ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ευρωπαϊκό σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης (15/6)


Αθήνα 15.6.2005
Ευρωπαϊκό σχολείο για τα παιδιά των εργαζομένων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα λειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου, ο Οργανισμός αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί στη χώρα μας στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου 2003 και μεταξύ των προϋποθέσεων που τίθονταν ήταν και η δημιουργία του σχολείου για τα παιδιά των υπαλλήλων του.

Το σχολείο θα έχει ελληνόφωνο και αγγλόφωνο πρόγραμμα, ενώ θα επεκταθεί και στη γυμνασιακή εκπαίδευση. Τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν οι τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού με συνολικά 100 παιδιά. Το ελληνόφωνο τμήμα θα έχει το πρόγραμμα του ελληνικού σχολείου και επιπλέον «ευρωπαϊκές» ώρες, δηλαδή ένα μάθημα στην Ιστορία ή στη Γεωγραφία ή στη Μελέτη Περιβάλλοντος ή στα Σπορ. Εκτός από τα παιδιά των υπαλλήλων, στο σχολείο θα εισάγονται με κλήρωση και μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των τάξεων και παιδιά Ελλήνων.

Ως προς τους εκπαιδευτικούς που θα το επανδρώσουν, τονίστηκε ότι για το ελληνικό τμήμα θα πρέπει, κατά προτίμηση, να έχουν τα προσόντα ή να έχουν υπηρετήσει σε ένα ευρωπαϊκό σχολείο ή θα πρέπει να έχουν τα προσόντα για να υπηρετήσουν σε ευρωπαϊκό σχολείο. Για το αγγλόφωνο τμήμα θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μητρική γλώσσα τα αγγλικά.

Η κ. Γιαννάκου έδωσε στην δημοσιότητα και το σχέδιο νόμου που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία του σχολείου, το οποίο και παρουσιάζει η Proslipsis.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ίδρυση σχολείου Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης»

¶ρθρο 1
1. Ιδρύεται δημόσιο σχολείο με τίτλο «Σχολείο για την Ευρώπη» ή «Ευρωπαϊκή Παιδεία» ή «Ευρώπη» ή «Διεθνές Σχολείο» στο Ηράκλειο Κρήτης, για την παροχή γενικής εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2005-06 και εφεξής, προεχόντως και κατά προτεραιότητα στα παιδιά των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ο οποίος έχει την έδρα του στο Ηράκλειο της Κρήτης.

2. Το σχολείο της προηγουμένης παραγράφου ως προς τα διοικητικά θέματα υπάγεται στην αρμοδιότητα και την εποπτεία του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τα δημόσια σχολεία και ως προς τα εκπαιδευτικά θέματα στο Συμβούλιο Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

3. Η λειτουργία του σχολείου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και κατά τα λοιπά από τις κείμενες περί γενικής εκπαίδευσης διατάξεις.

4. Στο σχολείο που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο και το οποίο θα συνεργάζεται με ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά σχολεία, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, λειτουργούν δύο (2) κύκλοι σπουδών και ειδικότερα:

α. διετούς διάρκειας κύκλος Προσχολικής Αγωγής και

β. δωδεκαετούς διάρκειας κύκλος σπουδών γενικής εκπαίδευσης, ο οποίος περιλαμβάνει πέντε τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επτά τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, στο σχολείο λειτουργούν ο κύκλος προσχολικής αγωγής και οι τέσσερις πρώτες τάξεις του κύκλου της δωδεκαετούς γενικής εκπαίδευσης. Με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος μπορεί να επεκτείνεται η λειτουργία του και στις λοιπές τάξεις του κύκλου γενικής εκπαίδευσης.

¶ρθρο 2
1. Σε κάθε τάξη των κύκλων σπουδών της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος λειτουργούν επί μέρους γλωσσικά τμήματα. Με την έναρξη λειτουργίας του σχολείου λειτουργούν δύο γλωσσικά τμήματα και συγκεκριμένα αγγλόφωνο και ελληνόφωνο τμήμα.

2. Στα γλωσσικά τμήματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι κανονισμοί, το πρόγραμμα σπουδών και το εγκεκριμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

3. Στους μαθητές κάθε γλωσσικού τμήματος διδάσκεται πρόσθετα και εφόσον ο αριθμός και οι ανάγκες των μαθητών το επιτρέπουν, η οικεία μητρική γλώσσα.

4. Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διδασκαλία και άλλων μαθημάτων, μπορεί να γίνεται με το σύστημα της τηλεδιδασκαλίας από το Ευρωπαϊκό Σχολείο με το οποίο συνεργάζεται το σχολείο που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο.

5. Οι πέντε τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του σχολείου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο αντιστοιχούν με τις πέντε πρώτες τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, η πρώτη τάξη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοιχεί με την τελευταία τάξη πρωτοβάθμιας και οι λοιπές έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του σχολείου αυτού αντιστοιχούν ανάλογα με τις τάξεις του ελληνικού γυμνασίου και λυκείου.

6. Ως προς το ωράριο διδασκαλίας, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, την οργάνωση της διδασκαλίας, την αξιολόγηση των μαθητών, την επάρκεια της φοίτησης, την προαγωγή και αποφοίτηση των μαθητών, καθώς και τα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών που χορηγεί το σχολείο του άρθρου 1 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται το καταστατικό και ο κανονισμός λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

7. Ως προς την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, τις διακοπές και αργίες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί δημοσίων σχολείων διατάξεις, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ο συνολικός αριθμός των ημερών διδασκαλίας που προβλέπονται για το σχολικό έτος των Ευρωπαϊκών σχολείων. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης ρυθμίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

¶ρθρο 3
1. Στις τάξεις των κύκλων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος εγγράφονται οι μαθητές - παιδιά υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Εφόσον δεν καλύπτεται ο προβλεπόμενος κατά γλωσσικό τμήμα και τάξη μέγιστος αριθμός μαθητών, μπορούν να εγγράφονται συμπληρωματικά και κατά σειρά προτεραιότητας μαθητές - παιδιά:

α) υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) υπαλλήλων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας καθώς και των Διεθνών Οργανισμών και των Διπλωματικών αποστολών που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης,

γ) πολιτών οποιασδήποτε Χώρας μέλους της Ε.Ε.

2. Αν ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής μαθητών της περίπτωσης β είναι μεγαλύτερος του αριθμού των κενών θέσεων, για την πλήρωση των θέσεων αυτών διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων της περίπτωσης αυτής, σε ημέρα και ώρα που έχει γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να παρίστανται στη σχετική διαδικασία. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που μετά την εγγραφή μαθητών των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παραμένουν κενές θέσεις, οι οποίες είναι λιγότερες από τον αριθμό των αιτήσεων μαθητών της περίπτωσης γ της αυτής παραγράφου. Με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης.

¶ρθρο 4
1. Το σχολείο του άρθρου 1 του παρόντος διοικείται από το Διευθυντή, τους υποδιευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον σύλλογο διδασκόντων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, για τη διοίκηση του σχολείου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά, για τα ελληνικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης

2. Τις δαπάνες λειτουργίας του σχολείου διαχειρίζεται πενταμελής επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και στην οποία συμμετέχουν ο Διευθυντής, οι δύο υποδιευθυντές του σχολείου καθώς και ένας εκπρόσωπος γονέων των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα. Οι εκπρόσωποι των γονέων εκλέγονται από τον οικείο σύλλογο κατά τις διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά για την εκλογή του εκπροσώπου γονέων και κηδεμόνων στις σχολικές επιτροπές των δημοσίων σχολείων της Ελλάδας. Η επιτροπή αυτή διαχειρίζεται τις πιστώσεις που διατίθενται για την λειτουργία του σχολείου. Με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος καθορίζονται οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής ο φορέας ελέγχου των πράξεων της και απόδοσης του απολογισμού της. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η επιτροπή λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον υποδιευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον εκπρόσωπο γονέων και κηδεμόνων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η επιτροπή λειτουργεί νόμιμα με τον εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Τη λειτουργία του σχολείου, τη σύνδεση και συνεργασία του με Ευρωπαϊκό Σχολείο συντονίζει Ειδική Επιτροπή η οποία αποτελείται από:

α. τον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης,

β. τους Διευθυντές Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης,

γ. το Διευθυντή του Σχολείου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο,

δ. τους δύο εθνικούς επιθεωρητές του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέλη των Συμβουλίων Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, οι οποίοι και θα διασφαλίζουν την απαραίτητη διασύνδεση με τα Συμβούλια αυτά.

Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στις αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής της παραγράφου αυτής περιλαμβάνονται, εκτός από τη διδακτική και οργανωτική υποστήριξη, και αυτές της συστηματικής επαφής με το Ευρωπαϊκό Σχολείο με το οποίο συνεργάζεται το σχολείο, της πρότασης για την πρόσκληση των οικείων επιθεωρητών των Συμβουλίων Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, καθώς και όσες άλλες της εκχωρηθούν με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Οι επιθεωρητές μπορούν να προσκαλούνται μέχρι δύο φορές κάθε σχολικό έτος, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση της ειδικής επιτροπής.

¶ρθρο 5
1. Για τη διοίκηση του σχολείου του άρθρου 1 του παρόντος συστήνεται μια θέση Διευθυντή και δύο θέσεις υποδιευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

2. Οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού του ελληνόφωνου τμήματος, προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στον αριθμό των θέσεων των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, αντίστοιχα.

3. Τα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση των θέσεων και την σύνθεση του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού του αγγλόφωνου τμήματος, καθώς και του απαιτούμενου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της οικείας μητρικής γλώσσας πλην της Ελληνικής καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

4. Οι θέσεις του Διευθυντή, των υποδιευθυντών και του διδακτικού προσωπικού του ελληνόφωνου τμήματος, καθώς και του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, καλύπτονται με απόσπαση δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών αντίστοιχης βαθμίδας, από αυτούς που έχουν διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ίδιας βαθμίδας ή από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν κάθε φορά για την απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία Ελλήνων εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση που οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού δεν καλυφθούν με απόσπαση, τότε μπορούν να καλυφθούν με πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Ελλήνων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις εθνικού δικαίου που ισχύουν κάθε φορά, μετά από προκήρυξη, από όσους έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση για να προσληφθούν στην δημόσια εκπαίδευση και όσα επιπλέον προσόντα θεσπίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

5. Οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού του αγγλόφωνου τμήματος, καθώς και οι θέσεις διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της οικείας μητρικής γλώσσας, πλην της Ελληνικής, καλύπτονται με πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών, κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων εθνικού δικαίου που ισχύουν κάθε φορά, μετά από προκήρυξη, από όσους έχουν τα τυπικά προσόντα που θεσπίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

6. Οι θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού του σχολείου καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις εθνικού δικαίου που ισχύουν κάθε φορά.

7. Για το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις εθνικού δικαίου, όπως ισχύουν κάθε φορά και οι οποίες αναφέρονται:

α) Στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, την υπηρεσιακή τους κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο, επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος νόμου.

β) Στη μισθοδοσία του και στην ασφάλισή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου.

8. Στον Διευθυντή του σχολείου του άρθρου 1 του παρόντος καταβάλλεται επίδομα θέσης ίσο με το επίδομα θέσης που καταβάλλεται στον Διευθυντή Ελληνικού Λυκείου προσαυξημένο κατά 50% και στους υποδιευθυντές καταβάλλεται το επίδομα θέσης του Διευθυντή Γυμνασίου προσαυξημένο κατά 40%.

9. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά και ειδικά για το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διδακτικό προσωπικό, μπορεί να προσαυξάνονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές τους σε ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό προσαύξησης και η βάση υπολογισμού του προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

¶ρθρο 6
1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύονται και άλλα σχολεία, αντίστοιχα του σχολείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες εγκαθίστανται Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί ή Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του νόμου αυτού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται θέματα που αφορούν:

α) Την επέκταση λειτουργίας του σχολείου, από το σχολικό έτος 2006-2007 και εφεξής, για τις λοιπές τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) την έναρξη λειτουργίας και άλλων ξενόγλωσσων τμημάτων πέρα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου,

γ) τη στέγαση και τη διοίκηση του σχολείου, η οποία μπορεί να ασκείται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία,

δ) τα προσόντα του Διευθυντή του Σχολείου, των δυο (2) υποδιευθυντών και τον τρόπο και διαδικασία επιλογής τους,

ε) τη σύσταση των θέσεων και τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού του αγγλόφωνου τμήματος, την διαδικασία πρόσληψης, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την κατάρτιση και ανανέωση της σύμβασης εργασίας και τη λύση της σχέσης εργασίας του.

στ) την προκήρυξη των θέσεων και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του διδακτικού προσωπικού του ελληνόφωνου τμήματος του σχολείου, καθώς και τον τρόπο, τις διαδικασίες και τις αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την απόσπαση, την επιλογή και την πρόσληψή, κατά περίπτωση, του προσωπικού αυτού,

ζ) το ωράριο του διδακτικού προσωπικού, που μπορεί να είναι διαφορετικό από το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ωράριο για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημόσιας εκπαίδευσης,

η) την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, τις διακοπές και τις αργίες,

θ) Το Ευρωπαϊκό Σχολείο σύνδεσης και συνεργασίας του σχολείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, καθώς και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας με το σύστημα της τηλεδιδασκαλίας,

ι) την πρόσκληση των οικείων επιθεωρητών του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τον τρόπο καταβολής της εκτός έδρας αποζημίωσής τους,

ια) τον μέγιστο αριθμό μαθητών κατά τάξη, τμήμα και κύκλο σπουδών, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες εγγραφής των μαθητών, καθώς και τις διαδικασίες διεξαγωγής της κλήρωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος,

ιβ) Τις αρμοδιότητες της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης, ελέγχου και απόδοσης των κάθε είδους εσόδων και εξόδων των λειτουργικών αναγκών του σχολείου από αυτήν,

ιγ) κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρεια που αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου της παραγράφου 1 του άρθρου του παρόντος νόμου.

¶ρθρο 7
Για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved