nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη

Αθήνα 03.1.2017, 18:45

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη» στο Χειρουργικό Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Καψάλης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ.: 18508 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ια-
τρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη» στο Χει-
ρουργικό Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 και
το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ. γ
της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
β) Του άρθρου 4, παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν. 2083/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 22α παρ. 5α και του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011.
γ) Του άρθρου 5 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4009/2011.
δ) Του άρθρου 8, του άρθρου του Ν. 4009/2011.
ε) Του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 και αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4386/2016.
2. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. Την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιατρικής αριθμ. 790α/1-7-2016.
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων συν. αριθμ. 1034/43/18-11-2016 για την έγκρι-
ση ίδρυσης του «Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής στην
Κλινική Πράξη» στο Τμήμα Ιατρικής.
5. Το γεγονός ότι το «Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής
στην Κλινική Πράξη» θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του ιδρύματος αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Την ίδρυση στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Εργαστηρίου
με τίτλο «Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική
Πράξη», το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές
και διαγνωστικές ανάγκες στο/στα επιστημονικό/ά αντι-
κείμενο/α Ιατρικής Γενετικής. Το εργαστήριο εντάσσε-
ται στον Χειρουργικό Τομέα και περιλαμβάνει τις εξής
μονάδες: α) Κλινικο-Εργαστηριακής Ιατρικής Γενετικής
και β) Ανάπτυξης νέων διαγνωστικών μεθόδων Ιατρικής
Γενετικής.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
τμήματος Ιατρικής σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
β) Τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας (στα αντικεί-
μενα Ιατρικής Γενετικής και Γενετικής της Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής)
γ) Την οργάνωση τοπικών και εθνικών συνεδρίων, συ-
μποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων.
δ) Τη διάγνωση των γενετικών νοσημάτων σε φορείς
και πάσχοντες καθώς και την πρόληψη, την πρόγνωση,
την προγεννητική και προεμφυτευτική διάγνωση.
ε) Το Εργαστήριο θα καλύπτει την υπάρχουσα ανάγκη
για Ιατρικές εξετάσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο DNA,
RNA και χρωμοσωμάτων για τη διάγνωση, πρόγνωση και
θεραπεία μεγάλου αριθμού νοσημάτων με γενετική βάση.
στ) Σκοπιμότητα
Η Ιατρική Γενετική είναι μια σύγχρονη ειδικότητα με
κλινική και εργαστηριακή κατεύθυνση η οποία αναπτύσ-
σεται ραγδαία και έχει σημαντική συμβολή σε ολόκληρη
την Ιατρική επιστήμη. Καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα γε-
νετικών νοσημάτων με μονογονιδιακή, χρωμοσωματική
ή πολυπαραγοντική βάση που αντιμετωπίζονται από
όλες τις ειδικότητες της Κλινικής και Εργαστηριακής Ια-
τρικής και βοηθά στην επίλυση διαφοροδιαγνωστικών
προβλημάτων στην κλινική πράξη, συμβάλει ιδιαίτερα
στην αναπαραγωγική υγεία, μέσω της προγεννητικής και
προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης.
ζ) Κοινωνικός στόχος Proslipsis.gr
O κοινωνικός στόχος της λειτουργίας του «Εργαστη-
ρίου Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη» είναι να
βοηθήσει αποτελεσματικά στην κάλυψη των υπηρεσιών
Ιατρικής Γενετικής στην Βόρεια και Βορειοδυτική Ελλάδα,
όπου υπάρχει υψηλή ζήτηση γενετικών εξετάσεων και
υπηρεσιών γενετικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης.
Η Ιατρική Γενετική και ειδικά η εφαρμοσμένη στην Αν-
θρώπινη Αναπαραγωγή κλινική πράξη Ιατρικής Γενετικής
αποτελούν ένα ενιαίο και ταχέως εξελισσόμενο επιστη-
μονικό πεδίο, το οποίο ενσωματώνει υψηλή τεχνογνωσία
και τεχνολογία. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη για
συστηματική επιμόρφωση, εξειδίκευση και σύγχρονη
υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές (μέλη
ΔΕΠ) του Χειρουργικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής,
που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντι-
κείμενα του εργαστηρίου, και με απόφαση του Τμήματος
Ιατρικής, και από άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, από μέ-
λος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ), του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), κα-
θώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι-
κού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία
του άρθρου 4 παρ. 1δ του Ν. 2083/1992, καθώς και από
διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που
είναι καθηγητής (μέλος ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής και
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28, παρ. 22 του
Ν. 2083/1992.
2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων πε-
ριλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή τους,
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η
μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
η στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονο-
μική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσι-
ου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξο-
πλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη
για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστη-
μίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνι-
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από την διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργα-
στήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου
έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει,
μέσα στα πλαίσια αποστολής του εργαστηρίου, την προ-
τεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζόμενων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που
αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων από βλάβες. Proslipsis.gr
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου
ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 του
Π.δ. 407/1980).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 και την κείμενη νομοθεσία.
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και της κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφω-
τικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
i. Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.
ii. Βαθμολόγιο φοιτητών.
iii. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
iv. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
v. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
vi. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμα να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται
απαραίτητο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Iωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved