nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Μετονομασία Εργαστηρίου ΑΠΘ σε «Επιχειρησιακής Επικοινωνίας»

Αθήνα 9.3.2017, 18:07

Σε «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας» μετονομάζεται το Εργαστήριο Πολυμέσων Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Προϊόντων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με απόφαση του πρύτανη Ιδρύματος.

*Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 675 (2)
Μετονομασία του Εργαστηρίου «Πολυμέσων
Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Προ-
ϊόντων» σε «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοι-
νωνίας» και καθορισμός του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
6-09-2011 τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96
του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08-12-2014/τ.Α’) «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 60 του
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-05-2016/τ.Α’) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις». Proslipsis.gr
β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/6-09-2011/τ.Α’).
γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/21-9-1992/τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτα-
της Εκπαίδευσης» και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδί-
ου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την
παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α’/
16-07-2008) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές».
δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.
Α’/16-07-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/
24-11-1983) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/
10-06-2003, τ.Α’) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δη-
μόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
στ) το π.δ. 222/10-7-1998 (ΦΕΚ 174/24-7-1998/τ.Α’)
περί ίδρυσης του Εργαστηρίου ολυμέσων Επικοινωνίας,
Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Προϊόντων στο Τμήμα Επι-
χειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού
ζ) Την παρ. δ (αα) του άρθρου 3, του κεφ. Β’ του
ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 22-06-2002/τ.Α’) «Ρύθμιση Θε-
μάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ανώτατης εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» με το οποίο το Τμήμα
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Ο.Π.Α. με-
τονομάστηκε σε Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
του Ο.Π.Α. Proslipsis.gr
2. Το με αριθμ. 3772/06-06-2014 έγγραφο του Πρύτα-
νη, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας
το Σχέδιο Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με
Απόφαση Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08/05/2014) και
του οποίου το π.δ. σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρού-
νται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
3. Τις με αρ. πρωτ.: 1754/21-03-2016 και 2511/19-04-2016
επιστολές του Εμμ. Γιακουμάκη, Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα
«Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών» και «Θεσμοθέτη-
ση και Αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών» αντίστοιχα
προς τον Κοσμήτορα και τους Προέδρους των Τμημάτων της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
4. Τη με αρ. πρωτ. 5772/7-09-2016 επιστολή του Εμμ.
Γιακουμάκη, Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα «Μετονομασία του
εργαστηρίου Πολυμέσων, Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και
Μάρκετινγκ Προϊόντων», προς τον Κοσμήτορα της Σχο-
λής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
5. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (1η
Συνεδρία/12-10-2016).
6. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Ο.Π.Α. (4η Συνεδρία/14-12-2016).
7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (6η Συνεδρία/26-01-2017) για
τη μετονομασία του Εργαστηρίου «Πολυμέσων Επι-
κοινωνίας, Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Προϊόντων» σε
«Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας», (Τίτλος στα
αγγλικά: Business Communication Lab) του Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων, τον καθορισμό του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του, και την κατάργηση του π.δ. 222/
10-7-1998 (ΦΕΚ 174/24-7-1998/τ.Α’) κατά το μέρος που
αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ανω-
τέρω εργαστηρίου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
τη μετονομασία του Εργαστηρίου «Πολυμέσων Επι-
κοινωνίας, Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Προϊόντων» σε
«Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας», (Τίτλος στα
αγγλικά: Business Communication Lab) του Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων και την αντικατάσταση του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του, στο μέρος που αφορά το
ανωτέρω εργαστήριο, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τίτλος Εργαστηρίου - Αντικείμενο
Μετονομάζεται το ήδη θεσμοθετημένο (ΦΕΚ Ίδρυσης
Αρ. Φύλλου 174/Α’/24 Ιουλίου 1998), στο Τμήμα Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, «Εργαστή-
ριο Πολυμέσων Επικοινωνίας, Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ
Προϊόντων» σε «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνί-
ας», (Τίτλος στα Αγγλικά Business Communication Lab),
το οποίο εξυπηρετεί εφεξής εκπαιδευτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
1. Εταιρική Επικοινωνία
2. Προβολή
3. Διαφήμιση
4. Δημόσιες Σχέσεις
5. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
6. Ψηφιακή Επικοινωνία
7. Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media)
8. Διαπραγματεύσεις
9. Διαχείριση Κρίσεων

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
i. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή-
ματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας καθώς και άλλων
Τμημάτων και Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δρα-
στηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. Proslipsis.gr
ii. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊ-
κά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου,
iii. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων
προσωπικοτήτων.
iv. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς
και οργανώσεις ώστε να συμβάλλουν στη μελέτη και
υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντι-
μετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
v. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α’/53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρε-
σιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται:
- από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά
και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Proslipsis.gr
- από μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και

- από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή (σύμφωνα
με το άρθρο 2 στοιχ. (ι) του ν. 4009/2011) του Τμήμα-
τος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22
του Ν.  2083/1992 (Α’/159), όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α’/195) και τις κείμενες διατάξεις όπως
εκάστοτε ισχύουν. Proslipsis.gr
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α’/195) όπως ισχύουν, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
- η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του ερ-
γαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,
- η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό
- η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου,
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου,
- η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
και προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους
υποβάλλει στο Τμήμα
- ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του
εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και
- η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο εργαστήριο.

Άρθρο 5
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο
λειτουργεί σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από
το Πανεπιστήμιο για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την
άσκηση του έργου του. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο-
θετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα
στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και
υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας
που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρ-
τιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και την προστασία
των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από
βλάβες.
4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργα-
να και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραδοθεί. Proslipsis.gr
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργα-
στήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη στην οποία
ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύς της.

Άρθρο 7
Πόροι του Εργαστηρίου
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του
ν.  4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016/τ.Α’), και οι οποίοι
προέρχονται από:
Ι. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
II. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
III. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ.
159/1984 (Α’ 53).
IV. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Ο.Π.Α. από ιδίους πόρους, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
V. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
VI. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
για τους σκοπούς του.
VII. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
VIII. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
εργαστηρίου.
IX. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν
γίνει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Χ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά-
φων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραί-
τητο για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα-Λογότυπο
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Επιχει-
ρησιακής Επικοινωνίας», (Τίτλος στα Αγγλικά: Business
Communication Lab) και αναγράφεται σε κάθε έντυπο
του, μαζί με το λογότυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και
τα στοιχεία του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφο-
νται στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστη-
μένο το εργαστήριο.
2. Το λογότυπο του εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Ο.Π.Α. και της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος Proslipsis.gr
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως καταργείται το π.δ. 222/10-7-1998 (ΦΕΚ
174/24-7-1998/τ.Α’) κατά το μέρος που αφορά στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του εργαστηρίου με
τίτλο: «Εργαστήριο Πολυμέσων Επικοινωνίας, Ανάπτυξης
και Μάρκετινγκ Προϊόντων» στο Τμήμα Επιχειρησιακής
Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved