nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες σε καταγόμενους από την Κυνουρία

 

Αθήνα 10.2.2011, 23:04

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπiστήµιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά
το Πανεπιστηµιακό έτος 2010-11, τρεις υποτροφίες από τα έσοδα του
Κληροδοτήµατος ∆ημητρίου Τρικούλη, σε άπορους άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών, καθώς και σε φοιτητές όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας που παρέχουν τεχνική µόρφωση, καταγόµενους από το χωριό Πραγµατευτή Κυνουρίας.

Καταγόµενοι από το χωριό Πραγµατευτή Κυνουρίας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στο χωριό Πραγµατευτή Κυνουρίας, είτε κατάγονται από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν, αδιακρίτως.

Το µηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 117,39 ευρώ. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστηµιακού έτους 2010-11 και θα διαρκέσει µέχρι το µήνα Ιούνιο του έτους, που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά µέχρι το µήνα Σεπτέµβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.∆. 18/41).

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκοµίζουν πιστοποιητικό προόδου µε ικανοποιητική βαθµολογία. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους µέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει µέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει µείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήµατος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωµα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Σύµφωνα µε την από 12-7-2007 απόφαση Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήµατος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 25.000 για εισόδηµα από ελεύθερα επαγγέλµατα κ.λπ. και σε ευρώ 35.000 για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, προσαυξανόµενο κατά ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστηµίου (Κεντρικό Κτήριο, Παν/µίου 30), µέσα σε 30 ηµέρες από την πρώτη δηµοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ηµερήσιο Αθηναϊκό τύπο (µέχρι 11.3.2011 ), αίτηση µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1 .Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η ηλικία των υποψηφίων, όχι µεγαλύτερη των 36 ετών και η καταγωγή τους από το χωριό Πραγµατευτή Κυνουρίας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαµβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότηµα, Κληρονοµία ή ∆ωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούµενη υποτροφία.
3. Επικυρωµένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδηµα των υποψηφίων και της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4. Επικυρωµένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
5. Απόσπασµα ποινικού µητρώο, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις µήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
6. Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία και Μ.Ο. βαθµολογίας στο προηγούµενο έτος σπουδών (2009-10) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύµφωνα µε την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισµένα ή αναλογούντα µαθήµατα του περασµένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθµολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλουν τα µε αύξοντα αριθµό ένα έως και πέντε δικαιολογητικά και επί πλέον:
1. Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων, Τµήµα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ. 210.3689.132-4).

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved