nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμός δικαστικών αντιπροσώπων

 

Αθήνα 9.7.2013, 18:46

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 15 κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκηρυσσει ο υπουργός Οικονομικών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα με βάση  το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από την επιτροπή διαγωνισμού και θα τοιχοκολληθεί τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ. Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ισόγειο) και β) στο site του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.qov.gr) με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από την Επιτροπή διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003, όπως αντικαταστάθηκε εν τέλει με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002/22.8.2011, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί και έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Περαιτέρω απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3086/2002, και δεν πρέπει να υπάρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφοι 5, 6 και 7 του
ν. 3086/2002.

Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισμού, και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού (άρθρο 30 παρ. 8 ν. 3081/2002).
γ. Τα κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού (άρθρο 31 παρ. 2 ίδιου νόμου).
2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:
α. Αίτηση προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, με πλήρη τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γραμματεία) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημέρα κατάθεσης και πρωτοκόλλησης της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ. Σε περίπτωση έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου ενδιαφερομένου, οφείλει να το αναφέρει στην αίτηση του προκειμένου να ληφθεί ειδική μέριμνα, αν συντρέχει λόγος, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
β. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα γεννήσεως.
γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου για άνδρα, ή στα γενικά Μητρώα των δημοτών προκείμενου για γυναίκα, από το οποίο να προκύπτει το έτος γεννήσεως, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντος ως εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές. Προκειμένου περί Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.
ε. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.
στ. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. Ια της παρούσης.

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, ζ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.

Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, η οποία λαμβάνει χώρα σε διαφορετική ημέρα για κάθε μάθημα στα εξής μαθήματα: α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία.

Υποψήφιος, ο οποίος δεν προσέλθει, για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξετάσεως ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα θέματα της ύλης των μαθημάτων:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία,
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο,
γ) Πολιτική Δικονομία,
δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου,
ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και
στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η ικανότητα των διαγωνιζομένων βαθμολογείται με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν έως και δέκα πέντε. 

Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των τελικών βαθμών της γραπτής εξετάσεως, δίνει μέσο όρο βαθμολογίας οκτώ, και σε καμία από τις γραπτές δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του έξι.

Ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και του μέσου όρου της προφορικής εξετάσεως, οι οποίοι αθροίζονται και διαιρούνται δια του δύο, παρέχουν τον τελικό βαθμό του υποψηφίου.

Θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.

Για τη σειρά κατατάξεως συντάσσεται πίνακας των επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευση του. Από τον πίνακα και κατά τη σειρά επιτυχίας θα καλυφθούν δεκαπέντε κενές οργανικές θέσεις του ΝΣΚ, για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα εγκριθούν πιστώσεις και για την πλήρωση άλλων κενών οργανικών θέσεων θα καλυφθούν από τον πίνακα αυτόν.

Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού καθορίζεται λεπτομερώς στα άρθρα 16 έως και 31 του π.δ/τος 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 214), όπως το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved