nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
25 στελέχη στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (15/12/06)


Αθήνα 15.12.2006, 13:52
Tην πλήρωση 25 θέσεων προσωπικού Διευθυντικών καθηκόντων με τριετή θητεία, προκηρύσσει η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης.

Τον εν λόγω προσωπικό θα στελεχώσει τις υπηρεσίες του υπουργείου, στα πλαίσια αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την προώθηση νέων μορφών τουρισμού, ανανέωσης και ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και ελέγχων.

Η πρόσληψη των υποψηφίων γίνεται εκτός ΑΣΕΠ, βάσει των εξαιρέσεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γνώση ξένων γλωσσών και οπωσδήποτε καλή γνώση της αγγλικής.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων των Υπηρεσιών Εξωτερικού πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν ή μία από τις αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.
Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει ιδιαίτερο προσόν.
Επίσης θα εκτιμηθεί, ως ιδιαίτερο προσόν, η εμπειρία εργασίας σε τουριστικούς ή συναφείς τομείς.

Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ) Για τους άρρενες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προσόντα, καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δηλαδή από σήμερα 15 Δεκεμβρίου), στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (Μεσογείων 109−111, Αθήνα), τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Αίτηση (δίδεται έντυπο από την Υπηρεσία)
2) Επικυρωμένη φωτοτυπία τίτλου σπουδών
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκής και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.
3) Επικυρωμένες φωτοτυπίες των πιστοποιητικών ξένης γλώσσας επίσημα μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα.
4) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
5) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτουν τα ανώτερα α, β στοιχεία.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα σπουδές και ασχολίες.
8) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας (τύπου Α΄).

Οι υποψήφιοι, μετά τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα κληθούν από τη Διεύθυνση Διοικητικού προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Τουριστικής Απόδοσης, στα πλαίσια διενέργειας συνέντευξης, στην αίθουσα συνεδρίασης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Με την συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψήφιου και η δυνατότητα του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (Μεσογείων 109−111, κτίριο Γ΄, γραφείο 1, τηλ.: 210−6964717−6964616).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved