nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες σε Ηλείους

 

Αθήνα 10.2.2011, 23:11

Το Πανεπιστήµιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστηµιακό έτος 2010 11, οκτώ υποτροφίες από τα έσοδα της Κληρονοµίας Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου, σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των ελληνικών Πανεπιστηµίων, καταγόµενους από το ∆ήµο Ανδρίτσαινας, κατά προτίµηση, ή από την Επαρχία Ολυµπίας ή τέλος από το Νοµό Ηλείας, µε κριτήρια τη βαθµολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τµήµατα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούµενο στο επόµενο έτος σπουδών, προτιµωµένων των απόρων.

Καταγόµενοι από το ∆ήµο Ανδρίτσανιας ή την Επαρχία Ολυµπίας ή το Νοµό Ηλείας θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν είτε κατάγονται από τις παραπάνω περιοχές από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.

Το µηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 300,00. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστηµιακού έτους 2010-11 και θα διαρκέσει µέχρι το µήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά µέχρι το µήνα Σεπτέµβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.∆. 18/41). Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκοµίζουν πιστοποιητικά προόδου µε ικανοποιητική βαθµολογία. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους µέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους , υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει µέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει µείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήµατος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωµα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Σύµφωνα µε την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήµατος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδηµα από ελεύθερα επαγγέλµατα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόµενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

Οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστηµίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστηµίου 30), µέσα σε 30 ηµέρες από την πρώτη δηµοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ηµερήσιο Τύπο, ( µέχρι 11 – 3 - 2011 ) αίτηση µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) η Ελληνική ιθαγένεια, β) η καταγωγή από το ∆ήµο Ανδρίτσαινας ή την Επαρχία Ολυµπίας ή το Νοµό Ηλείας και γ) η ηλικία των υποψηφίων , όχι µεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
2. ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαµβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότηµα, Κληρονοµία ή ∆ωρεά και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούµενη υποτροφία.
3. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4. Επικυρωµένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδηµα των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
5. Επικυρωµένο αντίγραφο του εντύπου ∆ήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων ή της οικογενείας τους.
6. Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία και βαθµό στο προηγούµενο έτος σπουδών (2009-10) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύµφωνα µε την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισµένα ή αναλογούντα µαθήµατα του περασµένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθµολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα µε αύξοντα αριθµό ένα (1) έως και πέντε (5) δικαιολογητικά και επί πλέον :
1. Ατοµικό ∆ελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και
2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων του Πανεπιστηµίου -Τµήµα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ.210.3689.132-4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved