ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Θέσεις εποχικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.2.2019, 23:09

Θέσεις εποχικού προσωπικού, που ενδέχεται να μετατραπούν σε μόνιμες, όπως καταδεικνύει η εμπειρία των τελευταίων ετών, προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρακάτω πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση, συνήθως του προγράμματος «Διαύγεια».

Όπου εντοπίζετε θέσεις με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, μπορείτε να εικάζετε διοικητική ανικανότητα ή σκοπιμότητα. 

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ  
Παρατίθενται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις προσκλήσεις
Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι ώρα 24:00
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας
* Λογιστή
Αιτήσεις μέχρι 28.2.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%98%CE%9E%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%9E-%CE%9E%CE%98%CE%9A?inline=true


Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
* 1 Γραμματειακής Υποστήριξης Proslpsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 8.2.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%96%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%93-%CE%9C%CE%95%CE%9F?inline=true


Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
* 1 Γραμματειακής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 8.2.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F54%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%93-%CE%9E%CE%9E%CE%91?inline=true


Περιφέρεια Κρήτης
* 1 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης
Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A68%CE%9A7%CE%9B%CE%9A-%CE%95%CE%94%CE%9A?inline=true

Proslpsis.gr
Περιφέρεια Κρήτης
* 1 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης
Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%921%CE%947%CE%9B%CE%9A-73%CE%A4?inline=true


Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών (Μαρούσι)
* 1 Πολιτικού Μηχανικού
* 2 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)  Proslpsis.gr
* 3 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
* 2 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Αιτήσεις μέχρι 1.3.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%99%CE%A84653%CE%A0%CE%A3-%CE%A792?inline=true


Δήμος Λεβαδέων
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Συνονιστής Έργου
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικός Διευθυντής
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Διευθυντής Προσωπικού
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Λογιστής
* 1 ΠΕ Βοηθός Δεδομένων
* 1 ΠΕ Βοιηθός Διοίκησης
* 1 ΠΕ Συντονιστής Επιστατών
* 7 με Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών της Ελλάδας ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο, ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης –Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ( Ε.Α.Π. ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σποδών Επιλογής (Π.Σ.Ε ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ( Π.Σ.Ε ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
* 6 ΔΕ Επιστάτες
* 5 Διερμηνείς
* 5 ΔΕ Συνοδοί
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγός
Αιτήσεις μέχρι 8.2.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9E%CE%A85-%CE%926%CE%98?inline=true


ΓΟΕΒ Λαγκαδά (Διάφορες περιοχές)
* 1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
* 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
* 8 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτροτεχνιτών
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
* 4 ΔΕ Διοικητικών
* 8 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Γεωργοτεχνίτες
* 3 ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων
* 17 ΥΕ Υδρονομέων
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Τεχνίτη Οχημάτων
Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F2%CE%9946%CE%A8%CE%A7%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%99%CE%99?inline=true


Δήμος Αιγάλεω
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
* 4 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 15 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 11.2.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%93%CE%A6%CE%A96%CE%9D-%CE%948%CE%A8?inline=true


ΠΕ Βοιωτίας
* 1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%9C67%CE%9B%CE%97-3%CE%9A%CE%9A?inline=true


Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

* 20 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 7.2.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A8%CE%9A%CE%A99%CE%A8-%CE%91%CE%A54?inline=true

  Proslpsis.gr
Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου
* 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.2.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%95%CE%93%CE%A9%CE%A1%CE%9A-%CE%A6%CE%9D%CE%99?inline=true


Δήμος Κισσάμου

* 2 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
* 2 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 15.2.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%99%CE%92%CE%A9%CE%95%CE%96-1%CE%9D%CE%A7?inline=true


Δήμος Πατρέων

* 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
* 22 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων  Proslpsis.gr
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 1 ΥΕ Βοηθητικό
Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C%CE%913%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F-3%CE%A7%CE%A9?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

* 1 ΔΕ ή ΥΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%9D34653%CE%A04-%CE%A5%CE%9C%CE%A8?inline=true 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved