ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Βιβλιάριο υγείας σε όλους τους ανασφάλιστους

Αθήνα 2.5.2015, 02:56

Χορήγηση βιβλιαρίου υγείας σε όλους τους ανασφάλιστους και μάλιστα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια προβλέπει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην διεύθυνση http://www.opengov.gr. 

Δικαιούχοι θα είναι ομάδες του πληθυσμού που αποκλείονταν ολικώς ή μερικώς από το σύστημα υγείας, οι οποίοι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας, δηλαδή στην υγειονομική περίθαλψη, στην φαρμακευτική κάλυψη και στις εργαστηριακές εξετάσεις.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα λήξει το μεσημέρι της 11ης Μαΐου.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο
Σύστημα Υγείας
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 παρ.3 του Συντάγματος (ΦΕΚ 120/2008 τ.Α΄).
2. Το Ν.Δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246 τ.Α΄) «Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί
κοινωνικής και ιατρικής αντιλήψεως».
3. Το Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 τ.Α΄) «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των
οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας
διατάξεων».
4. Το Ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄) «Περί κυρώσεως της εν Ν.Υόρκη την 28η
Σεπτεμβρίου
1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως περί του καθεστώτος των ανιθαγενών».
5. Το Ν. 1426/1984 (ΦΕΚ 32 τ.Α΄) «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»
και τον Αναθεωρημένο Ε.Κ.Χ. του 1996.
6. Το α. 24 του Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192 τ.Α΄) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού».
7. Το Ν. 3235/2004 (ΦΕΚ 53 τ.Α΄) «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».
8. Το α. 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 τ.Α’) «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών
οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α’) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.»
10. Το α.21 παρ.3 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 τ.Α΄) «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 τ.Α΄).
12. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
13. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 τ.Α΄).
14. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 τ.Α΄).
15. Το Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 τ.Α΄).
16. Την υπ’ αριθμ. 56/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (ΦΕΚ 253
τ.Β’). Proslipsis.gr
17. Την υπ’ αριθμ. Υ147/30−3−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη», Β΄ 483.
18. Το Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 τ.Α΄).
19. Την υπ' αριθμ. Υ104/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό» (ΦΕΚ 309 τ.B').
20. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 τ.Α΄).
21. Το Π.Δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 172 τ.Α΄).
22. Την υπ’ αριθμ. Υ95/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο
Κατρούγκαλο» (ΦΕΚ 299 τ. Α’).
23. Το Π.Δ.114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181
τ.Α΄). Proslipsis.gr
24. Το άρθρο 33 του Ν.2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1 τ.Α’).
25. Το άρθρο 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού - έλεγχος
δαπανών κλπ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3871/2010
(ΦΕΚ 141 τ.Α΄).
26. Το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και
καθιέρωση νέων θεσμών κοινωνικής προστασίας» (ΦΕΚ 158 τ.Α΄).
27. Την Υ.Α. 7826/1973 «Περί καθορισμού προϋποθέσεων και κριτηρίων κατά γενικές
κατηγορίες ως και της διαδικασίας υπαγωγής των δεομένων κοινωνικής προστασίας στα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα προγράμματα προστασίας οικονομικά αδυνάτων» (ΦΕΚ 985 τ.Β’).
28. Το άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ.86/2009 «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της
αναδοχής ανηλίκων» (ΦΕΚ 114 τ.Α΄).
29. Την Υ.Α. 91173/2013 Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του θετικού
καταλόγου του ά.12 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(ΦΕΚ 2477 τ.Β’).
30. Την Κ.Υ.Α. 104747/2012 (ΦΕΚ 2883 τ.Β΄) «Τροποποίηση της
υπ΄αρ.Φ.42000/οικ.2555/353/28-02-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ497/Β/2012)
«κατάλογος παθήσεων τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική
συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 
Φ.42000/οικ.12485/1481/06-06-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)»,
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
31. Την Υ.Α. ΕΜΠ5/2012 (ΦΕΚ 3054/2012 τ.Β’ ) «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας», όπως αυτός συμπληρώνεται,
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
32. Το άρθρο 31 του Π.Δ. 141/2013 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την
αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται
επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας
(αναδιατύπωση)».
33. Το άρθρου 24 του Ν. 3907/2011(ΦΕΚ 7 τ. Α’) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών»
34. Το άρθρο 14 του Π.Δ.220/2007 (ΦΕΚ 251 τ.Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003,
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη
μέλη».
35. Την Κ.Υ.Α. 139491/2006 (ΦΕΚ 1747/2006 τ.Β΄) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων
και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την Κ.Υ.Α. 48985/2014 (ΦΕΚ 1465/2014 τ.Β΄).
36. Την Κ.Υ.Α. 56432/2014 (ΦΕΚ1753/2014 τ.Β΄) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων
και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και
οικονομικά αδυνάτων πολιτών».
37. Το γεγονός ότι με την παρούσα ρύθμιση λαμβάνεται άμεση μέριμνα για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της
χώρας ώστε να απολαμβάνουν ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα
Υγείας, κατ’ επιταγή του άρθρου 21, παρ.3 του Συντάγματος.
38. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης θα προκληθεί αύξηση στη ζήτηση
των δημόσιων υγειονομικών υπηρεσιών επομένως και βραχυπρόθεσμη αύξηση του
κόστους για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, η οποία όμως θα απορροφηθεί από το έκτακτο
σχέδιο στελεχιακής ενίσχυσης που ήδη εκπονεί η Κυβέρνηση. Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη
αύξηση του κόστους για την περίθαλψη των ανασφάλιστων θα συνοδευτεί από
μακροπρόθεσμο οικονομικό και, κυρίως, κοινωνικό όφελος.
39. Την Υπ. αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.17424/10-3-2015 (ΑΔΑ 6ΛΘ4465ΦΥΟ-Φ4Ο) Υπουργική
Απόφαση «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη διερεύνηση της υφιστάμενης νομοθεσίας
αναφορικά με την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και στα Γενικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ και τη διατύπωση πρότασης για
έκδοση κανονιστικής ρύθμισης για το ως άνω ζήτημα».
40. Τη σχετική πρόταση της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Δημόσιες Δομές παροχής Υπηρεσιών Υγείας στους κατόχους Βιβλιαρίου Υγείας
Ανασφάλιστου
1. Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες των δικαιούχων δωρεάν
πρόσβασης στα Νοσοκομεία του Ν.Δ.2592/1953 (ΦΕΚ 254 τ.Α΄), στα εποπτευόμενα και
επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΙΔ, στις Μονάδες
Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 τ. Ά), στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα
Νοσοκομεία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε ιδρύματα
αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Θεσπίζεται νέο σύστημα χορήγησης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου (ΒΥΑ), με το
οποίο διασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις προαναφερόμενες δημόσιες δομές
παροχής υπηρεσιών υγείας και η νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το ΒΥΑ
θα χορηγείται, ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, σε όλους τους δικαιούχους που
περιγράφονται στα άρθρα 2 & 3 της παρούσας. Οι κάτοχοι του ΒΥΑ δικαιούνται του
συνόλου των παροχών υγείας που δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Καθορισμός δικαιούχων
1. Δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι οι
παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες πληθυσμού, εφόσον δεν τη δικαιούνται άμεσα ή
έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν
νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής.
2. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης υγείας
από οποιοδήποτε Φορέα ασφάλισης, παραπέμπεται άμεσα ο πολίτης στον αντίστοιχο
Φορέα. Έκδοση ΒΥΑ μπορεί να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης αίτησης στον
αντίστοιχο φορέα και για το διάστημα έως την κατ΄ εκτίμηση ολοκλήρωση των σχετικών
διαδικασιών, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων, εφόσον υπάρχει πρόβλημα
υγείας που χρήζει νοσηλευτικής ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκυμοσύνη.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφάλισης υγείας, μπορεί παράλληλα να χορηγηθεί και
ΒΥΑ, μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκυμοσύνη και εφόσον αυτό δεν καλύπτεται από την
υπάρχουσα ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων.

Άρθρο 3
Κατηγορίες δικαιούχων
Ως δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων
ορίζονται ειδικότερα οι ακόλουθοι:
1. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς και τα μέλη των οικογενειών τους
(σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
2. Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., του Ε.Κ.Χ. και λοιπών τρίτων χωρών και τα μέλη των
οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
3. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι
επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος
και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
4. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και τα μέλη των
οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), αλλά δεν δικαιούνται
παροχών υγείας από αυτά λόγω χρεών, δικαιούνται υπαγωγής στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα τηρουμένων όλων των σχετικών προϋποθέσεων.
5. Παιδιά έως 18 ετών, εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για
οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.
6. Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή
άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον είναι ανασφάλιστα
ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού
τους καθεστώτος.
7. Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον είναι ανασφάλιστες ή δεν δικαιούνται
παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.
8. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί
νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω
δυσίατων (όπως αυτά ορίζονται στην υπ αρ.16884/2001 Υ.Α. – Φ.Ε.Κ.1386 τ. Β’) ή
χρόνιων (όπως αυτά ορίζονται στην υπ΄ αρ. 104747/2012 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 2883 τ. Β΄) ή
ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων (όπως προκύπτει από ιατρικές γνωματεύσεις
ή αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές).
9. Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, π.χ. ΟΚΑΝΑ,
ΚΕΘΕΑ, Πρόγραμμα 18 Άνω του Ψ.Ν.Α., του Ψ.Ν.Θ. ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί
ασθενείς.
10. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή
εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή
προστατευόμενα τέκνα).
11. Αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα
ή προστατευόμενα τέκνα).
12. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα
(σύμφωνα με το Π.Δ.233/2003), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις
διατάξεις του Ν.3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν
τα μέτρα προστασίας και αρωγής.
13. Μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους
(σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
14. Λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα
τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
15. Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί εργαζόμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που
εργάζονται περιστασιακά (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως
ιθαγένειας).
16. Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των
Πατριαρχείων.
17. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα μέλη των οικογενειών
τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας).
18. Οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε
στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ) και οι τελούντες σε
καθεστώς διοικητικής κράτησης. Proslipsis.gr
19. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής
απομάκρυνσης κατ’εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 24 του Ν
3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α/26.1.2011).

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά για την έκδοση Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου
Η Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την έκδοση του ΒΥΑ ορίζονται τα ΚΕΠ. Η αποφασιστική αρμοδιότητα
ανήκει στις Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων, στις οποίες αποστέλλονται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τα ΚΕΠ.
1. Γενικά δικαιολογητικά:
Α. Κατατίθεται από τον αιτούντα σε οποιοδήποτε κατάστημα ΚΕΠ:
1) Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, στην οποία θα
επισυνάπτονται:
α. δύο (2) φωτογραφίες (δεν απαιτείται σε περίπτωση ανανέωσης),
β. φωτοαντίγραφο ταυτότητας (ή διαβατηρίου) ή του ισχύοντος νομιμοποιητικού
εγγράφου διαμονής τους,
γ. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών είναι
ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της
οικογένειας, δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2,
θα δηλώνεται ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η
ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα επιστραφεί το βιβλιάριο στην
εκδούσα Αρχή.
Β. Αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα ΚΕΠ: (κατά τις διατάξεις των α.5 Ν.3242/2004 και α.
16 Ν.3448/2006, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών Κ.Υ.Α.)
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο. Εναλλακτικά ή σε περίπτωση
πρόσφατης μετοίκησης, άλλο αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπως λογαριασμός
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νομίμως
κατατεθειμένο, τα οποία προσκομίζονται από τον αιτούντα. Σε περίπτωση φιλοξενίας
από γονέα ή από τρίτο άτομο απαραίτητο είναι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής του φιλοξενούντος, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/86 και από τους δύο, όπου να δηλώνεται η φιλοξενία του
αιτούντος θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών.
3) Μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. πιστοποιείται η ασφαλιστική ικανότητα
του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής.
Πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν αποκλειστικά οι
εξουσιοδοτημένοι προς τούτο αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΕΠ.
2. Εξαιρέσεις από την υποβολή γενικών δικαιολογητικών:
1) Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού μόνιμης κατοικίας,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού είναι αντικειμενικά αδύνατο να 
προσκομιστεί, όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας και διαμένουν σε εξωτερικούς ή
δημόσιους χώρους ή φιλοξενούνται προσωρινά σε Ξενώνες Ύπνου ή σε Κοινωνικούς
Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας. Το ανωτέρω πιστοποιείται με έκθεση κοινωνικής
έρευνας ή με βεβαίωση από δομή παροχής υπηρεσιών σε αστέγους (Ξενώνας Ύπνου,
Κοινωνικός Ξενώνας Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων).
2) Οι αιτούντες διεθνή προστασία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και άμεσης ανάγκης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας
με την είσοδό τους στη χώρα, έχουν τη δυνατότητα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης με την άμεση επίδειξη του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας ή δελτίου
αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού έως την έκδοση της απόφασης επί του αιτήματός τους και το
ανώτερο για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου. Μετά την παρέλευση
ενός (1) έτους και εφόσον η αίτηση εκκρεμεί, εκδίδουν ΒΥΑ τηρουμένων των γενικών
προϋποθέσεων και εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης όποιου δικαιολογητικού
κριθεί αντικειμενικά αδύνατο από την Υπηρεσία να προσκομιστεί.
3) Εφόσον για την ανανέωση άδειας διαμονής απαιτείται η ύπαρξη ασφάλισης
υγείας, το ΒΥΑ μπορεί να εκδοθεί και να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την
κατάθεση του αιτήματος ανανέωσης της άδειας αποκλειστικά στις περιπτώσεις των
κατηγοριών του Άρθρου 3, περιπτώσεις 3, 5-10, 13 & 14.
3. Ειδικά δικαιολογητικά για επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων:
1) Για την κατηγορία 1 του α. 3 (ομογενείς): Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ελληνικής
ιθαγένειας.
2) Για την κατηγορία 2 του α. 3: Αντίγραφο ισχύοντος νομιμοποιητικού εγγράφου
παραμονής.
3) Για την κατηγορία 3 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού
Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού» ή «Άδειας διαμονής
Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας – Πρόσφυγας» ή «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή
διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας», με ειδική σήμανση
«επικουρική προστασία» ή «Άδειας διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας –
Επικουρική Προστασία» ή «Δελτίου Ταυτότητας Ανιθαγενούς»
4) Για την κατηγορία 4 του α. 3: Δήλωση διακοπής της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. ή δήλωση αδράνειας από τη Δ.Ο.Υ.
5) Για την κατηγορία 5 του α. 3: Κατά περίπτωση, βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή η απόφαση διορισμού Επιτρόπου ή η δικαστική
απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα. Σε περίπτωση κατά την οποία
οι διαδικασίες ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου βρίσκονται εν εξελίξει ή δεν έχουν
ξεκινήσει ακόμη για οποιοδήποτε λόγο, αλλά διαπιστώνεται από την Κοινωνική
Υπηρεσία ότι η πραγματική φροντίδα του ανηλίκου δεν ασκείται από τους γονείς αλλά
από τρίτους (π.χ. πλησιέστερους συγγενείς) απαιτείται έκθεση κοινωνικής έρευνας,
καθώς και υποχρέωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας να προχωρήσει στην έναρξη των
προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης της επιμέλειας κατά το συμφέρον του
ανηλίκου. Proslipsis.gr
6) Για την κατηγορία 6 του α. 3: Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου
ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί.
7) Για την κατηγορία 7 του α. 3: Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακή Κλινική,
Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ.
8) Για την κατηγορία 8 του α. 3: Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για
ΑμΕΑ 67% και άνω ή Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. για την ανάγκη νοσηλείας ή συνεχούς
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
9) Για την κατηγορία 9 του α. 3: Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που
αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα που να βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε αυτά.
10) Για την κατηγορία 10 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής
αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας» ή «Άδειας διαμονής για
ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους».
11) Για την κατηγορία 11 του α. 3: Αντίγραφο «Ειδικού Δελτίου Αιτούντος Άσυλο
Αλλοδαπού» ή «Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας»,
12) Για την κατηγορία 12 του α. 3: Βεβαίωση από την οικεία Αρχή, στην οποία θα
αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής,
13) Για την κατηγορία 13 του α. 3: Βεβαίωση από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας,
14) Για την κατηγορία 14 του α. 3: Βεβαίωση από τα Σωματεία λογοτεχνών «Εταιρεία
Συγγραφέων», «Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών», «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών»,
«Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών», «Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων»,
«Ενωτική Πορεία Συγγραφέων», «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών», «Διεθνής Εταιρεία
Ελλήνων Λογοτεχνών», «Ελληνική Εταιρεία Γιατρών Λογοτεχνών», «Σύνδεσμος
Ιστορικών Συγγραφέων», «Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου», «Λογοτεχνική
Γυναικεία Συντροφιά», «Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», «Ένωση Λογοτεχνών
Βορείου Ελλάδας», «Πανελλήνια Ένωση Συνεργασίας Νέων Λογοτεχνών», «Εταιρεία
Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά», «Φιλολογική Στέγη Πειραιώς», «Ελληνική Εταιρεία
Μεταφραστών Λογοτεχνίας», «Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών»,
15) Για την κατηγορία 15 του α. 3: Βεβαίωση από την Ένωση Μουσικών Ελλάδας,
16) Για την κατηγορία 16 του α. 3: Βεβαίωση της Μονής ή της Ιεράς Μονής Σινά ή του
Επιτρόπου του Επίσημου Μετοχίου Αθηνών ότι υπηρετούν σε αυτήν ή βεβαίωση του
Πατριαρχείου που υπηρετούν,
17) Για την κατηγορία 17 του α. 3: Βεβαίωση από την οικεία Αρχή για την ιδιότητα του
συνταξιοδοτημένου αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.1543/1985, ενώ σε περίπτωση θανάτου του, ότι η σύζυγος, τα τέκνα του ή η άγαμη
αδελφή του συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου αυτού με βάση τις ανωτέρω
διατάξεις.
18) Για την κατηγορία 18 του α. 3: Βεβαίωση του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού
καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας.
19) Για την κατηγορία 19 του α.3: Γραπτή βεβαίωση απόφασης αναβολής απομάκρυνσης
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 24 του Ν 3907/2011(ΦΕΚ 7
Α/26.1.2011).

Άρθρο 5
Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας
1. Κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας διεξάγεται προκειμένου
να παρασχεθεί συνδρομή στην αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του οικείου Δήμου αναφορικά
με τη διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης του αιτούντος και της οικογένειάς του στις
παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) Δυνητικά, στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ.2. 1
β) Στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 3.5
2. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας, η αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας
μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο πέραν των αναφερόμενων
στην παρούσα απόφαση, προκειμένου να συνεκτιμηθεί κατά τη σύνταξη της έκθεσης. 
3. Στην περίπτωση νοσηλευομένων ή παρακολουθούμενων σε τακτική βάση
ασθενών, η κοινωνική έρευνα διεξάγεται με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας.
4. Σε περίπτωση, που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία διενέργειας κοινωνικής
έρευνας λόγω έλλειψης κοινωνικού λειτουργού υπηρετούντος στον οικείο Δήμο ή
αδυναμίας παροχής συνδρομής από το Δήμο της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας ή την
Περιφερειακή Ενότητα, τότε η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, αφού συγκεντρώσει όλα τα
διαθέσιμα δικαιολογητικά, αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση λαμβάνοντας
υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Άρθρο 6
Διαδικασία έκδοσης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου
Οι απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την
έκδοση ΒΥΑ και εγγραφή του δικαιούχου στο Μητρώο Ανασφαλίστων είναι οι ακόλουθες:
1. Κατάθεση από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (και με τη
συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε περίπτωση νοσηλευομένου,
όπου απαιτείται) αίτησης μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων σε
οποιοδήποτε κατάστημα ΚΕΠ και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Η αίτηση καταχωρείται
ηλεκτρονικά από το ΚΕΠ σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.
2. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ ως προς την πληρότητά
τους και κατόπιν διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος στην αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του
Δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος προς εξέταση του αιτήματος.
3. Κατόπιν, εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση από
την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας. Εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις
υπαγωγής στο πρόγραμμα που υποβάλλονται από πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας
που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί διεξαγωγή
κοινωνικής έρευνας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγκαίρως και εγγράφως από την
αρμόδια Υπηρεσία για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών.
4. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το ΚΕΠ, στο οποίο κατέθεσε την αίτησή
του, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς και απαραιτήτως γραπτώς επί της ληφθείσας απόφασης
και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, λαμβάνει από αυτό το ΒΥΑ. Σε περίπτωση αρνητικής
απόφασης, διατυπώνεται αιτιολογημένα ο λόγος απόρριψης και η διαδικασία υποβολής
ένστασης στη σχετική απόφαση, η οποία διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο
5. Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Ειδική Τριμελής Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για τη
χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου», η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει σε
δεύτερο βαθμό τις αιτήσεις εκείνες, οι οποίες τυγχάνουν απορριπτικής απόφασης, για τις
περιπτώσεις που υποβάλλονται σχετικές ενστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30)
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή
είναι τριμελής και στελεχώνεται από υπαλλήλους των Υπηρεσιών Πρόνοιας τριών Δήμων,
που ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην επιτροπή δεν
δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.
Ειδικότερα:
α) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, κατηγορίας ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. με τον αναπληρωτή του. Σε
περίπτωση έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Δήμο ζητείται καταρχήν η συνδρομή από
την Περιφερειακή Ενότητα και εν ελλείψει, ορίζεται ιατρός από το κατά τόπον Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή προνοιακό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος
του Δήμου.
γ) Έναν υπάλληλο Δήμου ή Νομικού Προσώπου του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με τον αναπληρωτή
του.
Με την έκδοση της διοικητικής πράξης συγκρότησης της Επιτροπής από τον οικείο
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, με τους
αναπληρωτές τους. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα συντάσσεται πρακτικό, στο
οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που θα συζητούνται, η μορφή και τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται, καθώς και η αιτιολογία τους. Το
πρακτικό συντάσσεται από το Γραμματέα, επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και προωθείται
στην αρμόδια Υπηρεσία προς έκδοση του βιβλιαρίου ή σύνταξη έγγραφης γνωστοποίησης
της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία των μελών της.
6. Τα ΚΕΠ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Πρόνοιας για την έκδοση του ΒΥΑ των Δήμων,
αναλαμβάνουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των
χώρων που στεγάζονται, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και
το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την έκδοση του εν λόγω βιβλιαρίου.
Παρέχεται επιπλέον έγγραφη ενημέρωση (έντυπο αίτησης με συνημμένη υπεύθυνη
δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ.1.Α και έντυπο
απαιτούμενων δικαιολογητικών) ή και προφορικές διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθεί, σε
κάθε ενδιαφερόμενο. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την παροχή σχετικής
πληροφόρησης για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε βασικές γλώσσες
μεταναστών και προσφύγων.
7. Η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Διεύθυνση Απλούστευσης
Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου
Υγείας αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση, κατά ενιαίο τρόπο και κατά περίπτωση δικαιούχου,
εντύπων των αιτήσεων και εντύπων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι οποίες
αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εν λόγω Υπουργείων, των ΚΕΠ και των Δήμων. Στο έντυπο
αίτησης περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και της
οικογένειάς του ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Μορφή, περιεχόμενο και ισχύς του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου
1. Το ΒΥΑ εκδίδεται από τον οικείο Δήμο και διανέμεται μέσω των ΚΕΠ, με ευθύνη
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο εγγράφει τις
απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του.
2. Το ΒΥΑ στο εξώφυλλό του αναφέρει σε διακριτά πεδία τις φράσεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΣ…..- ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ».
3. Σε εσωτερικό φύλλο του ΒΥΑ τοποθετείται φωτογραφία του δικαιούχου που
σφραγίζεται από την αρμόδια αρχή έκδοσης και ακολουθούν σε διακριτά πεδία τα στοιχεία
του δικαιούχου, ήτοι το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός
ταυτότητας ή του διαβατηρίου, η ιθαγένεια και ο ΑΜΚΑ.
4. Σε άλλη σελίδα αναγράφονται τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για την
έκδοση της απόφασης χορήγησης του ΒΥΑ και ακολουθούν σε διακριτά πεδία ο αριθμός της 
εγκριτικής απόφασης, η κατηγορία του δικαιούχου και η διάρκεια ισχύος αυτού
(ημερομηνία έναρξης και λήξης). Σε ξεχωριστό πεδίο αναγράφεται η ημερομηνία
χορήγησης του ΒΥΑ και τίθεται η υπογραφή του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας,
καθώς και η σφραγίδα αυτής.
5. Το ΒΥΑ για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκδίδεται με ισχύ
ενός (1) έτους, πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2 περιπτώσεων και η ανανέωσή
του γίνεται με την ίδια διαδικασία. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά που,
σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, υπάρχουν ήδη στο φάκελο του αιτούντα.
6. Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, εκδίδεται ΒΥΑ με
αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο δικαιούχος υποχρεούται να
προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
εξόδου από το νοσοκομείο. Η ευθύνη για την έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του
νοσηλευόμενου και των οικείων του για τις διαδικασίες έκδοσης του βιβλιαρίου, ανήκει
στην Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία συνεργαζόμενη προς τούτο με την
κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους
αιτούντες για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών, καθώς και στο Δήμο για τη
διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, όπου απαιτείται.
7. Με την έναρξη ισχύος του Συστήματος χορήγησης της Ηλεκτρονικής Κάρτας του
Πολίτη από τα ΚΕΠ, οι κάτοχοι ΒΥΑ δικαιούνται να αιτηθούν χορήγηση της Κάρτας, η οποία
θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα διασφαλίζουν τη νοσηλευτική και
ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Άρθρο 8
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων
1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων Πολιτών στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
με το συντονισμό και την εποπτεία της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων
Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία για τον αριθμό
των δικαιούχων ανά Δήμο, ανά κατηγορία δικαιούχων, εφαρμογή για την ηλεκτρονική
καταχώρηση της αίτησης χορήγησης του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου και συνδέεται με
το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.
3. Πρόσβαση στο Μητρώο σε κεντρικό επίπεδο έχει η Δ/νση Κοινωνικής
Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, τα ΚΕΠ και οι αρμόδιες
Υπηρεσίες Πρόνοιας των οικείων Δήμων, μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων.

Άρθρο 9
Παροχές στους δικαιούχους Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου
1. Στους δικαιούχους ΒΥΑ για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
παρέχεται με την επίδειξή του, καθώς και του εκάστοτε αποδεικτικού ταυτότητας ή
νομιμοποιητικού εγγράφου, δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας,
κατ΄ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτός
συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά:
α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την
προαγωγή της υγείας (άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ.)
β) Ιατρική κλινική εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σύμφωνα με τον
θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στην
Υ.Α.91173/2013 [ΦΕΚ 2477 τ.Β’], όπως αυτή τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε
φορά) και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων από τις δημόσιες δομές
του α. 1 της παρούσας.
γ) Παροχή οδοντιατρικής – στοματολογικής περίθαλψης (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Υ.)
δ) Πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ΄ θέσης
ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση
ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με
απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων (Κ.Υ.Α. 104747/2012 – ΦΕΚ
2883 τ.Β΄, όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά).
στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης – ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
(άρθρο 13 Ε.Κ.Π.Υ.)
ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες,
εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες (άρθρο 14 Ε.Κ.Π.Υ.)
η) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ
θ) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων
σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και
αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου (όπως προβλέπονται στο
άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Υ.) ή άλλως κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΚΕ.Σ.Υ.
ι) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 39
παρ.6 του Ν.2992/2002. Proslipsis.gr
ια) Με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει
αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ιδρύματα, παρέχεται
νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του
άρθρου 44 του Ν.2082/1992.
2. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου στους δικαιούχους του ΒΥΑ ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση τους
σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 56432/2014.

Άρθρο 10
Τελική διάταξη
Η χορήγηση βιβλιαρίου με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω, αρχίζει από την
ημέρα δημοσίευσης της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Από τη δημοσίευση
αυτής, παύει να ισχύει η ανωτέρω (σχετ.32) υπ΄ αριθμ. 139491/2006 Κοινή Υπουργική
Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 48985/2014 Κοινή Υπουργική
Απόφαση και η υπ΄ αριθμ. 81851/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1370 τ.Β΄), όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 128027/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2081
τ. Β΄), καθώς και κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων που έχουν εκδοθεί μέχρι την
έναρξη ισχύος της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και δύνανται να
ανανεωθούν σύμφωνα με τη νέα διαδικασία. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της
παρούσας απόφασης, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματά τους.
Θεσπίζεται μεταβατική περίοδος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας
για την ανάληψη της αρμοδιότητας χορήγησης του ΒΥΑ από τους Δήμους, οι οποίοι δεν
ασκούν έως σήμερα τη σχετική αρμοδιότητα, και την διανομή στις αρμόδιες Υπηρεσίες των
έντυπων ΒΥΑ με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved