nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Θέσεις πανεπιστημιακών υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Αθήνα 1.8.2013, 14:12

Την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, προκηρύσσει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του ν. 4115/2013 και ισχύει, ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι δύναται να προσληφθούν επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε επιστήμονες εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Η απασχόλησή τους δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Το ελάχιστο τυπικό προσόν για πρόσληψη στις προκηρυσσόμενες θέσεις είναι η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος και ερευνητικού ή διδακτικού έργου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
1. Οικονομική Ιστορία
2. Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά

Οι προσληφθέντες θα διδάξουν στους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τα ακόλουθα μαθήματα:
1. Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι
2. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Ι
3. Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΙ
4. Μαθηματικά Ι
5. Μαθηματικά ΙΙΙ
6. Στατιστική Ι
7. Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ
8. Αξιολόγηση Επενδύσεων

Η σύμβαση αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα έχει διάρκεια μέχρι 9 μήνες και η απασχόληση θα είναι πλήρης ή μερική. Η χρηματοδότησή θα γίνει από χρηματικό ποσό προερχόμενο από τον Ειδικό Λογαριασμό, που θα αφορά μόνο για κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (e.kalogeraki@uoc.gr ή i.yotopoulou@uoc.gr) μέχρι τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (το έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://economics.soc.uoc.gr)
2. Πίνακας προσόντων υποψηφίου (το έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://economics.soc.uoc.gr)
3. Επικυρωμένα αντίγραφα Βασικού τίτλου σπουδών ΑΕΙ, Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών και Διδακτορικού Διπλώματος
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Κατά την πρόσληψη των επιλεγμένων υποψηφίων και πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει επίσης να προσκομιστούν τα ακόλουθα:
1. Για υποψηφίους με Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας.
2. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
3. Πιστοποιητικό υγείας από τη πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές, τα δε ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν έγγραφα από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τηλ. 28310-77405,77406, 77430 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τι προβλέπεται
Η παρ. 16 του αρθρου 34 του ν. 4115/2013 προβλέπει τα εξής: "Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψητης αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο ΑΕΙ".

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved