nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επιστολές Επιστροφή    
Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (18/4/06)


Αθήνα 18.4.2006, 23:03
Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, που θα υλοποιηθούν στην Αθήνα, αναφέρεται ο κ. Νικόλαος Σκίκος, καθηγητής πληροφορικής ΠΕ20.

Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής είναι το εξής: 


Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Συνάδελφοι,
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λαμβάνοντας υπόψη:
- το σύνολο των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν στις τέσσερις επιμορφωτικές περιόδους του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ. σε κάθε Επιτροπή Επιμόρφωσης περιοχών ευθύνης του Π.Ι.
- τον αριθμό των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε κάθε Επιτροπή Επιμόρφωσης περιοχών ευθύνης του Π.Ι.
- τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών ανά Επιτροπή, που ήθελαν να επιμορφωθούν και δεν ικανοποιήθηκαν
- τον αριθμό τον ΚΣΕ που δραστηριοποιήθηκαν
- τη μεγάλη ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναμικού που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές, όπως νησιά και παραμεθόριες περιοχές
- τη συσσώρευση εκπαιδευτικών στα μεγάλα αστικά κέντρα

ε ι σ η γ ε ί τα ι την υλοποίηση 95 προγραμμάτων στην Ε.Ε. Α’ΑΘΗΝΑΣ κατά την Α΄ επιμορφωτική περίοδο (Μάϊος – Ιούλιος 2006).

Για την Α΄ Επιμορφωτική Περίοδο όλα τα ΚΣΕ, που θα πιστοποιηθούν, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προγράμματα. Η Ε.Ε. θα εγκρίνει, αρχικώς, ένα πρόγραμμα ανά ΚΣΕ. Στην περίπτωση που το σύνολο των υποβληθέντων προγραμμάτων στην Ε.Ε. διαφοροποιείται του αριθμού των προγραμμάτων που της δόθηκαν, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την κατανομή των προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα καταγραφούν σε πρακτικό που θα τηρηθεί στο αρχείο της Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΟΥΒΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ: 2105234059
FAX:2105222568
ΕMAIL: 1grpeaat@sch.gr
SITE: http://epimorfosi.cti.gr

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Διαδικασία Κατάρτισης Προγραμμάτων ΚΣΕ προβλέπει τα εξής:
Υπεύθυνος Ενέργειας: Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ).
Έντυπα: Τα Ε3, Ε3α, Ε20.

Περιγραφή Διαδικασίας
Οι υπεύθυνοι των πιστοποιημένων ΚΣΕ συμπληρώνουν ηλεκτρονικά και εκτυπώνουν τα έντυπα Ε3 και Ε3α αφού ενημερωθούν από τους καταλόγους των πιστοποιημένων επιμορφωτών (έντυπο Ε17) της περιοχής τους ως ακολούθως:
Βήμα 1: Επιλέγουν τους επιμορφωτές που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί τους και οι οποίοι φροντίζουν να επιβεβαιώσουν ηλεκτρονικά τη συνεργασία με το ΚΣΕ και να υπογράψουν τη δήλωση / βεβαίωση (έντυπο Ε20) για την επιβεβαίωση της μεταξύ τους συνεργασίας.
Βήμα 2: Συμπληρώνουν ηλεκτρονικά οι υπεύθυνοι των ΚΣΕ στο έντυπο αίτησης νέου προγράμματος (Ε3α), για κάθε προτεινόμενο πρόγραμμα, το αναλυτικό ωράριο ανά ημέρα, αίθουσα, ώρα και επιμορφωτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πεδίων συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού εντύπου.
Βήμα 3: Εκτυπώνουν οι υπεύθυνοι των ΚΣΕ την συγκεντρωτική κατάσταση Ε3 των προγραμμάτων που αιτούνται.
Βήμα 4: Παραδίδουν τα σχετικά έντυπα (αφού κρατήσουν αντίγραφο) στην αρμόδια Ε.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει η Ε.Ε.

Κανόνες Κατάρτισης Προγραμμάτων
· Κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο αποτελείται από 16 τρίωρα (δύο τρίωρα την εβδομάδα).
· Σε κάθε τρίωρο αντιστοιχεί μόνο ένας επιμορφωτής (και ο αντίστοιχος αναπληρωματικός του).
· Για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο πρέπει να υπάρχουν και να προσκομίζονται οι αντίστοιχες δηλώσεις / βεβαιώσεις (έντυπο Ε20) των επιμορφωτών που συμμετέχουν.

*** Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση συνεργασίας από τον επιμορφωτή για το/τα πρόγραμμα/τα που έχει δηλωθεί αποτελεί προϋπόθεση για το στάδιο έγκρισης των προγραμμάτων από τα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΣΕ
* Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ:
- της ιδιότητας μέλους της Ε.Ε. και της ιδιότητας Επιμορφωτή ή Συντονιστή προγράμματος ή Καταχωριστή ή Επιμορφούμενου
- της ιδιότητας Συντονιστή προγράμματος και Καταχωριστή ή Επιμορφωτή στο ίδιο πρόγραμμα επιμόρφωσης
- της ιδιότητας Επιμορφωτή και Επιμορφούμενου. Επίσης, ο Συντονιστής προγράμματος και ο Καταχωριστής στοιχείων δεν μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα που διαχειρίζονται, είτε αυτό υλοποιείται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό Κ.Σ.Ε.

* Για τον Επιμορφωτή που αναλαμβάνει δέσμευση σε πρόγραμμα και την αθετεί, εκτός αν τεκμηριώνεται συγκεκριμένο κώλυμα, τίθεται θέμα διαγραφής από το Μητρώο των Επιμορφωτών μετά από εισήγηση της Ε.Ε. προς την ΚΕΕΤΠΕ.

* Αναπληρωτής Επιμορφωτής δεν μπορεί να είναι την ίδια μέρα και ώρα Τακτικός ή Αναπληρωτής σε άλλο πρόγραμμα. Προγράμματα στα οποία παρουσιάζονται τέτοιες αδυναμίες ακυρώνονται.

Βοηθός Επιμορφωτή ορίζεται ιδιώτης, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά Ε.Ε. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή Βοηθού Επιμορφωτή είναι: απόφοιτος τουλάχιστον Τ.Ε.Ε., Ε.Π.Λ. ή Ι.Ε.Κ. ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική. Ο Βοηθός Επιμορφωτή επιλέγεται με ευθύνη του Κ.Σ.Ε. για να υποστηρίζει τεχνικά την επιμόρφωση και να επιβλέπει τον εξοπλισμό. Κάθε Βοηθός Επιμορφωτής θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων καθ’ όλη τη διάρκειά τους έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου της επιμόρφωσης.

Όσον αφορά τα όρια αποδοχών Επιμορφωτών: Α) Για τους Επιμορφωτές που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2638/1999, σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων, δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Β) Για τις λοιπές κατηγορίες επιμορφωτών δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνονται από τον ίδιο Επιμορφωτή ώρες διδασκαλίας συνολικά περισσότερες, ανά κύκλο δίμηνης επιμόρφωσης, από αυτές που αντιστοιχούν σε τρία προγράμματα επιμόρφωσης, ήτοι 144 ώρες συνολικά.

Στα Κ.Σ.Ε. που είναι δημόσια σχολεία, Συντονιστής του προγράμματος μπορεί να είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο υποδιευθυντής ή σε περίπτωση κωλύματος ο συντονιστής ορίζεται, από το σύλλογο των εκπ/κών, ως ένα εκ των μελών του συλλόγου. Ο Συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι επιμορφούμενος σε ένα πρόγραμμα που δε συντονίζει και δε συμπίπτει με τις ώρες που απασχολείται ως συντονιστής.

Καθήκοντα Καταχωριστή στοιχείων στα δημόσια Κ.Σ.Ε. ασκεί κάποιος από τους μόνιμους εκπ/κούς και ορίζεται από το Συντονιστή του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση καταχωριστής δεν μπορεί να είναι κάποιος επιμορφούμενος στο ίδιο πρόγραμμα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
A/A Ενέργειες Καταληκτικές Ημ/νίες
1 Έναρξη Προετοιμασίας 30/03/2006
2 Πιστοποίηση Αιθουσών 17/04/2006
3 Υποβολή Προγραμμάτων
4 Έγκριση Προγραμμάτων
5 Αιτήσεις Εκπαιδευτικών
6 Κλήρωση
7 Εγγραφές Επιτυχόντων
8 Εγγραφές Επιλαχόντων
9 Λήξη Προετοιμασίας 14/05/2006
10 Έναρξη Μαθημάτων 15/05/2006
11 Λήξη Μαθημάτων 30/07/2006

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΚΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ20
ΜΕΛΟΣ ΕΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
nskikos@sch.gr

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved