nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.4.2017, 14:40

Την ίδρυση Εργαστηρίου Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρο 1 Ίδρυση - Αντικείμενο
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πρωτ. οικ. 277/01-02-2018 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τεχνολογικό Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και καθορισμός του Εσωτερικού του Κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) άρθρα 28
«Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1-10 και
29 παρ. 1-3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/τ.Α’) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
60 του ν. 4386/2016, ΦΕΚ 83/Α’/15-5-2016 και ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του π.δ. 87/2013 (ΦΕΚ 129/τ.Α’) «Μετο-
νομασία του Т.Е.Ι. Καβάλας σε Т.Е.Ι. Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων -
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του
Т.Е.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
δ. Το ΦΕΚ 836/τ.Β’/30-03-2016 «Ίδρυση Εργαστηρίων
στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης». Proslipsis.gr
ε. Την αριθμ. 9η/10-01-2018(θ 8ο) Πράξη της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής TE.
στ. Την αρ. 1/18-1-2018(θ.22ο) πράξη της Συγκλήτου
του ΤΕΙ ΑΜΘ.
ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζει ομόφωνα:
Την Ίδρυση στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ) του πα-
ρακάτω εργαστηρίου:

Άρθρο 1 Ίδρυση - Αντικείμενο
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το αντικείμενο έρευνας του εργαστηρίου εξυπηρετεί
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα ευρύ φά-
σμα γνωστικών αντικειμένων, όπως:
• Έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών για το βιομηχανικό
διαδίκτυο (Industrial Internet of Things) και τα κυβερνο-
φυσικά συστήματα (Cyber-Physical Systems).
• Έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογιών σχεδιασμού
πολύπλοκων συστημάτων (System of Systems) και και-
νοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μηχανικούς
συστημάτων (Systems Engineers).
• Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών
μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την διάδοση της
συνεργατικής μάθησης στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου.
• Έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και ερ-
γαλείων CAD για ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώμα-
τα και ενσωματωμένα συστήματα.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε Εργαστή-
ριο στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας των Εργαστηρίων όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Proslipsis.gr
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους κάθε εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομη-
χανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την προώ-
θηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα
που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κάθε
Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημα-
ϊκή δεοντολογία των αντικειμένων όπως αυτά προσδι-
ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες του
Т.Е.I. A.M.Θ. που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κα-
τέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα
του εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες που δια-
θέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστη-
ριακού και διοικητικού προσωπικού του Т.Е.I. A.M.Θ., καθώς
και από μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του Т.Е.I. A.M.Θ. με τριετή θητεία που
δύναται να ανανεωθεί και που ορίζεται με απόφαση της
Συνέλευσης του.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλούς και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και ιδία: συντο-
νίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει
στη Συνέλευση του Т.Е.I. A.M.Θ. τον ετήσιο απολογισμό
και προγραμματισμό λειτουργίας του και μεριμνά για την
τήρηση του, εισηγείται στη Συνέλευση του Т.Е.I. A.M.Θ.
τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου
και μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείρι-
ση και για τα αναλώσιμα υλικά αυτού. Υπογράφει κάθε
έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρ-
μόδιος για οποιαδήποτε θέμα που αφορά το εργαστήριο
και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παρα-
χωρούνται από το Т.Е.I. A.M.Θ. σε αυτό για τη διεξαγωγή
του έργου του. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετεί-
ται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής πριν την διεξαγωγή κάθε εργασίας
που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου, υποβάλλει στο Μητρώο
Υποδομών αίτημα για τη χρησιμοποίηση των σχετικών
επιστημονικών οργάνων που απαιτούνται.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη φροντίδα των οργάνων
που χρησιμοποιεί, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους
καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκατα-
στάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση των επιστημονικών οργάνων επι-
τρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού.

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στοΤ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για τους σκοπούς του οι-
κείου εργαστηρίου και
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλία εσόδων - εξόδων, φάκελος
διοικητικών αποφάσεων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμο-
λόγιο φοιτητών, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχό-
μενων εγγράφων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Т.Е.Ι.
μετά από αίτημα του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται ή που
κρίνεται απαραίτητο.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved