nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Οδηγίες ΑΣΕΠ προς υποψήφιους μουσικούς (30/9/08)


Αθήνα 30.9.2008, 15:43
Οδηγίες και πληροφορίες που αφορούν τους υποψήφιους του επικείμενου γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικών ανακοίνωσε πριν από λίγο το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με αυτές, οι εξετάσεις θα γίνουν µε βάση το πρόγραµµα που έχει ήδη ανακοινωθεί και αναρτηθεί στις προθήκες ανακοινώσεων όλων των Νοµαρχιών και Επαρχείων της χώρας και στο οποίο αναφέρονται οι πόλεις και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνει το αργότερο µία ώρα πριν από
την ώρα έναρξης της εξέτασης της κάθε θεµατικής ενότητας, έτσι ώστε να
βρίσκονται εντός της αίθουσας όπου θα διαγωνισθούν τριάντα λεπτά πριν από
την έναρξη της εξέτασης, προκειµένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Οι υποψήφιοι, για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους, πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσηµο έγγραφο παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, εφόσον τούτο φέρει επικυρωµένη φωτογραφία (π.χ. άδεια οδήγησης). Εάν δεν διαπιστωθεί η ταυτότητα του υποψηφίου, δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στην αίθουσα. Μαζί τους πρέπει να έχουν δύο στιλό διαρκείας (µπλε ή µαύρου χρώµατος). Δεν επιτρέπεται να φέρουν βιβλία, σηµειώσεις γραπτές ή άλλου είδους βοηθήµατα, οποιαδήποτε υπολογιστική µηχανή, καθώς και κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήµατα τηλεπικοινωνίας. Μπορούν όµως να έχουν µαζί τους ένα θερµός µε νερό ή αναψυκτικό. Σηµειώνεται ότι στο απαντητικό φύλλο δεν επιτρέπεται το σβήσιµο µε οποιονδήποτε τρόπο. Κατά τη διάρκεια παραµονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται το κάπνισµα.

Οι υποψήφιοι κατανέµονται στις αίθουσες µε βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους, σύµφωνα µε τους καταλόγους που θα βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα. Οι επιτηρητές της αίθουσας επικολλούν στα οικεία πλαίσια των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες (barcodes) µε τα ατοµικά στοιχεία των υποψηφίων, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από τους υποψηφίους. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι υπογράφουν στον προβλεπόµενο χώρο πάνω από την κάθε ετικέτα. Η υπογραφή δεν πρέπει να βγαίνει έξω από το οικείο πλαίσιο και, φυσικά, δεν πρέπει να αλλοιώνει τις ετικέτες (barcodes), οι οποίες κατά την παράδοση των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων καλύπτονται µε αδιαφανές κάλυµµα από τους επιτηρητές.

Η εξέταση των µαθηµάτων θα γίνει την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2008 σε δύο θεµατικές ενότητες. Η πρώτη θα καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο και η δεύτερη τη διδακτική µεθοδολογία και τα παιδαγωγικά. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε θεµατικής ενότητας αναγράφεται στο πρόγραµµα και αρχίζει από τη διανοµή των θεµάτων στους υποψηφίους. Λόγω του αναγκαίου χρόνου για την τηλεµετάδοση και αναπαραγωγή των θεµάτων, θα υπάρξει ένα διάστηµα αναµονής από την ώρα έναρξης της εξέτασης που αναγράφεται στο πρόγραµµα µέχρι και το χρόνο που θα δοθούν τα θέµατα. Στους υποψηφίους πάντως θα δοθεί πλήρως ο προβλεπόµενος για την εξέταση χρόνος, ανεξάρτητα από την ώρα που θα διανεµηθούν τα θέµατα. Τα θέµατα για την εξέταση του κάθε µαθήµατος µαζί µε τις ενδεχόµενες επεξηγήσεις θα διανεµηθούν γραπτά από τους επιτηρητές στους υποψηφίους µε την έναρξη της εξέτασης. Εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος ο διαγωνιζόµενος έχει την ευχέρεια, εφόσον στην εξέταση περιλαµβάνονται δύο ή περισσότερα µαθήµατα, να διαθέσει για κάθε µάθηµα όση ώρα κρίνει απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί τη συνολική διάρκεια εξέτασης που ορίζεται στο πρόγραµµα.

Η έξοδος από τις αίθουσες δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους πριν περάσει µία ώρα από την έναρξη της εξέτασης. Πριν αποχωρήσουν είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν το τετράδιο ή το απαντητικό φύλλο µαζί µε όλο το άλλο γραπτό υλικό που τους έχει δοθεί (θέµατα, οδηγίες κ.λπ.) και να υπογράψουν στις καταστάσεις παρόντων - απόντων. Κατά την παράδοση των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων οι επιτηρητές ελέγχουν τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου, τα οποία καλύπτονται µε µαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυµµα παρουσία του, και υπογράφουν στην τελευταία σελίδα των απαντήσεων του τετραδίου ή στις αντίστοιχες θέσεις του απαντητικού φύλλου. Επιπλέον, καταστρέφουν το βοηθητικό µέρος του απαντητικού φύλλου, καθώς και το υπόλοιπο υλικό (θέµατα, οδηγίες, πρόχειρο).

Μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης οι διαγωνιζόµενοι που έχουν παραµείνει στην αίθουσα εγείρονται, και οι επιτηρητές µαζεύουν τα τετράδια ή τα απαντητικά φύλλα τους και όλο το άλλο υλικό που τους έχει δοθεί, ανεξάρτητα από το αν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους. Μετά την παράδοση των γραπτών δοκιµίων οι υποψήφιοι πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν τα γραπτά τους δοκίµια ή επιθέτουν σ’ αυτά σηµεία αναγνωρίσεως ή χρησιµοποιούν βοηθήµατα ή αλληλοβοηθούνται και γενικώς δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις ή τις οδηγίες των υπευθύνων της αίθουσας ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιµοποιούν µέσα επικοινωνίας µε το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισµό, αφού προηγουµένως κληθούν προφορικώς σε άµεση ακρόαση.

Εννοείται ότι απαγορεύεται αυστηρώς κατά τη διάρκεια της εξέτασης η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved