nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες εκδηλώσεις Επιστροφή    
Μαθητικός διαγωνισμός σκίτσου

Αθήνα 22.11.2013, 20:21

Η Educartoon, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου και η επιστημονική ένωση «Νέα Παιδεία» προκηρύσσουν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Γελοιογραφίας - Κόμικς με θέμα «Οι νέοι σκιτσάρουν για την Ευρώπη».

Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού και Εσπερινού Λυκείου, καθώς και του Λυκείου Επαγγελματικής-Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Σκεπτικό
Στο πλαίσιο του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών (2013), και με α-φορμή την εικοστή επέτειο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που τέθηκε σε ισχύ το 1993), είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία στους εφήβους μαθητές να καταθέσουν τη σκέψη και τον προ-βληματισμό τους για τον ρόλο και τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ αλλά και της ίδιας της ΕΕ στη διεθνή κοινότητα σήμερα.

Επιμέρους θεματικές:
- ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ (αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισό-τητα, αλληλεγγύη, τα δικαιώματα των πολιτών, δικαιοσύνη) και η οικουμενι-κότητά τους μέσα στην πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία
- οι υποχρεώσεις του ευρωπαίου πολίτη
- τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που παρέχει η Ε.Ε. στους νέους των χωρών μελών της
- η επιρροή της ΕΕ στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
- τα οφέλη και οι ζημίες για την Ελλάδα από την ένταξή της στην Ε.Ε.
- τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη (ανεργία, φτώχεια, αειφορία, μετανάστευση, υγεία)
- η διαφορετικότητα των πολιτισμών και η κοινότητα των γλωσσών και των πο-λιτισμών
- η ελληνική ταυτότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς και σε αυτό της ευρωπαϊκής καθημερινότητας
- η ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη
- η ΕΕ και η προστασία του περιβάλλοντος
- η Ευρώπη και ο κόσμος

Επειδή η μέχρι τώρα αξιοποίηση της γελοιογραφίας στην εκπαιδευτική διαδικασία παρατηρήσαμε ότι έχει ιδιαίτερα θετικές συνέπειες, προτείνουμε αυτόν τον διαγω-νισμό σκίτσου για να δώσουμε στους μαθητές την ευκαιρία όχι μόνο να ερμηνεύουν σκίτσα αλλά να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί σχολιάζοντας -θετικά ή αρνητικά, σί-γουρα όμως με χιούμορ- τις βασικές αρχές της ΕΕ αλλά και τη σύγχρονη πραγματι-κότητα.

Ζητούμενα επίσης είναι να εξετάσουμε κατά πόσο οι μαθητές είναι σε θέση να εκ-φράσουν πρωτότυπη σκέψη, διαφορετική από τη στερεοτυπική που προβάλλουν τα ΜΜΕ, και έπειτα να αξιολογήσουμε τη δεξιότητα, ενδεχομένως και το ταλέντο, των μαθητών να σκιτσάρουν.

Συμμετοχή
- Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Γενικού και Εσπερινού Λυκείου, καθώς και Λυκείου Επαγγελματικής - Τεχνικής Εκπαίδευσης.
- Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχο-λείου, μια τάξη ενός σχολείου, μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου ή ένας μόνο μαθητής -τρια.
- Για κάθε συμμετοχή πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο της αίτησης.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγη-ση της μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.
- Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 20 Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει στις 30 Νοεμβρί-ου 2013. Έως την καταληκτική του ημερομηνία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα μαθητικά έργα με συστημένη επιστολή ή courier στην ταχυδρομική διεύ-θυνση EDUCARTOON, Δωδεκανήσου 45, Τ.Θ 457, 17402 Άλιμος Αττικής, με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή επίδοσης σε εταιρία courier το αργό-τερο 30 Νοεμβρίου 2013.
- Θα δοθούν τρία βραβεία και 7 έπαινοι σε κάθε βαθμίδα και κάθε κατηγορία.
- Στην α’ φάση του διαγωνισμού θα επιλεγούν περίπου 40 έργα, τα οποία θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
- Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι εκπαι-δευτικοί και, φυσικά, οι μαθητές που συμμετείχαν.
- Τα έργα που θα διακριθούν θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της EDUCARTOON www.educartoon.gr, από όπου θα είναι δυνατόν να αναπαραχθούν, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, για λόγους προβο-λής της έκθεσης.
Οι οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν κατά την αποστολή των έργων.

Προδιαγραφές
- Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών μπορεί να υποβάλει μέχρι δυο έργα.
- Το μέγεθος των έργων πρέπει να είναι από 210 Χ 297 mm (Α4) έως 297 Χ 420 mm (Α3).
- Κάθε τεχνική είναι δεκτή (σχεδιασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ελεύθερη επι-λογή υλικού κ.τ.λ.).
- Τα έργα πρέπει να υποβληθούν χωρίς πλαίσιο ή κορνίζα.
- Το όνομα και το σχολείο των διαγωνιζόμενων να αναφέρεται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος του έργου.
Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα απαρτίζεται από διακεκριμένους σκιτσο-γράφους, πανεπιστημιακούς καθηγητές, εκπαιδευτικούς και δημοσιογράφους. Την κριτική επιτροπή συντονίζει ο γελοιογράφος Μιχάλης Κουντούρης.

Τελετή απονομής
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνουν τον Ιανουάριο του 2014 σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανωθεί στην Αθήνα μαθητικό φεστιβάλ γελοιογραφίας-κόμικς, που θα περιλαμβάνει έκθεση επιλεγμένων έργων των μαθητών αλλά και έργων γνωστών σκιτσογράφων, καθώς και παράλληλες δράσεις.
Επίσης, θα ακολουθήσει, σε ειδική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο σε εκπαιδευτι-κούς, πανεπιστημιακούς καθηγητές, σκιτσογράφους, συμβούλους και συντονιστές εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε όποιον ενδιαφέρεται, ημερί-δα και συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι γύρω από τη θέση και τη διδακτική αξιο-ποίηση της γελοιογραφίας στην εκπαίδευση, καθώς και επισημάνσεις και συμπερά-σματα από τον διαγωνισμό. Η ημερομηνία και ο χώρος θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πληροφορίες: www.educartoon.gr e-mail: info@educartoon.gr, www.neapaideia-glossa.gr e-mail: neapaideia.journal@gmail.com.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved