ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Πού ιδρύονται 26 νέα Γραφεία Ενημέρωσης Δανειοληπτών

Proslipsis.gr | Αθήνα 28.3.2019, 20:38

Τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας 26 Γραφείων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) σε Περιφερειακές
Ενότητες, αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ).

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Γραφείων ορίσθηκε η 26η Μαρτίου 2019, ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του ΚΥΣΔΙΧ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα, αποφάσισε τη σύσταση 52 θέσεων προσωπικού, δύο ανά Γραφείο, και την πλήρωσή τους κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2, του άρθρου 94, του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παραπάνω παράγραφος προβλέπει ότι με απόφαση του ΚΥΣΔΙΧ και ύστερα από προκήρυξη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή του αντικειμένου των προς κάλυψη θέσεων, τουλάχιστον δύο θέσεις ανά ΚΕΥΔ καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν με τις μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις της προηγούμενης παραγράφου, καταλαμβάνονται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα από πτυχιούχους νομικών ή οικονομικών ή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα 26 Γραφεία Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών
(στις Περιφερειακές Ενότητες)

α) Δράμας, με έδρα τον Δήμο Δράμας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης,
β) Πέλλας, με έδρα τον Δήμο Έδεσσας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης,
γ) Θεσπρωτίας, με έδρα τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.
δ) Ευρυτανίας, με έδρα τον Δήμο Καρπενησίου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αγρινίου,
ε) Καστοριάς με έδρα τον Δήμο Καστοριάς, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κοζάνης,
στ) Πιερίας με έδρα τον Δήμο Κατερίνης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων,
ζ) Κέρκυρας με έδρα τον Δήμο Κέρκυρας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.
η) Ροδόπης, με έδρα τον Δήμο Κομοτηνής, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης,
θ) Φθιώτιδας, με έδρα τον Δήμο Λαμιέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Βόλου,
ι) Λευκάδας, με έδρα τον Δήμο Λευκάδας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αγρινίου,
ια) Βοιωτίας, με έδρα τον Δήμο Λεβαδέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Χαλκιδέων.
ιβ) Ξάνθης, με έδρα τον Δήμο Ξάνθης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης,
ιγ) Χαλκιδικής, με έδρα τον Δήμο Πολυγύρου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης,
ιδ) Πρέβεζας, με έδρα τον Δήμο Πρέβεζας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.
ιε) Ηλείας, με έδρα τον Δήμο Πύργου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Πατρέων.
ιστ) Ρεθύμνης, με έδρα τον Δήμο Ρεθύμνης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης,
ιζ) Λακωνίας, με έδρα τον Δήμο Σπάρτης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Καλαμάτας,
ιη) Σύρου - Ερμούπολης, με έδρα τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Πειραιά,
ιθ) Τρικάλων, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Λάρισας,
κ) Αρκαδίας, με έδρα τον Δήμο Τρίπολης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κορίνθου,
κα) Φλώρινας, με έδρα τον Δήμο Φλώρινας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κοζάνης,
κβ) Χίου, με έδρα τον Δήμο Χίου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Πειραιά,
κγ) Κιλκίς, με έδρα τον Δήμο Κιλκίς, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
κδ) Γρεβενών, με έδρα τον Δήμο Γρεβενών, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κοζάνης,
κε) Αργολίδας, με έδρα τον Δήμο Ναυπλιέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κορινθίων,
κστ) Σάμου, με έδρα τον Δήμο Σάμου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Πειραιά.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved