nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.4.2017, 14:50

Ίδρυση Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας (Health Technology Assessment & Health Analytics - ΗΤΑ & HA) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς  ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20177161 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολο-
γιών και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας (Health
Technology Assessment & Health Analytics - ΗΤΑ
& HA) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη-
ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού του
κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
ii. της παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258/
8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83/11.5.2016) «Ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Της παρ. 5α, του άρθρου 80, του ν. 4009/2011 «Δομή
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
(Α΄ 195).
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
(συνεδρίαση 27-10-2017).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 30-11-2017).
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική
επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς το ερ-
γαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών και
Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας (Health Technology Assessment
& Health Analytics - ΗΤΑ & HA) του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη-
ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και τον καθορισμό του Εσωτερικού του κανονισμού.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο Αξι-
ολόγησης Τεχνολογιών και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας
(Health Technology Assessment & Health Analytics - ΗΤΑ
& HA), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητι-
κές ανάγκες όλων των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων
και συμβάλει στην σύνδεση του Τμήματος με τις επιχει-
ρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 2
Σκοπός και Αντικείμενο
Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η έρευνα στις
θεματικές ενότητες που καλύπτει όπως η παραγωγή,
ανάλυση, σύνθεση δεδομένων για την υγεία, η οικονο-
μική αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας μέσω ανάπτυξης
μοντέλων ελαχιστοποίησης κόστους, κόστους αποτε-
λεσματικότητας, επίπτωσης στον προϋπολογισμό κλπ.,
η κλινική και οικονομική επίπτωση ασθενειών, η σύν-
θεση δεδομένων αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας κ.α.
Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να είναι τόσο η
δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών
του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όσο και - μέσω
εφαρμοσμένων μεθοδολογιών - η ενημέρωση της χά-
ραξης πολιτικής που συνδέεται με την τεχνολογία στον
τομέα της υγειονομικής φροντίδας, ώστε να βελτιώνεται
η υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών νέων τεχνολογιών
και παράλληλα να αποτρέπεται η υιοθέτηση τεχνολογιών
αμφιβόλου αξίας για το σύστημα υγείας.

Άρθρο 3
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού το εργαστήριο θα
δραστηριοποιείται, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθε-
σίας, κυρίως στα ακόλουθα:
• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα
που δραστηριοποιείται. Proslipsis.gr
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο-
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσματι-
κότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του
εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων του Τμήματος.
• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυ-
τοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητι-
κών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά
και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστη-
μονική ανάπτυξη των πεδίων της αξιολόγησης τεχνολο-
γιών και ανάλυσης δεδομένων υγείας.
• Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμ-
μάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
ή διοικητική άποψη.
• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι-
χειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή συλλογής, ανά-
λυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων υγείας,
της σύνταξης γνωματεύσεων και της εκπόνησης μελετών.
• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονι-
κή, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή
άλλη με όλα τα ελληνικά και ξένα Κέντρα Ερευνών, ακα-
δημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φορείς,
υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους στόχοι
συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαι-
ότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης και
συλλογικής εργασίας.
• Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημο-
σίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών
κ.λπ.
• Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμε-
τοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο-
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελ-
λοντική στελέχωση του εργαστηρίου με το κατάλληλο
ερευνητικό προσωπικό.
Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων
και την καθιέρωση του εργαστηρίου

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο-
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων, από μέλη του Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που
κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού, καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω-
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο, πάντα στη
βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, που εκλέγεται σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που ορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός
του έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμή-
ματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε
εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς σε χώρο που παραχωρείται από το Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
6. Σε περίπτωση κατάργησης του εργαστηρίου τα όρ-
γανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος, σε αντίστοιχες μονάδες που
λειτουργούν στο Τμήμα.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται μεταξύ άλ-
λων από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
• Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προϊ-
όντων.
• Την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και
• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους σκο-
πούς του εργαστηρίου.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ-
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογα-
ριασμός Κονδυλίων 'Ερευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved