nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Συγχώνευση εργαστηρίων στο ΑΠΘ

Αθήνα 21.4.2017, 20:41

Την συγχώνευση των εργαστηρίων: «Εργοφυσιολογίας - Εργομετρίας», «Προπονητικής» και «Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμένων» σε Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου (Laboratory of Evaluation of Human Biological Performance)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 22325 π.ε. (2)
Συγχώνευση των εργαστηρίων: «Εργοφυσιολο-
γίας-Εργομετρίας», «Προπονητικής» και «Υγιει-
νής και Διατροφής Αθλουμένων» σε Εργαστήριο
με τίτλο: «Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολο-
γικής Απόδοσης του Ανθρώπου (Laboratory of
Evaluation of Human Biological Performance)»
στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης»,
γ) των άρθρων: 5 παρ.2 εδ.γ και 80 παρ.5α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/
22-4-2005) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» όπως αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005),
στ) την αριθμ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με τη: «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Ερ-
γαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και
μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών».
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει,
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με
αριθμό 520/20-5-2016).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Επι-
στήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμό 41/25-5-2016).
5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και
5.2. την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
6. Την έκθεση σκοπιμότητας για την συγχώνευση
των εργαστηρίων: «Εργοφυσιολογίας - Εργομετρίας»,
«Προπονητικής» και «Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμέ-
νων» σε εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Αξιολόγησης
της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου (Laboratory
of Evaluation of Human Biological Performance)» στο
Τμήμα Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού του.
7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών-μουσείων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την συγχώνευ-
ση των εργαστηρίων: «Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας»,
«Προπονητικής» και «Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμέ-
νων» σε εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Αξιολόγησης
της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου (Laboratory
of Evaluation of Human Biological Performance)» στο
Τμήμα Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση συγχώνευσης των
εργαστηρίων: «Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας», «Προ-
πονητικής» και «Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμένων»
σε εργαστήριο με τίτλο: « Εργαστήριο Αξιολόγησης
της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου (Laboratory
of Evaluation of Human Biological Performance)» στο
Τμήμα Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού του. Proslipsis.gr
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση των Εργαστηρίων: «Εργοφυσιολογί-
ας-Εργομετρίας» [Ιδρυτικό : π.δ. 432/2-10-1993, (ΦΕΚ
182/τ.Α’/6-10-1993)], «Προπονητικής» [Ιδρυτικό : π.δ.
229/24-7-2001, (ΦΕΚ 175/τ.Α’/1-8-2001)] και «Υγιεινής και
Διατροφής Αθλουμένων» [Ιδρυτικό: π.δ. 165/28-5-1998,
(ΦΕΚ 123/τ.Α’/11-6-1998)] και ίδρυση Εργαστηρίου με
τίτλο: «Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδο-
σης του Ανθρώπου (Laboratory of Evaluation of Human
Biological Performance)» στο Τμήμα Επιστήμης φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της
Σχολής Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Συγχωνεύονται τα Εργαστήρια: «Εργοφυσιολογί-
ας-Εργομετρίας» [Ιδρυτικό : π.δ. 432/2-10-1993, (ΦΕΚ
182/τ.Α’/6-10-1993)], «Προπονητικής» [Ιδρυτικό : π.δ.
229/24-7-2001, (ΦΕΚ 175/τ.Α’/1-8-2001)] και «Υγιει-
νής και Διατροφής Αθλουμένων» [Ιδρυτικό: π.δ. 165/
28-5-1998, (ΦΕΚ 123/τ.Α’/11-6-1998)] και ιδρύεται στο
Τμήμα Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με
έδρα τη Θεσσαλονίκη), της Σχολής Επιστήμης φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης το εργαστήριο με τίτλο: «Εργα-
στήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Αν-
θρώπου (Laboratory of Evaluation of Human Biological
Performance)» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες των παρακάτω γνωστικών αντι-
κειμένων:
• Προπονητικής,
• Εργοφυσιολογίας - Εργομετρίας και
• Βιοχημείας της Άσκησης.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορί-
ζεται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδο-
σης του Ανθρώπου, (Laboratory of Evaluation of Human
Biological Performance) έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) ειδικευ-
μένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που κα-
λύπτει το Εργαστήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσας και προβλέπεται από το νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελ-
λήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984):
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε
δικαστήρια) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών
αντικειμένων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
ερευνητικών δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών
με σκοπό την υποβοήθηση δημόσιων και ιδιωτικών
αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών, καθώς και την
ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση περιοδικών.
10. Την εκπόνηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση
εκπαιδευτικών.
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της έρευ-
νας και διδασκαλίας στις βιολογικές επιστήμες και στην
αθλητική απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, στο Εργαστήριο
δίνεται έμφαση στη διδασκαλία και έρευνα σε γνωστικά
αντικείμενα και περιοχές έρευνας όπως αυτά της Προ-
πονητικής, της Εργοφυσιολογίας, της Εργομετρίας, της
Βιοχημείας της Άσκησης και της Αθλητικής Διατροφής.
Παράλληλα γίνεται αξιολόγηση της απόδοσης αθλου-
μένων και αθλητών όλων των ηλικιών, που ασχολούνται
με τον αγωνιστικό αθλητισμό, τη φυσική αγωγή και τον
αθλητισμό αναψυχής και ελεύθερου χρόνου.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδο-
σης του Ανθρώπου (Laboratory of Evaluation of Human
Biological Performance)» στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος, των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, των
οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδα-
κτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από το Τμή-
μα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.5α
του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) και μπορεί να
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή,
του οποίου το γνωστικά αντικείμενο και τα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα αντικείμενα του Ερ-
γαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσας. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
ii. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η
μέριμνα για την τήρησή του,
iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
v. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου,
vi. η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
vii. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.
viii. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί στους πα-
ρακάτω χώρους:
• Στο κτήριο των ξενώνων σε ισόγειο χώρο (150 τ.μ.)
του Τμήματος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
• Στον 2ο όροφο του κτηρίου εργαστηρίων-διοίκησης
(150 τ.μ.) του Τμήματος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Proslipsis.gr
• Στον 3ο όροφο του κτηρίου εργαστηρίων - διοίκησης
(50 τ.μ.) του Τμήματος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Στην υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνονται όργανα
μέτρησης των βιολογικών συστημάτων του οργανισμού,
των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, του επιπέδου
των ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης (δύναμη,
αντοχή, ταχύτητα, κινητικότητα), έπιπλα, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές κ.λπ.
Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 6
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού για κάθε
κατηγορία είναι αυτό που προβλέπεται από τον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ και την κείμενη νομοθεσία.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες
με τον τίτλο του Εργαστηρίου
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνε-
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων. Proslipsis.gr
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο
3, παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-4-1984)
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς».
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου
και εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
• Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών.
• Ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Proslipsis.gr
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Αξιο-
λόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου» και
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Evaluation of Human Biological
Performance» χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξε-
νόγλωσση αλληλογραφία του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved