nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας

Proslipsis.gr | Αθήνα 17.4.2017, 21:44

Την ίδρυση Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 12771/17/ΓΠ (1)
Ίδρυση Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/Α'/8-12-2014), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016, Α'), με
το οποίο «Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν
Εργαστήρια, Κλινικές Μουσεία και λοιπές μονάδες με
πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση,
μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης
εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα
λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση του ιδρύματος».
2. Την αρ. 22661/Β1/28-02-2008 (ΦΕΚ 365/5-3-2008,
τ. Β') υπουργική απόφαση, με την οποία ιδρύθηκε η Κλι-
νική Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3. Την αριθμ. Υ4α/120583/10/21-10-2010 (ΦΕΚ
1694/26-10-2010, τ. Β') υπουργική απόφαση, με την
οποία εγκαταστάθηκε η Κλινική Εντατικής Θεραπείας
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (αριθμ. 4η/15.02.2017) και της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 186/04-09-2017).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας Μονάδα με την επωνυμία «Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)».
Η ειδική μονάδα στα πλαίσια της Κλινικής Εντατικής
Θεραπείας καλύπτει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Εντατικής Θερα-
πείας του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων Τμημά-
των του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει ως αντικείμενο
δραστηριότητας την Εντατική Θεραπεία, την Επείγουσα
Ιατρική και την μελέτη και θεραπεία του σοβαρά πάσχο-
ντος ασθενούς.

Άρθρο 2
Αποστολή
Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της Κλινικής Εντατι-
κής Θεραπείας έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κα-
θώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, στα θέματα της Εντατικής Θεραπείας, καθώς και την
ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή
με το αντικείμενο της Εντατικής Θεραπείας, την Επεί-
γουσα Ιατρική και την μελέτη και θεραπεία του σοβαρά
πάσχοντος ασθενούς.
β) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που
ανήκει σε θέματα ασθενών που χρειάζονται συνεχή πα-
ρακολούθηση και θεραπεία με μέσα υψηλής τεχνολογί-
ας, που απαιτείται ιδιαίτερη γνώση, εμπειρία και δεξιό-
τητες από τους γιατρούς που την παρέχουν.
γ) Την εξειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και
άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή
εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
δ) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητι-
κών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση
νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα και
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση
του ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) της Κλινικής
Εντατικής Θεραπείας στελεχώνεται από το ιατρικό και το
λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής και
στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί. Το
ιατρικό προσωπικό της αποτελείται από το διευθυντή και
τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική ενασχόληση
τους εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά εν-
διαφέροντα της Κλινικής, όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο 1 της παρούσας Πρυτανικής Πράξης. Το προσωπι-
κό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευμένους ιατρούς που
υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ., εξειδικευόμενους ιατρούς στην
Εντατική Θεραπεία, καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και λοιπό επιστημο-
νικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που
τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση -Αρμοδιότητες
1. Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) της Κλινι-
κής Εντατικής Θεραπείας διευθύνεται από τον Διευθυντή
που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στον γνωστικό τομέα της Εντατικής Θερα-
πείας και ορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 22
του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 και του π.δ. 46/1989,
όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4076/2012. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του ν. 3149/2003,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ-
ρυθμης λειτουργίας της Μονάδας, ο συντονισμός του
διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου της Μονάδας, η μέριμνα για την υλοποίηση
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Επιστημονικής Επιτροπής του νοσοκομείου στο οποίο
λειτουργεί η Μονάδα για την παροχή νοσηλευτικού
έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική
διαχείριση των εσόδων της κλινικής, ο καθορισμός και η
εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των
στόχων της, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε
εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον
Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση -Λειτουργία
1. Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) εγκαθίστα-
ται και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο Λάρισας, σε χώρο της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας.
2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτό προβλέπεται για
κάθε κατηγορία.
3. Ο Διευθυντής της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας έχει
την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη
χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμο-
νή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται
πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για
κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξα-
γωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργά-
νων και χώρων όταν δεν υπάρχει ήδη σχετική απόφαση.
4. Το προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα Αυξη-
μένης Φροντίδας και την Κλινική Εντατικής Θεραπείας
συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής
Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της 5ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για
την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαί-
δευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ.3 του Π.Δ. 159/1984 9 (Α' 53).
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):
• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας/εγγράφων
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού Proslipsis.gr
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved