ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ξεκίνησε η διάθεση δελτίων κοινωνικού τουρισμού στην Αττική

 

Αθήνα 9.3.2011, 21:00

Άρχισε σήμερα Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011, η απογραφή και διάθεση δελτίων κοινωνικού τουρισμού έτους 2011 στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας νομού Αττικής.

Η απογραφή γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια εισοδήματος: 
α. Μεμονωμένοι  δικαιούχοι με ατομικό - οικογενειακό εισόδημα 17.000€
β. Δικαιούχοι δύο άτομα με οικογενειακό εισόδημα 25.000€
γ. Δικαιούχοι τρία άτομα με οικογενειακό εισόδημα 33.000€
δ. Δικαιούχοι τέσσερα άτομα (όχι πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα  41.000€
ε. Πολύτεκνοι δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα 50.000€.

Για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης που προσέρχεται για απογραφή είναι δικαιούχος παροχών και αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή που κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό, μετά την παραλαβή από το ΙΚΑ ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Προϋποθέσεις
Δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2011δικαιούνται να λάβουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν πήραν το 2010 την παροχή αυτή ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας.

Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν εν ζωή ένα γονέα), οι οποίοι δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 ανεξάρτητα αν το 2010 έλαβαν την παροχή αυτή ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας.

Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται μόνο δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2011 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2010.

Η χορήγηση των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού θα γίνει με βάση το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση εισόδημα.

Οι δικαιούχοι προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού άλλων φορέων δεν δικαιούνται την παροχή αυτή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.  

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 
1. Εργαζόμενοι: που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010. 

Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010.

Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν στη ζωή ένα γονέα) που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010. 

2. Συνταξιούχοι: Όσοι το τελευταίο πριν τη συνταξιοδότησής τους διάστημα ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ ΟΕΕ  για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας.

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.

Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Γι’ αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας. 

3. Άτομα με αναπηρία: με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον αυτό προκύπτει από γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων τους, ανεξαρτήτως ημερών εργασίας πριν από τη συνταξιοδότηση. Οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2010 και δεν δικαιούνται εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2011.

Για τα άτομα με αναπηρία χορηγείται δελτίο κοινωνικού τουρισμού για το συνοδό τους μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τις ανωτέρω γνωματεύσεις.

Επισημαίνεται ότι για μεμονωμένα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα παραπληγικούς - κινητικά αναπήρους, νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, ή μεταμόσχευση, δεν απαιτείται γνωμάτευση για χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού στο συνοδό τους. 

Τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από ηλικίας 5 ετών και μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου, εφόσον είναι άνεργα, ή του 26ου, εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή.

Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Εργαζόμενοι: 
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)
β) Αστυνομική ταυτότητα 
γ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.
Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζεται απαραίτητα η εγκριτική απόφαση από τον ΟΑΕΔ.
Οι απολυόμενοι από το στράτευμα, οι οποίοι πριν τη στράτευσή τους ήταν δικαιούχοι παροχών ΟΕΕ και μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την απόλυσή τους, θα προσκομίζουν απολυτήριο στρατού και βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος 2010.

Συνταξιούχοι:
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)
β) Αστυνομική ταυτότητα  
γ) Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα
δ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.

Άτομα με αναπηρία 
α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα) 
β) Αστυνομική ταυτότητα
γ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.
δ) Γνωματεύσεις Α΄/βαθμίων ή Β΄/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων, από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% και αναγκαιότητα συνοδείας για χορήγηση δελτίου σε συνοδό.

Παροχές
Το πρόγραμμα πανελλαδικά θα καλύψει 570.000 άτομα (αριθμός μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι) και η δαπάνη του προϋπολογίζεται σε 62.700.000 ευρώ. Η διάρκειά του για πρώτη φορά θα είναι ολόκληρος χρόνος από 1 Απριλίου 2011-31 Μαρτίου 2012. Συμμετέχουν περισσότερα από 2.500 τουριστικά καταλύματα.

Ο κοινωνικός τουρίστας έχει τη δυνατότητα πρωινού, γεύματος, 7 διανυκτερεύσεων, με ημερήσια οικονομική συμμετοχή ανάλογα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την κατηγορία του καταλύματος και τη χρονική περίοδο συμμετοχής του (από 0-25,83 ευρώ). 

Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oee.gr.

 

Τα γραφεία διανομής

ΑΘΗΝΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 125
ΑΘΗΝΑΣ: ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 11
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: ΘΙΣΒΗΣ 7
ΠΕΙΡΑΙΑ: ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19
ΤΑΥΡΟΥ: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 5
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ 30
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ42 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ.1
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96
ΧΟΛΑΡΓΟΥ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 22
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ: ΗΡΑΣ 2

 

Ημερομηνίες προσέλευσης δικαιούχων
(ώρες 8:00 - 17:00, κατ’ αλφαβητική σειρά)

Οι με επώνυμο από:
Α 9-10/3 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
Β 14/3 ΔΕΥΤΕΡΑ
Γ 15-16/3 ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ 17/3 ΠΕΜΠΤΗ
Ε,Ζ 23/3 ΤΕΤΑΡΤΗ
Η,Θ,Ι 24/3 ΠΕΜΠΤΗ
Κ 28-31/3 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
Λ 1/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ 4-7/4 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
Ν 11/4 ΔΕΥΤΕΡΑ
Ξ,Ο 12/4 ΤΡΙΤΗ
Π 13-15/4 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ρ 18/4 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Σ 19-21/4 Μ.ΤΡΙΤΗ - Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ - Μ.ΠΕΜΠΤΗ
Τ 2-3/5 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ
Υ-Ω 4-5/5 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved