ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Διαπιστώσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ

 

Αθήνα 1.2.2010, 22:49

Με επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στο ΤΕΙ Πειραιά ολοήμερη συνάντηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ της χώρας, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά Δρ Ι. Κ. Καλδέλλη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά
καθηγητής Κωνσταντίνος Κάντζος, ο Διευθυντής της ΣΤΕΦ καθηγητής Δημήτριος Τσελές και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας καθηγητής Πέτρος Βερνάδος. Επίσης, παρευρέθηκε και παρουσίασε τις θέσεις της ΕΕΤΕΜ ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Δημόπουλος καθώς και οι εκπρόσωποι των σπουδαστικών παρατάξεων της ΣΤΕΦ.

Η συνάντηση είχε ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων και το συντονισμό των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ για την επίλυση των σοβαρών θεμάτων που τα απασχολούν εν όψει και των δρομολογούμενων εξελίξεων σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά και επαγγελματικά θέματα.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και συνεργασίας οι Προϊστάμενοι των επτά Τμημάτων Μηχανολογίας της χώρας κατέληξαν ομόφωνα σε σχετικό κείμενο πλαίσιο στο οποίο διατυπώνεται σειρά διαπιστώσεων - θέσεων – διεκδικήσεων - προτάσεων, που αφορούν άμεσα στην προοπτική των Τμημάτων τους.

Το σχετικό πόρισμα αποτυπώνεται σε ξεχωριστό κείμενο έντεκα σημείων, που ακολοθεί.

 

 

ΤΕΙ Πειραιά 29 Ιανουαρίου 2010
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανολογίας

ΘΕΜΑ: «Συμπεράσματα και Προτάσεις της Συνάντησης των Προϊσταμένων των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ της χώρας»

Ολοκληρώθηκε στις 29.01.2010 με μεγάλη επιτυχία η συνάντηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ της χώρας, η οποία διοργανώθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Καβάλας, Κρήτης, Λάρισας, Χαλκίδας, Πάτρας, καθώς επίσης και του φιλοξενούντος Τμήματος του ΤΕΙ Πειραιά. Η συνάντηση είχε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και το συντονισμό των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ για την επίλυση των σοβαρών θεμάτων που τα απασχολούν εν όψει και των δρομολογούμενων εξελίξεων σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά και επαγγελματικά θέματα.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και συνεργασίας οι Προϊστάμενοι κατέληξαν ομόφωνα σε σειρά θέσεων - διεκδικήσεων - προτάσεων, που αφορούν άμεσα στην προοπτική των Τμημάτων τους. Συγκεκριμένα τα Τμήματα Μηχανολογίας:
1. Έχουν συντονισμένες απόψεις στα θέματα της εκπαίδευσης, της έρευνας, της επαγγελματικής προόδου των αποφοίτων τους και διαπιστώνουν μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας προς το κοινό όφελος.
2. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία θέτουν στη διάθεση της Πολιτείας το προσωπικό τους ώστε να στηρίξει επιστημονικά τη Δημόσια Διοίκηση σε θέματα του γνωστικού του πεδίου.
3. Ενθαρρύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των ΑΕΙ και συμμετέχουν πλήρως και έμπρακτα σε αυτήν.
4. Συμφωνούν στην από κοινού δημιουργία αυτόνομων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού.
5. Διαπιστώνουν ότι οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους, και υπογραμμίζουν ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πρόσληψης νέων μελών ΕΠ και ΕΤΠ καθώς και η άμεση περάτωση του πλήθους των εκκρεμούντων διορισμών.
6. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει ανάγκη, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση για εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό, ώστε να ενισχυθεί ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος των Εργαστηρίων των Τμημάτων.
7. Θεωρούν απαραίτητη την ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και στα πλαίσια αυτά ζητούν να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση των ερευνητικών προσπαθειών του προσωπικού τους.
8. Δεδομένης της παγιωμένης ανισοκατανομής των ερευνητικών κονδυλίων, θεωρούν απαραίτητο σε αυτό το στάδιο να παρέχεται η δυνατότητα στα Τμήματα Μηχανολογίας των ΤΕΙ να συμμετέχουν στα χρηματοδοτούμενα εθνικά ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα και να διασφαλίζεται εκ των προτέρων το ύψος χρηματοδότησης που θα διατίθεται σε αυτά για το σκοπό αυτό.
9. Τα Τμήματα Μηχανολογίας παρέχοντας τετραετείς σπουδές υψηλού επιπέδου θεωρούν αδιαπραγμάτευτη την ένταξη των αποφοίτων τους στο 6ο επίπεδο (ή στο ίδιο-ενιαίο επίπεδο των Πανεπιστημίων της χώρας) ακαδημαϊκής - επαγγελματικής αναγνώρισης σύμφωνα και με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική.
10. Διαθέτουν την υποδομή, την εμπειρία και το ειδικευμένο προσωπικό για την επιμόρφωση των αποφοίτων τους στα πλαίσια δημιουργίας Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε μεθόδευση περιορισμού του εκπαιδευτικού ρόλου των Τμημάτων Μηχανολογίας είναι απαράδεκτη.
11. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μηχανολογίας διαθέτουν τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις και την εργαστηριακή εμπειρία για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων - επαγγελματική δραστηριότητα κατ’ εξοχήν εναρμονισμένη με την ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού- χωρίς περιορισμούς επιφάνειας κτηρίου ή εγκατεστημένης ισχύος.

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δ. Μακεδονίας
Δρ Στέφανος Καραγιάννης

Καβάλας
Φίλιππος Σωτηρόπουλος

Κρήτης
Δρ Αχιλλέας Βαϊρης

Λάρισας
Δρ Στέφανος Ζαούτσος

Χαλκίδας
Δρ Νίκος Βλαχάκης

Πάτρας
Δρ Ανδρέας Γιαννόπουλος

Πειραιά
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved