nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Δέκα υποτροφίες εξωτερικού από το Κληροδότημα Σοφίας Χλωρού

 

Αθήνα 13.12.2010, 13:34

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση 10 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Σοφίας Χλωρού.

Οι υποτροφίες προορίζονται για τους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους:
Α. Πέντε υποτροφίες στον κλάδο της Δασολογίας. Την αποκλειστική ευθύνη επιλογής γνωστικών αντικειμένων και εξεταστών θα έχουν η Σχολή Δασολογίας και το Τμήμα Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου αντίστοιχα.
Β. Πέντε υποτροφίες για 5 από τους παρακάτω 11 επιστημονικούς κλάδους που ορίζει η απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
1. Σύστημα Επικοινωνίας και Έγκαιρης Επισήμανσης Πυρκαγιών
2. Μοντέλα Προσομοίωσης και Συστήματα Η/Υ για Οργάνωση Αντιπυρικής Προστασίας
3. Επιβραδυντικά Πυρκαγιών
4. Οργανικές Λιπάνσεις και Υδατοχωρητικές Ουσίες Βελτίωσης Δασικών Εδαφών
5. Διαχείριση και Προστασία Ορεινών Υδάτων και Δασικών Εδαφών
6. Σχεδιασμός Μηχανημάτων για Δασικές Εργασίες, Εκμετάλλευση Δασών, Προστασία από Πυρκαγιές, Επεξεργασία Προϊόντων Ξύλου
7. Κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου – Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων
8. Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Μεταλλευτικών και Λατομικών Περιοχών σε Δασικές Εκτάσεις
9. Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Ζωνών για Μείωση των Επιπτώσεων στο Δασικό Περιβάλλον
10. Ανάπλαση και Σχεδιασμός Δασικών Εκτάσεων
11. Αρχιτεκτονική Δασικού Τοπίου και Σχεδιασμός Αναδασώσεων.
Την αποκλειστική ευθύνη επιλογής γνωστικών αντικειμένων και εξεταστών θα έχει το ΕΜΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1. Διπλωματούχοι Δασολόγοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και
2. Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων Ανωτάτων Σχολών εσωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρουν την ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται για το διάστημα ολοκλήρωσης του προγράμματος Σπουδών η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια (1.000,00 €) ευρώ το μήνα, πλέον
τα δίδακτρα του πρώτου έτους τα οποία θα καλυφθούν από το Κληροδότημα. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό, και μετά την λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου, κτήριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, εντός τριάντα (30) ημερών από τη πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στο ημερήσιο τύπο (μέχρι 15.12.2010) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες, ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.).
3) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
6) Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο Διοίκησης του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 7.3.2011 και 8.3.2011, ημέρες Δευτέρα και Τρίτη αντίστοιχα.

Πληροφορίες παράχονται στα τηλέφωνα: 210-7721842, 210-7721124, 210-7722890.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved