nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφία σε καταγόμενο από τα Τρίκαλα

 

Αθήνα 10.2.2011, 23:09

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά
το Πανεπιστηµιακό έτος 2010-11, µία υποτροφία, από τα έσοδα της
Κληρονοµίας ∆ωροθέου Σχολαρίου (Αγαθοεργίες), σε άπορο ή ορφανό
πρωτοετή φοιτητή, καταγόµενο εξ Αµαράντου (πρώην Βενδίστη) Ν. Τρικάλων, οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής της Χώρας, προτιµωµένου του Πολυτεχνείου Αθηνών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σπουδαστής ή φοιτητής Πολυτεχνικής Σχολής, θα χορηγείται σε σπουδαστή ή φοιτητή οποιασδήποτε άλλης Ανωτάτης Σχολής της χώρας.

Το µηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 300 ευρώ. H διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 4 και θα αρχίσει να καταβάλλεται στον υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστηµιακού έτους 2010-11, ήτοι από 1/9/2010 και µέχρι 30/8/2014.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο να προσκοµίζει πιστοποιητικό προόδου µε ικανοποιητική βαθµολογία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν ο υπότροφος δε λάβει το πτυχίο τους µέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών του, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει µέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει µείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήµατος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωµα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Σύµφωνα µε την από 12-7-2007 απόφαση Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήµατος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 25.000 (εισόδηµα από ελεύθερα επαγγέλµατα κλπ) και σε ευρώ 35.000 (εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόµενο κατά ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Πανεπιστηµίου (Κεντρικό Κτήριο, Παν/µίου 30 ), µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την πρώτη δηµοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ηµερήσιο
Αθηναϊκό τύπο (µέχρι 11 – 3 - 2011 ), αίτηση µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η ηλικία των υποψηφίων, όχι µεγαλύτερη των 36 ετών και η καταγωγή τους από τον Αµάραντο Ν. Τρικάλων (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαµβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότηµα, Κληρονοµία ή ∆ωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούµενη υποτροφία.
3. Eπικυρωµένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδηµα των υποψηφίων και της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4. Επικυρωµένο αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
5. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις µήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
6. Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
7. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ .

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων, Τµήµα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ. 210.3689.132-4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved