nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση εργαστηρίου: Πολύπλοκα Συστήματα

Proslipsis.gr | Αθήνα 13.3.2018, 11:21

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με τίτλο «Πολύπλοκα Συστήματα» (Laboratory of Complex Systems) στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ. 553 (8)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τεχνολογικό Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρα 28
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83 Α΄/15-5-2016 και
ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του π.δ. 87/2013 (ΦΕΚ 129/τ. Α΄) «Μετο-
νομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και τμημάτων -
Συγχώνευση τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και
τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
δ. Την απόφαση (ΦΕΚ 836/τ.Β’/30-03-2016) «Ίδρυση
Εργαστηρίων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
ε. Την αριθμ. 6η/9-01-2018 (θ.7ο) απόφαση του τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που εγκρίνει την δημι-
ουργία Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο «Πολύπλοκα
Συστήματα».
στ. Την αριθμ. 5/15-2-2018 (θ.16ο) πράξη της Συγκλή-
του του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Proslipsis.gr
ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Την Ίδρυση στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ) του πα-
ρακάτω εργαστηρίου:

Άρθρο 1: Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΤΕ),
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τεχνολογι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.), Εργαστήριο με τίτλο «Πολύ-
πλοκα Συστήματα» (Laboratory of Complex Systems). Το
αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η υψηλού επιπέδου
διεπιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την πολυπλο-
κότητα σε διάφορα πεδία, και ειδικότερα σε:
• Δυναμικά συστήματα και Χάος
• Αυτοομοιότητα - Φράκταλς
• Θεωρία Δικτύων
• Νευρωνικά δίκτυα
• Κρίσιμα φαινόμενα
• Μη γραμμικές ιδιότητες ημιαγωγών και ημιαγωγικών
διατάξεων
• Μη γραμμικά κυκλώματα και συστήματα
• Χαοτικός συγχρονισμός
• Αποτίμηση μη γραμμικών χρονοσειρών
• Πρόβλεψη χρονοσειρών
• Πολύπλοκα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης
• Κοινωνικοπολιτικά πολύπλοκα συστήματα
• Πολυπλοκότητα στην Οικονομία
Αξιολόγηση σε σύνθετα συστήματα (υλικά, κατασκευ-
ές, εφαρμογές τεχνολογίας) καθώς και σε οργανισμούς
και κοινωνικές δομές, σε Μίκρο και Μάκρο επίπεδο.
Άρθρο 2: Εσωτερικός Κανονισμός
Καθορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
του Εργαστηρίου ως ακολούθως:

Άρθρο 1: Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
i. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμή-
ματος Ηλεκτρολογίας καθώς και άλλων τμημάτων και
Σχολών του ΤΕΙ ΑΜΘ, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
ii. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
iii. Την οργάνωση, ανάληψη και διεξαγωγή ερευνη-
τικών προγραμμάτων για την πρακτική εξάσκηση των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και
για την υποβοήθηση της ερευνητικής εργασίας των υπο-
ψηφίων διδακτόρων.
iv. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
v. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 2: Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες
του ΤΕΙ ΑΜΘ που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που
κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικεί-
μενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες
που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη
του εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού του
ΤΕΙ ΑΜΘ, καθώς και από μεταπτυχιακούς φοιτητές και
λοιπό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επιπρόσθετα, μέλη του εργαστηρίου δύναται να είναι
διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, κατόπιν εισήγησης από
τον Διευθυντή του εργαστηρίου και γίνει αποδεκτό από
τη γενική συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Άρθρο 3: Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυ-
ντή που είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή
του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο
οικείο τμήμα. Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της Συ-
νέλευσης του τμήματος, για χρονική περίοδο τριών ετών
και μπορεί να ανανεωθεί. Αν υπάρχουν περισσότεροι καθη-
γητές, η Συνέλευση του τμήματος εκλέγει έναν από αυτούς
ως Διευθυντή του εργαστηρίου σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις. Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση
της θητείας του Διευθυντή κάθε εργαστηρίου εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του οικείου ΤΕΙ.
β) Σε περίπτωση που στο οικείο τμήμα δεν υπάρχει
καθηγητής, ως Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται
ή εκλέγεται αναπληρωτής καθηγητής κατά την ίδια ως
άνω διαδικασία και με συγκρότηση της τριμελούς ει-
σηγητικής επιτροπής και από αναπληρωτές καθηγητές.
Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Διευθυντή λήγει με
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, με την οποία
η διεύθυνση του εργαστηρίου ανατίθεται σε μέλος Ε.Π.
που έχει διοριστεί στο μεταξύ στη βαθμίδα του καθηγη-
τή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει
στο οικείο τμήμα. Για το χρονικό διάστημα που δεν υπάρ-
χει καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, η διεύθυνση
του Εργαστηρίου ανατίθεται σε επίκουρο καθηγητή κατά
την ίδια ως άνω διαδικασία.
γ) Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να αναλάβει τη Δι-
εύθυνση του Εργαστηρίου καθηγητής, εφαρμόζεται η
ίδια ως άνω διαδικασία.
δ) Ο Διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες, μεταξύ των οποί-
ων περιλαμβάνονται: (1) ο συντονισμός του εκπαιδευτι-
κού και ερευνητικού έργου, (2) η κατάρτιση του ετήσιου
προγραμματισμού 3) μεριμνά για την καλή κατάσταση
των χώρων, του εξοπλισμού του Εργαστηρίου και γενικό-
τερα η ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστη-
ρίου, 4) έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία τηρεί το μητρώο
υποδομών, 5) εισηγείται στη Συνέλευση του ΤΕΙ ΑΜΘ
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου,
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4: Εγκατάσταση - λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του
χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα
με τον κανονισμό του ΤΕΙ ΑΜΘ και σε χώρους που του
έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και
τα στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του τμήματος.

Άρθρο 5: Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΤΕΙ ΑΜΘ για τους σκοπούς του οικείου
εργαστηρίου.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η οικονομική διαχείριση του εργαστηρίου γίνεται από
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
ΤΕΙ ΑΜΘ.

Άρθρο 6: Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Ερευνητικού Εργαστηρίου τηρού-
νται κάθε είδους βιβλία και στοιχεία που κρίνονται απα-
ραίτητα ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 7: Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες κάθε Ερευνητικού Εργαστηρίου
εναρμονίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΤΕΙ
ΑΜΘ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας. Proslipsis.gr

Άρθρο 3: Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 16 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved