nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις Επιστροφή    
2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων: Υποβολή άρθρων (7/2/07)


Αθήνα 7.2.2007, 20:43
Το 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με θέμα: Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: Νέα Δημόσια Διοίκηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών», διοργανώνουν το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών και ο Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων «Διοικητικό Επιμελητήριο».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2007 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο, και η οργανωτική του επιτροπή καλεί όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι η κριτική διερεύνηση σύγχρονων προσεγγίσεων και εμπειρικών δεδομένων στη Διοικητική Επιστήμη, η αναζήτηση νέων τάσεων στους επιμέρους κλάδους της στις οργανώσεις του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, καθώς και ο προσδιορισμός των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Αποβλέπει, επίσης, στην προαγωγή της δικτύωσης, την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελετητών και των επαγγελματιών της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών (μη κρατικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κοινωνική δράση).

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, επί των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναπτύξουν ειδικότερες προβληματικές, είναι οι ακόλουθες:
- «Νέα Δημόσια Διοίκηση»: βασικές έννοιες, προβληματισμοί και κατευθύνσεις, εφαρμογή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
- Διοικητική μεταρρύθμιση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών.
- Δημόσια διοίκηση, καταπολέμηση της διαφθοράς και ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών.
- Διαχείριση αλλαγών και διοίκηση ολικής ποιότητας στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
- Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα: κριτική εννοιολογική προσέγγιση, θεσμικό πλαίσιο, συγκριτική εμπειρία και εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα.
- Μορφές συνεργασίας στις διεπιχειρησιακές σχέσεις: συμμαχίες και δίκτυα επιχειρήσεων.
- Διαπολιτισμική διοίκηση και αλληλεπιδράσεις μεταξύ εθνικής και εταιρικής κουλτούρας.
- Εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων: κώδικες δεοντολογίας.
- Οργανωσιακή κουλτούρα, ηθικές επιλογές και εργασιακές σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
- Νέες τάσεις στην κοινωνία των πολιτών: διοίκηση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, λογοδοσία, σχέσεις με κοινωνικά κινήματα, χρηματοδότηση και λειτουργία.
- Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: προβλήματα και προοπτικές, όψεις της διοικητικής σύγκλισης (ή απόκλισης) και επιμέρους διαστάσεις.

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα τυπωθούν σε τόμο, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων του. Η έκδοση αυτού του συλλογικού τόμου αναμένεται να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο, στην εμβάθυνση του προβληματισμού και στη χαρτογράφηση των νέων τάσεων και αντιλήψεων στη Διοικητική Επιστήμη.

Διαδικασία υποβολής
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο (μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ερευνητές και στελέχη της Διοίκησης ή άλλους ενδιαφερόμενους επιστήμονες και αναλυτές) να αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή DOC, RTF ή PDF) τον τίτλο και μια εκτεταμένη περίληψη της εισήγησής τους (μέχρι 1500 λέξεις) μέχρι τις 30 Απριλίου 2007 στην εξής διεύθυνση: mnconf07@aegean.gr. Η εκτεταμένη περίληψη θα συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: τίτλο του άρθρου, όνομα συγγραφέα και ιδιότητα, λέξεις-κλειδιά (μέχρι πέντε), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό fax και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η επιλογή των εισηγήσεων και η γνωστοποίησή της στους ενδιαφερομένους θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Μαΐου 2007, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου λεπτομερείς οδηγίες για την παρουσίαση της εισήγησης και του τελικού κειμένου. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων, οι οποίες θα εγκριθούν να παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του, ενώ τα οριστικά κείμενα των εισηγήσεων θα δημοσιευτούν σε ειδικό τόμο που θα τυπωθεί μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του Συνεδρίου. Τα οριστικά κείμενα που θα υποβληθούν προς δημοσίευση στον συλλογικό τόμο θα κριθούν από δύο κριτές που θα οριστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Στους συγγραφείς δεν γνωστοποιούνται τα ονόματα των κριτών, ούτε οι κριτές γνωρίζουν το όνομα του συγγραφέα, το άρθρο του οποίου κρίνουν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Βασιλική Βασιλείου (τηλ.: 2271035120 και 2271035122, fax: 2271035129, e-mail: vvas@aegean.gr) ή την κ. Γεωργία Χονδρολέου (τηλ.: 6948569550, e-mail: gchondroleou@gmail.com). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 2ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, στη διεύθυνση http://www.ba.aegean.gr/mnconf07/, που θα λειτουργήσει από την 1η Φεβρουαρίου 2007 και θα παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, τη συμπλήρωση του εντύπου συμμετοχής, τις οδηγίες συγγραφής των τελικών κειμένων, τη μετάβαση και τη διαμονή στη Χίο.

...........................................................

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου
Β. Αγγελής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, Ν. Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ευαγγ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντ. Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λ. Μαρούδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ευρ. Μπέσιλα-Βήκα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Γ. Παγουλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ρ. Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν. Παπαλεξανδρή, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μ. Πετμεζίδου-Τσουλουβή, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης, Π. Πεχλιβανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Μ. Ρουμελιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επ. Σπηλιωτόπουλος, Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λ. Χυτήρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
Πρόεδρος: Αντ. Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος: Λ. Μαρούδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλη: Β. Βασιλείου, Γραμματέας MBA Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χ. Γκιζάρη, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μ. Μαυρίκου, Στέλεχος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μ.-Ηλ. Πραβίτα, Δικηγόρος, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Χονδρολέου, Διοικητική Επιστήμων, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου York

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved