άρθρο 8
Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Εργοθεραπείας - Ίδρυση Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας

Άρθρο 9
Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Συγχώνευση Τμημάτων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Άρθρο 10 
Μεταφορά προσωπικού

Άρθρο 11 
Ρυθμίσεις φοιτητικών θεμάτων

Άρθρο 12 
Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων


ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 13 
Σκοπός

Άρθρο 14 
Αντικείμενο


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Άρθρο 15
Διακριτικός τίτλος - Έδρα - Παραρτήματα - Υπηρεσιακές Μονάδες

Άρθρο 16 
Αποστολή - Σκοπός


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΧΟΛΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 17 
Ακαδημαϊκή διάρθρωση - διαδικασία ένταξης προγραμμάτων σπουδών

Άρθρο 18 
Ακαδημαϊκές και λειτουργικές Μονάδες Σχολών

Άρθρο 19
Διδασκαλία στις Θεματικές Ενότητες και Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες - Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού

Άρθρο 20
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών - Συγκρότηση - Αρμοδιότητες - Σύνθεση

Άρθρο 21
Θεσμικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 22 
Τίτλοι - διαδικασία εγγραφής - αριθμός θέσεων και εισαγωγή φοιτητών

Άρθρο 23
Υλικοτεχνικές δαπάνες φοιτητών

Άρθρο 24
Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Άρθρο 25
Αξιολόγηση φοιτητών

Άρθρο 26 
Φοιτητές Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος άλλου ιδρύματος

Άρθρο 27
Απόκτηση μεταπτυχιακού - διδακτορικού τίτλου ή διπλώματος

Άρθρο 28
Πιστοποιητικά παρακολούθησης και επιμόρφωσης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 29
Ακαδημαϊκό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 30
Εργασιακές σχέσεις και έργο διδακτικού - εκπαιδευτικού προσωπικού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 31
Πόροι - Διαχείριση

Άρθρο 32 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 33 
Ίδρυση Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 34 
Νομική υπηρεσία Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Άρθρο 35 
Κέντρο Ανάπτυξης, Πιστοποίησης και Αξιολόγησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 36 
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης


ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 37 
Σκοπός

Άρθρο 38 
Αντικείμενο


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 39
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των Παραρτημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην αλλοδαπή - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 40
Διαδικασία ανάδειξης εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης - Τροποποίηση παρ. 3, αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4957/2022

Άρθρο 41
Δυνατότητα συμμετοχής του αρχαιότερου κατά σειρά μέλους της Συγκλήτου στη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων - Δυνατότητα υποψηφιότητας για την θέση του Αντιπρυτάνεως και σε αποχωρήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας - Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 11 του ν. 4957/2022

Άρθρο 42
Αντιπρυτάνεις - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4957/2022

Άρθρο 43
Ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 14 ν. 4957/2022

Άρθρο 44
Αρμοδιότητες Πρύτανη  - Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 15 ν. 4957/2022

Άρθρο 45
Εξαίρεση της επιλογής μελών Επιστημονικών Επιτροπών από τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρύτανη - Τροποποίηση παρ. 4, προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16 του ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ
Άρθρο 46
Αρμοδιότητα Κοσμητείας για τη μετακίνηση μέλους Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού εντός του ίδιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Κοσμήτορα - Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4957/2022

Άρθρο 47
Αναπλήρωση του Κοσμήτορα - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 25 του ν. 4957/2022

Άρθρο 48
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Τμήματος - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 30 του ν. 4957/2022

Άρθρο 49
Διαδικασία εκλογής Προέδρου ή Αντιπροέδρου - Τροποποίηση παρ. 1 και 8 άρθρου 32 ν. 4957/2022

Άρθρο 50 Proslipsis.gr
Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος επί των αδειών κατηγοριών προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση (περ. η) παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 33 ν. 4957/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 51
Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 48 ν. 4957/2022

Άρθρο 52
Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 51 του ν. 4957/2022

Άρθρο 53
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  - Τροποποίηση παρ.  1 άρθρου 52 ν. 4957/2022

Άρθρο 54
Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Κλινικής - Τροποποίηση παρ. 3 και 8 άρθρου 55 ν. 4957/2022

Άρθρο 55
Προσωπικό πανεπιστημιακής κλινικής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 57 ν. 4957/2022

Άρθρο 56
Εγκατάσταση εξοπλισμού σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και σε κλινικές νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Διαχείριση εσόδων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 57
Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 70 ν. 4957/2022

Άρθρο 58
Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών από τρίτες χώρες στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής - Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 59
Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 81 ν. 4957/2022

Άρθρο 60
Αρμοδιότητες οργάνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 82 ν. 4957/2022

Άρθρο 61
Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τέλη φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 84 του ν. 4957/2022

Άρθρο 62
Κοινά προγράμματα διδακτορικών σπουδών - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 90 του ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Άρθρο 63
Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης  - Τροποποίηση παρ.  2 άρθρου 98 ν. 4957/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Άρθρο 64
Ρυθμίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 101 του ν. 4957/2022

Άρθρο 65
Όργανα διοίκησης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4957/2022

Άρθρο 66
Πόροι Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 105 ν. 4957/2022

Άρθρο 67
Πρόσβαση φοιτητών τρίτων χωρών σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών - Προσθήκη άρθρου 111Α στον ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 68
Συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 114 ν. 4957/2022

Άρθρο 69
Αρμοδιότητα του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης επί της σύναψης συμβάσεων συνεργασίας και προγραμματικών συμφωνιών - Τροποποίηση περ. κγ) παρ. 1 άρθρου 115 ν. 4957/2022

Άρθρο 70
Επιστημονικός Υπεύθυνος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 118 ν. 4957/2022

Άρθρο 71
Αμοιβές εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 120 ν. 4957/2022

Άρθρο 72
Συνεργασία Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης με άλλους φορείς - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 122 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 73
Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 126 ν. 4957/2022

Άρθρο 74
Θέματα μισθολογικών αποδοχών διδακτικού προσωπικού - Τροποποίηση περ. Ε’ παρ. 2 άρθρου 288 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 75
Προγραμματισμός προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4957/2022

Άρθρο 76
Εξέλιξη μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 140 ν. 4957/2022

Άρθρο 77
Διαδικασία μονιμοποίησης ή εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 141 ν. 4957/2022

Άρθρο 78
Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 147 ν. 4957/2022

Άρθρο 79
Διαδικασία διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 149 ν. 4957/2022

Άρθρο 80
Έλεγχος νομιμότητας από τον Πρύτανη - Τροποποίηση άρθρου 150 ν. 4957/2022

Άρθρο 81
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 152 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 82 
Ώρες απασχόλησης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 155 ν. 4957/2022

Άρθρο 83
Ασυμβίβαστα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 159 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 84
Διεύρυνση θεσμού «Συνεργαζόμενου Καθηγητή» - Δικαιώματα συνεργαζόμενων καθηγητών - Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 169 ν. 4957/2022

Άρθρο 85
Ομότιμοι Καθηγητές - Αφυπηρετήσαντα mέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση άρθρου 170 ν. 4957/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 86
Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας  - Διαδικασία εκλογής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 215 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 87
Αρμοδιότητες Επιτροπής Δεοντολογίας - Προσθήκη περ.  ε) στην παρ.  2 του άρθρου 217 του ν. 4957/2022

Άρθρο 88
Αρμοδιότητα Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 220 ν. 4957/2022

Άρθρο 89
Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 222 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’
ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άρθρο 90
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 223 ν. 4957/2022

Άρθρο 91
Σταδιακή κατάργηση χαρτιού εκτύπωσης - Τροποποίηση άρθρου 227 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 92
Εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κατανομή του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4653/2020

Άρθρο 93
Κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4653/2020


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 94
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 229 ν. 4957/2022

Άρθρο 95
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών - Τροποποίηση περ. γ) και ι) άρθρου 232 ν. 4957/2022

Άρθρο 96
Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Προσωπικού που διατελούν σε άδεια ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 234 ν. 4957/2022

Άρθρο 97
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας - Αντικατάσταση περ. κα) παρ. 2 άρθρου 235 ν. 4957/2022

Άρθρο 98
Ενίσχυση προσωπικού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 237 ν. 4957/2022

Άρθρο 99
Προϋπολογισμός έργων/προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 5 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 239 του ν. 4957/2022

Άρθρο 100
Ανάληψη υποχρέωσης  - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 και παρ. 4 άρθρου 240 ν. 4957/2022

Άρθρο 101
Ομάδα Έργου - Απασχόληση σε έργα/προγράμματα - Τροποποίηση παρ. 2, περ. δ) παρ. 4 και παρ. 7 άρθρου 243 ν. 4957/2022

Άρθρο 102
Θέματα αποδοχών - Τροποποίηση παρ. 1, 3, και 4 άρθρου 246 ν. 4957/2022

Άρθρο 103
Μετακινήσεις - Τροποποίηση άρθρου 248 ν. 4957/2022

Άρθρο 104
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών - Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 254 του ν. 4957/2022

Άρθρο 105
Διασύνδεση και Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας - Προσθήκη άρθρου 255Α στον ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Άρθρο 106 Proslipsis.gr
Αρμοδιότητα Συμβουλίου Διοίκησης  - Εταιρείες τεχνοβλαστών - Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 1 άρθρου 14 ν. 4957/2022

Άρθρο 107
Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων - Ρυθμίσεις για τη μεταφορά τεχνολογίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 47 ν. 4957/2022

Άρθρο 108
Δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας πανεπιστημιακών εργαστηρίων - Τροποποίηση περ. η) παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4957/2022

Άρθρο 109
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών - Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 2 άρθρου 91 ν. 4957/2022

Άρθρο 110
Βιομηχανικά διδακτορικά - Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4957/2022

Άρθρο 111
Αρμοδιότητες των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 131 του ν. 4957/2022

Άρθρο 112
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας - Τροποποίηση περ. ι) άρθρου 136 ν. 4957/2022

Άρθρο 113
Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 143 ν. 4957/2022

Άρθρο 114
Χρηματοδότηση μονάδας μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας - Τροποποίηση άρθρου 211 ν. 4957/2022

Άρθρο 115
Θέματα οικονομικής διαχείρισης - Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 237 ν. 4957/2022

Άρθρο 116
Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 257 ν. 4957/2022

Άρθρο 117
Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση άρθρου 262 ν. 4957/2022

Άρθρο 118
Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 261 του ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 119
Απογραφή της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Προσθήκη άρθρου 260Α στον ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ’
ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
Άρθρο 120
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 7 άρθρου 269 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 121
Χορήγηση υποτροφιών αριστείας, βραβείων και ανταποδοτικών υποτροφιών - Τροποποίηση άρθρου 283 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 122
Ίδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Εταιρείες - Τροποποίηση άρθρου 292 ν. 4957/2022

Άρθρο 123
Ίδρυση Εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση άρθρου 293 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Άρθρο 124
Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4957/2022


Άρθρο 125
Αξιολόγηση περιόδων σπουδών στην αλλοδαπή από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση άρθρου 298 ν. 4957/2022

Άρθρο 126
Περίοδος σπουδών - Αξιολόγηση περιόδων σπουδών - Ορισμοί - Προσθήκη περ. ιδ) και ιε) στο άρθρο 299 του ν. 4957/2022

Άρθρο 127
Μέλη και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 301 ν. 4957/2022

Άρθρο 128
Βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής - Προσθήκη άρθρου 314Α στον ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 129
Παράταση της θητείας των Επιτροπών Έρευνας και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 130 
Σκοπός

Άρθρο 131 
Αντικείμενο

Άρθρο 132 
Ορισμοί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Άρθρο 133
Αποστολή των παραρτημάτων - Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 134
Νομική φύση - Σκοπός - Επωνυμία - Κεφάλαιο παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 135 
Όργανο διοίκησης του παραρτήματος - Nομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 136
Κρατική εποπτεία των παραρτημάτων - Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 137
Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων - Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 138
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 139
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων - Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 140
Νέες Σχολές - Νέα προγράμματα σπουδών

Άρθρο 141
Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 142
Ανάκληση απόφασης χορήγησης άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας του παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 143
Κυρώσεις

Άρθρο 144
Μητρώο Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 145
Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Άρθρο 146
Τίτλοι σπουδών

Άρθρο 147
Φοιτητές με δικαίωμα εγγραφής - Μητρώο φοιτητών και Αξιολόγηση - Αποφοίτηση

Άρθρο 148
Χορήγηση υποτροφιών

Άρθρο 149
Ερευνητικό έργο παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 150
Ακαδημαϊκή ελευθερία

Άρθρο 151
Εσωτερικός Κανονισμός παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 152
Ακαδημαϊκά όργανα του παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 153
Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό

Άρθρο 154
Ειδικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

Άρθρο 155
Ιστότοποι παραρτημάτων - Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Άρθρο 156
Πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3369/2005

Άρθρο 157
Απασχόληση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 53 ν. 4763/2020

Άρθρο 158
Απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων - Προσθήκη παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρο 54 του ν. 4763/2020


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 159
Ρύθμιση για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας στους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Άρθρο 160
Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια νηπιαγωγεία - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 12 ν. 1566/1986

Άρθρο 161
Επιλογή προϊσταμένου σε μονοθέσια δημοτικά σχολεία - Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 1566/1985

Άρθρο 162
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 232 ν. 4823/2021

Άρθρο 163
Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας Συμβούλων Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης - Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Άρθρο 164
Οδοιπορικά έξοδα Συμβούλων Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4823/2021 - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 9 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 165
Ρυθμίσεις για το μόνιμο προσωπικό των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4823/2021


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 166
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4692/2020

Άρθρο 167
Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων απόφοιτων Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 24Α του ν. 4763/2020

Άρθρο 168
Εξαιρέσεις από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών - Προσθήκη κατηγορίας στις εξαιρέσεις από τις εξετάσεις για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών  - Τροποποίηση παρ. 4 και 17 άρθρου 19 ν. 4559/2018

Άρθρο 169
Ρύθμιση για διακρινόμενους αθλητές - Τροποποίηση άρθρου 410 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 170
Ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας - Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4823/2021

Άρθρο 171
Κέντρα Καινοτομίας - Τροποποίηση περ. δ) παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρου 29 ν. 4823/2021


ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 172
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 173
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 174
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 175
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Άρθρο 176
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

Άρθρο 177
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’

Άρθρο 178
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’

Άρθρο 179
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 180
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’ - Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 417 του ν. 4957/2022

Άρθρο 181
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’ - Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 418 του ν. 4957/2022

Άρθρο 182
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’ - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 419 ν. 4957/2022

Άρθρο 183
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’- Προσθήκη παρ. 2, 3, και 4 στο άρθρο 420 του ν. 4957/2022

Άρθρο 184
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’ - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 421 ν. 4957/2022

Άρθρο 185
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ’ - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 426 του ν. 4957/2022


Άρθρο 186
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ’ - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 434, αντικατάσταση παρ. 3, προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 435 του ν. 4957/2022

Άρθρο 187
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ’ - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 436, παρ. 3 στο άρθρο 437 του ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’
Άρθρο 188
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 189
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Άρθρο 190
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

Άρθρο 191
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’
Άρθρο 192
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’ - Προσθήκη παρ. 2Β στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020


ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 193
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 194
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 195
Μεταβατικές διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 196
Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 463 ν. 4957/2022

Άρθρο 197
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις για τις λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 465 ν. 4957/2022

Άρθρο 198
Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανισμούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 469 ν. 4957/2022

Άρθρο 199
Τελικές - μεταβατικές διατάξεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 473 ν. 4957/2022


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’
Άρθρο 200
Ρύθμιση σχετικά με την ημερομηνία σύναψης της ηλεκτρονικής σύμβασης εργασίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. κατά τις προσλήψεις του Σεπτεμβρίου 2023 για το έτος 2023-2024

Άρθρο 201
Μεταβατική διάταξη Κεφαλαίου Γ’


ΜΕΡΟΣ Η’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 202
Καταργούμενες διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 203
Καταργούμενες διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’
Άρθρο 204
Καταργούμενες διατάξεις


ΜΕΡΟΣ Θ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 205
Αύξηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών - Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 10 ν. 3220/2004

Άρθρο 206
Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα - Τροποποίηση υποπαρ. ΙΔ.1. παρ. ΙΔ’ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

Άρθρο 207
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1Α ν. 4326/2015

Άρθρο 208
Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 5085/2024

Άρθρο 209
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού - Παράταση ισχύος περ. α) και β) άρθρου 62 ν. 4872/2021

Άρθρο 210 Proslipsis.gr
Κοινωνική προστασία προς πολίτες μετά από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές

Άρθρο 211
Eπαναπρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 6 ν. 3103/2003

Άρθρο 212
Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης - Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 3938/2011

Άρθρο 213
Επέκταση Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής για το έτος 2023

Άρθρο 214
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 215
Έναρξη ισχύος
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved