ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Δώδεκα ερωτήσεις για την "ψηφιακή τάξη"

 

Αθήνα 10.2.2010, 15:32

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στα σχολεία είναι ένα ζητούμενο και μια πρόκληση για το υπουργείο Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς της Α' Γυμνασίου που συμμετέχουν στη δράση "Ψηφιακή Τάξη" να απαντήσουν σε δώδεκα ερωτήσεις.

Στο εισαγωγικό σημείωμα του υπουργείου τονίζονται τα εξής:

"Σήμερα, με την καθημερινή χρήση των υπολογιστών και την άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, η μάθηση αποκτά μια νέα δυναμική διάσταση και πλέον γίνεται μια διαδικασία που αφορά ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Οι νέες τεχνολογίες αναμένεται να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης κατά την επόμενη δεκαετία.

Η παιδεία αποσκοπεί πλέον και με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών στο να προσφέρει στους μαθητές σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και παράλληλα να αναπτύξει τη δημιουργικότητα τους.

Θεμελιώδης στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, έτσι ώστε η χώρα μας από τις τελευταίες θέσεις στους σχετικούς δείκτες που αφορούν την Καινοτομία και τις Νέες Τεχνολογίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βρεθεί τα επόμενα χρόνια στο επίκεντρο των εξελίξεων που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Αποσκοπούμε σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, απελευθερωμένο από τα δεσμά της γραφειοκρατίας, ανοιχτό στη δημιουργική και ελεύθερη σκέψη, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η βελτίωση της εκπαίδευσης απαιτεί αποφασιστικότητα και ανατροπές σε πολλούς τομείς. Θέλουμε όλους τους εκπαιδευτικούς δίπλα μας, ως πρωταγωνιστές στην βελτίωση και αναγέννηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν η άποψή σας για την αξιοποίηση του φορητού μαθητικού υπολογιστή, ο οποίος έχει ήδη διατεθεί στους μαθητές της Α’ τάξης των Γυμνασίων της χώρας μας.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που διαπρέπουν με την εφευρετικότητα τους. Θα θέλαμε λοιπόν να αποτυπώσουμε το βαθμό αξιοποίησης του μαθητικού υπολογιστή μέχρι σήμερα αλλά και τις δικές σας ιδέες - προτάσεις και για το λόγο αυτό ζητάμε τη συνδρομή σας, μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος σύντομου ερωτηματολογίου.

Σκοπός μας είναι την επόμενη σχολική χρονιά να γίνει σχεδιασμένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη τάξη μέσω της αντίστοιχης προσαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων του Γυμνασίου. Θα γίνει επίσης στοχευμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην τάξη.

Πορευόμαστε μαζί για ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, θα έχει ως επίκεντρο το μαθητή και θα υποστηρίζει τη συνεχή αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού στο σχολείο".

* Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα με τους μαθητές σας, τους φορητούς μαθητικούς υπολογιστές στην τάξη;

2. Αν ναι, σε ποια από τα παρακάτω μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος έχετε χρησιμοποιήσει τους φορητούς  υπολογιστές με τους μαθητές σας: Επιλέξετε μία ή περισσότερες απαντήσεις:
Γεωγραφία
Ιστορία
Βιολογία - Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Άλλο, προσδιορίστε 

3. Κατά την πειραματική εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος, σε πόσες διδακτικές ώρες έχετε χρησιμοποιήσει με τους μαθητές σας τους φορητούς υπολογιστές; Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις:
Έως μία διδακτική ώρα
Δύο έως πέντε διδακτικές ώρες
Έξι έως δέκα διδακτικές ώρες
Περισσότερες από δέκα διδακτικές ώρες

4. Αξιοποιήσατε, κατά τη διδασκαλία σας, το συνοδευτικό εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που περιέχεται στους φορητούς υπολογιστές; Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις:
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
Χρησιμοποίησα επιπλέον/άλλο εκπαιδευτικό υλικό και δικές μου ιδέες για την αξιοποίηση του μαθητικού υπολογιστή στην τάξη
Αν επιλέξατε την τελευταία επιλογή στην ερώτηση 4, σας παρακαλούμε να αναφέρετε μια σύντομη περιγραφή για να αξιοποιηθεί η ιδέα σας περαιτέρω

5. Παρουσιάστηκαν κάποιες από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρησιμοποίηση του μαθητικού  υπολογιστή στη διάρκεια της διδασκαλίας; Επιλέξετε μία ή περισσότερες απαντήσεις:
Παιδαγωγικά θέματα
Στενότητα χρόνου
Τεχνικά προβλήματα
Καμία δυσκολία
Άλλα προβλήματα, προσδιορίστε

6. Έχετε λάβει πιστοποίηση από το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Β’ Επίπεδο) στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία;

7. Αν ναι, πιστεύετε ότι σας βοήθησε η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος, στην καλύτερη αξιοποίηση του μαθητικού υπολογιστή στο μάθημά σας;

8. Θα προτείνατε κάποιες αλλαγές στο σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες; Αν ναι, περιγράψτε

9. Οι μαθητές σας έχουν αξιοποιήσει μέχρι στιγμής το φορητό τους υπολογιστή, για εργασίες τους στο σπίτι; Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις:
Ναι, όλοι
Αρκετοί (>75%)
Ένα μεγάλο ποσοστό (>50%)
Ένα μικρό ποσοστό (>25%)
Λίγοι (<25%)
Όχι, κανένας

10. Διαπιστώσατε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα στη μαθησιακή διαδικασία από τη χρήση του μαθητικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας;

11. Θεωρείτε ότι ο φορητός μαθητικός υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει υπό προϋποθέσεις ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης;

12. Αν ναι, ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε τις πιο απαραίτητες; Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες απαντήσεις:
Προσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Στοχευμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Ύπαρξη κατάλληλου λογισμικού/υλικού
Διαδραστικός πίνακας στην τάξη
Προσθέστε ή επεξηγείστε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved