ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ξεκίνησε η καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2007 (2/10/07)

 

Αθήνα 2.10.2007, 10:22
Ξεκίνησε στον ΟΑΕΔ η καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στους εργαζόμενους των επαγγελματικών κατηγοριών.

Ήδη χθες, κατά την πρώτη ημέρα καταβολής, το βοήθημα εισέπραξαν περισσότεροι από 4.500 δικαιούχοι. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2007.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα δικαιούνται να λάβουν τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ. Επίσης, για δεύτερη φορά φέτος, το επίδομα θα καταβληθεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως το 2006, στους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, οι οποίες καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ αλλά δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν 1836/ 89, η άσκηση των οποίων δικαιολογεί την καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα εξής: Οικοδόμος, λατόμος, ασβεστοποιός, πλινθοποιός, αγγειοπλάστης, δασεργάτης, ρητινοσυλέκτης, καπνεργάτης, μουσικός μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτης, μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστής εκσκαπτικών-ανυψωτικών- οδοποιητικών-γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιός, τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστής και βοηθός χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτός τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτης.

Επίσης, δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι συνταξιούχοι που κατά το έτος 2006 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2007 και εάν η σύνταξη που λαμβάνουν είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ, η οποία για το έτος 2007 ανέρχεται στο ποσό των 463,18 ευρώ.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την είσπραξη του ειδικού εποχικού βοηθήματος, στον ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου (ή δια αντιπροσώπου ή μέσω του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) και είναι τα εξής:
Νόμιμα θεωρημένα φωτοαντίγραφα:
1. Αποσπάσματος ατομικού ασφαλιστικού λογαριασμού (ενσήμων) για το έτος 2006.
2. αστυνομικής ταυτότητας,
3. εκκαθαριστικού αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  για τα εισοδήματα έτους 2006 και
4. άδειας διαμονής, ή βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής προκειμένου περί αλλοδαπών. Η άδεια διαμονής πρέπει να ισχύει την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (17/9 έως 20/12).
Επίσης (σε πρωτότυπα):
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν:
* Οι μεν οικοδόμοι ότι:
α) «ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα» και
β) ότι «δεν είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι, ούτε απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς».
** Οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων ότι:
«ασκούν το επάγγελμά τους».
6. Οι σμυριδορύκτες Νάξου, οφείλουν να προσκομίζουν και την βεβαίωση της οικείας Αρχής, σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 υπουργική απόφαση, για την απόδειξη του τόπου κατοικίας τους.

Προϋποθέσεις χορήγησης (ημερομίσθια)
Ι. Οικοδόμοι
1. Να έχουν πραγματοποιήσει 95-210 ημέρες εργασίας μέσα στο 2006. Καθώς στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).
2. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών, ούτε να απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
3. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
ΙΙ. Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
1. Να έχουν πραγματοποιήσει το 2006 από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει το 2006 να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.
3. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το 2006 να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.

Πρόσθετες προϋποθέσεις για ειδικές κατηγορίες:
1. Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου:  Να έχουν πραγματοποιήσει το 2006 από 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2. Μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων: Να έχουν πραγματοποιήσει το 2006, τουλάχιστον 75 ημερομίσθια στον κλάδο τους και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2006.

Πώς ορίζεται το ύψος του βοηθήματος
Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ορίζεται κατά επάγγελμα ως εξής:
- Οικοδόμοι: στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
- Σμυριδεργάτες: στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
- Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης: στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές και βοηθοί χειριστές κινηματογράφου, ελεγκτές θεάτρου και κινηματογράφου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου: στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Η πληρωμή του βοηθήματος στους δικαιούχους γίνεται αποκλειστικά με πίστωση λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ) με την οποία συνεργάζεται ο ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην ΕΤΕ θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού όψεως. Το άνοιγμα του λογαριασμού όψεως γίνεται χωρίς προμήθεια από την Τράπεζα.


* Ακολουθεί πίνακας με τις προϋποθέσεις καταβολής και το ύψος του βοηθήματος.

Κλάδος

Προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει, μέσα στο 2006, αριθμό ημερομισθίων:

Ύψος επιδόματος (σε ευρώ)

Α

1

Δασεργάτες-ρητινισυλλέκτες

50-240

720,05

 

2

Καπνεργάτες

50-210

720,05

 

3

Αγγειοπλάστες-κεραμοποιοί -πλινθοπλάστες

50-210

720,05

 

4

Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

50-210

720,05

Β

1

Μουσικοί-τραγουδιστές

50-210

514,35

 

2

Ηθοποιοί

50-210

514,35

 

3

Υποδηματεργάτες

50-210

514,35

 

4

Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου

50-210

514,35

 

5

Ελεγκτές κιν/φου-θεάτρου

50-210

514,35

 

6

Ταμίες κιν/φου-θεάτρου

50-210

514,35

 

7

Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης

50-210

514,35

 

8

Ταξιθέτες θεάτρου-κιν/φου (άρθ. 22    Ν 2556/97

50-210

514,35

 

9

Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων (απαραίτητη η άδεια χειριστή και βεβαίωση από το οικείο σωματείο)

70-210

514,35

 

10

Μισθωτοί τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

514,35

Γ

1

Σμυριδορύκτες Νάξου

50-240

1.028,65

Δ

1

Οικοδόμοι

95-210

761,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved