ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Από 6 Ιουλίου οι αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου 30/6/09


Αθήνα 30.6.2009, 17:09
Σε εφαρμογή τίθεται από τις 6 Ιουλίου 2009 το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για το έτος 2009 του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Το πρόγραμμα αφορά σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, δικαιούχων του ΟΕΚ, και προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, νιόπαντρα ζευγάρια και συνταξιούχους, που ακόμη δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από κάποιο από τα άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του ΟΕΚ και μένουν σε ενοίκιο.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα του έτους 2008, που αφορά στα ενοίκια που έχουν καταβληθεί κατά το έτος 2007, υποβλήθηκαν 126.400 αιτήσεις. Στο νέο πρόγραμμα για το 2009, αναμένεται μια αύξηση της τάξης του 15% ενώ στον προϋπολογισμό του ΟΕΚ έχει προβλεφθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το ποσό των 220.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δικαιούχοι του ΟΕΚ εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι που μένουν σε ενοίκιο, που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2009 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, για οικογένειες χωρίς παιδιά, και αυξάνεται για κάθε παιδί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Για κάθε προστατευόμενο παιδί από το πέμπτο και άνω, το ποσό της μηνιαίας επιδότησης αυξάνεται κατά 25 €, και το όριο ετησίου εισοδήματος που καθορίζεται για τον άγαμο - έγγαμο αυξάνεται κατά 2.000 € για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί.

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2008 και θα καταβληθεί εφ’ άπαξ και εφόσον βέβαια θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ειδικές ρυθμίσεις του προγράμματος δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε μακροχρόνια ανέργους.
2. Σε δικαιούχους που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του έτους 2009 από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.
3. Σε δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2009 είναι μέχρι 8.000 €.
Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα χορηγείται προσαυξημένο κατά 50%.

Άλλες ρυθμίσεις
Άλλες ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις του προγράμματος είναι:

• Η παροχή δυνατότητας σε δικαιούχους των οποίων το καθαρό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω ανώτατα όρια της κατηγορίας τους, να πάρουν μειωμένη επιδότηση ενοικίου. Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό του επιδόματος που θα λάβουν θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει, όταν από το καθορισθέν για την κατηγορία που ανήκουν όριο εισοδήματος, στο οποίο έχει προστεθεί το ετήσιο ποσό επιδόματος ενοικίου, αφαιρεθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα, αρκεί η διαφορά αυτή που προκύπτει, να  μην είναι μικρότερη από το ποσό των 345 €, άλλως δεν χορηγείται ποσό επιδόματος.

• Για τους δικαιούχους του ΟΕΚ που τέλεσαν το γάμο τους το έτος 2009 και κατά το έτος 2008 ήταν μεμονωμένα άτομα και μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου έτους 2009, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός από τους δύο συζύγους και συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλλει την αίτηση στο πρόγραμμα.

• Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους κατά το έτος 2008 είναι μικρότερη των 12 μηνών, ή στους δικαιούχους που το ετήσιο ποσό ενοικίου που έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από το ποσό του επιδόματος ενοικίου που αναλογεί στην κατηγορία τους, καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και οι μήνες μίσθωσης ή όσο και το ποσό του ενοικίου που κατέβαλαν το έτος 2008, αντίστοιχα (σε οποιαδήποτε περίπτωση που το συνολικό υπολογιζόμενο ποσό επιδόματος προκύπτει μικρότερο των 345 €, δεν θα χορηγείται ποσό επιδόματος).

• Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου μετά την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και πριν την έγκριση ή μετά την έγκριση της επιδότησης, το επίδομα ενοικίου χορηγείται στα προστατευόμενα μέλη.

• Τέλος, με διάταξη πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου, όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου επιτρέπεται να συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του ΟΕΚ. Η επιδότηση ενοικίου διακόπτεται όταν στο δικαιούχο παραχωρηθεί κατοικία, σε περίπτωση δε δανειοδότησης ή χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, όταν χορηγηθεί στο δικαιούχο ολόκληρο το ποσό του δανείου, δηλαδή όταν πλέον έχει εξασφαλιστεί η στέγαση του. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου στους δικαιούχους του ΟΕΚ οι οποίοι κατά το έτος 2008 μίσθωναν κατοικία από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθείαν γραμμή.

Αιτήσεις
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα αρχίζει στις 6 Ιουλίου 2008 και λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2009. Οι δικαιούχοι που είχαν επιδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ.

Για τις αναλυτικές λεπτομέρειες του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τα κατά τόπους γραφεία του ΟΕΚ από όπου και θα παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα αιτήσεων. Όσοι έλαβαν την επιδότηση του 2008 ενημερώθηκαν με επιστολή του ΟΕΚ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να αποστέλλεται στις διευθύνσεις τους από τις 20 Ιουνίου 2009.


ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ  ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Άγαμος - Έγγαμος χωρίς παιδιά

12.000 €.

115€

1.380€

Έγγαμος  με 1 παιδί

14.000 €

140€

1.680€

Έγγαμος με  2 παιδιά

16.000 €

165€

1.980€

Έγγαμος με  3 παιδιά

18.000 €

215€

2.580€

Έγγαμος με  4 παιδιά

20.000 €

215€

2.580€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved