nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Αναμορφώνεται το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας

 

Αθήνα 29.12.2010, 12:34

"Η αναμόρφωση του ΣΕΠΕ αποτελεί δέσμευση μας προεκλογική και μετεκλογική που περιελήφθη στο μνημόνιο με την υποχρέωση να έχει ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο μέχρι τον Ιούνιο του 2011", τόνισε σήμερα στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γεώργιος Κουτρουμάνης, σχετικά με την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η μεγάλη απορύθμιση που παρατηρείται στην αγορά εργασίας σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στους ελλιπείς ελέγχους και τις αδυναμίες του ΣΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιτακτική η ανάγκη, σε συνέχεια των όποιων προσπαθειών έγιναν τον τελευταίο χρόνο, όπου αυξήθηκαν οι έλεγχοι κατά 30%, να προχωρήσουμε στην ριζική αναμόρφωση του ΣΕΠΕ χωρίς καμία καθυστέρηση.

Στην ομιλία του ο κ. Κουτρουμάνης ανέφερε τα εξής για το ΣΕΠΕ:

- Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας είναι μια υπηρεσία υποστελεχωμένη, γραφειοκρατική χωρίς σύγχρονα μέσα και υποδομές, χωρίς διοικητική αυτοτέλεια, δυσκίνητη, αδύναμη να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας. Οι αρμοδιότητες και η δομή του ΣΕΠΕ έχουν σχεδιαστεί υπό άλλες συνθήκες που έχουν σήμερα αισθητά διαφοροποιηθεί. Απαιτείται λοιπόν η συνολική αναμόρφωσή του.

- Η μετατροπή του ΣΕΠΕ σε μια υπηρεσία σύγχρονη και αποτελεσματική που ανταποκρίνεται και παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεί για τον εργαζόμενο παράγοντα ασφάλειας και σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του. Το ΣΕΠΕ διαμορφώνει, παράλληλα με τη δράση του, συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και συμβάλλει στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης. Επιλύει ατομικές και συλλογικές διαφορές και συνδράμει τους εταίρους στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Καταγράφει και αξιολογεί συνεχώς τα αποτελέσματα με ενισχυμένη τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

- Τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είναι η πρόβλεψη για περιφερειακή διάρθρωση των υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις καλλικρατικές περιφέρειες, η σύσταση δύο θέσεων γενικών επιθεωρητών και η σύσταση ειδικού τμήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και άμεσης επέμβασης. Μειώνουμε τις Διευθύνσεις και δημιουργούμε, μια διεύθυνση αντί για δύο, ανά περιφέρεια. Προβλέπεται η σύσταση τμήματος επίλυσης εργατικών διαφορών.

- Βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΣΕΠΕ θα είναι:
1. Αποτελεσματικός Έλεγχος
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται να διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για αποτελεσματικό έλεγχο με σκοπό την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η αποτελεσματικότητα αυτή διασφαλίζεται:
 α. Με τη θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας με την οποία απεικονίζεται ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο εργασίας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταχωρούνται με On-Line σύνδεση στο κεντρικό σύστημα (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ). Θεσμοθετείται υποχρέωση του ΣΕΠΕ να επιβάλλει κυρώσεις και για την ανασφάλιστη εργασία.
β. Με την ηλεκτρονική διασύνδεση του ΣΕΠΕ και τη συνεργασία με όλους τους όμορους οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ) αλλά και τους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
γ. Με τη σύσταση και λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων που υποδέχεται και αξιολογεί τις καταγγελίες και ομάδα ετοιμότητας που παρεμβαίνει άμεσα για τον έλεγχο. Λειτουργία σε 24ωρη βάση. 
δ. Με την απλούστευση των διαδικασιών που επιφέρει η διοικητική, οργανωτική και οικονομική αυτοτέλεια. Διασφάλιση της αμεσότητας στις αποφάσεις για μετακινήσεις, για μικτά κλιμάκια, κ.λπ.
ε. Με την ενίσχυση και επαρκή στελέχωση των περιφερειακών μονάδων και την αποκέντρωση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων. Για ένα μεγάλο μέρος των υποθέσεων θα επιλαμβάνεται η περιφερειακή Διεύθυνση και τοπικά τμήματα.
στ. Με τη συνεχή κατάρτιση και επανακατάρτιση του προσωπικού και τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών κινήτρων για την αύξηση της αποδοτικότητας. Προβλέπεται ειδικό έντυπο ελέγχου που συμπληρώνεται από τον επιθεωρητή και ενημερώνεται το κεντρικό σύστημα.
ζ. Με τη συνεχή μετακίνηση των επιθεωρητών για το ελεγκτικό τους έργο σε όλη την περιφέρεια.
η. Με την αυστηροποίηση αλλά και αντικειμενικοποίηση των κυρώσεων, που φθάνουν μέχρι και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.
θ.  Με το σαφή καθορισμό, σε ετήσια βάση, των στόχων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Προβλέπεται η σύνταξη ειδικής έκθεσης πεπραγμένων αλλά και του ετήσιου προγραμματισμού που κατατίθεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
2. Ενίσχυση Συμφιλιωτικού Χαρακτήρα
Το νέο Σ.ΕΠ.Ε. δεν είναι μια υπηρεσία που περιορίζεται στον έλεγχο. Οι αρμοδιότητές του διευρύνονται έτσι ώστε να επιλύονται εξωδικαστικά εργατικές και συλλογικές διαφορές.
Η συμφιλιωτική διαδικασία γίνεται ουσιαστική, αντί μιας διαδικασίας δημοσίων σχέσεων,  που είναι σήμερα.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται:
α. Με την ειδική εκπαίδευση των Επιθεωρητών Εργασίας στη διαμεσολάβηση και στην επίλυση διαφορών και τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσής τους να διατυπώνουν με σαφήνεια την άποψή τους σε κάθε διαφορά. Ο επιθεωρητής εργασίας δεν είναι απλά αυτός που καταγράφει το ιστορικό.
β. Με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του κεντρικού Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου (Σ.Κ.Ε.) και τη λειτουργία περιφερειακών Σ.Κ.Ε. Ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων αλλά και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
γ. Με την ισχυροποίηση αλλά και τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων σε τοπικό (νομαρχιακό), περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο για τις συμφιλιωτικές διαδικασίες. 
δ. Με την ενεργό συμμετοχή του Σ.ΕΠ.Ε. Συμβουλευτικά για την υπογραφή των επιχειρησιακών ή και κλαδικών συμβάσεων και τον έλεγχο για την τήρησή τους.
ε. Με τη θεσμοθέτηση της επιβολής κυρώσεων για όσους αθετούν τα συμφωνηθέντα που καταγράφονται στο πόρισμα μετά από κάθε διαδικασία επίλυσης διαφορών.
3. Ενίσχυση του Προληπτικού Έργου
Το ΣΕΠΕ δεν περιορίζεται μόνο σε κατασταλτικά μέτρα, αλλά σχεδιάζει και λειτουργεί και προληπτικά.
Ο ρόλος του αυτός ενισχύεται με τις νέες ρυθμίσεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων:
α. Την υποχρέωση του ΣΕΠΕ στην ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας κλπ. Έκδοση του αναγκαίου ενημερωτικού υλικού. Σύνδεση με τα ΚΕΠ. Ενισχύεται σημαντικά η Διεύθυνση ενημέρωσης και επεξεργασίας όλων των στατιστικών δεδομένων.
β. Την υποχρέωση του ΣΕΠΕ να συνδράμει συμβουλευτικά εργαζόμενους και εργοδότες, ώστε να αποφεύγονται ενέργειες που οδηγούν σε διαφορές. 

Και ο κ. Κουτρουμάνης κατέληξε: "Το νέο ΣΕΠΕ φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα ευέλικτο σώμα με υψηλό κύρος και κοινωνική αποδοχή, αφού σύμφωνα με το νομοσχέδιο μας:
• Παρεμβαίνει άμεσα στον έλεγχο καταγγελιών
• Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και υλοποιεί προληπτικά μέτρα για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών
• Δρα συμφιλιωτικά για την επίλυση ατομικών και συλλογικών διαφορών
• Συνδράμει τους κοινωνικούς εταίρους για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων
• Επιβάλλει κυρώσεις με αντικειμενικά κριτήρια που οδηγούν στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και στην εδραίωση της πεποίθησης για την εφαρμογή κανόνων δικαίου για όλους".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved