nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες σε καταγόμενους από τα Ιωάννινα

 

Αθήνα 10.2.2011,

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2010-11, δέκα έξι υποτροφίες σε άπορους σπουδαστές ∆ηµοτικής, Μέσης, Επαγγελµατικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόµενους εκ πατρικής ή µητρικής γραµµής, από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονοµίας Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή.

Αναλυτικότερα οι υποτροφίες θα χορηγηθούν:
α) Έξι (6) σε µαθητές ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, µηνιαίo ποσό υποτροφίας Ευρώ πενήντα (Ευρώ 50,00)
β) Έξι (6) σε µαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, µηνιαίο ποσό υποτροφίαςΕυρώ ενενήντα (Ευρώ 90,00)
γ ) ∆ύο (2) σε σπουδαστές Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, µηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200,00) και
δ) ∆ύο (2) σε φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστηµιακού τοµέα), µηνιαίο ποσόυποτροφίας Ευρώ διακόσια (Ευρώ 200,00)

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από 1-10-10 και θα διαρκέσει µέχρι το τέλος της εκπαίδευσής τους κατά Κλάδο, µε την προϋπόθεση και τον όρο ότι ο υπότροφος δεν θα χάσει χρόνο σπουδών.

Σύµφωνα µε την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήµατος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 (εισόδηµα από ελεύθερα επαγγέλµατα κλπ) και σε Ευρώ 35.000 (εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες) προσαυξανόµενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, (Κεντρικό κτήριο, Παν/µίου 30), µετά την πρώτη δηµοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ηµερήσιο Αθηναϊκό τύπο (µέχρι 11 – 3 - 2011 ), αίτηση που θα συνοδεύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή από το Συρράκο, η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία όχι µεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών
2) Πιστοποιητικό οικονοµικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
3) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος της Εφορίας της οικογενείας των υποψηφίων και του υποψηφίου (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
4) Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα µε την κατηγορία της Εκπαίδευσης, µε βαθµό στο προηγούµενο (2009-10) έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς»

Συγκεκριµένα:
Οι µαθητές ∆ηµοτικού πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2010-11 και ενδεικτικό στο προηγούµενο σχολ. έτος (2009-10) µε βαθµό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»
Οι µαθητές Γυµνασίου - Λυκείου, οι µεν της Α΄ τάξης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2010-11 και Απολυτήριο ∆ηµοτικού και Γυµνασίου αντίστοιχα, µε βαθµό τουλάχιστον «Λ.Καλώς», οι δε των άλλων τάξεων επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2010-11 και ενδεικτικό µε βαθµό στο προηγούµενο έτος σπουδών (2009-10) τουλάχιστον «Λ. Καλώς»
Οι σπουδαστές των Σχολών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και οι φοιτητές των ΑΕΙ (Πανεπιστηµιακού τοµέα), οι µεν πρωτοετείς Απολυτήριο Λυκείου, µε βαθµό τουλάχιστον «Λ.Καλώς», πιστοποιητικό εγγραφής (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα) και Ατοµικό ∆ελτίο Επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι δε των εποµένων ετών πιστοποιητικό εγγραφής και σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία και M.O. βαθµολογίας στο προηγούµενο έτος σπουδών (2009-10) τουλάχιστον «Λ.Καλώς». (Σύµφωνα µε την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισµένα ή αναλογούντα µαθήµατα του περασµένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθµολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαµβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότηµα, Κληρονοµία ή ∆ωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούµενη υποτροφία.
6) Οι φοιτητές Επαγγελµατικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα υποβάλουν επί πλέον και απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα το πολύ τρεις (3) µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων, Τµήµα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6 , τηλ. 210.368.9132-4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved