nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη των μουσικών (31/5/08)


Αθήνα 31.5.2008, 22:02
Στο Εθνικό Τυπογραφείο για εκτύπωση έστειλε το ΑΣΕΠ την προκήρυξη για την πρόσληψη 120 μουσικών στα δημόσια σχολεία.

Η προκήρυξη φέρει κωδικό 1Π/2008 και αναμένεται να δημοσιευθεί στο τεύχος ΑΣΕΠ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ίσως και την προσεχή εβδομάδα. Οι θέσεις, τα γενικά και ειδικά προσόντα για διορισμό καθώς και η εξεταστέα ύλη του ως άνω διαγωνισμού έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

Μέσω του διαγωνισμού θα καλυφθούν αντίστοιχα  θέσεις ΠΕ1601 Μουσικής πρωτοβάθμιας (60) και δευτεροβάθμιας (60) εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι ΄Ελληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν.2431/1996).
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. ΄Ατομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
4. Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
5.  Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987.
6.  Να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:
• Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  ή
• Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή
• Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ή
• Πτυχίο Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή
• ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή
• τα παρακάτω πτυχία της αλλοδαπής τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τις Αρμόδιες Αρχές ως πτυχία ισότιμα με ΑΕΙ χωρίς αντιστοιχία ειδικότητας:
Μουσικής Τεχνολογίας, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Ακορντεόν, Όμποε, Σαξόφωνου, Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, Κοντραμπάσο, Τρομπέτας, Κλαρινέτου, Κρουστών Οργάνων, Διεύθυνσης Χορωδίας και Παιδαγωγικής της Εκπαίδευσης Μουσικής.

Ο διαγωνισμός θα είναι γραπτός. Το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν εγκαίρως και αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά στο γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, και η δεύτερη στη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου, καθώς και στα παιδαγωγικά θέματα. 

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα). Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, κατά  τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικείμενο.

Πρώτη θεματική ενότητα:
Η ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει το βαθμό κατοχής του γνωστικού αντικειμένου, το οποίο καλείται να διδάξει ο υποψήφιος. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους και σε εύρος πολύ μεγαλύτερο από την ύλη που προβλέπεται στα προγράμματα σπουδών του γυμνασίου και του ενιαίου λυκείου.
Συγκεκριμένα:
1. Εξέλιξη της Μουσικής (ιστορική – μορφολογική) & μουσική ακουστική.
1.1. Ιστορική: Η μουσική στους Αρχαίους Πολιτισμούς. Βυζαντινή Μουσική. Η Έντεχνη Μονοφωνική Μουσική, Η εξέλιξη της Πολυφωνίας. Μεγάλοι σταθμοί στην εξέλιξη της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής. Εθνικές Μουσικές Σχολές. Η Μουσική στη νεώτερη Ελλάδα.
1.2 Μορφολογική: Μορφολογική και αρμονική ανάλυση μουσικού έργου (από δοσμένο μουσικό κείμενο).
1.3 Στοιχεία Μουσικής Ακουστικής, Βασικές γνώσεις Οργανογνωσίας.
1.3.1.  Στοιχεία Κυματικής & Ακουστικής: Η φύση του ήχου. Ηχητικά κύματα στον αέρα και χαρακτηριστικές παράμετροι αρμονικών ηχητικών κυμάτων (ταχύτητα, περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος κ.λ.π.). Ένταση, πίεση σφαιρικών ηχητικών κυμάτων μέσα σε ελεύθερο ηχητικό πεδίο. Η έννοια της ηχητικής στάθμης. Φαινόμενα διάδοσης του ήχου (συμβολή, ανάκλαση, διάχυση, απορρόφηση, διάθλαση, περίθλαση).
1.3.2. Στοιχεία  Φυσικής των Μουσικών Οργάνων: Στάσιμα κύματα σε χορδές και κυλινδρικούς σωλήνες.
1.3.3. Στοιχεία Ψυχοακουστικής: Πεδίο και όρια της ανθρώπινης ακοής. Βασικά χαρακτηριστικά της αντίληψης μουσικών ήχων (ακουστότητα, τονικό ύψος, χροιά).
1.3.4. Οργανογνωσία: Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας, Ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα.

Δεύτερη θεματική ενότητα:
Α. Η ενότητα αφορά Διδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά θέματα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών παιδαγωγικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:
α)  να οργανώνουν σωστά το διδακτικό τους έργο
β)  να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής
δ)  να βοηθούν το μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του
ε)  να κατανοούν το ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

Η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στην δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα:
α)  διδακτική μεθοδολογία και ειδική διδακτική και
β) γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα.

Το περιεχόμενό τους καλύπτει τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α) Με τη διδακτική μεθοδολογία και ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και αν είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν στο σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου». Η εξέταση αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα ειδικής διδακτικής του μαθήματος της μουσικής (γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος, μέθοδοι και πορεία διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών). Στους υποψηφίους δίδεται διδακτική ενότητα σχετική με το μάθημα της ειδικότητάς τους (μουσική) και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό. Επίσης, δίδεται στους υποψηφίους μελωδία για επεξεργασία – εναρμόνιση για δίφωνη σχολική χορωδία ομοίων φωνών με οργανική συνοδεία ή συνοδεία με πιάνο.

β) Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:
(αα) Στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής {όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μία βαθμίδα στην άλλη, αμοιβές – ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών – γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με την βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών}, η αντιμετώπιση των οποίων δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις.
(ββ) Σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν: (1) τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, (2) το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, (3) τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, (4) τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και (5) βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα από τα δύο θέματα (αα) ή (ββ) είτε υπό μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό μορφή σχολίων σε σχετικό κείμενο ή να εκθέσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό πρόβλημα στην τάξη ή στο σχολείο τους και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved