nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφία στην επιδημιολογία από την Ακαδημία Αθηνών (28/3/06)


Αθήνα 28.3.2006, 18:33
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση σε πτυχιούχο Ιατρικής ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Σουηδία), από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Η υποτροφία θα δοθεί για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Επιδημιολογίας με τους ακόλουθους όρους.

1. Η υποτροφία χορηγείται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2006-2007, 2007-2008) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2007 και 2008, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν.

2. Ο υπότροφος πρέπει να μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα του εξωτερικού (ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας), στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα ειδικευτεί ο υπότροφος υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ το μήνα. Επίσης στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και μετά την λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Ιατρικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 24η Μαΐου 2006 και ώρα η 10η πρωινή.
6. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα εξής μαθήματα:α) Επιδημιολογία, β) Βιοστατιστική. Επίσης θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά στην Αγγλική γλώσσα, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες γλώσσες. Η επιτυχία στην Αγγλική γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

7. Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στα δύο μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι. Επίσης πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσει στην αγγλική γλώσσα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14).

8. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας και λήγει μετά την παρέλευση του δευτέρου συνεχούς ακαδημαϊκού έτους ή του τετάρτου εξαμήνου.

9. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Aθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία να δηλώνουν σε ποια χώρα επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών (σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.).
β) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Εξουσιοδότηση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Ακαδημία Αθηνών αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
ε) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
στ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ σχετικό με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
ζ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η έλλειψη επαρκών οικονομικών μέσων αποτελεί προϋπόθεση της χορήγησης της υποτροφίας και κρίνεται κατά την απόλυτη και αμετάκλητη κρίση της Συγκλήτου της Ακαδημίας.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved