ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Έρχεται Μητρώο για την δια βίου εκπαίδευση (31/10/08)


Αθήνα 31.10.2008, 07:23
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Στην κατάρτιση και λειτουργία Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας το 2009, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών δια βίου μάθησης.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές βασικές παράμετροι του εγχειρήματος, η λειτουργία του Μητρώου προβλέπεται ότι θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτών στις δομές δια βίου εκπαίδευσης που ελέγχει το υπουργείο, όπως είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΕΕΚ -δημόσια και ιδιωτικά-, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Μεταναστών και μια σειρά άλλα, που κάθε σχολική χρονιά προσφέρουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας κυρίως σε νέους ανθρώπους.

Σε όλες αυτές τις δομές της εκπαίδευσης θα προσλαμβάνονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εκπαιδευτές και μόνο σε περίπτωση έλλειψης θα γίνονται δεκτοί μη εγγεγραμμένοι. Θα ισχύει δηλαδή ότι ισχύει εδώ και χρόνια με το ανάλογο Μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή και με άλλα Μητρώα.

Το Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων που θα καταρτιστεί θα αφορά τη δια βίου εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, όπως προσδιορίζονται από το ν. 3369/2005, από το οποίο και μόνο θα είναι δυνατή η απορρόφηση εκπαιδευτών ενηλίκων για τους ακόλουθους φορείς:
α) Τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το υπαγόμενο σε αυτήν Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).
β) Τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).
γ) Τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από φορείς του ΥΠΕΠΘ, καθώς και κάθε άλλο φορέα παροχής σχετικών υπηρεσιών.

Το Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα αποτελείται από δύο υπομητρώα - Επίπεδα:
α. Το Εισαγωγικό Υπο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο Ι) και
β. Το Κύριο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο ΙΙ).

Υπομητρώο
Στο Εισαγωγικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο Ι) εντάσσονται εκπαιδευτές που πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
α. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό (Master ή Διδακτορικό) στο πεδίο της δια βίου μάθησης (εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική επαγγελματική κατάρτιση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση).
Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
β. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης εισαγωγικής επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων διάρκειας τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ωρών, από φορέα δια βίου μάθησης του δημόσιου τομέα. Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
γ. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο πεδίο της δια βίου μάθησης τουλάχιστον 100 ωρών ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αντίστοιχης της πλήρους απασχόλησης των 18 μηνών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στο πεδίο της δια βίου μάθησης. Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
δ. Είναι εμπειροτέχνες με Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εισαγωγικής επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, διάρκειας τουλάχιστον εικοσιπέντε 25 ωρών από φορέα δια βίου μάθησης του δημόσιου τομέα.
ε. Είναι εμπειροτέχνες με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στο πεδίο της δια βίου μάθησης τουλάχιστον 100 ωρών ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αντίστοιχης της πλήρους απασχόλησης των 18 μηνών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στο πεδίο της δια βίου μάθησης.
2. Στο Κύριο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο II) εντάσσονται εκπαιδευτές που πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
α. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο πεδίο της δια βίου μάθησης (εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον 50 ωρών στο πεδίο της δια βίου μάθησης. Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
β. Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master) στο πεδίο της δια βίου μάθησης (εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική επαγγελματική κατάρτιση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον 150 ωρών στο πεδίο της δια βίου μάθησης. Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
γ. Είναι Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό (Master ή Διδακτορικό) και επιπλέον έχουν Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών δημόσιου φορέα από συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.
Οι τίτλοι σπουδών μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι της αλλοδαπής.
δ. Είναι εκπαιδευτές ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Υπομητρώο με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών στο πεδίο της δια βίου μάθησης ή με αποδεδειγμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη δια βίου μάθηση διάρκειας τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού έτους με πλήρη απασχόληση ή τουλάχιστον δύο ετών με μερική απασχόληση.
ε. Είναι εκπαιδευτές ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Υπομητρώο, κάτοχοι Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών δημόσιου φορέα για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Μητρώο
Στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων εντάσσονται εκπαιδευτές που πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
α) Είναι μέλη ΔΕΠ ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποδεδειγμένη θεωρητική γνώση ή εμπειρία στο πεδίο της δια βίου μάθησης.
β) Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο πεδίο της δια βίου μάθησης (διά βίου εκπαίδευση - εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική κατάρτιση, συνεχιζόμενη κατάρτιση) με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 300 ωρών στη δια βίου μάθηση ή με αποδεδειγμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της δια βίου μάθησης τουλάχιστον 3 ετών πλήρους απασχόλησης, η οποία αποκτήθηκε τα τελευταία 10 έτη.
γ) Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master) στο πεδίο της δια βίου μάθησης δια βίου εκπαίδευση - εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική κατάρτιση, συνεχιζόμενη κατάρτιση) με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 400 ωρών στη δια βίου μάθηση ή αποδεδειγμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της δια βίου μάθησης τουλάχιστον 4 ετών, η οποία αποκτήθηκε τα τελευταία 10 έτη.
δ) Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών και είναι ενταγμένοι στο Κύριο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο ΙΙ) με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 400 ωρών στη δια βίου Proslipsis.gr μάθηση ή με αποδεδειγμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της δια βίου μάθησης τουλάχιστον 4 ετών, η οποία αποκτήθηκε τα τελευταία 10 έτη.
ε) Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master) και είναι ενταγμένοι στο Κύριο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο ΙΙ), με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 500 ωρών στη δια βίου μάθηση ή με αποδεδειγμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της δια βίου μάθησης τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αποκτήθηκε τα τελευταία 10 έτη.

Αρμοδιότητα
Η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα δια βίου μάθησης των εκπαιδευτών ενηλίκων ανατίθενται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, στην οποία
συνίσταται Γραφείο Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων με σκοπό τη διευθέτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στους εκπαιδευτές ενηλίκων και το ενιαίο μητρώο τους, περιλαμβανομένης της κατανομής των εκπαιδευτών κατά ειδικότητα, νομό και περιφέρεια και την ενημέρωση των ατομικών φακέλων των εκπαιδευτών του Μητρώου.

Το Γραφείο Διαχείρισης απαρτίζεται από:
α) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Είναι μόνιμος ή αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος, πτυχιούχος ΑΕΙ, με πιστοποιημένη γνώση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών και πληροφορικών συστημάτων.
β) Έναν εκπρόσωπο του ΟΕΕΚ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου του ΟΕΕΚ. Είναι μόνιμος ή αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος, πτυχιούχος ΑΕΙ, με πιστοποιημένη γνώση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών και πληροφορικών συστημάτων.
γ) Δύο διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους ή αποσπασμένους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και ο άλλος από τον Πρόεδρο του ΟΕΕΚ.
3. Του Γραφείου Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων προΐσταται εναλλάξ ανά διετία ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και ο εκπρόσωπος του ΟΕΕΚ.
4. Σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο εκπαιδευτές, το Γραφείο Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων καταθέτει στο Γενικό Γραμματέα, προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. Ο Γενικός Γραμματέας αποφασίζει σχετικά, μετά από γνώμη του Πρόεδρου του ΟΕΕΚ.

Διαδικασία ένταξης
Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων οποτεδήποτε. Οι υποψήφιοι προς ένταξη συμπληρώνουν την αίτηση με όλα τα νόμιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των κατά νόμο προϋποθέσεων. Οι αιτήσεις εξετάζονται δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο, από το Γραφείο Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων, με σκοπό την:
α. Ένταξη στο Εισαγωγικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο Ι).
β. Ένταξη στο Κύριο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίπεδο II).
γ. Εξέλιξη από το Εισαγωγικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Κύριο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
δ. Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
ε. Επικαιροποίηση του ατομικού φακέλου του Εκπαιδευτή.
3. Οι αιτήσεις εξετάζονται από ένα στέλεχος της Γενικής Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και ένα στέλεχος του ΟΕΕΚ που ορίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και του Προέδρου του ΟΕΕΚ αντιστοίχως. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, η αίτηση εξετάζεται από τρίτο πρόσωπο το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης ή τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ, εναλλάξ, του οποίου η κρίση είναι δεσμευτική. Εφόσον η αίτηση κριθεί θετικά, ο υποψήφιος εντάσσεται στο Εισαγωγικό Υπομητρώο (Επίπεδρ Ι) ή στο Κύριο Υπομητρώο - Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Επίκεδο II), ή στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια ένταξης.

Άλλοι όροι
Εκπαιδευτής εγγεγραμμένος στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων διαγράφεται, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι δύο παρακάτω λόγοι:
α) Δύο αρνητικές αξιολογήσεις από τους εκπαιδευόμενους δύο τμημάτων στα οποία δίδαξε και σε ποσοστό ≥ 50% των εκπαιδευομένων.
β) Δύο αρνητικές αξιολογήσεις από δυο διαφορετικούς φορείς εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης.

Εκπαιδευτής που διαγράφηκε έχει δικαίωμα ενστάσεως. Η ένσταση εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή στον ΟΕΕΚ. Η επιτροπή ορίζεται με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΔΒΜ και του Προέδρου του ΟΕΕΚ.

Ο Εκπαιδευτής που διαγράφηκε έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης επανένταξης μετά από δύο έτη από την διαγραφή. Η αίτηση εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή στον ΟΕΕΚ. Η επιτροπή ορίζεται με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΔΒΜ και του Προέδρου του ΟΕΕΚ, η οποία ελέγχει αν εξέλιπαν οι λόγοι που οδήγησαν σε διαγραφή του υποψηφίου από το Μητρώο.

Εκπαιδευτής εγγεγραμμένος στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων δύναται να ζητήσει να διαγραφεί υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Γραφείο Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Ο διαγραφείς εκπαιδευτής έχει δικαίωμα για αίτηση επανένταξης μετά από δύο έτη, υποβάλλοντας εκ νέου πλήρη φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσης.

Μοριοδότηση
Η επιλογή και η ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτές ενηλίκων γίνεται από καθέναν από τους αναφερθέντες παραπάνω φορείς. Οι Εκπαιδευτές μοριοδοτούνται σε ποσοστό 80% σύμφωνα με από τον παρακάτω πίνακα μοριοδότησης και σε ποσοστό 20% σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Επιλογής και Ανάθεσης Έργου κάθε φορέα.

* Ακολουθεί ο πίνακας μοριοδότησης.

 

Πίνακας Μοριοδότησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
(ποσοστό 80% της συνολικής βαθμολογίας)
Α. Τυπική Εκπαίδευση: 25
Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης: 8
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση σε αντίστοιχο αντικείμενο (Master ή ισότιμο Ελληνικού ΑΕΙ): 3
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση σε άλλο αντικείμενο (Master ή ισότιμο Ελληνικού ΑΕΙ): 2
Διδακτορικό σε αντίστοιχο αντικείμενο: 6
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο: 4
Δεύτερο Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης: 2
Δεύτερο Μεταπτυχιακό: 2

Β. Δια Βίου Μάθηση: 12

Β1. Eκπαίδευση Ενηλίκων, Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση: 5
0,2 μόριο ανά 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 4 4
Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια (0,1 μόριο ανά συνέδριο με μέγιστο αριθμό μορίων 1): 1

Β2. Ξένες Γλώσσες. Με πιστοποίηση (όπως αυτή καθορίζεται από το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ) (μέγιστος αριθμός μορίων 4): 4
1η Γλώσσα Επιπέδου (Β2): 1
1η Γλώσσα Επιπέδου (C2): 2
2η Γλώσσα Επιπέδου (Β2): 1
2η Γλώσσα Επιπέδου (C2): 2

Β3. Νέες Τεχνολογίες: 3
Με πιστοποίηση (όπως αυτή καθορίζεται από το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ): 3
Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Πιστοποίηση της ΓΓΕΕ ή άλλου Δημόσιου φορέα (0,2 μόρια ανά 25 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 2): 2

Γ. Διδακτική και Επαγγελματική Εμπειρία: 28

Γ1. Διδακτική Εμπειρία: 14
Τυπική Εκπαίδευση (0,5 μόρια ανά 50 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 4): 4
Δομές Δια Βίου Εκπαίδευσης (0,5 μόρια ανά 50 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 4): 4
Δομές Δια Βίου Κατάρτισης (0,5 μόρια ανά 50 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 4): 4
Άλλες δομές Εκπαίδευσης (0,5 μόρια ανά 150 ημέρες εργασίας με βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα και με μέγιστο αριθμό μορίων 2): 2

Γ2. Επαγγελματική Εμπειρία 14
Σχετική με Δια Βίου Μάθηση (0,25 μόριο/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων 7): 7
Άλλη Εργασιακή Εμπειρία (0,2 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων 7): 7

Δ. Συγγραφικό Έργο - Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια: 15
Συγγραφή βιβλίων η εκπαιδευτικό υλικό Δια Βίου Μάθησης διάρκειας 25 ωρών (2 μόρια ανά βιβλίο με μέγιστο αριθμό μορίων 8): 8
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές (2 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο αριθμό μορίων 4): 4
Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια (1 μόριο ανά εισήγηση με μέγιστο αριθμό μορίων 3): 3

Σύνολο 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved