nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Εννέα... κιριλέ θέσεις, "προίκα" της κ. Φάνης Πάλλη Πετραλιά (23/12/06)


Αθήνα 23.12.2006, 08:8
Όπως και τόσοι άλλοι κυβερνητικοί, προτίμηση στις εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις δείχνει να έχει και η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά (είναι αυτό που λένε, μάθαμε πως... πουλιόμαστε). Θα καταλάβατε βεβαια ότι δεν πρόκειται για τίποτα "ταπεινές και καταφρονεμένες" θέσεις, αλλά κιριλέ και μάλιστα του εξωτερικού.
 

Μετά την προκήρυξη που εξέδωσε πρόσφατα για την πλήρωση, εκτός ΑΣΕΠ, 25 θέσεων διευθυντικών στελεχών, η κ. Πετραλιά επανέρχεται με νέα, αυτή τη φορά για την πρόσληψη εννέα "ειδικών" περί τα τουριστικά. Και πάλι ερήμην του ΑΣΕΠ και πάλι με.. κερασάκι στην τούρτα την προσωπική συνέντευξη (μην... πάθω και καμιά ζημιά, Τσι-τσά-νηηη μούου, που λέει και το άσμα).  

Παραθέτουμε αυτούσια την απόφαση της κ. Φάνης Πάλλη Πετραλιά (και μες στις γιορτές Φάνη μου;). Μαζί και τα τηλέφωνά της.

"Έχοντας υπόψη... την ανάγκη στελέχωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την εύρυθμη λειτουργία τους, στα πλαίσια αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την προώθηση νέων μορφών τουρισμού, ανανέωσης και ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και ελέγχων, αποφασίζει: Την πλήρωση
εννέα θέσεων με πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τη στελέχωση των Υπηρεσιών (Κεντρικής Υπηρεσίας−Υπηρεσιών Εξωτερικού) του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 2, του ν. 3498/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 7 εδάφιο α', του π.δ. 149/2005.

Η πρόσληψη των υποψηφίων που επιλέγονται για την κατάληψη των παραπάνω θέσεων γίνεται βάσει των εξαιρέσεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, γνώση ξένων γλωσσών και οπωσδήποτε καλή γνώση της αγγλικής.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων των Υπηρεσιών Εξωτερικού πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα υπηρετήσουν ή μία από τις αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων κατανέμονται, κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως ακολούθως:
- Έξι (6) θέσεις, Π.Ε., κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα τουρισμού με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουριστικής διοίκησης και διαχείρισης.
-
Τρεις (3) θέσεις, Τ.Ε., κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα τουρισμού με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τουριστικής διοίκησης και διαχείρισης.
Εκτός από τα ανωτέρω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ) Για τους άρρενες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προσόντα, καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών, στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (Μεσογείων 109−111, Αθήνα), τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Αίτηση (δίδεται έντυπο από την Υπηρεσία).
2) Επικυρωμένη φωτοτυπία τίτλου σπουδών.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκής και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία καιαντιστοιχία του τίτλου.
3) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτουν τα ανώτερα α, β, στοιχεία.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6) Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα σπουδές και ασχολίες.
7) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας (τύπου Α΄).

Οι υποψήφιοι, μετά τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα κληθούν από τη Διεύθυνση Διοικητικού προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Τουριστικής Απόδοσης, στα πλαίσια διενέργειας συνέντευξης, στην αίθουσα συνεδρίασης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψήφιου και η δυνατότητα του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεσογείων 109−111, κτίριο Γ΄, γραφείο 1, τηλ.: 210−6964717, 6964616".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved