nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Όλα γύρω από τις άδειες του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Αθήνα 8.9.2016, 02:53

Επαναρυθμίζονται όλα τα είδη αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην απόφαση -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την κανονική άδεια, την άδεια απουσίας μικράς διαρκείας, την αναρρωτική, την άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης, την άδεια υπηρετούντων σε ειρηνευτικές αποστολές, την άδεια λόγω αιμοδοσίας, την άδεια για δωρητές μυελού των οστών, την άδεια ακτινοπροστασίας, την φοιτητική άδεια, την άδεια συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, τις άδειες τέλεσης γάμου, κύησης και τοκετού, γέννησης τέκνου, θανάτου συγγενικού προσώπου, υιοθεσίας, και άλλες.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ4753
Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτι-
κού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των
κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των
προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε
άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή
τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του Ν. 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων
μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 10).
β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίη ση
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
γ. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών»
(Α΄ 116). Proslipsis.gr
δ. Την υπ’ αριθμ. Υ24/6-10-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 2144).
ε. Τη σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άμυνας, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ.
Φ.454/9-6-2016 Φύλλο Ενημερώσεως Εισηγήσεων/ΓΕΕ-
ΘΑ/Β’ ΚΛΑΔΟΥ/Β1/ΤΜ.Δ-ΝΘ.
στ. Την υπ’ αριθμ. 174/31-8-2016 ειδική εισηγητική έκ-
θεση οικονομικής επιβάρυνσης (του Προϊσταμένου Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ,
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος μέρους:
α. Ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) νοούνται:
(1) Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέ-
δρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή).
(2) Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.
(3) Οι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποι-
ηθέντες εθελοντές Υπαξιωματικοί και μονιμοποιηθέντες
Επαγγελματίες Οπλίτες).
β. Ως Μονάδες- Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων
νοείται το σύνολο των στρατιωτικών μονάδων, υπηρε-
σιών, νομικών προσώπων και οργανισμών του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, στους οποίους υπηρετεί το πάσης
φύσεως στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.
γ. Ως Στρατιωτικές Σχολές και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
για την εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 5 περ. δ της παρού-
σας απόφασης, νοούνται οι σχολές και τα ιδρύματα, στα
οποία φοιτούν τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελ-
ματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, για την από-
κτηση των αναγκαίων γενικών και ειδικών θεωρητικών
και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την
εκτέλεση της αποστολής τους και την ενημέρωσή τους
στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και γενικές επιστημονι-
κές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ.
δ. Ως Μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) νοούνται οι Μαθητές της Στρα-
τιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), της Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).
ε. Ως Μαθητές των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) νοούνται οι Μαθητές της Σχολής
Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), της Σχολής Τεχνικών
Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), της Σχολής Υπαξι-
ωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και της Σχολής Ιπταμένων
Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ).
στ. Ως ακαδημαϊκό έτος για τους Μαθητές ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ
νοείται το χρονικό διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου έως
31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
ζ. Ως σύζυγοι νοούνται και τα μέρη συμφώνου συμβί-
ωσης, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181).
η. Ως όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης της
άδειας νοείται ο διοικητής -διευθυντής της μονάδας -
υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ο δικαιούχος, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Κανονική άδεια
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελμα-
τίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται κα-
νονική άδεια απουσίας διάρκειας τριάντα (30) ημερών
κατ’ έτος, με πλήρεις αποδοχές, κατόπιν αίτησης τους,
από τον Διοικητή - Διευθυντή της Μονάδας - Υπηρεσίας
στην οποία υπηρετούν. Στους Διοικητές- Διευθυντές των
Μονάδων - Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας, η δικαιούμενη κανονική άδεια χορηγείται από τον
αξιολογητή τους.
2. Με αίτηση του δικαιούχου, επιτρέπεται μετά την εξά-
ντληση της δικαιούμενης κανονικής άδειας των τριάντα
(30) ημερών, η χορήγηση σε αυτόν μέρους της κανονικής
άδειας του επόμενου έτους, όταν αυτό επιβάλλεται για
σοβαρούς ιδιωτικούς ή οικογενειακούς λόγους.
3. Η χορήγηση των κανονικών αδειών πραγματοποι-
είται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους σε κάθε
Μονάδα- Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η
χορήγησή των δικαιούμενων αδειών κατανέμεται σε όλη
τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποφεύγεται η συμφόρη-
σή τους κατά τους θερινούς μήνες. Η ελάχιστη διάρκεια
της κανονικής άδειας είναι πέντε (5) ημέρες. Η Υπηρε-
σία δύναται να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις την
κανονική άδεια του προηγούμενου έτους μέχρι τέλος
Ιανουαρίου του επόμενου.
4. Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της κανονικής
άδειας των τριάντα (30) ημερών στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορ-
κωμοσία του, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους
τελεί διαζευκτικά σε:
(1) Διαθεσιμότητα επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες
(2) Καταστατική πειθαρχική ποινή επί τουλάχιστον έξι
(6) μήνες
(3) Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς
λόγους επί τουλάχιστον έξι μήνες.
(4) Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο
εξωτερικό επί τουλάχιστον έξι μήνες.
β. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκω-
μοσία του, κατά το έτος που απέκτησε τη στρατιωτική
ιδιότητα.
γ. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορ-
κωμοσία του, που εκπαιδεύεται σε Στρατιωτικές Σχολές
ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εφόσον το πρόγραμ-
μα εκπαιδεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση αδείας
και η εκπαίδευση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος
Δεκεμβρίου.
δ. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορ-
κωμοσία του, που αποστρατεύεται, εφόσον μέχρι την
αποστρατεία του δεν έχει πάρει τη δικαιούμενη κανονική
άδεια.
6. Στα στελέχη και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά
την ορκωμοσία τους, που ανήκουν στις περιπτώσεις των
υποπαραγράφων 5β και 5γ, χορηγείται κανονική άδεια
διάρκειας πέντε (5) ημερών για κάθε δίμηνο παροχής
πραγματικής εργασίας στη Μονάδα-Υπηρεσία τους.

Άρθρο 3
Άδεια απουσίας μικράς διαρκείας
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματί-
ες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια
απουσίας μικράς διαρκείας δέκα (10) ημερών με πλήρεις
αποδοχές.
2. Η άδεια μικράς διάρκειας χορηγείται για χρονικό
διάστημα από μία (1) έως τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες
κάθε φορά, ανεξάρτητα από την εξάντληση της κανονι-
κής άδειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, από
το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής
άδειας, το αργότερο έως 30 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
3. Στο προσωπικό της παραγράφου 1, κατά το έτος
που απέκτησε τη στρατιωτική ιδιότητα, χορηγείται άδεια
μικράς διαρκείας έως τεσσάρων (4) ημερών.
4. Η άδεια μικράς διαρκείας δεν χορηγείται ταυτόχρο-
να ή διαδοχικά με κανονική άδεια.

Άρθρο 4
Άδεια απουσίας αναρρωτική
1. Οι αναρρωτικές άδειες διακρίνονται σε συνήθεις
και μακρές.
2. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες είναι διάρκειας
μικρότερης των τριών (3) μηνών και χορηγούνται στα
στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες
μετά την ορκωμοσία τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευ-
σης της αρμόδιας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής
των ΕΔ, μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία.
3. Εφόσον μετά τη λήξη της συνήθους αναρρωτικής
άδειας, οι λόγοι υγείας, για τους οποίους χορηγήθηκε
προηγούμενη αναρρωτική άδεια, εξακολουθούν να
υφίστανται, το στέλεχος ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης
μετά την ορκωμοσία του παραπέμπεται στην αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή του οικείου Κλάδου, προκειμέ-
νου να του χορηγηθεί νέα συνήθης αναρρωτική άδεια.
Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της νέας αναρρωτικής
άδειας δεν δύναται να υπερβαίνει, αθροιζόμενη με τη
διάρκεια της προηγούμενης αναρρωτικής άδειας, τις
ογδόντα εννέα (89) ημέρες.
4. Οι μακρές αναρρωτικές άδειες διέπονται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί καταστάσεων των
στελεχών των ΕΔ.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελ-
ματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται
άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών,
με αποδοχές, λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσής τους στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον απαιτείται η εξεύ-
ρεση νέας κατοικίας και η μεταφορά της οικοσκευής
τους. Για μετάθεση εντός της ίδιας φρουράς, η διάρ-
κεια της ως άνω άδειας είναι τρεις (3) συνεχείς ημέρες
και μόνο για εξεύρεση νέας κατοικίας και μεταφορά
οικοσκευής.
2. Η άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθε-
σης χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου
και υποβολής προβλεπόμενων δικαιολογητικών, από
το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής
άδειας και λογίζεται επιπλέον των λοιπών προβλεπόμε-
νων αδειών απουσίας.
3. Η παραπάνω άδεια απουσίας χορηγείται ως εξής:
α. Πριν από τη χορήγηση του φύλλου πορείας ή μετά-
βασης, σε χρόνο τέτοιο, ώστε η ημερομηνία λήξης της
άδειας να προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας
χορήγησης του φύλλου πορείας ή μετάβασης.
β. Μαζί με το φύλλο πορείας ή μετάβασης, ώστε η πρώ-
τη ημέρα κίνησης του μετατιθέμενου να είναι η επόμενη
της ημερομηνίας λήξης της άδειας του.
γ. Από παρουσιάσεως και εγγραφής του μετατιθέμενου
στη Μονάδα-Υπηρεσία, στην οποία μετατίθεται στο εσω-
τερικό ή από τον επαναπατρισμό του εντός εύλογου χρο-
νικού διαστήματος και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών.

Άρθρο 6
Άδεια υπηρετούντων σε ειρηνευτικές αποστολές
Στα στελέχη των ΕΔ, που συμμετέχουν σε ειρηνευτι-
κές αποστολές, δύναται να χορηγείται άδεια απουσίας
με αποδοχές, μέγιστης διάρκειας δεκαπέντε ημερών
ανά τρίμηνο συμμετοχής τους στις αποστολές αυτές.
Η διάρκεια και ο τρόπος χορήγησής της άδειας αυτής
καθορίζονται, ανάλογα με την ειρηνευτική αποστολή, με
απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Άρθρο 7
Άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτε-
λώς για κάθε αιμοδοσία άδεια απουσίας διάρκειας τριών
(3) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, από το όργανο που
έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον
η αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο ή συγ-
γενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου
βαθμού.
2. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αι-
μοδοσίας. Για αιμοδοσία, η οποία γίνεται για σύζυγο ή
συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου
βαθμού, το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δικαιούται να απουσιάζει από τη Μονάδα-Υπη-
ρεσία του μόνο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στον όρο
αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαί-
ρεση.

Άρθρο 8
Άδεια απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών
Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτε-
λώς:
α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το
μυελό των οστών, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών, με αποδοχές,, από το όργανο
που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας. Ως
πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της μυελοδοσίας.
β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω
αιμοδοσίας, χορηγείται, άδεια απουσίας διάρκειας δύο
(2) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές από το όργανο που
έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον η
αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο ή συγγενή
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αιμοδοσί-
ας και ως δεύτερη η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για αιμοδοσία προς συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων,
η οποία γίνεται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού, το προσωπικό
του παρόντος άρθρου δικαιούται να απουσιάζει από τη
Μονάδα-Υπηρεσία του κατά την ημέρα της αιμοδοσίας
και την αμέσως επομένη.

Άρθρο 9
Άδεια ακτινοπροστασίας
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι εργάζονται
σε Μονάδες- Υπηρεσίες Υγείας των ΕΔ, εκτίθενται σε
ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται σύμφωνα
με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας
με ατομικό δοσίμετρο σώματος:
α. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που
δέχονται, μετρηθεί στο 25% του μέγιστου επιτρεπόμε-
νου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας,
τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά
άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας είκοσι μίας (21) συ-
νεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.
β. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που
δέχονται, μετρηθεί στο 50% του μέγιστου επιτρεπόμε-
νου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας,
τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά επι-
πρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας είκοσι μίας
(21) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής
άδειας. Proslipsis.gr
γ. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που
δέχονται, μετρηθεί στο 75% του μέγιστου επιτρεπόμε-
νου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας,
τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά επι-
πρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας σαράντα
δύο (42) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κα-
νονικής άδειας.
2. Ειδικά για τους υπηρετούντες σε Μονάδες- Υπηρεσί-
ες Υγείας των ΕΔ, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινο-
βολίες και δοσιμετρούνται με επιπλέον δοσίμετρο χειρός
ή δακτύλων, οι άδειες ακτινοπροστασίας χορηγούνται
κατά τα προαναφερόμενα, λαμβάνοντας υπόψη ταυτό-
χρονα και τα αντίστοιχα όρια αθροιστικών δόσεων για
την άκρα χείρα.
3. Διευκρινίζεται ότι η ετήσια αθροιστική δόση ακτινο-
βολίας της παρ. 1, αντιστοιχεί στη δόση, η οποία εκτιμά-
ται με βάση τη μέτρηση και τη χρήση προστατευτικών
μέσων, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο δόσης είναι
τα 20 mSv/έτος.
4. Η άδεια ακτινοπροστασίας χορηγείται από το όργα-
νο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 10
Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού
προσωπικού
Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελμα-
τίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι
νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές
και απασχολούνται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης,
εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαί-
ων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης,
υπηρεσίες αιμοδοσίας, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων
και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται από τον έχοντα το δικαίωμα
χορήγησης κανονικής άδειας, ειδική πρόσθετη άδεια με
αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών, μετά από συνεχή
υπηρεσία ενός (1) έτους στις ανωτέρω μονάδες. Η άδεια
αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστημα, κατά το οποίο
δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των οικείων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Άρθρο 11
Τιμητική άδεια για συμμετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που είναι εν ενεργεία
μέλη εθνικών ομάδων ανδρών - γυναικών, είναι δυνατό
να χορηγούνται τιμητικές άδειες με αποδοχές, πλέον της
κανονικής, για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών
αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώ-
της ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η διάρκειά της κα-
θορίζεται για κάθε φορά:
α. Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Πα-
γκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
β. Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε
αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες δι-
οργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.
γ. Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν στην
προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.
δ. Μέχρι τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε
μεμονωμένους αγώνες στο εσωτερικό και έως πέντε (5)
ημέρες στο εξωτερικό.
2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που
έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν
αναφοράς του δικαιούχου και υποβολής βεβαίωσης από
την οποία προκύπτει η συμμετοχή του σε συγκεκριμένη
αθλητική δραστηριότητα.

Άρθρο 12
Φοιτητική άδεια
1. Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται φοιτητική άδεια δι-
άρκειας έως δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος,
με αποδοχές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση
πρώτου πτυχίου, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των
Ενόπλων Δυνάμεων ή για απόκτηση πτυχίου ανώτερης
βαθμίδας, από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές
της οποίας έχουν ήδη περατώσει.
β. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η
παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική
κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.
γ. Κατά τις εξεταστικές περιόδους, κατόπιν αιτήσεως
των ενδιαφερόμενων. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις
πιστοποιείται υποχρεωτικά μόνο με βεβαίωση της Σχο-
λής, που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην Υπηρεσία
του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται, αποκλειστικά,
μόνο όσες προβλέπονται από το οικείο εκπαιδευτικό
ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όσο είναι τα προβλε-
πόμενα έτη φοίτησης, συν ένα (1) έτος.
δ. Ειδικά για τους συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακά
προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού δι-
πλώματος, για τη δικαιολόγηση της άδειας αρκεί σχετική
βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως Ανώτερα ή
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του
εξωτερικού νοούνται όσα έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια
από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής ή
από το οικείο εκπαιδευτικό σύστημα του Κράτους, όπου
εδρεύουν τα συγκεκριμένα Ιδρύματα.
3. Η φοιτητική άδεια χορηγείται με αντιστοιχία μίας (1)
ημέρας για κάθε ημέρα εξετάσεων. Για όσους φοιτούν
σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και
για όσους είναι εγγεγραμμένοι για την απόκτηση διδα-
κτορικού διπλώματος ειδίκευσης, η άδεια χορηγείται
τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή
την πρόοδο της έρευνας και στο πλαίσιο των προβλε-
πόμενων υποχρεώσεων του στελέχους.
4. Η φοιτητική άδεια δύναται να χορηγείται και σε
στελέχη των ΕΔ, τα οποία φοιτούν στα κατά Κλάδο
υποχρεωτικά Σχολεία ή στη Σχολή Εθνικής Άμυνας
(ΣΕΘΑ) ή την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
(ΑΔΙΣΠΟ), εφόσον δεν επηρεάζεται η επιτυχής ολο-
κλήρωση των σπουδών τους στα εν λόγω Σχολεία-
Σχολές.
5. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που
έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν
αναφοράς του δικαιούχου.

Άρθρο 13
Άδεια απουσίας λόγω τέλεσης γάμου
Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους χορηγείται από το
όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής
άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών
ημερών για τέλεση γάμου, με αποδοχές. Η άδεια χορη-
γείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης
κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου,
αμέσως προ ή μετά την τέλεση του γάμου, ενώ δύναται
να ληφθεί διαδοχικά με μέρος της κανονικής ή άδειας
μικράς διάρκειας, εφόσον το επιτρέπουν οι κατά περί-
πτωση υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 14
Άδεια απουσίας λόγω γέννησης τέκνου Proslipsis.gr
Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες
Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορη-
γείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης
κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5)
συνεχών ημερών λόγω γέννησης τέκνου τους, με απο-
δοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το
δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν ανα-
φοράς του δικαιούχου σε εύλογο χρονικό διάστημα από
τη γέννηση του τέκνου και πάντως όχι αργότερα από τη
συμπλήρωση δύο (2) μηνών της ηλικίας αυτού.
Άρθρο 15
Άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου
Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματί-
ες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια
απουσίας διάρκειας τέσσερις (4) συνεχών ημερών λόγω
θανάτου γονέα, αδελφού/ής, συζύγου ή τέκνου, με απο-
δοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δι-
καίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς
του δικαιούχου, με τη γνωστοποίηση του συμβάντος
στην Υπηρεσία.

Άρθρο 16
Διευκολύνσεις υπέρ του στρατιωτικού
προσωπικού που υπόκειται σε διαδικασία
ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
1. Για τις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγ-
γελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίες
υπόκεινται σε ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
σε Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 (Α΄ 17), ισχύουν τα
παρακάτω:
α. Με την γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης
της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ενδια-
φερόμενη:
(1) Δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική
άδεια απουσίας διάρκειας μιας ημέρας, με αποδοχές.
(2) Δικαιούται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας δεκα-
πέντε (15) συνεχών ημερών από την εμβρυομεταφορά,
με αποδοχές.
2. Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους
άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία
τους, χορηγείται μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας
κατά την ημέρα της σπερμοληψίας, μία (1) ημέρα ει-
δική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της ωοληψίας
της συζύγου τους, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την
ημέρα εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους, με αποδο-
χές, με την προσκόμιση στη Μονάδα-Υπηρεσία όπου
υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών.
3. Για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών, οι ενδιαφε-
ρόμενοι καταθέτουν αναφορά προς τη Μονάδα - Υπη-
ρεσία της, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Οι άδειες του παρόντος άρθρου χορηγούνται από
το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής
άδειας.

Άρθρο 17
Άδεια κύησης - τοκετού
1. Στις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις
Επαγγελματίες Οπλίτες και πριν την ορκωμοσία τους
χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επι-
τροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης - τοκετού διάρκειας
πέντε (5) μηνών, με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρ-
το (4ο) μήνα κύησης. Σε περίπτωση επαπειλούμενης
αποβολής, πριν από τη συμπλήρωση των τεσσάρων
(4) μηνών της κύησης, χορηγείται στις ανωτέρω συνή-
θης αναρρωτική άδεια από τις αρμόδιες Υγειονομικές
Επιτροπές, μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4)
μηνών της κύησης.
2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγε-
νέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το
υπόλοιπο της αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε
να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης-τοκε-
τού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί
σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε
πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης-τοκετού παρατείνεται
μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς αυτή
η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρό-
νου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό (άδεια
ανατροφής).
3. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου,
η άδεια κύησης τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά
δυο (2) μήνες.
4. Αρμόδια για την εξέταση του κυοφορούντος προ-
σωπικού της παραγράφου 1 και την έκδοση γνωμάτευ-
σης για τη χορήγηση της άδειας κυήσεως - τοκετού είναι
η πλησιέστερη, στη Μονάδα που υπηρετεί, Επιτροπή
απαλλαγών, η Επιτροπή απαλλαγών του οικείου Κλάδου
των ΕΔ.

Άρθρο 18
Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματί-
ες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται ειδική
άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου διάρκειας τριών (3) μη-
νών, με αποδοχές, μετά την τελεσιδικία της δικαστικής
απόφασης περί υιοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι το
τέκνο έχει συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας και δεν
έχει υπερβεί το δωδέκατο. Η άδεια εξαντλείται εντός
τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής
απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι
τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους της ηλικίας του
τέκνου. Τα καθοριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου
19 της παρούσας απόφασης ισχύουν αναλόγως για τη
λήψη της άδειας αυτής.
2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας
τέκνου, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αναφορά προς
τη Μονάδα - Υπηρεσία τους, με τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υπο-
βάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την
αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου
Γενικού Επιτελείου. Η ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου
χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού
Επιτελείου. Proslipsis.gr
3. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, κατόπιν
αιτήσεως, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγη-
σης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε
(5) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθε-
σίας τέκνου, με πλήρεις αποδοχές, πλέον της κανονικής.
Η παραπάνω άδεια μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή τμη-
ματικά. Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και
των δύο θετών γονέων δικαιούχων.

Άρθρο 19
Άδεια ανατροφής τέκνου
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελμα-
τίες Οπλίτες, μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού,
χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με
αποδοχές, ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι στρατι-
ωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από
τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής,
ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέ-
σως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.
β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρα-
τιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δι-
καιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων,
ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση
της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος
δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά
πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού ή μέ-
ρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοι-
χης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του
ιδιωτικού τομέα.
γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρα-
τιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή
τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα
χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά
διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πά-
ντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας
κύησης-τοκετού.
δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού
δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο στρατιωτικός
δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια ανατροφής.
2. Σε περίπτωση διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίω-
σης, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων
του η άδεια ανατροφής χορηγείται στον γονέα στρατιω-
τικό, εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου.
3. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατρο-
φής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν
του ενός.
4. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω
η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για
κάθε τέκνο.
5. Για τον γονέα στρατιωτικό που είναι άγαμος ή χήρος
ή διαζευγμένος ή του οποίου το σύμφωνο συμβίωσης
έχει λυθεί η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1)
μήνα.
6. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια
ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται
αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών
του τέκνου.
7. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και στο
προσωπικό της παρ. 1 σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου.
Η άδεια αυτή εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από
την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσί-
ας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την συμπλήρωση του
έκτου έτους ηλικίας του τέκνου. Υπό την επιφύλαξη του
προηγούμενου εδαφίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις
των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και για την
χορήγηση της εν λόγω άδειας στους θετούς γονείς.

Άρθρο 20
Διευκολύνσεις στρατιωτικού προσωπικού
με τέκνα στην πρωτοβάθμια-
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν ή επιμε-
λούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε
δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας
διάρκειας μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο, με αποδοχές, από
το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής
άδειας, για την επίσκεψή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
των τέκνων τους και την ενημέρωσή τους για τη σχολική
τους επίδοση. Για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας
ισχύουν τα εξής:
α. Σε περίπτωση που και οι δύο (2) γονείς είναι δικαι-
ούχοι, η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο.
β. Για την χορήγηση της άδειας, το στέλεχος ή ο Επαγ-
γελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του υποβάλλει
κάθε φορά στη Μονάδα- Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί,
σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γο-
νέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς
και ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας για το υπόψη δίμη-
νο. Η άδεια χορηγείται στο προσωπικό της παραγράφου
1 και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
γ. Το σύνολο των ημερών αυτής της άδειας δεν μπορεί
να υπερβεί τις πέντε (5) ημέρες για κάθε σχολικό έτος.
δ. Η άδεια χορηγείται και στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά
την ορκωμοσία τους, των οποίων το τέκνο είναι εγγε-
γραμμένο σε παιδικό σταθμό, υπό την προϋπόθεση ότι
ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου.
Σε κάθε περίπτωση, το τέκνο πρέπει να έχει την προβλε-
πόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την
υποχρεωτική εκπαίδευση.
ε. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύμα-
τα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν
διακοπές εργασίας.

Άρθρο 21
Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι φυσι-
κοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει
από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από
νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και
παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική
ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευ-
σης, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τρι-
άντα (30) ημερών το χρόνο.
2. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύ-
ζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικα-
στική απόφαση ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική
υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί
τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοση-
λείας, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας
τριάντα (30) ημερών το χρόνο.
3. Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος
καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του,
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία συμπε-
ριλαμβάνεται ισχύουσα πιστοποίηση ή βεβαίωση από
κρατικό, πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή
ιατρική γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομι-
κής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας
Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010
(ΦΕΚ Α΄ 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του
ατόμου. Στη συνέχεια, η Μονάδα -Υπηρεσία υποβάλλει,
με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλο-
γραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού
Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με από-
φαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με
βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής
άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον
ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί
της διάρκειας της.
4. Τα νοσήματα που πρέπει να λαμβάνονται, κατά περί-
πτωση, υπόψη και με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια
είναι τα εξής:
α. Κακοήθη νοσήματα (κακοήθεις νεοπλασίες)
β. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που προκαλούν μόνιμη
αναπηρία (σύνδρομο DOWN και εν γένει διανοητικές
καθυστερήσεις)
γ. Γενετικά μεταβολικά νοσήματα, που προκαλούν μό-
νιμη αναπηρία (διαταραχές ανάπτυξης, θρέψης)
δ. Συγγενείς ανωμαλίες που προκαλούν μόνιμη ανα-
πηρία
ε. Χρόνια νοσήματα, τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή
αντιμετώπιση και ειδική φροντίδα:
(1) Χρόνια νεφρολογικά προβλήματα (χρόνια νεφρι-
κή ανεπάρκεια εξαρτώμενη από αιμοκάθαρση, τεχνητό
νεφρό)
(2) Χρόνια αιματολογικά προβλήματα
(3) Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα
(4) Χρόνια νοσήματα του νευρικού συστήματος (σκλή-
ρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλική παράλυση)
(5) Ανοσοανεπάρκεια
(6) Χρόνια ενδοκρινολογικά προβλήματα (νεανικός
διαβήτης που απαιτεί νοσηλεία)
(7) Καρδιοπάθειες
(8) Χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος
(9) Χρόνιες ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, αυτισμός
κ.λπ.)
(10) Χρόνια νοσήματα πεπτικού (κοιλιοκάκη, νόσος
CROΗΝ, χρόνιες ηπατοπάθειες κ.λπ.)
(11) Επίκτητα νοσήματα που προκαλούν μόνιμη ανα-
πηρία
(12) Ατυχήματα που εγκαταλείπουν μόνιμη αναπηρία
(13) Νοσήματα ή ατυχήματα που προκαλούν πρόσκαι-
ρη αναπηρία και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους
5. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου χορηγείται σε
κάθε δικαιούχο αυτοτελώς.

Άρθρο 22
Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματί-
ες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν τέκνο
ηλικίας έως και έξι (6) ετών και έχουν συμπληρώσει ένα
(1) έτος πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, δύναται να
χορηγείται γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών,
διάρκειας έως δύο (2) ετών εφάπαξ ή τμηματικά για το
πρώτο τέκνο και πρόσθετης όμοιας άδειας διάρκειας
έως ενός (1) έτους για κάθε επιπλέον τέκνο. Η ως άνω
άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα χωρίς
δυνατότητα μεταβίβασης, ακόμη και στην περίπτωση
διάστασης ή διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης,
υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί την επιμέλεια.
2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής άνευ
αποδοχών, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη
Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει,
με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλο-
γραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού
Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με από-
φαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με
βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής
άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον
ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί
της έναρξης και λήξης της, με βάση τη σειρά προτεραι-
ότητας των υπηρετούντων στη Μονάδα - Υπηρεσία για
κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής
άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, δικαιούχων που
έχουν τέκνα με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια
ασθένεια, καθώς και γονέων μονογονεϊκών οικογενειών,
χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.
3. Εάν και οι δύο γονείς υπηρετούν στην ίδια Μονά-
δα- Υπηρεσία, αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους,
κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρή-
ση του δικού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό
διάστημα.
4. Η γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές δύναται
να χορηγείται και στο προσωπικό της παραγράφου 1,
που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών.
Η άδεια χορηγείται μετά την περάτωση της υιοθεσίας ή
αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με
αίτηση του ενδιαφερόμενου και στο προ της ολοκλή-
ρωσης των ως άνω διαδικασιών, διάστημα. Το ανωτέ-
ρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του τέκνου,
σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής
δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών
αυτού.
5. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γο-
νική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών δικαιούνται
πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστι-
κών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί
των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την
έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό
καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άρθρο 23
Γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματί-
ες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν νοση-
λευόμενο ανήλικο τέκνο λόγω ασθένειας ή ατυχήματος
που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του γονέα,
χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημε-
ρών κατ’ έτος εφόσον δεν δικαιούνται τη γονική άδεια
ανατροφής άνευ αποδοχών του προηγούμενου άρθρου.
2. Η άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο
γονέων δικαιούχων, φυσικών, θετών ή ανάδοχων. Τυχόν
απώλεια της υποχρέωσης επιμέλειας συνεπάγεται απώ-
λεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου.
3. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας νοσηλείας, χω-
ρίς αποδοχές, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη
Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει,
με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλο-
γραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού
Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού
του οικείου Γενικού Επιτελείου.
4. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γο-
νική άδεια νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, δικαιούνται
πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστι-
κών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί
των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την
έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό
καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άρθρο 24
Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς
λόγους
1. Στα στελέχη των ΕΔ δύναται να χορηγηθεί εφά-
παξ άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έξι (6) μηνών με
δυνατότητα παράτασης επί έξι (6) επιπλέον μήνες, για
σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, που προκύπτουν από
επίσημα στοιχεία. Ως σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι νοούνται
όσοι δεν ανάγονται στη σχέση του στελέχους με την
Υπηρεσία.
2. Οι προαναφερόμενοι λόγοι θα πρέπει να επιφέρουν
στο στέλεχος ή στα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο,
τέκνα, γονείς), ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες
καθιστούν επιβεβλημένη την απουσία από την Υπηρεσία
για την αντιμετώπισή τους.
3. Για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για σο-
βαρούς ιδιωτικούς λόγους, το στέλεχος καταθέτει ανα-
φορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία
υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την
αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου
Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του
Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Εφόσον οι σο-
βαροί ιδιωτικοί λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται μετά
την παρέλευση έξι (6) μηνών, το στέλεχος δύναται να
επανέλθει με νέα αναφορά του για την εξέταση της δυνα-
τότητας παράτασης της άδειας επί έξι (6) επιπλέον μήνες.
4. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές για
σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, διαγράφονται από τη δύ-
ναμη της Μονάδας - Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν
από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται
εκτός οργανικής δύναμης καθ΄ όλη τη διάρκεια της, υπα-
γόμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού
Επιτελείου. Proslipsis.gr
5. Επιπλέον, τα στελέχη που τελούν σε άδεια άνευ
αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους δικαιούνται
πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστι-
κών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί
των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την
έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό
καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άρθρο 25
Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων
στο εξωτερικό
1. Στέλεχος των ΕΔ, του οποίου ο/η σύζυγός δεν είναι
ομοίως στέλεχος ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορ-
κωμοσία του, και εργάζεται στο εξωτερικό, δύναται να
λάβει άδεια χωρίς αποδοχές για το εξωτερικό συνολικής
διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών.
2. Για τη χορήγηση της άδειας, το στέλεχος καταθέτει
αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα - Υπη-
ρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά,
όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του
οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφα-
ση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
3. Τα στελέχη που τελούν στην παραπάνω άδεια χωρίς
αποδοχές, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας -
Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία
έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύνα-
μης καθ΄ όλη τη διάρκεια της, υπαγόμενα στη Διεύθυνση
Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
4. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια του παρόντος άρ-
θρου δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την
καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις
ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογί-
ζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι
πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό
ποσό προκαταβάλλεται τμηματικά σε ετήσια βάση.

Άρθρο 26
Άδειες Μαθητών ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ
1. Στους Μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιω-
τικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) δύναται να χορη-
γούνται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από έγκριση
του Διοικητή εκάστης Σχολής, οι παρακάτω άδειες:
α. Κανονική άδεια
(1) Θερινή άδεια κατά το χρόνο της θερινής διακοπής
της εκπαίδευσης διάρκειας έως τριάντα (30) συνεχών
ημερολογιακών ημερών
(2) Άδεια εορτασμού Χριστουγέννων - Πρώτης του
έτους -Θεοφανείων διάρκειας έως δέκα πέντε (15) συ-
νεχών ημερολογιακών ημερών
(3) Άδεια εορτασμού Πάσχα διάρκειας έως οκτώ (8)
συνεχών ημερολογιακών ημερών
(4) Άδεια λόγω αποφοίτησης αρχόμενης από του πέ-
ρατος των σπουδών έως την ορκωμοσία των Μαθητών
ως Αξιωματικών- Υπαξιωματικών
β. Άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση αρχομέ-
νης από το πέρας της εκπαίδευσης της Παρασκευής
έως το βράδυ της Κυριακής, υπό την προϋπόθεση ότι
κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα ή μέρος αυτού, οι
Μαθητές δεν υπέχουν εκπαιδευτικές ή υπηρεσιακές
υποχρεώσεις.
γ. Άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση κατά τις
επίσημες αργίες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τις εν
λόγω ημέρες οι Μαθητές δεν υπέχουν εκπαιδευτικές ή
υπηρεσιακές υποχρεώσεις.
δ. Άδεια ημερήσιας εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση.
ε. Ειδική άδεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επει-
γουσών ιδιωτικών ή οικογενειακών αναγκών, κατόπιν
αιτήσεως του Μαθητή, διάρκειας έως δέκα (10) συνεχών
ημερολογιακών ημερών.
στ. Τιμητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) συνεχών
ημερολογιακών ημερών για εξαιρετικές πράξεις και δι-
ακρίσεις του Μαθητή.
2. Στους Μαθητές ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ χορηγούνται αναρρω-
τικές άδειες, κατόπιν σχετικών γνωμοδοτήσεων των
αρμοδίων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των
Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αδειών των
περιπτώσεων α, δ. ε και στ της παραγράφου 1, καθορί-
ζονται από το Διοικητή εκάστης Σχολής, λαμβανομένου
υπόψη του εκάστοτε ισχύοντος Προγράμματος Εκπαί-
δευσης.
4. Οι Μαθητές ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ δύνανται να διανύσουν τις
χορηγούμενες στους ίδιους άδειες απουσίας των περι-
πτώσεων α, ε, και στ της παραγράφου 1, τόσο στο εσω-
τερικό, όσο και στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το Διοικητή
της οικείας Σχολής. Οι αλλοδαποί Μαθητές διανύουν
τις χορηγούμενες στους ίδιους άδειες απουσίας στο
εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή της οικείας
Σχολής και σύμφωνης γνώμης των αρχών των χωρών
προέλευσής τους.

Άρθρο 27
Άδειες απουσίας μελών ΔΣ Ενώσεων Στρατιωτι-
κών - Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών
τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματί-
ες Οπλίτες που έχουν την ιδιότητα Προέδρου ή Γενικού
Γραμματέα πρωτοβάθμιου σωματείου της παρ. 4 του
άρθρου 30Γ του Ν. 1264/1982 (Α΄79) παρέχονται, για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ειδικές άδειες
απουσίας έως τρεις (3) ημέρες το μήνα, κατ’ ανώτατο
όριο, ενώ σε όσους έχουν την ιδιότητα Πρόεδρου ή
Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της
ως άνω ίδιας παραγράφου και ως άρθρου παρέχονται
έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, κατ’ ανώτατο όριο. Σε
όσους έχουν τη ιδιότητα αντιπροσώπου της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας παρέχεται ειδική άδεια απουσίας
καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία με-
τέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις
τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος. Οι δικαιούμενοι αδείας
του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να ενημερώνουν
εγγράφως το όργανο που έχει την αρμοδιότητα χο-
ρήγησης της κανονικής άδειας, τουλάχιστον πριν από
πέντε (5) ημέρες, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων
στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπό-
τε υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως και με το
ταχύτερο δυνατό μέσο.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου
93, καθώς και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 182
του Ν. 3852/2010 (Α΄87) εφαρμόζονται και στους υπαξι-
ωματικούς των ΕΔ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ,
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ
ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ
ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΣΤΟΥΣ
ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ
Άρθρο 28
Γενικά
1. Στους οπλίτες, Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς
(ΔΕΑ), Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξι-
ωματικούς που υπηρετούν στις ΕΔ, για εκπλήρωση
της στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής
τους υποχρέωσης, χορηγούνται, σύμφωνα με όσα κα-
θορίζονται στα άρθρα 32 έως 43, οι παρακάτω άδειες
απουσίας:
α. Κανονική.
β. Τιμητική.
γ. Αναρρωτική.
δ. Αγροτική ή φοιτητική ή για αντιμετώπιση θεομηνίας.
ε. Προσωπική.
στ. Επικίνδυνης εργασίας.
ζ. Γονική.
η. Ειδική, μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ).
θ. Ειδική, εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγο-
νται στην Ελλάδα.
2. Οι άδειες που προβλέπονται από τις περιπτώσεις β,
στ, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και
η αναρρωτική, που χορηγείται μετά από νοσηλεία για
πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση της
υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλη η αναρ-
ρωτική άδεια που χορηγείται στους ΔΕΑ, Επίκουρους
Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς δεν υπολο-
γίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών,
όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 2
του άρθρου 43.

Άρθρο 29
Κανονική άδεια
1. Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας τριών (3) ημε-
ρών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν ναυπηρετή-
σουν, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες συνο-
λικά. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας
που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από
το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματι-
κής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Η κανονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται
οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαί-
δευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα διάρκειας δύο (2) τουλά-
χιστον ημερών το καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
είναι δυνατόν να χορηγείται και κατά τη διάρκεια της
βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των υπη-
ρετούντων, κανονική άδεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες,
εφάπαξ ή σε δύο (2) τμήματα των δύο (2) ημερών. Η
συνδρομή ή όχι εξαιρετικής περίπτωσης κρίνεται από
το Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας στην οποία
αυτοί υπηρετούν.
3. Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ΄ όλη τη
διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε
τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο δίμηνο
από την απόλυση.

Άρθρο 30
Τιμητική άδεια
1. Χορηγείται τιμητική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες,
χωριστά για κάθε διακεκριμένη πράξη των υπηρετού-
ντων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπλήρω-
σης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια δι-
ακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια
μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί,
μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια. Ο συνολικός
χρόνος της τιμητικής άδειας δεν υπερβαίνει τις σαράντα
(40) ημέρες.
2. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως διακεκρι-
μένες θεωρούνται οι παρακάτω πράξεις:
α. Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέ-
ριμνας και φροντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρα-
τιωτικής υπηρεσίας.
β. Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που
δεν υπαγορεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.
γ. Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς το-
μείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του
οπλίτη ή ΔΕΑ ή Επίκουρου ή Έφεδρου Αξιωματικού κατά
τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του.
δ. Η αιμοδοσία.
ε. Η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών.
3. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η συμμετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομά-
δων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλ-
λόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγο-
ρίας. Η τιμητική αυτή άδεια δεν είναι υποχρεωτική και:
α. Η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:
(1) Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Πα-
γκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
(2) Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε
αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες δι-
οργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.
(3) Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν
στην προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.
(4) Τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμο-
νωμένους αγώνες στο εσωτερικό και πέντε (5) ημέρες
στο εξωτερικό.
β. Για τη χορήγηση υποβάλλεται βεβαίωση από την
οποία να προκύπτει η συμμετοχή σε διοργάνωση, αγώ-
νες ή προετοιμασία:
(1) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε Εθνικές ή
Ολυμπιακές ομάδες, βεβαίωση από την αρμόδια Ομο-
σπονδία ή άλλη αρχή.
(2) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε συλλόγους
ή σωματεία από τους συλλόγους ή τα σωματεία αυτά.
4. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται επίσης και η υπη-
ρεσία σε Μονάδες ή Υπηρεσίες των ΕΔ που εδρεύουν ή
αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιο-
χές Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου
και νήσου Κύπρου, για τη χορήγηση τιμητικής άδειας. Η
τιμητική αυτή άδεια:
α. Διαρκεί δύο (2) ημέρες για κάθε πλήρη μήνα που
πραγματικά υπηρετείται στις περιοχές αυτές και όχι
πλασματικά, όπως λ.χ. εγγραφή στη δύναμη Μονάδας
χωρίς παρουσίαση σε αυτήν ή με απόσπαση εκτός των
περιοχών αυτών ή με διακοπτόμενη υπηρεσία.
β. Χορηγείται υποχρεωτικά σε περιόδους που δεν έχει
διαταχθεί αυξημένη ετοιμότητα ή επαγρύπνηση ή συνα-
φή μέτρα του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού μετά τη
συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας στις παραπάνω περιο-
χές και οπωσδήποτε εντός μηνός από την συμπλήρωση
του διμήνου που τη δικαιολογεί. Σε περίπτωση μετάθε-
σης, η παραπάνω άδεια που δεν χορηγήθηκε κατά τις
ανωτέρω καταστάσεις ετοιμότητας, χορηγείται από τη
νέα Μονάδα εντός μηνός από την παρουσίαση σε αυτή.
Ειδικά σε όσους υπηρετούν στη νήσο Κύπρο, η προανα-
φερόμενη τιμητική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τον
επαναπατρισμό των υπηρετούντων.
γ. Δεν χορηγείται στους υπηρετούντες σε Μονάδες της
Θράκης, εφόσον έχουν μόνιμη κατοικία στο Νομό όπου
εδρεύει η Μονάδα τους, καθώς και σε όσους υπηρετούν
σε Μονάδες των νησιών Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανή-
σου και νήσου Κύπρου, εφόσον κατοικούν μόνιμα στα
νησιά που υπηρετούν.
5. Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχει κάποια από τις
παραπάνω προϋποθέσεις είναι ο Διοικητής της Μο-
νάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, ο
οποίος αποφασίζει για τη χορήγησή της, είτε με βάση
στοιχεία ή έγγραφα που περιέρχονται σε αυτόν ή προ-
σκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε εξ ιδίας αντιλήψεως.
Αντίγραφα των στοιχείων αυτών και σχετικό απόσπα-
σμα Ημερήσιας Διαταγής για τη χορήγηση της τιμητι-
κής άδειας επισυνάπτονται στα ατομικά έγγραφα του
υπηρετούντος.
6. Σε κάθε περίπτωση, για τη χορήγηση απευθείας τι-
μητικής άδειας του παρόντος άρθρου είναι και ο Υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας, καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών
Επιτελείων.
7. Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρε-
ωτική, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:
α. Της αιμοδοτικής, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι
δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν υπερ-
βαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κάθε φορά.
β. Της τιμητικής λόγω ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων
οπλιτών, διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, που χορηγείται
αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.
8. Η τιμητική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε μετά την
ορκωμοσία των υπηρετούντων.

Άρθρο 31
Αναρρωτική άδεια
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες
Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ) των ΕΔ. Αυτές
ενημερώνουν σχετικά εντός της ίδιας ημέρας τις Μο-
νάδες των υπηρετούντων που έλαβαν την αναρρωτική
άδεια. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδει-
ών για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, εφαρμόζονται
υποχρεωτικά τόσο από τις Μονάδες όσο κι από αυτούς
στους οποίους αφορούν.
2. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τη
λειτουργία των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών.
3. Η αναρρωτική άδεια μέχρι τρεις (3) ημέρες για κάθε
πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, λογί-
ζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που
τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το
σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας.
4. Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά
από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από
την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογί-
ζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου πραγματι-
κής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από την αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ), με βάση σχετικό πόρισμα
Προανάκρισης ή Ένορκης
Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ή Απλής Διοικητικής
Εξέτασης (ΑΔΕ) ή αντιγράφου αναφοράς του παθό-
ντος, σχετικού εγγράφου της Μονάδας και της ιατρικής
γνωμάτευσης της νοσηλείας του παθόντα. Οι Μονάδες
μετά την καταχώριση της μεταβολής χορήγησης της
αναρρωτικής άδειας στα σχετικά βιβλία που τηρούν και
στα ατομικά έγγραφα του παθόντα, γνωρίζουν στην
αρμόδια ΣΥ τη μεταβολή της αναρρωτικής άδειας και
στέλνουν σε αυτή αντίγραφο της γνωμάτευσης της
ΕΑΑ, καθώς και αντίγραφο του πορίσματος Προανά-
κρισης ή ΕΔΕ ή ΑΔΕ και, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί
αυτές, η αναγνώριση γίνεται βάσει εγγράφου της
Μονάδας, που θα περιγράφει αναλυτικά το συμβάν,
αναφοράς του παθόντα και ιατρικής γνωμάτευσης
του νοσοκομείου νοσηλείας του, στην οποία θα ανα-
γράφεται υποχρεωτικά το είδος του τραύματος και οι
τυχόν μελλοντικές επιπτώσεις αυτού στην υγεία του
παθόντα. Οι ΣΥ μετά τη λήψη της σχετικής μεταβο-
λής, την καταχωρίζουν στη στρατολογική μερίδα των
παθόντων, τηρώντας τα σχετικά δικαιολογητικά στο
αρχείο τους και γνωστοποιούν στη Μονάδα αν ο χρό-
νος της αναρρωτικής άδειας θεωρείται ή όχι ως χρόνος
στρατιωτικής υπηρεσίας, παραγγέλλοντας ταυτόχρονα
την καταχώριση της σχετικής μεταβολής στα ατομικά
έγγραφα αυτών. Εφόσον υπάρχει αμφιβολία, υποβάλ-
λουν τα σχετικά δικαιολογητικά ιεραρχικά στο Γενικό
Επιτελείο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων
για λήψη απόφασης.
5. Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται
στους ΔΕΑ, Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους
Αξιωματικούς λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρα-
τιωτικής υπηρεσίας

Άρθρο 32
Αγροτική άδεια
1. Η αγροτική άδεια χορηγείται στους επαγγελματίες
αγρότες και σε όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλά-
χιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου
βαθμού είναι επαγγελματίας αγρότης.
2. Το ύψος της αγροτικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες
για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπη-
ρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν,
χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Ως
πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυ-
χόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το
σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Η αγροτική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγεί-
ται οποτεδήποτε μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση
εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2) τουλάχιστον ημερών
το καθένα.
4. Όσοι λαμβάνουν αγροτική άδεια, μετά την επιστρο-
φή τους από αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μο-
νάδα τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας
αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι αυτοί είναι επαγ-
γελματίες αγρότες ή ότι είναι μέλη οικογένειας που του-
λάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώ-
του βαθμού είναι επαγγελματίας αγρότης, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
β. Βεβαίωση του προέδρου της Κοινότητας ή του Δη-
μάρχου ή του οργάνου που διοικεί τον αγροτικό συνε-
ταιρισμό ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας που έχει έδρα
στον τόπο διαμονής αυτών που έλαβαν την άδεια, από
την οποία να προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της άδειας
πραγματοποίησαν ή συμμετείχαν σε αγροτικές εργασίες.

Άρθρο 33
Φοιτητική άδεια
1. Χορηγείται φοιτητική άδεια στους φοιτητές σχολής
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερι-
κού, για κύριες ή για μεταπτυχιακές σπουδές.
2. Το ύψος της φοιτητικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες
για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπη-
ρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν,
χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες
δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απο-
μένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο
της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρα-
τιωτικής υπηρεσίας.
3. Όσοι λαμβάνουν φοιτητική άδεια, μετά την επι-
στροφή τους από αυτή οφείλουν να προσκομίσουν
στη Μονάδα τους βεβαίωση της οικείας σχολής της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περί συμμετοχής, κατά τη
διάρκεια της άδειας, σε οποιεσδήποτε εξετάσεις της εν
λόγω σχολής.
4. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού φοιτητής θε-
ωρείται όποιος είναι γραμμένος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη
από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του εσωτερικού ή
του εξωτερικού για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές.
Όσοι είναι γραμμένοι σε φροντιστήριο ή σε εκπαιδευτή-
ριο που δεν είναι αναγνωρισμένο ή ενταγμένο σε βαθμί-
δα εκπαίδευσης (εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κλπ)
καθώς και όσοι είναι γραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση διδα-
κτορικού διπλώματος, δεν θεωρούνται φοιτητές κατά
την έννοια του άρθρου αυτού.

Άρθρο 34
Άδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας
1. Χορηγείται άδεια σε αυτούς που έχουν οικογενειακή,
ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που
επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα κλπ.).
2. Το ύψος της άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας εί-
ναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν
να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέ-
ρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που
τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το
σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Όσοι λαμβάνουν άδεια για αντιμετώπιση θεομη-
νίας, μετά την επιστροφή τους από αυτή, οφείλουν να
προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του γραφεί-
ου ΠΣΕΑ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, από
την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η
οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία
αυτού που έλαβε την άδεια, έχει πληγεί προσφάτως από
θεομηνία. Την ως άνω βεβαίωση μπορεί να ζητήσει και η
Μονάδα στην περίπτωση που αυτός δηλώνει ότι η έκδο-
σή της δεν ήταν ευχερής μετά τη λήξη της άδειας, λόγω
των διοικητικών δυσχερειών εξαιτίας της θεομηνίας. Στις
περιπτώσεις που η εκδήλωση της θεομηνίας είναι λόγω
της έκτασής της αυταπόδεικτη, τη βεβαίωση εκδίδει ο
Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Άρθρο 35
Προσωπική άδεια
1. Χορηγείται προσωπική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες
συνολικά σε αυτούς που έχουν σημαντικό πρόβλημα για
την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη
παρουσία τους ή σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που
αναφέρεται σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθ-
μού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
2. Η προσωπική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορη-
γείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
3. Όσοι λαμβάνουν προσωπική άδεια, μετά την επι-
στροφή τους από αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη
Μονάδα τους βεβαίωση ή πιστοποίηση οποιασδήποτε
αρχής από την οποία να προκύπτει η συνδρομή των προ-
ϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (π.χ. ιατρικά πιστοποι-
ητικά ή βεβαιώσεις, βεβαιώσεις δημοσίων ή δημοτικών
αρχών κ.λπ.). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η
προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποίησης λόγω της φύ-
σης του προσωπικού προβλήματος ή όταν επιβάλλεται
η τήρηση εχεμύθειας, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής
που χορήγησε την άδεια.

Άρθρο 36
Άδεια επικίνδυνης εργασίας
1. Η άδεια επικίνδυνης εργασίας χορηγείται σε όσους
υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειρι-
στή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινο-
λογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου
ραδιοϊσότοπα) σε κάθε φύσης εργαστήρια των Ενόπλων
Δυνάμεων.
2. Το ύψος της άδειας επικίνδυνης εργασίας είναι πέντε
(5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής απασχό-
λησης με τις παραπάνω εργασίες, χωρίς να υπερβαίνει
τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο
εκτέλεσης επικίνδυνης εργασίας. Για τον πλήρη μήνα
που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων
από το σύνολο της πραγματικής απασχόλησης με τις
παραπάνω εργασίες, χορηγείται άδεια επικίνδυνης ερ-
γασίας δύο (2) ημερών. Ως προς τον τρόπο χορήγησης
εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τη χορήγηση
της κανονικής άδειας.
3. Για τη δικαιολόγηση της άδειας επικίνδυνης εργασί-
ας, οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, που εκπληρώθηκε η επι-
κίνδυνη εργασία, εκδίδουν βεβαίωση περί του χρόνου
εκτέλεσης του σχετικού έργου. Η βεβαίωση κατατίθεται
στη Μονάδα, η οποία χορηγεί την άδεια.

Άρθρο 37
Γονική άδεια
1. Χορηγείται γονική άδεια πέντε (5) ημερών για κάθε
τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.
2. Η γονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται
οποτεδήποτε μετά τη βασική εκπαίδευση βάσει πιστο-
ποιητικού οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδί-
δεται από το Δήμο ή την Κοινότητα στα Δημοτολόγια
των οποίων οι δικαιούχοι είναι γραμμένοι, και δεν έχει
παρέλθει δίμηνο από την έκδοσή του. Η έκδοση του
πιστοποιητικού αυτού ζητείται αυτεπάγγελτα από τις
Μονάδες, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τον
ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τη διαδικασία που κα-
θορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όταν
η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχε-
ρής λόγω πολυπλοκότητας της σύνθεσης της οικογε-
νειακής μερίδας των ενδιαφερομένων (π.χ. πολλαπλοί
γάμοι των γονέων κ.λπ.) ή αδύνατη, επειδή η έκδοση
του πιστοποιητικού προϋποθέτει την προηγούμενη
εκδήλωση νομικών πράξεων εκ μέρους τους, υποδει-
κνύεται στους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν οι
ίδιοι στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση του σχετικού
πιστοποιητικού και την προσκόμισή του, στη συνέχεια,
στη Μονάδα.
3. Η γονική άδεια μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή σε
τμήματα των δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα.

Άρθρο 38
Ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ)
1. Χορηγείται ειδική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες
συνολικά σε όσους είναι γραμμένοι ως μέλη Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) πριν από την αρχική
κατάταξή τους στις ΕΔ, η συμμετοχή τους σε προγράμ-
ματα αυτών κρίνεται αναγκαία για συγκεκριμένο χρονι-
κό διάστημα και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους
από άλλο μέλος της ίδιας οργάνωσης που δεν υπηρετεί
στις ΕΔ.
2. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου (ΓΕ) του οικείου Κλάδου μετά τη συμπλήρω-
ση της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης. Δεν χορηγείται
στους υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς για όσο δι-
άστημα φοιτούν σε κέντρα ή σχολές που προβλέπονται
για την ονομασία τους σε ΔΕΑ.
3. Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας για κάθε
ενδιαφερόμενο μέλος ΜΚΟ θα πρέπει:
α. Να υποβάλλεται εγγράφως στη Διεύθυνση Στρατο-
λογικού (ΔΣΛ) του ΓΕ του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αιτι-
ολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της Υπηρεσίας
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) δέκα (30)
ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενης άδειας.
β. Στο αίτημα αυτό θα αναγράφονται απαραίτητα:
(1) Η ονομασία της ΜΚΟ στην οποία έχει εγγραφεί ως
μέλος ο ενδιαφερόμενος και η ημερομηνία εγγραφής του.
(2) Η έδρα της και ο σκοπός της.
(3) Ο τόπος εφαρμογής του προγράμματος (περιοχή,
χώρα), ο ακριβής χρόνος διάρκειας της συμμετοχής στο
πρόγραμμα και οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη
συμμετοχή του ενδιαφερομένου.
(4) Η αδυναμία της ΜΚΟ να αναπληρώσει τον ενδια-
φερόμενο με άλλο μέλος της που δεν υπηρετεί στις ΕΔ.
γ. Το παραπάνω αίτημα να συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), συμπληρωμένη
και υπογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, στην οποία
θα δηλώνει την επιθυμία του για συμμετοχή στο πρό-
γραμμα της ΜΚΟ. Η απάντηση, θα κοινοποιείται και στην
αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία για την ενημέρωση της
στρατολογικής μερίδας του ενδιαφερομένου.
4. Η ως άνω άδεια διακόπτεται στις παρακάτω περι-
πτώσεις:
α. Με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην
οποία να δηλώνει την επιθυμία του για μη συνέχιση της
συμμετοχής του στο πρόγραμμα της ΜΚΟ.
β. Σε περίπτωση διακοπής ή ολοκλήρωσης του προ-
γράμματος της ΜΚΟ νωρίτερα από το χρόνο λήξης της
άδειας.
γ. Κατόπιν επείγοντος εγγράφου της ΥΔΑΣ προς τη ΔΣΛ
του ΓΕ του οικείου Κλάδου των ΕΔ, με το οποίο θα αίρεται
η αναγκαιότητα συμμετοχής του ενδιαφερομένου για
οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, η ΥΔΑΣ μερι-
μνά για τον άμεσο επαναπατρισμό του ενδιαφερομένου.
δ. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από
πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
5. Ως ημερομηνία διακοπής της άδειας στις παραπάνω
περιπτώσεις, λογίζεται η επόμενη του επαναπατρισμού.
6. Για τη δικαιολόγηση της παραπάνω άδειας, οι ενδια-
φερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Μονάδα
τους, κατά την επιστροφή τους, βεβαίωση της ΥΔΑΣ από
την οποία να προκύπτει η συμμετοχή τους στο πρόγραμ-
μα για όλο το χρονικό διάστημα της άδειας.

Άρθρο 39
Ειδική άδεια εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που
διεξάγονται στην Ελλάδα
1. Χορηγείται ειδική άδεια δέκα (10) ημερών σε
όσους, ενόσω διατελούσαν νόμιμα εκτός ΕΔ, συμμε-
τείχαν αποδεδειγμένα πριν την κατάταξή τους στις ΕΔ
ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην
Ελλάδα, υπό τη συνδρομή των παρακάτω αθροιστικά
προϋποθέσεων:
α. Να έχουν συμμετάσχει ως εθελοντές σε διεθνείς
αγώνες, για όλο το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα,
που είχε καθορισθεί από την αρμόδια οργανωτική επι-
τροπή των αγώνων.
β. Να καταταγούν ή να επανακαταταγούν, εμπρόθε-
σμα, στις ΕΔ, μετά τη λήξη ή τη διακοπή της νόμιμης
παραμονής τους εκτός αυτών, για εκπλήρωση στρατεύ-
σιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, από την ημερομηνία
επίσημης λήξης των διεθνών αγώνων μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία
έναρξης αυτών.
2. Η προαναφερόμενη άδεια είναι υποχρεωτική και
χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη βασική και ειδική εκ-
παίδευση βάσει σχετικής επίσημης βεβαίωσης, που εκ-
δίδεται, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, από
τον αρμόδιο φορέα της οργανωτικής επιτροπής των
αγώνων, με την οποία πιστοποιείται η συμμετοχή τους
στους εν λόγω αγώνες. Ειδικότερα, από τη βεβαίωση
αυτή πρέπει να προκύπτουν ο λειτουργικός τομέας απα-
σχόλησης, ο τίτλος της εθελοντικής θέσης και το χρονικό
διάστημα απασχόλησης του εθελοντή.
3. Η εν λόγω άδεια χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά,
σε τμήματα των πέντε (5) ημερών το καθένα, και θεω-
ρείται εξ ολοκλήρου χρόνος πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας.

Άρθρο 40
Γενικές διατάξεις
1. Από τις δικαιούμενες άδειες η κανονική, η τιμητι-
κή λόγω υπηρεσίας σε παραμεθόρια περιοχή, η τιμη-
τική λόγω αιμοδοσίας και ορκωμοσίας νεοσυλλέκτων
οπλιτών, η άδεια επικίνδυνης εργασίας, η γονική και
η άδεια εθελοντών σε διεθνείς αγώνες χορηγούνται
υποχρεωτικά από τους Διοικητές των Μονάδων,
ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών, εφόσον
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τις υπό-
λοιπες, πλην αυτές των άρθρων 31 και 38, παρέχεται
η ευχέρεια στο Διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης
Υπομονάδας ή Υπηρεσίας να εκτιμά αν συντρέχουν
λόγοι για τη χορήγησή τους, καθώς και η διάρκειά
τους κάθε φορά.
2. Το σύνολο των αδειών της αγροτικής, της φοιτη-
τικής και της άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας δεν
μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε πλή-
ρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που
οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να
υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Το σύνο-
λο των παραπάνω αδειών μαζί με την κανονική, την
αναρρωτική και την προσωπική άδεια δεν μπορεί να
ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε μήνα πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν
να υπηρετήσουν. Η γονική άδεια, η ειδική άδεια μελών
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), η ειδική άδεια
εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελ-
λάδα, η τιμητική άδεια και η άδεια επικίνδυνης εργασίας
δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω όρια αδειών,
εφόσον χορηγήθηκαν νομότυπα και δικαιολογήθηκαν
επαρκώς.
3. Μη ληφθείσα κανονική μπορεί να καλύψει οποια-
δήποτε άδεια που χορηγήθηκε καθ’ υπέρβαση των ορί-
ων της απόφασης αυτής ή δεν δικαιολογήθηκε κατά τα
προβλεπόμενα, και όχι αντίστροφα.
4. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στα
άρθρα 29 έως 39, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγ-
ματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
5. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται για
τη δικαιολόγηση των αδειών της απόφασης αυτής επι-
συνάπτονται στα ατομικά έγγραφα των υπηρετούντων
και ελέγχονται κατά την απόλυσή τους από την αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία.
6. Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα
από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής
άδειας.
7. Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν διαρκεί
μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για
όσους διατελούν σε άδεια και προσδιορίζεται η ημερο-
μηνία της απόλυσής τους κατά τη διάρκεια της άδειάς
τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν
άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέρ-
γειες απόλυσής τους.
8. Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από
τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτε-
ρικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Κλάδο των ΕΔ
διαδικασίες.
9. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η απόσταση από την
έδρα της Μονάδας μέχρι τον τόπο στον οποίο θα δι-
ανυθεί η άδεια είναι δυσανάλογη με τη διάρκειά της,
ο Διοικητής μπορεί να δικαιολογεί και το χρόνο για τη
μετάβαση στον τόπο προορισμού και για την επιστροφή
στη Μονάδα. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερος των δύο (2) ημερών.
10. Για όσους υπηρετούν και τους έχει αναγνωριστεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του
άρθρου 42 του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302), ως χρόνος
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος που
έχουν εκπληρώσει σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπα-
ξιωματικών (ΑΣΣΥ) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ)
ή Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ), τα όρια των
αδειών που δικαιούνται προσδιορίζονται από το χρόνο
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να
εκπληρώσουν, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άδειες που
έχουν λάβει ως μαθητές των παραπάνω Σχολών ή ΕΠΟΠ
ή ΕΠΥ. Ο χρόνος που τους έχει αναγνωριστεί εξαιτίας της
υπηρεσίας τους αυτής δεν προσμετράται για τον καθο-
ρισμό του ύψους των αδειών που δικαιούνται.

Άρθρο 41
Άδειες απουσίας εφέδρων
1. Στους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες από την εφε-
δρεία και τους Έφεδρους Αξιωματικούς που υπηρετούν
στις ΕΔ για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης, χορη-
γούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:
α. Κανονική άδεια, η οποία δεν χορηγείται υποχρεωτι-
κά και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε
(5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρα-
τιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να υπηρετήσουν. Οι
περιττοί μήνες εφεδρικής υποχρέωσης δεν δικαιολογούν
κανονική άδεια.
β. Αναρρωτική άδεια μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε
πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
που οφείλουν να υπηρετήσουν, λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Οι περιττοί μή-
νες εφεδρικής υποχρέωσης δεν δικαιολογούν ως χρό-
νο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας χορηγηθείσα
αναρρωτική άδεια.
2. Κατά τα λοιπά για τη χορήγηση των παραπάνω αδει-
ών ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για τις χορηγούμενες
αντίστοιχα άδειες στους στρατευσίμους.
3. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν υπολογίζονται ως
χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 42
Άδειες απουσίας Οπλιτών Βραχείας
Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
1. Στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που
ανακατατάσσονται ή επανακατάσσονται και υπηρετούν
στις ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1911/1990
(ΦΕΚ Α΄ 166), χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες
αδειών:
α. Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμη-
νο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που
αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται
υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών
ή συνολικά. Ειδικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο
δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χο-
ρηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους
αυτού.
β. Μικρής διάρκειας, μέχρι δέκα (10) ημέρες για κάθε
έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης, εφόσον η ανακα-
τάταξη ή η επανακατάταξη έγινε πριν από την 1η Ιουλίου
και η απόλυση γίνεται μετά την 30η Ιουνίου. Η άδεια αυτή
χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών.
γ. Αναρρωτική μέχρι τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έτος
ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
2. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν υπολογίζο-
νται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία
για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση
της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 43
Άδειες απουσίας Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών
(ΕΕΦΟΠ)
1. Στους Ειδικούς Έφεδρους Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ), που ανα-
κατατάσσονται ή επανακατάσσονται και υπηρετούν στις
ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄
167), χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:
α. Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμη-
νο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που
αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται
υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών
ή συνολικά. Ειδικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο
δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χο-
ρηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους
αυτού.
β. Μικρής διάρκειας, μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε
εξάμηνο ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Η άδεια αυτή
χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών.
γ. Αναρρωτική μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, για κάθε
εξάμηνο ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
2. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν υπολογίζο-
νται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία
για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση
της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -
ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΔΕΙΑ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΤΕΛΙΚΕΣ -
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
Έναρξη - λήξη αδειών
1. Οι ημέρες άδειας υπολογίζονται ημερολογιακώς,
εκτός εάν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις
της παρούσας. Ως ημέρα άδειας θεωρείται το χρονικό
διάστημα από την ώρα έναρξης της πρωινής εργασίας
ή εκπαίδευσης ή υπηρεσίας, έως την ίδια ώρα της επό-
μενης ημερολογιακής ημέρας.
2. Τα φύλλα αδειών απουσίας δίδονται στους αδειού-
χους μετά την παύση εργασίας ή εκπαίδευσης ή υπηρε-
σίας, την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα έναρξης
της άδειας τους. Η άδεια απουσίας λήγει την ημέρα που
συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της άδειας.
3. Οι μη εργάσιμες ημέρες, πριν από την έναρξη και
μετά τη λήξη κάθε κανονικής άδειας, άδειας απουσίας
λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης και άδειας απουσίας
λόγω τέλεσης γάμου των στελεχών των ΕΔ, καθώς και
των Επαγγελματιών Οπλιτών μετά την ορκωμοσία τους,
εφόσον οι άδειες αυτές χορηγούνται για το εσωτερικό,
θεωρούνται ως ημέρες πορείας και δεν υπολογίζονται
στη συνολική διάρκειά της.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγείται άδεια
για το εξωτερικό, οι ημέρες μετακίνησης προς τον δηλω-
θέντα προορισμό του εξωτερικού και επιστροφής στον
τόπο όπου εδρεύει η Μονάδα- Υπηρεσία συμπεριλαμ-
βάνονται στις ημέρες αδείας.

Άρθρο 45
Απαγόρευση – ανάκληση – διακοπή αδειών
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή των
Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων λόγω ειδικών συνθη-
κών, ή απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλε-
πτων επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών, απα-
γορεύεται η χορήγηση ορισμένων ή όλων των αδειών
απουσίας του πάσης φύσεως στρατιωτικού προσωπικού
των ΕΔ σε όλη την Επικράτεια ή σε μέρος αυτής. Στην
απόφαση καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες είναι δυνατή η χορήγηση άδειας απουσίας σε
περιπτώσεις απολύτου και επείγουσας ανάγκης.
2. Ως ανάκληση αδειών νοείται η διαδικασία διακοπής
των αδειών του πάσης φύσεως στρατιωτικού προσωπι-
κού των ΕΔ με εντολή των προϊσταμένων κλιμακίων και
η επάνοδος τους στις Μονάδες- Υπηρεσίες, στις οποίες
υπηρετούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται
στις σχετικές διαταγές. Οι λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν
την ανάκληση αδειών δύνανται να είναι ειδικές συνθή-
κες ή απολύτως σοβαρές, επείγουσες και απρόβλεπτες
επιχειρησιακές ή υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Οι Μονάδες - Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν
οι αδειούχοι στρατιωτικοί, γνωστοποιούν τη διαταγή
ανακλήσεως στα οικεία Φρουραρχεία ή τις κατά τόπους
Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και τους ενημερώνουν σχε-
τικά. Σε κάθε περίπτωση, οι στρατιωτικοί ενημερώνονται
για την ανάκληση της άδειας τους με κάθε πρόσφορο
μέσο και αναχωρούν για τη Μονάδα τους εντός 24
ωρών από τη γνωστοποίηση στους ίδιους της διαταγής
ανακλήσεως ή εντός της προθεσμίας που τίθεται στη
διαταγή.
4. Οι αναρρωτικές άδειες δεν ανακαλούνται παρά
μόνο λόγω ειδικών συνθηκών ή απολύτως σοβαρών,
επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησιακών ή υπηρε-
σιακών αναγκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αδειούχος
στρατιωτικός παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική
Επιτροπή των ΕΔ, η οποία αρχικά χορήγησε την αναρρω-
τική άδεια, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή
του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Επιτροπή,
αφού εξετάσει τον ενδιαφερόμενο, αποφαίνεται περί της
σωματικής του ικανότητας και της δυνατότητάς του για
ανάληψη υπηρεσία και προβαίνει σε ανάκληση ή μη,
κατά περίπτωση, της αναρρωτικής άδειας που χορήγησε.
5. Με τη λήξη των ειδικών συνθηκών ή των απολύτως
σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησια-
κών ή υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες επέβαλαν την
ανάκληση των αδειών, το υπόλοιπο των αδειών που δεν
εξαντλήθηκε, πλην αναρρωτικών αδειών, χορηγείται κα-
τόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.
6. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας κύησης – τοκετού
του άρθρου 17, το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει ή
η κύηση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια λήγει
ένα (1) μήνα μετά το γεγονός.
7. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου
του άρθρου 19, το τέκνο αποβιώσει, η άδεια λήγει τριά-
ντα (30) ημέρες μετά το γεγονός.
8. Εάν κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας λόγω υιοθε-
σίας τέκνου του άρθρου 18, το τέκνο αποβιώσει, η άδεια
λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός.
9. Η άδεια ανατροφής τέκνου του άρθρου 19, η ει-
δική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων του
άρθρου 21, η γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών
του άρθρου 22, καθώς και η γονική άδεια νοσηλείας
άνευ αποδοχών του άρθρου 23 λήγουν αυτοδικαίως σε
περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χο-
ρηγήθηκαν. Ειδικά σε περίπτωση θανάτου του τέκνου, η
άδεια λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός.
10. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους δικαιούνται να ζητή-
σουν τη διακοπή της άδειας, στην οποία τελούν, για λόγο,
ο οποίος αφορά στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη (ιδίως
φοίτηση σε υποχρεωτικό σχολείο, συμπλήρωση χρόνου
διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας για την προαγωγή). Δι-
ακοπή επιτρέπεται για τα εξής είδη αδειών:
α. Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου.
β. Άδεια ανατροφής τέκνου.
γ. Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών.
δ. Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς
λόγους.
ε. Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο
εξωτερικό.
στ. Ειδική άδεια άνευ αποδοχών των αιρετών Υπαξιω-
ματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση των άρθρων 93 παρ.
1 και 182 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
11. Το υπόλοιπο των αδειών της προηγούμενης παρα-
γράφου που δεν εξαντλήθηκε, λόγω διακοπής, την οποία
ζήτησε ο ενδιαφερόμενος, χορηγείται κατόπιν σχετικού
αιτήματος του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 46
Παράταση αδειών
1. Στέλεχος των ΕΔ ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά
την ορκωμοσία του, ο οποίος τελεί σε κανονική άδεια
ή άδεια μικράς διαρκείας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και
στο εξωτερικό, έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση
της ημερομηνίας λήξης της άδειάς του σε περίπτωση
απόλυτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβά-
λει έγκαιρα σχετική αναφορά, ώστε σε περίπτωση που
δεν εγκριθεί το αίτημά του να επιστρέψει εμπρόθεσμα
στη Μονάδα - Υπηρεσία του με τη λήξη της άδειάς του.
2. Η αναφορά για την παράταση της ημερομηνίας λή-
ξης της άδειας υποβάλλεται προς τον έχοντα το δικαίωμα
χορήγησης της άδειας με κάθε πρόσφορο μέσο. Με τον
ίδιο τρόπο, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης της άδειας
γνωστοποιεί την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο.
3. Εάν ο αδειούχος, ο οποίος αιτήθηκε, κατά τα προ-
αναφερόμενα, παράταση της ημερομηνίας λήξης της
άδειας του, δεν έλαβε έγκαιρα απάντηση στο αίτημά του,
υποχρεούται να επιστρέψει στη θέση του με την λήξη
της άδειας του. Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξεως της
άδειας με τη δικαιολογία της αναμονής απάντησης στην
αίτηση για παράταση, δεν γίνεται αποδεκτή.
4. Στους αδειούχους οι οποίοι τελούν σε άδεια μικράς
διαρκείας, δεν είναι δυνατό να δοθεί παράταση της
άδειας τους με τη χορήγηση νέας άδειας μικράς διάρ-
κειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της
Υπηρεσίας, δύναται να χορηγηθεί κανονική άδεια, που
υπολογίζεται από τη λήξη της άδειας μικράς διάρκειας
που είχε δοθεί.

Άρθρο 47
Ασθένεια στρατιωτικού ευρισκόμενου σε άδεια
1. Σε περίπτωση ασθένειας στρατιωτικού, ο οποίος
τελεί σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας μακριά από την
έδρα της Μονάδας- Υπηρεσίας του και δεν δύναται να
επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του λόγω λήξης της άδειας
του, εφαρμόζονται τα εξής:
α. Ο στρατιωτικός εξετάζεται στο στρατιωτικό νοσο-
κομείο του τόπου στον οποίο ευρίσκεται, ή στο πλησι-
έστερο στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, ή από τον
Αξιωματικό που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία της
Φρουράς ελλείψει νοσοκομείου, ή από ιδιώτη ιατρό ελ-
λείψει στρατιωτικού ιατρού.
β. Εάν κριθεί ασθενής, με βάση την ιατρική γνωμάτευ-
ση, καθορίζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για
νοσηλεία μετά τη λήξη της άδειάς του.
γ. Το Νοσοκομείο ή το Φρουραρχείο οφείλει να γνω-
στοποιήσει στη Μονάδα - Υπηρεσία του στρατιωτικού το
περιστατικό της ασθένειας και τον αριθμό των ημερών
της αναγκαίας νοσηλείας μετά τη λήξη της άδειάς του.
Εάν η εξέταση έχει γίνει από ιδιώτη ιατρό, ο ασθενής ενη-
μερώνει σχετικά τη Μονάδα - Υπηρεσία του και γνωστο-
ποιεί τα ανωτέρω στη Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή
του τόπου αδείας του, η οποία είναι υποχρεωμένη να δι-
αβιβάσει τα σχετικά έγγραφα στη Μονάδα του ασθενούς.
δ. Αμέσως μετά την επιστροφή στη Μονάδα- Υπηρεσία
του, ο στρατιωτικός παραδίδει στο αρμόδιο Γραφείο τα
σχετικά βεβαιωτικά του περιστατικού της ασθένειας και
των ημερών νοσηλείας που του χορηγήθηκαν μετά τη
λήξη της άδειάς του.
2. Σε περίπτωση που απαιτηθεί νοσοκομειακή περί-
θαλψη στρατιωτικού ευρισκόμενου σε άδεια, η άδεια
αυτή διακόπτεται αυτοδίκαια την ημέρα εισόδου του
στρατιωτικού στο κατά περίπτωση αρμόδιο Νοσηλευτι-
κό Ίδρυμα. Με τη λήξη της νοσηλείας και αναλόγως του
είδους της άδειας, στην οποία τελούσε ο ενδιαφερόμε-
νος προ της νοσηλείας του, η Υπηρεσία αποφαίνεται εάν
θα συνεχιστεί η άδεια του ή εάν ο στρατιωτικός οφείλει
να επιστρέψει στη θέση του.
3. Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρμογής για το πάσης
φύσεως στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.

Άρθρο 48
Ειδικές διατάξεις
1. Στέλεχος των ΕΔ ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την
ορκωμοσία του δύναται, καταρχήν, να διανύσει τις χο-
ρηγούμενες άδειες απουσίας τόσο στο εσωτερικό, όσο
και στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει
ειδική προς τούτο έγκριση από την Υπηρεσία.
2. Δεν επιτρέπεται η μετάβαση στελέχους των ΕΔ ή
Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του στο εξω-
τερικό όταν του χορηγούνται τα ακόλουθα είδη αδειών:
α. Άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης από Μονάδα-
Υπηρεσία του εσωτερικού σε Μονάδα- Υπηρεσία του
εσωτερικού.
β. Άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας.
γ. Άδεια απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών.
δ. Φοιτητική άδεια για φοίτηση σε ανώτερο ή ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού.
ε. Άδεια απουσίας λόγω γέννησης τέκνου, το οποίο
γεννήθηκε στο εσωτερικό.
στ. Άδεια απουσίας λόγω θανάτου συγγενικού προσώ-
που, το οποίο κηδεύεται στο εσωτερικό.
ζ. Ειδική άδεια γυναίκας στρατιωτικού, η οποία υπό-
κειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής σε Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
του εσωτερικού.
η. Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου διάρκειας πέ-
ντε(5) ημερών.
θ. Ειδική άδεια γονέα στρατιωτικού για την επίσκεψη
του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τέκνου του για την
ενημέρωσή του για τη σχολική του επίδοση.
ι. Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων,
εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσηλευτικό
ίδρυμα του εσωτερικού.
ια. Γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών εφόσον
η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσηλευτικό ίδρυμα
του εσωτερικού.
3. Οι αδειούχοι δηλώνουν στη Μονάδα-Υπηρεσία τους
τον τόπο όπου πρόκειται να διανύσουν την άδειά τους,
ώστε να είναι εξασφαλισμένη η έγκαιρη παρουσίασή
τους σε περίπτωση που ανακληθούν. Εάν αλλάξουν τόπο
διαμονής, πρέπει να γνωστοποιήσουν τη νέα διεύθυνσή
τους στη Μονάδα-Υπηρεσία τους.
4. Το όργανο, προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χο-
ρήγησης άδειας, αφού λάβει υπόψη τις κατά περίπτωση
επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και τις
προσωπικές ανάγκες του στρατιωτικού, εφόσον κρίνει
αναγκαία την παρουσία του στη Μονάδα- Υπηρεσία, δύ-
ναται να περιορίσει τον αριθμό των ημερών απουσίας
του ή να μεταφέρει την ημερομηνία χορηγήσεως της
άδειας σε άλλη περίοδο. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζε-
ται για το σύνολο των αδειών, οι οποίες χορηγούνται από
τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας.
5. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες
Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, στους οποίους έχουν
ανατεθεί επιπλέον καθήκοντα, πέραν όσων εκτελούν
στη Μονάδα - Υπηρεσία τους (ιδίως ως καθηγητές σε
Στρατιωτικές Σχολές, μέλη επιτροπών), προκειμένου να
λάβουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας, οφείλουν μαζί με
την αναφορά αδείας να υποβάλουν στη Μονάδα τους,
σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα του φορέα, στον οποίο
έχουν διατεθεί για την εκτέλεση των επιπλέον καθηκό-
ντων, από το οποίο προκύπτει εάν ο εν λόγω φορέας
συνηγορεί στην ην ικανοποίηση του αιτήματος για τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
6. Δεν επιτρέπεται να δοθούν ταυτόχρονα, διαδοχικά και
χωρίς διακοπή δύο ή περισσότερες άδειες του ιδίου ή δια-
φορετικού είδους πέραν όσων καθορίζονται στην παρούσα.

Άρθρο 49
Τελικές - μεταβατικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων
των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται οι
αναγκαίες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για την υγειονο-
μική περίθαλψη των τελούντων στις άδειες των άρθρων
25, 26, 27, 28 και 29 παρ. 4, καθώς και της ενημέρωσης
των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη συνέχιση παροχής υγει-
ονομικής περίθαλψης στους δικαιούχους.
2. Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων
των ΕΔ, καθορίζονται οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες
για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 27 και 44 έως
και 48 της παρούσας απόφασης.
3. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ-
μογή των άρθρων 28 έως και 43 της απόφασης αυτής
εκδίδονται εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Β4
(Διεύθυνση Νομικού Σώματος) του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας.
4. Όπου για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας,
προβλέπεται η κατάθεση εγγράφων που περιέχουν ευ-
αίσθητα προσωπικά δεδομένα, ιδίως ιατρικής φύσεως,
η τήρηση και η διακίνησή τους γίνεται σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Ν. 2472/1997.
5. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμο-
γή των άρθρων 28 έως και 43 της απόφασης αυτής εκδίδο-
νται εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Β4 (Διεύθυνση
Νομικού Σώματος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
6. Άδειες απουσίας, οι οποίες χορηγήθηκαν στο στρατι-
ωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν έχουν
λήξει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος τηςπαρού-
σας απόφασης, εξακολουθούν να διέπονται από τις δια-
τάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής τους.
7. Αναφορές για χορήγηση άδειας, οι οποίες υποβάλ-
λονται έως την 31η Αυγούστου 2016 και για τις οποίες η
Διοίκηση δεν έχει εκδώσει πράξη έως την έναρξη ισχύος
της παρούσας, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν
κατά το χρόνο υποβολής τους.
8. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την χορήγη-
ση αδειών καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 31 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved