nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Επικαιροποιημένος Οδηγός για τις υποτροφίες στην Ελλάδα

 

 


Επικαιροποιημένος Οδηγός για τις υποτροφίες στην Ελλάδα


Αθήνα 13.9.2013, 16:6

Έναν επικαιροποιημένο Οδηγό για τις προσφερόμενες στην Ελλάδα υποτροφίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Την εποπτεία, τον συντονισμό, την σύνταξη, τη γλωσσική επιμέλει του Οδηγού έχει η Αμαλία Ρούβαλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α' Υποτροφιών, ενώ στην επί μέρους έρευνα και σύνταξη συμμετείχε η Κωνσταντίνα Ντελή, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Εποπτεία  - Συντονισμός – Σύνταξη - Γλωσσική Επιμέλεια:
Αμαλία Ρούβαλη, Αν.Προϊσταμένη Τμήματος Α' Υποτροφιών

 


Επί μέρους έρευνα - Σύνταξη:

1. Κωνσταντίνα Ντελή
    Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
    αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
    και Θρησκευμάτων

2. Γραφείο Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Το Τμήμα Α΄Υποτροφιών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παραδίδει σε όλους τους ενδιαφερομένους επικαιροποιημένο τον Οδηγό Υποτροφιών που εξέδωσε το 2005 και επανέκδοσε το 2007. Καθ’ όλα πολύτιμη και καθοριστικής σημασίας υπήρξε η συνδρομή σε όλη την διαδικασία του Γραφείου Κληροδοτημάτων, του Δ’ Τμήματος Διαχείρισης και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου.
Ο Οδηγός περιλαμβάνει όλους τους Ελληνικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που χορηγούν υποτροφίες και οικονομικά βοηθήματα σε Έλληνες πολίτες πρωτίστως, και δευτερευόντως σε αλλοδαπούς πολίτες, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Όλως ιδιαιτέρως, στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, με επακόλουθο αυξανόμενη αδυναμία πολλών Ελληνικών οικογενειών να συνδράμουν οικονομικά τα παιδιά τους στις ανώτερες σπουδές τους, η οικονομική ενίσχυση μέσω υποτροφίας ή βοηθήματος αποδεικνύεται ζωτικότερης σημασίας από ό,τι σε παρελθόντα χρόνια. Δεδομένου ότι μέσω ανωτέρων σπουδών οι νέες γενεές στοχεύουν στην κατάκτηση υψηλών στόχων, διεύρυνση των προοπτικών για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και βελτίωση των όρων της ζωής τους, αλλά και του ίδιου τους του εαυτού, μέσω της πρόσβασης σε επιπλέον γνώση, η οικονομική αδυναμία αποτελεί, συχνά, φραγμό στην υλοποίηση  των ευγενών αυτών ονείρων τους.
Ο παρών Οδηγός υποτροφιών καθίσταται πολύτιμο εργαλείο στην αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης από όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν υποτροφία ή οικονομικό βοήθημα για τις βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους.  Στον Οδηγό έχουν περιληφθεί πολλά νέα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα που χορηγούν οικονομική υποστήριξη σε φοιτητές και νέους επιστήμονες, αλλά και ερευνητές και επιστήμονες εν γένει, ενώ έχουν απαλειφθεί άλλα που δεν χορηγούν πλέον σχετική οικονομική ενίσχυση. Μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπήρξε η μέγιστη δυνατή συμπερίληψη πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας με τους φορείς, ώστε ο Οδηγός να καταστεί χρηστικός στο μέτρο του δυνατού. Ανά τακτά διαστήματα, ο Οδηγός θα ενημερώνεται στο μέλλον με νέα στοιχεία, εφ’ όσον αυτά προκύψουν. Κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών, ο Οδηγός υποτροφιών αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr/ στον σύνδεσμο Υποτροφίες, καθώς και στην Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου: http://www.e-yliko.gr στον σύνδεσμο Ενημερωτικό Υλικό.

* Ακολουθεί ο Οδηγός

 

Ο Δ Η Γ Ο Σ    Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν

 

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Υπουργείο Εξωτερικών
α. Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων
β. Ε2 Διεύθυνση Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
1). Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β’ Φοιτητικής Μέριμνας
2). Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων
Τμήμα Α’ Υποτροφιών
3). Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Δ’ Διαχείρισης και Μισθοδοσίας
Γραφείο Κληροδοτημάτων
4). Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
5). Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων
Τμήμα Α’ Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Φορέων
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΞΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

AΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Α  
Αβέρωφ Κληροδότημα (ΑΣΚΤ)
Αβραμίδης Νικόλαος (ΑΠΘ)
Αβράσογλου Μαρία (ΕΚΠΑ)
Αγαθονικόπουλου Αγαθόνικου (ΑΠΘ)
Αγάπης Κληροδότημα (Ίδρυμα)
Αγγελετόπουλος Πέτρος (Ακαδημία Αθηνών)
Αγγελετοπούλου Αργυρίου και Πολυξένης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)
Αγγελοπούλειο Ίδρυμα (Ίδρυμα)
Αγγελόπουλος Κυριαζής και Μαγδαληνή (ΕΚΠΑ -Βραβείο)
Αγία Σοφία (Ίδρυμα)
Άγιος Γεώργιος Πύργου Ακράτας (Βραβ Ιδ. φορέων)
Αγνάντης Κ. Ιωάννης (Παν. Ιωαννίνων)
“Αγωνιστές Πολυτεχνείου Νοεμβρίου 1973” (ΕΜΠ -Βραβείο)
Αδελφότης Κασίων ( Ίδρυμα)                                                                                          79
Αδαμοπούλειο Ίδρυμα Υποτροφιών (Ίδρυμα)                                                                      79
Αθάνα Γ. (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                                               181
Αθανασιάδη-Νόβα Γεωργίου και Μαρίας (Ίδρυμα)                                                             80
Αθανασιάδη Χαρίλαου (Βραβ. Ιδ.φορέων)                                                                          205
Αθανασιάδης Χρήστος (Κληροδότημα)                                                                                 123
Αθανασούλα Λαμπρινή-Λίνα (ΑΠΘ)                                                                                         35
«ΑΘΗΝΑ»-Ερευνητικό Κέντρο (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                       77
 Αϊβατζίδης Σπυρίδωνας (Υπ.Παιδείας & Θρησκευμάτων)                           66
AIT (Athens Information Technology) (Λοιποί φορείς)                                                      156
Βραβείο Ακαδημία Αθηνών (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                             182,3,4
Ακαδημία Αθηνών (Υποτροφίες)                                                                                               1-5
Αλαμανής Γεώργιος (Ίδρυμα)                                                                                                      78
ALBA (Λοιποί φορείς)                                                                                                                 155
Αλεβιζάτος - Κοντός Ιωάννης (ΕΚΠΑ)                                                                                 14
Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα (Ίδρυμα)                                                                      80
Αλεξόπουλος (Κληροδότημα)                                                                                           124
Αλιβιζάτου Αμίλκα (Ακαδημία Αθηνών)                                                                              2
Αλτιναλμάζης Ι.Εμμανουήλ (Κληροδότημα)                                                                   125
Αμφιαράειο Ίδρυμα (Βραβείο Ιδ. φορέων)                                                                     223
Ανάγνου Χριστίνας και Ιωάννη (Βραβείο Ιδ. φορέων)                                                 223
Αναστασάκης Ευάγγελος – Μάνθος (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                   190
Αναστασάκης Στυλιανός (Βραβείο Ιδ. φορέων)                                                             205
Αναστασιάδης Αναστάσιος (ΑΠΘ)                                                                                33, 35
Ιερό Ίδρυμα Ανατολικορωμυλιωτών “Η Αγία Τριάδα” (Ίδρυμα)
Ανδρεοπούλου Παναγιώτας Κληροδότημα (Βραβ Ιδ. φορέων)
Ανδρέου Ανδρέας (ΕΚΠΑ)                                                                                                   20
Ανδρουτσόπουλος Αντώνης (Κληροδότημα)                                                    126
Αννιτσάκη Παναγιώτας (Κληροδότημα)                                                                        125
Αντύπας Φ. Σπυρίδωνας (Κληροδότημα)                                                                      126
Αντωνάτου Αναστασίου (Ίδρυμα)                                                                                    81
Αντωνιάδης Ευάγγελος (Κληροδότημα)                                                                        126
Αξωνίδης Γρηγόριος (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                       206
Απέργης Ευάγγελος (ΕΜΠ)                                                                                                 22
Αποστολέλλης Νικόλαος (Κληροδότημα)                                                                      127
Αποστολίδης Π. Αλέξανδρος (ΕΜΠ)                                                                     20
Αποστολίδης Ιωάννης (Κληροδότημα)                                                                           127
Αράπογλου Δημήτριος (ΕΚΠΑ)                                                                                             6
Αργυριάδη Α. Δωρεά (ΕΚΠΑ)                                                                                               14
Ίδρυμα Αργύριος Ιωάννου του Αλεξάνδρου  
και της συζύγου του Αριστέας (Ίδρυμα)                                                                         94
Αργυρόπουλος Πραξιτέλης (Ακαδημία Αθηνών)                                                              2
Αργυρόπουλος Χρήστος (ΕΜΠ)                                                                                           22
Πανεπιστήμιο Αριζόνας (Διεθνείς Οργανισμοί)                                                            170
Αρναούτης Μιχαήλ (Ίδρυμα)                                                                                               81
Αρτέμειο Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                                                   81
Αρτέμειο Κληροδότημα (Κληροδότημα)                                                                         127
Ασημακόπουλος Δημήτριος (Κληροδότημα)                                                                  127
“Αττική Παράδοση” - Εκπαιδευτικό Ίδρυμα   (Ίδρυμα)                                                  82
Ατσαρού Πηνελόπης (ΕΚΠΑ)                                                                                       6
Αφεντάκειο Ίδρυμα (Ίδρυμα)
Αχιλλόπουλος Σοφοκλής (Ίδρυμα)                                                                               82

Β
Βακράτσειο Ίδρυμα Σκοπέλου Μαγνησίας (Ίδρυμα)                                                    82
Βαλταδώρου Κωνσταντίνου (Κληροδότημα)                                                                 128
Βαλτεσινίκου - Πολιτιστικό Κέντρο (Ίδρυμα)                                                                   83
Βαρβαρέσου Ματθίλδη (ΕΚΠΑ)                                                                                          15
Βαρβαρίτης Βλάσιος (Κληροδότημα)                                                                              128
Βαρβάκειο Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                                                83
Βαρβέρης Παναγιώτης, Γεώργιος και Κωνσταντίνος (Ίδρυμα)                                    83
Βαρδινογιάννειον Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                                   83
Βαρδουλάκη Πολυδώρου (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                              214
Βαρζάκου Κλεονίκης Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                             206
Βαρκαράκης Ιωάννης (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                      207
Βάρκας Γεώργιος (ΑΠΘ)                                                                                                       30
Βαρύκας Ιωάννης (ΕΚΠΑ)                                                                                                     7
Βασίλας Σπύρος (Ίδρυμα)                                                                                             84
Βασιλειάδης Στυλ. Προκόπιος (ΕΜΠ)                                                                            23
Βασιλειάδου Κατερίνα (Ίδρυμα)                                                                                    84
Βασιλείου Φίλωνος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                     3
Βραβείο Bayer CroScience (Γεωπονικό Παν. -Βραβείο)                                            202
Βεΐκειο Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                                                  85
Βέλλιος Κωνσταντίνος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                         66
Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου (Βραβ. Ιδ. φορέων)        207
“Βενιζέλος Ελευθέριος” – Εθν. Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών (Ίδρυμα)               85
Βεργωτής Γεώργιος και Μαρία (Κληροδότημα)                                                          129
Βιδάλη Αικατερίνη (Κληροδότημα)
Βικάτος Σπυρίδωνας (ΑΣΚΤ)                                                                                  26
Βίμπλειο Ίδρυμα (Παν. Ιωαννίνων)                                                                                44
Βίμπλη Βιολέττα (Παν. Ιωαννίνων)                                                                                44
Βλάμιτσας Ιωάννης (Κληροδότημα)                                                                               129
Βλάχος Νικόλαος(ΕΚΠΑ)                                                                                                      7
Βογιατζής Χρυσόστομος (Ίδρυμα)                                                                                     85
Βόζος Ιωάννης (Ακαδημία Αθηνών)                                                                      3
Βόλτος Ηρακλής (ΕΚΠΑ)                                                                                                    7
Βοστάνης Α. Γεώργιος (Κληροδότημα)                                                                          130
Βουδούρη Λίλιαν (Ίδρυμα)                                                                                                 86
Βούτος Ιάκωβος (Ίδρυμα)                                                                                                   85
Βράβευση καλύτερης Διδακτορικής διατριβής (ΕΜΠ)                                                                            25
Βράκας Χρήστος (ΑΠΘ)                                                                                                        31
Βρέλλας Κωνσταντίνος (Κληροδότημα)                                                                         130
Βυζοπούλου Αναστασία (ΑΠΘ -Βραβείο)                                                                      199

Γ
Γαβριήλ Παναγιώτη (Κληροδότημα)                                                                              130
Γαζής Ανδρέας (ΕΚΠΑ)                                                                                                       19
Γαζής-Τριανταφυλλόπουλος (Ίδρυμα)                                                                          86
Γαλανόπουλος Ιωάννης (Κληροδότημα)                                                                      130
Γαλλής Γεώργιος (Ίδρυμα)                                                                                            86
Γαλλική Κυβέρνηση (Ξένες Κυβερνήσεις)                                              174-175
Γάρος Γεώργιος και Καλλιόπη (Ίδρυμα)                                                                    87
Γατούδης Χρήστος (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                     207
Γεν. Λύκειο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας (Βραβ. Ιδ. φορέων)                              210
Γεν. Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής & Κιλκισίου
 (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                                                            204
Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
(Διεθνείς Οργανισμοί)  168-169
Γερολυμάτος Ιωάννης (Κληροδότημα)                                                                          131
Γεροστάθης Κωνσταντίνος (ΕΚΠΑ)                                                                                      7
Γερουλάκειο Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                                            87
Γεωγιλής Παναγιώτης και Μελπομένη (Ίδρυμα)                                                           87
Γεωργίου Σοφοκλής (Ίδρυμα)                                                                                            87
Γιαννακάκης Αλέξανδρος και Άννα (Ίδρυμα)                                                                 88
Γιαννούλης Γεώργιος (ΑΠΘ -Βραβείο)                                                                           199
Γκιζιώτη Αθηνά (Κληροδότημα)                                                                                      131
Γκανής Ιωσήφ και Εσθήρ (Ίδρυμα)                                                                                 88
Γκανιώτη - Παπαγεώργη Χριστίνα (ΕΜΠ)                                                                       22
Γκράτσου Γεωργίου και Πολυξένης (Ίδρυμα)                                                              88
Γκωλέτσης Κωνσταντίνος (Παν. Ιωαννίνων)                                                                 44
Γουλανδρής Βασίλης και Ελίζα (Ίδρυμα)                                                                      89
Γρεβενών Δήμος - Πολιτιστικός Οργανισμός (Λοιποί φορείς)                                 156
Γρηγοριάδη Καλυψώ και Γρηγόρης (Ίδρυμα)                                                             89
Glaxo Wellcome (Παν. Κρήτης)                                                                                        49
  
Δ 
Δαμηράλειο Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ. φορέων)
Δαρμή Ιωάννη (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                                  208
Δασκαλόπουλος Αριστείδης (Ίδρυμα)                                                                            89
Δεκαβάλλα Γεωργίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                 183
Δέλλιος ή Νακίδης Ιωάννης (ΕΚΠΑ)                                                                      15
Δενδρινού - Αντωνακάκη Καλλίνικη (Ίδρυμα)                                                             90
Δερμίση Νικούλα και Σοφία Δερμίση (ΑΠΘ -Βραβείο)                                              196
Δεσύλλα Έλλη (Δημοκρίτειο Παν. Θράκης)                                                               45
Δημάδη Α. Ζηνοβία (Κληροδότημα)                                                                               131
Δημητριάτου-Ζαφείρα Ελένης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                  183
Κληροδότημα Νικ. Αντ. Δημητριάδη (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                           208
«Δήμητσα Ασπασία» ( Ίδρυμα)                                                                                           80
Δημόκριτος – Εθν. Κέντρο Έρευνας(Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                       74
Δημοκωστούλα Δέσποινα (ΑΣΚΤ -Βραβείο)                                                                    196
Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                 218
Δημουλά Χριστόφορου και Μαίρης (Ίδρυμα)                                                                90
Διακομιχάλης Ανδρέας (Ίδρυμα)                                                                                       91
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Διεθνείς Οργανισμοί)
Διονυσοπούλου Αχιλλέως και Αικατερίνης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)           181
Δούκα Λήδας, Νανάς και Σπύρου ( Ίδρυμα)                                                                    90
ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ (ΕΜΠ)                                                                                                              23
Δράκου Αποστόλου (Κληροδότημα)                                                                                132
Δρίτσας Δημήτριος και Ευαγγελία ( Ίδρυμα)                                                                   91
Δρόσου Δημητρίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                       187
Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών ( Ίδρυμα)                                                            90

Ε
Εθνικής Αντίστασης Βραβείο (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                     192
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών(ΕΙΕ)                                                                                      75
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (Λοιποί φορείς)                                                      157
Ecole Νormale Supérieure de Cachan (Διεθνείς Οργανισμοί)                                    171
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.-Εθν. Κέντρο Έρευνας & Τεχν. Ανάπτυξης
(Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                                                          77
Ειδικός Λογαριασμός Παν. Κρήτης                                                                                 47
Εκκλησιαστ. Ίδρ. Αγωγής και Αρωγής Καλαβρύτων (Βραβ. Ιδ. φορέων)                208
Ελευθεράκης Γεώργιος (Κληροδότημα)                                                                 133, 208
Έλληνες Προπτυχιακοί Φοιτητές-Υποτροφίες CERN(Summer Student) (ΑΠΘ)       39
Έλληνες Υποψήφιοι Διδάκτορες Υποτροφίες CERN(Doctoral Student) (ΑΠΘ)        40
Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (Λοιποί φορείς)                   156
Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας ( Ίδρυμα)                                                                      96
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου  (Ίδρυμα)                                                      96
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Υπ.Παιδείας & Θρησκευμάτων)
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (Βραβ. Ιδ. φορέων)
Ελληνική Νευρολογική Εταιρία (ΕΝΕ) (Λοιποί φορείς)                                                157
Ελληνοαμερικανική Ένωση (Διεθνείς Οργανισμοί)                                                      170
Εμπειρίκειο Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                         209
Εμπειρίκειος και Καΐρειος Οικοκυρική Σχολή Άνδρου (Λοιποί φορείς)                 159
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                               187
Εμπ. & Βιομ. Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (Βραβ. Ιδ. φορέων)                              209
Ενοποιηθέντα Κληροδοτήματα (Κυριακού - Ράκου)                                                      8
Ενοποιηθέντα Κληροδοτήματα (Κληροδότημα Ζαμπακού Πασσά) (ΕΚΠΑ)           20
Ενυάλη Μερόπη (ΑΠΘ -Βραβείο)                                                                                    197
Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής (Ε.Β.Α.Τ) (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                209
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Λοιποί φορείς)
Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής “ Το Βελούχι” (Λοιποί φορείς)                           160, 207
Εργαζάκης Γεώργιος και Ευτυχία ( Ίδρυμα)                                                                  92
Εστία Ναυτικών (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                              210
Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών (Λοιποί Φορείς)                                                            160
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Λοιποί Φορείς)                                  166
Ευγενίδου Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                                             92
Ευθυμίου Χριστοδούλου (Κληροδότημα)                                                                     132
Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης (Λοιποί φορείς)                                                          158
Ευστρατίου Χριστόφορος ( Ίδρυμα)                                                                                92
Ευταξιοπούλου Ευτυχία (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                            181
Εφορεία Σχολών Λέρου (Λοιποί φορείς)                                                              160
  
Ζ  
Κληροδότημα Ζαούση Μαρίας (ΙΚΥ)                                                                                71
Ζάρρας Ιωάννης Δωρεά - Ίδρυμα Τυρνάβου (Ακαδημία Αθηνών)                    3, 4
Ζάχος Αγαμέμνονας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                               66
Ζαλάχας Θεόδωρος (Κληροδότημα)                                                                              132
Ζέρβας Λεωνίδας Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                             211
Ζηλανάκης Γεώργιος (Κληροδότημα)                                                                             133
Ζιωγάνα Χρήστου (ΑΠΘ -Βραβείο)                                                                                 199
Ζωγιοπούλειο Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                                     93
Ζωγραφίδου- Δικαιοφύλακα Ευθαλία  (Κληροδότημα)                                         132
Ζωσιμά Αφοί (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)

Η
Ηλιάδη Μαρίκα (Ίδρυμα)                                                                                                93
Hellenic Canadian Association (Λοιποί φορείς)                                                          158
  
Θ   
Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών (ΙΚΥ)
Θεοδωρίδου - Stimson Ελένη (ΕΚΠΑ)                                                                              15
Θεοδωρίδου Ελένη (ΕΚΠΑ)                                                                                                 15
Θεοδώρου Νίκου (Ίδρυμα)                                                                                               93
Θεολογίτειο Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                          211
Θεοχάρης Π.Σ. (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                              178
Θεοχάρης Σ. Περικλής (ΕΜΠ)                                                                                      23, 193
Θωμαΐδειο Βραβείο-Κληροδότημα (ΕΜΠ -Βραβείο)                                            193
Βραβείο Δ. Θωμαΐδειο -Κληροδότημα (ΕΜΠ -Βραβείο)                                             193
Βραβείο Δ. Θωμαΐδη -Κληροδότημα (ΕΜΠ -Βραβείο)                                              192
Θωμόπουλος Νεόφυτος Αρχιμανδρίτης (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)  66

Ι  
Ιαπωνική Κυβέρνηση (Ξένες Κυβερνήσεις)                                                                 176
Ιαπωνικό Ίδρυμα “ THE TOKYO FOUNDATION”(Λοιποί φορείς)                             160, 161
Ιγνατάκη Χρήστου(ΑΠΘ -Βραβείο)                                                                                  197
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                       76
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)                                                                         69-74
Ε. Υποτροφίες Κληροδοτημάτων                                                                                       71
α. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»                                   71
β. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»                    71
γ. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»                                      71
δ. Υποτροφίες από το «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»          71
ε. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ»                                      71
στ. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»                                  71
ζ. Υποτροφίες του κληροδοτήματος «εις μνήμην ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»                        71
Ζ. Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Φλωρεντίας                                  72
Η. Κολλέγιο της Βοστώνης 
Θ. Πρόγρ. Ανταλλαγών & επιστ. συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (IKYDA)
Κ. Ειδικά Προγράμματα                                                                                                       74
Ίδρυμα στη μνήμη των εκ Μετσόβου-Μ. Ευεργετών του 'Ιδρύματος (ΕΜΠ)           21
Ιερά Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας                                                                222
Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας                                                       222
Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας                                                                                          222
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου - Ευαγές Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                            91, 210
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ίδρυμα)                                                      94
Ιμβριώτης Ιωάννης (ΑΠΘ)                                                                                                    31
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Λοιποί φορείς)       161, 211
Ιταλική Κυβέρνηση (Ξένες Κυβερνήσεις)                                                                        177
Ιωακείμειο Ίδρυμα Εκκλησιαστικών Υποτροφιών (Ίδρυμα)                                       94
Ιωαννίδης Δημ. Σιατιστέως (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                            211
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος (Κληροδότημα)                                                                       133
Ιωάννου Στέλιος και Έλλη Δωρεά (Ακαδημία Αθηνών)                                                   3
 
Κ 
Σωματείο «Υποτροφίες Κάλλας Μαρία» (Λοιποί φορείς)                                         165
Καλλισθένης Ηρακλής ( Ίδρυμα)                                                                                       95
Καλογεράς Φωκίωνας (Κληροδότημα)                                                                           133
Καλούδης Μάρκος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                                   67
Καμίνη Δημητρίου (Κληροδότημα)                                                                                  134
Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                       95
Καμπίτση Ιωάννη (Παν. Κρήτης)                                                                                         47
Κανελλάκη Πάρι (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                                     191
Κληρονόμων Γεωργίου και Φούλας Κανελλοπούλου (Βραβ. Ιδ. φορέων)             212
Ίδρυμα “Canon in Europe” (Διεθνείς Οργανισμοί)                                                        171
Καπετανάκη Κληροδότημα (ΑΣΚΤ -Βραβείο)                                                                  196
Καπετανάκης Αντώνιος και Βικτωρία (Ίδρυμα)                                                             95
Καραβία Ιπποκράτους (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                 188
Καραβίτη Αλέξανδρου (Παν. Κρήτης)                                                                          46, 47
Καραγιάννη Βασιλείας (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                   212
Καρανίκα Νικολάου και Μαρία ( Ίδρυμα)                                                                      95
Δρα Καραντώνη Δημητρίου (ΑΠΘ -Βραβείο)                                                                  197
Καραπάνου Ευαγγελία (Παν. Ιωαννίνων)                                                                       44
Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα ( Ίδρυμα)                                                                 96
Καρέλια Γεωργίου και Βικτωρίας ( Ίδρυμα)                                                                    99
Καρίπειον Ίδρυμα Μελετών Μακεδονίας – Θράκης ( Ίδρυμα)                          97, 212
Καρύδη Χρύσανθου και Αναστασίας (Παν. Κρήτης)                                                     46
Κάρυ Βραβείο (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                                    191
Κασιμάτειο Κληροδότημα (Κληροδότημα)                                                                     134
Μαρίας Στυλιανού Κασιμάτη (Κληροδότημα)                                                               134
Κασσαβέτειο Κληροδότημα και Οικοκυρικό Σχολείο Ζαγοράς (Κληροδότημα)  134
Καστανίδης Νικόλαος (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                    213
Κατσανίκας Αθανάσιος & Αναστασία (ΑΠΘ)                                                             31, 33
Κατσέα - Σπάνδου Πηνελόπη (Ίδρυμα)                                                                           97
Κατσέας Κωνσταντίνος (ΑΠΘ)                                                                               29, 35, 199
Καυκάλας Νικ. Στυλιανός (Κληροδότημα)                                                                     134
Έπαθλο Καυταντζόγλου Λύσανδρου -Κληροδότημα (ΕΜΠ -Βραβείο)                     191
Βραβείο Καυταντζόγλου Λύσανδρου (ΕΜΠ -Βραβείο)                                               191
Καψαλάκη Έμιλυ (ΕΜΠ)                                                                                                       24
Καψάσκης Κωνσταντίνος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                            187
KDI - School of Public Policy and Management (Διεθνείς Οργανισμοί)                   172
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Λοιποί φορείς)            163
Κέντρο Έρευνας των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων  
– Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                     183, 186
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Λοιποί φορείς)                                        161
ΚΕΤΕΑΘ Κ.Έρευνας Τεχν. & Ανάπτυξης Θεσσαλίας  
(Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                                                                         78
Κέπετζη Αικατερίνη (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                      178
Κεραμέως Χαρίλαος (Ίδρυμα)                                                                                            97
Κεφαλληνού Σουζάνα (ΑΣΚΤ)                                                                                               26
Κεχαγιάς Γεώργιος (Ίδρυμα)                                                                                               97
Κλειδαράς Φαίδων(ΑΠΘ -Βραβείο)                                                                                 197
Κλεινιάς Κωνσταντίνος (ΑΠΘ)                                                                                             31
Κοζώνης Ανδρέας (Κληροδότημα)                                                                                    135
Κόκκαλη Ίδρυμα ( Ίδρυμα)                                                                                                   98
Κόκκας Δημήτριος ( Ίδρυμα)                                                                                               98
Κοκκίνου Αικατερίνη (Ακαδημία Αθηνών)                                                                         1
Κόκκορος Πέτρος (Παν. Ιωαννίνων)                                                                                   44
Κοκολογιάννης Μιχαήλ (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                              187
Κολοκύθας Λεωνίδας (Ίδρυμα)                                                                                          98
Κολυδάκης Γεώργιος (Κληροδότημα)                                                                               135
Κομνηνού Αυρηλίας (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                      184
Κομνηνός Διομήδης (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                          190
Κονδούλειο Βραβείο (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                    191
Κονδύλης Ευάγγελος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                        1
Κοντίδου Παναγιώτας και Ισμήνης (ΑΠΘ -Βραβείο)                                                    197
Κοντοβράκης Ιάκωβος (Ίδρυμα)                                                                                        99
Κοντογιάννη Πολύκαρπου (Ίδρυμα)                                                                                 99
Κοντοδήμου Δημητρίου, Κωνσταντίνου και Βασιλείου (ΕΜΠ -Βραβείο)               191
Κοντοδήμου Κωνσταντίνου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                        185
Κοντολέων Ιωάννης (ΕΚΠΑ)                                                                                                  15
Κοντού Νανάς (Αθηνάς) (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                              182
Κοντού Κωνσταντίνου και Πόπης «Τα παιδιά της Λυκουρίας» (Βραβ. Ιδ. φορέων)
Κοντούλης Όμηρος (Παν. Αιγαίου)                                                                                    51
Κοραή Αδαμαντίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                       184
Κοργιαλένειον Άθλον (Λοιποί φορείς)                                                                             162
Κορδόσειο Κοινωφελές Ίδρυμα (Ίδρυμα)                                                                        99
“Κόσμος εν Αρμονία” – Σωματείο, Μπαχάουερ Τζίνα (Λοιποί φορείς)                   165
ΟΤΕ-Cosmote (Λοιποί φορείς)                                                                                   162, 213
Κοτζαμάνη Βασιλική (Κληροδότημα)                                                                               135
Κουγέας Βενετσάνος (Γεωπονικό Παν. Αθηνών -Βραβείο)                                         201
Κουλούρα Μαρία (Κληροδότημα)                                                                                     135
Αστερίου Σαραγιώργη Κουντουρά (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                              213
Κουρεμένος Βασίλειος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                      1
Κουτσονίκου Αγορίτσα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                    214
Κοφινιώτη Αναστασίου (Κληροδότημα)                                                                          128
“Κρητική Εστία” - Πνευματικό Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                         214
Κρήτσκης Νικόλαος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                                  67
Κριεζή Τριανταφυλλιά (ΕΚΠΑ)                                                                                              8
Κριεζής Κωνσταντίνος (ΕΚΠΑ)                                                                                              16
Κρικοπούλου Γαλάτεια (Κληροδότημα)                                                                           136
Κριτικός Ι. Νικόλαος (ΕΜΠ)                                                                                                  22
“Κρουνοί της Αγάπης” ( Ίδρυμα)
Κτενά Κωστή (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                                  178
Υποτροφίες Κυβέλης-Γιάννη Χορν (Λοιποί φορείς)                                                      164
Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Νήσων Σποράδων (Λοιποί φορείς)     162
Κυπαρισσοπούλειο Κληροδότημα (Κληροδότημα)                                                       136
Κυπριακή Κυβέρνηση (Ξένες Κυβερνήσεις)                                                                     176
Κυπριανίδης Ιαλέμος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                               67
Κυριάκου-Ευθυμίου Αθανασίου (Ίδρυμα)                                                                                           100
Κωλέτης Γεώργιος (Κληροδότημα)                                                                                    136
Κωνσταντακόπουλος Βασίλειος (ΕΚΠΑ)                                                                            16
Κωνσταντινίδου Ουρανία (Ακαδημία Αθηνών)                                                               1
Κωνσταντινίδης Αμύντας (ΑΠΘ)                                                                                          32
Κωστάλας Λεωνίδας (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                       214
  
Λ 
Λαδάς Βασίλειος και Ευγένεια (ΕΚΠΑ)                                                                               16
Λαζαρίδης Βλαδίμηρος (Κληροδότημα)                                                                          137
Λαζαρίδης Κωνσταντίνος (ΑΠΘ)                                                                                   33, 35
Λαμπαδαρίου Δημήτριος (Ακαδημία Αθηνών)                                                         4, 179
Λαμπαδημητρόπουλος Άγγελος και Άρτεμις (Ίδρυμα)                                              101
Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη (Ίδρυμα)                                                                           101
Λαμπρίδης Ιωάννης (ΕΚΠΑ)                                                                                                   8
Λαμπρινός Μιχαήλ και Ευγενία (ΕΜΠ)                                                                             23
Λαντζουράκη Σπύρου (Κληροδότημα)                                                                            137
Λάσκαρης Μιχαήλ ( Ίδρυμα)                                                                                              101
Λάτσης Ιωάννης ( Ίδρυμα)                                                                                                  102
Λεβέντης Α.Γ. ( Ίδρυμα)                                                                                                       102
Λειβαδάς Μιχαήλ (ΕΚΠΑ)                                                                                                       9
Λεθιωτάκη Ιωάννου (Κληροδότημα)                                                                                137
Λεντάκης Ανδρέας ( Ίδρυμα)                                                                                              102
Λινάρδειο Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                            214
Κοινότητας Λίνδου –Ρόδου (Ακαδημίας Αθηνών -Βραβείο)                                       185
Λιόντα Λαμπρινή (ΕΚΠΑ)                                                                                                       9
Λυκούργειο Βραβείο (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                    185
Λοβέρδος Αλέξανδρος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                      4
Λογοθέτη Ιωάννη (Κληροδότημα)                                                                                     137
Λύκειο Ελληνίδων (Λοιποί φορείς)                                                                                   164
Λυμπέρη Θεοδώρας και Ρουμπίνης (ΕΚΠΑ)                                                                      16
Λύχνος Γεράσιμος (Κληροδότημα)                                                                                    137
Louis Robert (Παν. Κρήτης)                                                                                             46, 49
  
Μ 
Αδελφών Μαδιά Ευαγγέλου και Μαρίας ( Ίδρυμα)                                                     103
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ( Ίδρυμα)                                                      103
Μακρής Βασίλειος και Μαριάνα (ΕΚΠΑ)                                                                          9
Μαλλιώτειο Ίδρυμα Υποτροφιών ( Ίδρυμα)                                                                   103
Μαλανδρινού Μαρία (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                               67
Μαμαλής Χρήστος και Μαρία (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                       215
Μανάλης Νικόλαος (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                    215
Μανασσάκη Μαρία (Παν. Κρήτης)                                                                                    47
Μανδαλίδης Ιωάννης (Κληροδότημα)                                                                             138
Μάνδρας Πέτρος ( Ίδρυμα)                                                                                                 103
Μανιατάκειο Ίδρυμα ( Ίδρυμα)                                                                                       103
Μανούσακα Γεωργίου ( Ίδρυμα)                                                                              104
Μανούσης Θεόδωρος (ΕΚΠΑ)                                                                                        10, 16
Μαντζαβίνου Σταμάτη (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                    216
Μαντζούνη Αικατερίνη (ΕΚΠΑ)                                                                                              9
“ Άγιος Μάξιμος Ομολογητής” Ίδρυμα Υποτροφιών ( Ίδρυμα)                                104
Μαργώνης Μιχαήλ (Κληροδότημα)                                                                        138
Μαριδάκειο Κληροδότημα (Κληροδότημα)                                                                   138
Μαρίνος Μ. Βασίλειος (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                    215
Μαρκίδης Πέτρος (Κληροδότημα)                                                                                    139
Μαρούδα Αικατερίνη (ΕΚΠΑ)                                                                                              17
Ματάλας Αθανάσιος ο Λακεδαιμόνιος ( Ίδρυμα)                                                 105
Ματθαιάκης Ιωάννης (Κληροδότημα)                                                                      139
Ματράγκα Σωτηρίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                    181
Ματσώνη Ζωή (Κληροδότημα)                                                                                          139
Μαυριά Ανθούλα (Παν. Ιωαννίνων)                                                                                 44
Μαυροκορδάτος Γεώργιος (ΕΚΠΑ)                                                                                    10
Μαυροκορδάτος Δημήτριος (ΕΚΠΑ)                                                                     10
Μαυρούλιας Γεώργιος ( Ίδρυμα)                                                                                       105
Μεγκούσογλου Χαράλαμπος ( Ίδρυμα)                                                                           105
Μελάς Ιάκωβος (Κληροδότημα)                                                                               140
Μέλης Χρήστος και Μαρία (Κληροδότημα)                                                                    140
Μελισσείδιο Πνευματικό Κέντρο ( Ίδρυμα)                                                                   106
Μερκούρη Μελίνα ( Ίδρυμα)                                                                                              106
Μερτσάρη Ευθυμία (Ακαδημία Αθηνών)                                                                            4
Δήμου Μεσσήνης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                          185
Μηλιώνη Αναστασίου (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                           215
Ίδρυμα Υποτροφιών «Μητροπολίτης Σαρδέων Μάξιμος»                                        104
Μητσόπουλος Μάξιμος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                    4
Μιλάνου Πολυτεχνείο (Διεθνείς Οργανισμοί)                                                                173
Μιγκής Διονύσιος (Κληροδότημα)                                                                                    140
Μικρουλάκη Ν. ή Ε. (Κληροδότημα)                                                                                 140
Μινωτής Αλέκος (Κληροδότημα)                                                                                       141
Μίσιου Άννα (Παν. Κρήτης)                                                                                                  48
Μισυρλή Ελπίδα (Κληροδότημα)                                                                                      141
Μιχαλέλης Παναγιώτης (Κληροδότημα)                                                                         141
Μιχαλέτου Γεώργιος (Κληροδότημα)                                                                               142
Μιχελής Παναγιώτης και Έφη (ΕΜΠ)                                                                                 24
Μιχελής Παναγιώτης και Έφη (Παν. Κρήτης)                                                                   48
Μιχελής Παναγιώτης και Έφη (Ιόνιο Παν.)                                                                       51
Μιχελουδάκη Έλλη (ΕΚΠΑ)                                                                                                   10
Μοσχίδου-Κυριακίδου ( Ίδρυμα)                                                                                       106
Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγισης ( Ίδρυμα)               106
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                       216
Μοτσενίγος Σπύρος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                      182
Μουμτζής Αριστομένης (Κληροδότημα)                                                                         142
Σύλλογος “οι Φίλοι της Μουσικής” (Λοιποί φορείς)                                           164, 5, 6
Μούσουλου Λουκά (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                       179
Μουστάκας Πέτρος (Κληροδότημα)                                                                    142
Αφοι Π. Μπάκαλα ( Ίδρυμα)                                                                                               107
Μπακλατζή Αριστείδη (Πολ. Κρήτης)                                                                                50
Μπακοπούλειον Ίδρυμα Τριπόλεως ( Ίδρυμα)                                                 107
Μπαλαντίνου - Νικολακάκη Χριστίνη (Κληροδότημα)                                                142
Μπαλτατζής Σπυρίδωνας (ΕΚΠΑ)                                                                                 11, 17
Μπαλτζάκης Ιωάννης ( Ίδρυμα)                                                                                         107
Μπαμπάκου Ισμήνη (ΕΚΠΑ)                                                                                                17
Μπάρκα Ελευθερία (Κληροδότημα)                                                                                 143
Μπαμπιολάκη Ανδρέα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                    215
Μπαφάκης Εμμανουήλ και Αναστασία ( Ίδρυμα)                                                         108
Μπεκιάρη - Βεκρή Βασιλική(Ακαδημία Αθηνών)                                                            4
Μποδοσάκη Ίδρυμα ( Ίδρυμα)                                                                                  108, 216
Μπότσης Β. Αθανάσιος ( Ίδρυμα)                                                                                     109
Μπουλούμπαση Αποστόλου ( Ίδρυμα)                                                                            109
Μυκονίου Τιμ. Ελένη (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                182
Μυσιρόγλου Αναστάσιος (ΑΠΘ)                                                                                      36
Μωραΐτη Βασιλική Κληρονομιά (ΕΚΠΑ)                                                                        17
Μωραΐτης Δημήτριος και Λιλίκα (Άνδρος, Σύρος) (Κληροδότημα)                        143
Μωραΐτου Βασιλική Κληρονομιά (ΕΚΠΑ)                                                                       11
Millenium Βραβεία (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                                                        217
  
Ν  
Νάκας Φίλιππος – Ωδείο (Λοιποί φορείς)                                                                    168
Νάκος Ιωάννης και Θωμάς ( Ίδρυμα)                                                                             109
Νάστου Καίτη (Κληροδότημα)                                                                                 143
Νιαβής Κωνσταντίνος (Γεωπονικό Παν. Αθηνών -Βραβείο)                                      201
Κληροδότημα Νικολαΐδη Λεωνίδα (ΙΚΥ)                                                                          71
Νικολαΐδης Λουκιανός (Ακαδημία Αθηνών)                                                                   2
Νικολαΐδης Πάικος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                           4
Νικολέτου Νικολάου (Κληροδότημα)                                                                            144
Νικούλειο Ίδρυμα Κρανιάς Ολύμπου ( Ίδρυμα)                                                           110
Νομικού Λούλα και Ευαγγέλου ( Ίδρυμα)                                                                      109
Νοταρά Βασιλικής χήρας Γερασίμου (Ακαδημία Αθηνών)                                       5
Ίδρυμα Υποτροφιών Νυμφασίας ( Ίδρυμα)                                                                   110
  
Ξ
Ξαγοράρης Γεώργιος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                     67
Ξανθοπούλου-Παλαμά Χρήστου και Ελένης (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)        186

Ο  
Οικονομίδου Λεοντίου (ΕΚΠΑ)                                                                                             17
Οικονομίδη Λεοντίου (ΕΜΠ)                                                                                              23
Οικονόμου Γαβριήλ ( Ίδρυμα)                                                                                           110
Οικονόμου Γεωργίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                   183
Οικονόμου Παναγιώτου (Ακαδημία Αθηνών-Βραβείο)                                              188
Οργανισμός Πολ. Πρωτεύουσας της Ευρώπης –Θεσσαλονίκη 1997
(Ακαδημία Αθηνών-Βραβείο)                                             185, 186
Ορφανουδάκη Στέλιου (Παν. Κρήτης)                                                                                46
Ουράνη Κώστα και Ελένης (Ακαδημία Αθηνών-Βραβείο)                                          18

Π 
Πάγκαλος Γεώργιος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                            2
Παΐζης Γεράσιμος και Κάθλην (ΕΚΠΑ)                                                                               11
Ίδρ. Παιδείας & Ευρ. Πολιτισμού- Νίκος και Λύντια Τρίχα (Ίδρυμα)                                                                                                                              120
Πάλλας Αριστείδης (Ακαδημία Αθηνών)                                                                   5, 179
Παναγία η Ακρωτηριανή ( Ίδρυμα)                                                                                   110
Παναγοπούλου Στέλλα (Παν. Κρήτης)                                                                              48
Παναγόπουλου Χρ. (Οικονομική ενίσχυση)                                                         217
Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Ίδρυμα)                                        111
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                  6-20,188-9
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  20-25, 188-196
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών                                                           25-6, 196
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                               26-27, 200-202
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                28
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                  37,4, 196-200
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων                                                                             43-45
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης                                                                             49-50
Πανεπιστήμιο Κρήτης                                                                    46-50, 215
Πολυτεχνείο Κρήτης                                                                                      55, 200
Ιόνιο Πανεπιστήμιο                                                                                                          50-51
Πανεπιστήμιο Αιγαίου                                                                                   51-55, 202-4
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο                                                                                  56-64
Πανεπιστήμιο Αριζόνας (Διεθνείς Οργανισμοί)                                                              169
Πανταζόπουλος Κίμωνας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                                       68
Παπαγιαννάκη Ε. (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                                  193
Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης και Ρωξάνη (Κληροδότημα)                                        144
Παπαδάκης Αντώνιος (ΕΚΠΑ)                                                                                       11, 18
Παπαδάκη Στέλλας-Oekland (Παν. Κρήτης)                                                                   48
Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ίδρυμα)                                                                               112
Παπαδόπετρου Ιωσήφ (Πολ. Κρήτης)                                                                              50
Παπαζαφειρόπουλος Σωτήρης (ΕΚΠΑ)                                                                             11
Παπαϊωάννου Γιάννης (ΑΠΘ -Βραβείο)                                                                        198
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος (ΑΠΘ)                                                                                 36
Παπακυριακόπουλος Χρήστος (ΕΜΠ)                                                                     25
Παπαμιχαηλίδης Θωμάς (ΑΠΘ)                                                                                        32
Παπαμιχαλόπουλος Νικόλαος ( Ίδρυμα)                                                                       111
Παπαναστασίου Ι. Ζήνωνας (Κληροδότημα)                                                                 144
Παπαναστασίου Λουκάς και Ελπινίκη (Κληροδότημα)                                              144
Παπαπέτρου Δημήτριος (Κληροδότημα)                                                                      145
Παπαπολυχρονίου Φίλιππος ( Ίδρυμα)                                                                         112
Παπασταυρίδειος Υποτροφία (ΕΜΠ)                                                                              21
Παπαστράτου Επαμεινώνδας (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                   180
Παπαχαραλάμπους Δημητρίου και Βασιλική ( Ίδρυμα)                                           113
Παπαχριστοδούλου Ουρανία (ΑΠΘ)                                                                               33
Ίδρυμα Ιωάννου Αλεξάνδρου Παπίνη (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                      223
Παράσχης Βασίλης ( Ίδρυμα)                                                                                          113
Παρισιάνου Α.Ε. (Παν. Κρήτης)                                                                                        53
Παρισιάνου Μ. (Παν. Κρήτης -Βραβείο)                                                                       196
Παρλαμάς Μενέλαος (Παν. Κρήτης)                                                                               53
Παρπαρία Στεφ. Γεωργίου (Κληροδότημα)                                                                 145
Πασαδέλλη Αφοί ( Ίδρυμα)                                                                                             113
Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα (Ίδρυμα)                                                                              113
Πέρρα Πάρι (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                                          212
Πεταλιάς Παναγιώτης (Ίδρυμα)                                                                                    113
Πετροπούλειο Κληροδότημα (Κληροδότημα)                                                           145
Πετρόπουλου Γ. Δ. (Κληροδότημα)                                                                               146
Πηλάλας Νικόλαος (Κληροδότημα)                                                                             146
Πίσσας Νικόλαος (Κληροδότημα)                                                                                146
Πιτυκάκης Εμμανουήλ και Μαρία (Ίδρυμα)                                                              127
Πλούμης Δημήτριος (Κληροδότημα)                                                                            146
Πλουμιστός Ανδρέας (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                192
Πολίτης Γεώργιος (Κληροδότημα)                                                                                147
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γρεβενών (Λοιποί φορείς)                                156
Πολυζόπουλος Φώτης (Κληροδότημα)                                                                       147
Πολυμέρης Δημήτριος (Κληροδότημα)                                                                        147
Πορφύρα Λάμπρου (Ακαδημία Αθηνών –Βραβείο)                                        181
Ποταμιάνος Παύλος (ΕΚΠΑ)                                                                                              12
Πούλος Αθανάσιος –Τομ- και Ειρήνη ( Ίδρυμα)                                                                     114
Πούμπουρα Γεωργίου και Ειρήνης ( Ίδρυμα)                                                              114
Πραγγαστής Επαμεινώνδας (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                               68
Ίδρυμα Χορού Αδελφών Πράτσικα (Βραβ. Ιδ. φορέων)                                           223
Πριάμου Γερασίμου (Κληροδότημα)                                                                    148, 223
Προεστού Ανθίππης (Κληροδότημα)                                                                    148
Ίδρυμα Πρόκου Στυλιανού “Η Αγία Αικατερίνη” (Βραβ. Ιδ. φορέων)                  218
Προποντίς Ίδρυμα ( Ίδρυμα)                                                                                            114
Προθιερεύς Βασ. Αθανάσιος ( Ίδρυμα)                                                                         79
  
Ρ/R  
Ράδου Μαρία (ΕΚΠΑ)                                                                                                       12
Ράκος Θεόδωρος (ΕΚΠΑ) 8
Ρέστη Ηλ. Ανθίππης (Κληροδότημα)          148
Reuters-Πανεπιστήμιο Οξφόρδης  (Διεθνείς Οργανισμοί)        173
Revoil - Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πετρελοειδών (Λοιποί φορείς)          166
Ritten Ray (ΕΚΠΑ -Βραβείο)          189
Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου (Ίδρυμα)         118
Ρόκος Παντελής (ΕΜΠ-Βραβείο)                      190
Ροταριανός Όμιλος Αθηνών - “Πουλμέντη Ειρήνη και Μιχαήλ”
(Λοιποί φορείς)                                                  166
Ρούσκα Σπυρίδωνας και Ελένη (Ίδρυμα)                                                          115
Ρούσσος Κωνσταντίνος και Αικατερίνη (Κληροδότημα)                                       148
Ρούφου Ρόδη – Κανακάρη (Ίδρυμα)                                                                           115
Ρωσική Πρεσβεία (Ξένες Κυβερνήσεις)                                                                      177
Ρωσσέτος Δημήτριος (Βραβ. Ιδ.φορέων)                                                                   218

Σ/S  
Σαβράνης Παγκράτιος (ΑΠΘ)                                                                                     34, 36
Σαϊνόπουλος Ιωάννης και Αικατερίνη (Ίδρυμα)                                               129, 218
Σακαλής Χρήστος (Κληροδότημα)                                                                              149
Σακελλαριάδη Χαριλάου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                184
Σακελλαρίου Γεώργιος και Άννα (Κληροδότημα)                                                      149
Σακελλαρίου Σπύρος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)                              68
Σακελλαρόπουλος Νικόλαος (Ίδρυμα)                                                                        116
Σακλαμπάνη Εμμανουήλ (Παν. Κρήτης)                                                                         49
Σαλατέλλης Άγγελος και Δέσποινα  (Ίδρυμα)                                                              116
Σαμαρά Στυλιανή και Συνούρη Αναστασία (ΕΜΠ- Βραβείο)                                   192
Σαμαράς Στυλιανός (ΑΠΘ)                                                                                                  36
Σαράντης Ευστάθιος (Ίδρυμα)                                                                                          116
Σαράφη Α. (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                                               195
Σαρδελάς Κωνσταντίνος (Κληροδότημα)                                                                       149
Κληροδότημα Φανής Σαριγιάννη (ΙΚΥ)                    71
Σαριδάκη Ανδρέα (Κληροδότημα)                                                                                   149
Σαριπόλου Σοφία (ΕΚΠΑ)                                                                                                    18
Σ.Α.Φ.Ε. (Λοιποί φορείς)                                                                                                    167
Σαχίνης Απόστολος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                           5
Σαχλός Σωκράτης και Βικτωρία (Βραβ. Ιδ.φορέων)                                                     219
Σαχσαμάνογλου Χαράλαμπου (ΑΠΘ -Βραβείο)                                                            219
Ίδρυμα Υποτροφιών Σβώλος Αλέξανδρος (Οικον.ενίσχυση)                                      223
Σεπεντζής Γ. Χαράλαμπος (Οικονομικό Παν. Αθηνών)                                            29
ΣΕΕΠΕ (Λοιποί φορείς)                                                                                                         167
Σίμου Έλλη (ΑΠΘ)                                                                                                                    37
Σινανίδης Ορέστης (ΕΚΠΑ)                                                                                                    18
Σκαντζουράκης Βασίλης και Ιπποκράτης (Κληροδότημα)                                           150
Σκιά Λυκούργου (Κληροδότημα)                                                                                       150
Σκουζέ Μίκα (ΑΣΚΤ)                                                                                                             26
Σκουτέρης Λύσανδρος (Δημοκρίτειο Παν.)                                                                       50
Σουρλής Θωμάς (ΕΚΠΑ)                  13
Σοφός Παύλος -Μητροπολίτης (Ίδρυμα)                                                                         117
Ίδρυμα Νικολή της Σπαθαρανίκας (Ίδρυμα)                                                          116, 220
Σπυράκη Χριστίνα (Παν. Κρήτης)                                                                                       49
Στάη Μαρία (ΕΚΠΑ)                                                                                                          13, 18
Σταθάτου Όθωνος και Αθηνάς Καθίδρυμα (Ίδρυμα)                                          117, 220
Σταμάτης Ευάγγελος, Χαράλαμπος και Αναστάσιος (Κληροδότημα)                       150
Σταματίου Αθανάσιος (Γεωπονικό Παν. Αθηνών -Βραβείο)                                       201
Σταματίου Χρήστος Δήμος Σερρών (Βραβ. Ιδ.φορέων)                                                220
Σταματίου Χριστόφορος και Μαρία (Ίδρυμα)                                                                 131
Στασινόπουλος Μιχαήλ (Ίδρυμα)                                            117
Σταύρου Γεώργιος  (Ίδρυμα)                                119
Σταυροπούλου Βασιλική και Όλγα (Βραβ. Ιδ.φορέων)                217
Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βραχναίικων (Ίδρυμα)                                         110
Stevens Steve (ΑΠΘ -Βραβείο)                  218
Στεφόπουλος Γ. και Ν. (Ίδρυμα)    117
Στίνη Γεωργίου (Βραβ. Ιδ.φορέων)   220
Στούρνα Κ. Στάμου (ΕΜΠ -Βραβείο)         191, 194
Στρεφτάρης Κωνσταντίνος (Ίδρυμα)     118
Στρίγκος Γεώργιος (ΕΜΠ)      24
Στριφτού Ροδία (Κληροδότημα)    150
Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης (Λοιποί φορείς)    167
Σύνδεσμος Σχολ.Επικουρικών Υποτροφιών Ν.  Ξάνθης (Λοιποί φορείς)   168
Σφογγόπουλος Ιωάννης (ΕΚΠΑ)      13
Σχολάριος Δωρόθεος (ΕΚΠΑ)      13
Σωκράτειο Μπλιούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών (Ίδρυμα)    108
Σωτηροπούλειος Ηλειακή Βιβλιοθήκη (Βραβ. Ιδ.φορέων)     221

Τ  
Ταλιαδούρη Κωνσταντίνου (Κληροδότημα)                  151
Ταμπακοπούλου Άγιδος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                  187
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) (Βραβ. Ιδ.φορέων)    219
Τζιβόγλου Τηλέμαχος (ΑΠΘ-Βραβείο)      199
Τζινοπούλου Πολύτιμη (ΕΚΠΑ)      19
Τζώνος Γεώργιος και Θεολογία (Ίδρυμα)    118
Τίκα Σεραφείμ (Ίδρυμα)    119
Τοπάλη Ιωάννου και Ευτέρπης Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ.φορέων)  221
Τοπούζογλου Αριστοτέλης (ΕΚΠΑ)             14, 20
Τράγκας Γεώργιος και Ειρήνη ( Ίδρυμα)   133
Τραταρός Νικόλαος Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ.φορέων)    221
Τραχανά - Φεργάδη Ευφροσύνη ( Ίδρυμα)    133
Τρέκα ή Τρικατσούλα Γεωργίου και Ελευθερίας (ΕΜΠ -Βραβείο)     194
Τρέκα ή Τρικατσούλα Γεωργίου και Ελευθερίας (ΑΠΘ -Βραβείο)   197
Τριανταφυλλίδου Ελένη (Ακαδημία Αθηνών)        2
Τριανταφυλλίδη Παναγιώτη (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)         68
Τριάντη Αλεξάνδρα (Λοιποί φορείς)   165
Τρικούλης Δημήτριος (ΕΚΠΑ)      14
Τριφύλειο Ίδρυμα Κυθηρίων (Ίδρυμα)    121
Τσάγκα Στέλλα - Δεσποτίδου Λέττα ( Ίδρυμα)    134
Τσάκωνα Υποτροφία (ΕΜΠ)                   24
Τσάμης Δημήτριος (Ακαδημία Αθηνών)                                                                        5
Τσαμπούλα Ευφροσύνη (ΕΚΠΑ -Βραβείο)  189
Τσανάκας Ιωάννης (Παν. Ιωαννίνων)               44
Τσαντίλης Ελευθέριος (ΕΜΠ)  21
Τσαούσης Αγαθάγγελος (Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων)      68
Τσαπάλας Βασίλειος του Κωνσταντίνου ( Ίδρυμα)    134
Τσάρας Ανδρέας ( Ίδρυμα)   135
Τσατσαρώνη Ιωάννη-Ίωνα (ΑΠΘ -Βραβείο)     200
Τσιακμακόπουλος Δημήτριος (ΑΠΘ)       29
Στρατηγού Χρήστου Τσιγκρή Κληροδότημα (Βραβ. Ιδ. φορέων)     221
Τσουκαλάς Ιωάννης (Κληροδότημα)     151
Κλεάρχου Τσουρίδη Κληροδότημα (ΙΚΥ)     71
Τσουφλίκα Αικατερίνη (Κληροδότημα)    152
Τσώπρος Κωνσταντίνος (ΑΠΘ)      32
Τυπάλδου Αφοί (Κληροδότημα)     152
  
Υ 
Υπουργείο Εξωτερικών, Ε1 & Ε2 Διευθύνσεις
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (και Κληροδοτήματα)             65-78
  
Φ/F 
Φαράκου Γρηγόρη (ΕΜΠ -Βραβείο)                                                                    194
Φαφούτης Νικόλαος ( Ίδρυμα)                                 121
Φιλεκπαιδευτική Επιτροπή Λάκκων Xαζίρη (Ίδρυμα)     122
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καλλονής (Βραβ. Ιδ.φορέων)                                          212
Φιλίτος Δ. Αναστάσιος (Κληροδότημα)                                                                              152
Φιλόπτωχο και Αρωγής Ταμείο  
Οικογενείας Σωτηρίου και Πολυξένης Αβραμίδη (Βραβ. Ιδ. φορέων)                        223
Φλαμπούρειο Κληροδότημα                                                                                                152
«Φλέμινγκ Αλέξανδρος» Ερευ. Κέντρο         77
Ίδρυμα FULBRIGHT (Διεθνείς Οργανισμοί)     171
Φινλανδική Πρεσβεία (Ξένες Κυβερνήσεις)                                                                     177
Βραβείο Φλωρίδη (Γεωπονικό Παν. -Βραβείο)                                                                202
Φλώρου Αικατερίνη (Ίδρυμα)    121
Φουρκιώτη Κωνσταντίνου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                             188
Φρειδερίκος Περικλής (ΕΚΠΑ)                                                                                                19
Φυρού Π. & Μ. Ίδρυμα                                                                                                           122
Φωκά Δημητρίου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                                              181
Φωτεινός Γεώργιος (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                         180, 184, 187
Φωτεινός Κωνσταντίνος (Κληροδότημα)                                                                            153
Φώτη Ευθυμία (ΕΚΠΑ)                                                                        19
Φωτίου Βασίλειος και Χαρίκλεια (Κληροδότημα)                                                           153
  
Χ 
Χαζίρη Γεωργίου (Κληροδότημα)        153
Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ (Διεθνείς Οργανισμοί)                                                          173
Χαλκιόπουλος Γεώργιος (Οικονομικό Παν. Αθηνών)                    28
Χανανιά Αζαριά (ΑΠΘ -Βραβείο)       200
Χαραλάμπους Α. Παναγιώτου (Κληροδότημα)       154
Χαραλάμπους Αγλαΐα (Παν. Ιωαννίνων)        49
Χάρη Πέτρου (Ακαδημία Αθηνών) (Βραβείο)  188
Χαροκόπου και Ευανθίας Χαροκόπου – Πετρούση (Ίδρυμα)       136
Χαρτοματζίδης Γεώργιος (ΕΜΠ -Βραβείο)        211
Χατζηπαμπούκας  Αναστάσιος (ΑΠΘ)              30
Χατζηπαναγιώτου – Σκορδά  Γρηγόριος (Κληροδότημα)        154
Κληροδότημα Χατζόπουλου Αλέξανδρου (ΙΚΥ)
Χατσόπουλος Ιωάννης (ΕΜΠ -Βραβείο)        190
Χίλδεγαρδ, χήρα Λεωνίδα Ζέρβα (Ακαδημία Αθηνών -Βραβείο)                                   198
Χίλδεγαρδ, χήρα Λεωνίδα Ζέρβα (Κληροδότημα)                                                             154
Φίλοι του Χιώτικου Χωριού (Παν. Αιγαίου)         54
Χλωρού Σοφία (ΕΜΠ)          25
Χορν Ιωάννης και Κυβέλη (Λοιποί φορείς)        164
Χρηστάκης Ιωάννης (Πολ. Κρήτης -Βραβείο)        220
Χριστίδου Δωρεά (ΑΠΘ)          34
Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα Οίκος Καλύμνιας  Φοιτήτριας        136
Χριστουλάκης Αρ. Μανώλης - Πνευματικό Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ.φορέων)                          222
Χρυσοβέργειο βραβείο (ΕΜΠ -Βραβείο)       211
Χρυσοβέργης Νικόλαος (ΙΚΥ)         71
Ευαγές Ταμείο Υποτροφιών Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Α’ (Ίδρυμα)        123
Χρυσοχέρειο Βραβείο (Γεωπονικό Παν. Αθηνών -Βραβείο)        201
Χρυσοχόου Πέτρος (Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Χρυσοστόμειο Ίδρυμα (Βραβ. Ιδ. φορέων)
Ίδρυμα Χωραφά (ΕΜΠ -Βραβείο)
  
Ψ  
Ψημένου Ελένη (Ακαδημία Αθηνών)
Ψημένου Ελένης και Πάνου (Ακαδημία Αθηνών -Βραβεία)
Ψημμένου Ειρήνης (Κληροδότημα)
Ψημμένου Στεφάνου (Κληροδότημα)

Ω
Ωνάσης Αλέξανδρος ( Ίδρυμα)

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης           
ΑΣΚΤ Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
ΕΑΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΕΚΠΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΙΚΥ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
ΚΕΠΕ Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
ΣΑΦΕ Σύλλογος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
ΣΕΠΠΕ Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

 

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736  fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr 

e-mail: elarmeni@academyofathens.gr   

Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Κληροδότημα Αικατερίνης Κοκκίνου

-Με επιλογή
-Aριστούχοι, απόφοιτοι σχολείων του Βόλου
-Kαταγωγή από τον Βόλο
-Οι υποψήφιοι να φοιτούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους.
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη
των κανονικών σπουδών του υποτρόφου.

Κληροδότημα Ευαγγέλου Κονδύλη

-Με επιλογή
Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στη Γεωπονία, Ηλεκτρολογία,
Μηχανολογία ή άλλο κλάδο των Φυσικών Επιστηµών
-Καταγωγή από την Ήπειρο ή µόνιµη κατοικία στην Ήπειρο
(περιλαµβάνεται πρωτίστως η Β. Ήπειρος)
-Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Οι υποψήφιοι να φοιτούν ήδη στην οικεία Σχολή
-Με επιλογή  βάσει των μορίων εισαγωγής
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης.
 
Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου

-Με επιλογή
Προπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες
(Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή ∆ιακοσµητική)
-Καταγωγή από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας, µε
προτίµηση σε υποψηφίους από την Ήπειρο
-Hλικία 16-22 ετών
-Αποδεδειγµένη κλίση στις ανωτέρω Τέχνες
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος ως έξι (6)  έτη το πολύ.

Κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου 

-Με διαγωνισμό
-Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία στη Ζωγραφική ή  Γλυπτική
-Άποροι φοιτητές
-Τρία ως πέντε (3-5) έτη.

Κληροδότημα Λουκιανού Νικολαϊδη

-Με επιλογή
-Προπτυχιακές σπουδές
-Φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ
-Άποροι φοιτητές
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.

Κληροδότημα Γεωργίου Πάγκαλου

-Με επιλογή
-Πρωτοετείς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ
-Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Καταγωγή από το χωριό Πρίνα της επαρχίας Μιραµπέλλου
του Νοµού Λασιθίου, ιδιαίτερης πατρίδας του Γ. Παγκάλου.
Ελλείψει αυτού, καταγωγή από την ευρύτερη επαρχία Μιραµπέλλου
ή από τον Νοµό Λασιθίου, άλλως, από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τέσσερα (4) έτη.
 
Κληροδότημα Ελένης Τριανταφυλλίδου

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Νοµικής Σχολής
 Ελληνικού Πανεπιστηµίου
-Άποροι φοιτητές.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Κληροδότημα Πέτρου Αγγελετοπούλου

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
στο Ελληνορωµαϊκό ∆ίκαιο και στο Ελληνικό Αστικό ή Αστικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο
-Πτυχίο της οικείας Σχολής
Μία (1) ή περισσότερες υποτροφίες

Κληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου

-Με διαγωνισμό
Επιµόρφωση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε διδασκάλους
και άλλους επιστήµονες, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών
-Καταγωγή από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, µε προτίµηση,
σε καταγόμενους από την Κύθνο, Κάλυµνο και Κεφαλληνία•
ελλείψει αυτών, σε υποψήφιους από τις περιφέρειες
των Νοµών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου και Επτανήσου.
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη.

Κληροδότημα Πραξιτέλους Αργυροπούλου

-Με επιλογή
Εκπόνηση διατριβής σε πρωτότυπο θέµα και απόκτηση διδακτορικού τίτλου

στους τοµείς Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων σε Ανώτατη

Πολυτεχνική Σχολή του εξωτερικού (Η.Π.Α., Αγγλία, Γερµανία ή Γαλλία)

διπλωµατούχων Πολυτεχνείου και άλλων οµοίων ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
-Πτυχίο Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόµων Τοπογράφων
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων οµοίων ΑΕΙ της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής.
-Ηλικία έως 30 ετών
-Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος.

Κληροδότημα Φίλωνος Βασιλείου

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην Μαθηµατική Επιστήµη
-Πτυχιούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη,  µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµα έτος.
 
Κληροδότημα Ιωάννου Βόζου

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές σε  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Καλές Τέχνες

(Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Θεατρολογία κλπ.)
-Πτυχίο της οικείας Σχολής της ηµεδαπής
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Άποροι υποψήφιοι
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.
 
Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαίδευσης

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους  που ορίζονται από την Ακαδηµία Αθηνών
-Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιµου Πανεπιστηµίου
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.

Δωρεά Στέλιου και Έλλης Ιωάννου
-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές ΜSc σε ένα από τα γνωστότερα Πανεπιστήµια
ή Πολυτεχνεία του εξωτερικού στους κλάδους:
 α) Μεταλλειολογίας και β)  Εξαγωγικής Μεταλλουργίας.
-Πτυχίο Τµήµατος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή συναφούς Τµήµατος Ελληνικού Πολυτεχνείου
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
Ένα (1) έτος , µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.

Δωρεά Ιωάννη Ζάρρα (Ίδρυμα Τύρναβος)

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους ως ορίζονται
από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών
 της Ακαδηµίας Αθηνών
-Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιµου Πανεπιστηµίου κράτους -  µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.

Κληροδότημα Δημητρίου Λαμπαδαρίου

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην Γεωδαισία
-Δίπλωμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Λοβέρδου

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ,
σε κλάδους που ορίζονται από την Ακαδημία Αθηνών.
-Πτυχίο της οκείας Σχολής με βαθµό, τουλάχιστον, 
«Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης.
 
Κληροδότημα Ευθυμίας Μερτσάρη 

-Με διαγωνισμό
-Πτυχίο Φυσικών Επιστηµών
-Βαθµός πτυχίου «Άριστα»
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.

Κληροδότημα Μαξίμου Μητσοπούλου

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στη Γεωλογία ή τη Βιολογία
-Πτυχίο Γεωλογικού ή Βιολογικού Τµήµατος Ελληνικού ΑΕΙ
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης.
 
Κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη-Βεκρή

-Με επιλογή
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
για την συμβολή στον εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής στάθµης της Ελλάδας
-Πτυχίο της οικείας Σχολής
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.

Δωρεά Νικολαϊδη Πάικου

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχο
Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου
(κλάδοι Παπυρολογίας, Γλωσσολογίας και Επιγραφικής)
-Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου
-Καταγωγή από οποιαδήποτε Περιφέρεια της Ελλάδας,
µε προτίµηση σε καταγόμενους από τον Νοµό Αρκαδίας
-Βαθµός πτυχίου «Άριστα»

Κληροδότημα Βασιλικής Νοταρά
(χήρας Γερασίμου)

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αµερική
στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηµατικά, την Πυρηνική Φυσική
ή  την Χηµεία -εκ περιτροπής-
-Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Εκπλήρωση των στρατιωτικών  υποχρεώσεων των αρρένων
Τρία (3) έτη.
 
Κληροδότημα  Αριστείδη Πάλλα

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Μαθηµατικής Επιστήµης
-Πτυχίο του Τµήµατος Μαθηµατικών
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς». 
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.
 
Υποτροφία εις μνήμην Αποστόλου Σαχίνη

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στη Νεοελληνική Φιλολογία
-Πτυχίο της οικείας Σχολής
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.
 
Κληροδότημα Ελένης Ψημένου

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
-Άποροι νέοι και νέες
-Καταγωγή από τον Πειραιά, την Αµαλιάδα ή τον Πύργο Ηλείας κατ΄ ίσον αριθµό υποτρόφων
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.
 
Δωρεά Δημητρίου Τσάμη

-Με διαγωνισμό
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στις Καλές Τέχνες
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης.
 

 


Π   A   N   E   Π   I   Σ   T   H   M   I   A

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 και Περιουσίας
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων -Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά  6, 106 79  Αθήνα
Τηλ: +30 210 3689131-4  fax: +30 210 3689136
http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html 

Πληρ: κ. Ν. Φλεριανός e-mail: nflerianos@admin.uoa.gr

κα Γεωργία Κόκλα e-mail: gkokla@admin.uoa.gr                                                 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Δωρεά Αβράσογλου Μαρίας

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών
και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Καταγωγή από την Ανατολική Ρωµυλία
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
 «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Αράπογλου Δημητρίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για οµογενείς φοιτητές της

Ελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Ιατρικής και Οδοντιατρικής όλων των

αντιστοίχων Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή, κατά προτίµηση, από την Κωνσταντινούπολη
-Ασθενέστερη οικονοµική κατάσταση υποψηφίου σε περίπτωση ισοβαθµίας
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε υψηλό βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Ατσαρού Πηνελόπης

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για  φοιτητές
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Βαρύκα Ιωάννου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών
και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
- µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληρονομιά Βλάχου Νικολάου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
-Άποροι  άρρενες φοιτητές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου
 (Η υποτροφία χορηγείται από το δεύτερο έτος σπουδών).
-µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Βόλτου Ηρακλέους

Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερµανία)
στις επιστήµες της Χηµείας, Γεωπονίας ή Ηλεκτροµηχανικής
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Άποροι φοιτητές
-Απόφοιτοι Λυκείου
-Ηλικία έως 24 ετών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληρονομιά Γεροστάθη Κωνσταντίνου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
όλων των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Καταγωγή από τον Νοµό Άρτας
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό,
 τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

 

 

Ενοποιηθέντα Κληροδοτήματα
‘Επαθλο Αναστασίου Διομήδου Κυριακού

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνσµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Ράκου Θεοδώρου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληρονομιά Τριανταφυλλιάς Δημ. Κριεζή
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
για φοιτητές Θεωρητικών Σχολών
(Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νοµικής, Ξένων Φιλολογιών)
όλων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.
-Καταγωγή από τη Μακεδονία
-Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτιµώνται οι συγγενείς της διαθέτιδας
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
-Βαθµός εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Λαμπρίδου Ιωάννου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
της Ιατρικής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Λειβαδά Μιχαήλ

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληροδότημα Λιόντα Λαμπρινής

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληροδότημα Μαντζούνη Αικατερίνης
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Πρώην υπότροφοι του κληροδοτήµατος (ως µαθητές Λυκείου)
-Καταγωγή από τη Γορτυνία
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Βασιλείου και Μαριάνας
Βασ. Μακρή

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
(κληρικούς-πρεσβυτέρους ή διακόνους)
-Καταγωγή από την Κεφαλληνία, κατά προτίµηση
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Μανούση Θεοδώρου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πρωτοετείς φοιτητές
όλων των Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ της χώρας,
κατά προτίµηση, της Φιλολογίας και Θεολογίας
-Καταγωγή από τη Σιάτιστα του Νοµού Κοζάνης, κατά προτίµηση
-Ηλικία έως 36 ετών
-Βαθµός εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληρονομιά Μαυροκορδάτου Γεωργίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
 «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Μαυροκορδάτου Δημητρίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για τεταρτοετείς φοιτητές
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Τεταρτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Μιχελουδάκη Έλλης

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών
και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Άποροι και γενικά οικονοµικά ασθενείς φοιτητές
-Καταγωγή από τον Νοµό Ρεθύµνης
-Μόνιµη κατοικία στην Αθήνα
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

 


Κληρονομιά Μπαλτατζή Σπυρίδωνος

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων
των Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
-Βαθµός εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Μωραΐτου Βασιλικής

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Παΐζη Γερασίμου και Κάθλην 

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
 «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληρονομιά Παπαδάκη Αντωνίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών
και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Παπαζαφειροπούλου Σωτηρίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων
των Σχολών και Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ
-Καταγωγή, κατά προτίµηση:
α.) από τον  ∆ήµο Ανδρίτσαινας
β).  από την επαρχία Ολυµπίας ή,
γ).  από τον Νοµό Ηλείας
-Άποροι φοιτητές, κατά προτίµηση
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ.φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Ποταμιάνου Παύλου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής,
Οδοντιατρικής, Φυσικής ή Χηµείας, όλων των αντιστοίχων Τµηµάτων
 και Σχολών των ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή, κατά προτίµηση, από την Ορεστιάδα ή την περιφέρεια της
και από την υπόλοιπη Θράκη
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθµό εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Ράδου Μαρίας

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής
 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Καταγωγή από τον ∆ήµο Αθηναίων ή από ∆ήµους
και Κοινότητες της Ηπείρου, με μόνιμη κατοικία στους ως άνω ∆ήµους ή Κοινότητες
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
 «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 

Κληροδότημα Σουρλή Θωμά

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών
και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Καταγωγή από τον Νοµό Λακωνίας
-Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ.φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
Κληρονομιά Στάη Μαρίας

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πρωτοετείς φοιτητές όλων
των Ελληνικών ΑΕΙ, πλην των στρατιωτικών Σχολών, και, κατά προτίµηση,

των εισαγοµένων σε Φυσικοµαθηµατικές Σχολές
-Καταγωγή από τα Κύθηρα
-Ηλικία έως 36 ετών
-Βαθµός εισαγωγής στα ΑΕΙ (µόρια)
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληροδότημα Σφογγόπουλου Ιωάννου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων
των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού
 Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Καταγωγή κατά προτίµηση:
α) από τα 24 χωριά του Πηλίου και
β) από τον Νοµό  Μαγνησίας
- Άποροι φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ.φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληρονομιά Σχολαρίου Δωροθέου

Υποτροφίες για εκπαίδευση σε σχολεία της Τρίκκης για Ιερατικές σπουδές
-Καταγωγή,κατά σειρά προτίµησης, από:
α) Τρίκκη, Ασπροπόταµο, Βενδίστη, Καστανέα και Κλινοβό, της επαρχίας Σταγών
β) Καλαµπάκα και περίχωρα
-Νέοι αµέµπτου διαγωγής, υγιείς, άποροι ή υιοί ιερέων
-Ηλικία άνω των 16 ετών
-Οι υποψήφιοι οφείλουν να ιερουργούν ως έγγαµοι ιερείς
στις επαρχίες Τρίκκης και Σταγών
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Αγαθοεργίες Σχολαρίου Δωροθέου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές κατά προτίµηση
α) όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και µεταξύ αυτών
κατά προτίµηση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και
β) όλων των υπολοίπων ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή από τη Βενδίστη του Νοµού Τρικάλων (Αµάραντο)
-Άποροι ή ορφανοί φοιτητές
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Τοπούζογλου Αριστοτέλους

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων
των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Έλληνες ή προερχόµενοι από τον Ελληνισµό της Τουρκίας
-Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτιµώνται οι απόφοιτοι
του Τραµπαντζίου Λυκείου Σιάτιστας Μακεδονίας
-Άποροι φοιτητές, κατά προτίµηση
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
Κληρονομιά Τρικούλη Δημητρίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε άρρενες φοιτητές
όλων των Ιατρικών Σχολών και όλων των Πολυτεχνικών Σχολών
της χώρας, που παρέχουν τεχνική µόρφωση
-Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από το χωριό Πραγµατευτή Κυνουρίας
-Ηλικία έως 36 ετών
-Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό,
τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών
-Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον,
«Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Κληρονομιά Αλεβιζάτου - Κοντού Ιωάννου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
για πτυχιούχους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό «Άριστα»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Δωρεά Οικογένειας A. Αργυριάδη
(σε μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη)

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ( Γερµανία ή Γαλλία)
στο Ασφαλιστικό, Εµπορικό ή Ναυτικό ∆ίκαιο
-Αριστούχοι, πτυχιούχοι των Νοµικών Σχολών των ΑΕΙ της Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Θράκης
-Οικονοµική αδυναµία
-Πιστοποιητικό σπουδών άριστης επίδοσης
-Ηλικία έως 36 ετών
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.
 
Δωρεά Ματθίλδης Κυρ. Βαρβαρέσου 
«ΒΑΡΒΑΡΕΣΕΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διδάκτορες ή πτυχιούχους
(για περαιτέρω οικονοµικές σπουδές)
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Ηλικία έως 36 ετών
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.
 
Κληρονομιά Δελλίoυ ή Νακίδου Ιωάννου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη) για πτυχιούχους ΑΕΙ
για την τελειοποίησή τους σε οποιαδήποτε επιστήµη, εκτός της Ιατρικής
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Καταγωγή κατά προτίµηση από:
α) την Ανατολική  Μακεδονία  
β) την λοιπή Μακεδονία
γ) την υπόλοιπη Ελλάδα
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Δωρεά Θεοδωρίδου Ελένης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία ή Ρωσία)
 για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Οικονοµική κατάσταση
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Κληρονομιά Θεοδωρίδου – Stimson Ελένης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Ρωσία και Αγγλία)

για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Οικονομική κατάσταση
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη.
 

Κληρονομιά Κοντολέοντος Ιωάννου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διδάκτορες ή
αριστούχους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής και
του Τµήµατος Οδοντιατρικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
για απόκτηση ειδικότητας ή για περαιτέρω σπουδές
α) σε µία Ευρωπαϊκή χώρα 
β) στις ΗΠΑ
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Πτυχίο µε βαθµό «Άριστα»
-Ηλικία έως 36 ετών
Τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.
 
Κληρονομιά Κριεζή Κωνσταντίνου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διδάκτορες ή
 πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ, κατά προτίµηση της Ιατρικής Σχολής, του Τµήµατος

Οδοντιατρικής και της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Καταγωγή, κατά προτίµηση, από την Ύδρα και τις Σπέτσες.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτιµώνται όσοι φέρουν
εξ αίµατος το επώνυµο «Κριεζής» από την Ύδρα
-Ηλικία έως 27 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας
Τρία (3) έτη.

Δωρεά Βασιλείου Κωνσταντακόπουλου
(σε μνήμη συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη)

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον Κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας

σε πτυχιούχο του Τµήµατος Φιλολογίας -Κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας
 της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-καταγωγή από τον Νοµό Μεσσηνίας και κατά προτίµηση από την Επαρχία Πυλίας.

Δωρεά Β. και Ε. Λαδά

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της
 Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.
 
Δωρεά Θεοδώρας και Pουμπίνης Λυμπέρη
(σε μνήμη Νικολάου Λυμπέρη)
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα ∆ιδακτικής της Χηµείας
και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για πτυχιούχους του Τµήµατος Χηµείας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
∆ύο (2) έτη.

Κληρονομιά Μανούση Θεοδώρου

Μεταπτυχιακές ή µεταδιδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό
ή στο εξωτερικό (Ευρώπη) για πτυχιούχους της Θεολογίας,
Φιλολογίας και Ιστορίας- Αρχαιολογίας
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 35 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Να υπήρξαν προπτυχιακοί υπότροφοι της κληρονοµιάς
Θ. Μανούση
Τρία (3) έτη.
 
Κληρονομιά Μαρούδα Αικατερίνης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους
 της  Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (κατά προτίµηση στον κλάδο της Καρδιολογίας)
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Κληρονομιά Μπαλτατζή Σπυρίδωvoς

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους
Επαγγελµατικής ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης
-Καταγωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων
-Άποροι υποψήφιοι
-Ηλικία έως 35 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
Τέσσερα (4) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Κληρονομιά Μπαμπάκου Ισμήνης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για πτυχιούχους του

Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(ειδίκευση στο Αρχαίο Ελληνικό ∆ίκαιο)
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
Τρία (3) έτη.
 
Κληρονομιά Μωραΐτη Βασιλικής

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
για πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Κληρονομιά Οικονομίδου Λεοντίου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (∆υτική Ευρώπη) για πτυχιούχους
α). του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.
β).  της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Καταγωγή, κατά προτίµηση, από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαϊας
-Ηλικία έως 35 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.
 
Κληρονομιά Παπαδάκη Αντωνίου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για πτυχιούχους
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Κληρονομιά Σαριπόλου Σοφίας

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διδάκτορες
 ή πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Πτυχίο µε βαθµό «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
-Βαθµό «Άριστα» στο µάθηµα του κλάδου στον οποίο
 θα πραγματοποιηθεί µετεκπαίδευση
-Ηλικία έως 35 ετών
-Άποροι φοιτητές
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.
 
Κληρονομιά Σινανίδη Ορέστη

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πτυχιούχους
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών για ειδίκευση σε ασθένειες
του κυκλοφορικού συστήµατος, µε τη χρήση
ηλεκτρικών θεραπευτικών µέσων (εκτός των ακτινοθεραπευτικών)

που θα εφαρµόζονται δια των οφθαλµών, του θυρεοειδούς αδένα και του περικαρδίου
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Συγγραφή, τουλάχιστον, µιας εργασίας µε θέµα
τις ασθένειες του κυκλοφορικού συστήµατος και τη θεραπεία αυτού
Τρία (3) έτη.

Κληρονομιά Στάη Μαρίας

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
για πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ της χώρας (κατά προτίµηση
 στις Φυσικοµαθηµατικές Επιστήµες)
-Καταγωγή από τα Κύθηρα
-Οι υποψήφιοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα πρέπει
να έχουν επιδείξει την δέουσα έφεση για την επιστήµη στν οποία πρόκειται
να µετεκπαιδευτούν
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.
 
Κληρονομιά Τζινοπούλου Πολυτίμης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους
 της Ιατρικής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Άποροι υποψήφιοι
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Κληρονομιά Φρειδερίκου Περικλέους

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη (κατά προτίµηση στη Γερµανία)
για πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Καταγωγή από τον Νοµό Αττικής και κατά προτίµηση από την Αθήνα
-Άποροι υποψήφιοι
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Γνώση της Γερµανικής Γλώσσας
Τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.
 
Δωρεά Φώτη Ευθυμίας

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ειδικευθέντες στην Ακτινολογία)
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Κληροδότημα Γαζή Ανδρέα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους
της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών για σπουδές κατά προτεραιότητα:
α).  στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο
β).  στο Αρχαίο ∆ίκαιο (όχι Ελληνιστικό ∆ίκαιο)
γ).  στο Βυζαντινό ∆ίκαιο (όχι στο Μεταβυζαντινό ∆ίκαιο) και
δ).  γενικά στους νοµικούς κλάδους, περιλαµβανοµένου του κλάδου της Κοινωνιολογίας του ∆ικαίου
-Επιλογή µε διαγωνισµό
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.
 
Κληροδότημα Τοπούζογλου Αριστοτέλους

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους
 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Έλληνες ή προερχόµενοι από τον Ελληνισµό της Τουρκίας
-Άποροι υποψήφιοι, κατά προτίµηση
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Ενοποιημένα Κληροδοτήματα
( Κληροδότημα Ζαμπακού Πασσά )

Μεταπτυχιακές σπουδές για πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού

 και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, για συµπλήρωση των σπουδών τους
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ηλικία έως 36 ετών
-Πτυχίο µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Γνώση της Γαλλικής Γλώσσας
∆ύο (2) έτη.

Δωρεά Ανδρέα Ανδρέου                                            

Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς»,
καταγόμενο από τον Νομό Αρκαδίας, και κατά προτίμηση
από το χωριό Καστράκι της Γορτυνίας, για ειδίκευση στην Οφθαλμολογία
σε χώρες της Ευρώπης. 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
 157 80 Αθήνα
Τηλ: +30210 7721927   fax: +30210 7721944
http://www.ntua.gr

Πληρ: κα Β.Μπαλαμπάνη   e-mail: balabani@central.ntua.gr  

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Υποτροφία Αποστολίδη Π. Αλέξανδρου

Προπτυχιακές σπουδές για έναν έως τρείς (1-3) φοιτητές
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Καταγωγή από τον Νoµό Μαγνησίας ή, εν ελλείψει αυτών,
  κατά σειρά προτίµησης, από τους Νοµούς Κοζάνης, Γρεβενών και Λέσβου,
εν ελλείψει και αυτών, από την υπόλοιπη Ελλάδα
-Φοιτητές του 5ου -6ου ή / και 7ου - 8ου εξαµήνου της Σχολής
-Να μην οφείλουν κανένα µάθηµα προηγούµενων ετών.
 
Παπασταυρίδειος Υποτροφία

Α). Προπτυχιακές σπουδές για ένα (1) φοιτητή
Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Καταγωγή από την Τερψιθέα Ναυπακτίας
-Απόφοιτος του ∆ηµοτικού Σχολείου Τερψιθέας Ναυπακτίας
-Εισαγωγή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε καλή σειρά
-Συγκέντρωση κάθε χρόνο µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον έξι (6,0)
-Οικονοµικά αδύναµος φοιτητής
-Ακέραιος χαρακτήρας
-Ελληνική καταγωγή
Πέντε (5) έτη.
 Β). Προπτυχιακές σπουδές για ένα (1) φοιτητή Σχολής
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Να έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα Ναυπακτίας, αλλά να μην έχει αποφοιτήσει

 από το εκεί δημόσιο σχολείο. Άλλως, επιλέγεται φοιτητής:
α).  που κατάγεται από γονείς ή παππούδες από την Τερψιθέα Ναυπακτίας
β).  ο πρώτος κατά σειρά βαθµολογίας µεταξύ των φοιτητών από κάθε Σχολή και Τµήµα του ιδρύµατος
-Εισαγωγή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε καλή σειρά βαθμολογίας
-Οικονοµικά αδύναµος φοιτητής
-Ακέραιος χαρακτήρας
-Ελληνική καταγωγή
Ένα (1) έτος.
Οι όροι Α). και Β).  εναλλάσσονται περιοδικά ανά έτος.

Ίδρυμα στη μνήμη των εκ Μετσόβου
Μεγάλων Ευεργετών του Ιδρύματος

Προπτυχιακές σπουδές για δύο (2) φοιτητές Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Καταγωγή από το Μέτσοβο
-Συγκέντρωση κάθε χρόνο µέσου όρου βαθµολογίας τουλάχιστον
έξι και μισό (6,5).
Εάν ο υπότροφος λάβει βαθµό προαγωγής µικρότερο του έξι και μισό (6,5) ή

 εγγραφεί στο επόµενο έτος µε οφειλή µαθηµάτων, συνεχίζει να διεκδικεί

την υποτροφία, µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος φοιτητής από το Μέτσοβο µε υψηλότερο βαθµό προαγωγής
-Απαραίτητη προϋπόθεση για συνέχιση της υποτροφίας είναι
η προαγωγή του υποψηφίου στο επόµενο έτος
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Πέντε (5) έτη.

Κληροδότημα Τσαντίλη Ελευθερίου

A). Προπτυχιακές σπουδές για ένα (1) φοιτητή Σχολής
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Καταγωγή από την Τερψιθέα Ναυπακτίας
α) απόφοιτος Δημόσιου Δημοτικού σχολείου
∆ιαµερίσµατος Τερψιθέας Ναυπακτίας ή
β) υποψήφιος του οποίου οι γονείς είχαν εγκατασταθεί και ζήσει αρχικά

στην Τερψιθέα Ναυπακτίας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει

υποψήφιος που πληροί την πρώτη προϋπόθεση) και

αργότερα εγκαταστάθηκαν σε άλλο µέρος της Ελλάδος και το παιδί τους δεν έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα, αλλά στην Ελλάδα οπωσδήποτε
Πέντε (5) έτη.
 Β). Προπτυχιακές σπουδές για ένα (1) φοιτητή για την εισαγωγή του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
-Υποψήφιος που χρήζει βοήθειας ( σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος µε τις προϋποθέσεις της περίπτωσης Α).
-Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι µε οικονοµική αδυναµία, η υποτροφία χορηγείται σ’ αυτόν που αρίστευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις
Ένα (1) έτος.
 
Κληροδότημα Αργυρόπουλου Χρήστου

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές κάθε Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Καταγωγή από το Γοργογύρι Τρικάλων
-Οικονοµική αδυναµία (εάν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι
από τον αριθµό των υπολειπόµενων για χορήγηση υποτροφιών)
∆ιάρκεια κανονικού προγράµµατος σπουδών.
 
Κληροδότημα Γκανιώτη - Παπαγεώργη Χριστίνας

Προπτυχιακές σπουδές για εννέα (9) άρρενες φοιτητές Σχολής
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (έναν από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος)
-Καταγωγή από τα Ελληνικά νησιά
-Οικονοµικά αδύναµοι υποψήφιοι
-Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή,
εκτός από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών.
 
Κληροδότημα Κριτικού Ι. Νικολάου

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου,
κάθε Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Μεγαλύτερη βαθµολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των

µαθηµάτων των Μαθηµατικών που διδάσκονται στο πρώτο έτος σπουδών.

Κληροδότημα Απέργη Ευάγγελου

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:
-τρεις (3) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις
-τρεις (3) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 1ο-2ο εξάµηνο
-δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 3ο-4ο εξάµηνο
-δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 5ο-6ο εξάµηνο
-δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 7ο-8ο εξάµηνο
-Oικονοµική αδυναµία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Κληροδότημα Μιχαήλ και Ευγενίας Λαμπρινού

Μεταπτυχιακές σπουδές για πτυχιούχους, ανεξαρτήτως φύλου, εγγεγραµµένους

ως µεταπτυχιακοί φοιτητές σε κάποιο από τα ∆ιατµηµατικά - ∆ιεπιστηµονικά - ∆ιαπανεπιστηµιακά

προγράµµατα που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο Ίδρυµα
Οι υποψήφιοι πρέπει να:
α).  έχουν εγγραφεί κατά το τρέχον έτος σε ∆ιατµηµατικό - ∆ιεπιστημονικό - Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα
β).   έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση και εξέταση των υποχρεωτικών
και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων
γ).  βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της µεταπτυχιακής τους εργασίας
δ).  είναι οικονοµικά αδύναµοι.
 
Ίδρυμα Περικλή Σ. Θεοχάρη

Μεταπτυχιακές σπουδές για ένα (1) φοιτητή ανεξαρτήτως φύλου,
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Ο µεταπτυχιακός φοιτητής να εκπονεί διδακτορική διατριβή µε θέµα που εµπίπτει στο γνωστικό αντικείµενο της Θεωρητικής και Εφαρµοστικής Μηχανικής
∆ύο (2) έτη.
 
ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ                                                                           

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για αλλοδαπούς φοιτητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.                                                                          
-Να έχουν επιλέξει και να φοιτούν στην αγγλική ροή «Postgraduate Course on Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures» του προγράμματος
-Να είναι αλλοδαποί                                                                                
-Να έχουν καλή επίδοση στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους.                   
 Ένα (1) έτος.
 
Κληροδότημα Βασιλειάδη Στυλ. Προκοπίου

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία για διπλωματούχο ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
(ειδικότητα Πολεοδομίας)
Ο/Η υποψήφιος πρέπει να:
-είναι Έλληνας πολίτης
-έχει γίνει αποδεκτός από  Πανεπιστήµιο της Αγγλίας
-έχει λάβει τον µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου, ανεξσρτήτως του έτους αποφοίτησης (σε περίπτωση ισοβαθµίας στο πτυχίο, την υποτροφία λαµβάνει ο φοιτητής που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και διαθέτει ήδη εµπειρία στην αρχιτεκτονική εργασία)
Τέσσερα (4) έτη.
 
Κληροδότημα Οικονομίδη Λεοντίου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για δύο (2) διπλωµατούχους ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (στις ειδικότητες Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Χηµική Μηχανική)
-Καταγωγή από την περιοχή Καλαβρύτων, ή αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από αυτή την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή του Νοµού Αχαϊας ή της Περιφέρειας ή όλης της χώρας
-Βαθµός «Άριστα» σύµφωνα µε την κρίση των καθηγητών
Τέσσερα (4) έτη.

Κληροδότημα Καψαλάκη Έμιλυ

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για απόφοιτο ανεξαρτήτως φύλου, από κάθε Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Ο/η απόφοιτος πρέπει να:
α).  έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατά το προηγούµενο ή το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (δεκτοί και οι απόφοιτοι του Ιουλίου),
β).  έχει γίνει δεκτός από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού για µεταπτυχιακές σπουδές σε θέµατα που ενδιαφέρουν τη Σχολή προέλευσής του
γ).  είναι αριστούχος ή άξιος απόφοιτος του Ιδρύµατος
δ).  μην διαθέτει επαρκή οικονοµικά µέσα για σπουδές στο εξωτερικό
ε).  αποδέχεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι θα απασχοληθεί στην Ελλάδα µετά το πέρας των µεταπτυχιακών σπουδών του στο αντικείµενο στο οποίο µετεκπαιδεύτηκε
στ).  μην επιχορηγείται από άλλη πηγή για τις σπουδές του στο εξωτερικό
Ένα (1) έτος.

Υποτροφία Τσάκωνα                                      

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διπλωματούχο ανεξαρτήτως φύλου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου                                                         
-Υποψήφιοι με Ελληνική υπηκοότητα και να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους όχι περισσότερο από δύο (2) έτη προ της υποβολής της αίτησης.                                     
-Η επιλογή γίνεται με κριτήριο τον μεγαλύτερο βαθμό του πτυχίου (από οκτώ –8- και άνω) καθώς και το χαμηλότερο εισόδημα.                                   
 Δύο (2) έτη.

Ίδρυμα Μιχελή Παναγιώτη και Έφης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για δύο (2) απόφοιτους ανεξαρτήτως φύλου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε επιστηµονικά πεδία που ανήκουν ή είναι συγγενή µε την ευρύτερη περιοχή της Αισθητικής
-Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωµατούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με αποφοίτηση τα τελευταία πέντε  (5) έτη
-βαθµός του πτυχίου, θέµα και βαθµός διπλωµατικής εργασίας και οι βαθµοί
σε µαθήµατα σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές
-Η ποιότητα του επιστηµονικού και αρχιτεκτονικού έργου των υποψηφίων
-Η πρόταση για τις µεταπτυχιακές σπουδές
-Συστατικές επιστολές
-Οικονοµική κατάσταση
Ένα (1) έτος.

Κληροδότημα Στρίγκου Γεωργίου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γερµανία) για έναν (1) ή δύο (2) φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για ειδίκευση στον κλάδο «Ατµοπαραγωγοί και Θερµικές Εγκαταστάσεις»
-Άποροι αριστούχοι φοιτητές
Ένα (1) έτος.

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης & Σπουδών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας,
Τηλ: +30 210 7722890  fax: +30 210 7721812                                                   

Υποτροφία Σοφίας Χλωρού                                   

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Δυτική Ευρώπη στον κλάδο της Δασολογίας                                        
1. Διπλωματούχοι Δασολόγοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)
 2. Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων Ανωτάτων Σχολών του εσωτερικού                                                           
 Διάρκεια: Όση του προγράμματος σπουδών, με δυνατότητα παράτασης
ως τέσσερα (4) έτη.

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης & Σπουδών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Διεύθυνση Σπουδών, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας Τηλ: +30 210 7721352                                       

Βράβευση καλύτερης Διδακτορικής διατριβής           

-Υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου                        
-Βράβευση της καλύτερης διδακτορικής διατριβής (16,36% επί των καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος)
Βραβεύεται μία (1) διδακτορική διατριβή ανά έτος, η οποία επιλέγεται από όλες τις Σχολές των Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μετά από πρόταση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών της κάθε Σχολής, η οποία, μετά από αξιολόγηση, προτείνει την καλύτερη για την τελική της αξιολόγηση.
 
Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Τηλ: +30 210 7723291                                                                    

Ίδρυμα Παπακυριακόπουλου Χρήστου                                             

Μεταπτυχιακές σπουδές για τέσσερις (4) υποψήφιους διδάκτορες ανεξαρτήτως φύλου του Τομέα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με ευθύνη τού ίδιου τού Τομέα.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Κληροδοτημάτων & Ακίνητης Περιουσίας
Πατησίων 42  106 82 Αθήνα
Τηλ: +30210 3897142   fax: +30210 3834751
Πληρ: κ. Κ. Λυράκος 
http://www.asfa.gr   / Τμήμα Κληροδοτημάτων http://www.dasta.asfa.gr    

e-mail: career@asfa.gr

Κληροδότημα Σπυρίδωνα Βικάτου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (κατά προτεραιότητα στη Γερµανία)
για πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
-Οικονοµική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
-Βαθµός πτυχίου
-Αξιολόγηση φακέλου από αρµόδια εξεταστική επιτροπή
∆ύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.

Κληροδότημα Σουζάνας Κεφαλληνού

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
 (κατά προτεραιότητα στην Αγγλία) για πτυχιούχους
 της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
-Οικονοµική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
-Βαθµός πτυχίου
-Αξιολόγηση φακέλου από αρµόδια εξεταστική επιτροπή
Δέκα (10) µήνες
-Δύο –2- υποτροφίες για το εσωτερικό και μία –1- υποτροφία για το εξωτερικό).
 
Κληροδότημα Αβέρωφ

Μεταπτυχιακές σπουδές για πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
-Βαθµός πτυχίου (αριστούχος φοιτητής)
Ένα (1) έτος.
 
Κληροδότημα Μίκας Σκουζέ

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Ένα (1) έτος.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
 Ιερά οδός 75, Βοτανικός 118 55 Αθήνα
Τηλ.: +30 210  5294929  fax: +30  210 5294917
Πληρ: κ. Η. Κωτσαγιάννης, e-mail: iliask@aua.gr   http://www.aua.gr  

κα Μ. Μαραντίδου, Τηλ: +30 210  529 4930 
fax: +30 210 529 4917   e-mail: mariam@aua.gr  


Γραμματεία Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής: κα Περηφάνου
Τηλ: +30 210 5294522  fax: +30 210 5294525 
e-mail: sofiap@aua.gr    http://www.aua.gr                            

Γραμματεία Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλειεργειών: κα Λεούση
Τηλ. & Fax: +30 210 5294414  e-mail: dleousi@aua.gr    http://www.aua.gr  

Γραμματεία Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας: κα Σχινά
Τηλ. & Fax: +30 210 5294662
 e-mail: gbiotech@aua.gr    http://www.aua.gr  

Γραμματεία Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης: κα Ζορμπά
Τηλ: +30 210 5294742 fax: +30 210 5294710
 e-mail: saoa@aua.gr    http://www.aua.gr 

 Γραμματεία Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: κα Χατζηαντωνίου
Τηλ: +30 210 5294677  fax: +30 210 5294677 
e-mail: ett@aua.gr    http://www.aua.gr       

Γραμματεία Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής:
κα Φραγγίσκου Τηλ. & Fax: +30 210 5294122 
e-mail: cbalis@aua.gr   http://www.aua.gr                                                                       

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: Πληρ: κ. Κωτσαγιάννης
Τηλ: +30 210 5294929 fax: +30 210 5294917  e-mail: iliask@aua.gr 

κα Μ. Μαραντίδου Τηλ: +30 210 5294930 
fax: +30 210 5294917 e-mail: mariam@aua.gr 


1. Υποτροφίες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οι τέσσερις (4)  πρωτεύσαντες κατά την εισαγωγή τους σε κάθε μία από τις τέσσερις (4) κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούνται μείωση των προβλεπόμενων διδάκτρων τους κατά 30%
για το Α’ εξάμηνο σπουδών.                                                                     

2. Υποτροφία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας                                                                           

-Απονέμεται χρηματικό βραβείο σε έναν (1) φοιτητή που πρώτευσε και πέτυχε συνολικό βαθμό τουλάχιστον επτά
και μισό (7,5) από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης εισαγωγής του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.           

3. Υποτροφίες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας» των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων                                                                                         

-Απονέμεται χρηματικό βραβείο σε έναν (1) φοιτητή ο οποίος συγκεντρώνει
τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα του Α’ εξαμήνου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
-σε έναν (1) φοιτητή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα του Β’ εξαμήνου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Υποτροφίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης                                                

-Απονέμονται χρηματικά βραβεία:
-σε έναν (1) φοιτητή με τον υψηλότερο και σε έναν (1) φοιτητή με τον δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις εξετάσεις των μαθημάτων κατά το Α’ εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το ποσό μοιράζεται στους δικαιούχους.                                         
-Απονέμονται επίσης χρηματικά βραβεία:
-σε έναν (1) φοιτητή με τον υψηλότερο και σε έναν (1) φοιτητή με τον δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις εξετάσεις των μαθημάτων κατά το Β’ εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το ποσό μοιράζεται  εξίσου στους δικαιούχους.       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘHNΩN

Πατησίων 76  104 34 Αθήνα
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ: +30 210 8203373  fax: +30 210 8212722
http://www.aueb.gr   e-mail: levas@aueb.gr 

Πληρ: κ. Θ. Λέβας

Ίδρυμα Καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους

Διεύθυνση Ιδρύματος: Αγίας Σοφίας 8  154 51 Νέο Ψυχικό  Τηλ: +30 210 6771547

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές για φοιτητές
του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Πιστοποιητικό βαθµολογικής επίδοσης
-Βαθµός πτυχίου τουλάχιστον οκτώ και μισό (8,5) για µεταπτυχιακές σπουδές
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
-Οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική δραστηριότητα, γενική µόρφωση, ερασιτεχνική ενασχόληση των υποψηφίων.
                                   
Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου
Πληρ: κα Α. Αργυροπούλου
Τηλ: +30 210 8203216 ή 218  fax: +30 210 8214081
 
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των Τµηµάτων Οικονοµικής Επιστήµης, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Στατιστικής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Αίτηση µπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούνται εγγραφή στο Γ΄τουλάχιστον εξάµηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα µαθήµατα του προηγούµενου έτους (βαθµός επτά και μισό -7,5- και άνω), µε την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα των προηγούµενων ετών
- περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι
-Αίτηση µπορούν να υποβάλουν και αριστούχοι µε βαθµό οκτώ και μισό (8,5) και άνω, ανεξαρτήτως οικονοµικών πόρων, προκειµένου να λάβουν τιµητική (µη χρηµατική) υποτροφία.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Κτίριο Διοίκησης «Κ.Καραθεοδωρή» (2ος όροφος)
541 24 Θεσσσαλονίκη
Τηλ: +30  2310 995213-14  fax: +30 2310 995211
http://www.auth.gr  admin-tkl@ad.auth.gr

 Πληρ: κα Β.Κουζιώρτη  e-mail: vkouzior@ad.auth.gr

κα Χαρ. Κουκλινού e-mail: chkoukli@ad.auth.gr


Κληροδότημα Κωνσταντίνου Κατσέα                                                                                       

1.ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 
Χορήγηση με επιλογή                                
-Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές Γυμνασίου (οποιασδήποτε τάξης) των Νομών Θεσσαλονίκης ή Κιλκίς.                                                                                  
-Υποψήφιοι μέχρι 36 ετών, με Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, οικονομική αδυναμία, καταγωγή από παραμεθόριες περιοχές του Νομού Κιλκίς, κατά προτίμηση από τη Γευγελή (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), με προοπτική να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια και Τεχνικές Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης των Νομών Θεσσαλονίκης ή Κιλκίς
-ήθος και επίδοση στις σπουδές τους.                                                         
-Μέχρι τέλους των σπουδών στο Γυμνάσιο φοίτησης,
επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.  
-Η υποτροφία συνεχίζεται και μετά το Γυμνάσιο, σε περίπτωση φοίτησης σε Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια και Τεχνικές Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης των Νομών Θεσσαλονίκης ή Κιλκίς.                                                                            
2.ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ:
Χορήγηση με επιλογή                                
-Υποτροφίες σε σπουδαστές Μέσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Μακεδονίας.                                                                                                     -υποψήφιοι με Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, ιδιαίτερη καταγωγή από τη Μακεδονία, ηλικία μέχρι 22 ετών, με προτίμηση των νεώτερων σε ηλικία κατά σειρά προτεραιότητας, οικονομική αδυναμία, να φοιτούν σε Δημόσιο Επαγγελματικό Λύκειο ή Δημόσια Τεχνική Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας, με όποια επωνυμία και αν λειτουργούν κάθε φορά οι ως άνω Σχολές, να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών δεκαέξι (16) και άνω με άριστα το 20,  με προτίμηση εκείνων με την υψηλότερη βαθμολογία, να στερούνται λόγω θανάτου τον ένα, τουλάχιστον, εκ των γονέων τους, με προτεραιότητα όσων έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, να διακρίνονται για το ήθος τους και να εξειδικεύονται σε κάποια τέχνη (τεχνολογικοί τομείς κ.λ.π.).                                                                       
Μέχρι τέλους των σπουδών στο σχολείο -φοίτηση επί δώδεκα (12) μήνες
το χρόνο.                                                      
3. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 
Χορήγηση με επιλογή           
-Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση Σχολής Θετικών Επιστημών (Σχολή Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική και Τμήμα Φαρμακευτικής).                                                                            
-Υποψήφιοι μέχρι 36 ετών, Ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύναμοι, αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν εισαχθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με εισαγωγικές εξετάσεις και να κατάγονται από
 τη Μακεδονία, να διακρίνονται για το ήθος και την επίδοσή τους στη Σχολή φοίτησης.                                                                                                   
  Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.            

Κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου                                           

-Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές
σε όλες τις Σχολές ή τα Τμήματά του.                                                                                   -Υποψήφιοι μέχρι 36 ετών, Ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να έχουν εισαχθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με εισαγωγικές εξετάσεις, καταγωγή από την Έδεσσα ή τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτοι Λυκείου Έδεσσας ή Θεσσαλονίκης, από οικογένειες που προστατεύουν ένα τουλάχιστον μέλος και ετήσια οικογενειακά εισοδήματα το ανώτατο μέχρι το διπλάσιο αφορολόγητου ποσού εισοδήματος μισθωτού ή συνταξιούχου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, προσαυξανόμενο ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, και πατριωτικές αρχές.                                                                                      
 Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.          

Κληροδότημα Χατζηπαμπούκα Αναστασίου                                                    

-Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                                            
  -Υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό κατά την εισαγωγή τους με Πανελλήνιες εξετάσεις  στο Τμήμα φοίτησης, καταγωγή από την πόλη των Σερρών ή από τον Νομό Σερρών ή από τη Μακεδονία, κατά σειρά προτεραιότητας                                                                                            Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.                    

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ.    
Χορήγηση  Α). με διαγωνισμό  Β).  με επιλογή

Κληροδότημα Νικολάου Αβραμίδη

 Χορήγηση υποτροφίας με διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Οι υποψήφιοι πρέπει:                          
-Να είναι μέχρι 36 ετών                 
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
-Να είναι οικονοµικά αδύναμοι ώστε να αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα  των σπουδών τους
-Να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών, με μέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον επτά (7,0).
Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.

Κληροδότημα Βάρκα Γεωργίου

Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε προπτυχιακούς φοιτητές  όλων των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.                                                               
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                     
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                
-Να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας στο προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη σπουδών επτά και μισό (7,5) και άνω                                                                    
-Να είναι οικονομικά αδύναμοι σε βαθμό που αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών τους.
Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.


Κληροδότημα Χρήστου Βράκα

-Χορήγηση υποτροφιών με διαγωνισμό σε φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.                          
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                               
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                          
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή            
-Να κατάγονται από τα χωριά Γέρμα, Βογατσικό ή Κωσταράζιο του Νομού Καστοριάς,  κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη, με προτεραιότητα όσων αποφοίτησαν από το Λύκειο Τσοτυλίου Νομού Κοζάνης
-Να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους σπουδών με βαθμό «Λίαν Καλώς» (έξι και μισό -6,5-) και άνω.             
Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.

Κληροδότημα Ιωάννη Ιμβριώτη

-Χορήγηση υποτροφίας με επιλογή σε έναν (1) προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.                                                                  
 Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                   
 -Να είναι  μέχρι 36 ετών                                      
 -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                    
 -Να φοιτούν στο 3ο ή 4ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                            
-Να έχουν επιτύχει κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας επτά (7,0) και άνω.
Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.

Κληροδότημα Αθανασίου και Αναστασίας Κατσανίκα

-Χορήγηση υποτροφίας με επιλογή σε φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης, από οποιοδήποτε Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                    
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                  
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή               
-Να κατάγονται από τη Βλάστη Κοζάνης ή από τη Θεσσαλονίκη κατά σειρά προτεραιότητας και, σε περίπτωση πολλών υποψηφίων, με προτίμηση στον οικονομικά ασθενέστερο.
Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης.

Κληροδότημα Κωνσταντίνου Kλεινιά

-Χορήγηση υποτροφιών με διαγωνισμό σε φοιτητές των Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)                                  Οι υποψήφιοι πρέπει:                                            
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή              
-Να κατάγονται κατά προτίμηση από τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα από τη Σιάτιστα ή την Κοζάνη (δεν αποκλείονται φοιτητές από άλλες περιοχές της Ελλάδας)                                                                
 Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.

Κληροδότημα Αμύντα Κωνσταντινίδη

-Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή για σπουδές στην Ιατρική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.                                                         
Οι υποψήφιοι πρέπει:
-Να είναι μέχρι 36 ετών                              
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή              
-Να είναι οικονομικά αδύναμοι                                 
-Να διακρίνονται στις σπουδές τους στην Ιατρική Επιστήμη                                                                     -Να διακρίνονται για το ήθος και τον εθνωφελή προσανατολισμό τους                             
 -Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, για την ανάδειξη των υποτρόφων, διεξάγεται γραπτός διαγωνισμός.                        
Δώδεκα (12) μήνες το χρόνο μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στην Ιατρική Σχολή.

Κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη

-Χορήγηση υποτροφιών με διαγωνισμό σε προπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.                                                               
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                              
-Να είναι αριστούχοι (μέσος όρος βαθμολογίας στο προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη σπουδών οκτώ και μισό -8,5- και άνω )                                                                             
-Ηλικία μέχρι 36 ετών                                       
-Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.                                                             

Κληροδότημα Κωνσταντίνου Τσώπρου

-Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.        
 Οι υποψήφιοι πρέπει:                                        
-Να είναι μέχρι 36 ετών                             
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή             
-Να έχουν καταγωγή κατά σειρά προτεραιότητας από το Μελένικο της σημερινής Βουλγαρίας ή από οποιαδήποτε περιοχή της Βόρειας Θράκης (Ανατολικής Ρωμυλίας) ή από τη Θράκη ή από την Ανατολική Μακεδονία                                         
-Να είναι οικονομικά αδύναμοι (τα ατομικά και οικογενειακά τους εισοδήματα να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση των σπουδών τους ). 
Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ  Α.Π.Θ. ΓΙΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Χορήγηση  Α). με επιλογή  Β). με διαγωνισμό

 

Κληροδότημα Αναστασίου Αναστασιάδη

-Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε μεταπτυχιακούς φοιτητές  του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.           
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                               
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                  
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                     
-Να κατάγονται από την Ανατολική ή τη Δυτική ή τη Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία), κατά προτίμηση από τις Σαράντα Εκκλησιές και το Σκοπό Ανατολικής Θράκης                                                     
 -Να μη διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών            
 -Να έχουν άμεμπτο ήθος και αφοσίωση στις σπουδές τους.
 Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης.  Επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.

Κληροδότημα Αθανασίου και Αναστασίας Κατσανίκα

-Χορήγηση υποτροφίας με επιλογή σε πτυχιούχο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                  
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                          
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                     
-Να έχουν καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή τη Θεσσαλονίκη                                                                   
-Να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με προτεραιότητα στο εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού                                                            
-Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας, προτιμάται ο οικονομικά ασθενέστερος.                                                                                                                            
Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης.

Κληροδότημα Κωνσταντίνου Λαζαρίδη

-Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε πτυχιούχους των Σχολών Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή αποφοίτησης.   
 Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                  
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                         
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                    
-Με καταγωγή κατά προτίμηση Ποντιακή ή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδας                                                            
-Να είναι οικονομικά αδύναμοι                                        
-Να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους.   
Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.

Κληροδότημα Ουρανίας Παπαχριστοδούλου


Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θεωρητικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Μουσικών Σπουδών) με προτεραιότητα σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.                                                     
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                                 
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                     
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                                  
-Να διενεργούν έρευνα ή να εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Λαογραφία(η μεταπτυχιακή έρευνα ή η διατριβή τους να ασχολείται με θέμα που εμπίπτει στο πεδίο της Λαογραφίας), να κατάγονται από την Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία), κατά σειρά προτεραιότητας, να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7,0) και ήθος άμεμπτο.
 Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.

Δωρεά στη μνήμη του Α.Φ. Χρηστίδη                                                                                          Δωρεά Λευκοθέας Χριστίδου                                                                      


-Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας με επιλογή σε μεταπτυχιακό φοιτητή
του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας.                                                                                        
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                                                        
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                                                        
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                                                              
-Να είναι οικονομικά αδύναμοι                                                                              
-Να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς
 (έξι και μισό -6,5- και άνω)
 -Να ειδικεύονται στη Γλωσσολογία με κατεύθυνση
την Ιστορική ή Θεωρητική Γλωσσολογία. 
Δύο (2) έτη επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.

Κληροδότημα Παγκρατίου Σαβράνη

-Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας με διαγωνισμό
σε μεταπτυχιακό φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου
 Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές.
  Οι υποψήφιοι πρέπει:
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                      
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                         
-Να διακρίνονται για την επιμέλειά τους                               
-Να μην απασχολούνται σε δημόσιο ή  ιδιωτικό φορέα.   
Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης.            

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Χορήγηση Α).  με διαγωνισμό  Β). με επιλογή
 
Κληροδότημα «Αγαθόνικου Αγαθονικόπουλου»  
-Υποτροφία  με διαγωνισμό σε πτυχιούχο του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
για περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό
- βαθμός πτυχίου  ‘Αριστα (8.5 και άνω)
- μέχρι 36 ετών
-ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
-γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας μετεκπαίδευσης.


Κληροδότημα Λαμπρινής- Λίvας Αθανασούλα

-Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή τις Η.Π.Α.  
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                               
-Να έχουν λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου                          
-Να κατάγονται κατά προτίμηση από την Ήπειρο 
 Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) έτη το ανώτερο.

Κληροδότημα Αναστασίου Αναστασιάδη

-Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε πτυχιούχους του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
  Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                                 
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                                  
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                                  
-Να έχουν καταγωγή (από πλευράς τουλάχιστον του ενός γονέα) από την Ανατολική ή Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία), κατά σειρά προτεραιότητας, με προτίμηση σε όσους κατάγονται από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησίες Ανατολικής Θράκης                                                                       
–Να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της  χώρας μετεκπαίδευσης (Ευρώπης ή Αμερικής)        
  -Να έχουν έλλειψη οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό                                                       
-Να έχουν ήθος  και πρόθεση αφοσίωσης στις σπουδές
Ένα (1) έτος αρχικά με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) έτη το ανώτερο.               

Κληροδότημα Κωνσταντίνου Κατσέα
Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε πτυχιούχους των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για σπουδές Θετικών Επιστημών στην Ευρώπη ή την Αμερική.                                                    
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                     
- Να είναι μέχρι 36 ετών                                         
- Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                     
- Να έχουν καταγωγή από τη Μακεδονία                                                                                
- Να είναι οικονομικά αδύναμοι (να στερούνται οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό)
- Να είναι αριστούχοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός πτυχίου από οκτώ και μισό -8,50- και άνω)
- Να έχουν διαπρέψει σε επιστημονική επίδοση και ήθος.   
Δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα ή δύο έτη επιπλέον.

Κληροδότημα Κωνσταντίνου Λαζαρίδη
Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε πτυχιούχους της Γεωπονικής Σχολής και της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μετεκπαίδευση ή  μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κλάδο της Γεωπονοδασολογικής Επιστήμης.                                      
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                       
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                       
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                       
-Να είναι αριστούχοι ως απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Να είναι οικονομικά αδύναμοι για την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό
-Να είναι κατά προτίμηση Ποντιακής καταγωγής ή με καταγωγή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδος.
Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράστασης για ένα (1) ή δύο (2) έτη επιπλέον.

Κληροδότημα Αναστασίου Μυσίρογλου

-Χορήγηση υποτροφιών με διαγωνισμό σε πτυχιούχους των Σχολών Ιατρικής, Πολυτεχνικής και  Φιλοσοφικής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική (ειδίκευση ή συμπλήρωση των σπουδών σε ορισμένο κλάδο της επιστήμης του υποψηφίου)                                 
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                            
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                             
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή             
-Να γνωρίζουν επαρκώς την ξένη γλώσσα της χώρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους                              
-Να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς                                                      
Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) έτη το ανώτερο.
 
Κληροδότημα Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου

-Χορήγηση υποτροφίας με επιλογή για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε οικονομικά αδύναμη αριστούχο πτυχιούχο, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Κληροδότημα Αρχιμανδρίτη Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη

-Χορήγηση υποτροφίας με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για ειδίκευση ή συμπλήρωση των σπουδών του στην Ευρώπη ή την Αμερική                                       
 Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                       
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                          
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                             
-Να διακρίνονται για την επιμέλειά τους.                           
Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) έτη το ανώτερο. 

Κληροδότημα Στυλιανού Σαμαρά

Χορήγηση υποτροφίας με επιλογή:                                                
α). Σε πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για συνέχιση των σπουδών του (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση), στην Ευρώπη ή τις Η.Π.Α.                                                                                  
-Υποψήφιοι άρρενες, μέχρι 36 ετών, Ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύναμοι όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα και κατά προτίμηση από το Δημοτικό Διαμέρισμα Ανδριανής Δράμας, να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας μετεκπαίδευσης, με άψογο χαρακτήρα, ηθικά και πνευματικά προσόντα, να είναι υγιείς και να μη πάσχουν από χρόνια νόσο.                                         
Ένα  (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2)  επιπλέον έτη.                                                                                
β). Σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος να έχει ήδη λάβει ειδικότητα,  για συνέχιση των σπουδών του στο εξωτερικό ή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση, κατά προτεραιότητα σε θεωρητικούς κλάδους της Ιατρικής (όπως Φυσιολογία, Πειραματική Παθολογία, Ιστορία Ιατρικής κ.λ.π.)                                                                                 
-Άρρενα, μέχρι 36 ετών, Ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύναμο όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών του στο εξωτερικό, με άψογο χαρακτήρα, ηθικά και πνευματικά προσόντα, καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα, κατά προτίμηση από το Δημοτικό Διαμέρισμα Αδριανής Νομού Δράμας
-Να προτίθεται να υπηρετήσει τον κλάδο της Επιστήμης του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εφόσον του ζητηθεί) μετά τη λήξη της υποτροφίας του για δέκα (10)  έτη τουλάχιστον, να είναι υγιής και να μην πάσχει από χρόνια νόσο                                                                             
 Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) επιπλέον έτη.

Δωρεά Σίμου Έλλης
(στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή)

-Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας με επιλογή σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης.                                
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                      
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                        
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                          
-Να γνωρίζουν άριστα την Γαλλική Γλώσσα                          
-Να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς {έξι και μισό (6,5) και άνω} και να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ των συνυποψηφίων τους.
Ένα(1)  έτος με δυνατότητα παράστασης για ένα (1) έτος επιπλέον.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           

Γενική  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Σπουδών                                                                                                      Κτίριο Δοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» (ισόγειο)
 541 24  Θεσσαλονίκη                                                                                               Προϊσταμένη : κα Ελένη Χρυσοβελίδου-Τουλούπη
Τηλ: +30 2310 996771 fax: +30 2310 995112
e-mail: dps@auth.gr                                                                        

ιστότοπος: http://dps.web.auth.gr                        


ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ                                                                                       
 ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.                                                         

Χορήγηση με επιλογή                                                                                         
-Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος)                                                                                                 -Αλλοδαποί (αλλογενείς και ομογενείς) προερχόμενοι από οποιαδήποτε χώρα                                                                                 Προϋποθέσεις:
-τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό
-σπουδές σε αυτόν τον τομέα ή σε σχετικό αντικείμενο                                                               
-σοβαρό υπόβαθρο σε δραστηριότητες μελέτης, ανάδειξης και προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού                                                                     
-ανώτερο επίπεδο σπουδών                                                                                      
-εμπειρία εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας                                                         
-ισχυρές ενδείξεις διασύνδεσης του προγράμματος με την ακαδημαϊκή ή και την επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων.                                                                          Διάρκεια: ένας (1) μήνας                                                                               
Αιτήσεις: από 1 Οκτωβρίου έως 28 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους
(σφραγίδα αποστολής φακέλου μέσω ταχυδρομείου)                                                                    
Πληρ: κα Ιωάννα Κορπίδου Τηλ: +30 2310 994168 
e-mail: iwanna@lib.auth.gr    

                                                                                                         
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ                                                                 

Χορήγηση με επιλογή                                                                                            
-Προπτυχιακές σπουδές σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                       
-Προπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που φοιτούν στο Γ’ ή στο Ε’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές ή Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Γ’, Ε’ ή Ζ’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές ή Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Γ’, Ε’, Ζ’ ή Θ’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές 6ετούς φοίτησης).                                                                                                      
-Εξαιρετική επίδοση                                                                                                
-Οικογενειακό και ατομικό εισόδημα                                                                      
-Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι                                                                        
-Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή.                                                                                      Εξάμηνη διάρκεια (εντός του ημερολογιακού έτους)                    
Αιτήσεις:  τον Νοέμβριο μήνα                                                                                  
Πληρ:  κα Βασιλική Γέρμανου  e-mail: vgermano@ad.auth.gr

κα Μαρία Ιωαννίδου  e-mail:  mrioan@ad.auth.gr

Τηλ: +30 2310 991373  +30 2310 995132  

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ                       

Χορήγηση με επιλογή                                                              
-Προπτυχιακές  σπουδές σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                            
-Αλλοδαποί - αλλογενείς προπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι στις Σχολές ή Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                                       -Επίδοση στη Σχολή φοίτησης
 -Πιστοποιητικό γνώσης της Νέας  Ελληνικής Γλώσσας                                                           
-Βαθμός επίδοσης  Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης                                                         Οικονομική αδυναμία                                                                                               
-Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του ή Ελληνική                                                                                                                      
 -Ο υποψήφιος να μην είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας.                          
Διάρκεια ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης ως το τέλος των κανονικής διάρκειας σπουδών ανάλογα με τη Σχολή φοίτησης.                          
Αιτήσεις: τον Νοέμβριο μήνα  (εφόσον προκηρυχθεί η υποτροφία).

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(Β’ και Γ’ κύκλου σπουδών)

Χορήγηση με επιλογή
-Μεταπτυχιακές σπουδές (Β’ και Γ’ κύκλου) σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Αλλοδαποί-αλλογενείς μεταπτυχιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                                  
-Υποψήφιοι διδάκτορες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                         
 -Οικονομική αδυναμία                                                                                                 
-Πιστοποιητικό γνώσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας                                                           
-Εισήγηση επιβλέποντα καθηγητή/τριας       
-Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του ή Ελληνική                                                                                                                
-Ο υποψήφιος να μην είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας. 
Διάρκεια ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης. Μέγιστη, 2 έτη για μεταπτυχιακό τίτλο, 3 έτη για διδακτορικό τίτλο.               
Αιτήσεις: τον Νοέμβριο μήνα (εφόσον προκηρυχθεί η υποτροφία).                   

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

Χορήγηση με επιλογή
 -Αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς μεταπτυχιακοί φοιτητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού                                                                                     
-Αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς υποψήφιοι διδάκτορες από Πανεπιστήμια του εξωτερικού                                                                                     
-Νέοι ερευνητές πανεπιστημίων εξωτερικού για τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                                                            
 -Βεβαίωση Μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ότι δέχεται να αναλάβει την εποπτεία του υποτρόφου κατά τη διενέργεια της έρευνας                                                                                                                          -Αναλυτική παρουσίαση και χρονοδιάγραμμα της έρευνας που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πραγματοποιήσει                                                        
-Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του ή Ελληνική                                                                                                                     
 -Ο υποψήφιος να μην είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας.                       
Διάρκεια τρίμηνη                                                                                                   
 Αιτήσεις  δεκτές  καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους  (εφόσον προκηρυχθεί η υποτροφία).   

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ CERN (Summer Student) 

Χορήγηση με επιλογή από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής CERN
-Προπτυχιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις  επιστήμες Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Χημείας                                                       
 -Οι υποψήφιοι να φοιτούν στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη σπουδών φοίτησης                                                                                                                       -Να μην έχουν εργαστεί προηγουμένως στο CERN                                                   
-Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (εκτιμάται η γνώση της Γαλλικής)                 
-Ελληνική υπηκοότητα                                                                                     
Διάρκεια οκτώ έως δεκατρείς (8-13) βδομάδες κατά τη θερινή περίοδο του CERN                                                                                                                 Αιτήσεις: τον Μάρτιο  μήνα                                                                                                     αποκλειστικά στο ιστότοπο του CERN:   http://jobs.web.cern.ch

                                                                  
ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ CERN (Doctoral Student)

Χορήγηση με επιλογή από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής CERN
-Υποψήφιοι διδάκτορες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκπονούν διατριβή στα γνωστικά πεδία: Εφαρμοσμένη Φυσική, Τεχνολογία Πληροφορικής, Μαθηματικά, Επιστήμες: Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Μηχανολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού, Οργανολογία για Επιταχυντές και Πειράματα Σωματιδιακής Φυσικής, Επιστήμη Υλικών, Ακτινοπροστασία, Ασφάλεια και Προστασία του Περιβάλλοντος, Επιστήμη των (Τηλε-) Επικοινωνιών, Τοπογραφία, Εξαιρετικά Υψηλό Κενό.
-Ελληνική υπηκοότητα                                                                                              
-Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας                                                            
-Οι υποψήφιοι να έχουν αρχίσει ή να πρόκειται να αρχίσουν διδακτορική έρευνα για την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα.
-Οι υποψήφιοι θα εκπονήσουν στο CERN εργασία που θα αποτελεί το σύνολο ή τμήμα της διατριβής, η οποία απαιτείται για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου. Η καθημερινή επίβλεψη των υποψήφιων διδακτόρων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο CERN θα αποτελεί ευθύνη μελών του προσωπικού του CERN.
-Η απονομή του διδακτορικού τίτλου αποτελεί ευθύνη των οικείων Πανεπιστημίων τους. Κατά συνέπειαν, σε κάθε περίπτωση, οι ακαδημαϊκές διαδικασίες θα συζητούνται μεταξύ του επιβλέποντα τη διατριβή στο οικείο Πανεπιστήμιο και του επιβλέποντα στο CERN.                                                 
Διάρκεια  ένα (1) έτος ανανεούμενο συνήθως για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες. Η συνολική περίοδος (έως τριάντα έξι –36- μήνες) μπορεί να διευρυνθεί  μέχρι τέσσερα (4) συνεχή έτη, το ανώτερο.
Αιτήσεις: τους μήνες  Απρίλιο & Νοέμβριο αποκλειστικά στον ιστότοπο του CERN http://jobs.web.cern.ch/front

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη
Πληρ:  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
Τηλ: +30 2310 891461 http://www.uom.gr, e-mail: grad@uom.gr 

∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών
- Για τα ∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (δεν ισχύει για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για  Στελέχη Επιχειρήσεων), ο αριθμός των υποτροφιών που χορηγούνται είναι 10% επί του αριθμού των εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Οι υποτροφίες συνίστανται σε 100%, 50% και 25% απαλλαγή από την καταβολή των διδάκτρων.

-Για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα παρέχονται υποτροφίες σε ποσοστό  15% επί του αριθμού των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υποτροφίες μπορεί να είναι 100%, 50% και 25% απαλλαγή από την καταβολή των διδάκτρων.

Οι ανωτέρω υποτροφίες μπορεί να είναι ετήσιες ή εξαμηνιαίες με βάση την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Εάν οι υποτροφίες είναι ετήσιες, τότε οι υποτροφίες του Α’ έτους θα χορηγούνται βάσει της επίδοσης και της βαθμολογίας (σειρά εισαγωγής των υποψηφίων). Οι υποτροφίες του Β’ έτους σπουδών θα χορηγούνται εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τόσο την βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών από το Α’ έτος σπουδών (εφόσον έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο) όσο και την τήρηση των υποχρεώσεών τους εκ μέρους των υποτρόφων, όπως ορίζεται στον Ενιαίο Κανονισμό των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εάν οι υποτροφίες είναι εξαμηνιαίες, τότε οι υποτροφίες του Α’ εξαμήνου θα χορηγούνται βάσει της επίδοσης και της βαθμολογίας (σειρά εισαγωγής των υποψηφίων). Για τα υπόλοιπα εξάμηνα, οι υποτροφίες θα χορηγούνται εκ νέου στην έναρξη κάθε εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών από το προηγούμενο εξάμηνο (εφόσον έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα κατά την πρώτη εξεταστική περιόδο) όσο και την τήρηση των υποχρεώσεών τους εκ μέρους των υποτρόφων, όπως ορίζεται στον Ενιαίο Κανονισμό των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

-Οι υπότροφοι οφείλουν να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει μετά από υπόδειξη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση που ένας υπότροφος φοιτητής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή προβαίνει στην αφαίρεση της υποτροφίας του.
Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα δεν δικαιούται υποτροφία από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  με τίτλο «MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe»

-Εκτός αν η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίσει διαφορετικά- παρέχει υποτροφίες ανά εξάμηνο με τη μορφή επιστροφής διδάκτρων, σε αριθμό και ποσοστό που ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και μόνο, ανά εξάμηνο, στο τέλος του κάθε εξαμήνου.
-οικονομική ενίσχυση σε αλλοδαπούς φοιτητές με βάση την αξιολόγηση των ατομικών τους προσόντων, ακαδημαϊκών και άλλων.
Πληρ: Graduate Secretary MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South Eastern Europe www.bsos.uom.gr  Τηλ. & Fax: +30 2310 891527

e-mail: mpesecr@uom.gr 


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη 

Χορηγούνται συνολικά τέσσερις (4) υποτροφίες:
-Δύο (2) υποτροφίες για τους δύο (2) πρώτους επιτυχόντες
-Δύο (2) υποτροφίες για τους δύο (2) πρώτους σε σειρά κατάταξης φοιτητές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, με βάση τη βαθμολογία τους
Πληρ: Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλ: +30 2310 891530, -511 -512 -513
fax: +30 2310 891563 e-mail: grad@uom.gr    mba@uom.gr  

Πληρ:Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Τηλ: +30 2310 891514  fax: +30 2310 891563
e-mail: misgrad@uom.gr 

Πληρ:Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
 Τηλ: +30 2310 891531  fax: +30 2310 891563
e-mail: mesecr@uom.gr 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

-Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές/τριες με αποκλειστικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση και με προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, σε αριθμό φοιτητών/τριών ίσο με ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων.
Οι χορηγούμενες υποτροφίες εξειδικεύονται ως εξής: 100%, 50% και 25% απαλλαγή από την 1η και την 2η δόση των συνολικών διδάκτρων, ανάλογα με την αξιολογική κατάταξη εισαγωγής και την βαθμολογική κατάταξη 1ου εξαμήνου αντίστοιχα                                         
-Προϋπόθεση για την χορήγηση της υποτροφίας είναι η επιτυχία σε όλα τα μαθήματα κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο. Εάν περισσότεροι του ενός/μιας φοιτητές/τριες βρίσκονται στην τελευταία θέση αξιολογικής κατάταξης,
η υποτροφία μοιράζεται ισομερώς. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι φοιτητές/τριες βρίσκονται στην ίδια θέση αξιολογικής κατάταξης, οι υποτροφίες μοιράζονται ισομερώς
-Προβλέπεται χορήγηση βραβείου (τιμητική πλακέτα) στον αριστούχο απόφοιτο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο του, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοίκηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χορηγείται βραβείο (τιμητική πλακέτα) άριστης ακαδημαϊκής επίδοσης στον φοιτητή/τρια που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη επίδοση κατά την ολοκλήρωση των σπουδών του/της. Εάν περισσότεροι του ενός/μιας φοιτητές/τριες βρίσκονται στην ίδια θέση αξιολογικής κατάταξης, το βραβείο μοιράζεται ισομερώς. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης με απόφασή της μπορεί να καθορίσει πρόσθετες υποχρεώσεις, πέρα από την ακαδημαϊκή επίδοση, για τη χορήγηση των ως άνω βραβείων ή να επιφέρει οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση. Πλην αντίθετης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, προϋπόθεση για τη απονομή βραβείου είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής να μη λαμβάνει παράλληλα υποτροφία από άλλο φορέα.

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική

Χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές/τριες με αποκλειστικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση και την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, σε αριθμό φοιτητών/τριών ίσο με ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων. Οι υπότροφοι συμπληρώνουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Οι χορηγούμενες υποτροφίες εξειδικεύονται ως εξής: 100%, 50% και 25% απαλλαγή από την 1η,  2η και 3η δόση των συνολικών διδάκτρων, ανάλογα με την βαθμολογική κατάταξη του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου αντίστοιχα.                                
-Προϋπόθεση είναι η επιτυχία σε όλα τα μαθήματα κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο. Εάν περισσότεροι του ενός/μιας φοιτητές/τριες βρίσκονται στην ίδια θέση αξιολογικής κατάταξης, η υποτροφία μοιράζεται ισομερώς. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι φοιτητές/τριες βρίσκονται στην ίδια θέση αξιολογικής κατάταξης, οι υποτροφίες μοιράζονται ισομερώς. Προβλέπεται απονομή βραβείου (τιμητική πλακέτα) στον αντίστοιχο απόφοιτο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο, ανεξαρτήτως εισοδήματος.          
Οι υπότροφοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών οφείλουν να είναι συνεπείς με της υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει μετά από υπόδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης προβαίνει στην αφαίρεση της υποτροφίας. Μεταξύ των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και κάθε υπότροφου μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας υπογράφεται σύμβαση, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθώς και οι συνέπειες από την μη τήρησή της. (Σχετικά, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής). Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να καθορίσει με απόφασή της πρόσθετες υποχρεώσεις, πέρα από την ακαδημαϊκή επίδοση, για τη χορήγηση των υποτροφιών ή να επιφέρει οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση σχετικά με τον αριθμό και το ποσοστό απαλλαγής διδάκτρων των υποτροφιών. Το ύψος και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Συντονιστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των πόρων και σύμφωνα με της αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και τους ειδικούς σκοπούς του Προγράμματος, και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Πληρ: Γραμματεία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στρατηγικής Διοικητικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Τηλ: +30 2310 891693 fax: +30 2310 891649  e-mail: maf@uom.gr 


Εφόσον για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική προβλεφθούν δίδακτρα, εκτός αν η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίσει διαφορετικά, θα χορηγείται μία (1) υποτροφία ανά Εξειδίκευση για κάθε διδακτικό εξάμηνο, τόσο για τις Εξειδικεύσεις που θα λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όσο και για τις Εξειδικεύσεις που θα λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Η υποτροφία αυτή θα καλύπτει το 100% των διδάκτρων και θα χορηγείται στον μεταπτυχιακό φοιτητή που πρώτευσε, σύμφωνα με την βαθμολογική αξιολογική κατάταξη του προηγούμενου διδακτικού εξαμήνου. Για της μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α’ Εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη η αξιολογική τους κατάταξη κατά την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μπορεί με απόφασή της να καθορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις –πέρα από την επίδοση- για την χορήγηση της ως άνω υποτροφίας ή να επιφέρει οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση σχετική με την υποτροφία αυτή. Πλην αντίθετης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, προϋπόθεση για την χορήγηση υποτροφίας είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής να μη λαμβάνει παράλληλα υποτροφία από άλλο φορέα.

Πληρ: Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική 
Τηλ. & Fax: +30 2310 891734  e-mail: mai@uom.gr            


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
Τηλ:+30 26510 07233  fax: +30 26510 07002
http://www.uoi.gr   e-mail: klirodot@cc.uoi.gr  

Πληρ: κα Ευ. Χαραλάμπη-Τσάνου


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Κληροδότημα  Βίμπλη Βιολέττας
 
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από την πόλη των Ιωαννίνων και την περιφέρεια Κορυτσάς Βορείου Ηπείρου ή από τη Βόρειο Ήπειρο, ή από την Ήπειρο γενικά, εάν δεν υπάρχουν φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο.

Κληροδότημα Καραπάνου Ευαγγελίας

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
 -Άποροι φοιτητές.
 
Κληροδότημα Μαυριά Ανθούλας

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Οικονοµική αδυναµία
-Καταγωγή από τις επαρχίες Πωγωνίου και Κουρέντων, άλλως, από την υπόλοιπη Ήπειρο.
 
Κληροδότημα Γκωλέτση Κωνσταντίνου
 
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Άποροι υποψήφιοι
-Καταγωγή, κατά προτίµηση, από την Ήπειρο.
 
Κληροδότημα Τσανάκα Ιωάννη

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Άποροι υποψήφιοι
-Καταγωγή και µόνιµη κατοικία, κατά προτίµηση:
α).  στο Μέτσοβο
β).  στον Νοµό Ιωαννίνων
γ). σ τους υπόλοιπους Νοµούς της Ηπείρου
-επίδοση και  ήθος των υποψηφίων.
 
Βίμπλειο Ίδρυμα
 
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές οποιασδήποτε Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο, άλλως, από την υπόλοιπη Ήπειρο.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥ∆ΕΣ

Κληροδότημα Κόκκορου Πέτρου
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, για ειδικές σπουδές.

Κληροδότημα Αγνάντη Κ. Ιωάννη
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους της Ορθοπαιδικής Κλινικής ή των Πανεπιστηµιακών Κλινικών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων  για µετεκπαίδευση στην Ορθοπαιδική, σε Ορθοπαιδικά Κέντρα του εξωτερικού.
 
Κληροδότημα Χαραλάμπους Αγλαΐας

(Εάν τα έσοδα από τους τόκους επαρκούν για τη χορήγηση υποτροφίας):
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Αριστούχοι φοιτητές.
 
Κληροδότημα Τσανάκα Ιωάννη

-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Άποροι υποψήφιοι
-Καταγωγή και µόνιµη κατοικία, κατά προτίµηση:
α).  στο Μέτσοβο
β).  στον Νοµό Ιωαννίνων
γ). σ τους υπόλοιπους Νοµούς της Ηπείρου
-επίδοση και ήθος των υποψηφίων.


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Τηλ: +30 25310 39341 fax: +30 25310 39361  http://www.duth.gr  

Πληρ: κ.Κ. Κουτσογιάννης
e-mail: kkoutsog@kom.duth.gr   mkaridi@kom.duth.gr


Κληροδότημα «Δεσύλλα Έλλης»
 
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
-(ένας –1- φοιτητής – μία –1- φοιτήτρια)
-Άποροι υποψήφιοι
-Αριστούχοι φοιτητές
-Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών µέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου
-Οι φοιτητές δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
-Εννέα (9) µήνες.
 
Κληροδότημα «Σκουτέρη Λύσανδρου»

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Τµήµατος
Νοµικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
-(τέσσερις –4- φοιτητές)
-Άποροι υποψήφιοι
-Καταγωγή από την Περιφέρεια του Νοµού Ροδόπης ή διαφορετικά από τους Νοµούς Ξάνθης και Έβρου
-Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών µέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου
-Οι φοιτητές δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Εννέα (9) µήνες.
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλ: +30 28310 77947  - 777978  fax: +30 28310 77738
http://www.uoc.gr

Πληρ: κα Μαρία Αργυρούδη e-mail argyroudy@admin.uoc.gr   

κ. Ι. Μητροφάνης  e-mail:  mitrofanis@admin.uoc.gr


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Δωρεά Αλέξανδρου Καραβίτη

Προπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα των Σχολών: Φιλοσοφικής, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Επιλογή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Τμήματος
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Τηλ: +30 2810 393220
e-mail: etaireia@rector.uoc.gr


Κληροδότημα Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη

Προπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Μεγαλύτερη σειρά εισαγωγής στο Τμήμα, με Πανελλαδικές Εξετάσεις, αποφοίτων Λυκείου Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης
-Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου «Λίαν Καλώς»,
-Ηλικία έως 36 ετών
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματείες αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίου Κρήτης
 (βλ. ιστοσελίδα Ιδρύματος http://www.uoc.gr )


Υποτροφία Στέλιου Ορφανουδάκη

Προπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών
στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Άριστη επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών
-Τρία (3) έτη.
Πληρ: http://www.ics.forth.gr


Βραβείο Louis Robert

Προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα Φιλολογίας ή Ιστορίας και  Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Καλύτερη αρχαιογνωστική εργασία προπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
 Τηλ: +30 28310 -77336 -77337  ή
Τμήματος Φιλολογίας 
Τηλ: +30 28310 -77301 -77306

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Υποτροφίες Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.Λ.)

Μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Αγωγής και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
-(1 υποτροφία για κάθε Τμήμα)
-Yποτροφία αριστείας στον πρώτο κατά σειρά βαθμολογίας ανά έτος
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών του αντίστοιχου Tμήματος (βλ. ιστοσελίδα Ιδρύματος http://www.uoc.gr)


Υποτροφία  Ιωάννη Καμπίτση

Μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Ο εκάστοτε πρωτεύσας στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος. Η χορήγηση της υποτροφίας έχει διετή διάρκεια,  εφόσον η επίδοση του μεταπτυχιακού  φοιτητή κατά το πρώτο έτος κρίνεται ικανοποιητική [μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα τουλάχιστον επτά (7)].  Σε αντίθετη περίπτωση,  η υποτροφία χάνεται και απονέμεται εκ νέου στον πρωτεύσαντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις. 
Δύο (2) έτη.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Τηλ: +30 28310 -77301 -77306

Δωρεά Αλέξανδρου Καραβίτη

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα των Σχολών Φιλοσοφικής, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Επιλογή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Τμήματος 
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του Πανεπιστημίου  Τηλ: +30 2810 -393220
e-mail: etaireia@rector.uoc.gr


Κληροδότημα Μαρίας Μανασσάκη

Μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Ηλικία έως 36 ετών, βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς», κριτήρια που ορίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εκάστου Τμήματος 
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών του αντίστοιχου Tμήματος (βλ. ιστοσελίδα Ιδρύματος http://www.uoc.gr)

 


Υποτροφία Ιδρύματος Μιχελή

Το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

χορηγεί δύο (2) ετήσιες υποτροφίες για την προαγωγή και διάδοση της Αισθητικής και της Φιλοσοφίας της Τέχνης και των Αισθητικών Θεμάτων.
Οι υποτροφίες, ύψους 9.000,00 ευρώ εκάστη, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, χορηγούνται σε έναν (1) απόφοιτο του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών-Τομέας Φιλοσοφίας και σε έναν (1) απόφοιτο του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας - Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών  Τηλ: +30 28310 -77373 -77215 και Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας  και Αρχαιολογίας  Τηλ: +30 28310 -77336 -77337

Βραβείο Άννας Μίσιου

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαία Ιστορία
Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Αρχαίας Ιστορίας που διακρίθηκαν για την καλύτερη επίδοση στα σεμινάρια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Τηλ: +30 28310 -77336 -77337

Βραβείο Στέλλας Παναγοπούλου

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Αριστούχος μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του οποίου η συνολική βαθμολογία και η διπλωματική εργασία κρίθηκαν με άριστα, ή υποψήφιος διδάκτωρ, ο οποίος διακρίνεται για της ακαδημαϊκές του επιδόσεις
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας
Τηλ: +30 28310 -77301, 77306

Βραβείο Στέλλας Παπαδάκη – Oekland

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
-Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Βυζαντινής Αρχαιολογίας που διακρίθηκαν για την καλύτερη επίδοση στα σεμινάρια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Τηλ: +30 28310 -77336 -77337

Βραβείο Επιστημονικών Εκδόσεων
 «Παρισιάνου Α.Ε.»

Προπτυχιακές σπουδές στo Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Προπτυχιακός φοιτητής Γ’ έτους σπουδών για αγορά βιβλίων από της Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
-Χορηγείται ποσό 500€
-Άπαξ.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής  Τηλ: +30 2810 394927


Βραβείο «Μενέλαος Παρλαμάς»
Σύλλογος «Φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης»

Μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής
-Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματείες των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλ: +30 28310 -77300 -77337 -77211 -77215

Κληροδότημα Εμμανουήλ Σακλαμπάνη

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό με αντικείμενο τη Διδακτική των Μαθηματικών, της Φυσικής ή της Χημείας.
-Απόφοιτοι, έως 36 ετών, των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον ,«Λίαν Καλώς» 
-Ένα (1) έτος.
Πληρ: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του Πανεπιστημίου  Τηλ: +30 2810 -393220

Υποτροφία Εταιρείας Glaxo Wellcome

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Ο εκάστοτε πρωτεύσας και ανακηρυχθείς πτυχιούχος σε δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα (κατόπιν εξεταστικής περιόδου μηνός Ιουνίου).
-Η υποτροφία είναι ύψους 5.870€ και χορηγείται στον πτυχιούχο, εφόσον γίνει δεκτός σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, μετά από έγκριση του σχετικού εγγράφου αποδοχής του ξένου πανεπιστημίου από το Δ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο ενημερώνει την Εταιρεία
-Άπαξ.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής  Τηλ: +30 2810 -394927

Βραβείο Louis Robert

Μεταπτυχιακές σπουδές στις αρχαιογνωστικές επιστήμες
 των Τμημάτων Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
-Άριστες μεταπτυχιακές αρχαιογνωστικές εργασίες
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Τηλ: +30 28310 -77336 -77337 ή Φιλολογίας
Τηλ: +30 28310 -77301 – 77306

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Γ’  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Υποτροφία Χριστίνας Σπυράκη

{Θεσπίστηκε βάσει της Απόφασης (συνεδρία 248η/08-12-2006)
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη μνήμη
της καθηγήτριας Χριστίνας Σπυράκη}

-Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις Νευροεπιστήμες στο Τμήμα Ιατρικής.
- Χορηγείται το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 €) μηνιαίως για ένα (1) έτος σε φοιτητή που εκπονεί διδακτορική διατριβή, εφόσον έχει ολοκληρώσει τον Β’ Κύκλο σπουδών στο ΠΜΣ στις Νευροεπιστήμες στο Τμήμα Ιατρικής
Ο υποψήφιος διδάκτωρ πρέπει:
-να έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο Α’ έτος των μεταπτυχιακών του σπουδών στο ανωτέρω ΠΜΣ, στον μέγιστο αριθμό μαθημάτων  του έτους
-να έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο ΜΔΕ (Β’ έτος) του ανωτέρω ΠΜΣ, δεδομένου ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νευροεπιστήμες δέχεται φοιτητές κάθε δύο (2) έτη
-να μη λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλο Ίδρυμα. Εφόσον ο υποψήφιος λαμβάνει και δεύτερη υποτροφία, και σε περίπτωση που δεν επιλέξει να αποδεχθεί την υποτροφία «Χριστίνα Σπυράκη», αυτή θα χορηγείται στον πρώτο επιλαχόντα.
Η Επιτροπή Ερευνών χορηγεί την υποτροφία μετά από αιτιολογημένη έκθεση επιλογής της Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής.
Ένα (1) έτος.
Πληρ: Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών Tμήματος Ιατρικής
(βλ. ιστοσελίδα Ιδρύματος http://www.uoc.gr)

 

   
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
http://www.tuc.gr/80.html#d


Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Τμήμα Σπουδών
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι 731 00 Χανιά
Τηλ: +30 28210 37271  fax: +30 28210 37562
 Διευθύντρια: κα Ειρήνη Τζεκάκη e-mail: rena@science.tuc.gr      

Πληρ. Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών: κα Ελένη Κοκονά
Τηλ: +30 28210 37322

Κληροδότημα Ιωσήφ Παπαδόπετρου

-Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης
-φοιτητές Σφακιανής καταγωγής.

Διαθήκη Αριστείδη Μπακλατζή
 
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης
-Καταγωγή από τον πρώην Δήµο Καµπανού της επαρχίας Σελίνου του Νοµού Χανίων και ειδικότερα, από τα χωριά Μονή, Σούγια, Κουτσογέρακο και Ροδοβάνι.
 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Ιωάννου Θεοτόκη 72  491 00 Κέρκυρα
Τηλ: +30 26610 44385
fax:  +30 26610 87634  http://www.ionio.gr

Πληρ: κ. Σπυρίδων Ρούσσινος e-mail: roussino@ionio.gr    

 


Τμήμα Ιστορίας
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε τίτλο «Μεθοδολογία Κριτικής και έκδοσης των Ιστορικών Πηγών»
-Οι τρεις (3) πρώτοι εισαχθέντες κάθε έτους
-Οκτώ (8) µήνες.
 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε τίτλο «Ιστορική ∆ηµογραφία»
-Οι τέσσερις (4) πρώτοι εισαχθέντες κάθε έτους
-Οι δύο (2) πρώτοι στη βαθµολογία µεταπτυχιακοί φοιτητές.
 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ίδρυμα «Παναγιώτη και Έφης Μιχελή»
 
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον Τοµέα της Αισθητικής της Μουσικής.
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Λόφος Πανεπιστημίου - Κτίριο Διοίκησης 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36137  http://www.aegean.gr
Πληρ: κα Φ. Αντωνοπούλου

Υποτροφία «Όμηρος Κοντούλης»
 
Υποτροφία στον πρωτεύσαντα απόφοιτο των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
 
Ι).  ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λόφος Πανεπιστημίου - Κτίριο Διοίκησης 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36252   +30 22510 36217
http://www.aegean.gr/environment-postgrad 

e-mail: postgrad@env.aegean.gr


Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση»

-Υποτροφία σε φοιτητές του ∆ιατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση» του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (απαλλαγή από τα δίδακτρα)
-Οι τρεις (3) πρώτοι πρωτεύσαντες φοιτητές
-Σειρά επιλογής
-Γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα
(βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Επιστήµης)
 
-Υποτροφία για τη συγγραφή διπλωµατικής διατριβής µε αντικείµενο την Περιβαλλοντική Πολιτική (προς τιµήν του οµότιµου καθηγητή του Τµήµατος Περιβάλλοντος Κ.Μ. Σοφούλη)
-Επίδοση των υποψηφίων κατά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική»
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης  811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36246
http://www.aegean.gr/theofrasteio 

e-mail :  msctheofr@env.aegean.gr  


-Υποτροφία σε πτυχιούχους του ∆ιατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (η υποτροφία χορηγείται µετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών)
-Πρωτοετείς µεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις µεταπτυχιακές τους σπουδές µέσα σε ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος
-Οι δύο (2) πρώτοι πρωτεύσαντες φοιτητές
-Ακαδηµαϊκή επίδοση
-Οικονοµική κατάσταση
-Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή
-∆ώδεκα (12) µήνες.
 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών   «Γεωργία και Περιβάλλον»
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης  811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36212
http://www.aegean.gr/environment/agroenv 

e-mail: agroenv@env.aegean.gr


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγεί κάθε ακαδηµαϊκό έτος
-τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτούντες, ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Στο 1ο χειµερινό εξάµηνο χορηγούνται στους τέσσερις (4) πρώτους µεταπτυχιακούς φοιτητές µε βάση τη σειρά επιλογής τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ αναθεωρούνται στο 2ο εαρινό και το 3ο θερινό µε βάση την επίδοσή τους στις εξετάσεις των προηγουµένων ακαδηµαϊκών εξαµήνων.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει µε βάση συµπληρωµατικά ακαδηµαϊκά κριτήρια ή διαµοιράζει την υποτροφία ή πραγματοποιείται δηµόσια κλήρωση.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης  811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36852
http://www.marine-server2.aegean.gr/marine 

e-mail: msc_cm@marine.aegean.gr


Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών»

-Υποτροφία σε φοιτητές του ∆ιατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών» του Τµήµατος Επιστηµών της Θάλασσας (υποτροφία που χορηγείται µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους)
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο της ελάχιστης απαιτούµενης φοίτησης
-Μέσος όρος βαθµολογίας, τουλάχιστον, επτά και μισό (7.5)
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα µαθήµατα κάθε εξαµήνου στην 1η εξεταστική περίοδο.
 
2).  ΣΧΟΛΗ KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Φάωνος και Χαριλάου Τρικούπη 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36342
http://www.aegean.gr/gender-postgraduate 

e-mail: gender@sa.aegean.gr


Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις»
 
-Υποτροφίες σε φοιτητές (δύο –2- φοιτήτριες και έναν –1- φοιτητή) του ∆ιατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» του Τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
-Σειρά επιτυχίας των υποψηφίων κατά την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
-Βαθµός επίδοσης στα µαθήµατα του 1ου εξαµήνου: µέσος όρος βαθµολογίας, τουλάχιστον, επτά (7,0) 
-Σε περίπτωση ισοβαθµίας, το ποσό µοιράζεται ανάµεσα στους δύο (2) δικαιούχους 
-Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άνδρες ή δεν καλύπτουν τα αναγκαία κριτήρια, η υποτροφία χορηγείται σε γυναίκες και αντιστρόφως.
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Φάωνος και Τρικούπη 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36607
http://www.aegean.gr/culturaltec/MSc/introgr.htm 

e-mail: mpit@ct.aegean.gr


Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 «Πολιτισµική Πληροφορική και Επικοινωνία»
 
-Υποτροφίες σε πτυχιούχους του ∆ιατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισµική Πληροφορική και Επικοινωνία» του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (στις κατευθύνσεις της Μουσειολογίας και του Σχεδιασµού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων)
-Επίδοση των µεταπτυχιακών φοιτητών στα µαθήµατα του Α’ και Β’ εξαµήνου
-Η υποτροφία χορηγείται µετά τη λήξη του Β’ εξαµήνου.
 
3).  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μιχάλων 8  821 00 Χίος
Τηλ: +30 22710 35122
http://www.ba.aegean.gr/mba 

e-mail: medide_gram@chios.aegean.gr


Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-M.B.A»
 
-Υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων:
-Μία (1) υποτροφία ανά κατεύθυνση σπουδών (σύνολο: τρεις –3- )
-Μία (1) υποτροφία σε γνωστικό αντικείµενο ενός µαθήµατος κορµού του προγράµµατος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 (αλλάζει ανά τριετία).
 
Σύλλογος «Φίλοι του Χιώτικου Χωριού»
 
-Υποτροφία σε φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
-Νεοεισερχόµενος φοιτητής
-Σειρά επιλογής των υποψηφίων ανά κατεύθυνση (κλήρωση ανάµεσα στους τρεις –3- πρώτους νεοεγγραφόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών).
 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κοραή 2Α  821 00 Χίος
Τηλ: +30 22710 35202   +30 22710 35211
http://www.stt.aegean.gr  

e-mail: stt@aegean.gr 


Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και ∆ιεθνές Εµπόριο - ΝΑ.ΜΕ»
 
-Υποτροφίες στους πτυχιούχους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών
-Απόφοιτοι που περάτωσαν στον ελάχιστο προβλεπόµενο χρόνο τις σπουδές τους
-Επίδοση στα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, συµπεριλαµβανοµένης της διπλωµατικής εργασίας
-∆ύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, συν η συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας.
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑNΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φωστίνη 31  821 00 Χίος
Τηλ: +30 22710 35411  http://www.fme.aegean.gr   e-mail: fme@aegean.gr


Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονοµική και ∆ιοίκηση για Μηχανικούς»
 
-Υποτροφίες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης
-Ο φοιτητής που πρώτευσε ανά κατεύθυνση
-Οι τρεις (3) καλύτεροι σε βαθµολογία µεταπτυχιακοί φοιτητές
-Ο καλύτερος φοιτητής (ένας/μία –1- φοιτητής/τρια) κάθε ακαδηµαϊκού έτους του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και ∆ιοίκησης έχει το δικαίωµα να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και ∆ιοίκηση για Μηχανικούς» χωρίς να καταβάλει δίδακτρα.
 
4).  ΣΧΟΛΗ ΘETIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καρλόβασι  832 00 Σάμος
Τηλ: +30 22730 82300  +30 22730 82024
http://www.actuar.aegean.gr  

e-mail: dsas@sas.aegean.gr


ΤΜΗΜΑ MHXAΝIKΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ EΠΙKOIΝΩΝIAKΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 
-Υποτροφίες σε φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων
(τέσσερις -4- υποτροφίες ανά ακαδηµαϊκό έτος και ανά κατεύθυνση)
-Επίδοση των υποψηφίων.

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

-Υποτροφίες σε φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχικών Σπουδών του Τµήµατος Στατιστικής - Αναλογιστικών και Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών
(δύο  -2 - υποτροφίες ανά ακαδηµαϊκό έτος και µία  -1- ανά κατεύθυνση)
-Επιτυχία των υποψηφίων και στα πέντε µαθήµατα
-Κατοχή της πρώτης θέσης στις εξετάσεις των µαθηµάτων του α΄εξαµήνου.

5). ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δημοκρατίας 1  851 00 Ρόδος
Τηλ: +30 22410 99110
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope 

e-mail: sellina@rhodes.aegean.gr


-Υποτροφίες σε πτυχιούχους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής
και του Eκπαιδευτικού Σχεδιασµού
-Μέσος όρος βαθµολογίας στα µεταπτυχιακά µαθήµατα
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Μοντέλα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»
Δημοκρατίας 1  851 00 Ρόδος
Τηλ: +30 22410 99420
http://www.rhodes.aegean.gr/Itee/metaptyx 

e-mail: msaem@rhodes.aegean.gr


-Υποτροφίες σε πτυχιούχους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Eκπαιδευτικού Σχεδιασµού (χορηγούνται µε την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών)
-Ακαδηµαϊκή επίδοση του µεταπτυχιακού φοιτητή
-Οικονοµική κατάσταση
-Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από
άλλη πηγή.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών-Γραφείο Υποτροφιών
Πάροδος Αριστοτέλους 18  263 35 Πάτρα
Ιστοσελίδα: www.eap.gr   /

 (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σχετικό σύνδεσμο –link- στην ιστοσελίδα http://www.eap.gr 

/Εκπαίδευση/Κανονισμοί/Υποτροφιών/Κανονισμοί/Υποτροφιών/Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)
Πληρ: κ. Τιμόθεος Αποστολάκης Τηλ: +30 2610  367366
 κα Κων/να Μικέλη  Τηλ: +30 2610 367367

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.
Α). ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο χορηγεί υποτροφίες αριστείας κάθε ακαδημαϊκό έτος για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών εκτός των χορηγούμενων υποτροφιών με βάση τα κριτήρια, τη μοριοδότηση και τη διαδικασία που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.                                                                            
Συγκεκριμένα, θα χορηγηθεί υποτροφία ολικής απαλλαγής για όσους φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά τρεις (3) θεματικές ενότητες- εκτός των εργαστηριακών κύκλων- και συγκεντρώνουν σε κάθε μια από αυτές βαθμό από οκτώ και μισό (8,5) και άνω, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν δύο (2) θεματικές ενότητες και συγκεντρώνουν βαθμό σε κάθε μια από αυτές από οκτώ και μισό (8,5) και άνω. Η υποτροφία αριστείας θα αφορά στην απαλλαγή όσων θεματικών ενοτήτων δηλωθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.                                                              Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους.                                                  
Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας.                                                                                                   

Β). ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αφορούν στην ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται  με βάση τον συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων που αναλύονται παρακάτω:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οικονομική κατάσταση του υποψήφιου  για  το   προηγούμενο οικονομικό έτος του ακαδημαϊκού έτους
για το οποίο αιτείται υποτροφία. Το οικονομικό έτος προσδιορίζεται σαφώς στο έντυπο της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Η οικονομική κατάσταση προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα που αναγράφεται:
α).  στο εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψήφιου (κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων www.gsis.gr βάσει της απόφασης 2837/0030/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β)
                                                ή
β).  σε δήλωση του Νόμου 1599/86 επικυρωμένη μόνο από την εφορία, για τους  υποψήφιους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος ….». Η αναγραφή του οικονομικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική, άλλως η υπεύθυνη δήλωση δεν  λαμβάνεται υπόψη.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος για υποτροφία είναι έγγαμος, λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων.
Διευκρινίζεται ότι φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα γονέων και εκκαθαριστικά σημειώματα ή δηλώσεις του Νόμου 1599/86 άλλων οικονομικών ετών δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου :
α) i). έγγαμος/η
ii) διαζευγμένος/η ή σε διάσταση, με προστατευόμενα μέλη (τέκνα)
β).  αριθμός τέκνων του υποψήφιου που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, δηλαδή : i) άγαμα τέκνα μέχρι 18 ετών, ii) άγαμα τέκνα μέχρι 24 ετών εφόσον είναι προπτυχιακοί φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το αποδεικνύουν με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής για το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται αίτηση χορήγησης υποτροφίας. Η μη διευκρίνιση ή παράλειψη αναφοράς ότι η φοίτηση αφορά προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα καθιστά μη αξιολογήσιμο το πιστοποιητικό.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των άνω ορίων ηλικίας των τέκνων των υποψήφιων  ορίζεται η 31.12  του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πραγματοποιείται η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας.  
Παράλληλα, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ειδικότερα, για την περίπτωση διάζευξης, θα πρέπει να συνυποβάλλεται το διαζευκτήριο.

Αναπηρία του υποψήφιου, συζύγου ή τέκνων του,
όπως αυτή προκύπτει από γνωματεύσεις Α'/θμιας ή Β'/θμιας ΥγειονομικήςΕπιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων
Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α.  Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες  πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. Επισημαίνεται ότι γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δεν διευκρινίζεται  το ποσοστό ή η
χρονική διάρκεια της αναπηρίας δεν λαμβάνονται υπόψη.                           
Παράλληλα, υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
Αναπηρία γονέων - αδελφών του υποψήφιου.
1. Η αναπηρία γονέων λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους υποψήφιους που έχουν ανάπηρους γονείς ως προστατευόμενα μέλη τους και αποδεικνύουν το συγκεκριμένο πρόβλημα με τα εξής δικαιολογητικά: α) γνωματεύσεις Α'/θμιας ή Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Αποφάσεις Συνταξιοδότησης από διευθυντές των αντίστοιχων Ταμείων Ασφάλισης (O.Γ.Α. Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.), στις οποίες  πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. (Επισημαίνεται ότι γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δεν διευκρινίζεται  το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δε θα λαμβάνονται υπόψη), β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  του ατόμου που έχει την αναπηρία και γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή επικυρωμένο αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης του υποψήφιου
(όχι εκκαθαριστικό σημείωμα) για το οικονομικό έτος που εξετάζει κάθε φορά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του γονέα που φέρει την αναπηρία (πίνακας 9) και βαρύνει τον υποψήφιο οικονομικά.
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών α, β και γ, είναι  υποχρεωτική για τη λήψη των μορίων του συγκεκριμένου κριτηρίου.

2. Η αναπηρία αδελφού/ής αξιολογείται μόνο στις ακόλουθες  περιπτώσεις:
α). όταν ο  υποψήφιος  και ο  αδελφός/ή του είναι  άγαμοι  και  β).  όταν  ο   υποψήφιος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της ως άνω αδελφού ή αδελφής με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, την οποία οφείλει να  προσκομίζει. Για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτούνται τα  α) και β)  δικαιολογητικά της άνω παραγράφου. 
 
Μονογονεϊκή οικογένεια:  αφορά  τους  υποψήφιους που είναι :
α).  γονείς με προστατευόμενα μέλη τέκνα εκτός γάμου, όπως αυτό προκύπτει από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
β).  γονείς που τελούν εν χηρεία και έχουν προστατευόμενα μέλη κατά τα ως άνω, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου.  

Προστάτης οικογένειας: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους και συγκεκριμένα τον/την μεγαλύτερο/η από την οικογένεια όπου: α).  έχει πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα και ο/η εν ζωή σύζυγος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας
ή β).  έχουν πεθάνει οι δύο γονείς και υπάρχουν ανήλικα άγαμα αδέλφια ή γ) ο υποψήφιος είναι τέκνο άγαμης μητέρας. Τα στοιχεία αυτά  θα προκύπτουν από
το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη  ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους οι οποίοι τεκμηριώνουν  την πολυτεκνική ιδιότητά τους με πιστοποιητικό από την
Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα πολυτέκνων. Το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξάμηνου κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας.Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 

Αδέλφια φοιτητές: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους οι οποίοι έχουν άγαμα αδέλφια έως 24 ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και σχετική βεβαίωση φοίτησης των αδερφών τους, στην οποία πιστοποιούνται οι  σπουδές τους κατά το τρέχον
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους υποβολής της αίτησης χορήγησης υποτροφίας.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του ως άνω ορίου ηλικίας (24ου) ορίζεται η 31.12  του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πραγματοποιείται η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας. 

Στρατιωτική θητεία: αφορά μόνο τους υποψήφιους που κατά  το χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης υποτροφίας εκπληρώνουν τις υποχρεωτικές στρατιωτικές υποχρεώσεις τους και το αποδεικνύουν με σχετικό έγγραφο της μονάδας τους. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί κατά την περίοδο που ορίζει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας.

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ
 
Για τους νεοεισαχθέντες σε προπτυχιακά προγράμματα,  αξιολογείται μόνο ο Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου. Στην περίπτωση κτήσης απολυτηρίου τίτλου λυκείου εξωτερικού, θα προσκομίζεται βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού του τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία.
Για τους νεοεισαχθέντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα,  αξιολογείται ο βαθμός πτυχίου. Οι τίτλοι του εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη μόνο αν συνοδεύονται από την αντίστοιχη πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. καθώς και από την αντίστοιχη βαθμολογία. Στην περίπτωση κατάθεσης δύο πτυχίων, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.   
Για τους υπόλοιπους φοιτητές, αξιολογείται η επίδοσή τους στις Θεματικές Ενότητες που έχουν επιλέξει κατά το προηγούμενο ημερολογιακά ακαδημαϊκό έτος  στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο αιτούνται  χορήγηση υποτροφίας .
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω :
1. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
2. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας, και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής τους, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
3. Όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αντίγραφα του πρωτοτύπου θα προσκομίζονται μόνο σε μορφή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
4. Έγγραφα που πιστοποιούν κοινωνικά κριτήρια, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
5. Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.
6. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα και συγκεκριμένα έως και δύο μήνες πριν από την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων υποτροφίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Επισημαίνεται ότι πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές πιστοποιητικό ή έγγραφο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Γ). ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Η αναλυτική μοριοδότηση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα,  βάσει του οποίου θα αξιολογούνται οι αιτήσεις υποτροφιών:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ
    
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                 ΜΟΡΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(για τους υπόχρεους
 φορολογικής δήλωσης)
 
 0  - 3.000 €         25
3.000,01 – 7.500 €        20
7.500,01 – 10.500€        15
10.500,01 – 15.000€        10
15.000,01 – 20.500 €            5
20.500,01 € & άνω          0
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(για τους μη υπόχρεους
φορολογικής δήλωσης):         25

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η:               2
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ,
 ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
(ΤΕΚΝΑ)  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΤΕΚΝΑ):
 
 α. ένα τέκνο              5
β. δύο τέκνα           10
γ. τρία τέκνα           20
δ. τέσσερα τέκνα και άνω           25


ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 έως  66,9%           10
67% - 100%           15

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 *(χ αριθμό αναπήρων μελών)
έως 66,9%               7
67% - 100%                                       10

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ – ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ                                  
* (χ αριθμό αναπήρων μελών)
έως 66,9%            3
67%-100%                           5

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:
ΑΓΑΜΟΣ/Η , ΧΗΡΟΣ/Α,
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
(ΤΕΚΝΑ):             3
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ :                                       2
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:          1
ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ                            1
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:         2

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   
ΒAΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Μόνο για νεοεισαχθέντες
σε προπτυχιακά προγράμματα)
 
Καλώς  (12,5-15,49)          2
Λίαν Καλώς (15,5-18,49)          4
 Άριστα (18,5-20)           6

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
 (Μόνο για νεοεισαχθέντες
σε μεταπτυχιακά προγράμματα)
 
Καλώς ( 5 - 6,49 )                                         3
Λίαν Καλώς ( 6,5 – 8,49 )         6
 Άριστα ( 8,5 - 10 )      12

ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
* (για τους υπόλοιπους φοιτητές)
 
 Καλώς                    3
Λίαν Καλώς           6
Άριστα              12
 
*Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ο βαθμός Θεματικών Ενοτήτων προκύπτει από το άθροισμα των προβιβάσιμων τελικών βαθμολογιών των Θεματικών Ενοτήτων που έχει επιλέξει
 ο υποψήφιος κατά το προηγούμενο ημερολογιακά ακαδημαϊκό έτος του έτους που αιτείται τη χορήγηση υποτροφίας. Ο συνολικός αυτός βαθμός εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες αξιολόγησης ανάλογα με το είδος του προγράμματος (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης) ως εξής:   


Προπτυχιακά Προγράμματα  Μεταπτυχιακά Προγράμματα     
Μόρια
Καλώς                   5 – 12                                                     5 – 8                                     3

Λίαν καλώς 12,1 – 23                                  8,1 – 15                                     6

Άριστα                 23,1 & άνω                             15,1 & άνω 12
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι συγκεκριμένες ακαδημαϊκές κλίμακες έχουν ως κατώτατο άκρο τη μία προβιβάσιμη Θεματική Ενότητα (Μ.Ο:5x1Θ.Ε.=5) και διαβαθμίζονται κατά τα παραπάνω. Υπενθυμίζεται ότι στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ο μέγιστος αριθμός δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων είναι τρεις (3), ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι δύο (2) και ως εκ τούτου οι ακαδημαϊκές κλίμακες διαφοροποιούνται στη διαβάθμιση.
Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι ο στόχος επίτευξης υψηλών μορίων στα ακαδημαϊκά κριτήρια εξαρτάται όχι μόνο από τη βαθμολογική επίδοση αλλά και από τον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι.
Σύμφωνα με τις κλίμακες αυτές, αξιολογείται  η επίδοση των φοιτητών όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν τους φοιτητές των προγραμμάτων «Διασφάλιση Ποιότητας» (ΔΙΠ) και «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ), για τους οποίους ισχύουν τα ακόλουθα:
«Διασφάλιση Ποιότητας»

Η ακαδημαϊκή επίδοση των υποψήφιων του προγράμματος για τη Θεματική Ενότητα ΔΙΠ40 και συγκεκριμένα για τις υποενότητες: Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας, είναι μη μοριοδοτήσιμη στην αίτηση χορήγησης υποτροφίας, επειδή η βαθμολογία τους δεν συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό πτυχίου των φοιτητών.

«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»

Σύμφωνα με την διάρθρωση σπουδών του προγράμματος,
 η επιπλέον παρακολούθηση Εργαστηριακών Ενοτήτων οδηγεί στη δημιουργία  μίας ακόμα κλίμακας  αξιολόγησης ακαδημαϊκών κριτηρίων.
Έτσι, για τους  φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών με βάση το έτος εισαγωγής τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, οι οποίοι  μπορούν να επιλέξουν μόνο θεωρητικές και όχι εργαστηριακές ενότητες βάσει της διάρθρωσης του προγράμματος, θα ισχύει η ως άνω ακαδημαϊκή κλίμακα που ισχύει για όλους τους φοιτητές των άλλων προπτυχιακών προγραμμάτων (βλ. κλίμακα από 5 έως 23,1& άνω), ενώ για τους υπόλοιπους  φοιτητές του ΦΥΕ οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν  θεωρητικές αλλά και εργαστηριακές ενότητες, ισχύει η παρακάτω κλίμακα αξιολόγησης
   
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΜΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
 
Καλώς : 2,5-16                                       3
Λίαν Καλώς: 16,1-26,8                     6
 Άριστα : 26,9 & άνω                   12
Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι το κατώτατο άκρο της νέας κλίμακας ξεκινά από έναν προβιβάσιμο εργαστηριακό κύκλο, ο οποίος και βαθμολογικά ισοδυναμεί με μισή  Θεματική Ενότητα  (Μ.Ο. Εργ. Κύκλου: 5x 0,5Θ.Ε.=2,5).

Δ). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία που ακολουθείται κάθε ακαδημαϊκό έτος για τη χορήγηση υποτροφιών είναι η εξής :

1.Το Oικονομικό Tμήμα (ΟΙ.Τ.) εισηγείται στη Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το ποσοστό των Φ.ΘΕ. («φοιτητές x Θεματικές Ενότητες » = Φ.ΘΕ.) σε σχέση με τον συνολικό αριθμό Φ.ΘΕ. του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο πρόκειται να χορηγηθούν  υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής από τη συμμετοχή στις δαπάνες των σπουδών. Η εισήγηση του ΟΙ.Τ. θα στηρίζεται στις οικονομικές δυνατότητες που διαμορφώνονται κάθε οικονομικό έτος  και η Δ.Ε. αποφασίζει τελικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζονται τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας (άρθρο 3 Ν.3027/2002).                          

2.Το ποσοστό Φ.ΘΕ που αποφασίζει η Δ.Ε. για τη χορήγηση υποτροφιών κατανέμεται εξίσου σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.), ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των δηλωθέντων Φ.ΘΕ κάθε Προγράμματος Σπουδών. Πέραν του ποσοστού αυτού, τίθεται παράλληλα βάση μορίων χορήγησης υποτροφιών για κάθε ακαδημαϊκό έτος που ισχύει για όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με απόφαση της Δ.Ε.
       
3.Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν:
α). οι υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και έξι (6) έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
β). οι υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και τρία (3) έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

-Διευκρινίζεται ότι η έγκριση υποτροφίας αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που παρακολουθούν μία ή περισσότερες  Θεματικές Ενότητες, ή εργαστηριακούς κύκλους, ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους.
 
4. Υποβολή  αίτησης χορήγησης υποτροφίας. 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς το Γραφείο Υποτροφιών (Γ.Υ.) το έντυπο «Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας» με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:
α). Νεοεισαχθέντες
Οι νεοεισαχθέντες υποψήφιοι υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα υποτροφίας ανάλογα με την κατηγορία εισαγωγής τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Α, τυχόν Β ή Γ). Συγκεκριμένα, οι επιλεγέντες της Α κατηγορίας υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα κατά την περίοδο που υποβάλλουν  τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ οι τυχόν επιλεγέντες των  κατηγοριών Β και Γ, όποτε άλλοτε καθορίσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με ανακοίνωσή του στο διαδίκτυο ή με απλή ενημέρωση των φοιτητών.
Διευκρινίζεται ότι οι νεοεισαχθέντες υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας θα πρέπει να καταθέτουν δικαιολογητικά για τα  οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια που προβλέπονται από τον συγκεκριμένο κανονισμό.
β). Υπόλοιποι φοιτητές
Οι υπόλοιποι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα υποτροφίας τον Απρίλιο κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε άλλοτε καθορίσει με ανακοίνωσή του στο διαδίκτυο το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ή με απλή ενημέρωση των φοιτητών.
Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και έχουν δικαίωμα υποβολής (βλ. Διαδικασία παρ. 3) θα πρέπει να καταθέτουν δικαιολογητικά μόνο για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται από τον συγκεκριμένο κανονισμό. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια των υποψηφίων θα συμπληρώνονται από το Γραφείο Υποτροφιών αφού έχει ολοκληρωθεί η περίοδος τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο  εξετάζεται η επίδοσή τους.

5. Οι αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών που υποβάλλουν οι νεοεισαχθέντες και οι υπόλοιποι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εξετάζονται όλες μαζί, ανά Πρόγραμμα Σπουδών. Η αξιολόγησή τους γίνεται από το Γραφείο Υποτροφιών το οποίο μοριοποιεί τα προκαθορισμένα κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά) και συντάσσει πίνακες αντιστοίχισης των ανωτέρω παραμέτρων με αριθμούς μορίων. Κατά συνέπεια, εξάγεται ένας τελικός βαθμός μορίων για κάθε υποψήφιο, που έχει προκύψει από την άθροιση των μορίων των τριών κατηγοριών.                                                                 

6. Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, το Γραφείο Υποτροφιών συντάσσει τους πίνακες αντιστοίχησης των  υποψήφιων δικαιούχων υποτροφίας σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε. για τη βάση μορίων χορήγησης υποτροφιών. Οι πίνακες αντιστοίχησης των υποψήφιων δικαιούχων υποτροφίας ελέγχονται από τριμελή επιτροπή ορισμένη από τη Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τους: α) προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος, β) προϊστάμενο Τμήματος Εκπαίδευσης και γ) προϊστάμενο Τμήματος Μητρώου Φοιτητών. Η τριμελής επιτροπή εισηγείται και προτείνει για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών τις υποτροφίες που πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα πάντα με την απόφαση που έχει λάβει κάθε φορά η Δ.Ε. (βλ. Διαδικασία παρ.1&2). Οι σχετικοί πίνακες υποβάλλονται στη Δ.Ε. για την οριστική έγκρισή τους.

7. Οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών που εγκρίνει η Δ.Ε. αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο διαδίκτυο.

8. Το Γραφείο Υποτροφιών μετά την ανάρτηση των υποτρόφων ενημερώνει εγγράφως μόνο τους δικαιούχους σχετικά με το ποσό της υποτροφίας και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της ενέργειας. Η επιστροφή των δικαιούμενων χρηματικών ποσών διεκπεραιώνεται από το Οικονομικό Τμήμα.

9. Όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια ώστε να συμπεριληφθούν στους υπότροφους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, έχουν το νόμιμο δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών και την ανάρτησή τους στα Γραφεία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως και από την καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο διαδίκτυο. Τονίζεται ότι νέα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι φοιτητές για πρώτη φορά με την ένστασή τους θα κρίνονται εκπρόθεσμα εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών με την αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

10. Η Δ.Ε. ορίζει τριμελή επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων που εξετάζει και αποφασίζει σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό τις τυχόν  υποβληθείσες ενστάσεις.

11.Επειδή για τον προσδιορισμό του συνόλου Φ.ΘΕ κάθε έτους απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης Θεματικής Ενότητας από τους φοιτητές και να έχουν συγκροτηθεί τα τμήματα, η χορήγηση υποτροφιών
 θα ολοκληρώνεται μετά την έναρξη σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Η ως άνω διαδικασία θα τηρηθεί για τη χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους  2012-2013 και στο εξής.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 Ε1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ακαδημίας 3  106 71 Αθήνα
 Τηλ:  +30 210 368 2273-4  fax: +30 210 368 2277
e-mail: e01@mfa.gr


-Υποτροφίες σε αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς σπουδαστές από αναπτυσσόμενες χώρες
-Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

 Ε2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ακαδημίας 3  106 71 Αθήνα
Τηλ:  +30 210 368 2299  fax: +30 210 368 2313
e-mail: e02@mfa.gr


-Υποτροφίες σε αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς σπουδαστές από όλες τις χώρες
-Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στις Θεολογικές Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
-Για τις προπτυχιακές σπουδές, η εισαγωγή στις Σχολές πραγματοποιείται επί τη βάσει ποσοστού 3,5% του συνόλου των εισακτέων σπουδαστών, ετησίως οριζομένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37  151 80 Μαρούσι Αττικής
 (στάση Νερατζιώτισσα) 
http://www.minedu.gov.gr


1). Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης
∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας
Τµήµα Β΄  Φοιτητικής Μέριµνας
1ος όροφος  (γραφείο 1061)
Τηλ: +30 210 3443469  fax: +30 210 3442365
(για  το γραφείο 1061)  e-mail: foitmer.yp@minedu.gov.gr


-Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων σε Έλληνες πολίτες
-Υποτροφίες της Ελληνικής Κυβέρνησης
σε αλλοδαπούς, αλλογενείς και ομογενείς πολίτες, στο πλαίσιο των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και Ξένων χωρών.

2). Γενική ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών
και ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών Θεµάτων
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων  Τµήµα Α΄ Υποτροφιών
2ος όροφος  (γραφείο 2155)
Τηλ. & Fax:  +30 210 3442469
e-mail: des-a@minedu.gov.gr  des-art@minedu.gov.gr

 

- Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, ολιγόμηνη έρευνα και μηνιαίο θερινό σεμινάριο εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς πολίτες από αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC) του ΟΟΣΑ δια της Διεύθυνσης Ε1 Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
-Υποτροφίες που χορηγούνται από Διεθνείς Οργανισμούς.

3) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
Τµήµα ∆΄  ∆ιαχείρισης και Μισθοδοσίας
Γραφείο Κληροδοτηµάτων  2ος όροφος  (γραφείο 2045)
Τηλ: +30 210 3442354  +30 210 344 3229 
fax: +30 210 344 2365  (για το γραφείο 2045).
Πληρ: κα Μ. Κοπανάκη, κα Λ. Πλαγιαννάκου
e-mail: klirodotimata@minedu.gov.gr, klirodotimata1@minedu.gov.gr klirodotima-ta2@minedu.gov.gr


-Υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ που χορηγούνται από Κληροδοτήµατα (σε  συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Κολωνού 2  101 85 Αθήνα
 Τηλ: +30 210 5245198  fax: +30 210 5237110 
Πληρ: κα Α.Αμπαριώτου 
e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr ).


Κληροδότημα Αϊβατζίδου Σπυρίδωνος
 
-Με επιλογή
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και µαθητές
-Καταγωγή από τη Νης Πισιδίας και την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας
-Άποροι υποψήφιοι
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.
 
 Κληροδότημα Βέλλιου Κωνσταντίνου

-Με διαγωνισµό
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ
-Οικονοµική αδυναµία
-Καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας
και από την λοιπή Μακεδονία
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών (προπτυχιακές σπουδές).
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης (µεταπτυχιακές σπουδές).

Κληροδότημα Ζάχου Αγαμέμνονα

-Με διαγωνισµό
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτήτριες Θεολογικών Σχολών,Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών και των Παιδαγωγικών Σχολών των Πανεπιστηµίων της χώρας
-Καταγωγή κατά σειρά προτίµησης από τον Βόλο ή το Πήλιο, τη ∆υτική Μακεδονία (ιδιαίτερα από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά), την Κωνσταντινούπολη ή τη ∆ράµα
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.
 
Κληροδότημα Ζωσιμά Αφών

-Με διαγωνισµό (προπτυχιακές σπουδές)
-Με επιλογή (µεταπτυχιακές σπουδές)
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Μαθητές Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ή
Τεχνικών και Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) Ηγουµενίτσας, Ιωαννίνων
και Κόνιτσας
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πτυχιούχους ΑΕΙ
-Καταγωγή από την Ήπειρο
-Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών (προπτυχιακές σπουδές)
Μέχρι δύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης (µεταπτυχιακές σπουδές).

Κληροδότημα Νεοφύτου Θωμοπούλου Αρχιμανδρίτου

-Με επιλογή
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για  φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πάντειου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς
(η Σχολή επιλέγεται ανάλογα µε τη σχετική προκήρυξη)
-Άποροι υποψήφιοι
-Πρωτοετείς υποψήφιοι που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής τους
-Κατά προτίµηση, οι συγγενείς του διαθέτη, ανεξάρτητα από τον κλάδο σπουδών
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.
 
Κληροδότημα Καλούδη Μάρκου

-Με επιλογή (µε βάση την βαθµολογική σειρά εισαγωγής στο Τµήµα)
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πρωτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης όλων των Πανεπιστηµίων της χώρας
-Καταγωγή από το χωριό Πρινέ του Ρεθύµνου, άλλως,
από το Ρέθυµνο Κρήτης
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.
 
Κληροδότημα Κρήτσκη Νικ.

-Με διαγωνισµό (προπτυχιακές σπουδές)
-Με επιλογή (µεταπτυχιακές σπουδές)
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πτυχιούχους των ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή από τη Ζαγορά Μαγνησίας, την Πελοπόννησο, τις Σπέτσες και την Ύδρα
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών (προπτυχιακές σπουδές)
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης (µεταπτυχιακές σπουδές).
 
Κληροδότημα Κυπριανίδου Ιάλεμου

-Με διαγωνισµό
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας
-Μόνιµοι κάτοικοι της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτεύουσης και απόφοιτοι σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Δήµων και κοινοτήτων της περιφέρειας τέως ∆ιοικήσεως Πρωτεύουσης
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.

Κληροδότημα Μαλανδρινού Μαρία

-Με επιλογή
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι της Γαλλίας για πτυχιούχους
α).  της ∆ραµατικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών
β).  του Εθνικού Ωδείου Αθηνών
-Βαθµός πτυχίου “Άριστα”
Τέσσερα (4) έτη.
 
Κληροδότημα Ξαγοράρη Γεωργίου

-Με διαγωνισµό
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους
του Παντείου Πανεπιστηµίου
-Καταγωγή από την Αθήνα
Μέχρι δύο (2) έτη.


Κληροδότημα Πανταζόπουλου Κίμωνα

-Με διαγωνισµό
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, της Θεολογικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστηµών (Τµήµα Φυσικής, Τµήµα Μαθηµατικών), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των Παιδαγωγικών Σχολών και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Καταγωγή από τη Ζαγορά Πηλίου και τη Σµύρνη
-Άποροι υποψήφιοι και κατά προτίµηση ορφανοί
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.

Κληροδότημα Πραγγαστή Επαμεινώνδα
 
-Με διαγωνισµό
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
 των ΑΕΙ της χώρας ή για µαθητές
-Καταγωγή από το Λεβίδι Αρκαδίας
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.
 
Κληροδότημα Σακελλαρίου Σπύρου

- Με επιλογή
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
 των ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή, κατά προτίµηση, από το Λιβάρτζι, τη Φωφίδα και  τα Καλάβρυτα Αχαΐας
-Οικονοµική αδυναµία
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους.
 
Κληροδότημα Τριανταφυλλίδη Παναγιώτη
 
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
ΑΕΙ της χώρας
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
σε πτυχιούχους ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή από την Πελοπόννησο
-Κατά προτεραιότητα, φοιτητές και πτυχιούχοι Γεωργικών
και Κτηνιατρικών Σχολών
-Επιλογή µε διαγωνισµό (προπτυχιακές σπουδές)
-Επιλογή χωρίς διαγωνισµό (µεταπτυχιακές σπουδές)
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους (προπτυχιακές σπουδές)
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης (µεταπτυχιακές σπουδές).

Κληροδότημα Τσαούση Αγαθάγγελου
 
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές των Θεολογικών, Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Θετικών Επιστηµών των ΑΕΙ
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
-Πρωτοετείς φοιτητές
-Οικονοµικά αδύναµοι υποψήφιοι
-Πόντιοι στην καταγωγή
-Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα»
-Απόφοιτοι του Λυκείου ∆ράµας
-Επιλογή χωρίς διαγωνισµό
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους.

Κληροδότημα Χρυσοχόου Πέτρου
 
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
των ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή από τους Νοµούς Καβάλας και Φλώρινας
-Επιλογή µε διαγωνισµό
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους.

4).  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Εθνικής Αντιστάσεως 41  142 34 Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ: +30 210 3726000  fax: +30 210 3221863
http://www.iky.gr


A). Υποτροφίες Δευτεροβάθμιας Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
-Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε μαθητές που πρώτευσαν στις προαγωγικές ή πτυχιακές εξετάσεις των Τεχνικών-Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.)
της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Πληρ: κα Κατσάρη Κωνσταντίνα +30 210 3726358 kkatsari@iky.gr

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
B). Υποτροφίες και Βραβεία Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.)
-Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές και σπουδαστές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις:
α. Εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β. Επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Πληρ: κα Αδαμοπούλου Παναγιώτα +30 210 3726352 padamopoulou@iky.gr


Γ). Υποτροφίες σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές Πρώτου Κύκλου στην Ελλάδα

Οι υποτροφίες χορηγούνται με επιλογή κατόπιν δημοσιοποίησης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μέγιστη διάρκεια υποτροφίας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 24 μήνες.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι λήψης υποτροφίας, οι οικονομικές παροχές κ.λ.π., καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ, με γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Πληροφορίες:
• για τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων:
κα Κόττη Μαριάνθη  +30 210 3726395  mkotti@iky.gr

κα Μπικάκη Σταματίνα  +30 210 3726346  sbikaki@iky.gr

κα Γιάννου Αικατερίνη  +30 210 3726394  katgiannou@iky.gr

e-mail: diagwnismoi@iky.gr

•για τις διαδικασίες παρακολούθησης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων:
κα Βασιλακοπούλου Παρασκευή +30 210 372635, pvasilakopoulou@iky.gr

κα Διαμαντοπούλου Κορίνα +30 210 3726353 kdiamantopoulou@iky.gr

κα Κορολή Ευαγγελία +30 210 3726357 ekoroli@iky.gr


Δ). Υποτροφίες σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων
και Τ.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές Πρώτου
και Δεύτερου Κύκλου στο εξωτερικό
Οι υποτροφίες χορηγούνται με επιλογή κατόπιν δημοσιοποίησης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται:
α).  έως 24 μήνες, για προγράμματα σπουδών επιπέδου M.A./M.Sc. ή Μ.Phil (ως αυτόνομος επιδιωκόμενος τίτλος) ή Master 2 ή άλλος ισότιμος τίτλος.
β).  έως 34 μήνες για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι λήψης υποτροφίας, οι οικονομικές παροχές κ.λ.π., καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ, με γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.
Πληροφορίες:
• για τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων:
κα Κόττη Μαριάνθη  +30 210 3726395  mkotti@iky.gr

κα Μπικάκη Σταματίνα +30 210 3726346  sbikaki@iky.gr

κα Γιάννου Αικατερίνη +30 210 3726394  katgiannou@iky.gr

e-mail: diagwnismoi@iky.gr
•για τις διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού/ οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων:
κα Μεταξά Χρυσάννα +30 210 3726330
κ.Kαραλιώτης Ξενοφών +30 210 3726329  xkaraliotis@iky.gr

κα Χριστοδούλου Άννα  +30 210 3726327  achris@iky.gr

κα Οικονομοπούλου Νάγια +30 210 3726328  necono@iky.gr

e-mail: exoterikou@iky.gr 


Ε). Υποτροφίες Κληροδοτημάτων
Στο πλαίσιο των κληροδοτημάτων τα οποία διαχειρίζεται το IKY, προκηρύσσονται και χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επιλογή των υποτρόφων προβλέπεται είτε με γραπτό διαγωνισμό είτε με επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων καθοριζόμενων από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και τη σχετική με τα κληροδοτήματα νομοθεσία.
Ειδικότερα:
α). Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» για προπτυχιακές σπουδές σε άπορους φοιτητές που διακρίνονται στις εξετάσεις εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με καταγωγή από την πόλη της Κομοτηνής και την περιφέρεια του Νομού Ροδόπης.
β). Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»  για προπτυχιακές σπουδές σε άπορους φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), κατά προτίμηση με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.
γ).  Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε επιστημονικούς τομείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενδεικτικά: Ανατομία, Φυσιολογία, Παθολογική Ανατομία,  Αστρονομία,  Ζωολογία,  Μαθηματικά κ.τ.λ.
δ). Υποτροφίες από το «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» για μετεκπαίδευση σε Πανεπιστήμια και Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν:
δ.1.). πτυχιούχους Ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
δ.2).  πτυχιούχους Πανεπιστημίων ανεξάρτητα αν έχουν διορισθεί ως εκπαιδευτικοί στο Δημόσιο ή αλλού
δ.3). πτυχιούχους των εν γένει Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ταυτόχρονα κατόχους πιστοποιητικού παιδαγωγικής επιμόρφωσης που τους επιτρέπει τον διορισμό τους ως εκπαιδευτικών λειτουργών.
ε) Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ» για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, αποκλειστικά στην ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».
στ). Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» για μετεκπαίδευση αριστούχων και άπορων Ελλήνων ιατρών στο εξωτερικό.
ζ). Υποτροφίες του κληροδοτήματος «εις μνήμην ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
ή για κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό σε αντικείμενα που εντάσσονται στην ψυχιατρική.
Πληροφορίες:
Για τα κληροδοτήματα α, β:
κα Κωνσταντίνα Κατσάρη  +30 210 3726358  kkatsari@iky.gr

κα Παναγιώτα Αδαμοπούλου +30 210 3726352 padamopoulou@iky.gr


Για τα κληροδοτήματα γ, δ, ε, στ, ζ:
κα Κόττη Μαριάνθη  +30 210 3726395  mkotti@iky.gr

κα Μπικάκη Σταματίνα  +30 210 3726346  sbikaki@iky.gr

κα Γιάννου Αικατερίνη  +30 210 3726394  katgiannou@iky.gr

e-mail: diagwnismoi@iky.gr

Για την παρακολούθηση υποτρόφων εξωτερικού:
κα Οικονομοπούλου Νάγια +30 210 3726328  necono@iky.gr

εσωτερικού: κα Κρέζου Γιώτα +30 210 3726304 gkrezou@iky.gr


Ζ). Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Φλωρεντίας
Χορηγούνται υποτροφίες, για τρία (3) έτη κατ’ ανώτατο όριο, σε Έλληνες αποφοίτους Ελληνικών και ισοτίμων ξένων πανεπιστημίων, οι οποίοι δεν έχουν διατελέσει στο παρελθόν μεταπτυχιακοί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ,  για να πραγματοποιήσουν έρευνα διδακτορικού επιπέδου στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo di Firenze), το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ, είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, την διαδικασία και τα στάδια επιλογής παρέχονται από τις ιστοσελίδες του Ινστιτούτου: http://www.eui.eu/Home.aspx

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspx

Πληρ: κα Χριστοδούλου Άννα +30 210 3726327 achris@iky.gr

κα Οικονομοπούλου Παναγιώτα +30 210 3726328 necono@iky.gr


Η).  Κολλέγιο της Βοστώνης
1.Πρόγραμμα ανταλλαγής Ελλήνων φοιτητών και ομογενών φοιτητών του Ελληνικού Κολλεγίου της Βοστώνης της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός».
2.Υποτροφίες σε ομογενείς, κατόχους τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και  σε Έλληνες πτυχιούχους Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας.
Πληρ:κα Χριστοδούλου Άννα  +30 210 3726327 achris@iky.gr

κα Μεταξά Χρυσάννα  +30 210 3726330
e-mail: exoterikou@iky.gr


Θ).  Πρόγραμμα προώθησης ανταλλαγών και επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (IKYDA)
Το Ι.Κ.Υ και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιεί από το έτος 2000 το πρόγραμμα ΙΚΥDA. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων. Το συνολικό χρονικό διάστημα χρηματοδότησης ορίζεται σε ένα ως δύο (1-2) έτη, δηλώνεται εξ’ αρχής και εγκρίνεται μαζί με την πρόταση.
Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατά τους θερινούς μήνες και η προθεσμία υποβολής λήγει συνήθως τον Σεπτέμβριο. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ-DAAD) κάθε χώρας από τον συντονιστή της ομάδας. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή, και χωρίς περιορισμό ως προς τον μέγιστο αριθμό μελών. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές).
Σύμφωνα με την σύμβαση IKY-DAAD, οι αιτήσεις, τόσο από Ελληνικής όσο και από Γερμανικής πλευράς, εξετάζονται από πιστοποιημένους αξιολογητές. Αρχικά, η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιείται στην έδρα του Εθνικού Φορέα και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο συνεδρίασης μικτής Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην Ελλάδα ή στη Γερμανία. Κατά τη διαδικασία της επιλογής, δίνεται έμφαση στην προώθηση νέων επιστημόνων, στη
συμπληρωματικότητα των ερευνητικών προγραμμάτων και στη δυνατότητα επιστημονικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.
Πληρ: κα Δελλή Μαρία +30 210 3726324  mdell@iky.gr

κα Μαμά Γεωργία  +30 210 3726325  gmama@iky.gr

κα Καρακατσάνη Άννα +30 210 3726331 akarakatsani@iky.gr

κα Τσιριπώβ Ευγενία +30 210 3726381  etsiripov@iky.gr

e-mail: foreigners@iky.gr

Ι). Μεταπτυχιακά Προγράμματα για αλλοδαπούς πολίτες (αλλογενείς - ομογενείς)
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από ένα έως τρία
 (1 – 3) έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση του υποτρόφου.
Μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακές, μεταδιδακτορικές σπουδές για αλλοδαπούς πολίτες από:
A. Κράτη της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (Μη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.
B. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία, ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Ωκεανία.
Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε χρόνο με επιλογή, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης του φακέλου των υποψηφίων και περιλαμβάνουν όλους τους τομείς των επιστημών.

Κ). Ειδικά Προγράμματα
Α. Υποτροφίες για παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.
B. Υποτροφίες σε διδάσκοντες και διδασκόμενους των Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών Ξένων Πανεπιστημίων για παρακολούθηση μηνιαίου θερινού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας και Τέχνης: Προγράμματα ΘΥΕΣΠΑ- Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών- και ΙΑΣΩΝ.
Πληρ: κα Μαμά Γεωργία +30 210 3726325  gmama@iky.gr

κα Καρακατσάνη Άννα +30 210 3726331  akarakatsani@iky.gr


5). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.gsrt.gr


∆ιεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων
Τµήµα Α’ ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Εποπτείας Φορέων

Μεσογείων 14-18  115 27 Αθήνα 
Τηλ: +30 210 7458236 - 7710001 fax: +30 210 7715074
e-mail: vmes@gsrt.gr


Εποπτευόμενοι φορείς:

1). Εθνικό Κέντρο  Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως
Τ.Θ. 60228, 15 31, Αγία Παρασκευή Αττικής
Πληρ: Γραφείο Εκπαίδευσης κα Γ. Φαρμάκη
Τηλ: +30 210 650 3055  fax: +30 210 651 0384 
http://edu.demokritos.gr   e-mail: info@edu.demokritos.gr


Οι υποτροφίες αφορούν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Ινστιτούτα του Κέντρου.
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, του εσωτερικού ή ισοτίµων του εξωτερικού, αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ.
-Φοιτητές Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικών Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο  πραγματοποιείται η επιλογή και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα.                                              
 –Tέσσερα (4)  έτη ανανεούμενα κατ’ έτος.
 
2). Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

46,7 χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου, Τ.Θ. 712
190 13 Ανάβυσσος Αττικής
Τηλ: +30 22910 76331   fax: +30 22910 76323   http://www.hcmr.gr 

Πληρ: κα Χαρά Λάλου e-mail: xlalou@hcmr.gr


-Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους ΑΕΙ
 (Σχολές Θετικής Κατεύθυνσης) σε θέµατα ανάπτυξης της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας
-Μεταπτυχιακές σπουδές µε σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Επίδοση του υποτρόφου (για ανανέωση της υποτροφίας)
-∆ώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι τρεις (3) φορές (σαράντα οκτώ –48- µήνες)
-Η υποτροφία µπορεί να παραταθεί για άλλους δώδεκα (12) µήνες το ανώτερο (στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών µε σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής).
 
3.)  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE)

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 48  116 35 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7273513    fax: +30 210 7246618  http://www.eie.gr   e-mail: chtoka@eie.gr 

Πληρ: Γραμματεία ΕΙΕ κα Χρ. Τόκα

-Μεταπτυχιακές σπουδές για υποψήφιους διδάκτορες που διεξάγουν το ερευνητικό τους έργο στο Κέντρο
-Το ερευνητικό αντικείµενο του υποψηφίου πρέπει να εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο ενός από τα έξι (6) Ερευνητικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας, Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας, Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας, Βυζαντινών Ερευνών, Νεοελληνικών Ερευνών)
-Ο υποψήφιος πρέπει να έχει γίνει δεκτός σε Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος από αναγνωρισµένο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
-Να επιλεγεί από το αντίστοιχο Ινστιτούτο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών µετά από συµµετοχή σε σχετική προκήρυξη, ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του φορέα
Τέσσερα (4) έτη.

4).  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας                             
(Foundation for Research and Technology-Hellas)          

Νικολάου Πλαστήρα 100  Βασιλικά Βουτών
700 13 Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 1385 –  711 10 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 391 500 – 2  fax: +30 2810 391 555 
e-mail: central@admin.forth.gr


Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας απαρτίζεται από επτά (7) Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΙ) εγκατεστημένα στις πόλεις Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται τα επτά (7) αυτά Ινστιτούτα είναι: - Πληροφορική - Ηλεκτρονική Δομή και Λέιζερ - Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία-Υπολογιστικά Μαθηματικά (Ηράκλειο) - Μεσογειακές Σπουδές (Ρέθυμνο), Χημική Μηχανική και Βιοχημική Μηχανική (Πάτρα) και Βιοϊατρικές Έρευνες (Ιωάννινα).
-Προπτυχιακές σπουδές: Υποτροφίες επιµόρφωσης σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε διδακτορικό τίτλο ή μεταπτυχιακό τίτλο σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις ειδικεύσεις των Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
- Μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραµµα Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυµνο.
 
α). Οι υποψήφιοι πρέπει να φοιτούν σε Ακαδηµαϊκό Τµήµα οικείου (ενός εκ των επτά) Ερευνητικών Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας) Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ µε αντικείµενο συναφές προς εκείνο του Ινστιτούτου
-Να υπάρχει σχετική σύµφωνη γνώμη του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και συμφωνία µε τον ∆ιευθυντή του αντίστοιχου Ινστιτούτου για την συνεργασία του προπτυχιακού φοιτητή με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
β). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αντικείμενο συναφές προς τις ερευνητικές δραστηριότητες ενός εκ των επτά  ερευνητικών Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ή στα κοινά Μεταπτυχιακά προγράμματα που διοργανώνει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
-Να υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη του Τµήµατος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε τον ∆ιευθυντή του αντίστοιχου Ινστιτούτου για την συνεργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
 Έως πέντε (5) έτη.                                           
-Υποτροφίες Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης (μέχρι τέσσερα –4- έτη)
-Υποτροφίες σε συνεργαζόμενους Ερευνητές (μέχρι τέσσερα –4- έτη) σε σχετικά με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

5).  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
(Institut Pasteur Hellénique)

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 127  115 21 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6478800  fax: +30 210 6425038
 http://www.pasteur.gr    e-mail: library@pasteur.gr


Μεταπτυχιακές σπουδές για πτυχιούχους ΑΕΙ στον τοµέα της Βιοϊατρικής µε σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
- Πτυχιούχοι ΑΕΙ.
 
6).  «Aλέξανδρος Φλέμιγκ»
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών

Αλ. Φλέμιγκ 34, Βάρη 166 72  Τ.Θ. 74145 Βάρκιζα 16602
Τηλ: +30 210 9656310-11   fax: +30 210 9653934
http://www.fleming.gr

e-mail: fleming_info@fleming.gr   m.chatzianagnostou@fleming.gr

secretariat@fleming.gr


-Μεταπτυχιακές σπουδές για πτυχιούχους των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας για σπουδές στον τοµέα Βιοϊατρικών Επιστηµών
-Δύο  (2) υποτροφίες.

7).  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

6ο  χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361,
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 498100   fax: +30 2310 498180
http://www.certh.gr/scholarships.el.aspx   

e-mail: certh@certh.gr


Προπτυχιακές σπουδές  φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ
 Μεταπτυχιακές σπουδές πτυχιούχων ΑΕΙ
-Βεβαίωση του αντίστοιχου Τµήµατος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ ότι έχει την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή
-Βεβαίωση του αντίστοιχου Τµήµατος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ ότι έχει την ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή
Μέχρι πέντε (5) έτη.
-Υποτροφίες επιμόρφωσης και εξειδίκευσης (μέχρι τέσσερα –4- έτη)
-Υποτροφίες σε συνεργαζόμενους ερευνητές (μέχρι τέσσερα –4- έτη).

8) «AΘHNA» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Eπικοινωνιών και της Γνώσης

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου 151 25 Μαρούσι
Πληρ: κ. Γ. Βολτή Τηλ: +30 210 6875300  fax: +30 210 6854270        
e-mail: info@athena-innovation.gr            


-Υποτροφίες επιµόρφωσης και εξειδίκευσης στον ευρύτερο τοµέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1514/85)
-Προπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ (Τύπου Γ)               
 -Υπότροφοι Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης (Τύπου Β)  
 -Μεταδιδακτορικοί υπότροφοι (Τύπου Α)                    

Η χορήγηση υποτροφιών απευθύνεται σε δύο κατηγορίες υποτρόφων:                                                 
  1.  σε υποτρόφους που η επιμόρφωσή τους σκοπεύει στην επιμόρφωση και εξειδίκευσή τους σε ερευνητικά θέματα και σε πεδία επιστημονικής δραστηριότητας ενός Ινστιτούτου                                                      
2.  σε υποτρόφους που εισάγονται στην ερευνητική διαδικασία εκπονώντας εργασίες που τους αναθέτει το οικείο Ινστιτούτο.
Στόχος είναι η δημιουργία επιστημόνων και τεχνικών στους τομείς της επιστημονικής δραστηριότητας του Κέντρου.       
Έως τέσσερα (4) έτη.                                                                          
Τρόπος επιλογής: Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚ «Αθηνά».

9) ΚΕΤΕΑΘ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου  38500 Βόλος
Τηλ: +30 24210 96740  fax: +30 24210  96750                   
 Ιστοσελίδα: www.cereteth.gr  e-mail: admin@cereteth.gr 


Προπτυχιακές σπουδές  φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ
Μεταπτυχιακές σπουδές φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ
Διδακτορικοί φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ                                                                 
-Βεβαίωση του αντίστοιχου Τμήματος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ ότι έχει την ιδιότητα του προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού φοιτητή κατά περίπτωση.                                  
Μέχρι πέντε (5) έτη.               
-Υποτροφίες σε συνεργαζόμενους ερευνητές (μέχρι πέντε –5- έτη).


Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

Κοινωφελές Ίδρυμα  Κληροδότημα της Αγάπης
(του πρώην Μητροπολίτου Σισανίου
και Σιατίστης Πολυκάρπου)
Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης

503 00 Σιάτιστα Κοζάνης
Τηλ: +30 24650 21204   +30 24650 21332 
fax: +30 24650 21204
 
-Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές της Θεολογικής, Ιατρικής, Φιλοσοφικής, Νοµικής Σχολής και Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
των Πανεπιστηµίων της Ελλάδας
-Καταγωγή από την περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης και από την περιοχή Πειραιώς και Κερατσινίου
-Ορφανοί και άποροι φοιτητές, κατά προτίµηση.
 
Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αμυμώνης 7Β
 211 00 Ναύπλιο Αργολίδας
Τηλ: +30 27520 27491  fax: +30 27520 25685
e-mail: mail@dipe.arg.sch.gr Πληρ: κα Π. Γιαννόπουλου


-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ.
-Φοιτητές με γονείς που διαµένουν στην περιοχή του τέως ∆ήµου Μιδέας, του Νομού Αργολίδας.  Εν ελλείψει, φοιτητές άλλων Δήµων ή Κοινοτήτων των Νομών Αργολίδας ή Κορινθίας και όπως ορίζεται από την προκήρυξη του Ιδρύµατος
-Άποροι φοιτητές.
 

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία»

Άγιοι Πάντες Αποκορώνου Ν. Χανίων 730 08 Χανιά Κρήτης
Τηλ: +30 28250 71494  fax: +30 28250 71500
e-mail: agiasofia50@hotmail.com  Πληρ: κ. Νικ. Παπαδάκης-Τηλ: 28120 56008


- Υποτροφίες για την προώθηση μελετών, ερευνών και σπουδών σχετικών 
µε την Λαογραφία-Ιστορία.
- Ελλάδα και εξωτερικό.

«Η Αδελφότης Κασίων» - Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Σταδίου 51 (4ος όροφος), 105 59 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3242952  fax: +30 210 3240954
 
-Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή από τη Σύρο ή την Κάσο
-Πρωτεύσαντες φοιτητές
-Τέκνα εν ενεργεία ή συνταξιούχων ναυτικών
-Κανονική διάρκεια σπουδών.
 
Αδαμοπούλειο Ίδρυμα Υποτροφιών

350 16  Υπάτη Φθιώτιδας
Τηλ: +30 22310 98261  +30 22310 98478
 fax: +30 22310 38122
 
α). Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για φοιτητές:
-Μουσικολογικών Τµηµάτων
-Τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς
β).  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
 
Κοινωφελές  Ίδρυμα «Βασιλείου Αθανασίου -Προθιερέως»                                   

Αιγές Αιγείρας  250 10 Αιγείρα Αχαΐας
Tηλ: +30 26960 32448  κιν: +30 6977481404
Πληρ: κ. Γεωργόπουλος                                                                                       

-Ετησίες υποτροφίες για σπουδές σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
-Μία (1) ή περισσότερες -ορίζεται από το Ίδρυμα-.                                                                                                                              -Οικονομικά αδύναμοι φοιτητές
-Καταγωγή (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) από  το χωριό Βλωβοκάς, νυν Αιγές, του Δήμου Αιγείρας της επαρχίας Αιγιαλείας.                         
-Ελλάδα.


Ίδρυμα Γεωργίου και Μαρίας Αθανασιάδη-Νόβα                                                          

Ιλάρχου Τζαβέλα 44  303 00 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας
Τηλ: +30 26340 24940  +30 26340 27388 
 fax: +30 26340 27478  e-mail: mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr  Πληρ: κ. Ι. Χαλάτσης                                                                                                            


-Χρηματικό βοήθημα (αναλόγως των ετησίων εσόδων του Ιδρύματος) για ανώτερες σπουδές                                                                                                                             α).  Απόφοιτοι-ες του Λυκείου Ναυπάκτου, εξαιρετικής επίδοσης και ήθους                 
β).  Βραβεία σε μαθητές-τριες των Γυμνασίων και Λυκείων της Ναυπάκτου,
 κατά προτίμηση, σε καταγόμενους από την Αράχωβα Ναυπακτίας
-Μαθητές από οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Ίδρυμα «Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα» Καλαμάτας

Αλαγονίας 3  241 00 Καλαμάτα Μεσσηνίας
Τηλ: +30 27210 85900   fax: +30 27210 63396  
e-mail: alexandrakion@gmail.com Πληρ: κ. Αν. Ροβολής 


- Δύο (2) υποτροφίες  σε µαθητές Λυκείου
-απόφοιτοι του Γυμνασίου Κάμπου Αβίας Μεσσηνίας 
-Βαθμός τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»                                                                 
Τρία (3) έτη για αποπεράτωση σπουδών στο Λύκειο.
(μελλοντικώς θα χορηγούνται και υποτροφίες σε φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ).

Ιερό  Ίδρυμα Ανατολικορωμυλιωτών
“Η Αγία Τριάδα “                                             

Ιερό  Ίδρυμα Ανατολικορωμυλιωτών Η Αγία Τριάδα
Φράγκων 22  546 25 Θεσσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: +30 2310 556787   Πληρ: κα Θ. Μηνούδη                                                                                                       

-Υποτροφίες  ή οικονομική ενίσχυση σε άπορους σπουδαστές με φιλομάθεια, ήθος και έφεση στις μελέτες για εκπόνηση μελετών και ερευνών ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου σχετικά με την Ανατολική Ρωμυλία και τον Ελληνισμό γενικότερα.

Ίδρυμα «Ασπασίας Δήμητσα»

Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας 520 54 Κλεισούρα Καστοριάς
κα Αθαν. Ευαγγέλου Τηλ: +30 24673 52100
Τηλ. Ιδρύματος: +30 24673 51170 
 Πληρ: κ. Κων. Κυζάκης  e-mail: kyzas1@hotmail.gr

Διεύθυνση Ιδρύματος: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο
 521 00 Καστοριά

-Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ΑΕΙ
-Αριστούχοι και άποροι απόφοιτοι του ∆ηµοτικού Σχολείου Κλεισούρας
Μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Ίδρυμα Υποτροφιών Αλαμανή Γεωργίου

Ν. Χαρίτου 5  431 00 Καρδίτσα
Τηλ. & Fax: +30 24410 27711
http://www.alamanis.gr/idryma 

e-mail: idryma@alamanis.gr Πληρ: κ. Χρ. Ψημμένος


-Υποτροφίες ( έως δεκαπέντε –15-) για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό 
-Φοιτητές  ΑΕΙ και ΤΕΙ 
-Απόφοιτοι σπουδαστές Τεχνικών Σχολών (ΕΠΑΛ)
όλης της Ελλάδας
-Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα». Εν ελλείψει αριστούχων, σπουδαστές µε βαθµό «Λίαν Καλώς»
-Καταγωγή, κατά προτίμηση, από τον Νοµό Καρδίτσας
-∆ιάκριση για το ήθος και την έφεσή τους για µάθηση
-Κανονική διάρκεια σπουδών.

Ίδρυμα υποτροφιών «Αναστασίου Αντωνάτου»                                                               

Δήμος Αιγιαλείας, Ανδρέου Λόντου 34  251 00 Αίγιο Αχαΐας
Τηλ. & Fax: +30 26910 21648   Πληρ: κ. Σπ. Παπαδόπουλος
Τηλ: +30 26913 60602-3   fax: +30 26910 62614  
e-mail: dimarx2@otenet.gr                                                                                    


-Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ.                                                  
-Άποροι φοιτητές από τον Δήμο Αιγίου

Ίδρυμα  Αρναούτη Μιχαήλ

Πανεπιστημίου 11  105 64 Αθήνα Τηλ: +30 210 3242611
http://www.arnaoutisfoundation.com    

e-mail: Michael@Arnaoutis.u-net.com  

Πληρ: κ. Κυρ. Κουκουλομάτης
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βορείου Αµερικής) στους τοµείς της Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής ή συναφούς αντικειµένου
-Πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ στους αντίστοιχους τοµείς
-Βαθµός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»  (ελλείψει μη αριστούχων)
-Πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας όπου επιθυμούν να σπουδάσουν
-Ηλικία έως 35 ετών
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
∆ύο (2) έτη.
 
Αρτέμειο  Ίδρυμα Σύρου

Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Βαφειαδάκη 2  Ερμούπολη
 841 00 Σύρος
Τηλ: +30 22810 82582 (εσωτ. 101)  fax: +30 22810 80973 
e-mail: iera.mitropoli.syrou@gmail.com 


-Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα για φοιτητές ΑΕΙ
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
-Κριτήρια οικογενειακής κατάστασης και οικονοµικής αδυναµίας αποφοίτων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 -καταγωγή από την Σύρο
-Επίδοση και ήθος των υποψηφίων.

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Αττική Παράδοση»

Ηπίτου 17Β  105 57 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6009800/εσωτ: 1123  fax: +30 210 6009819
e-mail: info@atf.edu.gr  Πληρ: κα Μ. Ανδρεάδη


-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ηνωµένες
Πολιτείες)
-Μία ως δύο (1-2) υποτροφίες για συγκεκριμμένο επιστημονικό πεδίο κάθε φορά βάσει της προκήρυξης
-Έλληνες πολίτες
-Ηλικία έως 30 ετών
Ενα (1) έτος.

Αφεντάκειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Νεοφύτου 30  341 00 Χαλκίδα Εύβοιας
Τηλ. & Fax +30 22210 82463  Πληρ: κ. Σταματελάκος
 
-Υποτροφίες σε φοιτητές των ΑΕΙ για προπτυχιακές σπουδές
-Καταγωγή από την Περιφέρεια Χαλκίδας ή τον Νοµό Ευβοίας
-Αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου µε διαγωγή κοσµιωτάτη
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
 
Ίδρυμα Αχιλλοπούλου Σοφοκλέους

Πανεπιστημίου 46  106 78 Αθήνα
Τηλ. & Fax: +30 210 3838577  Πληρ: κα Μαρ. Μούστου
 
-Υποτροφίες σε φοιτητές όλων των κλάδων σπουδών
για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ανάλογα με την εκάστοτε προκήρυξη• δηµοσιεύεται την άνοιξη
-Καταγωγή των ενδιαφεροµένων ή των γονέων ή των παππούδων τους
 από τα χωριά του Πηλίου.
-Με επιλογή της Διοικούσας Επιτροπής
-Βαθμός απολυτηρίου (για προπτυχιακές σπουδές)
και πτυχίου (για μεταπτυχιακές σπουδές) τουλάχιστον
«Λίαν Καλώς»
-Οικονομική αδυναμία υποψηφίων
Διάρκεια:
-για προπτυχιακές σπουδές, όση η κανονική διάρκεια των σπουδών
-για μεταπτυχιακές σπουδές, μέχρι δύο (2) έτη.

Βακράτσειο  Ίδρυμα Σκοπέλου Μαγνησίας                                                                       

Βακράτσειο Ίδρυμα 370 03 Σκόπελος Μαγνησίας
Τηλ: +30 2424350133   fax: +30 24240 23230
http://www.skopelos.gr/gr/donators/vakratseio.htm  

e-mail: ds-mayor@otenet.gr  Πληρ: κ. Γ. Μιχελής                                                                                                             


-Υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό σε αριστεύοντες
 (όχι πρωτεύοντες) απόφοιτους των Λυκείων Σκοπέλου
 και Γλώσσας Μαγνησίας, αδιακρίτως καταγωγής,
 που εισάγονται σε ΑΕΙ με την πρώτη φορά
 -Σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.                                                                           
 -Τομείς σπουδών: όλοι.

Ίδρυμα  «Πολιτιστικό Κέντρο Βαλτεσινίκου»

Καποδιστρίου 2  106 82 Αθήνα Τηλ. & Fax: +30 210 3813161
Πληρ: κ. Ι. Ζερίτης- Πρόεδρος
 
-Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
-Ο ένας τουλάχιστον γονέας του υποψήφιου να έχει γεννηθεί στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας.
 
Ίδρυμα «Αδελφώv Παναγιώτη, Γεωργίου
και Κωνσταντίνου Βαρβέρη»

Δήμος Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
500 01  Νεάπολη Κοζάνης
Τηλ: +30 24683 50217  fax: +30 24680 22404  
e-mail: s_tsamis@0802.syzefxis.gov.gr

Πληρ: κα B. Μουτσούλη
 
-Δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές
-Καταγωγή και µόνιµη διαµονή στη Σιάτιστα (ένας –1- υπότροφος) και Νεάπολη Κοζάνης (ένας –1- υπότροφος)
-Ενδεχομένως, και τρίτη (3)  υποτροφία αναλόγως των εσόδων του Ιδρύματος 
(την πρώτη 4ετία σε δύο –2- φοιτητές από τη Νεάπολη Κοζάνης και  σε έναν –1-φοιτητή από τη Σιάτιστα και εναλλάξ).
Διάρκεια: τέσσερα (4) έτη.

Βαρβάκειο Ίδρυμα

Ιπποκράτους 2 και Ακαδημίας (4ος όροφος)  106 79 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3632233   fax: +30 210 3618509  
e-mail: varva@otenet.gr   Πληρ: κ. Α. Βασιλείου


-Τρεις (3) υποτροφίες σε φοιτητές των Ακαδηµιών
του Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
-Προπτυχιακές σπουδές
-Πρωτοετείς φοιτητές
-Καταγωγή, κατά προτίµηση, από τα Ψαρά, άλλως, από άλλες περιοχές της χώρας
Μέχρι το τέλος των σπουδών τους.
 -Υποτροφίες για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με καταγωγή ως άνω.
Βαρδινογιάννειον  Ίδρυμα

Ηρώδου Αττικού 12Α (4ος όροφος), 151 24 Μαρούσι
Τηλ: +30 210 8093828   +30 210 8093658
e-mail: dzografakis@avin.gr

Πληρ: κ. Δ. Ζωγραφάκης 

α).  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στους τοµείς: Γεωπονία, Ιατρική, Αρχαιολογία, Φιλολογία
β).  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στους τομείς: Ιατρική (Βιολογία Καρκίνου), Ιατρική (Οπτική - Όραση), Ναυτιλιακές Σπουδές, Πολιτικών Μηχανικών
(Σχεδιασµός και Κατασκευή Υπογείων Έργων)
γ).  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους τοµείς: Φιλοσοφία, Αρχιτεκτονική (Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός)
-Ελληνική ιθαγένεια
-Ηλικία 30 - 35 ετών (υποτροφία Ιατρικής)
-Οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί στην Κρήτη ή να έχουν γεννηθεί από γονείς, εκ των οποίων ο ένας να είναι κρητικής καταγωγής, ή ένας παππούς ή γιαγιά να έχει γεννηθεί στην Κρήτη
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Ένα (1) έτος.

Ίδρυμα Υποτροφιών Σπύρου Βασίλα

630 71 Ορμύλια Χαλκιδικής
Τηλ: +30 23713 51000   +30 23713 51004   +30 23713 51040   fax: +30 23710 21041
e-mail: info@ormylia.gr  Πληρ: κ. Α. Σαραφίδης  


Προπτυχιακές σπουδές και μεταπτυχιακές σπουδές
1. Προπτυχιακές σπουδές:
α).  Πρωτοετείς φοιτητές:                               
-απόφοιτοι του Λυκείου Ορµυλίας                                            
-Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα: 18,1»                             
-Να έχουν γεννηθεί, κατά προτίµηση, στην Ορµύλια από γονείς Ορµυλιώτες
β).  Παλαιότεροι  φοιτητές:               
-Αναλυτική βαθµολογία προηγουμένου έτους με βαθμό,
Τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς».                                             
2. Μεταπτυχιακές σπουδές: στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-απόφοιτοι του Λυκείου Ορµυλίας
-Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα: 18,1»
-Να έχουν γεννηθεί, κατά προτίµηση, στην Ορµύλια από γονείς Ορµυλιώτες
-Πτυχίο Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ µε βαθµό, τουλάχιστον,
 «Λίαν Καλώς»
-Βεβαίωση της Σχολής ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού
για το είδος, το αντικείµενο και την επίδοσή του στην µεταπτυχιακή έρευνα - εργασία-σπουδές.

Ίδρυμα Κατερίνα Βασιλειάδου
Αίγιο  Τ.Θ. 83  251 00 Αίγιο Αχαΐας 
Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Τηλ: +30 26910 61251-2  fax: +30 26910 21634
Πληρ: κ. Βασ. Παπαθανασίου Τηλ: +30 26910 25433       

-Εφάπαξ οικονομικό βοήθημα (έως € 3.000) –ως δέκα -10- υποτροφίες
-Προπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ
-Απόφοιτοι Λυκείου
-Δημότες της πόλης του Αιγίου και των κοινοτήτων
 Αιγιαλείας που ενσωματώθηκαν με το σχέδιο Καποδίστρια
-Βάσει υψηλών μορίων εισαγωγικών εξετάσεων, βαθμού απολυτηρίου Λυκείου και οικογενειακής οικονομικής κατάστασης.
                                                                                           


Βεΐκειο Ίδρυμα Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης
 
Μακεδονομάχου Πύρζα 5 και Γεωργίου Αβέρωφ 12
  570 19 Νέοι Επιβάτες Θεσσαλονίκης
Τηλ: +30  23920  20100  fax: +30 23920 23868
Πληρ: κ. Στ. Ζαχαριάδης -Γενικός Γραμματέας-
Τηλ: +30 23920 23444

-Υποτροφίες για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές
-καταγωγή από το χωριό Επιβάτες Ανατολικής Θράκης
-οικονομική αδυναμία
-κανονική διάρκεια σπουδών.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα 731 33 Χανιά Κρήτης
Τηλ: +30 28210 56008  +30 28210 51555 
fax: +30 28210 56009
http://www.venizelos-foundation.gr 

 e-mail: venizelos@cha.forthnet.gr


-Υποτροφίες για την εκπόνηση µελετών σε Ελληνικά Πανεπιστήµια σχετικά µε τη ζωή, το έργο και την εποχή
του Ελευθερίου Βενιζέλου.
 
Κοινωφελές Ίδρυμα «Χρυσοστόμου Βογιατζή»

Ιερά Μητρόπολις Πολυανής και Κιλκισίου, Ελ. Βενιζέλου 2 611 00 Κιλκίς 
Τηλ: +30 23410 22248   e-mail: idrumabogiatzis@gmail.com  

Πληρ: κ. Δ. Κουσκούκης

-Προπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
-Οικονοµική αδυναµία
-Απόφοιτοι του 2ου Λυκείου Κιλκίς
-Καταγωγή, κατά προτίµηση, μεταξύ ίσων, από την Ανατολική Ρωµυλία
-Υψηλή επίδοση, ήθος και επιµέλεια των υποψηφίων
-Κανονική διάρκεια σπουδών.

Ίδρυμα Ιακώβου Γ. Βούτου

Φλόκα Γαϊτάνι Ζακύνθου 291 00 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 26950 27176   fax: +30 26950 27175
Πληρ: κ. Ιάκωβος Βούτος –Πρόεδρος

-Υποτροφίες σε φοιτητές ΑΕΙ
-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
-Απόφοιτοι του Λυκείου Κατασταρίου ή ενός από τα Λύκεια του Νοµού Ζακύνθου (µόνο για την Ιατρική Σχολή)
-Βαθµός επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ
-Οικονοµική αδυναµία
-Τέκνα πολύτεκνης οικογένειας
Μέχρι το πέρας των σπουδών, και ένα (1) επιπλέον έτος για τη λήψη του πτυχίου, εφόσον επιτυγχάνουν κάθε έτος στα µαθήµατα που αντιστοιχούν σε αυτό.
 
Ίδρυμα «Βουδούρη Λίλιαν»

Νίκης 16  105 57 Αθήνα 
Τηλ: +30 210 3224127   fax : +30 210 3224132
http://www.lilianvoudouri.gr  

e-mail:  lilianvoudouri@otenet.gr  Πληρ: κ. Π. Νικολάκης


-Mεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 
-διδακτορικό δίπλωμα στους τοµείς:
Ανθρωπιστικές Σπουδές, Σπουδές Κοινωνικών Φαινοµένων,
Μαθηµατικά & Φυσικές Επιστήµες, Βιολογικές Επιστήµες,
Τεχνολογικές Επιστήµες
-Ελληνική καταγωγή
-Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από 01.01.1977 και µετά
-Πτυχίο Eλληνικού ΑΕΙ µε βαθµό, τουλάχιστον, οκτώ και μισό (8,5)
-Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου επιθυµούν να φοιτήσουν
-Υποχρεωτική παρουσία των υποψηφίων σε συνέντευξη εφόσον κληθούν
Τρία (3) έτη.

Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλόπουλου

Ρήγα Φεραίου 2  360 00 Καρπενήσι
Τηλ: +30 22370 24766  fax: +3022370 24766  
e-mail: idryma.gazi@gmail.com 

Πληρ: κ. Ι. Καραχοντζίτης - Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γραφεία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα: Σόλωνος 77  106 79 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3614331   +30 210 360414 
 fax: +30 210 3614338

-Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
-Με διαγωνισμό και τελική επιλογή από το Δ.Σ. του Ιδρύματος
-Καταγωγή ή κατοικία από πενταετίας (5 έτη), τουλάχιστον, στην Ευρυτανία
-Επίδοση, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» για την χορήγηση και διατήρηση της υποτροφίας
-Φοιτητές οικονοµικά αδύναµοι.
Ένα (1) έτος.

Κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου Κ. Γαλλή

Δημοκρατίας 47  350 10 Δομοκός Φθιώτιδας
Τηλ: +30 22320 22112  Τηλ. & Fax: +30 22320 22242

-Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Αριστούχοι
-Οικονοµική αδυναµία
-Καταγωγή από τον ∆ήµο ∆οµοκού (πέντε –5- υπότροφοι)
 ή από τις κοινότητες της Επαρχίας ∆οµοκού (επτά –7- υπότροφοι).
 
Ίδρυμα Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου

Δήμος Boΐου, Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα
Τηλ: +30 24653 50100  fax: +30 24650 23270  Πληρ: κ. Δημ. Λιούπας
Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου Κοζάνης
Τηλ: +30 24683 50123  Πληρ: κα Αναστ. Λιούπα
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ (δύο –2- υποτροφίες)
-Απόφοιτοι Λυκείου του ∆ήµου Τσοτυλίου
-Καταγωγή και µόνιµη διαµονή στον ∆ήµο Τσοτυλίου
- Ήθος του υποψηφίου.
 
Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών

Όθωνος - Αμαλίας 93, 231 00 Σπάρτη Λακωνίας  
Τηλ: +30 27310 26595
Πληρ: κα Δωρ. Γερουλάκου - Πρόεδρος του Δ.Σ.

-Τρεις (3) υποτροφίες σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
-Μόνιµη κατοικία στον Νοµό Λακωνίας
-Ο υποψήφιος πρέπει να έχει φοιτήσει σε όλες τις τάξεις του Λυκείου
σε Λύκειο του Νοµού Λακωνίας
-Βαθµός εισαγωγής στη Σχολή
-Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή
Μέχρι το τέλος των σπουδών.

Κοινωφελές Ίδρυμα Σοφοκλή Γεωργίου
( σε μνήμη Ελένης και Αθανασίου Γεωργίου)

Εθνικής Αντιστάσεως 28, 201 00 Κόρινθος
Τηλ. &  Fax: +30 27410 83421   +30 27410 23600
Πληρ: κ.Ηλ. Δήμας
 
Α.  Δίδακτρα για μουσικές σπουδές σε Ωδεία της Κορίνθου και της Αθήνας
-Ιδιαίτερα, για μέλη της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Κορίνθου.
-Σπουδές δύο έως τρία (2-3) έτη.
Β.  Οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές-σπουδαστές με οικονομική αδυναμία. 

Ίδρυμα Υποτροφιών Παναγιώτη και Μελπομένης Γεωργιλή

Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών & Οινουσσών
Κωνσταντίνου Αμάντου 24, 821 00 Χίος
Τηλ: +30 22710 44045  +30 22710 43045 
fax: +30 22710 44046
Πληρ: πατήρ κ. Μιχαήλ Στεφανιώρος
http://www.imchiou.gr  e-mail: mhtr34@otenet.gr  mhtr97@otenet.gr 


-Υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές του Λυκείου Καρδαμύλων  καταγόμενους  από τα Καρδάμυλα Χίου
-Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιονδήποτε κλάδο. 
-Ελλάδα και εξωτερικό.
Κέντρο Βοήθειας Νέων και Νεανίδων «Αλεξάνδρου και Άvvnς Γιαννακάκη»

Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου
734 00 Κίσαμος Χανίων Κρήτης
Τηλ: +30 28220 22018    +30 28220 22128    
fax: +30 28220 83037  
http://www.imks.gr  Πληρ: κ. Αντ. Βακάκης


Α. Οικονομικό βοήθημα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (9μηνο)
Β. Υποτροφίες  για  όλους τους κλάδους σπουδών σε                                                                         
 σπουδαστές και φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ (9μηνο)
-Καταγωγή από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Βάθης, Κεφαλίου και Περιβολίων
του Δήμου Κισάμου του Νομού Χανίων                                                           
-Ορφανοί και άποροι φοιτητές
Προϋπόθεση συνέχισης του Βοηθήματος ή της υποτροφίας
η προσκόμιση Βεβαίωσης του οικείου Σχολείου ή Σχολής φοίτησης ανά 6μηνο για επιτυχία στις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα
-Ελλάδα
-Εξωτερικό (μόνον με προσκόμιση Βεβαίωσης ότι δεν λειτουργεί στην Ελλάδα αντίστοιχη Σχολή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σχετική με τις σπουδές
του υποψηφίου υποτρόφου).
-Κανονική διάρκεια σπουδών.

Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή»

Σούτσου 26  454 44  Ιωάννινα
Τηλ: +30 26510 36517   fax: +30 26510 36517  
e-mail: igani@otenet.gr

Πληρ: κ. Ναπ. Μάργαρης - Πρόεδρος του Ιδρύματος

-Υποτροφίες σε φοιτητές του Τµήµατος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (Ανθρωπιστικές Σπουδές), του Τµήµατος της Ιατρικής, και των Θετικών Επιστηµών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Μεταπτυχιακές σπουδές
-Αριστούχοι πτυχιούχοι του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Αποδοχή τους για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού
-Καταγωγή από τον Νοµό Ιωαννίνων
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης, έως δύο (2) έτη συνολικά.

Κοινωφελές Ίδρυμα «Γεωργίου και Πολυξένης Γκράτσου»                                        

Βαθύ Ιθάκης 283 00 Ιθάκη Κεφαλληνίας
Τηλ. &  Fax: +30 26740 32248  Πληρ: Γραμματεία                                                                                       

-Υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές, αποφοίτους Λυκείων της Ιθάκης και σε προπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού
-Καταγωγή και μόνιμη κατοικία στην Ιθάκη. Ελλείψει αυτών,
υποψήφιοι με καταγωγή από την Ιθάκη, από οποιοδήποτε Λύκειο της Ελλάδας
-Κανονική διάρκεια σπουδών.

Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Πάνου Αραβαντινού 6  106 74 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7252895-6    fax: +30 210 7235467 
http://www.goulandris.gr  e-mail: info@goulandris.gr

Πληρ: κα Αλ.. Παπακωστοπούλου

Μεταπτυχιακές σπουδές σε όλες τις χώρες του εξωτερικού,  για κλάδους με άµεση ή έµµεση σχέση µε την Τέχνη, Ελληνική και παγκόσµια, σε όλες ανεξαιρέτως τις εκφάνσεις της
-Ελληνική εθνικότητα και ιθαγένεια
-Ηλικία έως και 30 ετών
-Πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιµων του εξωτερικού, σε τοµείς που
καλύπτουν τις αντίστοιχες απαραίτητες γνώσεις για την χορήγηση των υποτροφιών.
-Τρεις (3) υποτροφίες ετησίως, προκήρυξη περί τα µέσα ∆εκεµβρίου
-Γενική ικανοποιητική βαθµολογία (σύνθεση βαθμολογίας πτυχίου, καλλιτεχνικού φακέλου, έργων και προσωπικότητας υποψηφίων).
-Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου θα φοιτήσουν
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα µιας µόνο ανανέωσης.
 
Ίδρυμα Καλυψούς και Γρηγορίου Γρηγοριάδη

Διοικητικό Συμβούλιο: Δωδεκανήσου 45
551 31 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Τηλ: +30 2310 422965 Πληρ: κ. Μιχ. Λυχούνας και Καθ. κ. Βασ. Κατσαρός

-Μεταπτυχιακές σπουδές Βυζαντινολογίας
(με έμφαση στην Βυζαντινή Φιλολογία) σε όλα
τα Ελληνικά ΑΕΙ και Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
Ένα (1) έτος.
 
Ίδρυμα Δασκαλόπουλος Αριστείδης

Ζηρίδη 10 151 23 Μαρούσι
Τηλ: +30 211 3494483  fax: +30 2113494128 
 http://www.iad.gr    e-mail: info@iad.gr 


Μεταπτυχιακές σπουδές ΜΑ/ΜSc στο εσωτερικό και
εξωτερικό στους τοµείς:
-∆ιατροφή - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων
-Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
-Έλληνες πτυχιούχοι Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος πανεπιστηµίου του εξωτερικού, σε επιστηµονικό πεδίο σχετικό µε τις µεταπτυχιακές σπουδές
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον:
α).  Ελληνικά ΑΕΙ/ΑΤΕΙ: επτά (7,0)
β).   Αγγλικά Πανεπιστήµια: First Class Honors
γ) . Γαλλικά Πανεπιστήµια: Bien 15/20
δ) . για τα υπόλοιπα Πανεπιστήµια, ισοδύναµη βαθµολογία µε τις ως άνω
-∆ίπλωµα ξένης γλώσσας
-Ηλικία έως 32 ετών
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.
Ίδρυμα Kαλλινίκης Δενδρινού-Αντωνακάκη

Ηλία Ζερβού 12  281 00 Αργοστόλι Κεφαλληνίας 
Τηλ. & Fax: +30 26710 22583
Η εκτέλεση του σκοπού του Ιδρύματος υλοποιείται από
το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο (Κοργιαλένιο Ίδρυμα Κεφαλληνίας)

Προπτυχιακές σπουδές
-Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές
-Ήθος και πολύ καλή επίδοση στις σπουδές
-Καταγωγή από τα Μακαρυώτικα Πυλάρου Κεφαλληνίας
ή από την Κεφαλληνία γενικότερα.

Ίδρυμα Χριστόφορου και Μαίρης Δημουλά                                                          

Β’ Πάροδος Βασ. Κωνσταντίνου 6  592 00 Νάουσα Ημαθίας 
Τηλ: +30 23320 25909   +30 210 6998046  Πληρ: κα Καμτσικά
-Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές                                                   
-Φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όλων των Σχολών και Τμημάτων με άριστη επίδοση στις σπουδές τους, χρηστότητα και ήθος                                                                         
–φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με καταγωγή από τη Νάουσα
 –προτεραιότητα στους οικονομικά αδύναμους
–απαραίτητη προϋπόθεση: οι υποψήφιοι να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.                                       
 Τόπος σπουδών: Θεσσαλονίκη.   

Ίδρυμα Λήδας, Νανάς και Σπύρου Δούκα                                                                                        

Μαιζώνος 206  262 22 Πάτρα Αχαΐας
Τηλ: +30 2610 315633  fax: +30 2610 361013  
Πληρ: κ. Σπ. Δούκας

-Υποτροφίες, οικονομικό βοήθημα ή επιχορήγηση για εκπόνηση επιστημονικής έρευνας                                                           
-Αριστούχοι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές με έφεση στις σπουδές
-Οικονομική αδυναμία
-Γέννηση και μόνιμη κατοικία στον Νομό Αχαΐας.  
                                                  
Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών

Δήμος Ροδίων (ΤΕΔΚΔ), Πλατεία Ελευθερίας  851 00 Ρόδος 
Πληρ: κα Ειρ. Λαθουράκη Τηλ:  +30 22410 44646 
fax: +30 22410 34130
e-mail:elathouraki@pednotiouaigaiou.gr

Πληρ: κ. Μιλτ. Λογοθέτης Τηλ: +30 22410 31465

-Υποτροφίες σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ με θέμα σχετικό με τα Δωδεκάνησα
-Δημότες οιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Δωδεκανήσου, των οποίων οι οικογένειες κατοικούν μόνιμα στα Δωδεκάνησα.
-Κανονική διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών.

Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου
 «Ανδρέας Διακομιχάλης»

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 851 00 Ρόδος 
Τηλ: +30 22410 99226   +30 22410 26122   fax: +30 22410 99009  e-mail: klirodotima-ta@minedu.gov.gr

 Πληρ: κ. Νικ. Διακομιχάλης  

Υποτροφίες σε φοιτητές ΑΕΙ:
α).  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
β).   Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
-Καταγωγή, τουλάχιστον, του ενός γονέα από τη ∆ωδεκάνησο, κατά προτίμηση από την Σύμη
Βάσει των εσόδων του Ιδρύματος, χορηγούνται υποτροφίες αποκλειστικά σε φοιτητές με καταγωγή από την Σύμη 
-Οικονοµική αδυναµία
-Λαµβάνονται υπόψη  περιπτώσεις σπουδών αδελφών
παραλλήλως και  πολυτέκνων οικογενειών
-Κανονική διάρκεια σπουδών.

Κοινωφελές Ίδρυμα Δημητρίου και Ευαγγελίας Δρίτσα

Νικηφόρου Μανδηλαρά, Ερμούπολη 841 00 Σύρος          
Τηλ: +30 22810 79644  fax: +30 22810 78648                                           
e-mail: d.ermoupoleos@kep.gov.gr Πληρ: κ. Π. Λιγνός


-Υποτροφίες με επιλογή σε πρωτοετείς φοιτητές των Ελληνικών ΑΕΙ ή Πολυτεχνικών Σχολών ή των Ανωτάτων Σχολών Αθηνών: Γεωπονικής, Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
-Οικονομικά αδύναμοι Συριανοί απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου Ερμούπολης.
Ελλείψει τούτων, υποτροφίες  σε οικονομικά αδύναμους Συριανούς απόφοιτους του Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου που έχουν επιτύχει σε Ανώτατη Σχολή
-Μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Ευαγές Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

Ιερά Μητρόπολις Ρόδου
Πλατεία Ελευθερίας Νέα Αγορά  851 00 Ρόδος
Τηλ: +30 22410 44550    +30 22410 44555  
fax: +30 22410 73480
http://www.imr.gr    e-mail: imrodou@imr.gr    

-Προπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε Πανεπιστημιακές Θεολογικές Σχολές,
ή Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ιερατικές Σχολές
-Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
α).  σε μαθητές που κατάγονται από την περιοχή της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου και φοιτούν σε Ιερατικές Σχολές της Ελλάδας
β).  σε κληρικούς που υπηρετούν στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου
γ).  σε τέκνα απόρων οικογενειών της Ρόδου
δ).  σε τέκνα απόρων οικογενειών γενικώς, εν ελλείψει της κατηγορίας γ).


Εργαζάκειο Ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη

Δικαιοσύνης 57, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ: +30 2810 283793   fax: +30 2810 2888472
Πληρ: κ. Σπ. Παπαδόπουλος, κα Έφη Παπάζογλου

Χορήγηση υποτροφιών για όλους τους κλάδους σπουδών
-Οικονοµική αδυναµία
-Αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου
-Καταγωγή από την τέως επαρχία Πεδιάδος του Νοµού Ηρακλείου,
από την πόλη του Ηρακλείου και από την τέως επαρχία Λασιθίου του Νοµού Λασιθίου
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.

Ίδρυμα Απόρων Αριστούχων Σπουδαστών Λέσβου
 «Χριστόφορος Ευστρατίου»

Δήμος Λέσβου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 811 00  Μυτιλήνη, Λέσβος
Τηλ: +30 22510 27777   +30 22510 28501  
fax: +30 22510 50598

α).  Προπτυχιακές σπουδές σε ΑEI και ΤΕΙ στην Ελλάδα, κατά προτίµηση σε Οικονοµικές και Θετικές Επιστήµες ή στο εξωτερικό σε κλάδους επιστηµών που δεν διδάσκονται στα Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία της Ελλάδας
β)  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε άριστους πτυχιούχους των ως άνω Σχολών για συµπλήρωση των σπουδών τους ή ειδίκευση σε κλάδο της επιστήµης τους
-Άποροι φοιτητές
-Αριστούχοι φοιτητές
-Καταγωγή από την Λέσβο
(σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτιµώνται οι καταγόµενοι
 κατά σειρά από το Πλωµάρι, τα Πάµφιλα και την Μυτιλήνη).
 
Ίδρυμα Ευγενίδου

Λεωφ.Συγγρού 387, 175 64 Αθήνα - Τ.Θ. 79103
Τηλ: +30 210 9469642   fax: +30 210 9417372
http://www.eugenfound.edu.gr  

e-mail: admin@eugenfound.edu.gr Πληρ: κα Λ. Βαλασάκη


Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Για πτυχιούχους και των δύο φύλων αποκλειστικά του Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Με γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη που διενεργεί το Ίδρυμα
-Για  όλες τις Σχολές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και  για κάθε ειδίκευση
-Για όλες τις χώρες του εξωτερικού, οποιαδήποτε Σχολή ή Πανεπιστήμιο και για κάθε ειδίκευση
-Εννέα (9) υποτροφίες ετησίως εν είδει εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.

 

Ζωγιοπούλειο Ίδρυμα

Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 591 00 Βέροια
Τηλ: +30 2331 350570   fax: +30 2331 350515 
e-mail: e.tsilh@veria.gr  Πληρ: κα Ε. Τσίλη


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
-Οικονοµική αδυναµία
-Αριστούχοι, απόφοιτοι Λυκείου
-Υποψήφιοι  καταγόμενοι από την περιοχή του ∆ήµου Βέροιας
και μόνιμοι κάτοικοί της
-Ήθος
-Έξι (6) ως οκτώ (8) υποτροφίες.
-Εφ’ άπαξ ποσό ετησίως ως  χίλια Ευρώ (€ 1.000,00)
-Κανονική  διάρκεια φοίτησης.

Ίδρυμα «Μαρίκα Ηλιάδη»

Σισσίνη 14-16, 115 28 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7232392  Πληρ: κ. Δ. Πετρόχειλος

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για σπουδαστές που ασχολούνται µε την θεματική ενότητα: «Μητέρα και παιδί»
-Πτυχιούχοι ΑΕΙ: Παιδίατροι, Παιδοχειρουργοί, Παιδοψυχολόγοι,Μαιευτήρες- Γυναικολόγοι, Λογοθεραπευτές, Μαίες, Φυσικοθεραπευτές
για παιδιά µε ειδικές ανάγκες  και άλλες συναφείς ειδικότητες
-Ηλικία έως 35 ετών
-Οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου
-Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να µετεκπαιδευτεί
-Οικονοµική αδυναµία
-Μετά το τέλος της υποτροφίας, οι υπότροφοι οφείλουν να προσφέρουν εθελοντικά  τις υπηρεσίες τους σε µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα ή σωµατεία
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να έχουν λάβει υποτροφία µετεκπαίδευσης στο παρελθόν
-Συστατικές επιστολές από έγκριτους επιστήμονες
Μέχρι  δύο (2) έτη.

Ίδρυμα Βραβείων & Υποτροφιών «Νίκου Θεοδώρου»

Δημαρχείο Κορίνθου, Κολιάτσου 32, 201 00 Κόρινθος
Τηλ: +30 27413 61001  fax: +30 27410 71700
e-mail: info@korinthos.gr  http://www.korinthos.gr

Πληρ: Γραφείο κ. Δημάρχου

Υποτροφίες για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
-Άποροι  φοιτητές
-Άριστοι  στην επίδοση και το ήθος
-Απόφοιτοι  των Λυκείων της Κορίνθου
-∆ηµότες και µόνιµοι κάτοικοι Κορίνθου (οι ίδιοι και τουλάχιστον ο ένας γονέας)
-Οικονοµική αδυναµία.

Ίδρυμα Αργύριος Ιωάννου του Αλεξάνδρου 
και της συζύγου του Αριστέας    

Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, 370 02 Σκιάθος
Tηλ: +30 24270 22240  +30 24270 22022  fax: +30 24270 23122
e-mail: dimos@n-skiathos.gr Πληρ: κα Αδ. Πετρίδη     


Χορήγηση υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό
-Σε αριστούχους αποφοίτους  σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
-Οικονομικά αδύναμους 
-Καταγωγή από τη Σκιάθο ενός ή και των δύο γονέων
-Ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας τους
-Σπουδές σε Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.                                       

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ιωάννου Γενναδίου 4,  106 74  Αθήνα
Τηλ: +30 210 7272263-64   +30 210  7272312
fax: +30 210 7272262    http://www.ecclesia.gr

Συνοδική Υποεπιτροπή υποτροφιών
e-mail: intortho@gmail.com


-Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα αποκλειστικά για αλλοδαπούς, αλλογενείς ή  ομογενείς σπουδαστές σε Σχολές Θεολογίας και συναφείς κλάδους Ελληνικών ΑΕΙ, μέσω της Ε2 Διεύθυνσης Θρησκευτικών & Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
-Για πτυχιούχους Θεολογικών Σχολών ή γενικότερα πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ στον τοµέα της Θεολογίας ή για ειδίκευση σε διάφορους άλλους επιστηµονικούς τοµείς
-Καθ’υπέρβαση, υποτροφίες σε Έλληνες (κληρικούς ή λαϊκούς) για την προαγωγή τού έργου της Εκκλησίας και των σχέσεών της µε τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες
-Έλληνες Ορθόδοξοι (και γυναίκες), κατά προτίµηση, κληρικοί ή υποψήφιοι κληρικοί, πτυχιούχοι Ελληνικών Θεολογικών Σχολών ή πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
-Κατ’ επιλογήν
-Αναγκαία προϋπόθεση: συστατική επιστολή από την Μητρόπολη της περιοχής στην οποία κατοικούν οι υποψήφιοι
-Συστατικές επιστολές δύο (2) τουλάχιστον καθηγητών της Σχολής των πτυχιούχων
Διάρκεια υποτροφίας: ως τρία (3) έτη.

Ιωακείμειο Ίδρυμα Εκκλησιαστικών Υποτροφιών

Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης, 671 00 Ξάνθη
Τηλ: +30 25410 70488   +30 25410 28305 
 fax: +30 25410 25581 e-mail: ieramxp@otenet.gr

Πληρ: Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου
 κ. Παντελεήμων
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές των
Θεολογικών Σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
-Απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου Ξάνθης
-Καταγωγή από την περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως
Ξάνθης και Περιθεωρίου.
 
Ίδρυμα Καλλισθένη Ηρακλή

Βασ. Κωνσταντίνου 3, 521 00 Καστοριά
Τηλ: +30 24670 27222 e-mail: ldkalistthenis@acn.gr 


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
-Απόφοιτοι των Λυκείων του Νοµού Καστοριάς
-Ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα
-Κοινωνική, οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
-Επίδοση των υποψηφίων κατά την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ
(πρωτοετείς φοιτητές)
-Μέσος όρος βαθµολογίας (φοιτητές άλλων ετών)
Ένα (1) έτος.
 
Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα

Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων
Π. Ιωακείμ Γ-10, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ: +30 26510 26279   fax: +30 26510 26252
e-mail: Klirodot@hol.gr


Mεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
-Φοιτητές µε χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα
-Καταγωγή από την πόλη των Ιωαννίνων, άλλως,
από την περιφέρεια του Νοµού Ιωαννίνων ή από την
ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Εν ελλείψει αυτών,
επιλέγονται υποψήφιοι ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής.

Καπετανάκειο Ίδρυμα Αντωνίου
και Βικτωρίας Καπετανάκη

Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
Πλατεία Ελευθερίας, 712 01 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2813 400363    fax: +30 2813 400362
Πληρ: κα Χρ. Ελευθερίου - Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας
 
Χορήγηση υποτροφιών για όλους τους κλάδους σπουδών
σε φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που κατάγονται από τον Νομό Ηρακλείου και σε αριστεύσαντες πτυχιούχους για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.                                                                           
Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ίδρυμα «Κληροδοτήματος Νικολάου
και Μαρίας Καρανίκα»

Δημαρχείο Λάρισας,  Ίωνος Δραγούμη 1, 412 22 Λάρισα
Τηλ: +30 2413 500227   fax: +30 2410 250699 
Πληρ: κα Μ.Κοτάκου

Χορήγηση δέκα  (10)  υποτροφιών (βοηθημάτων)  σε αριστούχους άρρενες μαθητές Λυκείων της Λάρισας, μονίμως εγκατεστημένους στην πόλη της Λάρισας τουλάχιστον προ δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της υποτροφίας, για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό.
Τομείς σπουδών: όλοι οι κλάδοι σπουδών.
-Απόφοιτοι των Λυκείων της Λάρισας
- εισοδηματικά κριτήρια
-Χίλια Ευρώ (€ 1.000,00) ετησίως για την κανονική διάρκεια φοίτησης
-Μετά το πρώτο έτος φοίτησης  ο/η υπότροφος θα πρέπει να προσκομίσει  βεβαίωση  από το Πανεπιστήμιο ότι  έχει  επιτύχει  στα 3/4 των μαθημάτων του, άλλως διακόπτεται η υποτροφία.

Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 133, 115 21 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6401477   +30 210 6450118    +30 210 6460522
fax: +30 210 6401478 http://www.elikar.gr  e-mail: elikar@aias.gr


α).  Μετεκπαίδευση στο εσωτερικό στους τοµείς:
-Η Παχυσαρκία και οι επιπλοκές της
-Η Καρδιοχειρουργική στους υπερήλικες
-Η πρόληψη εµφράγµατος και εγκεφαλικών επεισοδίων
(ανοσολογία της αθηρωµατικής πλάκας)
-Μηχανισµοί γενέσεως αρρυθµιών
β).  Έρευνα στο εξωτερικό σχετική µε την Γενετική,
την Προδιάθεση για καρδιοπάθεια και την αθηρωµατική πλάκα (υποτροφίες «σε µνήµη Βάσου Χατζηϊωάννου»)
-Νέοι επιστήµονες που επιθυµούν να ασχοληθούν µε καρδιαγγειακά νοσήµατα
-∆ύο (2) συστατικές επιστολές
-Πλήρως ενηµερωµένες ερευνητικές προτάσεις
Ένα (1) έτος.

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου                

Χατζηκωνσταντή 18, 115 24 Αθήνα                  
Τηλ: +30 210 6983325  fax: +30 210 6912713  
http://www.eliek.gr   e-mail: eliek@otenet.gr  

Πληρ: κα Ε. Παπακωστάκη        

Χορηγία για την διεξαγωγή συγκεκριμένου ερευνητικού
προγράμματος από επιστήμονες υγείας που ασχολούνται
με τον καρκίνο.

«Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα»

Πανόρμου 25, 115 22 Αθήνα  
Τηλ: +30 210 6464180
Πληρ: κ. Ευ. Παπασπύρου
e-mail: karapipereio@gmail.com 


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
-να κατάγονται από την Ευρυτανία
-να έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών επίδοση
«Λίαν Καλώς»
-να είναι  οικονομικά αδύναμοι.

Καρίπειον Ίδρυμα Μελετών Μακεδονίας-Θράκης    

Νυμφών 25-27  552 36 Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Πληρ: κ. Μιχ. Καϊκλής-μέλος του Δ.Σ.
Λ. Νίκης 1, Τ.Κ. 546 24  Θεσσαλονίκη                                             
Τηλ: +30 2310 332940   fax: +30 2310 332105  
http://www.karipeio.gr                                                                                          


-Υποτροφίες σε αποφοίτους ΑΕΙ της χώρας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστημονικού κύρους και ήθους, για τη συγγραφή μονογραφιών και άλλων ιστορικών κειμένων και μελετών αναφερόμενων στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ίδρυμα Υποτροφιών Πηνελόπης Κατσέα – Σπάνδου

Διοικητικό Συμβούλιο - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Πληρ: κ. Νικ. Χατζηαντωνίου - Πρόεδρος Δ.Σ.
Εθνικής Αντίστασης 3, 570 10  Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης
Τηλ: +30 2310 359400   Τηλ. &  Fax: +30 2310 358384 

1). Τεχνικές Σχολές κάθε ειδικότητας
2).  Προπτυχιακές ,μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές
για φοιτητές θετικής κατεύθυνσης, εικαστικών Τεχνών και,
 σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για  φοιτητές με ιδιαίτερη επίδοση και σε άλλες επιστήμες.
-Αποδεδειγμένα άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης
-Με εξαιρετική επίδοση στις σπουδές τους.
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου
στη Σχολή όπου φοιτά.

Ίδρυμα Κεραμέως Χαριλάου

Διοικητικό Συμβούλιο - Κεντρική Μακεδονία                                                                                          Αγίας Σοφίας 23, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 266776   fax: +30 2310 269433

Μεταπτυχιακές σπουδές
-επιλογή µε διαγωνισµό.

Ίδρυμα Κεχαγιά Γεωργίου

Παύλου Μελά 1, 502 00 Πτολεμαϊδα Κοζάνης
Τηλ: +30 24630 22097 fax: +30 24630 22097
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
-Απόφοιτοι των Λυκείων της Πτολεµαϊδας.

Ίδρυμα Κόκκαλη

Αδριανείου  2,  115 25 Αθήνα
Τηλ: +30 213 0004901-2    fax: +30 213 0004905
http://www.ksg.harvard.edu/kokkalis/fellowships.html

http://www.kokkalisfoundation.gr   

e-mail:  kf@kokkalisfoundation.gr

Πληρ: κα Β. Κατσανιώτη

-Υποτροφίες σε αλλοδαπούς σπουδαστές
-Μεταπτυχιακές σπουδές, προγράµµατα µετεκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  ερευνητικά έργα στη Σχολή ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Harvard των ΗΠΑ (Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης John F. Kennedy) µε στόχο την εδραίωση στενών δεσµών µεταξύ του Πανεπιστηµίου Harvard και του ευρύτερου χώρου της Νοτιονατολικής Ευρώπης
-Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου, αναγνωρισµένου από τη χώρα τους
-Ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εµπειρία στα γνωστικά αντικείµενα της Πολιτικής Επιστήµης, ∆ηµόσιας Πολιτικής ή και ∆ιοίκησης, Νοµικής, Οικονοµίας, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και συναφών κλάδων
-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
-Πολίτες  των χωρών: Αλβανίας, Βοσνίας- Ερζεγοβίνης,
Βουλγαρίας, Κροατίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας,
Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
Μολδαβίας, Ρουµανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Τουρκίας.
 
Kοινωφελές Ίδρυμα Κόκκας Δημήτριος

342 00 Ιστιαία Ευβοίας
Τηλ. & Fax: +30 22260 52488   Τηλ: +30 210 9532244
e-mail: idryma_d_kokkas@yahoo.gr

Πληρ: κα Αλ. Παπανικολάου, κ. Κ. Καούκης

-Δύο έως τρεις (2-3) υποτροφίες ετησίως  για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Απόφοιτοι των Λυκείων της επαρχίας Ιστιαίας: Λύκεια Ιστιαίας, Γουβών και Λουτρών Αιδηψού.
-Σε οικονομικά αδυνάμους και καλούς κατά το ήθος και την επίδοση μαθητές.

Κοινωφελές Ίδρυμα
«Ίδρυμα Υποτροφιών Λεωνίδα Χαραλάμπους Κολοκύθα»

Τζαβέλλα 31 – 303 00 Ναύπακτος
Τηλ. & Fax: +30 26340  23383  
e-mail: idrimacharalambous@gmail.com 

Πληρ: κ. Γ. Ράπτης

Χορήγηση ετησίων υποτροφιών για αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής                                        
–Οικονομική ενίσχυση  € 7.200,00 ετησίως ανά υπότροφο                                                          
–Σε νέους και νέες με καταγωγή από την Ναύπακτο            
-Ταλαντούχοι, με εξαιρετική επίδοση στα γράμματα                   
-Με ήθος                                                                                        
-Χριστιανοί  ορθόδοξοι 
Τόπος σπουδών: εξωτερικό.

Ίδρυμα Υποτροφιών Ιακώβου Κοντοβράκη

Νικηταρά 37, 212 00  Άργος Αργολίδας
Τηλ. &  Fax: +30 27510 22283 
Πληρ: κα Παν. Σκίκου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό γιαφοιτητές όλων των ΑΕΙ
της Ελλάδας.
-Ποσό  € 250,00 μηνιαίως σε κάθε υπότροφο από Οκτώβριο
 μέχρι Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους των σπουδών του
-Νέοι  άποροι  φοιτητές
-Καταγωγή από την Επαρχία Άργους Αργολίδας
-Βαθµολογία, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς».

Ίδρυμα Πολύκαρπου Κοντογιάννη    

Ιερός Ναός Αγίου Πολυκάρπου, Κάμπος Χίου
 821 00 Χίος
Τηλ: +30 22710 28505                                           

Υποτροφία σε απόφοιτους Λυκείου της ενορίας
Αγίου Πολυκάρπου Ταλλαρούς Χίου                                                                                                
-Κλάδοι σπουδών: όλοι                                                                                         
Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κοινωφελές Ίδρυμα «Kορδόσειον Κοινωφελές Ίδρυμα-Δωρεά Γεωργίου Σπ. Κορδόση»

300 01 Νεοχώριο  Μεσολογγίου  Αιτωλοακαρνανίας
Τηλ: +30 26320 92778  +30 26320 91958 
fax: +30 26320 92778
http://www.kordoseio.gr   e-mail: info@kordoseio.gr     

Πληρ: κ. Γεώργ. Ρόμπολας

Υποτροφίες για σπουδές σε ΑΕΙ της Ελλάδας.                                                                             -Σε οικονομικά αδύναμους και κατά προτίμηση αριστεύσαντες αποφοίτους των Λυκείων Νεοχωρίου και Πενταλόφου Μεσολογγίου και, εν ελλείψει ή πέραν τούτων,
σε αποφοιτήσαντες των Λυκείων της επαρχίας Μεσολογγίου ή και όλου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 
-Οι υπότροφοι λαμβάνουν τετρακόσια (400) Ευρώ μηνιαίως, επί 10μηνο ,ανά ακαδημαϊκό έτος, για όλη την κανονική διάρκεια των σπουδών τους, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνουν στο 60% των μαθημάτων.                        
 
Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια

Βασ. Αμαλίας 32, 105 58 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3318074 fax: +30 210 3318075
http://www.kareliafoundation.org.gr

e-mail: gvkarfnd@otenet.gr  Πληρ: κ. Α. Καυγαλάκης


Μεταπτυχιακές σπουδές (Master’s ή ∆ιδακτορικός τίτλος)
α). στο εσωτερικό στους κλάδους:
Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Βιοµηχανική Οικονοµική,Ναυτιλιακές Σπουδές, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Business Administration (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών)
β). στο εξωτερικό στους κλάδους:
Regional Economics and Development, Industrial Economics,
Shipping, Trade and Finance, Business Administration
Για την πρώτη κατηγορία:
-Ελληνική ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Βαθµός πτυχίου ΑΕΙ οκτώ-8,0- (στον τοµέα Οικονοµικής Επιστήµης) ή ισότιµη βαθµολογία αναγνωρισµένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού
-Πτυχίο τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας
-Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Για την δεύτερη κατηγορία:
-Ελληνική ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Βαθµός πτυχίου ΑΕΙ οκτώ -8.0- (στον τοµέα Οικονοµικής Επιστήµης Ελληνικού ΑΕΙ) ή ισότιµη βαθµολογία αναγνωρισµένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού
-Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήµιο
-Πτυχίο τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας (για σπουδές στο εξωτερικό άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου επιθυµούν να σπουδάσουν)
-Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
Ένα (1) έτος.

Κοινωφελές Ίδρυμα  «ΚΡΟΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Ιερά Μητρόπολις Μεγάρων και Σαλαμίνος
191 00 Μέγαρα Αττικής
Πληρ: Επίσκοπος Ελευσίνος κ. Δωρόθεος  
Τηλ: +30 22960 25138  fax: +30 22960 25972
e-mail: immegaron@gmail.com


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
-Φοιτητές ΑΕΙ και ΤEI
-Οικονοµική αδυναµία
-Ορφανοί φοιτητές
-Καταγωγή από τις περιοχές των Ιερών Μητροπόλεων Μεγάρων και  Σαλαµίνος, Γρεβενών, ∆ράµας, Καρυστίας και Σκύρου
-Υποψήφιοι που διακρίνονται για το ήθος και την επίδοσή τους
Διάρκεια υποτροφίας: μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Ίδρυμα Κυριάκου-Ευθυμίου Αθανασίου

Έδρα: Ιερά Μητρόπολις Μυτιλήνης
Γραφεία: Νηρέως 11, 166 71 Βουλιαγμένη Αττικής
Τηλ: +30 210 6420489  fax: +30 210 6420430 
e-mai:  iliaskex@gmail.com  Πληρ: κα Μ. Ξένου


-Μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης 
-Σπουδαστές  Σχολών Εµποροπλοιάρχων και Μηχανικών
του Εµπορικού Ναυτικού
-Άποροι  σπουδαστές
-Μόνιµοι κάτοικοι της πόλης της Μυτιλήνης.

Ίδρυμα Σπουδαζούσης Απόρου Νεολαίας
«Ο Διόσκουρος Λαμπαδημητρόπουλος Άγγελος και Άρτεμις»

Δήμος Πελλάνας Καστορείου Λακωνίας
 230 59 Καστόρειο Λακωνίας
Τηλ: +30 27310 57247  fax: +30 27310 57828
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
-Απόφοιτοι του Λυκείου Καστορείου, κατά προτίµηση
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.
 
Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη

Αναγνωστοπούλου 5, 106 73 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3626150 fax: +30 210 3390119 
http://www.irf.gr   e-mail: info@lrf.gr


Μία (1) υποτροφία «Μανόλης Ανδρόνικος» για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην Κλασική Αρχαιολογία µε την εφαρµογή της Πληροφορικής
 (Πανεπιστήµια Σουθάµπτον, Γιόρκ, Γλασκώβης, Οξφόρδης, Κολωνίας, Παρισίων, Λέιντεν Ολλανδίας καθώς και σε έγκριτα Πανεπιστήµια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών)
-Πτυχιούχοι Αρχαιολογίας
-Ελληνική υπηκοότητα
-Ηλικία έως 30 ετών
Ένα (1) έτος.

Ίδρυμα Λάσκαρη Μιχαήλ

Βασ. Σοφίας 27, 106 74 Κολωνάκι - Αθήνα
Τηλ: +30 210 7299171-2  fax +30 210 7299170
http://www.lascaristrust.gr   e-mail: info@lascaristrust.gr

Πληρ: κα Σέρ. Κόσιφα, κα Ευ. Λαΐου

Εκατόν είκοσι (120) υποτροφίες για την εκµάθηση
της Αγγλικής Γλώσσας (δίδακτρα, διδακτικό υλικό, βιβλία)
για όλα τα επίπεδα (από αρχάριους μέχρι και Proficiency)
-Υποψήφιοι άνω των 12 ετών
-Ελληνική καταγωγή
-Ελληνορθόδοξοι υποψήφιοι
Τόπος σπουδών: Ελλάδα, στα δύο εξουσιοδοτημένα και
μη-κερδοσκοπικά εκπαιδευτήρια του Ιδρύματος:
-Σχολή Αγγλικών Εστίας Νέας Σμύρνης ή
-Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου στη Βούλα
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για τα επόµενα έτη σπουδών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ετησίως: 10η Μαΐου.

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σπ. Λάτση

Δηλιγιάννη 59, 145 62 Κηφισιά – Μέγαρο Παλλάς Αθηνά
Τηλ: +30 210 628 2888   fax: +30 210 628 2323
http://www.latsis-foundation.org

e-mail: scholarships@latsis-foundation.org


α). Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές AEI
-υποτροφία χορηγούμενη από το Β’ έτος σπουδών
-βάσει επίδοσης: βαθμολογία 8,0 και άνω, να μην οφείλονται
 πλέον των τριών (3) μαθημάτων
-καταγωγή από τον Νοµό Ηλείας
-αποδεδειγμένη οικονοµική αδυναμία των υποψηφίων
-γνώση ξένης γλώσσας δεν είναι απαραίτητη
- υποψήφιοι από πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με προβλήµατα υγείας
-με την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού έτους, η υποτροφία
ανανεώνεται βάσει της αναλυτικής βαθμολογίας του υποτρόφου
και προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας
β). Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
για πτυχιούχους ΑΕΙ (Ελληνικών και αλλοδαπών)
Προϋποθέσεις:
- αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία του υποψηφίου
-βεβαίωση αποδοχής από ξένο Πανεπιστήµιο
-αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών
-στοιχεία επικοινωνίας τριών (3) καθηγητών τους στις προπτυχιακές σπουδές
για συστάσεις, αν προκύψει ανάγκη
Διάρκεια:
-προπτυχιακές σπουδές, ως το τέλος της κανονικής διάρκειας σπουδών
-μεταπτυχιακές σπουδές, δύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.

Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Φραγκοκλησσιάς 9, 151 25 Μαρούσι Αττικής
http://www.agleventisfoundation.org

Τηλ: +30 210 6165232   fax: +30 210 6165233
Πληρ: Γραμματεία του Ιδρύματος

-Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο εσωτερικό ή
στο εξωτερικό
-αναλυτικές πληροφορίες στην ως άνω ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 
Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
«Ανδρέας Λεντάκης»

Αγίων Ασωμάτων 47, 105 53  Κεραμεικός - Αθήνα
Τηλ: +30 210 3226054  +30 210 3226075
fax: +30 210 3226 075  
http://www.ledakis.gr   e-mail: ledakis@ath.forthnet.gr 

Πληρ: κα Ι. Δαρβίρα
 
Υποτροφίες σε πτυχιούχους για τη συγγραφή επιστηµονικής µελέτης για τον Ανδρέα Λεντάκη (ιδέες, δράση, προσωπικότητα).
 
Ίδρυμα Αδελφών Ευαγγέλου & Μαρίας Μαδιά    

Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων, 823 00 Δήμος Χίου
Τηλ: +30 22720 81070  fax: +30 22720 81089
Πληρ: κα Ειρ. Ποδιά     

-Υποτροφίες  σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
από τα Άνω Καρδάμυλα Χίου          
-σπουδές στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.       

Ίδρυμα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»        

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατίας 154
ΔΕΘ-HELEXPO) 546 36 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 240002   fax: +30 2310 281567
http://www.mmca.org.gr   

e-mail: mmcart@mmca.org.gr            


Υποτροφίες σε νέους καλλιτέχνες, ιδίως Μακεδόνες.
                                                         
Μαλλιώτειο Ίδρυμα Υποτροφιών            

Γενικό Λύκειο Μελεσσών, 703 00, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.& Fax: +30 2810 741356           

Υποτροφίες για όλους τους κλάδους σπουδών.                                      
-Σε τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου Μελεσσών
με γενική βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν καλώς»                                          
-Σε πρωτεύοντες μαθητές του Γυμνασίου Μελεσσών.                                      
-σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.      

Ίδρυμα Μάνδρα Πέτρου

Αλκαίου 1, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 29954  fax: +30 22510  28086
e-mail:  primostikelli@gmail.com  Πληρ: κ. Αντ. Πρίμος


Υποτροφίες σε φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ
 από την κοινότητα Λουτρών 
-Προπτυχιακές και  μεταπτυχιακές σπουδές
-Καταγωγή από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Λουτρών Μυτιλήνης
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.

Μανιατάκειον Ίδρυμα
(δωρεά Δημητρίου και Ελένης Μανιατάκη)

240 04 Κορώνη Μεσσηνίας
Κεντρικά Γραφεία: Παπαδιαμαντοπούλου 82, 157 71 Ζωγράφου - Αθήνα
Τηλ: +30 210 7799563  +30 27250 22176 
fax: +30 210 7718800
e-mail: icap@icap.gr Πληρ: κ. Δημ. Μανιατάκης

 κα Ε. Μανιατάκη
α). Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ΑΕΙ της Ελλάδας
-Χωρίς διαγωνισµό
-Απόφοιτοι του Λυκείου του ∆ήµου Κορώνης 
-Βαθµός, τουλάχιστον, 17/20
-Ο ένας γονέας να έχει γεννηθεί ή να κατάγεται  από τον ∆ήµο Κορώνης
Μέχρι το τέλος των σπουδών τους.
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστηµίων
-Χωρίς  διαγωνισµό
-Να έχουν γεννηθεί  οι ίδιοι ή οι γονείς τους στον ∆ήµο Κορώνης
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Αξιολόγηση από Επιτροπή Ειδικών Συµβούλων
Μέχρι το τέλος των σπουδών τους.
 
Ίδρυμα Γεωργίου Μανούσακα            

Τοπική Κοινότητα Φρε, Δημοτικής Ενότητας Φρε
Δήμου Αποκορώνου Φρες,  730 08, Χανίων Κρήτης                    
Τηλ: +30 28253 40100- +30 28250 71485
 fax: +30 28250 71282 και,
Τηλ: +30  28250 71590  e-mail: dimosfre@otenet.gr 

Πληρ: κ.Α.Παγωνάκης             

Χρηματικό Βραβείο στους  δύο (2) πρωτεύσαντες μαθητές
της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Φρε Αποκορώνου Κρήτης.

Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών «Άγιος Μάξιμος Ομολογητής»

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτας
Κύπρου 10, 621 22 Σέρρες
Τηλ: +30 23210 68100 & 68103  fax: +30 23210 68119
http://www.imsn.gr  e-mail: mitropoli@imsn.gr

Πληρ: κ. Αλ.Αναγνωστόπουλος

Eφάπαξ χρηματικό βοήθημα για προπτυχιακές
και µεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές Ελληνικών
ΑΕΙ όλων των κλάδων σπουδών
-Καταγωγή ή µόνιµη κατοικία στην περιοχή της
Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτας
-Οικονοµική αδυναµία αποδεδειγμένα
-Χρηστά ήθη και πολύ καλή επίδοση στις σπουδές
(Άριστα και Λίαν Καλώς)
-Το βοήθημα εξακολουθεί να χορηγείται μετά από προσκόμιση Βεβαίωσης προόδου σπουδών.
Διάρκεια: ως το τέλος των κανονικών σπουδών.

 Ίδρυμα Υποτροφιών «Μητροπολίτης Σαρδέων Μάξιμος»

Βασ. Ηρακλείου 14, 546 25 Θεσσαλονίκη
Πληρ: κα Ερ. Καρακάσογλου
Τηλ. & Fax: +30 2310 534240  +30 210 8044031
Πληρ: κ. Συμ. Φλωρόπουλος - Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τηλ. &  Fax: +30 2310 622374
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
των Θεολογικών Σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
-Καταγωγή από τη ∆υτική Μακεδονία και ειδικότερα από
 τις Ιερές Μητροπόλεις Σισανίου-Σιατίστης και Γρεβενών
-Οικονοµική αδυναµία
Τέσσερα (4) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.

Καθίδρυμα Ματάλα Αθανασίου (του Λακεδαιμονίου)

Γραφείο Αθηνών: Χάμιλτον 6Δ, 104 34 Αθήνα
Τηλ: +30 210 8218610  fax: +30 210 8218 510
Ιερά Μητρόπολις Μονεμβασίας και Σπάρτης 231 00 Σπάρτη 
Τηλ: +30 27310 22814
http://www.matalas-foundation.gr   e-mail: matalas@hol.gr 

Πληρ: κ. Θεόδ. Ματάλας

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
για φοιτητές  ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Ο ένας εκ των δύο γονέων να είναι δηµότης των ευεργετουμένων Δήµων ή κοινοτήτων από την οικογένεια Ματάλα ή να κατάγονται από την οικογένεια Ματάλα
-∆ικαίωµα υποτροφίας έχουν οι ήδη υπότροφοι του Ιδρύµατος
-Υποψήφιοι µε τον µεγαλύτερο βαθµό.

Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια

Γεωργίου Γεννηματά 2, 202 00 Κιάτο Κορινθίας
 (Δήμος Σικυωνίων)
Τηλ: +30 27420 20332  +30 27420 22245 fax: +3027420 23562                                    
Πληρ: κ. Κούμπουλας - Αντιδήμαρχος
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για  φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας
-∆ηµότες της πόλης του Κιάτου Κορινθίας (τουλάχιστον επί πέντε έτη)
-Βαθµός επιτυχίας στα ΑΕΙ (υψηλά μόρια).
 
Κοινωφελές Ίδρυμα “Χαράλαμπος Μεγκούσογλου”

Σαρανταπήχου 65, 114 71 Αθήνα
(Περιφερειακός Λυκαβηττού)
Τηλ: +30 210 6430882  fax: +30 210 6430882
http://megkoysogloy.gr   e-mail: info@megkoysogloy.gr  

Πληρ: κα Αντ. Ιορδανίδου - Πρόεδρος του Δ.Σ.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτήτριες
των ΑΕΙ της χώρας
-Ελληνική ιθαγένεια
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Βαθµός απολυτηρίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Οικονοµικά αδύναµες φοιτήτριες (βεβαίωση οικονοµικής κατάστασης
ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος)
-Δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
-Πιθανή συνέντευξη των υποτρόφων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος των σπουδών.

Μελισσείδιο Πνευματικό Κέντρο              

Γιαμαλάκη 11, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 342808   +30 2810 282471
fax: +30 2810 285090 Πληρ: κα Ε. Φιοράκη                                                                                          

-Υποτροφίες σε επιστήμονες και καλλιτέχνες
για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη

Πολυγνώτου 9-11, 105 55 Πλάκα - Αθήνα
Τηλ: +30 210 3315601-2  fax: +30 210 3315600   http://www.melinamercourifoundation.org.gr

e-mail: mmf@ath.forthnet.gr 

Πληρ: κα Πωλίνα Τζεϊράνη

Δύο (2) υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα
-Τοµείς: Ελληνική Φιλολογία, Νεότερη Ελληνική Ιστορία
-Ελληνική ιθαγένεια  και εθνικότητα
-Ηλικία έως 30 ετών
-Πτυχίο Ελληνικού ή ισότιµου ΑΕΙ του εξωτερικού µε βαθµό,
 τουλάχιστον, οκτώ -8,0- (ή ισότιµη βαθµολογία ΑΕΙ του εξωτερικού)
και µεταπτυχιακό δίπλωµα µε βαθµό"Άριστα"
(ή ισότιµη βαθµολογία ΑΕΙ του εξωτερικού)
∆ύο (2) έτη.

Ίδρυμα Moσxiδoυ – Κυριακίδου

Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 12, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ: +30 25310 83113  fax: +30 25310 83641
e-mail: makislog@otenet.gr  Πληρ: κ. Χρυσ. Παπαδόπουλος


Οικονομική ενίσχυση για:
1. Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ
2. Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
-άποροι, αριστούχοι υποψήφιοι
-υποψήφιοι εγγεγραµµένοι  στα δηµοτολόγια του ∆ήµου Κοµοτηνής.
-Χριστιανοί
-Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον αριθμό των χορηγουμένων υποτροφιών και του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης.

Μορφωτικό Ίδρυμα Hθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης

Χαριλάου Τρικούπη 83, 106 81 Αθήνα
Τηλ. & Fax: +30 210 3800266
Πληρ: κ. Γ. Ορφανίδης - Πρόεδρος
 
Α. Εφάπαξ οικονομικό βοήθημα:
-Αριστούχοι και οικονομικά αδύναμοι μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
-Καταγωγή των υποψηφίων και των γονέων τους από την πόλη
του Βόλου Μαγνησίας (βάσει εκκαθαριστικού των γονέων)
-Ύψος βοηθήματος ως € 2.000
Β. Υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε φοιτητές
για όλα τα πεδία σπουδών
-Ως € 400 μηνιαίως, επί 12μηνο
-Κανονική διάρκεια σπουδών
Γ. Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα επιστημονικά πεδία
-Ως 3 έτη, € 600 μηνιαίως, επί 12μηνο
-Βοήθημα και υποτροφία με επιλογή, απαραίτητη προϋπόθεση για όλους: οικονομική αδυναμία και επίδοση στις σπουδές (αριστούχοι)
για μεταπτυχιακές σπουδές (το επιστηµονικό αντικείµενο γνωστοποιείται στην προκήρυξη).

Κοινωφελές Ίδρυμα Αφών Π. Μπάκαλα

Πανεπιστημίου 20, 106 72 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3635158  fax: +30 210 3643954
http://www.bakalas-foundation.gr 

e-mail: Info@bakalas-foundation.gr  

Πληρ: κα Λιβαθυνού 

α).  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Οικονομική αδυναμία των υποψηφίων  φοιτητών
-Απόφοιτοι των Λυκείων Τριπόλεως και του Νομού Αρκαδίας
-Καταγωγή από τον  Νοµό Αρκαδίας
-Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα» (με επιλογή) ή «Λίαν Καλώς» (με διαγωνισμό)
Πέντε (5) έτη το  ανώτερο
 β). Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε όλους τους τοµείς σπουδών
-Οικονομική αδυναμία των πτυχιούχων
-Πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
-Καταγωγή από τον Νοµό Αρκαδίας
Τρία (3) έτη.
 
Μπακοπούλειον Ίδρυμα Τριπόλεως

Ιερά Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας  221 00 Τρίπολη
Τηλ: +30 2710 222445  +30 2710 222446 fax: +30 2710 226926

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε πρωτοετείς φοιτητές
-Καταγωγή από τον Νοµό Αρκαδίας
-Οικονοµική αδυναµία
-Άριστοι και µε ήθος υποψήφιοι.

Ίδρυμα Ιωάννου Μπαλτζάκη

Καστέλλι Πεδιάδος,  700 06 Ηράκλειο Κρήτης                          
Τηλ: +30 6932222019 Πληρ: κ. Ι. Προζύμης
 
Μία (1) υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων
σε Ελληνικά ΑΕΙ
-Άριστοι µαθητές
-Απόφοιτοι του Λυκείου Καστελλίου Πεδιάδος που κατάγονται
 και διαµένουν στα χωριά Καρδουλιανός,  Αρχάγγελος, Σκλαβεροχώρι, Γαλενιανός.
Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ίδρυμα Υποτροφιών Εμμανουήλ και Αναστασίας Μπαφάκη

Μεραμβέλου 25, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 286958  fax: +30 2810 342843
Πληρ: κ. Απόλ. Καλογερόπουλος

Υποτροφίες για όλους τους κλάδους σπουδών.
-Άποροι φοιτητές.
Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σωκράτειο Μπλιούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών

Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης
Τέρμα Αγίας Παρασκευής, 501 00 Κοζάνη
Τηλ: +30 24610 36050  fax: +30 24610 40026
e-mail: nickkondos@hotmail.com

Πληρ: πατήρ κ. Νικόλαος Κοντός - Διαχειριστής του Ιδρύματος
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Εγγεγραµµένοι  στα ∆ηµοτολόγια Κοζάνης
-Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
-Επιµελείς, ενάρετοι  φοιτητές
-Οικονοµική αδυναµία
-Οι φοιτητές-φοιτήτριες να είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
 
Ίδρυμα Μποδοσάκη

Βασ. Σοφίας 23Α, 106 74 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3237973  +30 210 3237804  +30 210 3248005
fax: +30 210 3237976
http://www.bodossaki.gr

e-mail: secr@bodossaki.gr  

Πληρ: Γραμματεία του Ιδρύματος
                              
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ, ιδίως για ειδικότητες
Θετικής κατεύθυνσης (σύµφωνα µε την σχετική προκήρυξη).
-Ελληνική ιθαγένεια και εθνικότητα
-Περιορισμένη οικονοµική δυνατότητα
-Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας της  χώρας στην οποία επιθυµούν να σπουδάσουν: πτυχίο Proficiency ή TOEFL (µε 80 ή 213 ή 550 τουλάχιστον µονάδες), IELTS 6,5 για Αγγλόφωνες χώρες, τουλάχιστον Supérieur III
ή Sorbonne II για Γαλλόφωνες χώρες και Mittelstuffe II µε άριστα για Γερµανόφωνες χώρες
-Μέσος όρος βαθµολογίας όπως ορίζεται από την προκήρυξη
-Ηλικία όχι µεγαλύτερη των 26 ετών, ειδικά των ιατρών,
όχι µεγαλύτερη των 28 ετών
-Υποτροφίες μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.

Φιλεκπαιδευτικό Ίδρυμα Αποστόλου Ν. Μπουλούμπαση         

Δωριέων 5, 118 82 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3470251                                                          

Υποτροφίες για όλους τους κλάδους σπουδών                                             
-Οικονομική ενίσχυση μαθητών ή σπουδαστών από την νήσο Ίο 
(εφάπαξ  βοήθημα ή οικονομική ενίσχυση περιοδικώς), εφόσον τηρούνται
οι προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 του καταστατικού του Ιδρύματος.

Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση

Βασ. Σοφίας 27 (4ος όροφος), 106 74 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7245550  +30 210 7245558  
fax: + 30 210 7225301
http://www.idrbotsi.gr    e-mail: idrbotsi@otenet.gr    

Πληρ: κ. Ευ. Μπατζάκης

Σπουδές ∆ηµοσιογραφίας στο εξωτερικό
-∆ηµοσιογράφοι και απόφοιτοι Σχολών ∆ηµοσιογραφίας
και ΜΜΕ
-Αποδοχή από το ξένο Πανεπιστήµιο
-Ελληνική ιθαγένεια
-Ηλικία έως 35 ετών
Ένα (1) έτος.

Ίδρυμα «Κληροδότημα Αδελφών
 Ιωάννη και Θωμά Χρ. Νάκου»

Δήμος Σιάτιστας, 503 00 Σιάτιστα Κοζάνης
Τηλ: +30 24650 23523  fax: +30 24650 23270              
e-mail: dimsiat@hol.gr


Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ
της χώρας
-Οικονοµική αδυναµία
-Εγγεγραµµένοι στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου Σιάτιστας
και µόνιµοι κάτοικοί της περισσότερο από πέντε (5) έτη και
οι ενδιαφερόμενοι και οι  γονείς τους,  ή  με πατέρα ή µητέρα
από τη Σιάτιστα και μόνιμοι κάτοικοι της περισσότερο από πέντε (5) έτη.
 
Ίδρυμα Νομικού Λούλα και Ευαγγέλου    

Τελεφερίκ - Φηρά, 847 00 Θήρα Σαντορίνης Κυκλάδων
Τηλ: +30 22860 22977  fax: +30 22860 25102             
e-mail: santorinicablecar@otenet.gr

Πληρ: κ. Μιχ. Κυριακόπουλος

Χορήγηση βραβείου με την είσοδο σπουδαστών σε ΑΕΙ
-Για  όλους τους κλάδους σπουδών
-Φοιτητές, μόνιμοι κάτοικοι Θήρας -Σαντορίνης.

Νικούλειο Ίδρυμα Κρανιάς Ολύμπου

Τ.Θ. 111, 415 00 Γιαννούλη Λάρισας
Τηλ: +30 24950 41600
http://www.nikouleio.gr   

e-mail: nikouleio@nikouleio.gr 

Πληρ: κ. Θ. Μπαγιάρας - Αντιπρόεδρος  του Ιδρύματος

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ
της χώρας
-Αριστούχοι, οικονοµικά αδύναµοι νέοι
-Καταγωγή από την Κρανιά Ολύµπου
-Καταγωγή από τα υπόλοιπα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα
του ∆ήµου Κάτω Ολύµπου και Λαρίσης
(σε περίπτωση  επάρκειας  εισοδηµάτων του Ιδρύµατος).

Ίδρυμα Υποτροφιών Νυμφασίας

Μπαρμπάνου 20, 117 44 Αθήνα
Τηλ. & Fax : +30 210 9020510
Πληρ: κ. Παρ. Γιαννημάρας                                                        

Υποτροφίες σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου από τα χωριά
Βυτίνης, Λεβιδίου, Νυμφασίας και Παναγίτσα Γορτυνίας
του Νομού Αρκαδίας.                                                                                                                 

Ίδρυμα Γαβριήλ Ν. Οικονόμου

Ιερά Μητρόπολις Ναυπάκτου, Μεσολογγίου 1
 303 00 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας
Τηλ: +30 26340 22980   fax: +30 26340 27665
Πληρ: κ. Γ. Λαουρδέκης

Οικονομικά βοηθήματα.
-Άρρενες απόφοιτοι του ΤΕΛ Ναυπάκτου και της ΤΕΣ Ναυπάκτου,
 ένας από κάθε ειδικότητα, με την μεγαλύτερη βαθμολογία
στην αποφοίτηση, καταγόμενοι από την ευρύτερη επαρχία Ναυπακτίας • προτιμώνται κάθε φορά δικαιούχοι με καταγωγή από τον Δήμο Ναυπάκτου.

Ίδρυμα «Παναγία η Ακρωτηριανή»

Ιερά Μονή Τοπλού, 723 00 Σητεία Λασιθίου Κρήτης
Τηλ: +30 28430 61226

Χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές  Εκκλησιαστικών Σχολών.
-Αριστούχοι φοιτητές
-Καταγωγή από την Κρήτη.
Τόπος σπουδών: Ελλάδα.

Κοινωφελές Ίδρυμα
«Σταυροπούλειον Πνευματικό Κέντρο Βραχναίικων»                

250 02  Βραχναίικα Αχαΐας
Τηλ. & Fax: +30 2610 670881
Πληρ: κ. Καφούσιας    

Υποτροφίες για σπουδές στα ΑΕΙ και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της χώρας
και για μετεκπαίδευση στην αλλοδαπή.                    
-Σε αριστούχους φοιτητές που κατοικούν ή κατάγονται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Βραχναίικων και Μονοδενδρίου Αχαΐας.                                                            
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό για μετεκπαίδευση.

Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Ν.Π.Δ.Δ.)

842 00 Τήνος  Κυκλάδων
Τηλ: +30 22830 22256   +30 22830 29086
fax: +30 22830 22196                                        
http://www.panagiatinou.gr   e-mail: Piietinou@otenet.gr


Υποτροφίες με επιλογή από την Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος για:
α).  Προπτυχιακές σπουδές σε όλα τα επιστημονικά πεδία για σπουδαστές Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης και ισοτίμων Σχολών του εσωτερικού, Μέσης Επαγγελματικής Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, καθώς
και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που προτάθηκαν από το Προπαρασκευαστικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου 
β) . Μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
 για όλα τα επιστημονικά πεδία
-Εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου
-Οικονοµική αδυναµία
-Χρηστά ήθη.
 
Ίδρυμα Παπαμιχαλόπουλου Νικολάου

230 60  Κρεμαστή Λακωνίας
Τηλ: +30 210 5559483  fax: +30 210 5559486
Πληρ: κ. Δρίβας

Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί οι ίδιοι ή ένας από
τους γονείς τους στην Κρεµαστή Λακωνίας.
 
Α.  Χορήγηση δεκαεννέα (19) υποτροφιών συνολικώς
α). Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές 
ΑΕΙ και ΤΕΙ
-σύνολο μορίων εισαγωγικών εξετάσεων
-1.500 Δολάρια ΗΠΑ (1.130 Ευρώ περίπου) ετησίως
-Πρόοδος σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος, με επανεξέταση από το Ίδρυμα
-Οικονομική αδυναμία
Ως το τέλος της κανονικής διάρκειας σπουδών

Β.  Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας
β).  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και
 στο εξωτερικό
-1.500 Δολάρια ΗΠΑ (1.130 Ευρώ) ετησίως
-Πρόοδος μεταπτυχιακών σπουδών
-Οικονομική αδυναμία
Ένα (1) έτος.

Μορφωτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα
Νικολάου Γ. Παπαδημητρίου

Μεσολογγίου 8, 145 61 Κηφισιά
Τηλ: +30 210 6234286   +30 210 6234289
fax: +30 210 6234288
http://www.nikopapafoundation.com

e-mail: idrimapapadimitriou@nikopapafoundation.com  

                                                                  
α).  Είκοσι δύο (22) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σ
ε απόφοιτους Λυκείων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ
β).  Δώδεκα (12) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές
σε φοιτητές ΑΕΙ 
γ).  Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές
σε αλλοδαπούς  φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ
δ).  Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη «∆ιαχείριση των Ελληνικών ∆ασών»
Προϋποθέσεις:
α). Καταγωγή από την Αράχωβα Βοιωτίας και τα νησιά Λέσβο, Άνδρο (και Κόρθι Άνδρου), Σπέτσες και Ύδρα
-Βαθµός απολυτηρίου Λυκείου
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία
από άλλη πηγή για τις ίδιες σπουδές
β).  Καταγωγή από την Αράχωβα Βοιωτίας και τα νησιά Λέσβο,
Άνδρο (και Κόρθι Άνδρου), Σπέτσες και Ύδρα
-Αναλυτική βαθµολογία της Σχολής: Οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν βαθµό «’Αριστα» στα 4/5 των µαθηµάτων του έτους
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
για τις ίδιες σπουδές
γ). Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
για τις ίδιες σπουδές
δ). Με επιλογή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
∆ιάρκεια:
α),  β) και γ): μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών.
δ): τριετούς διάρκειας.

Ίδρυμα Υποτροφιών Κληρονόμων
Παπαπολυχρονίου Φιλίππου

Δεληγιώργη 24, 104 37 Αθήνα
Τηλ: +30 210 5237007  fax: +30 210 5237007
Πληρ: κ. Μπακόπουλος

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Άρρενες απόφοιτοι του Γ.Λυκείου  και ΕΠΑΛ Κρεστένων Ηλίας
-Οι γονείς να είναι κάτοικοι του  τέως ∆ήµου Σκιλλούντος Ολυμπίας
του Νομού Ηλείας
-Οικονοµική αδυναµία
-∆ιακρινόµενοι για το ήθος και την επίδοσή τους στις σπουδές.
 


Ίδρυμα Υποτροφιών Παράσχη Βασίλη

Αλεξάνδρου Ρώμα 61, 29 100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 26950 45120
Πληρ: κ. Ι.  Παπαδάτος - Πρόεδρος του Ιδρύματος

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές των ΑΕΙ
σε  Σχολές Θεωρητικών ή Θετικών Επιστηµών
-Καταγωγή από τη νήσο Ζάκυνθο του υποψηφίου ή ενός
από τους δύο γονείς του
-Απολυτήριο µε βαθµό «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
-Στέρηση του ενός ή και των δύο γονέων
Πέντε (5) έτη: Σπουδές θεωρητικής κατεύθυνσης
 Έξι (6) έτη: Σπουδές θετικής κατεύθυνσης.

Ίδρυμα Δημητρίου και Βασιλικής Παπαχαραλάμπους   

Μεσολογγίου 40, 303 00  Ναύπακτος
Τηλ: +30 6944 919940   Πληρ: κα Τσέλιου         

Μαθητικές υποτροφίες σε αριστεύοντες άρρενες μαθητές του 1ου
και  2ου ΓΕΛ  Ναυπάκτου, βάσει του πρακτικού του Συλλόγου των καθηγητών.   
                                                   
Ίδρυμα Αφών Πασαδέλλη

811 03 Άντισσα Λέσβου
Τηλ: +30 22530 56254
Πληρ: Γυμνάσιο Αντίσσης Λέσβου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
-Αριστούχοι φοιτητές
-Καταγωγή από την Άντισσα Λέσβου.

Ίδρυμα «lωάννη Διαμαντή Πατέρα»

Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2, 4ος όροφος, 185 38 Πειραιάς            
Τηλ: +30 210 4291093-4   fax: +30 210 4291095
e-mail: idrymatajdp@dpateras.com

Πληρ: κα Ευ. Βούρου

Υποτροφίες σε φοιτητές και σπουδαστές με καταγωγή
από  τον Νομό Χίου
-Για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 
-Συμπεριλαμβάνεται και η Δημόσια Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.
Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ίδρυμα Πεταλιά Παναγιώτη

300 06 Αστακός Αιτωλοακαρνανίας   
Πληρ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Τηλ: +30 2610 312342 +30 2610 361281 fax: +30 2610  313298 

-Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές.
 
Ίδρυμα Εμμανουήλ και Μαρίας Πιτυκάκη

Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης, 724 00
Τηλ: +30 28410 32320  fax: +30 28410 31344
 
Υποτροφίες για όλους τους κλάδους σπουδών
-Σε οικονοµικά αδύναμους απόφοιτους του
Γενικού και Τεχνικού Λυκείου Νεαπόλεως Λασιθίου
-Στα δύο τελευταία έτη σπουδών τους θα πρέπει να έχουν
φοιτήσει σε Λύκειο της Νεαπόλεως Λασιθίου
-Καταγωγή από τον ∆ήµο Νεαπόλεως και τις γύρω κοινότητες
Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 
Ίδρυμα Αθανασίου (Τομ) και Ειρήνης Πούλου

Κηφισού 3Α Διαμ. Δ2, 152 34 Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ: +30 210 6834117
Πληρ: κ. Αντών. Αρμενάκας – Πρόεδρος του Δ.Σ.
e-mail: info@poulosfoundation.gr


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
 ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Καταγωγή από το Πλωµάρι Λέσβου και το Καµάρι
Τεγέας Αρκαδίας
-Οικογενειακή οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
-Καλή επίδοση των υποψηφίων στο σχολείο από τη Γ΄ Γυµνασίου έως την αποφοίτησή τους
-Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατά τη διάρκεια
της τελευταίας τάξης του Λυκείου.

Ίδρυμα Γεωργίου & Ειρήνης Πούμπουρα

Δήμος Άνδρου, 845 00 Άνδρος Κυκλάδων
Τηλ: +30 22823 60235   +30 22823 60203   fax: +30 22820 24058
Πληρ: κα Μαργ. Στεφανή 
                              
Υποτροφίες για όλους τους κλάδους σπουδών
-Σε οικονομικά αδύναμους νέους με καταγωγή  από την Άνδρο
και το Κόρθι της Άνδρου. 
-Από τους ανωτέρω Δήμους σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης
-Με βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
-Η αναλογία της επιχορήγησης είναι : δύο (2) ενισχυόμενοι σπουδαστές
 από τον Δήμο Άνδρου προς ένα (1) από τον Δήμο Κορθίου.
 
Ίδρυμα Προποντίς

Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο - Αθήνα
Τηλ: +30 210 4589900  fax: +30 210 4589908
http://www.propondis.gr   e-mail: info@propondis.gr


Τοµείς σπουδών:
α). Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό ∆ίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονοµικές Επιστήµες, Νομική, Μαθηµατικά, Πληροφορική
β).  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για  Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό ∆ίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονοµικές Επιστήµες, Νομική, Μαθηµατικά, Πληροφορική
-Ελληνική ιθαγένεια
-Βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, επτά (7,0)  για μεταπτυχιακές σπουδές και οκτώ (8,0) για διδακτορικές σπουδές
-Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου επιθυµούν να σπουδάσουν
(στην προκήρυξη αναφέρονται τα απαιτούμενα  πτυχία ή διπλώµατα)
-Ηλικία ως 26 ετών για μεταπτυχιακές και ως 28 ετών για διδακτορικές σπουδές
Διάρκεια: σύµφωνα µε την προκήρυξη.

Ίδρυμα  Ρόδη  Ρούφου – Κανακάρη

Πλουτάρχου 4, 106 76 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7226447 fax: +30 210 7226447
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
στις Κοινωνικές  ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες
-Ελληνική ιθαγένεια
-Οικονοµική αδυναµία
-Εξαιρετική επίδοση στις σπουδές.
 
Ίδρυμα Υποτροφιών «Σπυρίδωνος και Ελένης Ρούσκα»

350 16 Υπάτη Φθιώτιδας 
Τηλ: +30 22310 47698  +30 22310 98341  +30 22310 98444
fax: +30 22310 38122
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Τρεις (3) υποτροφίες
-Απόφοιτοι  Λυκείου.

Ίδρυμα Ιωάννου και Αικατερίνης Σαϊνόπουλου

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 86, 231 00 Σπάρτη
Τηλ: +30 27310 28878  +30 27310 28184   +30 27310 82470  
fax: +30 27310 28146
Πληρ: κ. Δ. Αθανασόπουλος - Γ.Γ. του Δ.Σ.
κα Αγγ. Αποστολοπούλου
http://www.sainopouleio.gr  e-mail: idrymaia@otenet.gr  


Χρηματικά Βραβεία και έπαινοι σε πρωτεύσαντες μαθητές
Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης της Σπάρτης.

Ίδρυμα  Νικολάου Β. Σακελλαρόπουλου

Δήμος Σκιρίτιδας Νομoύ Αρκαδίας, Τ.Κ. 220 16
Τηλ: +30 2713 602200   fax: +30 2710 382591
Πληρ: κα Ε. Καλαμβόκα

Προπτυχιακές σπουδές
-Καταγωγή από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κολλινών της ∆ημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης,  Νομού Αρκαδίας.

Ίδρυμα Άγγελου και Δέσποινας Σαλατέλλη

Δ. Βερναρδάκη 7, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 29479   +30 22510 21881
Πληρ: κ. Γ. Λυμπερτός
 
Υποτροφίες σε Λέσβιους φοιτητές ΑΕΙ
-Καταγωγή από τη Λέσβο
-Γεννημένοι στη Λέσβο και μόνιμοι κάτοικοί της
-Αριστούχοι φοιτητές
-Βαθμός τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
-Οικονοµική αδυναµία
-Τόπος σπουδών: Ελλάδα.
 
Ίδρυμα εις μνήμην Ευσταθίου Σαράντη

Αντωνοπούλου 83, 382 21 Βόλος Μαγνησίας
Τηλ: +30 24210 35448
Πληρ: κ. Γ. Γανωτής (Δικηγόρος)
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ
-Δύο (2) υποτροφίες
-Καταγωγή από το Τρίκερι Μαγνησίας
-Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων.
 
Ίδρυμα Νικολή της Σπαθαρανίκας

Δήμος Ιεράπετρας Κρήτης
Τηλ: +30 2842340300
Τοπική Κοινότητα Ανατολής, Δήμου Ιεράπετρας,
Στόμιο Ανατολής 722 00 Ιεράπετρα Κρήτης
Τηλ: +30 28420 41335   fax: +30 28420 23999
e-mail: kyrva@ierapetra.gr

Πληρ: κ. Εμμ. Ζαχαριαδάκης - Πρόεδρος του Δ.Σ.

Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές 
-Σε οικονοµικά αδύναμους απόφοιτους Λυκείου
-Με επιλογή, βάσει του βαθμού απολυτηρίου Λυκείου
-Τέκνα δηµοτών και κατοίκων της τοπικής κοινότητας Ανατολής,
που αποτελείται από τους οικισμούς: Ανατολή, Αμμουδάρες,
Καλόγεροι, Στόμιο και Νέα Ανατολή του Νομού Λασιθίου.
-Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα.
-Όσο η κανονική διάρκεια σπουδών.
 
Καθίδρυμα 'Oθωvoς και Aθηνάς Σταθάτου

Δικηγορικό Γραφείο Δημαρά
Ομήρου 51, 106 72 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3623217   +30 210 3623244
fax: +30 210 3617910
e-mail: info@dimaraslaw.gr


Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Άποροι φοιτητές
-∆ιακεκριµένη σειρά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις
-∆ιαγωγή «Κοσµιωτάτη»
-Κατά προτίµηση οι ήδη υπότροφοι, αν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης, µέχρι το τέλος των σπουδών.

Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου «Μιχαήλ Στασινόπουλος»

Διδότου 34, 106 80 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3615449   +30  6932 262534
http://www.stasinopoulos-foundation.gr 

Πληρ: κ. Νικ. Αγγελής - Αν. Γραμματέας του Ιδρύματος

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία)  για πτυχιούχους της Νοµικής Σχολής ή του Παντείου Πανεπιστηµίου για σπουδές στους τοµείς ∆ιοικητικού ή ευρύτερα ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή ∆ιοικητικής Επιστήµης
-Έλληνες πολίτες
-Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 30 ετών
-Πτυχιούχοι των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων ή  ισοτίµων
-Να µην λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
-Επιλογή µε διαγωνισµό: εξέταση στη Γαλλική Γλώσσα και στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη  έτος (σε περίπτωση εξαιρετικής επίδοσης των υποτρόφων).

Ίδρυμα Γ. & Ν. Στεφοπούλου

Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας
Γεωργίου Γεννηματά 2, 202 00 Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: +30 27420 20332   +30 27420 22245
Πληρ: κ. Κούμπουλας - Αντιδήμαρχος

Προπτυχιακές σπουδές στα ΑΕΙ
-Βαθµός επιτυχίας στα ΑΕΙ
-∆ηµότες του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος της Αρχαίας Σικυώνος.

Ίδρυμα Μητροπολίτου Παύλου Σοφού

Τσακασιάνου 4, 291 00 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 26950 23163  e-mail: klipar@otenet.gr


Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
-Οικονοµικά αδύναµοι φοιτητές
-Καταγωγή από τη νήσο Ζάκυνθο
-Απόφοιτοι των Λυκείων Ζακύνθου.

Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου
Εμμανουήλ Χριστοφ. Σταματίου και Μαρίας Σταματίου-Παπαδάκη

Γρηγορίου Λαμπράκη 14, 851 00 Ρόδος
Τηλ: +30 22410 34056  fax: +30 22410 39637 
Πληρ: κ. Ε. Ζήφιας

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε φοιτητές ή πτυχιούχους που παρακολουθούν επιστήμες σχετικές με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της Ρόδου και γενικότερα της Δωδεκανήσου, την Ιστορία, τον πολιτισμό και επιστήμες κοινωνικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, με αναφορά  στον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του.
-Φοιτητές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, χωρίς οικονομική δυνατότητα και με γενικό βαθμό από δέκα πέντε (15) και άνω. Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι κάτοικοι Ρόδου και ένας τουλάχιστον από τους γονείς να είναι Ρόδιος στην καταγωγή.
-Υποτροφίες ή οικονομική βοήθεια σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, ικανά για σπουδές σε κανονικά ή ειδικά δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου ή ακόμα και για σπουδές σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, χωρίς οικονομική δυνατότητα κάλυψης των δαπανών σπουδών τους εξ ολοκλήρου ή  εν μέρει.  
Τόπος Σπουδών: στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Ίδρυμα Στρεφτάρη Κωνσταντίνου

Δημαρχείο Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 383 34 Βόλος
Τηλ: +30 24210 27059  http://www.volos-city.gr

e-mail: kstreftari@gmail.com 


Προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων και  Πολυτεχνείων
-Τελειόφοιτοι  Λυκείων ή άλλων ισότιµων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης
 των πόλεων Καρδίτσας, Βόλου και Ν. Ιωνίας Βόλου
-Καταγωγή και µόνιµη κατοικία σε µία από τις πόλεις: Καρδίτσα, Βόλο
και Νέα Ιωνία Βόλου
-Βαθµός απολυτηρίου «΄Αριστα»
-Οικονομική αδυναμία του υποψηφίου και της οικογένειάς του
-Ήθος και  προσήλωση στα οικογενειακά, χριστιανικά και  εθνικά ιδεώδη
Εννέα (9) µήνες για κάθε ακαδηµαϊκό έτος.

Ίδρυμα «Γεωργίου και Θεολογίας Τζώνου»

Πλ. Τσιστοπούλων 3, 503 00 Σιάτιστα Κοζάνης
Τηλ: +30 24650 23302  fax: +30 24650 21213

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Ελληνική ιθαγένεια
-Οικονοµική αδυναµία
-Ορφανοί  φοιτητές από τον ένα ή και τους δύο γονείς
-Καταγωγή από τον ∆ήµο Σιατίστης του Νοµού Κοζάνης
-Απόφοιτοι των Λυκείων της Σιάτιστας.

Ίδρυμα Υποτροφιών Τίκα Σεραφείμ

Δημοτικό Σχολείο Αρτεσιανού, 431 00 Αρτεσιανό Καρδίτσας
Τηλ: +30 24410 21393
 
Προπτυχιακές υποτροφίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
-Μόνιµοι κάτοικοι Αρτεσιανού Καρδίτσας ή µόνιµοι κάτοικοι
 της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Καρδίτσας
-Καλή κοινωνική διαγωγή, επίδοση στη µάθηση.

Ορφανοτροφείο - Ίδρυμα Σταύρου Γεωργίου

Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων
Π. Ιωακείμ Γ-10, 452 21 Ιωάννινα
Πληρ: Tηλ: +30 26510 26279  e-mail: klirodot@hol.gr


-Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και  εξωτερικό
-Άποροι ή ορφανοί  φοιτητές
-Καταγωγή από τον Νοµό Ιωαννίνων.
 
Ευαγές Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Τράγκα

Θερμοπυλών 101, 231 00 Σπάρτη Λακωνίας
Τηλ: +30 27310 26573   +30 27310 22070 
e-mail: nicper4@sch.gr  Πληρ: κ. Ν. Περγαντής


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
των ΑΕΙ της Αθήνας
-Τέσσερις (4) υποτροφίες
-Άρρενες φοιτητές
-Απόφοιτοι των Λυκείων Σπάρτης
-Βαθμός απολυτηρίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
-Κατά προτεραιότητα, οι καταγόµενοι από την πρώην Κοινότητα Αναβρυτής, νυν ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισμα του ∆ήµου Σπάρτης
Διάρκεια: τέσσερα έως έξι (4-6) έτη, ανάλογα με τα έτη σπουδών.

Ίδρυμα «Ευφροσύνη Τραχανά-Φεργάδη»

Ιωνίας 43, 145 63 Κηφισιά
Τηλ: +30 210 6209143  +30 210 8132396 e-mail: idrymaeferg@yahoo.gr

Πληρ: κα Μ. Κούρλα – Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
α).  Δύο ( 2)  υποτροφίες σε φοιτήτριες
 των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας για προπτυχιακές σπουδές
β).  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
-Απόφοιτες του Λυκείου της Σκύρου
-Καταγωγή από τη Σκύρο.
 
Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
-Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα-

Λυσικράτους 12, Πλάκα, 105 58 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3228922    fax: +30 210 3253461
http://www.ipep-gr.org    e-mail: info@ipep-gr.org

Πληρ: Γραμματεία
 
α).   Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για πτυχιούχους ΑΕΙ της χώρας ή αναγνωρισµένων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού
β).   Μεταδιδακτορική έρευνα
α).  βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, οκτώ (8,0) ή ισότιµη
βαθµολογία από αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια του εξωτερικού
-Βεβαίωση αποδοχής του Πανεπιστηµίου επιλογής τους
-Εµπεριστατωµένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει 
δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
-∆ύο (2) πρόσφατες και πρωτότυπες συστατικές επιστολές που
 να απευθύνονται στο Ίδρυμα
-Γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών ( κατοχή αντίστοιχου πτυχίου)
-Οικονοµική αδυναµία
β).  ∆ιδακτορικό δίπλωµα µε βαθµό «Άριστα»
-∆ύο (2) πρόσφατες  και πρωτότυπες συστατικές επιστολές  απευθυνόμενες
 στο Ίδρυμα
-Εµπεριστατωµένη πρόταση έρευνας
-Γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών ( κατοχή αντίστοιχου πτυχίου)
-Οικονοµική αδυναµία.

Ίδρυμα Τσάγκα Στέλλας-Δεσποτίδου Λέττας

Πανεπιστημίου 44, 106 79 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3639791  fax: +30 210 3617419
Πληρ: κ. Θ. Παναγόπουλος - Πρόεδρος
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
-πτυχιούχοι Ιατρικής και  Νοµικής Σχολής
-Αντίγραφο πτυχίου
-αποδεικτικό ξένων γλώσσων
-βαθμός τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
Ένα (1) έτος.
 
Κοινωφελές Ίδρυμα Bασιλείου Τσαπάλα
 του Κωνσταντίνου

Γ.Βερίτη 29, 821 00 Χίος
Τηλ: +30 22710 43310  fax: +30 22710 81310
e-mail: kodikoslog@kodikoschios.gr

Πληρ: κ. Αθ. Συγγελόπουλος
 
-Υποτροφίες σε σπουδαστές από τη Χίο.
-Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
-Αριστούχοι φοιτητές
-Οικονομική αδυναμία.
 
Τριφύλειο Ίδρυμα Κυθηρίων
(Υποτροφία Παναγιώτου Στρατηγού)

Θεμιστοκλέους 5 (8ος Όροφος) 106 77 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3838190   +30 210 3820293
fax: +30 210 3829004   e-mail: info@trifilio.gr 


-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους Μαθηµατικής Σχολής
(εξειδίκευση αποκλειστικά στον τοµέα ανάλυσης, κατά προτίµηση, στην Τοπολογία και στη Θεωρία της Μέτρησης)
-Οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί οι ίδιοι ή, τουλάχιστον,
ο ένας από τους δύο γονείς τους  στα Κύθηρα.
 
Κοινοφελές Ίδρυμα Ανδρέα Τσάρα

Ιερά Μητρόπολις Ναυπάκτου, Γ. Αθανασιάδη-Νόβα 1
303 00 Ναύπακτος
Τηλ: +30 26340 22980  fax: +30 26340 27665
e-mail: imnav@otenet.gr

Πληρ: Γραμματεία Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου

Ετήσιες υποτροφίες σε δύο (2) άρρενες αποφοίτους των Λυκείων Ναυπάκτου
για σπουδές σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές της χώρας.
-Καταγόμενοι από την Επαρχία Ναυπακτίας,  οικονομική αδυναμία,
εξαίρετο ήθος και μέσος όρος γενικής βαθμολογίας «Άριστα». 
Εν ελλείψει αριστούχων, οι υποτροφίες χορηγούνται σε απόφοιτους
 με τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Β’ στην Γ’ Λυκείου
(«Λίαν καλώς» και  άνω) και με βαθμό Απολυτηρίου «Λίαν Καλώς» και  άνω.
Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα.  
 
Ίδρυμα Νικολάου Φαφούτη

5ης Μεραρχίας 15, 721 00 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης
Τηλ: +30 28410 22671 Πληρ: κ. Γ. Μενεγάκης
 
Χορήγηση υποτροφιών για όλους τους κλάδους σπουδών.
-Σε οικονοµικά αδύναμους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου
Αγίου Νικολάου ή λοιπών Λυκείων του Νοµού Λασιθίου Κρήτης.
Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Διάρκεια: κανονική διάρκεια σπουδών. 

Ίδρυμα «Αικατερίνης Φλώρου»

1ο Ενιαίο Λύκειο Γρεβενών, 13ης Οκτωβρίου 27
 511 00 Γρεβενά
Τηλ: +30 24620 87958   +30 24620 22218
e-mail: mail@1lyk-greven.gre.sch.gr

Πληρ:  κ. Κυρ. Σιούλας

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ΑΕΙ της χώρας
-Καταγωγή από την Κοινότητα Σπηλαίου Γρεβενών
-Οικονοµική αδυναµία
-Άριστη επίδοση
-Εξαίρετο ήθος και διαγωγή των υποψηφίων.

Ίδρυμα Υποτροφιών Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Π. και Μ. Φυρού

Απ. Παύλου 37, Θησείο, 118 51 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3461954
http://www.firosfoundation.gr


-Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
(χώρες της Ευρώπης)
-Οικονοµική αδυναµία
-Επίδοση των υποψηφίων (βαθµός πτυχίου, τουλάχιστον, επτά –7- και άνω)
-Έλληνες πτυχιούχοι ΑΕΙ, που ζουν στην Ελλάδα και πραγματοποιούν  ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό (χώρες της Ευρώπης).
Μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Ίδρυμα «Φιλεκπαιδευτική Επιτροπή
Λάκκων Χαζίρη»

Ανδρέα Παπανδρέου 4, 731 32 Χανιά Κρήτης
Τηλ: +30 28210 60463   fax: +30 28210 93038
e-mail: goniotakis@hotmail.gr

Πληρ: κ. Γ. Γωνιωτάκης  
 
Υποτροφίες για όλους τους κλάδους σπουδών.
-Σε άρρενες απογόνους του Χαζίρη και εν ελλείψει, σε φοιτητές
που έχουν γεννηθεί στο χωριό Λάκκων Χανίων.
Τόπος σπουδών:  Ελλάδα και εξωτερικό. 

Ίδρυμα Χαροκόπου και
Ευανθίας Χαροκόπου – Πετρούτση

Ακαδημίας 4, 106 71 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3611711  fax: +30 210 3609182
Πληρ: κ. Διον. Χαροκόπος
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
για πτυχιούχους του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου στα γνωστικά αντικείµενα:
α). Οικιακή Οικονοµία και  Οικολογία
β).  Επιστήµη ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής
γ).  Γεωγραφία
-Βεβαίωση αποδοχής του Πανεπιστηµίου
-Επάρκεια ξένης γλώσσας ( για υποτροφίες στο εξωτερικό).
 
Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα
Οίκος Καλύμνιας Φοιτήτριας

Κηφισίας 128, 115 26 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6726095   +30 210 6779998
Πληρ:  κα Λεμονιά Αλεξοπούλου - Πρόεδρος του Ιδρύματος

Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
-Ελληνίδες χαμηλών εισοδημάτων
-Βαθµός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
-Ηλικία έως 30 ετών
-Καταγωγή, κατά προτεραιότητα, από την Κάλυµνο ή από τα ∆ωδεκάνησα
και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εάν οι υποτροφίες δεν καλύπτονται από Καλύµνιες ή ∆ωδεκανήσιες υποψήφιες
-Οι υποψήφιες δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
Μέχρι δύο (2) έτη.

Κοινωφελές Ίδρυμα
«Ευαγές Ταμείο Υποτροφιών
Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Α'»

Ελ. Βενιζέλου 3, 291 00 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 26950 22233   fax: 30 26950 22348  
e-mail: imzante@yahoo.gr

Πληρ: Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως

Προπτυχιακές σπουδές
-Οικονοµική αδυναµία
-Καταγωγή από τη Ζάκυνθο.
-Oι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία
από άλλη πηγή
Διάρκεια όση η κανονική διάρκεια σπουδών.

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3713050-056  fax: +30 210 3315913
http://www.onassis.gr  e-mail: fph@onassis.gr

Πληρ: κα Φ. Παπαθάνου, κα Τζ. Παυλοπούλου
 
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε όλους τους τομείς:
α).  Μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ κύκλου, για την απόκτηση μεταπτυχιακού  διπλώµατος ειδίκευσης
β).  Μεταπτυχιακές σπουδές Β’ Κύκλου, για την απόκτηση ∆ιδακτορικού τίτλου
-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε όλους τους τομείς
-Υποτροφίες στο εξωτερικό  για την Βελτίωση Τεχνικής,
για όλους τους καλλιτεχνικούς κλάδους
-Ειδικό πρόγραμμα για παιδιά εργαζομένων του Οµίλου Ωνάση
-Οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών ποικίλλουν ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών.

 

 

 

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Κληροδότημα Αθανασιάδη Χρήστου

Περιφέρεια Ηπείρου – Νομός Ιωαννίνων
Ναπ. Ζέρβα 4-6, 453 32  Ιωάννινα
Τηλ: +30 26510 20355  e-mail: apok-ioa@otenet.gr


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας καθώς και µεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήµια του εσωτερικού ή του εξωτερικού
-απόφοιτοι των Λυκείων του Νοµού Ιωαννίνων και  δηµότες της Κοινότητας Βρυσοχωρίου ή
-απόφοιτοι  οποιουδήποτε Λυκείου της Ελλάδας εγγεγραµµένοι τουλάχιστον προ πενταετίας στα δηµοτολόγια της Κοινότητας Βρυσοχωρίου
-Ηλικία έως 30 ετών
Τεσσερα (4) έτη.
 
Ίδρυμα Υποτροφιών Αλεξοπούλου

Δήμος Καρδίτσας, Γραμματεία του Ιδρύματος:
Αρτεσιανού 1, 431 00 Καρδίτσα
Τηλ: +30 24413 50712  fax: +30 24413 50721  
http://www.karditsa-city.gr  

 e-mail: municipality@karditsa-city.gr 

Πληρ: κ.Ι. Παπακυρίτσης

Τρεις (3) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με έδρα την Καρδίτσα
α).  μία (1) στην Κτηνιατρική Επιστήμη
β).  μία (1) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
γ).  μία (1) στην Τεχνολογία Ξύλου και Σχεδιασμού Επίπλου
-Ποσό εκάστης υποτροφίας πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 5.000) ετησίως
Προϋποθέσεις:
-Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια του υποψηφίου
-Οι υποψήφιοι με καταγωγή από τον Νομό Καρδίτσας
πριμοδοτούνται με αύξηση κατά μία (1) θέση στη σειρά επιλογής.
-Ο υποψήφιος (α) θα πρέπει να είναι φοιτητής του Τμήματος Κτηνιατρικής Καρδίτσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που διακρίθηκε στις εξετάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.
  Ο υποψήφιος (β) θα πρέπει να είναι σπουδαστής των ΤΕΙ Λάρισας-Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ή Διαιτολογίας και Διατροφής, που διακρίθηκε στις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ο υποψήφιος (γ) θα πρέπει να είναι σπουδαστής των ΤΕΙ Λάρισας-Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Τεχνολογίας Ξύλου και Σχεδιασμού Επίπλου, που διακρίθηκε στις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
-Ο βαθμός εισαγωγής του υποψηφίου θα πρέπει να ανήκει στο ανώτερο 10% των εισακτέων του Τμήματος, καταλαμβάνοντας έως και την τρίτη θέση του εισαγωγικού πίνακα.
-Η υποτροφία εγκρίνεται πλήρως μετά από Βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής του φοιτητή ή σπουδαστή και εφόσον επιτύχει και περάσει το 80% των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου.
-Οι υποψήφιοι να έως είκοσι (20) ετών.
-Οι υποψήφιοι ή οι οικογένειές τους να μη διαθέτουν επαρκή ίδια οικονομικά μέσα.
-Να μην έχουν εξασφαλίσει όμοια υποτροφία από άλλον φορέα στην Ελλάδα, εκτός από την υποτροφία πρώτης επίδοσης του ΙΚΥ.
Διάρκεια: μέχρι την περάτωση των σπουδών των υποτρόφων. Βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσων: δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνεχίζεται η χορήγηση της υποτροφίας για υποτρόφους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Καρδίτσα. 
                                        
Κληροδότημα Εμμανουήλ  Ι. Αλτιναλμάζη

Λ. Δημοκρατίας 240, 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τηλ: +30 25510 53401 fax: +30 25510 53420
e-mail: STRAVOLEGAS.KOSTANT@nbg.gr 

Πληρ: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ
Κατάστημα Αλεξανδρούπολης
Πρόεδρος και Υπεύθυνος του Ιδρύματος:
ο εκάστοτε Διευθυντής του Καταστήματος της ΕΤΕ ΑΕ Αλεξανδρούπολης

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
 και στο εξωτερικό  για φοιτητές των Θετικών Επιστηµών
και  ειδικότερα στην Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική
-Νεοεισερχόμενοι, επιµελείς φοιτητές
-Βαθµός απολυτηρίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” και
βαθµός  εισαγωγής στο αντίστοιχο Πανεπιστηµιακό Τµήµα
-Οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους.

Κληροδότημα Παναγιώτας
χήρας Ιωάννη Αννιτσάκη   

Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου
Πλατεία Πατριάρχου Αθηναγόρα 731 00 Χανιά Κρήτης
Τηλ: +30 28210 27807 Τηλ. & Fax: +30 28210 27808
http://www.imka.gr   e-mail: imka@imka.gr 

Πληρ: Πρωτ. κ. Δ. Λαμπαθάκης                                                                                  

Οικονομική ενίσχυση απόρων μαθητριών 12-18 ετών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατάγονται και κατοικούν στην Περιφέρεια της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Η ενίσχυση αποσκοπεί στην φοίτηση:
-απόρων μαθητριών σε Γυμνάσια και Λύκεια δημόσια
και ιδιωτικά της πόλης των Χανίων και
-σε ειδικά σχολεία ατόμων με νοητική καθυστέρηση
-Επιλογή βάσει του οικογενειακού εισοδήματος.
-Ετήσιο βοήθημα

Κληροδότημα Σπυρίδωνα Φ. Αντύπα

Π. Χαροκόπου 60 Τ.Θ. 129, 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιάς                                                  Υπεύθυνη Γραμματείας της Διαχειριστικής Επιτροπής
του Κληροδοτήματος:  κα Μ. Χοϊδά   
Τηλ: +30 26710 22524   fax: +30 26710 28956
http://www.klir-spyrantypa.gr   e-mail: succes21@kef.forthnet.gr


Mεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό και  εξωτερικό για πτυχιούχους των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδος
Ο υποψήφιος πρέπει:
-να κατάγεται από την Κεφαλλονιά και να είναι  εγγεγραµµένος στο Μητρώο ή ∆ηµοτολόγιο ∆ήµου ή Κοινότητας του νησιού ο ίδιος, ή τουλάχιστον, ο ένας από τους γονείς του
-να έχει αποφοιτήσει από Λύκειο της Κεφαλλονιάς
-να έχει ηλικία έως 35 ετών
-να έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ της Ελλάδας 
-να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει τύχει  αναβολής στράτευσης για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών του
-να µη λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή
-να υπάρχει θετική πιστοποίηση από το ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την πρόοδο των µεταπτυχιακών του σπουδών (ανανέωση υποτροφίας)
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης:
-για ένα (1) ακόµη έτος στην περίπτωση μεταπτυχιακού
-για τρία (3) ακόµη έτη στην περίπτωση διδακτορικού.
 
Κληροδότημα Ανδρουτσοπούλου Αντωνίου

Αδελφότητα Ζυγοβιστινών
 Πατησίων 4, 106 77 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3825364
Πληρ: κ. Β. Χαραλαμπόπουλος - Αιγίνης 3, 113 62 Αθήνα                
Τηλ: +30 210 8823522
 
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Άποροι φοιτητές
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί στο Ζυγοβίστι
 οι ίδιοι ή  ένας από τους γονείς τους
-Ήθος και  επίδοση των υποψηφίων (βαθµός απολυτηρίου Λυκείου).

Κληροδότημα Αντωνιάδη Ευαγγέλου

Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων
Π. Ιωακείμ Γ-10, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ: +30 26510 26279  fax: +30 26510 34500
e-mail: klirodot@hol.gr

Πληρ: κα Βαρβ. Ντάρα

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές όλων
των Ελληνικών ΑΕΙ
-Πρωτοετείς φοιτητές
-Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από το Εκκλησοχώρι, άλλως,
από τις Κοινότητες Καλοχωρίου, Βουτσαρά,
Κουρέντων και  Σουλοπούλου του Νομού Ιωαννίνων.

Κληροδότημα Ιωάννου Αποστολίδη του Σταύρου       

Δήμος Σερρών, Μεραρχίας 1, 621 22 Σέρρες
Τηλ: +30 23210 83609   fax: +30 23210 22187                                                                                                   

Υποτροφίες για σπουδές μόνο σε Ανώτατες Σχολές                              
-Άρρενες απόφοιτοι των Δημοσίων Γυμνασίων Σερρών
και  δημότες Σερρών, καθώς και της κοινότητας Νέου Σκοπού Σερρών για σπουδές  εντός Ελλάδας μόνο σε Ανώτατες Σχολές.
-Αποδεδειγμένα άποροι, με βαθμό άνω του 18 στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου στα πρωτεύοντα μαθήματα και διαγωγή «Κοσμιωτάτη».                                                                         
Τόπος σπουδές:  Ελλάδα.         

Αρτέμειο Κληροδότημα

Ιερά Μητρόπολις Σύρου, 841 00 Σύρος
http://www.imsyrou.gr

Τηλ: +30 22810 82582- εσωτ. 101  fax: +30 22810 79382
Πληρ: κ. Αλ. Μαρκουίζος - Γραμματέας του Ιδρύματος

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
της Ιατρικής, κατά προτίµηση
-Οικονοµική αδυναµία
-Αριστούχοι  φοιτητές
-Καταγωγή από τη Σύρο
-Οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να ασκήσουν το επάγγελµά τους τουλάχιστον για µια δεκαετία στη Σύρο.

Κληροδότημα Αποστολέλλη Νικολάου

Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου Λέσβου, 811 04 Μανταμάδος Λέσβου Τηλ: +30 22530 61201
 fax: +30 22530 61210

Μία (1)υποτροφία  ανά έτος σε άπορο αριστούχο μαθητή
του Γυμνασίου Μανταμάδου                                                               
-Προπτυχιακές σπουδές μόνο στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)                                            
-κλάδοι  σπουδών: όλοι
-οικονοµική αδυναµία
-αριστούχοι φοιτητές
-καταγωγή από τον Μανταµάδο Λέσβου.

Κληροδότημα «Δημητρίου Ασημακόπουλου»        

Πάροδος Κοζώνη, 303 00 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας
Τηλ. &  Fax: +30 26340 21933                                   

Υποτροφίες σε αριστεύοντες μαθητές ή μαθήτριες για ανώτατες σπουδές στα Τμήματα της Φυσικομαθηματικής Σχολής                                              
-Απόφοιτοι αριστούχοι του Λυκείου Ναυπάκτου ∙                                     
εν ελλείψει αυτών,  σε πρωτεύοντες ως το  και Απολυτήριο του Λυκείου Ναυπάκτου, με διαγωγή κοσμιωτάτη
-Άποροι αποδεδειγμένως, από την Επαρχία Ναυπακτίας ή  την Κοινότητα Μοναστηρακίου Δωρίδος
-να έχουν φοιτήσει τουλάχιστον τις τρεις (3) τελευταίες τάξεις στο Λύκειο Ναυπάκτου.                                                                       
Τόπος σπουδών: Ελλάδα.

Κληροδότημα Κωνσταντίνου Βαλταδώρου           

1ο ΓΕΛ Λύκειο Νάουσας
Φιλώτα Κοκκίνου, 592 00 Νάουσα Ημαθίας
Τηλ: +30 23320 27250  fax: +30 23320 22011                                            

Οικονομική ενίσχυση σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σπουδαστές των ΑΕΙ και ΤΕΙ                                                                                                                
άποροι μαθητές και πρωτεύοντες μαθητές και  σπουδαστές κατοικούντες και καταγόμενοι  από τον Δήμο Νάουσας
Τόπος σπουδών: Ελλάδα.

Κληροδότημα Βαρβαρίτη Βλασίου

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3221917  +30 210 3225310
fax: +30 210 3249398 e-mail: lsparnas@otenet.gr 

Πληρ: ο εκάστοτε Γ.Γ. του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»
 
Τρεις (3) υποτροφίες  σε φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές
όλων των κλάδων στο εσωτερικό
Μία (1) υποτροφία  σε πτυχιούχους για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
-Εγγεγραμμένοι  από δεκαετίας στα Δημοτολόγια του Δήμου Σικυώνος –Κιάτου Κορινθίας
-Άποροι σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια για την χορήγηση υποτροφίας από το Κράτος
-Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου «Λίαν Καλώς» και άνω. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις εξετάσεις, προτιμάται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου.
-Επιλογή με διαγωνισμό ( δύο –2- μαθήματα οριζόμενα στην σχετική προκήρυξη και προφορική συνέντευξη). Προϋπόθεση: μέσος όρος βαθμολογίας των δύο μαθημάτων και της προφορικής συνέντευξης τουλάχιστον δεκατέσσερα (14)
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών (όχι  περισσότερα από έξι -6- έτη).

Κληροδότημα Κοφινιώτη Αναστασίου

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3221917  +30 210 3225310
fax: +30 210 3249398 e-mail: lsparnas@otenet.gr 

Πληρ: ο εκάστοτε Γ.Γ. του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»

Εφάπαξ χρηματική παροχή:
α).  στους αριστεύσαντες μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου
 Νέας Τίρυνθας Αργολίδας
 β. ) στους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι  οποίοι έχουν γεννηθεί ή κατάγονται  από τη Νέα Τίρυνθα και κατά προτίμηση κατοικούν εκεί.
Σε περίπτωση  πολλών υποψηφίων, διενεργείται  διαγωνισμός για την τελική επιλογή.
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

Κληροδότημα Βιδάλη Αικατερίνη

Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α)  Ακαδημίας 20  106 71 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3675400  fax: +30 210 3632608
http://www.esiea.gr   e-mail: info@esiea.gr   

Πληρ: Γραμματεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Τηλ: +30 210 3675558 
κα Αριάδνη Ζάχου

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
για φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ, των Τµηµάτων ∆ηµοσιογραφίας,
Επικοινωνίας και  Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και  συγκεκριµένα
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Παντείου Πανεπιστημίου.
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ελληνική υπηκοότητα
-Οι υποψήφιοι να έχουν εγγραφεί ως φοιτητές ή ως µεταπτυχιακοί φοιτητές σε ένα από τα ανωτέρω Τμήματα και να µην έχουν περατώσει τη φοίτησή τους ή τις µεταπτυχιακές σπουδές τους
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Ένα (1) έτος.               

Κληροδότημα Γεωργίου και Μαρίας Βεργωτή
Κεφαλλονιά

Τηλ: +30 26710 41155  +30 26710 42255
Πληρ: Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Β' 17-19, Ρηγίλλης
 106 75 Αθήνα Τηλ. &  Fax: +30 210 7244251
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για έναν (1) ή δύο (2) μουσικούς στο πιάνο ή στη µονωδία ή σε διάφορα όργανα συµφωνικής ορχήστρας
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης.

Κληροδότημα Βλάμιτσα Ιωάννη

Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, 370 12 Τσαγκαράδα Μαγνησίας
Τηλ: +30 24263 50109  fax: +30 24260 23128 
e-mail: dzag.mour@gmail.com  Πληρ: κ. Γ. Κρινάκης


Προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
-άπορος µαθητής
-απόφοιτος Λυκείου Τσαγκαράδας
-κάτοικος Τσαγκαράδας
-με καταγωγή από την Τσακαράδα
-Απολυτήριο Λυκείου µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία.

Εκπαιδευτικό Κληροδότημα  Βοστάνη Α. Γεωργίου

Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης, Καραντώνη 2
 811 00 Μυτιλήνη Τηλ. &  Fax: +30 22510 28518 
http://www.mytilene-charity.com 

e-mail:  filamyt@otenet.gr

Πληρ: κα Στ. Σημαντήρη

Προπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό  για Λέσβιους φοιτητές οποιουδήποτε κλάδου σπουδών (εξαιρούνται
οι Στρατιωτικές Σχολές και τα ΤΕΙ)
-Άποροι αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου
-Καταγωγή από τη νήσο Λέσβο με προτεραιότητα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Παμφίλων και Μυστεγνών και του Δήμου Μυτιλήνης
Εννεάμηνη χορήγηση υποτροφίας
Κανονική διάρκεια σπουδών.
 
Κληροδότημα Βρέλλα Κωνσταντίνου

Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης
Λαογραφικό Μουσείο
Ι. Δραγούμη 9-11, 501 00 Κοζάνη
Τηλ: +30 24610 30997  +30 24610 33978 
fax: +30 24610 30997  e-mail: mouskoz@otenet.gr


Εφ’ άπαξ βοήθημα
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των ΑΕΙ
-Απόφοιτοι Λυκείων Κοζάνης
-Βαθµός απολυτηρίου Λυκείου
-Οικονοµική αδυναµία
-Κοινωνικά κριτήρια (τέκνα πολυτέκνων-άτοµα µε ειδικές ανάγκες).

Κληροδότημα Παναγιώτη Γαβριήλ     

Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου Κρήτης
(πρώην Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου Κρήτης)

Νηρέως 3, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 226339   fax: +30 2810 300594
e-mail: kpmth@otenet.gr  Πληρ: κα Μ. Καραπιδάκη     

                                 
Οικονομικό βοήθημα σε άπορες μαθήτριες του Κέντρου
Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου Κρήτης (πρώην Κέντρου
Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου Κρήτης)
-Όλες οι βαθμίδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
-καταβολή διδάκτρων για εξωσχολική διδασκαλία.

Κοινωφελές Ίδρυμα «Κληροδότημα Ιωάννου Κ. Γαλανόπουλου»

Φιλοποίμενος 14 (3ος όροφος), 262 21 Πάτρα
Τηλ: +30 2610 276210  +30 2610 276209
fax: +30 2610 272320                                                        
Πληρ: κ. Δημ. Κανελλής-Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
 
Προπτυχιακές σπουδές
-Αριστούχοι, απόφοιτοι ∆ηµοσίων Λυκείων Πατρών γεννημένοι μόνο στην πόλη της Πάτρας
-Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 19 ετών.
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.

Γερολυμάτειο Κληροδότημα          
Κληροδότημα Ιωάννου Γερολυμάτου
Καρδακάτα, Τ.Θ. 12  281 00 Αργοστόλι Κεφαλληνίας
Πληρ: κ. Παν. Κωνσταντάτος - Πρόεδρος
Τηλ: +30 26710  22740 (πρωινές ώρες)
Τηλ. & Fax: +30 26710 85453 (απόγευμα, 17-20)

1) Οικονομικό βοήθημα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
2) Οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ για προπτυχιακές σπουδές
στο εσωτερικό.
-Οι υποψήφιοι να είναι µόνιµοι κάτοικοι Καρδακάτων ή να κατάγονται
 από τα Καρδακάτα και ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς να είναι εγγεγραµµένος στο δηµοτολόγιο ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος Θηναίας –Καρδακάτων του ∆ήµου Αργοστολίου.
-Σε περίπτωση µη κάλυψης των θέσεων, επιλέγονται υποψήφιοι µόνιµοι κάτοικοι (όχι από μεταδημότευση) των χωριών που υπάγονται  στην πρώην κοινότητα Θηναίας: Ρίζα, Κοντογουράτα, Πετρικάτα

Κληροδότημα «Aθnvάς Γκιζιώτη»

Δήμος Τσοτυλίου
Ιστορικό Οικοτροφείο Γυμνάσιο, 500 02 Τσοτύλι Κοζάνης
Τηλ: +30 24680 31626   fax: +30 24680 31921

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Καταγωγή από την Κοινότητα Κριµινίου της Επαρχίας
Βοΐου Κοζάνης
-Οικονοµική αδυναµία.

Κληροδότημα Znvoβίας Α. Δημάδη

Χριστιανική Φοιτητική Ένωση
Καρύτση 14, 105 61 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3237154 fax: +30 210 3247092

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Μέλη της  Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης
-Απολυτήριο σχολείου
-Ακαδηµαϊκή επίδοση (αναλυτική βαθµολογία της Σχολής)
-Αντίγραφο πτυχίου (για µεταπτυχιακές σπουδές)
-Οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου
-Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από
άλλη πηγή
∆έκα (10) µήνες.
                                           
Κληροδότημα Eυθαλίας Κ. Δικαιοφύλακας-Ζωγραφίδου

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού, Σέρβια, 505 00 Σέρβια Κοζάνης  
Τηλ: +30 24643 50100    fax: +30 24640 22355                                         
e-mail: klirzografidou@dservion.gr   Πληρ: κ Γ. Δαλαγιώργος


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
-Αριστούχοι, απόφοιτοι  Λυκείου
-Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Τριγωνικού του ∆ήµου
Σερβίων-Βελβεντού
-Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων.
 ∆ιάρκεια: μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών.

Κληροδότημα Δράκου Αποστόλου          

Δήμος Πορταριάς, 370 11 Πορταριά Μαγνησίας
Τηλ: +30 24283 50100-1
http://www.volos-city.gr   

e-mail: dimosportarias@0856.syzefxis.com.gr       

Πληρ: κα Αργ. Καρούτσου   

Υποτροφίες σε αριστεύσαντες μαθητές του
Δήμου Πορταριάς για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα.                                                                                                   

Κληροδότημα Θεοδώρου Ζαλάχα

Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου                              
Πλατεία Μητροπόλεως 67 100 Ξάνθη
Τηλ: +30 25410 28305      fax: +30 25410 25581
http://www.imxanthis.gr   e-mail: ieramxp@otenet.gr   

Πληρ: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου
 κ. Παντελεήμων - Πρόεδρος του Κληροδοτήματος
 
Ετήσια βοηθήματα-βραβεία στους δύο (2) πρώτους τελειόφοιτους
αριστούχους μαθητές των Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανεξαρτήτως θρησκεύματος, με έγγραφη ενημέρωση και βεβαίωση
από τους διευθυντές των σχολείων.

Κληροδότημα Χριστοδούλου Ευθυμίου
(Ίδρυμα Κληροδοτήματος Χριστοδούλου Ευθυμίου)

Γαμβέτα 4 (5ος όροφος), 106 78 Αθήνα
Τηλ. &  Fax: +30 210 3300838
http://www.klirxe.com

e-mail: klirxefthimiou@yahoo.gr  


α). Υποτροφίες σε φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε όλα τα Τμήματα
β). Υποτροφίες σε πτυχιούχους  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επιλεκτικά,
για μεταπτυχιακές σπουδές σε Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
-Καταγωγή από την πόλη ή τον Νοµό Ιωαννίνων.
Διάρκεια:
-για προπτυχιακές σπουδές: μέχρι τη λήξη των σπουδών
-για μεταπτυχιακές σπουδές:  δύο (2) έτη.

Κληροδότημα Γεωργίου Ελευθεράκη

Δήμος Αρχάνων-Αστερουσίων, Δημοτική Ενότητα Αρχάνων,
701 00  Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 752960  +30 281340 4032
fax: +30 2810 752956  Πληρ: κ. Γεώργ. Καλογιαννάκης

Υποτροφίες για  όλους τους κλάδους σπουδών
-Επιµελείς φοιτητές
-Καταγωγή από τις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης.
 
Κληροδότημα Γεωργίου Ζηλανάκη

Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς Χίου  821 00 Χίος
Τηλ: +30 22710 51272   fax: +30 22710 52235
Πληρ: ο εκάστοτε Διευθυντής του Γενικού Λυκείου

Υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές του Γενικού
Λυκείου Καλλιμασιάς
Κλάδοι σπουδών: όλοι
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.

Κληροδότημα Ιωαννίδη Κωνσταντίνου

Δήμος Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6  452 21 Ιωάννινα
Τηλ: +30 2651001016-17  fax: +30 2651001040
http://www.ioannina.gr  Πληρ: κ. Γ. Λαδιάς


Επίδομα-βοήθημα σε φοιτητές ΑΕΙ ή άλλων ισότιμων Σχολών
για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
-Αριστούχοι μαθητές ή μαθήτριες των Λυκείων Ιωαννίνων.

Κληροδότημα Καλογερά Φωκίωνα

Λέσχη Ανδρίων, 845 00 Άνδρος
Τηλ: +30 22820 22470
Πληρ: κ. Μ. Ψυχάλης

Δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές
σε Πανεπιστηµιακές ή Πολυτεχνικές Σχολές,
Γεωπονικής, Μηχανικής, Μηχανολογίας,
Χηµείας ή σε Ανώτερες Σχολές Ναυτικών.
-Γραπτός διαγωνισμός
-Αποφοίτοι Λυκείου
-Ανδριώτες στην καταγωγή και μόνιμοι κάτοικοι Άνδρου
-Οικονομική αδυναμία.

Κληροδότημα Καμίνη Δημητρίου                                               

 Δήμος Χίου, Τμήμα Περιουσίας       
Τηλ: +30 2271351719  +30 2271351735
fax: +30 2271351731 Πληρ: κα Ελ. Κοκολάκη 

Υποτροφίες για ανώτερες σπουδές οποιουδήποτε κλάδου
-Άποροι και αριστούχοι αποφοίτοι του Λυκείου Βροντάδου
-Να έχουν γεννηθεί, να κατοικούν και να είναι εγεγγραμμένοι  στον Δήμο Βροντάδου Χίου                                                         
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.

Κασιμάτειο Κληροδότημα

Κρητική Εστία Ν.Π.Ι.Δ
Στράβωνος 12  116 34 Παγκράτι - Αθήνα
Τηλ: +30 210 7213321 fax: +30210 7239149
e-mail: info@kritikiestia.gr


Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής,
 της Οδοντιατρικής Σχολής και των ΤΕΦΑΑ Αθήνας
-Συγγένεια µε τον διαθέτη Σεβ. Κασιµάτη
-Καταγωγή ή µόνιµη κατοικία στη Νεύς Αµάρι ή σε άλλη Κοινότητα του Νοµού Ρεθύµνου Κρήτης.
 
Κληροδότημα Μαρίας Στυλιανού Κασιμάτη

Λυκούργου 9, 105 51 Αθήνα
Τηλ. &  Fax: +30 210 3249007
Πληρ: κ. Κ. Μπαλτάς
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη και κατά προτίμηση Αγγλία) για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ:
1).  της Γεωπονικής Σχολής και των ειδικών κλάδων της
2).  των Καλών Τεχνών (αποκλειστικά Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Μουσικής).
 
Κασσαβέτειο Κληροδότημα και Οικοκυρικό Σχολείο Ζαγοράς

Δήμος Ζαγοράς, 370 01 Ζαγορά Μαγνησίας   
Τηλ: +30 24260 22520  +30 24260 22305  +30 24260 23560
fax: +30 24260 23128
http://www.zagora.gr  e-mail: dzagora@otenet.gr  / info@zagara.gr


Προπτυχιακές σπουδές για πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
Οι υπότροφοι πρέπει:
-να έχουν γεννηθεί στη Ζαγορά, η  οικογένειά τους να είναι
µονίµως εγκατεστηµένη στη Ζαγορά προ της γέννησής τους
-να είναι άποροι, υγιείς, µε ηθικές αρχές
-να µην είναι υπότροφοι  άλλου κληροδοτήµατος.

Κληροδότημα Στυλιανού Νικ. Καυκάλα

Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά
Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών
Δήμος Χίου, 821 00 Χίος
Τηλ: +30 22713 51408  fax: +30 22710 32778
e-mail: d.agmina@kep.gov.gr


Υποτροφίες σε μαθητές καταγόμενους από τα Θυμιανά Χίου
για σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα.

Κληροδότημα Ανδρέα Koζώνη

Μεσολογγίου 40, 303 00 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας
Τηλ: +30 26340 27062  fax: +30 26340 25932 
Πληρ: κα Ι. Τσέλιου

Οικονομικό βοήθημα
-σε ένα (1) ή δύο (2) μαθητές, από την επαρχία Ναυπακτίας που φοιτούν
στο Γυμνάσιο της Ναυπάκτου από την πρώτη ως την τελευταία τάξη,
εφ’ όσον εξακολουθούν να πληρούν τις προυποθέσεις.
-Η επιλογή των μαθητών γίνεται με βάση πράξη συνέλευσης 
των καθηγητών του Γυμνασίου Ναυπάκτου
-Άποροι, ηθικοί και επιμελείς νέοι
-Καταγωγή από την επαρχία Ναυπακτίας.

Κληροδότημα Koλυδάκη Γεωργίου

Δήμος Ιεράπετρας
Πλ. Κανουπάκη 722 00 Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης
Τηλ: +30 28420 90012 e-mail: Kyrva@ier.forthnet.gr

Πληρ: κα Α. Μαριδάκη

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές
της Ιατρικής Σχολής
-Άποροι αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Ιεράπετρας
Ένα (1) έτος.

Κληροδότημα Κοτζαμάνη Βασιλικής

Δήμος Πυλαίας Θεσσαλονίκης
555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκης 
Τηλ: +30 2310 380600  +30 2310 380659
fax: +30 2310 380663
Πληρ: κα Παλαιολόγου (1ος όροφος)
 
Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές
στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
-Άποροι δηµότες του Δήµου Πυλαίας
-Βαθµός απολυτηρίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
Ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος
των σπουδών.
 
Κληροδότημα Μαρίας Κουλούρα    

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής, Δημοτική Ενότητα Επισκοπής
Δήμος Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης
Τηλ: +30 2813 400701  fax: +30 2810 771258
http://www.dimoshersonisos.gr                                                                                                                     

Πληρ: κα Ειρ. Νοικοκυράκη

Βραβεία σε άριστους μαθητές του Γυμνασίου ή
Λυκείου Επισκοπής.

Κληροδότημα Γαλάτειας Ελισάβετ Κρικοπούλου

Δήμος Δοξάτου – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης 660 31 Καλαμπάκι Δράμας
Τηλ: +30 25213 52400 fax: +30 25213 52409 
e-mail: dimos@doxato.gr


Προπτυχιακές σπουδές
α). για φοιτητές ΑΕΙ (δύο –2- υποτροφίες: άρρεν και θήλυ)
β). γοα φοιτητή του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) - (µία –1- υποτροφία)
α).  Αριστούχοι, απόφοιτοι Λυκείου, κάτοικοι Καλαμπακίου Δράμας
β).  Κάτοικος Καλαµπακίου Δράμας
Ένα (1) έτος.
 
Κυπαρισσοπούλειο Κληροδότημα

Δήμου Πύδνας-Κολινδρού                                                                                                                      Κ. Καραμανλή 38, 603 00 Αιγίνιο Κολινδρός Πιερίας                                                                                                       Τηλ: +30 23533 50215  +30 23533 50211
fax: +30 23533 50250
e-mail: koaleka@hotmail.com Πληρ: κα Αλ. Κόρακα 


Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές για φοιτητές  ΑΕΙ
-Οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραµµένοι οι ίδιοι ή οι γονείς τους στα µητρώα αρρένων ή δηµοτολόγια του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Κολινδρού του ∆ήµου Κολινδρού
-Ήθος, αρετή, φιλοµάθεια και διαγωγή “Κοσµιωτάτη”.
 
Κληροδότημα Κωλέτη Γεωργίου

Δήμος Ζαγοράς, 370 01 Ζαγορά Μαγνησίας 
Τηλ. &  Fax: +30 24260 22129
Τηλ: +30 24260 23622
e-mail: naivaliotou@yahoo.gr Πληρ: κα Ν. Αϊβαλιώτου


Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με διαγωνισμό
Οι υποψήφιοι πρέπει:
-να είναι κάτοικοι Ζαγοράς
-να προέρχονται από τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες του ∆ήµου Ζαγοράς και να διακρίνονται
για την επίδοσή τους στις σπουδές τους
-να είναι απόφοιτοι Λυκείου
-να έχουν διαγωγή “Κοσµιωτάτη” και βαθμό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
-να µη λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή ή
να µην έχουν χάσει το δικαίωµα υποτροφίας που είχαν.
Διάρκεια: κανονική διάρκεια των σπουδών.

Κληροδότημα Λαζαρίδη Βλαδίμηρου

Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων
Π. Ιωακείμ Γ-10  452 21 Ιωάννινα
Τηλ: +30 26510 26279  fax: +30 26510 34500
e-mail: klirodot@hol.gr

Πληρ: κα Β. Ντάρα, κ. Ευ. Μπίστας
 
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές όλων
 των Πανεπιστηµίων της χώρας
-Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από τον Νοµό Ιωαννίνων.
Διάρκεια ίση με την διάρκεια των κανονικών σπουδών.
 
Κληροδότημα Σπύρου Λαντζουράκη   
                 
Τοπική Κοινότητα Κλήματος, Δήμος Φαιστού
702 00 Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης
Τηλ: +30 2892340426  fax: +30 28920 51884
Πληρ: κα Ελευθ. Μακριδάκη

-Οικονομικό βοήθημα σε οικονομικά αδύναμους μαθητές,
σπουδαστές, φοιτητές και επιστήμονες όλων των βαθμίδων
-Καταγωγή από την Τοπική Κοινότητα Κλήματος.   

Κληροδότημα Ιωάννου Λεθιωτάκη             
       
Γενικό Λύκειο Σητείας 723 00 Σητεία Λασιθίου Κρήτης
Τηλ: +30 28430 22277  fax: +30 28430 22305
Πληρ: ο εκάστοτε Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Σητείας        

Οικονομική ενίσχυση σε μαθητές της τελευταίας τάξης του Γυμνασίου Σητείας.

Κληροδότημα Ιωάννη Σ. Λογοθέτη   

840 04 Κίμωλος Κυκλάδων
Τηλ: +30 22870 51784 fax: +30 22870 51784
Πληρ: κα Ρ. Λογοθέτη                                             

Υποτροφίες για  όλους τους κλάδους  σπουδών                                    
-σε οικονομικά αδύναμους αριστεύσαντες μαθητές - μαθήτριες ή φοιτητές - φοιτήτριες της Κιμώλου, κατά περίπτωση.
 
Κληροδότημα Λύχνου Γεράσιμου

Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α)
Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3675400  fax: +30 210 3632608
http://www.esiea.gr  e-mail: info@esiea.gr    

Πληρ: Γραμματεία, κα Αριάδνη Ζάχου Τηλ: +30 210 3675558 

-Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε ΑΕΙ ή  ισότιµη αναγνωρισµένη ∆ηµοσιογραφική Σχολή για δημοσιογράφους
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ελληνική υπηκοότητα
-αποδοχή της Σχολής στην οποία πρόκειται να φοιτήσουν
-άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου θα φοιτήσουν
-Μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ή τρία (3)  έτη ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
-συνεχής επαγγελµατική δηµοσιογραφική απασχόληση, τουλάχιστον,
 τριών (3) ετών, σε ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης
-να µην έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή
Ένα (1) έτος.
 
Κληροδότημα Μαργώνη Μιχαήλ

Δημοτικό Διαμέρισμα Ταξιαρχών Δήμου Λέσβου
Καγιάννι,  811 00 Μυτιλήνη
Τηλ. & Fax: +30 22510  61418
Πληρ: πατήρ κ. Ακίνδυνος Μαυρουδής
 
Υποτροφίες σε άπορους σπουδαστές:
-Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
ελλείψει  αυτών, σε οποιονδήποτε τόπο σπουδών
Κλάδος σπουδών: Θεολογία
-ελλείψει  αυτού,  σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο σπουδών
-Να έχουν γεννηθεί στην πόλη της Μυτιλήνης ή σε ένα από τα τοπικά Διαμερίσματα Ταξιαρχών, Βαρειάς, Αγίας Μαρίνας και Πληγωνίου,
άλλως, σε οποιοδήποτε μέρος της νήσου Λέσβου.

Κληροδότημα Ιωάννου Μανδαλίδη

Δήμος Διδυμοτείχου
(Οργανισμός Ηλεκτροφωτισμού και Αλευρομύλου)
Βασ. Γεωργίου 1,  683 00 Διδυμότειχο Έβρου
Τηλ: +30 25533 50619  +30 25533 50602 
 fax: +30 25530 24424
e-mail: mayor@didymoteicho.gr

Πληρ: κ. Κ. Γκουντινούδης
 
-Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Με διαγωνισμό
-Καταγωγή από τον ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου
-Κανονική διάρκεια σπουδών
-Σπουδές στην Ελλάδα.
 
Μαριδάκειο Κληροδότημα

Κρητική Εστία Ν.Π.Ι.Δ
Στράβωνος 12, 116 34 Παγκράτι - Αθήνα
Τηλ: +30 210 7213321
fax: +30 210 7239149
e-mail: info@kritikiestia.gr 


Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστηµίων
-Καταγωγή κατά σειρά προτίµησης από τα χωριά Μέσα και Έξω Μουλιανά Σητείας, από την επαρχία Σητείας, τον Νοµό Λασιθίου,την ευρύτερη Κρήτη.
-Κανονική διάρκεια σπουδών των υποτρόφων.

Ίδρυμα Υποτροφιών «Πέτρου Μαρκίδη»

Α. Καρούζου 9, 331 00 Άμφισσα Φωκίδας
Τηλ. &  Fax: +30 22650 28459
e-mail: klirodo1@otenet.gr  

Πληρ: Γραμματεία

Οκτώ έως δεκατέσσερεις (8-14) υποτροφίες σε μαθητές του Γυμνασίου Άμφισσας (Α’ κύκλος σπουδών).
-Έξι έως οκτώ (6-8) υποτροφίες σε μαθητές των Λυκείων Άμφισσας Β’ κύκλος σπουδών)
Δύο  έως έξι (2-6) υποτροφίες σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
(Γ’ κύκλος σπουδών).
-Ο αριθμός των υποτρόφων καθορίζεται ανάλογα με τα έσοδα του Ιδρύματος και οι υπότροφοι κάθε κύκλου σπουδών προέρχονται  από τον προηγούμενο
-Δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας και των τοπικών Κοινοτήτων Σερνικακίου, Αγίας Ευθυμίας, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Προσηλίου, Βίνιανης και Ελαιώνος του Δήμου Δελφών.
-Απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας και των Τοπικών Κοινοτήτων Σερνικακίου, Αγίας Ευθυμίας, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Προσηλίου, Βίνιανης και Ελαιώνος
-Για τις υποτροφίες Γυμνασίου και Λυκείου διενεργούνται διαγωνισμοί.
-Για τις υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών η επιλογή γίνεται βάσει του βαθμού πρόσβασης των Πανελληνίων εξετάσεων.
Υποτροφίες Γυμνασίου:  τρία (3) έτη.
Υποτροφίες Λυκείου:  τρία (3) έτη.
Υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών: κανονική διάρκεια φοίτησης.

Ίδρυμα «Κληροδότημα Ματθαιάκη Ιωάννου»

Τοπική Κοινότητα Βραχασίου, Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης
Τηλ: +30 28410  32513-514  fax: +30 28410 32503
e-mail: kvr@in.gr  Πληρ: κ. Γ. Φθενάκης


Οικονομική ενίσχυση σε αριστούχους μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου  Κοινότητας Βραχασίου
-καταγωγή από την Κοινότητα Βραχασίου.        

Κληροδότημα «Ζωή Ματσώνη»                                   

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, Αγίας Τριάδος 22
546 40 Θεσσαλονίκη
Τηλ. &  Fax: +30 2310 858475    
Πληρ: πατήρ κ. Παύλος Παπακωνσταντίνου                                                

Εφάπαξ οικονομικό βοήθημα  για σπουδές σε όλες
τις Ανώτατες Σχολές                                                                                         
-Αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου διαμένοντες στην Ενορία Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης που εισήχθησαν σε ΑΕΙ.
-Οικονομική αδυναμία
-Ορφανοί τουλάχιστον από έναν γονέα ή τέκνο διαζευγμένων γονέων
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.
Κληροδότημα Μελά Ιακώβου

Δήμος Ιεράπετρας - Πλ. Κανουπάκη
722 00 Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης
Τηλ: +30 28423 40300  fax: +30 28420 23999
e-mail: Kyrva@ierapetra.gr  Πληρ: κα Μ. Παπαδάκη


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
-Άποροι νέοι
-Καταγωγή από τον ∆ήµο Ιεράπετρας
-Αριστούχοι νέοι
Ένα (1) έτος.    
      
Κληροδότημα Χρήστου και Μαρίας Μέλη

821 00 Καρδάμυλα Χίου
Τηλ: +30 210 4510540  fax: +30 210 4510654
Πληρ: κα Μ. Φράγκου, Αλκιβιάδου 186, 185 36 Πειραιάς
e-mail: fragkou.maria@yahoo.gr


Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας ετησίως σε οικονομικά αδύναμους σπουδαστές που έχουν φοιτήσει και αποφοιτήσει από το Λύκειο Καρδαμύλων Χίου
Τόπος σπουδών: ΑΕΙ Ελλάδας & μεταπτυχιακά Ελλάδας και εξωτερικού.
 -Οικονοµικά ασθενείς φοιτητές
-Απόφοιτοι του Λυκείου Καρδαµύλων.

Κληροδότημα «Διονυσίου Μιγκή»

Τσακασιάνου 4, 291 00 Ζάκυνθος
Τηλ. &  Fax: +30 26950 23163 
e-mail: klipar@otenet.gr   

Πληρ: κ. Σπ. Ξένος
Υποτροφίες σε φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
-Νέοι, ορφανοί
-Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από τον ∆ήµο Ζακύνθου.

Κληροδότημα  Ν. ή Ε. Μικρουλάκη

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.
Ιερά Οδός 343, 124 61 Χαϊδάρι Αττικής
Τηλ:  +30 213 2046105  +30 213 2046112
 fax: +30 213 2046261
http://www.dromokaiteio.gr  

e-mail: malutak@0323syzefxis.gov.gr  

Πληρ: κα Αντ. Μπογιοπούλου

Δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές
του 5ου έτους (9ου - 10ου εξαµήνου) των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Κρήτης, Θράκης και Ιωαννίνων ή του 3ου έτους (5ου - 6ου εξαµήνου) της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Οικονοµική αδυναμία του υποψηφίου
-Βαθµολογία όλων των προηγούµενων ετών σπουδών
-Πιστοποιητικό Δήµου ή Κοινότητας ότι η µόνιµη διαµονή της οικογένειας
του υποψηφίου δεν είναι στην περιοχή
των Πανεπιστηµίων όπου φοιτούν οι υποψήφιοι
-Διετής διάρκεια.

Κληροδότημα Αλ. Μινωτή (εις μνήμη Κ. Παξινού)

Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας
Θουκυδίδου 13  105 58 Πλάκα - Αθήνα
Τηλ: +30 210 3221335 +30 210 3234267 +30 210 3227073
fax: +30 210 3234267
http://www.miet.gr   e-mail: miet2@otenet.gr 


Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
 και στο εξωτερικό στη Δραµατική Τέχνη ή άλλη συναφή µε αυτήν Τέχνη,
σε ειδικότητες που προάγουν την Θεατρική Τέχνη εν γένει
α).  Σπουδές στο εσωτερικό: φοιτητές ή πτυχιούχοι  αναγνωρισµένης Δραµατικής Σχολής, οι οποίοι φοιτούν παράλληλα σε Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Ελληνικού Πανεπιστηµίου, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο
β).  Σπουδές στο εξωτερικό: απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής, Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή αναγνωρισμένης Σχολής ελευθέρων σπουδών που φοιτούν ή έχουν γίνει δεκτοί σε Σχολή του εξωτερικού για μετεκπαίδευση σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες του θεάτρου πλην της υποκριτικής: σκηνοθέτης, χορογράφος, κινησιολόγος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, διευθυντής σκηνής, φωτιστής, µηχανικός σκηνής, περουκιέρης, τεχνικός και επιµελητής ήχου, φροντιστής κ.α.
-Πτυχίο της Σχολής ή Βεβαίωση σπουδών της Σχολής στην οποία φοιτούν
-Πτυχίο βασικών γνώσεων ξένης γλώσσας για τις υποτροφίες του εξωτερικού
-Βεβαίωση αποδοχής  από την επιλεγµένη Σχολή του εξωτερικού
-Οικονοµική αδυναµία
-Ελληνική υπηκοότητα ή Ελληνική καταγωγή
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Κληροδότημα Μισυρλή Ελπίδας        

1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 3-5, 546 40 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 830339  fax: +30 2310 830334
                                                                                                                   
Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές και μαθήτριες
 του 1ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
-Πρωτεύσαντες
-Άριστοι μαθητές-μαθήτριες                                             
-φοίτηση στο 1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Κληροδότημα Μιχαλέλη Παναγιώτη

Δήμος Πλωμαρίου, 812 00 Πλωμάρι Λέσβου 
Τηλ: +30 22520 32712  fax: +30 22520 32814
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (μία –1- υποτροφία)
-αριστεύσας απόφοιτος των Λυκείων του ∆ήµου Πλωµαρίου.

Κληροδότημα Μουμτζή Αριστομένη

Δημοτικό Σχολείο Καλλονής, 811 07 Καλλονή Λέσβου
Τηλ: +30 22530 22283  +30 22530 24120
fax: +30 22530 24120
 
Υποτροφία σε άπορο μαθητή για σπουδές σε οποιονδήποτε
κλάδο και τόπο σπουδών
-Καταγωγή από τον ∆ήµο Καλλονής Λέσβου.
 
Κληροδότημα Γεωργίου Ν. Μιχαλέτου

Άγιος Νικόλαος Βοϊών, Δήμου Μονεμβασιάς
230 53 Νεάπολη Λακωνίας
Τηλ: +30 27343 60139  +30 27340 31582
e-mail: aminopetrou@dimosvion.gr  

Πληρ: κα Α. Μινώπετρου - Γραμματέας Διαχειριστικής Επιτροπής

α).  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
β).  Μεταπτυχιακές σπουδές
Προϋποθέσεις:
α).  Άρρενες φοιτητές
-οι κοντινότεροι συγγενείς του φιαθέτη (σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ίδιου βαθµού συγγενείς, προηγείται ο υποψήφιος µε την μεγαλύτερη βαθµολογία)
-καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο Βοϊών του Νοµού Λακωνίας
β).  Αν ο υπότροφος συνεχίσει για µεταπτυχιακές σπουδές, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει αν θα συνεχιστεί η υποτροφία, λαµβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες.
 

Κληροδότημα Μουστάκα Πέτρου

Όρμος Κορθίου, 845 00 Άνδρος
Τηλ: +30 22820 61354  +30 22820 62219
fax: +30 22820 61419  Πληρ: κα Καραγιάννη

Οικονομική βοήθεια ως υποτροφία ή δάνειο σε μαθητές ή σπουδαστές για την γενικότερη εκπαιδευτική τους κατάρτιση ή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους
 -Υποτροφίες σε αθλητές
-στην Ελλάδα ή στο  εξωτερικό
-Καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της πρώην Κοινότητας Κορθίου Άνδρου για όλους τους υποψήφιους
-για τους αθλητές επιπλέον: πολύ καλή επίδοση στην ενόργανη γυμναστική
- προτιμούνται νέοι που μπορούν να εξασφαλίσουν πιθανότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Άνδρο, ώστε να αποβεί χρήσιμη στον τόπο η ειδικότητα τους. 
 
Κληροδότημα Χριστίνης Μπαλαντίνου – Νικολακάκη

Ηρώων Πολυτεχνείου 80,  731 32 Χανιά Κρήτης
Τηλ: +30 28210 52418  fax: +30 28210 52518
e-mail: zoubas@otenet.gr  Πληρ: κα Παρ. Κατούφα


Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε Ανώτερες Σχολές    
-σε κορίτσια άπορων και οικονομικά αδύναμων οικογενειών
 από την επαρχία της Κισσάµου Χανίων.
-σπουδές στην Ελλάδα.
 
Κληροδότημα Μπάρκα Ελευθερίας

Δήμος Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6  452 21 Ιωάννινα                 
Τηλ: +30 2651001016-17  fax: +30 2651001040
http://www.ioannina.gr  Πληρ: κ. Γ. Λαδιάς


Μεταπτυχιακές ή µεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό
-Αριστούχοι  πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστηµίων
-Ελληνική υπηκοότητα
-Καταγωγή από την Ήπειρο
Ένα έως δύο (1-2) έτη.

Κληροδότημα Μωραΐτη Δημητρίου και Λιλίκας (Άνδρος)

Δόμπολη 18  116 36 Παγκράτι - Αθήνα
Τηλ: +30 210 7514707
fax: +30 210 7014272  +30 210 7569290
e-mail: athensoffice@moraitis-legacies.gr


Υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές 
-Καταγωγή από την Άνδρο.

Κληροδότημα Μωραΐτη Δημητρίου και Λιλίκας (Σύρος)

Δόμπολη 18, 116 36 Παγκράτι - Αθήνα
Τηλ: +30 210 7514707
fax: +30 210 7014272  +30 210 7569290
e-mail: athensoffice@moraitis-legacies.gr


Υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές από τη Σύρο για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε όλες τις επιστήµες µε ενδεικτική προτίµηση στην Ιστορία, την Τέχνη, την Ναυτιλία και τα Οικονοµικά
-Καταγωγή από τη Σύρο.

Κληροδότημα Καίτης Νάστου   
                                        
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης 4
546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 271195   fax: +30 2310 271501
http://www.ems.gr   e-mail: ems@ems.gr                                  


Υποτροφές για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
στην Ιστορία και Κοινωνιολογία.                                                                                                                 
-Ελλάδα και εξωτερικό.


Κληροδότημα Νικολάου Νικολέτου     

Δήμος Αγ. Ευστρατίου, 815 00 Άγιος Ευστράτιος
Τηλ: +30 22540 93210   fax: +30 22540 93396
http://www.agios-efstratios.gov.gr  

 e-mail: info@agios-efstratios.gov.gr   

Πληρ: κα Αγνή Μακρή

Υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές σε έναν (1) απόφοιτο
 του Λυκείου Αγίου Ευστρατίου ανά πενταετία
-Καταγωγή από τον Άγιο Ευστράτιο                                                                                                               Τόπος σπουδών: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό                                                                         Κλάδοι σπουδών: όλοι.

Κληροδότημα Ιωάννη και
Ρωξάνης Παπαγιαννοπούλου

Δήμος Νίκαιας, 415 00 Λάρισα
Τηλ: +30 2410 921250  +30 2410 921205
fax: +30 2410 921868  e-mail: nikaia1@lar.forthnet.gr 

Πληρ: κ. Δ. Κοτσιόπουλος

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά ΑΕΙ
για φοιτητές και πτυχιούχους της Ιατρικής (εξαιρούνται τα Τµήµατα Οδοντιατρικής και Φαρµακευτικής), της Νοµικής ή Φιλοσοφικής Σχολής
-Δύο (2) υποτροφίες, μία για  άρρενα, μία θήλυ
-Δυνατότητα χορήγησης τρίτης υποτροφίας
-Άριστοι άποροι υποψήφιοι
-Κάτοικοι του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Νίκαιας, εγγεγραµµένοι στα ∆ηµοτολόγια του Διαµερίσµατος
-Γενικός βαθµός σπουδών επτά (7,0) και άνω
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Μέχρι τη λήξη των σπουδών τους (προπτυχιακές σπουδές)
∆ύο (2) έτη για µεταπτυχιακές σπουδές µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόµη έτη.

Κληροδότημα Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου

Δήμος Βελβεντού, 504 00 Βελβεντός Κοζάνης
Τηλ: +30 24640 32202  fax: +30 24640 31547
e-mail: velvento@otenet.gr


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
 (ιδίως στους κλάδους Ιατρικής, Μαιευτικής και Γεωπονίας)
-Απόφοιτοι σχολείου της Κοινότητας Βελβεντού του Νοµού Κοζάνης.
 
Κληροδότημα Λουκά και Ελπινίκης Παπαναστασίου

Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης
Βενιζέλου 30 (4ος όροφος) 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 253856  +30 2310 274436
fax: +30 2310 274436  e-mail: odsth@otenet.gr


Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, Ευρώπη και Αµερική, για πτυχιούχους ιδίως στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες, την Παιδεία, την Υγεία, την οργάνωση των Οικονοµικών κ.λ.π.
-Απόφοιτοι Λυκείων Καστοριάς, Τσοτυλίου και Φλώρινας
-Αριστούχοι πτυχιούχοι,  βαθµός «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
 του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
-Ηλικία 23-25 ετών
-Τέκνα οικονομικά αδύναμων οικογενειών ή ορφανοί, κατά προτεραιότητα, με ήθος
∆ύο - τρία (2-3) έτη (οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίζουν ανά εξάµηνο Βεβαίωση επίδοσης και κανονικής παρακολούθησης των σπουδών τους).

Κληροδότημα Δημητρίου Χ. Παπαπέτρου

Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Τ.Κ. 300 06 Αστακός Αιτωλοακαρνανίας 
Τηλ: +30 26463 60500  fax: +30 26460 42531
e-mail: dastakou@otenet.gr

Πληρ: κα Ευθ. Καραπάνου-Κολοβού

Υποτροφία σε πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και,
εν ελλείψει υποψηφίων, σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών για σπουδές στο εξωτερικό, ευρισκόμενους στο μεγαλύτερο έτος σπουδών τους και εφόσον προάγονται κανονικά από έτος σε έτος
-Καταγωγή από την Κοινότητα Φυτειών
-Οικονομική αδυναμία
-Βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
Τόπος σπουδών: εξωτερικό.

Κληροδότημα Γεωργίου Στεφ. Παρπαρία

Τσακασιάνου 4, 291 00 Ζάκυνθος
Τηλ. &  Fax: +30 26950 23163
e-mail: klipar@otenet.gr  Πληρ: κ. Ξένος


Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Απόφοιτοι των Λυκείων Ζακύνθου
-Καταγωγή από τη νήσο Ζάκυνθο
-Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς».
 
Πετροπούλειο Κληροδότημα

Δήμος Τρίπολης, Λαγοπάτη & Αταλάντης
221 00 Τρίπολη Αρκαδίας
Τηλ: +30 2713 600429   fax: +30 2710 234673
Πληρ: κα Μ. Καραλέκα

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
-Καταγωγή από την Τρίπολη
-Απόφοιτοι του 1ου Λυκείου Τρίπολης
-Βαθµός απολυτηρίου, τουλάχιστον, δεκαεπτά (17)
-Οικονοµική αδυναµία
Μέχρι το τέλος των σπουδών.
Κληροδότημα Γ. Δ. Πετρόπουλου
Τοπικής Κοινότητας Παραδεισίων
Νομού Αρκαδίας

Παπαναστασίου 30 222 00 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Τηλ: +30 27913 60365   fax: +30 27910 23452                                                                          
http://www.megalopoli.gr   e-mail: trebela@megalopoli.gr   


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές 
ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Οι υποψήφιοι  πρέπει:
1).  να είναι δημότες του Δήμου Μεγαλόπολης.
2).  να έχουν ως μόνιμη κατοικία τους την Τοπική Κονότητα Παραδεισίων
3) . να έχουν αποφοιτήσει από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης, με το οποίο έχει συγχωνευθεί το Δημοτικό Σχολείο Παραδεσίων
4).  να έχουν εγγραφεί σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
5) . να έχουν ευδόκιμες σπουδές και να διακρίνονται για το ήθος τους
6).  να μη λαμβάνουν υποτροφία από άλλο Ίδρυμα και να μην έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς τους από υποτροφία που τους είχε χορηγηθεί από την ίδια ή άλλη κληρονομιά
Όσο ο χρόνος διάρκειας σπουδών της κάθε Σχολής.   
 
Κληροδότημα Νικολάου Πηλάλα

Ομήρου 51, 106 72 Αθήνα
Tηλ: +30 210 3623244
fax: +30 210 3617910  e-mail: dimaras@hol.gr    Πληρ: κ. Παν. Δημαράς

Έδρα του Ιδρύματος: Βρέσθενα Λακωνίας, Τ.Κ. 230 69

 Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
-Απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Βρεσθένων του Νοµού Λακωνίας                                                                         
 -Οι υποψήφιοι να κατάγονται από τον οικισμό Βρεσθένων
Θεωρούνται ότι κατάγονται από τον οικισμό αυτόν όσοι έχουν γεννηθεί εκεί ή
ο ένας, τουλάχιστον, από τους δύο γονείς έχει γεννηθεί εκεί ή είναι  οι υποψήφιοι ή ο ένας τουλάχιστον, από τους γονείς τους εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο της πρώην Κοινότητας Βρεσθένων. 

Κληροδότημα Νικολάου Πίσσα

Δήμος Κομοτηνής  Πλατ. Βιζυηνού 1  691 00 Κομοτηνή
Τηλ: +30 2531352444  εσωτ. 440
fax: +30 25310 20185  e-mail: dKomot@otenet.gr   

Πληρ: κ. Κυρ. Τσιμπερίδης
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
-Απόφοιτοι  αριστούχοι µαθητές των Λυκείων της Κοµοτηνής
-Οικονοµική αδυναµία
-Καταγωγή από την Κοµοτηνή ή από την περιφέρεια της.

Κληροδότημα Δημητρίου Ι. Πλούμη

Δήμος Ναυπακτίας, Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας
300 23 Άνω Χώρα Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας  
Τηλ.: +30  26343 60500  Πληρ: κα Κοτρώτσου

Υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες για προπτυχιακές σπουδές στη Νοµική Σχολή, στα Τµήματα Μηχανικής, Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας των Πολυτεχνικών Σχολών ή οποιασδήποτε άλλης Σχολής των ΑΕΙ  της χώρας και, ελλείψει αυτών, σε  φοιτητές ή φοιτήτριες  ΤΕΙ
-Καταγωγή από το χωριό  Αµπελακιώτισσα Ναυπακτίας
-Υποψήφιοι, κατά προτεραιότητα, συγγενείς του διαθέτη που έχουν το επώνυµο Πλούµη
-Οι  έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία απολυτηρίου Λυκείου και  εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές.

Κληροδότημα Πολίτη Γεωργίου

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3221917   +30 210 3225310
fax: +30 210 3249398  e-mail: Isparnas@otenet.gr 

Πληρ: ο εκάστοτε Γ.Γ. του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»

Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και των Θετικών Επιστηµών όλων των ΑΕΙ της χώρας (όλων των εξαµήνων)
-Επιλογή µε διαγωνισµό (στα τρία -3- µαθήµατα που αναφέρονται  στη  σχετική προκήρυξη). Μέσος όρος βαθµολογίας και των τριών µαθηµάτων τουλάχιστον δεκατέσσερα (14)
-Εγγεγραµµένοι  στα δηµοτολόγια των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Αγίων Αναργύρων, Αγριάνων, Καλλονής, Κεφαλά, Γκοριτσάς και Χρυσάφης του ∆ήµου Θεραπνών και του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Καλλιθέας του ∆ήµου Γερονθρών του Νοµού Λακωνίας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτιµώνται οι υποψήφιοι με καταγωγή από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αγίων Αναργύρων
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών τους.

Δωρεά του συμβολαιογράφου Κομοτηνής
κ. Πολυζόπουλου Φωτίου

Δήμος Κομοτηνής
Πλατ. Βιζυηνού 1, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ: +30 25310 82175 
fax: +30 25310 20185
e-mail: dkomot@otenet.gr 

Πληρ: κ. Κυρ. Τσιμπερίδης
 
Δύο (2) υποτροφίες σε φοιτητές της Νοµικής
ή της Ιατρικής Σχολής όλων των ΑΕΙ της χώρας
για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
-Απόφοιτοι, αριστούχοι µαθητές των Λυκείων της Κοµοτηνής
-Οικονοµική αδυναµία.

Επιτροπή Εκτελεστών Πολυμέρη Δημητρίου

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος-Μελισσιάτικα
382 21 Βόλος Μαγνησίας
Τηλ: +30 24210 93501 +30 24210 93502  fax: +30 24210 39162
Πληρ: κ. Πάντ. Πινακάς
 
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας
-Αριστούχοι, απόφοιτοι Πολυµερείου Ζαγοράς
-σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτιµώνται οι συγγενείς του διαθέτη ∆ηµητρίου Πολυµέρη
-έως έξι (6) έτη
Τόπος σπουδών: Ελλάδα.

Κληροδότημα Γερασίμου Πριάμου                                                  

280 80 Χαλιωτάτα Σάμης Κεφαλληνίας
Τηλ: +30 6974216226 
Πληρ: κα Αλίκη Δευτεραίου
                                           
Υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές  ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 από τα Χαλιωτάτα Σάμης Κεφαλληνίας                                                                              
-Οι  γονείς των υποψηφίων θα πρέπει να κατοικούν μονίμως στα Χαλιωτάτα ή στη  Σάμη Κεφαλληνίας                                     
-Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται για δέκα (10) μήνες ετησίως και για την κανονική διάρκεια των σπουδών των υποτρόφων. 

Κληροδότημα Προεστού Ανθίππης  
                                
Δημοτικό Σχολείο Φίλιας  811 07 Καλλονή Λέσβου
Τηλ: 22530 98256 (8.30-13.00)                                       

Υποτροφίες σε έναν αριστούχο μαθητή ή μαθήτρια
του Σχολείου Φίλιας                                                          
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό          
Κλάδοι Σπουδών: όλοι.

Κληροδότημα «Avθίππης Ηλ. Ρέστη»

Γενικό Λύκειο Ιστιαίας  342 00 Ιστιαία Ευβοίας
Τηλ: +30 22260 52529  fax: +30 22260 55447
Πληρ: ο εκάστοτε Διευθυντής του Λυκείου
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
-Ο καλύτερος µαθητής ή µαθήτρια του Γενικού Λυκείου Ιστιαίας
-Ήθος και επίδοση των υποψηφίων.
 

Κληροδότημα Ρούσσου Κωνσταντίνου και Αικατερίνης

Έξω Γωνιά, 847 00 Θήρα  Σαντορίνης
Τηλ: +30 22860 32774
 
Χορήγηση υποτροφιών για όλους τους κλάδους σπουδών.
-Αριστεύσαντες μαθητές από το χωριό Έξω Γωνιά Θήρας.

Κληροδότημα Σακαλή Χρήστου

Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα
Μεσολογγίου 21  566 25 Συκιές Θεσσαλονίκης
Τηλ. &  Fax: +30 23140 14385 
Πληρ: κ. Νικ. Σακαλής
e-mail: nikossakalis46@hotmail.com


-Οικονομική ενίσχυση
-Αριστούχοι µαθητές
-Καταγωγή από την επαρχία Βοΐου του Νοµού Κοζάνης.

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Γεωργίου και Άvvnς Σακελλαρίου – Κληροδότημα

Πατησίων 14 (7ος όροφος), 106 77 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3827941  fax: +30 210 3827941
Πληρ: κ. Γ. Θεοδωρόπουλος

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας
 σε όλους τους κλάδους
-Αριστούχοι υποψήφιοι με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου
από 18,5 και άνω
-Καταγωγή από την επαρχία Γορτυνίας του Νοµού Αρκαδίας, άλλως, από τις λοιπές επαρχίες του Νοµού ή από όλη την επικράτεια
-Εννέα (9) µήνες ετησίως για την κανονική διάρκεια σπουδών του υποτρόφου.

Κληροδότημα Σαρδελά Κωνσταντίνου

Πάνορμος, 842 01 Τήνος Κυκλάδων
Τηλ: +30 22830 31262
fax: +30 22830 31462
Πληρ: κα Κ. Σαλταμανίκα

Δύο (2) ετήσιες υποτροφίες για σπουδές σε όλους τους κλάδους
-σε δύο (2) αριστούχους μαθητές: μία (1) υποτροφία για
μαθητές του Λυκείου Τήνου και μία (1) για σπουδαστές  της Προπαρασκευαστικής Σχολής Καλών Τεχνών Πύργου Τήνου
με καταγωγή από το χωριό Πύργος και, μη υπαρχόντων,
από τα άλλα χωριά της Κοινότητας Πανόρμου Τήνου
α).  Οι υποτροφίες χορηγούνται με εκλογή
β).  Υποψήφιοι αριστούχοι, με βαθμολογία τουλάχιστον δεκαοκτώ και μισό (18,5).
γ).  Το ποσό κάθε υποτροφίας καταβάλλεται εφάπαξ  κάθε χρόνο και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.
 (Υπ’ αριθ. 101532 / 7308 / 80011 / 20-12-2002 περί αύξησης των
ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών).
 
Κληροδότημα Ανδρέα Σαριδάκη  

Δήμος Κισσάμου Χανίων Κρήτης
Πολεμιστών  1941  734 00 Κίσσαμος Χανίων
Τηλ: +30 28223 40202  fax: +30 28220 83093
e-mail: dkisamou@gmail.com

Πληρ: κ. Βασ. Φωτεινόπουλος

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης εφάπαξ ποσού
-σε άπορους νέους που επιδεικνύουν επίδοση στα γράμματαή τις Τέχνες, καταγόμενους από την επαρχία Κισσάμου Χανίων.

Κληροδότημα Βασίλη και Ιπποκράτη Σκαντζουράκη

Ωδείο Αθηνών
Βασ. Γεωργίου Β', 17-19 - Ρηγίλλης 106 75 Αθήνα
Τηλ. &  Fax: +30 210 7244251
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ενός νέου καλλιτέχνη στο βιολί
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης.

Κληροδότημα Λυκούργου Σκιά

Δήμος Καλαμάτας, Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων και Δημοτικής Περιουσίας 
Αριστομένους 28  241 00 Καλαμάτα Μεσσηνίας
Τηλ: +30 27213 60733  fax: +30 27213 60718
http://www.kalamata.gr   e-mail: a.tsagani@kalamata.gr  

Πληρ: κα Αν. Τσαγκάνη
Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε μαθητές
με άριστη επίδοση, με την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.                                                                                                    
-Καταγωγή από την Καλαμάτα                                                                                      Αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία  
-Ποσό  τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως                                                                              
-Καθ’ όλη την κανονική διάρκεια σπουδών των υποτρόφων.

Κληροδότημα «Αφών Ευαγγέλου, Χαραλάμπους
και Αναστασίου Σταμ. Σταμάτη»

Δήμος Θηβαίων  Οιδίποδος και Πινδάρου 21  322 00 Θήβα Βοιωτίας
Τηλ: +30 22620 22621  +30 22620 29747 +30 22620 27821
fax: +30 22620 27628                         
e-mail: Thivaty@otenet.gr    Πληρ: Γραφείο Δημάρχου Θηβαίων


Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Καταγωγή από την επαρχία Θηβών του Νοµού Βοιωτίας και, κατά προτίµηση, από το προάστιο της πόλης της Θήβας “Πυρί”
Τρία (3) έτη.

Κληροδότημα Στριφτού Poδίας

Δήμος Αχαρνών
Δημαρχιακό Μέγαρο Φιλαδέλφειας και Μπόσδα
136 71 Αχαρνές Αττικής- Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών
Τηλ: +30 210 2464375   fax: +30 210 2409127
Πληρ: κα Γ. Μουστακάτου (Δικηγόρος)

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
για φοιτητές  ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Απόφοιτοι των Λυκείων του ∆ήµου Αχαρνών
-Βαθµός απολυτηρίου «Άριστα» (από 18,1 και άνω)
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προηγούνται, κατά σειρά προτεραιότητας,
οι υποψήφιοι  που προέρχονται:
α).  από µονογονεϊκές
β).  από πολύτεκνες οικογένειες
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Μέχρι το τέλος των σπουδών, εφόσον η επίδοση  των υποτρόφων είναι καλή.

Κληροδότημα Ταλιαδούρη Κωνσταντίνου        

Δήμος,  Εμμανουήλ Παππά -  Χρυσό Σερρών 620 46 Σέρρες
Τηλ: +30 23213 52635  fax: +30 23213 52638 
+30 23213 52628  e-mail: oikep@0670.syzefxis.gov.gr

Πληρ: κ. Δημ. Θεοδοσόπουλος                                                               

Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και για μεταπτυχιακές σπουδές     
-Υποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς  κατάγονται
από το Νέο Σκοπό των Σερρών.     
Τόπος σπουδών: Ελλάδα ή εξωτερικό. 

Κληροδότημα Ιωάννη Β. Τσουκαλά
 
Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας Σκοπέλου
370 04 Σκόπελος Μαγνησίας
Τηλ: +30 24240 33502  +30 24240 34183 
fax: +30 24240 33364
Πληρ: κ. Ευάγγ. Κουμανιτσιώτης

Έξι (6) υποτροφίες σε  πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ
για προπτυχιακές  σπουδές
-Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου ή των γονέων του. Το καθαρό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€30.000) προσαυξημένο κατά δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε τέκνο της οικογένειας
-Βεβαίωση της Σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος, στην οποία να αναγράφεται  ο χρόνος εγγραφής του σ’ αυτήν
-Πιστοποιητικό του Δήμου Σκοπέλου που βεβαιώνει
  ότι η καταγωγή είναι από την Γλώσσα Σκοπέλου
-Απολυτήριο Γυμνασίου Γλώσσας Σκοπέλου
-Απολυτήριο Λυκείου Γλώσσας Σκοπέλου
-Οι υπότροφοι πρέπει να έχουν περατώσει με επιτυχία
τα 3/5 των μαθημάτων τους κάθε έτος.
Μέχρι το τέλος των σπουδών τους.


Κληροδότημα Τσουφλίκα Αικατερίνης

Ενοριακός Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου  Θησείου
Επταχάλκου 2 Τ.Κ. 118 51, Θησείο - Αθήνα 
Τηλ: +30 210  3464314   fax: +30 210 3464941
Πληρ: πατήρ κ. Γ. Καπέλας
 
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητή
 Θεολογικής Σχολής
-Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται
 για το ήθος και την αρετή τους.
 
Κληροδότημα Αδελφών Σ. Τυπάλδου

Αφών Αλιβιζάτου 19, 282 00 Ληξούρι Κεφαλλονιάς
Τηλ: +30 26710 91208   fax: +30 26710 91733
Πληρ: κ. Βασ. Γρ. Ρουχωτάς - Πρόεδρος

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας και µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
-Οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια ∆ήµων ή Κοινοτήτων της επαρχίας Πάλλης
-Απόφοιτοι των σχολείων της επαρχίας Πάλλης
-Οικονοµική αδυναµία των υποψηφίων.

Κληροδότημα Φιλίτου Δ. Αναστασίου

Πινδάρου 15  106 73 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3612370  fax: +30 210 3609059  Πληρ: κα Θ. Κομνηνού
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
«µε σκοπό τη διάδοση των Ελληνικών Γραµµάτων»
-Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από την Κοινότητα Ζίτσας Ηπείρου
 και τον Δήμο των Ιωαννίνων
-Οικονοµική αδυναµία
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Όσο η κανονική διάρκεια φοίτησης.

Φλαμπούρειο Κληροδότημα

Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου 531 00 Φλώρινα
Τηλ: +30 23850 67414  +30 6972117532
Πληρ: Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Φλαμπούρου 

Προπτυχιακές σπουδές
-Άποροι φοιτητές
-Καταγωγή από το Φλάµπουρο, το Λέχοβο ή τη ∆ροσοπηγή Φλώρινας ή από την Θεσσαλονίκη.


Κληροδότημα «Υποτροφία  του ζεύγους Βασιλείου Ν. Φωτίου
 και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα»

Δήμος Αλεξανδρούπολης
Λεωφ. Δημοκρατίας 306  681 00 Αλεξανδρούπολη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Τηλ: +30 25510 64218  fax: +30 25510 26264
http://www.alexpolis.gr     e-mail: mokali@alexpolis.gr   Πληρ: κα Αθ. Μόκαλη


Μία (1) υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή ΑΕΙ ή Πολυτεχνείου της χώρας ή του εξωτερικού
-Καταγωγή από τον Νοµό Έβρου
-Απόφοιτοι µε άριστα από Λύκειο ή ισότιµο σχολείο του Νοµού Έβρου
-Μέχρις αποπερατώσεως των σπουδών και λήψης του πτυχίου, εφόσον
η φοίτηση είναι κανονική, συνεχής και επιτυχής.
 -Δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους.

Κληροδότημα Κωνσταντίνου Φωτεινού

Διός 10  713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 361068
fax: +30 2810 361078
http://www.idryma-foteinou.gr

e-mail: foteinos@otenet.gr  

Πληρ: κ. Εμμ. Παπαχατζάκης
 
Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και, εφ’όσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, προκηρύσσεται και μία (1) υποτροφία  μεταπτυχιακών σπουδών.  Ετήσιος καθορισμός αριθμού υποτροφιών βάσει του 30% των καθαρών εσόδων του κληροδοτήματος
 -Πρώτα λαμβάνουν υποτροφίες οι φοιτητές μόνιμοι κάτοικοι  του χωριού Πλάτη και, εφ’ όσον περισσεύουν θέσεις υποτροφιών, χορηγούνται και σε φοιτητές υποτροφίες κατά σειρά προτεραιότητας:
-φοιτητές γεννηθέντες δημότες και παραμένοντες δημότες του χωριού μέχρι την απόκτηση της ιδιότητας του φοιτητή ή την υποβολή της σχετικής αίτησης
- εφ’ όσον δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις υποτροφιών από την ως άνω κατηγορία, και σε φοιτητές δημότες ή μόνιμους κατοίκους του χωριού Πλάτη που απέκτησαν την ιδιότητα του δημότη-μόνιμου κατοίκου μεταγενέστερα
-εφ’ όσον περισσεύουν και πάλι θέσεις υποτροφιών, χορηγούνται σε φοιτητές καταγόμενους από το χωριό Πλάτη ασχέτως μονίμου κατοικίας και ιδιότητας δημότη χωριού Πλάτης  
-Η απομένουσα μετά την αίτηση κανονική διάρκεια σπουδών ανά Σχολή για τις προπτυχιακές και ένα (1) ή δύο (2) έτη για μεταπτυχιακές σπουδές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.
Τόπος σπουδών: Ελλάδα.

Κληροδότημα Γεωργίου Χαζίρη
(δια του Χαζίρειου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Μαρίνας
 Κυδωνίας Κρήτης)                                                                                            

Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Μαρίνας Χανίων Κρήτης
Τηλ. &  Fax: +30 28210 68002
Πληρ: πατήρ κ. Γ.  Περράκης                
Χρηματικό Βραβείο με εφάπαξ ποσό σε άριστους φοιτητές Ιατρικής Ελληνικών ΑΕΙ,  καταγόμενους από τον Νομό Χανίων.                                                                                                  

Κληροδότημα «Παναγιώτου Α. Χαραλάμπoυς»

Δήμος Αιγιαλείας
Ανδρ. Λόντου 34, 251 00 Αίγιο Αχαΐας
Τηλ: +30 26910 22200   +30 26913 21648  +30 26913 60650
 +30 26913 60624   fax: +30 26910 23848
Πληρ: Γ.Γ του Δήμου κ. Σπ. Παπαδόπουλος
 Τηλ. & Fax: +30 26910 21648 (9.00-15.00)
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου
Τηλ.: +30 26913 60624

Χορήγηση υποτροφίας για σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ              
-Χορήγηση υποτροφίας ανά τετραετία, ή πενταετία, ή εξαετία,
σε ενδεή και ευμαθή νέο εξ Αιγίου καταγόμενο
για να σπουδάσει στην Αθήνα ή αλλού, επιστήμη και ιδίως τέχνη,
ανάλογη της κλίσεώς του
-Οικονομική αδυναμία
Κανονική διάρκεια σπουδών
Τόπος σπουδών: Ελλάδα.

Κληροδότημα Ιδρύματος Γρηγορίου Χατζηπαναγιώτη - Σκορδά

Δημοτική Ενότητα Αγιάσου Δήμου Λέσβου 
811 01 Αγιάσος Λέσβου
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος
Τηλ: +30 22520 22331  +30 22520 22341
Πληρ: πατήρ κ.Ν. Παπαγεωργίου
-Μέχρι δύο (2) υποτροφίες σε άπορους αποφοίτους του Λυκείου Αγιάσου, ήδη  φοιτητές ΑΕΙ στις Θετικές Επιστήµες
-Όσο η κανονική διάρκεια σπουδών                                 
Τόπος σπουδών: Ελλάδα.

Κληροδότημα Χίλδεγαρδ, χήρας Λεωνίδα Ζέρβα
εις μνήμην του

Δήμος Μεγαλόπολης, Νομός Αρκαδίας
Παπαναστασίου 30  222 00 Μεγαλόπολη

Τηλ: +30 2791360365  fax: +30 27910 23452          
http://www.megalopoli.gr

e-mail: trebela@megalopoli.gr 

  
Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές των ΑΕΙ
-Οικονομικά αδύναμοι αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Μεγαλόπολης
-Να έχουν εισαχθεί σε Ελληνικά ΑΕΙ, ιδιαίτερα,
στις Φυσικομαθηματικές και Ιατρικές Σχολές 
-Να μη λαμβάνουν υποτροφία από άλλο Ίδρυμα και να μην έχουν εκπέσει
λόγω υπαιτιότητάς τους από υποτροφία που τους είχε χορηγηθεί από
την ίδια ή άλλη κληρονομιά
Όσο η κανονική διάρκεια σπουδών της κάθε Σχολής.
                  
Κληροδότημα Στεφάνου Ψημμένου                                
 
Ιερά Μητρόπολις Ηλείας
28η Οκτωβρίου 54  271 00 Πύργος Ηλείας
Τηλ: +30 26210 22527   fax: +30 26210 30592
http://www.imilias.gr                                                                  


Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές
-Άποροι μαθητές  ή φοιτητές καταγόμενοι από τον Πύργο Ηλείας ή
την Ηλεία γενικώς, οι οποίοι  συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Κληροδότημα Ειρήνης Ψημμένου                                                                 

Ιερά Μητρόπολις Ηλείας
28η Οκτωβρίου 54  271 00 Πύργος Ηλείας
Τηλ: +30 26210 22527   fax: +30 26210 30592
http://www.imilias.gr                                                


Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές
-Άποροι μαθητές  ή φοιτητές καταγόμενοι από τον Πύργο
ή την Ηλεία γενικώς που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία.


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL                               
ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λεωφ. Αθηνάς και Άρεως 2Α  166 71 Βουλιαγμένη Αττικής
Τηλ: +30 210 8964531-8   fax: +30 210 8964737
http://www.alba.edu.gr   e-mail: quality@alba.edu.gr

Πληρ: κα Στ. Μαρίου

Μεταπτυχιακές σπουδές:
-στη  ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
-στις Επιχειρησιακές σπουδές για Νοµικούς (ΜSc)
-στη  Στρατηγική ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού (MSc)
-στην Χρηµατοοικονοµική (MSc)
-στο Banking (ΜBA) - (αποκλειστικά για τραπεζικά στελέχη)
-στις Ναυτιλιακές σπουδές (MBA)
Προϋποθέσεις:
-Ακαδηµαϊκή επίδοση
-Προϋπηρεσία, αν υπάρχει (επαγγελµατική - θέση εργασίας)
-Οικονοµική αδυναµία
-Προσωπικότητα και χαρακτήρας των υποψηφίων
-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν εργασιακές υποχρεώσεις κατά το διάστηµα της φοίτησής τους, δώδεκα έως σαράντα οκτώ (12 –48)
µήνες (ανάλογα µε την υποτροφία).


AIT - Athens Information Technology(AIT) – Athens
Center of Excellence for Research and
Graduate Education

19,5 χλμ. Λεωφόρος Μαρκόπουλου Τ.Θ. 68
 190 02 Παιανία Αττικής
Τηλ: +30 210 6682700  +30 210 6682728  
fax: +30 210 6682729
http://www.ait.gr   e-mail: admissions@ait.edu.gr      


Μεταπτυχιακές σπουδές στους τοµείς της Υψηλής Τεχνολογίας,
της Πληροφορικής, της Τηλεπικοινωνίας και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων σε σχέση µε την Υψηλή Τεχνολογία (σε συνεργασία µε τα Carnegie Mellon University, Harvard University’s School of Government)
-Ακαδηµαϊκή επίδοση
-Οικονοµική κατάσταση
-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσας (TOEFL ή Proficiency)
-Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
 
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γρεβενών

Πλ. Ελευθερίας 1, 511 00 Γρεβενά
Τηλ: +30 24620 74247   e-mail: dimosgre@otenet.gr  

Πληρ: κα Κ. Προκόβα

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για  φοιτητές των ΑΕΙ
-Βαθµός πρόσβασης στα ΑΕΙ
-Οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια
του ∆ήµου Γρεβενών
-Μόνιµη κατοικία των υποψηφίων στο ∆ήµο Γρεβενών
-Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι των Λυκείων της πόλης των Γρεβενών
-Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγούνται, κατά προτεραιότητα, υποψήφιοι:
α).  ορφανοί  από ένα γονέα
β).  από πολύτεκνες οικογένειες
γ).  οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα
Μέχρι το τέλος των σπουδών τους (εφόσον ο υπότροφος επιτύχει σε όλα
τα µαθήµατα του έτους στο οποίο φοιτά, µέχρι και τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και προσκοµίσει πιστοποιητικό µε την αναλυτική βαθµολογία των µαθηµάτων των δύο (2) εξαµήνων της ακαδηµαϊκής χρονιάς).
 
Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας
και Διατροφής

Πατριάρχου Ιωακείμ 30  106 75 Αθήνα
Τηλ. &  Fax: +30 210 7231332  
http://www.eligast.gr


Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους τοµείς Γαστρεντερολογίας και  συναφών ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και στους τοµείς ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής
-Ειδικευόµενοι  γιατροί  στην Γαστρεντερολογία µετά τη συµπλήρωση του Γ’  έτους ειδικότητας
-Ειδικευµένοι  γιατροί ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης
της ειδικότητας
-Ειδικευµένοι ∆ιαιτολόγοι  ή Επιστήµονες σχετικοί µε
 τη ∆ιατροφή
-Ηλικία έως 40 ετών
-Ικανοποιητική γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας
Τρείς έως δώδεκα (3-12) µήνες.

Εθνική Τράπεζα της Eλλάδας A.E.
(Υποτροφία σε μνήμη Μ. Βρανόπουλου)

Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ της Εθνικής Τράπεζας
Αιόλου 86 102 32 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3341071  fax: +30 210 3341818
http://www.nbg.gr


Μία (1) υποτροφία ετησίως για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
-Για ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) ή άλλο θέμα συναφές µε την Οικονοµική επιστήµη              
-Το ποσό της υποτροφίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο των σπουδών                                                                 
-αποκλείονται από την υποτροφία όσοι έχουν έχουν λάβει υποτροφία
από άλλον φορέα για το ίδιο πρόγραμμα σπουδών                                                   
-Ο/η υπότροφος θα επιλεγεί από την Επιτροπή Επιλογής,
με βάση  ατομικό φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει
τα δικαιολογητικά:
α). Βιογραφικό σημείωμα, β). αίτηση, γ). πιστοποιητικό γέννησης (Ελληνική ιθαγένεια, ηλικία έως 27 ετών), δ). επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, βραβείων, διακρίσεων, ε). επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήµιο, στ). υπεύθυνη δήλωση
με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει  ότι δεν λαμβάνει  υποτροφία από
άλλον φορέα για το ίδιο πρόγραμμα σπουδών,  ζ). πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου,
η).  δύο (2) συστατικές επιστολές.
Η Επιτροπή Επιλογής, κατά την κρίση της, δικαιούται να καλέσει σε συνέντευξη οιονδήποτε υποψήφιο για να εκτιμήσει την εν γένει προσωπικότητά του, εκτός των τυπικών προσόντων.
-Διάρκεια υποτροφίας: έως δύο (2) έτη.                                         

Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία (Ε.Ν.Ε.)

Αλκμάνος 10, 115 28 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7247056
fax: +30 210 7247556
e-mail: info@enee.gr  

Πληρ: κα Γ. Τιγκαράκη

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε Νευρολογικά κέντρα
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο Πανεπιστηµίου του εξωτερικού
-Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
-Ηλικία: ως σαράντα (40) έτη
-Επίδοση στις σπουδές, χρηστότητα και ήθος των υποψηφίων
-Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόµιµη απαλλαγή ή αναβολή µέχρι το τέλος των σπουδών. Επίσης µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και οι στρατευµένοι ή υπό στράτευση, στους οποίους χορηγείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αναστολή χρήσεως της υποτροφίας µέχρι την ολοκλήρωση της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων                                                                    
-Επάρκεια της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για την συμμετοχή, η απόδειξή της να είναι εφικτή, όταν ζητηθεί
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή
∆ώδεκα (12) µήνες (για πρόγραµµα σπουδών επιπέδουM.A.-M.Sc. ή D.E.A. ή άλλου ισοτίµου τίτλου).
 
Hellenic Canadian Association

Κρέμου 117  176 76 Καλλιθέα - Αθήνα
Τηλ. & Fax: +30 210 9585767  Πληρ: κ. Ιορδ. Ασλανίδης  
Πληρ: Τηλ: +30 210 3235364   +30 210 3229791 
Πληρ: καθ. Κ. Εμμ. Μάρκογλου
 
Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά
-Πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστηµίων
-Βεβαίωση αποδοχής του Πανεπιστηµίου του Καναδά.

Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης

Λεωφόρου Νίκης 13, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 277315  +30 2310 241753
fax: +30 2310 279173 
http://www.efxinos.gr    e-mail: info@efxinos.gr


Υποτροφίες για έρευνα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
σε θέµατα Ιστορίας, Λαογραφίας, Γλωσσολογίας, Μουσικής, Θεάτρου, Λογοτεχνίας κ.λ.π.,  που αναφέρονται στον Πόντο
-Αποδεικτικά φοίτησης των υποψηφίων σε µεταπτυχιακό Τµήµα ή της εκπονούµενης µελέτης - εργασίας στα ανωτέρω ειδικά θέµατα.
 
Ένωση Eλλήνων Εφοπλιστών

Ακτή Μιαούλη 85  185 38 Πειραιάς  Αττικής
Τηλ: +30 210 4291159-165 fax: +30 210 4290107 
+30 210 4291166 Πληρ: κα Ελ. Πρασίνου
e-mail: ugs@ath.forthnet.gr


α).  Εις μνήμην Ιωάννη Μ.Καρρά
Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με τη Nαυτιλία σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας 
-Ύψος υποτροφίας: δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια Η.Π.Α.
($ 15.000)
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει
να σταλούν στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών:
1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του αιτούντος 
2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,0)
-θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου-
3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό (μεταφρασμένη και επικυρωμένη)
4. Όριο ηλικίας, το 25ο έτος
5. Δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας “Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS”
6. Συστατικές επιστολές από δύο (2) καθηγητές του ΑΕΙ ή ΤΕΙ από το οποίο απέκτησε ο υποψήφιος το πτυχίο
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας της οικογένειας και του ίδιου του υποψηφίου (στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση) συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9
8. Γ ια τους άρρενες υποψηφίους: πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της Στρατολογίας λόγω σπουδών
9. Στην περίπτωση πλοιάρχων και μηχανικών αποφοίτων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), μετά την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξης, το όριο ηλικίας είναι το 35ο έτος.
β).   Εις μνήμην του αειμνήστου Προέδρου της Ένωσης  Ελλήνων Εφοπλιστών Αντωνίου Χανδρή
Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε ναυτικό, απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με τη Ναυτιλία σε Πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών:
1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του αιτούντος
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (επτά και μισό -7,5-) θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου- 
3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό (μεταφρασμένη και επικυρωμένη)
4. Όριο ηλικίας, το 26ο έτος
5. Δίπλωμα ξένης γλώσσας, ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών (Αγγλικά: “Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS”, Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II, Γερμανικά: Mittelstufe III, Ιταλικά: Superiore, Ισπανικά: Superior, Πορτογαλικά: Superior )
6. Συστατικές επιστολές από δύο (2) καθηγητές του ΑΕΙ ή ΤΕΙ από το οποίο απέκτησε ο υποψήφιος το πτυχίο
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας της οικογένειας και του ίδιου του υποψηφίου (στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση) συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9
8. Για τους άρρενες υποψηφίους: πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της Στρατολογίας λόγω σπουδών.        
 
Εμπειρίκειος και Kαΐρειος Οικοκυρική Σχολή Άνδρου

845 00 Χώρα Άνδρου Κυκλάδων
Τηλ: +30 22820 22470  fax: +30 22820 23185
e-mail: girokomio@hotmail.com


Υποτροφίες για σπουδές σε Γυμνάσια και Λύκεια, είτε σε Επαγγελµατικές Σχολές ή Σχολές Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.
-Σε άπορους ή στερούµενους επαρκών οικονοµικών µέσων μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Άνδρου, του Ναυτικού Γυμνασίου και Ναυτικού Λυκείου Άνδρου. Προτιμώνται  υποψήφιοι ορφανοί.

Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «To Βελούχι»

Πληρ: κ. Ι. Υφαντόπουλος - Πρόεδρος
Πανδώρας 6  145 78 Εκάλη Αττικής
Τηλ: +30 210 8137476
e-mail: yfantopoulos@gmail.com 

Πληρ: κ. Β. Τριχιάς - Γ.Γ
Κρήτης 28  151 21 Κάτω Πεύκη Αττικής
Τηλ: +30 210 8020267 

Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Καταγωγή από την Ευρυτανία
-Άποροι υποψήφιοι
-Σειρά επιτυχίας στη Σχολή (πρωτοετείς φοιτητές)
-Αναλυτική βαθµολογία όλων των εξαµήνων
(φοιτητές άλλων ετών).

Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών
(Υποτροφία στη μνήμη Κώστα
και Χρυσάνθης Καρακώστα)

Χαριλάου Τρικούπη 60  106 80 Αθήνα
Τηλ. & Fax: +30 210 3629504
 
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε µία από τις Φιλοσοφικές ή Νοµικές Σχολές Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή οµοταγούς Ιδρύµατος του εξωτερικού µε θέµα:
 « Θεσµοί της Αρχαίας Εύβοιας» (µε δυνατότητα εξειδίκευσης του θέµατος)
ή «Θεσµοί της Ενετοκρατούµενης Εύβοιας» (µε δυνατότητα εξειδίκευσης του θέµατος).
 
Εφορεία Σχολών Λέρου

Ιερά Μητρόπολις Λέρου-Καλύμνου
854 00 Λέρος Δωδεκανήσου
Τηλ: +30 22470 23211
fax: +30 22470 22339                                                                        
e-mail: mitropolerou@yahoo.gr


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές ΑΕΙ
και ΤΕΙ
-Καταγωγή από τη Λέρο
-Απόφοιτοι του Λυκείου Λέρου
-Άριστοι και επιμελείς υποψήφιοι
-Οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων
-Αδιάλειπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και άριστη επίδοση
-Εφάπαξ  οικονομική ενίσχυση ή ως την αποφοίτηση του υποτρόφου
(ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της Εφορείας Σχολών). 

Ιαπωνικό Ίδρυμα "THE TOKYO FOUNDATION"
Πρόγραμμα SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)
(ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α.) Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστημίου 30  106 79 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3689698
e-mail: askoura@interel.uoa.gr

Πληρ: κα Κ. Σκούρα
 
Mεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για πτυχιούχους τωνΤµηµάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµατα Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Νοµικής, Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Οικονοµικών Επιστηµών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερµανικής Γλώσσας, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Επιστηµών Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης).
-Κάθε Τµήµα έχει δικαίωµα να προτείνει  έναν (1) µόνο υποψήφιο
-Ένταξη σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα για δίπλωµα ειδίκευσης ή διδακτορικό
-Βαθµός πτυχίου (Αριστούχοι)
-Οικονοµική αδυναµία
-Συγγραφικό έργο, εάν υπάρχει
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν άλλη υποτροφία
ούτε να εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα
-Ηγετικές ικανότητες των υποψηφίων.
 
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας
της Συμπεριφοράς

Γλάδστωνος 10  106 77 Πλ. Κάνιγγος - Αθήνα
Τηλ: +30 210 3840129   fax: +30 210 3840803
http://www.ibrt.gr    e-mail: ibrt@ibrt.gr


α).  Μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήµια της Ελλάδας για πτυχιούχους της Κλινικής Ψυχολογίας ή ειδικευόµενους ψυχίατρους (Υποτροφία «Γιάννης Μπουλουγούρης»)
β).  Υποτροφία σε φοιτητές του 2ου έτους του ΙΕΘΣ (έκπτωση 30% στα δίδακτρα του 3ου - 4ου έτους)
α).  Η υποτροφία χορηγείται σε έναν από τους εκπαιδευόµενους κάθε εκπαιδευτικού έτους
-Ηλικία έως 30 ετών
β) . Σπουδαστική επίδοση των δύο πρώτων ετών
-Επιµέλεια, συνέπεια, επίδοση στις εργασίες και εξετάσεις
α) και β):  Τέσσερα (4) έτη σπουδών στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.
 
Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Αμερικής 11  106 72  Αθήνα
Τηλ: +30 210 3676439
fax: +30210 3611136
http://www.kepe.gr 

e-mail: kepe@kepe.gr   

Πληρ: κα Β. Μπουσούνη

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στην Οικονοµική Επιστήµη
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Ελληνική ιθαγένεια
-Πτυχίο Οικονοµικού Τµήµατος ΑΕΙ της Ελλάδας ή ισότιµο της αλλοδαπής
-Βαθµός πτυχίου
-Γνώση της γλώσσας της χώρας όπου θα φοιτήσουν
-Ηλικία έως 30 ετών
-Για τους άνδρες, εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόµιµη απαλλαγή ή αναβολή µέχρι το τέλος των σπουδών τους
-Οι υποψήφιοι υπότροφοι να μην είναι υπάλληλοι του ΚΕΠΕ
Μέχρι τέσσερα (4) έτη.

Kοργιαλένειον Άθλον

Δημοκρίτου 21,  106 73 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3612036  +30 210 3616501 
fax: +30 210 3637034  
http://www.korgialenio.gr   

e-mail: info@korgialenio.gr 


Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες -µέλη
 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βορείου Αµερικής)
για πτυχιούχους Θετικών Επιστηµών (εκτός από Ιατρική),
στους τοµείς της Γεωργίας, Βιοµηχανίας ή Τεχνολογίας
-Βαθµός πτυχίου «Άριστα» στο µάθηµα ή στα µαθήµατα
του ειδικού αντικειµένου, άλλως, τουλάχιστον, 
«Λίαν Καλώς»
-Άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας των σπουδών
 (εξέταση στην ξένη γλώσσα)
-Ηλικία έως 35 ετών
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία
από άλλη πηγή
∆ύο (2) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα ή δύο
(1-2) ακόµη έτη.
 
Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας
και Νήσων Σποράδων

Παναγούλη 25 (5ος όροφος) 412 23 Λάρισα
Τηλ. & Fax: +30 2410 282982 e-mail: komthes@otenet.gr


-Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στο γνωστικό αντικείµενο
 «∆ιαχείριση άγριας πανίδας και λιβαδικών οικοσυστηµάτων»
-Πτυχιούχοι των Σχολών ∆ασολογίας (ΑΕΙ) και ∆ασοπονίας (ΤΕΙ)
-Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
-Γνώση ξένης γλώσσας
-Επιλογή µε διαγωνισµό.

OTE-COSMOTE

Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ                                    
Λ.Κηφισίας 99  151 24 Μαρούσι  Αττικής                         
Τηλ: +30 210 6177409 +30 210 6118178  fax: +30 210 6115873             
http://www.ote-cosmote-scholarships.gr                         

e-mail: info@ote-cosmote-scholarships.gr  


Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. όλων των κλάδων (είκοσι  –20- υποτροφίες ύψους 15.280 € η κάθε μία -ο αριθμός των υποτροφιών και του ποσού της υποτροφίας μπορεί να μεταβάλλεται ανά έτος)
Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών:
1).  Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά
το τρέχον έτος από Ελληνικό Γενικό Δημόσιο Λύκειο ενός
εκ των Νομών που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του κάθε έτους και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές με Πανελλήνιες εξετάσεις  σε ΑΕΙ (εξαιρούνται οι Στρατιωτικές Σχολές).
2).  Η Σχολή, στην οποία ο υποψήφιος υπότροφος θα εγγραφεί και θα παρακολουθεί τα μαθήματα, να βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από τον Νομό όπου βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του.
3).  Για τους άρρενες, να προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ότι έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξής του στον Ελληνικό στρατό, η οποία καλύπτει, κατά την έναρξη της υποτροφίας, όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Εάν ο υποψήφιος δεν έχει λάβει έως την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών πρόσκληση κατάταξης, θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.
4).  Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της.
Β. Κριτήρια για την επιλογή υποψηφίων:
-Υποψήφιος υπότρφος με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα υγείας
-Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειας ή των προσώπων που έχουν τη μέριμνά του
-Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δεν δικαιούται μεταγραφή σε Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στον ίδιο Νομό με τον Νομό τού Λυκείου αποφοίτησής του, αν είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει άλλον αδελφό που να σπουδάζει εκτός του Νομού)
-Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου.
 
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Δικαίου
(Centre of International and European
Economic Law )
http://www.cieel.gr


Τ.Θ. 14  551 02 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης       
Τηλ: +30 2310 486901 fax: +30 2310 476366                 
e-mail: kdeod@cieel.gr  Πληρ: κα Μ. Παπανικολάου


-Εις μνήμη του ιδρυτή του κέντρου καθηγητή Δημητρίου Ευρυγένη δημιουργήθηκε το 1988 ο θεσμός «Υποτροφίες Δημητρίου Ευρυγένη» με σκοπό την εξειδίκευση νέων επιστημόνων μεταπτυχιακού επιπέδου στο επιστημονικό του αντικείμενο.
-Οι υποτροφίες χορηγούνται από τον δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης
για πτυχιούχους Νομικών Επιστημών
-διάρκεια ενός  (1) έτους
-Από το 1999, δημιουργήθηκε ο θεσμός «Υποτροφία Κρατερού Ιωάννου» για πτυχιούχο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη μνήμη του επίτιμου  διευθυντή του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, καθηγητή Κρατερού Ιωάννου, δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διάρκειας ενός  (1) έτους.                                                               
 - Οι υποτροφίες αυτές προκηρύσσονται ετησίως. 

Λύκειο Ελληνίδων
(Δωρεά Μαρίας Χειμαρίου
στη μνήμη του Δημοσθένη Πουρή)

Δημοκρίτου 14  106 73 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3611042   +30 210 3628978
fax: +30 210 3607355      
e-mail: lykeionhellinidon@ath.forthnet.gr

Πληρ: κα Χ. Δένδια

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε ΑΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στους κλάδους της Λαογραφίας, Ενδυµατολογίας, Εθνοµουσικολογίας
και Μουσειολογίας.
-Ελληνίδες, ως 30 ετών
-Bαθµός πτυχίου
-Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι ικανές να πραγµατοποιήσουν σπουδές επιπέδου πάνω σε συγκεκριµένο θέµα ή γνωστικό αντικείµενο
-Γνώση ξένων γλωσσών επιπέδου Proficiency, Dalf
-Οι υποψήφιες δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση
 για περισσότερες από µία ειδικεύσεις
Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1)
ακόµη έτος.

Σύλλογος «Οι φίλοι της Μουσικής»
http://www.sfm.gr


Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 115 21 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7282702  +30 210 7282713 
+30 210 7282706  fax: +30 210 7290174
Πληρ: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Α).  Υποτροφίες Κυβέλη - Γιάννη Χορν

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους τοµείς
και  στις ειδικότητες του Θεάτρου και της Μουσικής:
α).  Θεατρική Αγωγή (µε έµφαση στην κατάρτιση και παρουσίαση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων)
β).  Μουσική Βιβλιοθηκονοµία (Πληροφοριακά συστήµατα)
γ).  Μουσική Εκπαίδευση (µε έµφαση στην κατάρτιση και παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων)
Προϋποθέσεις:
α).  Πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών
-Ελληνική Ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία οι υποψήφιοι επιθυµούν
να σπουδάσουν
-Βεβαίωση αποδοχής για µετεκπαίδευση από κατάλληλο εκπαιδευτικό ‘Ιδρυµα του εξωτερικού
-Να µην έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα
υποτροφία του ίδιου αντικειµένου από άλλη πηγή
β).  Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή  ΤΕΙ στη  Βιβλιοθηκονοµία
και καλές µουσικές γνώσεις
-Ελληνική Ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία οι υποψήφιοι επιθυµούν
να σπουδάσουν
-Βεβαίωση αποδοχής για µετεκπαίδευση από κατάλληλο εκπαιδευτικό ‘Ιδρυµα του εξωτερικού
-Να µην έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα υποτροφία του ίδιου αντικειµένου από άλλη πηγή
γ). Πτυχίο Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ή Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου και καλές µουσικές γνώσεις
-Ελληνική Ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία οι υποψήφιοι επιθυµούν
να σπουδάσουν
-Βεβαίωση αποδοχής για µετεκπαίδευση από κατάλληλο εκπαιδευτικό ‘Ιδρυµα του εξωτερικού
-Να µην έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα υποτροφία του ίδιου αντικειµένου από άλλη πηγή
Ένα (1) έτος.
 
Β).  Κληροδότημα Τριάντη Αλεξάνδρας

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για µουσικές σπουδές
-Ελληνική Ιθαγένεια
-Ηλικία έως 30 ετών
-Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι αναγνωρισµένων Ωδείων
-Βεβαίωση αποδοχής για µετεκπαίδευση από κατάλληλο µουσικό Ίδρυµα
του εξωτερικού
-Να µην έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο χρονικό διάστηµα υποτροφία
του ιδίου αντικειµένου από άλλη πηγή
Ένα (1) έτος.

Γ) Σωματείο «Κόσμος εν Αρμονία»
Bραβείο Τζίνα Μπαχάουερ

Ολοκλήρωση σπουδών στο εξωτερικό και εξασφάλιση των πρώτων συναυλιών του υποτρόφου στην Ελλάδα και στην Ισπανία
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Έλληνας και Ελληνίδα
-Ηλικία έως 27 ετών
-Κάτοχοι διπλώµατος πιάνου
-Ο/η υπότροφος δεν πρέπει να λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή
Ένα (1) ή δύο (2) έτη.

Δ) Σωματείο «Υποτροφίες Μαρία Κάλλας»                                                                                   

Ολοκλήρωση σπουδών στο εξωτερικό (Λυρικό τραγούδι)
-Επιλογή µε διαγωνισµό (ακρόαση)
-Απόφοιτοι Λυκείου
-Ελληνική υπηκοότητα
-Όριο ηλικίας (έως 27 ετών για τις γυναίκες και έως 30 ετών για τους άνδρες)
-Κάτοχοι διπλώµατος µονωδίας ή τελειόφοιτοι αναγνωρισµένων Ωδείων
-Γνώση, τουλάχιστον, δύο (2) ξένων γλωσσών
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
 
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος
http://www.hesmo.gr


Λ.Αλεξάνδρας 105 (4ος όροφος) 114 75 Αθήνα
Τηλ. &  Fax: +30 210 6457971
e-mail: hesmo@otenet.gr


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) προκηρύσσει στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από απόφασή του, υποτροφίες εξωτερικού στην Κλινική Ογκολογία για νέους ειδικευμένους ή ειδικευόμενους στην παθολογική-ογκολογία.                 
 Στο πλαίσιο των υποτροφιών αυτών, μεταξύ άλλων, εντάσσονται και  οι παρακάτω υποτροφίες:
α). υποτροφία εξωτερικού Κλινικής Ογκολογίας-ESMO “Athens Grant ‘98”
β).  υποτροφία εξωτερικού Κλινικής Ογκολογίας-ΕΟΠΕ
«Μιχ. Βασιλομανωλάκη»

Οι υποψήφιοι υπότροφοι καταθέτουν στην ΕΟΠΕ φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω e-mail (hesmo@otenet.gr ) από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία. Πληροφορίες,  προκηρύξεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά και Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών Εξωτερικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΟΠΕ: http://www.hesmo.gr  

-Διάρκεια υποτροφιών τρεις ως δώδεκα (3-12) μήνες εκάστη.

Revoil - Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Πετρελαϊοειδών

Καποδιστρίου 5, 166 72 Βάρη Αττικής
Τηλ: +30 210 8976000 fax: +30 210 8974943
http://www.revoil.gr


Μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους «Ενέργεια», «Περιβάλλον » και «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων»
-Πτυχιούχοι ΑΕΙ
-Οικονοµική κατάσταση
-Έτος απόκτησης πτυχίου
-Βαθµός πτυχίου
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
 
Ροταριανός Όμιλος Αθηνών
“Οργανισμός Υποτροφιών
 ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΜΕΝΤΗ”

Απόλλωνος 9Α και Βουλής, 105 57 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3311729  fax: +30 210 3311062
http://www.rotary-athinai.org 

e-mail: rcathina@otenet.gr

Πληρ: κ. Ευάγγ. Μέξης
Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των ΑΕΙ της Αθήνας
-Οικονοµικά αδύναµοι  φοιτητές
-∆ύο (2) συστατικές επιστολές
-Μόνον απόφοιτοι Σχολείων Δημόσιας Εκπαίδευσης
-Ο υποψήφιος δεν πρέπει λαµβάνει υποτροφία από άλλη πηγή
Τέσσερα (4) έτη.

Σ.Α.Φ.Ε.
Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Πλατεία Καρύτση 10, 105 61 Αθήνα
Τηλ. & Fax: +30 210 3234340                              
e-mail: sa-fe@otenet.gr


Υποτροφία «Σοφία Σαββίδου»
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για πτυχιούχους Ελληνικών ΑΕΙ
-Απόφοιτοι των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
-Ενεργά µέλη του Σ.Α.Φ.Ε.
-Βαθµός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
-Αποδοχή του ξένου Πανεπιστηµίου.
 
Σύλλογος Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης      
Σωματείο

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
25η Μαρτίου και Μαρίας Κάλλας 546 46 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 895909 fax: +30 2310 895961
e-mail: sfmth@otenet.gr  

Πληροφορίες για μελλοντικές υποτροφίες: http://www.thessfriendsofmusic.gr

Πληρ: κα Φ. Γάκη - Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη χορήγησης υποτροφιών.

ΣΕΕΠΕ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέτιδος 4, 115 28 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7291050-051 fax: +30 210 7245172
http://www.seepe.gr   

e-mail: seepe@seepe.gr


Τοµείς  σπουδών:
α). Μεταπτυχιακές σπουδές πτυχιούχων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας σε θέµατα σχετικά με τις δραστηριότητες του κλάδου, Ενέργεια και Διαχείριση του περιβάλλοντος
β). ∆ιδακτορικές σπουδές
-Βεβαίωση αποδοχής από ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας
-Οι υπότροφοι πρέπει να ολοκληρώσουν την µεταπτυχιακή τους εργασία σε προκαθορισµένο χρόνο
-Υπάλληλοι και συγγενείς 1ου και 2ου βαθµού εργαζοµένων στις Εταιρείες - Μέλη του ΣΕΕΠΕ δεν δικαιούνται υποτροφία
-Βαθµός και έτος απόκτησης πτυχίου ή διπλώµατος και σχέση της διατριβής με το θέµα
-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
Μεταπτυχιακό: Τρία (3) έτη
∆ιδακτορικό: Τέσσερα (4) έτη.

Σύνδεσμος Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Νομού Ξάνθης

28ης Οκτωβρίου 214, 671 00 Ξάνθη
Τηλ: +30 6977032669 
e-mail: m30tsakiri@yahoo.gr

Πληρ: κα Π. Συμεωνίδου - Πρόεδρος

Οικονομικό βοήθημα για προπτυχιακές σπουδές
(υποτροφίες από δωρεές)
-Καλή επίδοση
-Καταγωγή από τον Νοµό Ξάνθης
-Άριστο ήθος
-Οικονοµική αδυναµία.
 

 

 

Ωδείο Φίλιππος Νάκας

Ιπποκράτους 41, 106 80 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3634000 fax: +30 210 3602827 
e-mail : conservatory@nakas.gr

http://www.nakas.gr


α). Yποτροφίες φοίτησης ενός (1)  έτους (κάλυψη διδάκτρων) για σπουδές
 στον τοµέα κλασικής µουσικής του Ωδείου Φ.Νάκας
β).  ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού για χορήγηση υποτροφίας της Yamaha Music Foundation of Europe (κάθε χρόνο ο διαγωνισµός καλύπτει διαφορετική κατηγορία µουσικού οργάνου)
γ) . Παροχή ενισχυτικών υποτροφιών σε έναν (1) ή περισσότερους σπουδαστές που έχουν επιλεγεί από το Berklee College of Music, µέσω ακροάσεων (auditions@berklee.edu)
α).  ∆ιαδικασία ζωντανής ακρόασης
β).  Οι υποψήφιοι πρέπει:
-να φοιτούν σε αναγνωρισµένο Ωδείο, Μουσική Σχολή ή ΑΕΙ της Ελλάδας
-ηλικία ως 25 ετών
γ).  Ακροάσεις σε σχετικό µουσικό όργανο, µε ερµηνεία ενός έργου της επιλογής του υποψηφίου.
 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών                                                      Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών                                        
Deutscher Akademischer Austausch Dienst  (DAAD)                                               
Ινστιτούτο Goethe    
Ομήρου 14-16,  106 72 Αθήνα, Τηλ: +30 210 3608171 fax: +30 210 3626263 http://www.daad.gr, e-mail: daad@athen.goethe.org (προσωπική ενημέρωση: Τρίτη και Πέμπτη 9.30-13.30 και Τετάρτη 14.00-18.00)
Υποτροφίες για:
α).  Μεταπτυχιακές σπουδές για πτυχιούχους των κλάδων: Καλών Τεχνών, Κινηµατογράφου, Δραματικής Τέχνης, Μουσικής και Αρχιτεκτονικής
β).   Μεταπτυχιακές σπουδές για πτυχιούχους όλων των κλάδων
γ).   Διδακτορικές, μεταδιδακτορικές σπουδές και έρευνα
- Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και ανερχόμενοι νέοι επιστήμονες όλων των κλάδων
-υποτροφίες έρευνας διάρκειας ενός (1) έτους
-υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας (έως 6 μήνες)
-Υποψήφιοι διδάκτορες και ανερχόμενοι νέοι επιστήμονες στον  κλάδο  της Αρχαιολογίας
δ).   Ειδική υποτροφία έρευνας ενός (1) έτους «DAAD – Μαρία Trumpf-Λυριτζάκη» στον κλάδο της Αρχαιολογίας
-Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και νέοι επιστήμονες
ε).  Υποτροφίες για καθηγητές και επιστήμονες Ανωτάτων Σχολών και
Ερευνητικών Ιδρυμάτων
-Καθηγητές και επιστήμονες Ανωτάτων Σχολών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων
των κλάδων Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής
-Καθηγητές και επιστήμονες Ανωτάτων Σχολών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων
όλων των κλάδων
ζ).  Υποτροφίες εκμάθησης Γλώσσας:
-Θερινά μαθήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
-Εντατικά Τμήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και επιστήμονες που απασχολούνται σε Ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα.
η).  Επαναπρόσκληση για πρώην υποτρόφους της DAAD σε Ανώτατη Σχολή ή
εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό Ίδρυμα της Γερμανίας
θ). Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία ομάδων φοιτητών
ι).  Ειδικά προγράμματα:
-DLR – DAAD: Υποτροφία για Έρευνα στους τομείς: Διαστήματος, Αεροναυπηγικής, Ενέργειας και Μεταφορών
-DAAD/Roche-Diagnostics: Υποτροφία για υποψηφίους μεταδιδακτορικών.
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
-ΙΚΥDA: κοινό Πρόγραμμα με το ΙΚΥ (δείτε ΙΚΥ σελ. 73).
-Θέσεις πρακτικής εξάσκησης για φοιτητές των  Φυσικών επιστημών και των κλάδων Μηχανικών και Μηχανολογίας, όπως και Γεωπονίας και Δασολογίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΖΟΝΑΣ (UNIVERSITY
OF ARIZONA)

Κολλέγιο Μηχανικής και Μεταλλείων
Τμήμα Αεροναυπηγών και Μηχανολόγων Μηχανικών
The University of Arizona
1130 Ν. Mountain Avenue Bldg. 119
P. O. Box 210119 Tucson, Arizona 85721-0119 USA
Phone: (+1) 520-621-6120 
fax: (+1) 520-621-8191
http://www.u.arizona.edu/~dimitri/

e-mail: dimitri@u.arizona.edu

Information: Dr. Dimitri B. Kececioglu, P. E.
Professor of Aerospace and Mechanical Engineering

Μεταπτυχιακές σπουδές για Master ή Διδακτορικό Τίτλο
από το Τµήµα Αεροδιαστηµικής ή Μηχανολογίας
του Πανεπιστηµίου της Αριζόνας
-Ελληνική καταγωγή
Ένα (1) έτος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ           
IOC Olympic Studies Centre

The Olympic  Museum                                                                                                           
Villa du Centenaire
Avenue de l ‘ Elysée, 28
CH - 1006 Lausanne, Suisse ( Switzerland)
Phone: +41 21 621 6595  fax: +41 21 621 6386
http://www.olympic.org/olympic-studies-centre 


Μεταπτυχιακή έρευνα, διατριβή, άρθρο ή συγγραφή βιβλίου σχετικά µε το Ολυµπιακό κίνηµα, την ιστορία του, τα ιδανικά του και την επίδραση των Ολυµπιακών αγώνων σε διάφορους τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας και πολιτισµού, σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία: Ιστορία, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Επικοινωνία, Οικονοµικά, Πολιτικές Επιστήµες, Γλωσσολογία, Νοµική, Σπουδές για πολιτισµικά, θρησκευτικά και λογοτεχνικά θέματα, Καλές Τέχνες, Εκπαίδευση και Φιλοσοφία
-Μεταπτυχιακοί υποψήφιοι (επίπεδο Master ή Διδακτορικό)
-Καθηγητές Πανεπιστηµίου που έχουν λάβει διδακτορικό τίτλο ή άλλον ισότιµο τίτλο τα τελευταία πέντε (5) έτη και κατέχουν θέση σε Πανεπιστήµιο
-Άριστη γνώση της Γαλλικής ή της Αγγλικής Γλώσσας
Ένα (1) έτος.
 
Ίδρυμα Canon in Europe
Canon Foundation in Europe

Postbus 2262 1180 EG Amstelveen - The Netherlands
Phone: +31 (0) 20 545 8934  fax: +31 (0) 20 712 8934
http://www.canonfoundation.org

e-mail: foundation@canon-europe.com


Έρευνα για διακεκριµένους Ευρωπαίους διπλωµατούχους ερευνητές
-Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή τουλάχιστον πτυχίου Master, σε όλους τους κλάδους
-Οι υποψήφιοι  δεν πρέπει να έχουν συµπληρώσει δέκα
(10)  έτη από την ολοκλήρωση των σπουδών τους
-Η ερευνητική περίοδος των Ευρωπαίων ερευνητών-υποτρόφων διανύεται στην Ιαπωνία και η ερευνητική περίοδος των Ιαπώνων ερευνητών στην Ευρώπη.
Τρείς έως δώδεκα (3-12) µήνες.

EΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μασσαλίας 22,106 80 Αθήνα, Τηλ: +30 210 3680900, fax: +30 210 3633174, http://www.hau.gr, e-mail: hau@hau.gr


Πληρ: Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια      
-Ακαδημαϊκή επίδοση                                                                                               
-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας                                                                                                    -Οικονομική κατάσταση                                                                                                                         -Βεβαίωση αποδοχής από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο                                                                       -Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία
από άλλη πηγή.                                                 
Δώδεκα  ως σαράντα οκτώ ( 12-48) μήνες, ανάλογα
με την υποτροφία.

Ίδρυμα  FULBRIGHT

Αθήνα: Βασ. Σοφίας  6 (1ος όροφος), 106 74 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7241811  +30 210 7241812  (εσωτ.203)
fax: +30 210 7226510
http://www.fulbright.gr  

e-mail: greekprogram@fulbright.gr  

Πληρ: κα Τ. Χατζηεμμανουήλ
Θεσσαλονίκη: Βενιζέλου 4 (3ος όροφος), 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 242904 fax: +30 2310 257410
http://www.fulbright.gr 

e-mail: edadthes@fulbright.gr   

Πληρ: κ. Δ. Ντούτης

Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη)
-Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων της Ελλάδας σε όλους τους κλάδους σπουδών, εκτός της Ιατρικής
-Βαθμός πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ {οκτώ (8,0) και άνω}
-Βεβαίωση αποδοχής από Αμερικανικό Πανεπιστήµιο
-Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
- Έλληνες πολίτες
Ένα (1) έτος.      

ΕCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN

Relations Internationales
61, avenue du Président Wilson
94235 Cachan cedex, France
Phone: +33 1 47 40 21 71
fax: +33 1 47 40 23 79
http://www.ens-cachan.fr 

e-mail: bourse.internationale@ens-cachan.fr


Μεταπτυχιακές και ∆ιδακτορικές σπουδές (2ο έτος - έρευνα)
α) στις Επιστήµες: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά, Υπολογιστές, Φυσική, Χηµεία και Βιολογία
β) στους τοµείς Μηχανικών: Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
γ) στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Οικονοµικά, Νοµική και ∆ιοίκηση, Σχέδιο, Παιδαγωγικές Επιστήµες
-Οι υποψήφιοι σε επίπεδο Master πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους ή τουλάχιστον, να έχουν πτυχίο ή ισοδύναµο αυτού, που αποκτήθηκε εκτός Γαλλίας
-Οι υποψήφιοι σε επίπεδο Διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν, τουλάχιστον, πτυχίο Master ή ισοδύναµο, που αποκτήθηκε εκτός Γαλλίας ή να έχουν εγγραφεί στο 1ο έτος Διδακτορικού διπλώματος εκτός Γαλλίας
Από έξι έως δώδεκα (6-12) µήνες.
 
KDI SCHOOL OF PUBLIC POLICY
AND MANAGEMENT

The Office of Admissions, 87 Hoegiro Dongdaemun-Gu, Seoul 130-868
South Korea
Phone: +82-2-3299-1281 fax: +82-2-3299-1223
http://www.kdischool.ac.kr      http://blog.naver.com/kdi_school 

e-mail: admissions@kdischool.ac.kr

Information: Su hyeon Kim – International Student Admissions Coordinator
 
Μεταπτυχιακές σπουδές για:
-Master στη ∆ηµόσια Πολιτική (MPP)
-Master στην Αναπτυξιακή Πολιτική (MDP)
-PhD στη ∆ηµόσια Πολιτική                                             
-PhD στην Αναπτυξιακή Πολιτική

-Απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική Γλώσσα.
-Προτιμώνται κυβερνητικά στελέχη με επαγγελματική πείρα.
 
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ, ΙΤΑΛΙΑ
(POLITECNICO DI MILANO)

Piazza Leonardo da Vinci 32,  20133 Milano - Italy
http://www.polimi.it      

e-mail: relext@polimi.it


Μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και έρευνα
-Ευρωπαίοι φοιτητές
-Οικονοµική κατάσταση.

Ίδρυμα Reuters – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ

Reuters Institute for the Study of Journalism
Department of Politics and International Relations
University of Oxford 13, Norham Gardens Oxford, OX2 6PS                                    
United Kingdom
Phone: +44(0)1865 611 090
http://www.reutersinstitute.politics.ox.ac.uk


Παρακολούθηση προγράµµατος εν ενεργεία δηµοσιογράφων στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης
-∆ηµοσιογράφοι µε τουλάχιστον πέντε (5)  έτη  επαγγελµατικής ενασχόλησης µε τη δηµοσιογραφία, οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά σε έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης
-∆ίδεται προτεραιότητα σε δηµοσιογράφους που θα προτείνουν ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία εµπίπτουν σε τοµείς ενδιαφέροντος του προγράµµατος
Τρεις (3) ή έξι (6) µήνες.

Κοινωφελές Ίδρυμα «Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ»
HELLENIC HARVARD FOUNDATION

Γρηγορίου Αυξεντίου 1 & Κασσαβέτη, 145 62 Κηφισιά Αττικής
Τηλ: +30 210 6777990  fax: +30 210 6777494
e-mail: verykio@otenet.gr

Πληρ: κ. Έκτ. Βερύκιος

Οικονομικό βοήθημα
-Μεταπτυχιακοί φοιτητές σε Σχολές του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ
-Ο πρώτος χρόνος
-Απαραίτητη προϋπόθεση:
-Οι υποψήφιοι να έχουν ήδη γίνει δεκτοί από το Χάρβαρντ
-Όλα τα επιστημονικά πεδία, έμφαση στις Ανθρωπιστικές σπουδές
-Ελληνική υπηκοότητα
-Οικονοµική (ατομική ή και οικογενειακή) κατάσταση των αιτούντων.


ΞΕΝΕΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ  -   ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Γαλλικό  Ινστιτούτο Αθηνών
Institut Français d'Athènes

Σίνα 31, 106 80 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3398739 +30 210 3398740
fax: +30 210 3646873
http://www.ifa.gr   e-mail: scus@ifa.gr

Πληρ: Υπηρεσία Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα
κα Mireille Voyatzi

1) Υποτροφίες βάσει κοινωνικών κριτηρίων

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (σε επίπεδο Master, DEA ή DESS)
-Ευρωπαίοι φοιτητές
-Ηλικία έως 26 ετών
-Οι  γονείς των υποτρόφων ή οι ίδιοι να έχουν εργαστεί στη Γαλλία δύο (2) έτη πριν από το έτος της υποβολής της αίτησής τους.
Πληρ:  http://www.cnous.fr/vieetud/bourses.htm#etranger 

 

2) Υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων

Μεταπτυχιακές και  διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία
(σε επίπεδο Master, DEA, DESS)
-Ευρωπαίοι φοιτητές επιπέδου Master και  ∆ιδακτορικού
-Οι υποψήφιοι πρέπει να κατοικούν στη Γαλλία.
Πληρ: http://www.education.gouv.fr/sup/etudiant/aides.htm#univ 

 

3) Υποτροφίες Vrika
 
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στους τοµείς:
-Μηχανικές επιστήµες, Θετικές επιστήµες, Επιστήµες της Ζωής, Επιστήµες του Περιβάλλοντος, Επιστήµες και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
-Οικονοµία, Οικονοµικά, Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, Νοµική, Πολιτικές επιστήµες, Διεθνείς σχέσεις
-Έλληνες απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κάτοχοι διπλώµατος αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ
-Προηγούνται  οι υποψήφιοι µε ηλικία έως 28 ετών
-Γνώση της Γαλλικής Γλώσσας
-Δέκα (10) µήνες.
Πληρ: e-mail:  vrika@ifa.gr


4) Βιομηχανικές Συμβάσεις Εκπαίδευσης μέσω Έρευνας (CIFRE)

∆ιδακτορικές και µεταδιδακτορικές σπουδές (σύνδεση µιας Γαλλικής επιχείρησης, ενός Γαλλικού ή ξένου εργαστηρίου µε ένα νέο πτυχιούχο)
-Όλες οι εθνικότητες
-Κάτοχοι Master
Ο φοιτητής επί διδακτορία προσλαµβάνεται για όλη τη διάρκεια της ερευνητικής του εργασίας (τρία –3-  έτη) από την εταιρεία.
Πληρ:
http://www.anrt.asso.fr/espace_cifre/accueil.jsp?index=2 


5) Υποτροφίες Eiffel και Eiffel Doctorat

∆ιδακτορικές σπουδές στη Γαλλία στους τοµείς:
Επιστήµη της Μηχανικής, Οικονοµικά - ∆ιαχείρηση, ∆ίκαιο και Πολιτικές Επιστήµες
-Υποψήφιοι διδάκτορες εκπονούντες Διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη και κοινή διεύθυνση καθηγητών πανεπιστημίου
-∆έκα (10) µήνες.
Πληρ:  http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel

 

6) Υποτροφίες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 
Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήµια
ή Ανώτατες Σχολές στη Γαλλία (Grandes Ecoles)
-Υποτροφίες βάσει κριτηρίων αριστείας
-Άλλα κριτήρια που ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις.
Πληρ:  http://www.egide.asso.fr/fr/guide/choisir/listeecoles


7) Υποτροφίες Ιδρυμάτων
 Πληρ:  http://www.fondations.com


∆ιδακτορικές και µετα-διδακτορικές υποτροφίες.
- οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να ζητήσουν επιδότηση στέγασης   
Πληρ: http://www.caf.fr 


8) Ίδρυμα «Lefoulon-Delalande»
του Ινστιτούτου της Γαλλίας  (INSTITUT DE FRANCE)

Président du Conseil Scientifique de la Fondation Lefoulon-Delalande
Bureau des Fondations, Institut de France
23, quai de Conti, 75270 PARIS, Cedex 06
Phone: +33 1 44 41 44 48  fax: +33 1 44 41 44 30 
Information: www.institut-de-france.fr-Fondation

e-mail: fondations@institut-de-france.fr      


-Μέγα Επιστημονικό χρηματικό Έπαθλο με διαγωνισμό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000) σε εξέχοντες επιστήμονες από τους τομείς: Φυσιολογία, Βιολογία,  Ιατρική, (ιδιαίτερα, ανάπτυξη του καρδιο-αγγειακού συστήματος –περιλαμβάνεται η παιδο-καρδιολογία-), Επιδημιολογία, Γενετική, Κλινική, Απεικονιστική, Θεραπευτική, Φαρμακολογία.
-επιλογή επί φακέλου.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πρεσβεία της Ιαπωνίας

Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι  Αττικής           
Τηλ: +30 210 6709900-1-2  fax: +30 210 6709980-1    
http://www.gr.emb-japan.go.jp        

e-mail: cultural@embjp.onds1.gr 


Μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τοµείς σπουδών
στα Ιαπωνικά Πανεπιστήµια (άµεση σχέση µε τις προπτυχιακές σπουδές των υποτρόφων)
-Έλληνες απόφοιτοι ΑΕΙ που επιθυµούν να διεξάγουν έρευνα σε Ιαπωνικά Πανεπιστήµια
-Ηλικία έως 35 ετών
-Πανεπιστηµιακό πτυχίο
-Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και ενδιαφέρον για την Ιαπωνική γλώσσα (τα μαθήματα διεξάγονται στα Ιαπωνικά µε τη βοήθεια αγγλόφωνου καθηγητή)
Ενάµισι (1 ½) ή δύο (2) έτη.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, Μορφωτικό Γραφείο
Σπίτι της Κύπρου

Ξενοφώντος 2Α 105 57 Αθήνα
 Τηλ.: + 30 210 3734934  fax: + 30 210 3734904
http://www.spititiskyprou.gr

e-mail: spiticy@otenet.gr


Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού: 

Γωνία Κίμωνος & Θουκυδίδου
 Ακρόπολη 1434 Λευκωσία, Κύπρος                  
Διεύθυνση Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης                                                                       Τηλ: +357 22 800625 fax: +357 22 427560
 http://www.moec.gov.cy


Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο του Μνημονίου Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, όπως επίσης σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, χορηγεί:                                                                         
α) Υποτροφίες προπτυχιακού επιπέδου σε Έλληνες πολίτες που γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με κριτήριο την επίδοσή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (αριστεύσαντες ανά Σχολή)
β) Υποτροφίες προπτυχιακού επιπέδου σε Έλληνες της Διασποράς που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια).                                           
γ) Υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου σε Έλληνες πολίτες που γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
δ) Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας: αποκλειστικά βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων
και αφορούν, μεταξύ άλλων,  Ευρωπαίους φοιτητές δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο.  Ήτοι: 
i. Επιδότηση ενοικίου
ii. Επιχορήγηση για την αγορά βιβλίων
iii. Επιχορήγηση για την αγορά Η/Υ (πρωτοετείς)
iv. Κουπόνια σίτισης.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πατησίων 47, 104 33 Αθήνα
Τηλ: +30 210 5242646 fax: +30 210 5242714                                                                
Πληρ: Υπεύθυνη Υποτροφιών Ιταλικής Κυβέρνησης
Dott.ssa Silvia Giampaola
http://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene


Έρευνα-Μεταπτυχιακές και ∆ιδακτορικές σπουδές στην Ιταλία
-Έλληνες πολίτες
-Καλή γνώση της Ιταλικής Γλώσσας
-Ηλικία έως 35 ετών
-Απαιτούµενος τίτλος σπουδών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ     
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο     
                         
Τζαβέλλα 7, 152 31  Χαλάνδρι  Αττικής
Τηλ: +30 2106722802  +30 2106778389
fax: +30 210 6722802
http://www.renk.gr   e-mail: russ74@otenet.gr       

Πληρ: κα Ναταλία Ερεμένκο
e-mail: renk.nataliaeremenko@gmail.com


Προπτυχιακές, µεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα
-Καλή γνώση της Ρωσικής ή Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας
(προπτυχιακές σπουδές ή έρευνα)
-Γνώση της Ρωσικής γλώσσας (µεταπτυχιακές σπουδές)
Τέσσερα (4) έτη για προπτυχιακές σπουδές
∆ύο (2) έτη για µεταπτυχιακές σπουδές.
 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Ερατοσθένους 1, 116 35 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7010444   +30 210 7514966 
fax: +30 210 7515064  
http://www.cimo.fi


Μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.
 

 


Β. OIKOΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΒΡΑΒΕΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3664736
fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr

e-mail: elarmeni@academyofathens.gr  

Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη

ΒΡΑΒΕΙΑ

Α΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά
(από τα έσοδα του κληροδοτήµατος
Ευθυµίας Μερτσάρη)

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή πρωτότυπης εργασίας, ορυκτολογικού περιεχοµένου
Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι  εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή  πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές (οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).

Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά
(από τα έσοδα του κληροδοτήµατος
Ευθυµίας Μερτσάρη)

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή πρωτότυπης εργασίας µε την οποία προωθείται η γεωλογική γνώση του Ελληνικού χώρου 
Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές (οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).
 
Βραβείο Κέπετζη Αικατερίνης
(εις µνήµη του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη)

Χρηµατικό έπαθλο σε αριστούχο πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
 
Βραβείο Ακαδημαϊκού Π. Σ. Θεοχάρη

Χρηµατικό έπαθλο στην καλύτερη επιστηµονική εργασία  στον τοµέα της Μηχανικής (Θραύση, Πειραµατική Αντοχή Υλικών, Πολυµερή)
Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές (οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).

Βραβείο καθηγητή Αριστείδου Φωτίου Πάλλα

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης εργασίας, η οποία αναφέρεται σε τοµείς της Μαθηµατικής Αναλύσεως
-Έλληνες ερευνητές εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές (οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).

Βραβείο Λαμπαδαρίου Δημητρίου
 
Χρηµατικό έπαθλο στους δύο (2) ικανότερους αποφοίτους
στο µάθηµα της Γεωδαισίας
-Απόφοιτοι του Τµήµατος Τοπογράφων - Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ή ενός εκ των δύο (2) Ιδρυµάτων.
 
Βραβείο Λαμπαδαρίου Δημητρίου

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης ερευνητικής εργασίας στον κλάδο της Γεωδαισίας
-Έλληνες ερευνητές εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Η υποβαλλόµενη  εργασία πρέπει  να  είναι  εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).
 
Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου
 
Χρηµατικό έπαθλο σε µνήµη του ακαδηµαϊκού Λ. Μούσουλου για πρωτότυπη ερευνητική εργασία, στον κλάδο της Χειρουργικής του Καρκίνου µε θέµα: «Μοριακή και γενετική συµµετοχή στην καρκινογένεση»
Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές
(οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).

Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου

Χρηµατικό έπαθλο εις µνήµη του ακαδηµαϊκού Λ. Μούσουλου για πρωτότυπη εργασία στον κλάδο της Μεταλλειολογίας – Ορυκτών Πόρων
-Έλληνες ερευνητές εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή  πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές
(οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).
 
Βραβείο Χίλδεγαρδ, χήρας Λεωνίδα Ζέρβα
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στην Οργανική Χηµεία
-Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές (οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).
 
Βραβείο Επαμεινώνδα Παπαστράτου

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης εργασίας
η οποία θα αναφέρεται σε τοµείς της Άλγεβρας
-Έλληνες ερευνητές εγκατεστηµένοι  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι  εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές (οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).
 
Βραβείο Επαμεινώνδα Παπαστράτου

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης εργασίας, η οποία θα αναφέρεται σε τοµείς της Γεωµετρίας
-Έλληνες ερευνητές εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές (οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται, κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).
 
Βραβείο Επαμεινώνδα Παπαστράτου

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης εργασίας, η οποία θα αναφέρεται σε τοµείς της Τοπολογίας (Μαθηµατικά)
-Έλληνες ερευνητές εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι  εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές (οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).
 
Βραβείο Γεωργίου Φ. Φωτεινού

Χρηµατικό έπαθλο για πρωτότυπη  επιστηµονική εργασία
επί επιστημονικών θεµάτων των Θετικών Επιστημών.
-Έλληνες  ερευνητές εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές ( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται κατά περίπτωση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).

Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου

Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας µε θέµα: « Ο ρόλος της γονιδιακής εκφράσεως στην καρκινογένεση»
-Έλληνες ερευνητές, οι  οποίοι  είναι  εγκατεστηµένοι  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Η υποβαλλόµενη εργασία πρέπει να είναι  εξ ολοκλήρου δηµοσιευµένη ή να έχει γίνει δεκτή προς δηµοσίευση σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά διεθνούς ή  πανελληνίου συνεδρίου µε κριτές
( οι προθεσµίες δηµοσίευσης καθορίζονται, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη).
 

Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου
 (στη µνήµη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου)

Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση εκδεδοµένης ή ανέκδοτης µελέτης που να αφορά στο Ναυτικό µας ή γενικότερα στη θάλασσά µας.

Βραβείο Δημητρίου Φωκά
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση ανέκδοτης µελέτης, αναφεροµένης στην Ιστορία του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, από της αποδηµίας τούτου κατά τον Απρίλιο 1941,  µέχρι της επιστροφής του στην πατρίδα κατά τον Οκτώβριο του 1944
-Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε (5)  δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.

Β΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Βραβείο Γ. Αθάνα
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδοµένης ποιητικής συλλογής νέου, κατά προτίµηση, ποιητή
-Η Ακαδηµία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν
 έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 
Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα
 
 Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή
-Η Ακαδηµία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν
έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο Σωτηρίου Ματράγκα
(σε µνήµη Αλεξάνδρας και Σωτηρίου Ι. Ματράγκα)

Χρηµατικό έπαθλο για την καλύτερη έκδοση λυρικών ποιηµάτων
-Η Ακαδηµία, αν κρίνει ότι κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν είναι άξιο για βράβευση, έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλον ποιητή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο Νανάς (Αθηνάς) Π.Κοντού
(στη μνήμη των αδελφών της Γερασίμου, Χαράλαμπου
και Ερατώς, λογοτεχνών)

Χρηματικό έπαθλο σε έναν (1) ποιητή για ποιητική συλλογή εκδοθείσα την τελευταία τριετία
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει οίκοθεν το έπαθλο σε άλλη ποιητική συλλογή, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο Μοτσενίγου Σπύρου
 
Χρηµατικό έπαθλο σε διαπρέποντα Έλληνα µουσικό εκτελεστή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας ή µουσικολόγο
-Βιογραφικό σηµείωµα, τίτλοι  σπουδών, προγράµµατα δηµοσίων καλλιτεχνικών εµφανίσεων, κρίσεις
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανείς από τους υποψηφίους δεν κριθεί ικανός για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλον µουσικό, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου
(σε µνήµη των γονέων της, Ανδροµέδας Τ. Μυκονίου και Τιµ. Μυκονίου)

Χρηµατικό έπαθλο  σε αριστούχο διπλωµατούχο πιανίστα, ταλαντούχο, ο οποίος θα εξετασθεί από επιτροπή
-Βιογραφικό σηµείωµα, τίτλοι σπουδών, προγράµµατα δηµοσίων καλλιτεχνικών εµφανίσεων, κρίσεις
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανείς από τους υποψηφίους δεν κριθεί ικανός για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλον µουσικό, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

Χρηµατικό έπαθλο σε διαπρέποντα Έλληνα ζωγράφο από τους νεοτέρους
-Ηλικία έως 40 ετών
-Βιογραφικό σηµείωµα, φάκελος µε δείγµατα εργασίας, εικόνες σλάϊτς, κατάλογοι καλλιτεχνικών εµφανίσεων, κρίσεις
-Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν - σε ορισµένη ηµέρα που θα τους γνωστοποιηθεί - δύο (2) πρωτότυπα έργα τους, λογικού µεγέθους
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανείς από τους υποψηφίους δεν κριθεί ικανός για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλον, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου

Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση εκδεδοµένου έργου, που θα αναφέρεται στην Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1969 µέχρι σήµερα
 -Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω
και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 
Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση πρωτότυπης επιστηµονικής µελέτης, που αναφέρεται σε θέµατα αρχαιολογικά ή ιστορικά
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω
και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

Χρηµατικό έπαθλο στο καλύτερο έργο Κλασικής Φιλολογίας
(Ελληνικής ή Λατινικής), που δηµοσιεύτηκε την τελευταία πενταετία
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω
και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – Ι.Λ.Ν.Ε.- της Ακαδημίας Αθηνών

Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση ανέκδοτης συλλογής γλωσσικού και διαλεκτικού υλικού, προερχόμενης από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας
-Οι µελέτες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να έχουν έκταση τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) δακτυλογραφηµένων σελίδων και να υποβληθούν σε πέντε (5) αντίγραφα ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 
Βραβείο Γεωργίου Δεκαβάλλα

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης
που αναφέρεται στην ιστορία της νήσου Σίφνου, από τους αρχαιοτάτους χρόνους
-Η µελέτη θα συνταχθεί κατά τµήµατα και θα περιλαµβάνει και τις θυσίες των τέκνων της Σίφνου στους απελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδας από την Επανάσταση του 1821 µέχρι σήµερα
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο
σε άλλο έργο, που αναφέρεται σε θέµατα από
την ιστορία της Σίφνου.

Βραβείο εις μνήμη Ελένης Δημητριάτου-Ζαφείρα

-Πρωτότυπη επιστημονική μελέτη - δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη –με θέμα τον Φεμινισμό στην Νεώτερη ως και την σύγχρονη Ελλάδα 
-Αν η προκήρυξη κηρυχθεί άγονη, ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει οίκοθεν το Βραβείο σε άλλη δημοσιευμένη μελέτη με θεματική συγγένεια.

Βραβείο Γεωργίου Φ. Φωτεινού
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή επιστημονικής µελέτης, αρμοδιότητας της Τάξεως των Γραμμάτων.
 
Βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης
που αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Αχιλλέως Παράσχου
-Η µελέτη εκτάσεως διακοσίων (200) τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων, πρέπει να περιέχει βιογραφικές και βιβλιογραφικές αναλύσεις των έργων, κριτικές αναλύσεις και παραθέσεις συνοπτικά και άλλων κρίσεων
-Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.

Άθλον Αδαμαντίου Κοραή

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης
µε θέµα:
"Ο Αδαµάντιος Κοραής και το πνευµατικό περιβάλλον της εποχής του"
-Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.
 
Βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης σχετικά με Έλληνα ποιητή ή πεζογράφο που έζησε την χρονική περίοδο 1850-1950
-Το έργο πρέπει να έχει έκταση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων µε βιογραφικές και βιβλιογρφικές αναλύσεις των έργων, κριτικές αναλύσεις και  παραθέσεις εν συνόψει και άλλων κρίσεων.
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.
 
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

Χρηµατικό έπαθλο που απονέµεται σε εργασία που θα κριθεί ως η καλύτερη προσφορά στη µελέτη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ή Λογοτεχνίας και έχει δηµοσιευθεί την τελευταία πενταετία
-Αιτήσεις µπορούν να υποβάλουν και εν ενεργεία καθηγητές Πανεπιστηµίου
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω
και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο Αυρηλίας Κομνηνού
(σε µνήµη της κόρης της Μαίρης Κοµνηνού-Αναγνωστοπούλου)

Χρηµατικό έπαθλο  που απονέµεται σε Έλληνα το γένος αρχαιολόγο - συγγραφέα για ανέκδοτη µελέτη, η οποία αναφέρεται σε αρχαιολογικά θέµατα ή σε έργο λογοτεχνικό, το οποίο να άπτεται αρχαιολογικών θεµάτων, µε περιγραφές και  εντυπώσεις συνδεδεµένες µε την Ιστορία ή τη Μυθολογία
-Ηλικία έως 40 ετών
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα,
 µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω
και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 
Έπαθλο Κωνσταντίνου Δημ. Κοντοδήμου

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης
µε θέµα την ιστορία της Τσαµουριάς, δηλαδή της επαρχίας Θυάµιδος (Φιλιατών) κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας µέχρι και τους νεώτερους χρόνους
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.
 
Λυκούργειο Βραβείο
(από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραµµατικάκη)

Χρηµατικό έπαθλο για τη βράβευση της καλύτερης επιστηµονικής εργασίας Έλληνα επιστήµονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που θα αναφέρεται στην Ιστορία της Ελληνικής Φιλολογίας από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι την Άλωση του Βυζαντίου
ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.

Βραβείο της Κοινότητας Λίνδου - Ρόδου
 (ευγενής χορηγία των Λινδίων αδελφών Γεωργίου και Βασιλείου Νικ. Παπαγαπητού)

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα την ιστορία της Λίνδου, από αρχαιοτάτων χρόνων ως σήµερα. Η µελέτη πρέπει να αναφέρεται  εκτός από την ιστορία της Λίνδου, στην συµβολή της στη διαµόρφωση του πολιτισµού της Ρόδου και γενικότερα του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου καθώς και στην οικονοµική της διαδροµή ανά τους αιώνες (εκτενής αναφορά των πηγών από τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία)
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.
 
Βραβείο Δήμου Μεσσήνης
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή πρωτότυπης ανέκδοτης µελέτης, µε θέµα: "Ιστορία της Μεσσήνης από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα"
-Η µελέτη πρέπει να έχει έκταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων και να είναι στηριγµένη στις πηγές και στη βιβλιογραφία.
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο
 ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.
 
Βραβείο του "Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997"

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα σχετικό με την Ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τους βυζαντινούς χρόνους
-Το έργο πρέπει να έχει έκταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5)  δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο
ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει σχετική αίτηση.
 
Βραβείο του "Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997"

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης
µε θέµα την προβληµατική της Βυζαντινής Αρχαιολογίας
και Τέχνης στη Θεσσαλονίκη
-Το έργο πρέπει να έχει έκταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5)  δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο
σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση

Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων –Ι.Λ.Ν.Ε.- της Ακαδημίας Αθηνών

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή μιας (1) ανέκδοτης συλλογής γλωσσολογικού και διαλεκτικού υλικού που προέρχεται από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος
-Οι µελέτες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να έχουν έκταση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων και να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο,µε θεµατική συγγένεια, έστω
και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 
Έπαθλο Χρήστου και Ελένης Ξανθοπούλου - Παλαμά

Xρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή της καλύτερης επιστηµονικής πραγµατείας επί θέµατος που αναφέρεται στο  έργο του Κωστή Παλαµά (ποιητικό, πεζογραφικό, κριτικό).
-Οι εργασίες που υποβάλλονται, δηµοσιευµένες εντός της τελευταίας πενταετίας ή αδηµοσίευτες, πρέπει να έχουν έκταση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων, να είναι πρωτότυπες, αυστηρώς ερευνητικού χαρακτήρα και να προάγουν ουσιαστικά την έρευνα στην περιοχή της Παλαµικής Φιλολογίας
-Μελέτες γενικής φύσεως για τον ποιητή, συναγωγές σε τόµο µικροτέρων σχετικών µελετών και άρθρων ή εργασίες, δοκίµιο γραφικού χαρακτήρα χωρίς επιστηµονική και βιβλιογραφική τεκµηρίωση, δεν λαµβάνονται υπόψη
-Αν η προκήρυξη αποβεί άκαρπη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλο έργο, δηµοσιευµένο, µε θεµατική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Βραβείο ενιαίου κληροδοτήματος- Κληροδοτήματος Δημητρίου Δρόσου

Για εκπόνηση επιστημονικής μελέτης με θέμα σχετικό με το Δημόσιο ή Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
-Αν η προκήρυξη κηρυχθεί άγονη, ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το δικαίωµα να απονείµει το βραβείο σε άλλη δημοσιευμένο έργο με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

Βραβείο του Ιδρύματος
"Κωνσταντίνος Σ. Καψάσκης"
 (σε µνήµη Κωνσταντίνου Καψάσκη)

Xρηµατικό έπαθλο στην καλύτερη επιστηµονική εργασία που δηµοσιεύτηκε την τελευταία τριετία µε θέµα "Το τραπεζικό σύστηµα και η Ελληνική οικονοµία".

Βραβείο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης
µε θέµα:"Ο πολιτιστικός και κοινωνικός ρόλος των Ελληνικών Τραπεζών, Ιστορία και Προοπτικές"
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.

Βραβείο Γεωργίου Φ. Φωτεινού
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Ιστορία της Ακαδηµίας (387 π.Χ. - 529 µ.Χ.)"
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.

Βραβείο Μιχαήλ Ν. Κοκολογιάννη
(σε µνήµη της αδελφής του Έρσης)

Χρηµατικό έπαθλο  σε Έλληνα για τη συγγραφή πρωτότυπης ανέκδοτης µελέτης µε θέµα: "Η επίδραση της αρχαίας Ελληνικής διανόησης στο σύγχρονο Δίκαιο".
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.

Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή επιστημονικής µελέτης επί ζητημάτων της Νομικής Επιστήμης.

Βραβείο Ιπποκράτους Καραβία
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή επιστημονικής µελέτης επί θεμάτων της Νομικής Επιστήμης.

Βραβείο Παναγιώτου Γ. Οικονόμου

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή επιστημονικής µελέτης επί θεμάτων Φιλοσοφικού περιεχομένου.

Βραβείο Κωνσταντίνου Φουρκιώτη

Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή επιστημονικής µελέτης επί θεμάτων της Νομικής Επιστήμης.
 
Βραβείο Αργυρίου και Πολυξένης Αγγελετοπούλου
 
Χρηµατικό έπαθλο για τη συγγραφή επιστημονικής µελέτης επί Νομικών θεμάτων.

ΒΡΑΒΕΙΑ “ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ ”
 
Α. Τέσσερα (4)  Xρηµατικά έπαθλα που απονέµονται  οίκοθεν, σε έργο ποιητικό, σε έργο αφηγηµατικό πεζού λόγου, σε κριτική ή δοκίµιο και σε έργο παιδικής λογοτεχνίας
∆εν υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφίων.
 
Β. Δύο (2) Χρηµατικά έπαθλα για τη συγγραφή ανέκδοτης µελέτης σχετικά µε το έργο του Κώστα Ουράνη και της Ελένης Ουράνη (Άλκη Θρύλου)
-Οι µελέτες πρέπει να έχουν έκταση τετρακοσίων (400) τουλάχιστον δακτυλογραφηµένων σελίδων συνηθισµένου σχήµατος και να πραγµατεύονται επαρκώς βασικά θέµατα που περιλαµβάνονται στο συγγραφικό, λογοτεχνικό και ποιητικό έργο του Κώστα Ουράνη και στο συγγραφικό έργο της Ελένης Ουράνη (Άλκης Θρύλος)
-Το έργο πρέπει να υποβληθεί σε πέντε (5) δακτυλογραφηµένα αντίγραφα, ανώνυµα, µε κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους.

ΒΡΑΒΕΙΑ “ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ”

Τρία (3)  Χρηµατικά βραβεία που απονέµονται οίκοθεν και αφορούν κυρίως
σε διήγηµα, νουβέλα και µυθιστόρηµα
∆εν  υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφίων.


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3689131-4
http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html

Πληρ: κ. Νικ. Φλεριανός e-mail: nflerianos@admin.uoa.gr 

κα Γεωργ. Κόκλα e-mail: gkokla@admin.uoa.gr 


Δωρεά Ανωνύμου σε μνήμη Κυριαζή και Μαγδαληνής Αγγελοπούλου
 
Χρηµατικό βραβείο σε αριστούχους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Το χρηµατικό ποσό θα µοιραστεί ισόποσα σε τέσσερις  (4) φοιτητές των Τµηµάτων της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασσικής Αρχαιολογίας, της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης
-Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών του Α΄ µεταπτυχιακού κύκλου.

Δωρεά Ray Ritten σε μνήμη της συζύγου του Sandhya Ray
 
Χρηµατικό βραβείο στον καλύτερο φοιτητή του Τµήµατος Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Καταγωγή από τον Νοµό Αρκαδίας (κατά προτίµηση).
 
Δωρεά Τσαμπούλα Ευφροσύνης (ή Φλου)
 
Χρηµατικό βραβείο σε φοιτητή της Ιατρικής Σχολής, κατά προτίµηση, διαφορετικά της Οδοντιατρικής Σχολής ή οποιασδήποτε άλλης Σχολής
ή Τµήµατος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Καταγωγή, κατά σειρά προτίµησης, από το Μεγάλο χωριό Ευρυτανίας, από το Καρπενήσι, ή από τα χωριά: Μικρό Χωριό, Βούτυρο, Ανιάδα, Νόστιµο, Καρίτσα, ∆ερµάτι.


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας - Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη 1
57 80 Ζωγράφου
Τηλ: +30 210 7721927   fax: +30 210 7721944
http://www.ntua.gr   e-mail: balabani@central.ntua.gr 

Πληρ: κα Β. Μπαλαμπάνη

Βραβείο Αγωνιστών Πολυτεχνείου Νοεμβρίου 1973
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές
των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου:
-Μηχανολόγων Μηχανικών
-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
-Χηµικών Μηχανικών
-Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
-Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Επίδοση κατά την εισαγωγή τους στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Βραβείο Κομνηνού Διομήδη
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές
των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου:
-Πολιτικών Μηχανικών
-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
-Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών
Επίδοση κατά την εισαγωγή τους στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 
Βραβείο Αναστασάκη Ευαγγέλου - Μάνθου
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε ένα (1) φοιτητή της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Ο φοιτητής που συγκεντρώνει τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας στα µαθήµατα Φυσικής των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων της Σχολής. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση  στα µαθήµατα των ως άνω εξαµήνων.
 
Βραβείο Παπακυριακόπουλου Χρήστου
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε δύο (2)  φοιτητές
από κάθε Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Οι φοιτητές που συγκέντρωσαν τον µεγαλύτερο µέσο όρο στα Μαθηµατικά των 1ου-2ου και 3ου-4ου εξαµήνων αντίστοιχα.
 
Βραβείο Ρόκου Παντελή
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε φοιτητή
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Ο φοιτητής που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία στα Μαθηµατικά των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων.
 
Βραβείο Χατσοπούλου Ιωάννη

Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε φοιτήτρια
των Τµηµάτων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου:
-Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-Πολιτικών Μηχανικών
-Η φοιτήτρια που έλαβε τον µεγαλύτερο βαθµό στο µάθηµα
της Παραστατικής και Προβολικής Γεωµετρίας, ανεξάρτητα από το εξάµηνο στο οποίο διδάσκεται το µάθηµα σε κάθε µία από τις ως άνω Σχολές.
 
Θωμαΐδειο Βραβείο - Κληροδότημα
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους τρεις πρώτους φοιτητές όλων των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία µεταξύ των φοιτητών των ιδίων Σχολών.

Βραβείο Κανελλάκη Πάρι
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Ο φοιτητής που συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας στα µαθήµατα των εξαµήνων 5ου, 6ου, 7ου και 8ουµε κατεύθυνση την Πληροφορική.

Βραβείο Κάρυ
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Οι φοιτητές που έλαβαν τον µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας ανεξαρτήτως εξαµήνου (1ο-9ο), στα µαθήµατα του κανονικού προγράµµατος σπουδών της Σχολής τους
-Οικονοµική αδυναµία.

Έπαθλο Καυταντζόγλου Λύσανδρου - Κληροδότημα
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους πέντε (5) πρώτους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Οι φοιτητές που έλαβαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο 9ο εξάµηνο, σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους.
 
Βραβείο Καυταντζόγλου Λύσανδρου
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους τρείς (3) πρώτους φοιτητές του 7ου και 8ου εξαµήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Οι φοιτητές που έλαβαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία
στα 5ο - 6ο εξάµηνα, κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος.

Έπαθλο Δημητρίου, Κωνσταντίνου και Βασιλείου Κοντοδήμου
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών (δύο –2-βραβεία) και Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
(ένα –1- βραβείο) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Οι φοιτητές που έλαβαν τον µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας στο 9ο εξάµηνο µεταξύ των φοιτητών της αντίστοιχης Σχολής.
 
Βραβείο Στούρνα Κ. Στάμου - Κληροδότημα
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε φοιτητή της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Ο φοιτητής που συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας
στα εξάµηνα 5ο-6ο και 7ο-8ο σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους
-Οικονοµικά αδύναµος φοιτητής.
 
Κονδούλειο Βραβείο
 
Ετήσιο Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε αποφοίτους
όλων των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Ο απόφοιτος που έλαβε τον µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος
µεταξύ των αποφοίτων όλων των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
 
Βραβείο Πλουμιστού Ανδρέα
 
Ετήσιο Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε απόφοιτο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Ο απόφοιτος που έλαβε τον µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος
µεταξύ των αποφοίτων της ίδιας Σχολής
-Ελληνική υπηκοότητα                                            
-Ελληνική καταγωγή
-Οικονοµικά αδύναµος υποψήφιος που διακρίνεται για το ήθος τoυ.
 
Βραβείο Σαμαρά Στυλιανής και Συνούρη Αναστασίας
 
Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους αποφοίτους των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Οι απόφοιτοι που έλαβαν τον µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος
 µεταξύ των αποφοίτων της αντίστοιχης Σχολής.
 
Βραβείο Χαρτοματζίδη Γεωργίου
 
Ετήσιο χρηµατικό βραβείο σε απόφοιτο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-απόφοιτος με τον µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος µεταξύ των αποφοίτων του κύκλου σπουδών Μηχανικού Παραγωγής.
 
Χρυσοβέργειο βραβείο
 
Χρηµατικό βραβείο σε αποφοίτους κάθε Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-απόφοιτοι με τον µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος µεταξύ των αποφοίτων της Σχολής τους.
 
Βραβείο Εθνικής Αντίστασης
 
Χρηµατικό βραβείο σε αποφοίτους του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-απόφοιτοι που έχουν διακριθεί για τον αλτρουισµό τους ή
για εξαίρετες πράξεις.
 
Βραβείο Δ. Θωμαΐδη - Κληροδότημα

Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται στους προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καθώς και στους αποφοίτους που δηµοσιεύουν εργασία σε έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό (µε ή χωρίς συνσυγγραφείς) ή σε πρακτικά συνεδρίου µε σύστηµα κριτών.
-Κάθε φοιτητής δικαιούται να βραβευτεί µία (1) µόνο φορά ανά οικονοµικό έτος
-Κάθε προπτυχιακός φοιτητής δικαιούται να βραβευθεί για μία (1) μόνο εργασία κατά το διάστημα των σπουδών του
-Οι απόφοιτοι δικαιούνται να διεκδικήσουν το βραβείο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει δώδεκα (12) µήνες από την απόκτηση του διπλώµατος ή του τίτλου του διδάκτορα και υπό την προϋπόθεση ότι  δεν έχουν ήδη βραβευτεί για εργασία που δηµοσίευσαν ως φοιτητές.

Βραβείο Θωμαΐδειο Δ. - Κληροδότημα

Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται  στους  προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει πρωτότυπη διπλωµατική ή µεταπτυχιακή εργασία ή διδακτορική διατριβή, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση µεθόδων, τεχνικών λογισµικού και  λοιπών Επιστηµονικών και Τεχνολογικών καινοτοµιών σε διεπιστηµονικά θεµατικά πεδία (όπως αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη).
-Βραβεύονται οι τρεις (3) καλύτερες εργασίες.
 
Θωμαΐδειο Βραβείο-Κληροδότημα

Οικονομική ενίσχυση σε τελειόφοιτους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, οι  οποίοι συμμετέχουν σε συνέδρια για την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών τους.
-Δικαιούχοι  είναι  τελειόφοιτοι φοιτητές (9ου και 10ου εξαμήνων σπουδών), οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο παρελθόν την συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση.

Βραβείο Πέρρα Πάρι

Ετήσιο χρηµατικό βραβείο σε φοιτητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
-Απόφοιτος που το θέµα της ∆ιπλωµατικής του εργασίας εµπίπτει στον τοµέα δραστηριοτήτων του αποθανόντος καθηγητή:
-Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίου
-Ευστάθεια και Ασφάλεια Πλοίου.

Βραβείο Περικλή Σ. Θεοχάρη

Ετήσιο χρηµατικό βραβείο σε απόφοιτο της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Ο υποψήφιος πρέπει:
-να έχει επιλέξει την παρακολούθηση τουλάχιστον µίας ροής της Μηχανικής
-να έχει τον µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας στα υποχρεωτικά µαθήµατα της ροής της Μηχανικής, καθώς και στα µαθήµατα κορµού
-να έχει εκπονήσει τη διπλωµατική του εργασία στον Τοµέα Μηχανικής.

Βραβείο Ε. Παπαγιαννάκη

Χρηματικό βραβείο σε φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την καλύτερη Διπλωματική εργασία
-το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να εμπίπτει στις θεματικές περιοχές στις οποίες είχε αναπτύξει δραστηριότητα ο αείμνηστος Καθηγητής:
 -Βιομηχανική Οικονομία και Διοίκηση
-Ενεργειακή Οικονομία και Πολιτική
-Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
-Επιχειρηματικότητα
-Περιφερειακή Ανάπτυξη
-Στρατηγική ανάλυση τεχνολογίας και καινοτομίας.
 


Οικονομική ενίσχυση-Κληροδότημα Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα

Οικονομική ενίσχυση φοιτητή κατά προτίμηση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας και επικουρικώς από Λύκειο άλλης πόλης του Νομού Αρκαδίας.
-Ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή
-ηλικία μέχρι 36 ετών
-οικονομική αδυναμία του υποψηφίου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες  που συνδέονται  άμεσα με τις σπουδές του ( έξοδα διαμονής-διατροφής, αγορά πρόσθετων βιβλίων, προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκπαίδευση σε υπολογιστές, κλπ.)
-διάκριση του υποψηφίου ως προς το χαρακτήρα (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά του χαρίσματα.
Επιλογή των σπουδαστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας:
1. απόφοιτοι από το Λύκειο της Τρίπολης που φοιτούν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
2. απόφοιτοι από το Λύκειο της Τρίπολης που φοιτούν σε άλλη Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
3. απόφοιτοι από το Λύκειο άλλης πόλης του Νομού Αρκαδίας που φοιτούν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
4. απόφοιτοι από το Λύκειο άλλης πόλης του νομού Αρκαδίας που φοιτούν σε άλλη Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Βραβείο Στάμου Στούρνα

Χρηματικό βραβείο που απονέμεται στην καλύτερη πειραματική Διδακτορική Διατριβή της Σχολής Χημικών Μηχανικών
-Τα κριτήρια της βράβευσης είναι τέσσερα (4), με ισοβαρή συμμετοχή τους στην τελική αξιολόγηση των υποψηφίων για το βραβείο:
1. Η επιστημονική πρωτοτυπία και ευρύτερη κοινωνικο-οικονομική σημασία των επιτευγμάτων της διατριβής
2. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια που προέκυψαν από τη διατριβή
3. Οι ερευνητικές συνεργασίες που έχουν προκύψει από την εργασία της εκπόνησης
4. Η ποιότητα του γραπτού κειμένου της διατριβής.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται η διατριβή με το καλύτερο πειραματικό μέρος.
Έπαινος Γρηγόρη Φαράκου

Χρηματικό βραβείο που απονέμεται σε φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
-επιλέξει την σχετική με την ενέργεια κατεύθυνση σπουδών
-συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στο σύνολο
των μαθημάτων του 7ου και 8ου εξαμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία
των Γραμματειών των Σχολών.                                                                                                                

Βραβεία Ιδρύματος Χωραφά

Χρηµατικό βραβείο που απονέµεται σε δύο (2) διδάκτορες ή υποψηφίους διδάκτορες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Οι υποψήφιοι πρέπει:
-να είναι υποψήφιοι διδάκτορες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που ολοκληρώνουν τη διατριβή τους εντός του τρέχοντος έτους, ή διδάκτορες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που ολοκλήρωσαν
τη διατριβή τους εντός του ίδιου έτους
-να έχουν ώριµο τεκµηριωµένο ερευνητικό έργο
-να µην έχουν υποβάλλει  στο παρελθόν υποψηφιότητα για βραβείο του Ιδρύµατος «∆. Χωραφά»
-να έχουν ηλικία µικρότερη των 30 ετών
-να µην κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης, εντός ή εκτός
 του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης & Σπουδών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας
Τηλ: +30 210 7722890                                              

Βραβείο Α. Σαράφη        
                                                         
Προπτυχιακοί σπουδαστές όλων των Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου του 7ου -8ου εξαμήνου                                                  
-Χορήγηση βραβείου (ποσοστό 13,64 επί των καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος) σε φοιτητή ή φοιτήτρια Σχολής του Ιδρύματος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία του 7ου-8ου εξαμήνου από δύο (2)  Σχολές κάθε
χρόνο ως ακολούθως:
Οι Σχολές επιλέγονται με κυκλικό τρόπο, αρχής γενομένης από τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Ακολουθούν φοιτητές από τις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κ.ο.κ.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Πανεπιστημιούπολη Λεωφόρου Κνωσού
πτέρυγα Δ, γραφείο 103, 714 09 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 28310 77947
fax: +30 28310 77738
Πληρ: κα Μ. Αργυρούδη
e-mail: argyroydi@admin.uoc.gr


Βραβείο Μ. Παρισιάνου

Οικονοµικό βοήθηµα για αγορά βιβλίων
-Ο καλύτερος φοιτητής του 3ου έτους (3ο - 4ο εξάµηνο)
του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Κληροδοτημάτων
και Ακίνητης Περιουσίας
 Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3897142  fax: +30 210 3834751
Πληρ: κ. Κ. Λυράκος e-mail: career@asfa.gr

http://www.asfa.gr   http://www.dasta.asfa.gr      


Κληροδότημα Δέσποινας Δημοκωστούλα

Χρηµατικά βοηθήματα σε άπορους φοιτητές της Σχολής
Εφάπαξ  βραβεία που προκηρύσσονται με απόφαση
του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Κληροδότημα Καπετανάκη

Χρηµατικά βραβεία ανά έτος στους καλύτερους
και άπορους φοιτητές της Σχολής
-Αριστούχοι φοιτητές της Σχολής
Εφάπαξ βραβεία που προκηρύσσονται με απόφαση
του Πρυτανικού Συμβουλίου.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Κτιρίο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» (2ος ορ.)
541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 995213-14  fax: +30 2310 995211
http://www.auth.gr   admin-tkl@ad.auth.gr    

Πληρ: κα Β.Κουζιώρτη  e-mail: vkouzior@ad.auth.gr

κα Χαρ. Κουκλινού e-mail: chkoukli@ad.auth.gr


Δωρεά  «Νικούλα και Σοφία Δερμίση
(στη μνήμη του ομότιμου καθηγητή
Βασιλείου Δερμίση)

Οικονομική ενίσχυση με επιλογή  ενός (1) προπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
- χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
-από την περιοχή Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας ενός, τουλάχιστον, γονέα
-επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα κατ’ έτος σπουδών ως τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας 6,5 και άνω.

Κληροδοσία Ενυάλη Μερόπης
 
Οικονοµική ενίσχυση σε ∆ιδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
για  την εκτύπωση της εγκεκριμένης διδακτορικής τους διατριβής εφόσον  στερούνται  των μέσων για τη δημοσίευσή της.                                                                           
 -Οι υποψήφιοι  πρέπει  να στερούνται ολικώς ή μερικώς των μέσων εκτύπωσης  της διατριβής τους (τα οικογενειακά τους εισοδήματα να μην υπερβαίνουν το διπλάσιο αφορολόγητου εισοδήματος ή ατομικά εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν το ολόκληρο πλέον του ημίσεως του αφορολόγητου εισοδήματος).
 
Δωρεά Ιγνατάκη Χρήστου

Οικονομική ενίσχυση σε έναν (1) πτυχιούχο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ο υποψήφιος πρέπει:                                                                            
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                                                        
-Να έχει Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                                                                 
-Να έχει γίνει δεκτός ή να έχει  εγγραφεί  σε Ιταλικό Πανεπιστήμιο και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο του Ρήγιου της Καλαμβρίας (Reggio di Calabria) ή του Παλέρμο της Σικελίας, κατά σειρά προτεραιότητας.  

Δωρεά στη μνήμη του  Δρα Δημητρίου Καραντώνη

Χρηματικό βραβείο σε έναν (1)σε απόφοιτο του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. που έχει περατώσει τις σπουδές του σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη έως και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στο πτυχίο του.

Κληροδότημα Κλειδαρά Φαίδωνος
 
Οικονοµική ενίσχυση σε έναν (1)  φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής  του Τµήµατος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 Οι υποψήφιοι πρέπει:                                            
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                 
-Να κατάγονται από την Ελλάδα ή από την Κύπρο ή
από τη Βόρειο Ήπειρο και να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα                                                                  
-Να έχουν περατώσει το Γ’ έτος των σπουδών τους τον Ιούνιο με επιτυχία στα περισσότερα μαθήματα του Γ’ έτους, με τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας                                                                 
-Να μην οφείλουν μαθήματα από τα Α’ και Β’ έτη σπουδών.

Δωρεά «Παναγιώτας και Ισμήνης Κοντίδου»

Οικονοµική ενίσχυση προπτυχιακών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                                           
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                                    
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                                
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                                
-Να κατάγονται από τη Δυτική Μακεδονία από τον έναν τουλάχιστον γονέα                                                                         
-Να έχουν χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα που δεν τους επιτρέπουν να  συνεχίσουν τις σπουδές τους                                                               
-Να έχουν βαθμό άριστα στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών τους (οκτώ και μισό -8.50- και άνω).

Κεφάλαιο Οικονομικής Βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα
ή Τρικατσούλα

Oικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                        
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                                                
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                                                                 
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                                                                   
-Να φοιτούν κατά προτίμηση στη Γεωπονική ή την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                             
-Να έχουν αποφοιτήσει κατά προτίμηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας       
-Να μην διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την συνέχιση των σπουδών τους
-Να διακρίνονται  για τον χαρακτήρα τους (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά τους χαρίσματα όσον αφορά την παρακολούθηση των σπουδών τους.

Δωρεά σε μνήμη
«Γιάννη Α. Παπαϊωάννου»
 
Οικονοµική ενίσχυση σε υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλου Ελληνικού Πανεπιστημίου.                                                                              
Ο υποψήφιος πρέπει να εκπονεί  διδακτορική διατριβή ή να έχει γίνει δεκτός για την εκπόνηση διατριβής σχετική με τη Νεότερη Ελληνική Μουσική από τα χρόνια της Εθνικής Σχολής και ύστερα, με προτίμηση σε όποιον εκπονεί διατριβή που ασχολείται με  τις εξελίξεις της Ελληνικής μουσικής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα με τάσεις που σχετίζονται με πρωτοποριακά ρεύματα της μουσικής του 20ού αιώνα. Προτεραιότητα έχει  όποιος  ασχολείται με το έργο του συνθέτη Γιάννη Α. Παπαϊωάννου.
                                                                                                                    
Κληροδότημα Steve Stevens
 
Οικονοµική ενίσχυση σε προπτυχιακό φοιτητή
 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                     
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                        
-Να είναι μέχρι  36 ετών                                       
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                    
-Να είναι  οικονομικά αδύναμοι (να διαθέτουν χαμηλά ατομικά και  οικογενειακά εισοδήματα που δεν τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους)             
-Να έχουν επιτύχει στα μαθήματα των προηγούμενων ετών από εκείνο στο οποίο βρίσκονται και να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον Λίαν Καλώς (έξι και μισό -6,5- και άνω).
Κληροδότημα Τηλέμαχου Τζιβόγλου
 
Οικονοµική ενίσχυση σε προπτυχιακούς φοιτητές οιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.               
Οι υποψήφιοι πρέπει:                                                       
-Να είναι μέχρι 36 ετών                                      
-Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                    
-Να είναι  οικονομικά αδύναμοι με καταγωγή των γονέων από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.   
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (ΕΦΑΠΑΞ)                                                                                              

 

Βραβείο Αναστασίας Βυζοπούλου

Χρηματικό Βραβείο στους τρεις (3) πρώτους πρωτεύσαντες
πτυχιούχους του Τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Βραβείο Κληρονομιάς Γιαννούλη Γεωργίου
 
Χρηµατικό βραβείο για εργασία στην Ωτορινολαρυγγολογική.
 
Βραβείο στη μνήμη του καθηγητή Ζιωγάνα Χρήστου

Χρηματικό βραβείο σε τελειόφοιτο της Γεωπονικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                                                    Ο υποψήφιος:                                                                                                       
-να είναι μέχρι 36 ετών                                                                                                                   -να έχει Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                                                                                          -να φοιτά στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας                                                                                        -να έχει  ολοκληρώσει τις  σπουδές του σε πέντε (5) έτη
και να έχει  συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο του.

Βραβείο Κωνσταντίνου Κατσέα

Χρηµατικό βραβείο για τη συγγραφή µελέτης επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών θεμάτων της Μακεδονίας εν γένει και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσής τους
-Η μελέτη θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, ανέκδοτη, βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα, συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις που  θα συμβάλλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας, να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης,
να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα, να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει μέλος της τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των εργασιών.

Βραβείο στη μνήμη του Καθηγητή Σαχσαμάνογλου Χαράλαμπου                                                      

Χρηματικό βραβείο σε μεταπτυχιακό φοιτητή του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                               
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πρωτεύσει στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας.   

Βραβείο Κληροδοσίας Τσατσαρώνη Ιωάννη- Ίωνα                                                                         

Συγγραφή μελέτης με θέμα σχετικό με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

 Βραβείο στη μνήμη του καθηγητή Χανανιά Αζαριά    

Χρηματικά βραβεία σε αποφοίτους της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                                                                                                    Οι υποψήφιοι:
-να είναι μέχρι 36 ετών                                                                                                           -να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή                                                                                         -να κατάγονται κατά προτίμηση από τους Νομούς Ημαθίας
και Πιερίας και κατόπιν από άλλους Νομούς της Ελλάδος                                                                                                                                    -να έχουν τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου, όχι κάτω του επτά και μισό (7,5)                                                                                                                                                      -να έχουν αποφοιτήσει κατά την Α’ εξεταστική περίοδο του τελευταίου έτους σπουδών ή την Β’ εξεταστική περίοδο που συμπίπτει με το τελευταίο έτος σπουδών                                   
-Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται όποιος συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Ολικές-Μερικές Οδοντοστοιχίες ΙΙΙ
του Θ’ – Ι’ εξαμήνου σπουδών και, σε περίπτωση ισοβαθμίας
 και σε αυτό το μάθημα, το βραβείο μοιράζεται ισόποσα.                                           


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Τμήμα Σπουδών
Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι 731 00 Χανιά
Τηλ: +30 28210 37271 fax: +30 28210 37562  
http://www.tuc.gr/80.html#d

Διευθύντρια: κα Ειρ. Τζεκάκη         
e-mail: rena@science.tuc.gr    

Τηλ: +30 28210 37322  Πληρ. κα Ελ. Κοκονά 
Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών
 
Κληροδότημα «Βραβείο σε μνήμη
ιατρού Ιωάννου Χρηστάκη»
 
Ετήσιο χρηµατικό βραβείο στον φοιτητή
που εισήχθη µε τον µεγαλύτερο αριθµό µορίων σε Τµήµα
του Πανεπιστηµίου ή του Πολυτεχνείου Κρήτης
-Υποψήφιος που έχει εγγραφεί στο Τµήµα και συµµετείχε
στις εξετάσεις του 1ου εξαµήνου
-Απόφοιτος Λυκείου του Νοµού Λασιθίου.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Ιερά οδός 75, Βοτανικός, 118 55 Αθήνα 
Πληρ: κ. Η. Κωτσαγιάννης
Τηλ: +30 210 5294929  fax: +30 210 5294917 e-mail: iliask@aua.gr   http://www.aua.gr   

Πληρ: κα Μ. Μαραντίδου Τηλ: +30 210 5294930  fax: +30 210 5294917
e-mail: mariam@aua.gr  

-Γραμματεία Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής: κα Περηφάνου
Τηλ: +30 210 5294522  fax: +30 210 5294525  e-mail: sofiap@aua.gr  http://www.aua.gr                            

-Γραμματεία Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής & Υδατοκαλλειεργειών:  κα Λεούση
Τηλ. & Fax: +30 210 5294414  e-mail dleousi@aua.gr    http://www.aua.gr   

-Γραμματεία Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας: κα Σχινά
 Τηλ. &  Fax: +30 210 5294662 
e-mail: gbiotech@aua.gr  http://www.aua.gr  

-Γραμματεία Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης: κα Ζορμπά 
Τηλ: +30 210 5294742  fax: +30 210 5294710  e-mail: saoa@aua.gr  http://www.aua.gr         

-Γραμματεία Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: κα Χατζηαντωνίου
 Τηλ: +30 210 5294677 fax: +30 210 5294677   e-mail: ett@aua.gr    http://www.aua.gr            

-Γραμματεία Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής:
κα Φραγγίσκου Τηλ. &  Fax: +30 210 5294122 
e-mail: cbalis@aua.gr  http://www.aua.gr 


Τμήμα Φοιτητικής Μέρμνας: Πληρ: κ. Η. Κωτσαγιάννης 
Τηλ: +30 210 5294929  fax: +30 210 5294917  e-mail: iliask@aua.gr 

Πληρ: κα Μ. Μαραντίδου Τηλ: +30 210 5294930 
fax: +30 210 5294917  e-mail: mariam@aua.gr

                                                                                      
Βραβείο Καθηγητού Κωνσταντίνου Νιαβή                                                  

Χρηματικά βραβεία σε έναν (1) φοιτητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και σε έναν (1) φοιτητή του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, οι οποίοι αρίστευσαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις της πρώτης εξεταστικής περιόδου στα θεωρητικά μαθήματα και τα εργαστήρια των μαθημάτων «Μορφολογία Φυτών» και «Φυσιολογία Φυτών».

Βραβείο Καθηγητού Βενετσάνου Κουγέα
 
Χρηµατικό βραβείο σε έναν (1)  διδάκτορα, ο οποίος υπέβαλε την αξιολογότερη διατριβή  στο εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας, την οποία κρίνει τριμελής Επιτροπή, σύμφωνα με επιθυμία του χορηγού.
 
Χρυσοχέρειον Βραβείο

Χρηµατικό βραβείο σε έναν (1) φοιτητή του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθµολογίας του συνόλου των διδασκομένων µαθηµάτων και  εργαστηρίων ∆εντροκοµίας, κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο κάθε µαθήµατος και εργαστηρίου.
 
Βραβείο Λέκτορος Αθανασίου Σταματίου                                                          

Χρηματικό βραβείο σε έναν (1)  φοιτητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον υψηλότερο τελικό βαθμό πτυχίου, με χρόνο περαίωσης σπουδών πέντε (5) έτη και ορκομωσία τον Νοέμβριο. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της  ως άνω προϋπόθεσης, ο χρόνος λήψης πτυχίου παρατείνεται σε έξι (6) έτη σπουδών και αν και και πάλι δεν πληρείται η προϋπόθεση, σε έξι και μισό (6,5) έτη σπουδών.                                                                                           
 
Ετήσια Βραβεία Αριστείας επιχορηγούμενα από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών                                                                       

 -Απονέμονται  έξι (6) χρηματικά βραβεία, σε έναν (1) φοιτητή από κάθε προπτυχιακό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον υψηλότερο τελικό βαθμό και με κατώτερο όριο το επτά και μισό (7,5) στα απαιτούμενα από το Πρόγραμμα Σπουδών μαθήματα, με χρόνο περαίωσης σπουδών τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο δίδεται το βραβείο. Ο βαθμός της πτυχιακής μελέτης δεν συνυπολογίζεται.                                              

Βραβείο ΦΛΩΡΙΔΗ                                                                          

Απονέμονται χρηματικά βραβεία:                                                                      
α).  σε έναν (1) φοιτητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, που αρίστευσε κατά την απόκτηση του πτυχίου  χωρίς να έχει υπερβεί τα επτά (7) έτη σπουδών για τον 1ο κύκλο σπουδών, και                                                                                                                       β).  σε έναν (1) φοιτητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, που αρίστευσε κατά την απόκτηση του πτυχίου, χωρίς να έχει υπερβεί τα έξι (6) έτη σπουδών για τον 1ο κύκλο σπουδών.

Βραβείο Bayer CroScience                                                             

Απονέμονται χρηματικά βραβεία:                                                                      
α). σε δύο (2) φοιτητές με πτυχιακή μελέτη στο Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας                                                                                                 
 β). σε έναν (1) πτυχιούχο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με κατεύθυνση Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος,  με μεταπτυχιακή μελέτη στο Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας                                                                                         
 γ). σε έναν (1) διδάκτορα, με διδακτορική διατριβή σε αντικείμενο της Γεωργικής Φαρμακολογίας.                                                                                                 
Η επιλογή σε όλες τις κατηγορίες γίνεται μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας και κατάρτιση Πίνακα από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, ο οποίος τον διαβιβάζει στον Πρύτανη και στη Διεύθυνση της Εταιρείας για την απονομή.                                                                                      
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Λόφος Πανεπιστημίου- Κτίριο Διοίκησης
 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36137 Πληρ: κα Φ. Αντωνοπούλου

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείρηση

Λόφος Πανεπιστημίου, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 36252  +30 22510 36217
http://aegean.gr/environment-postgrad 

email: postgrad@env.aegean.gr 


Σπουδαστικό βοήθηµα για τη συγγραφή διπλωµατικής διατριβής σε συνεργασία µε φορείς ( Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου – ∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών  «Ελευθέριος Βενιζέλος»).

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                   

Μιχάλων 8, 821 00 Χίος             
Τηλ: +30 22710 35122
http://www.ba.aegean.gr/mba   

email: medide_gram@chios.aegean.gr


Χρηµατικά βραβεία από διάφορους φορείς (επιχειρήσεις,
φορείς και προσωπικότητες) σε φοιτητές και αποφοίτους
του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
-Μέσος όρος βαθµολογίας που συγκεντρώνουν οι  υποψήφιοι  στα µαθήµατα του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών του συγκεκριµένου έτους φοίτησης.
 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μ.Β.Α.

Χρηματικά βραβεία στους αποφοίτους των τριών (3) κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού”

Μιχαήλ Λιβανού 54, 821 00 Χίος                      
Τηλ: +30 22710 35322  +30 22710 35323
http://www.chios.aegean.gr/tourism                 

e-mail: mstath@aegean.gr


Χρηµατικά βραβεία στους αποφοίτους  του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Σχεδιασμός. Διοίκηση και  Πολιτική  του Τουρισμού”
 (∆ΠΜΣ Σ∆ΠΤ)
-Στους πέντε (5 ) πρώτους αποφοίτους, κατά σειρά επιτυχίας.

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Χρηµατικά βραβεία από διάφορους χορηγούς σε φοιτητές του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (επιχειρήσεις, φορείς, κ.λ.π.)
-Επίδοση στις σπουδές.
 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα
στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

Δημοκρατίας 1, 851 00 Ρόδος
Τηλ: +30 22410 99181
http://www.rhodes.aegean.gr/denderstudies/postgrad

e-mail: genderstudies@rhodes.aegean.gr


Χρηµατικά έπαθλα σε φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
-Ακαδηµαϊκή επίδοση των υποψηφίων στον ετήσιο κύκλο µαθηµάτων.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Δημοκρατίας 1, 851 00 Ρόδος                   
Τηλ: +302241099110
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope 

e-mail: sellina@rhodes.aegean.gr


Χρηµατικά έπαθλα σε φοιτητές του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ερμούπολη, 841 00 Σύρος
Τηλ: +30 22810 97011  +30 22810 97104
http://www.syros.aegean.gr

e-mail: dpsd@aegean.gr


Χρηµατικά βραβεία από διάφορους φορείς σε φοιτητές
του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων.
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΒΡΑΒΕΙΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ-ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ    

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο
Ιεράς Μητροπόλεως
Πολυανής και Κιλκισίου, Κιλκίς

Ιερά Μητρόπολις Πολυανής και Κιλκισίου
Ελ. Βενιζέλου 2, 611 00 Κιλκίς
Τηλ: +30 23410 22248 fax: +30 23410 28625
e-mail: info@impk.gr  

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών και  ευπαθών οµάδων
(µονογονεϊκές οικογένειες, ασθενείς γονείς,
ορφανές οικογένειες, άποροι, άνεργοι γονείς κ.α.)
-Οικονοµική αδυναµία
-Οι υποψήφιοι να κατοικούν στην περιφέρεια
της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου.

Ίδρυμα «Άγιος Γεώργιος Πύργου Ακράτας
(Παναγιώτης-Κονδυλία Παπαθανασόπουλοι)»                                                                                     

250 06 Ακράτα Αχαΐας
Τηλ: +30 210 9336494  +30 210 6537430
Πληρ: κ. Τσαούσης                                                                                                                      

Οικονομική ενίσχυση σε πτυχιούχους Ελληνικών ΑΕΙ
που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία,
κατά προτίμηση στο Λονδίνο, Πανεπιστήμια Καίμπριτζ και Οξφόρδης, και εφ’ όσον έχουν ενισχυθεί από το Ίδρυμα αποφοιτώντας από το Γυμνάσιο Ακράτας, έχουν γίνει δεκτοί από αλλοδαπό ΑΕΙ και διακρίνονται για το ήθος και την αφοσίωσή τους στα εθνικά ιδεώδη
και τις εθνικές παραδόσεις. 

Κληροδότημα Χαριλάου Αθανασιάδη                                                                           

Ιερά Μητρόπολη Ηλείας
28ης Οκτωβρίου 54, 271 00 Πύργος Ηλείας
Τηλ: +30 26210 22527  +30 26210 22069  fax: +30 26210 30592
http://www.imilias.gr  Πληρ: κ. Γ. Παρασκευόπουλος      

                                                                             
Χρηματικά βραβεία                                                                             
-Σε δύο (2)  άπορους επιμελείς μαθητές εκκλησιαστικού
κατηχητικού σχολείου ή νυκτερινής Σχολής απόρων μαθητών
-Για αγορά παιδικών ενδυμασιών.

Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας                                                                

Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
 Τσιμισκή 21 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 278073  +30 2310 268515
fax: +30 2310 226885  +30 2310 268554
http://www.idelhema.gr   e-mail: info@idelhema.gr       

Πληρ: κα Ελισ. Σαμαρά (11.00-15.00  Δευτέρα - Παρασκευή)                                           

Οικονομική ενίσχυση                                                                            
-Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ειδικευόμενους,
 που ασχολούνται ή έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις στην αιματολογία.

Κληροδότημα Στυλιανού Αναστασάκη

Δήμος Ρεθύμνης, Λ. Κουντουριώτη 80 741 00 Ρέθυμνο Κρήτης                             
Τηλ: +30 2831341301-305  fax: +30 2831341323  
http://www.rethymno.gr  e-mail: dimarhos@rethymno.gr 

Πληρ: κ. Γεώργ. Μαρινάκης - Δήμαρχος Ρεθύμνης

-Οικονομική ενίσχυση στον καλύτερο µαθητή του Λυκείου Ρεθύµνης.

Ιερό  Ίδρυμα Ανατολικορωμυλιωτών
«Η Αγία Τριάδα»                                                   

Φράγκων 22, 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ. &  Fax: +30 2310 556787
Πληρ: κα Θεοδ. Μηνούδη                                                        

-Προκήρυξη και απονομή Βραβείων για μελέτες και  έρευνες
ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου  που αφορούν
την Ανατολική Ρωμυλία και τον Ελληνισμό γενικότερα                                                      
-Οικονομική ενίσχυση ή χορήγηση υποτροφιών για μελέτες και έρευνες                                                     
-σε άπορους σπουδαστές με φιλομάθεια και ήθος, έφεση στις μελέτες και  έρευνες ιστορικού και  πολιτιστικού περιεχομένου που αφορούν την Ανατολική Ρωμυλία και τον Ελληνισμό γενικότερα.
                                       
Κληροδότημα Ανδρεοπούλου Παναγιώτας                                                            

Ιερός Ναός Προφήτης Ηλίας, Ανατολή Σερρών
620 55 Κάτω Πορόια Σερρών
Τηλ: +30 23270 61569  Πληρ: πατήρ κ. Σάββας Μακρίδης                                                                                                         

Οικονομική ενίσχυση                                                                         
-σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές και φοιτήτριες
με καταγωγή από το χωριό Ανατολή Σερρών.                                                                              

Κληροδότημα Aξωνίδη Γρηγορίου

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκη
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 12, 561 23 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης
Τηλ: +30 2313 313690  fax: +30 2310 729654
Πληρ: κα Αθ. Θεοδωρίδου (11.00-15.00)

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές
-Άριστοι υποψήφιοι.

Αφεντάκειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Νεοφύτου 30, 341 00 Χαλκίδα Ευβοίας
Τηλ. & Fax: +30 22210 82463
Πληρ: κα Λουίζα Αφεντάκη – Γαβριήλογλου

Χρηµατικά βραβεία σε φοιτητές
-Αριστούχοι απόφοιτοι των Λυκείων του Νοµού Ευβοίας.

Κληροδότημα Βαρζάκου Κλεονίκης                                                                       

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης
 Αγίου Δημητρίου 97 546 33 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 260915 +30 2310 270008                                                                                                        
http://www.inad.gr  Πληρ: κ. Ντάγγας 


Οικονομικό βοήθημα για  στέγαση απόρων φοιτητών.                                                                                    

Κληροδότημα Ιωάννου Βαρκαράκη

Τοπική Κοινότητα Χουμεριάκου
Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης 
http://www.dimosagn.gr Τηλ: +30 6978305959

Πληρ: κ. Εμμ. Ατσαλάκης - Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χουμεριάκου

-Εφάπαξ βοήθημα για σπουδές σε όλους τους κλάδους.
-πρωτοετείς φοιτητές  σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
-Εγγεγραμμένοι στα μητρώα της κοινότητας Χουµεριάκου του Νομού Λασιθίου.
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.

Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου

Βελέντζειο Ίδρυμα, 844 00 Πάρος Κυκλάδων
Τηλ: +30 22840 21888 +30 22840 25070
fax: +30 22840 23897 +30 22840 28473 

Χορήγηση υποτροφίας- Οικονοµική ενίσχυση
α).  σε φοιτητές για σπουδές σε ΑΕΙ
β).  για µεταπτυχιακές σπουδές
-Άποροι και ορφανοί υποψήφιοι
-Καταγωγή από την Πάρο και την Αντίπαρο.

Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι»

Πληρ: κ. Ι. Υφαντόπουλος - Πρόεδρος
Πανδώρας 6, 145 78 Εκάλη Αττικής
Τηλ: +30 210 8137476
e-mail: yfantopoulos@gmail.com 

Πληρ: κ. Βασ. Τριχιάς - Γενικός Γραμματέας 
Κρήτης 28, 151 21 Κάτω Πεύκη Αττικής
Τηλ: +30 210 8020267 

Οικονοµικά βοηθήµατα για προπτυχιακές σπουδές
σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Καταγωγή από την Ευρυτανία, ένας τουλάχιστον
εκ των δύο γονέων
-Οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων
-Οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων
-Βαθµολογία των υποψηφίων.
 
Κληροδότημα Γατούδη Χρήστου

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος
Δίλοφου Λάρισας 415 00 Λάρισα
Τηλ: +30 2410 781446
 
Οικονοµική ενίσχυση σπουδαστών Θεολογικών Σχολών
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
-Καταγωγή από τον Νοµό Λαρίσης
-Άποροι σπουδαστές, κατά προτίµηση.

Δαμηράλειο Κληροδότημα                                     

Χώρα Νάξου, 843 00 Νάξος Κυκλάδων
Τηλ: +30 22853 61427 fax: +30 22850 23278                                                       
Πληρ: κ. Αθ. Γρυλλάκης - Πρόεδρος

Οικονομικό βοήθημα για σπουδές στη Γεωπονική
-Στο εξωτερικό, κατά προτίμηση, στην Ιταλία.                                                                                -Σε φοιτητή ο οποίος, μετά το πέρας των σπουδών του, θα έχει την υποχρέωση να παρέχει επί  είκοσι (20) έτη υπηρεσίες με αντιμισθία
για την επιστημονική ανάπτυξη της Γεωργίας στη Νάξο. 

Κληροδότημα Ιωάννη Δαρμή                                                                    

Ιερός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου, Ξιναράς
842 00 Τήνος Κυκλάδων
Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου
Τηλ: +30 22850 22292 fax: +30 22850 22470                                                                                         

-Οικονομική ενίσχυση σε  φοιτητές γεννημένους
 στην Τήνο για σπουδές στο εσωτερικό και εξωτερικό.
      
Κληροδότημα Νικ. Αντ. Δημητριάδη                                                                           

Απολλωνία, 840 03 Σίφνος Κυκλάδων
Τηλ. & Fax: +30 228430 31639

Βράβευση μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία του
Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου.
-μόνιμοι κάτοικοι Αρτεμώνα Σίφνου.

Κληροδότημα Γεωργίου Eλευθεράκη

Δήμος Αρχάνων-Αστερουσίων, Δημοτική Ενότητα Αρχάνων
701 00 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: +30 2810 752960  +30 2813404032  fax: +30 2810752956
Πληρ: κ. Γ. Καλογιαννάκης                                                                                                                              

Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές
-Καταγωγή από τις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης
-επιµελείς φοιτητές.

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Αγωγής και Αρωγής Καλαβρύτων                              

250 01 Καλάβρυτα, Νομός Αχαΐας                                   
Τηλ. κιν: +30 26920 22100                                                                                         
Πληρ: πατήρ κ. Μητρόπουλος

-Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για έξοδα σπουδών
 σε απόφοιτο-η  του Λυκείου Καλαβρύτων
-πρωτοετείς φοιτητές με τον μεγαλύτερο βαθμό
εισαγωγής σε Ελληνικά ΑΕΙ.                                                                                              

Εμπειρίκειο Ίδρυμα

Πανεπιστημίου 6, 106 71 Αθήνα
Τηλ. &  Fax: +30 210 3620918 
http://www.empirikion.gr


1.Χρηµατικό έπαθλο µε την επωνυμία «Εµπειρίκειο βραβείο σε µνήµη Μιλτιάδη Εµπειρίκου» σε Έλληνες επιστήµονες που µε τις επιστηµονικές εργασίες τους και τα επιτεύγµατά τους έχουν συµβάλλει στην προαγωγή των επιστηµών της Ιατρικής, της Χηµείας, της Φυσικής, της Ηλεκτρολογίας, της Μηχανικής, των Μαθηµατικών, καθώς και των παραπλήσιων µε αυτές Θετικών Επιστηµών.
2.Οικονοµική ενίσχυση σε Έλληνες επιστήµονες της Ιατρικής, της Χηµείας, της Φυσικής, της Ηλεκτρολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηµατικών, καθώς και των παραπλήσιων µε αυτές Θετικών επιστηµών:
α).  που ασχολούνται ειδικά σε πειραµατικές έρευνες και επιστηµονικές εργασίες
β).  για την οργάνωση εργαστηρίων για ερευνητικούς σκοπούς
γ).  για µετεκπαίδευση
1.Υποψήφιοι για το βραβείο  µπορεί να είναι  μεμονωμένοι επιστήμονες ή οµάδες Ελλήνων επιστημόνων, πτυχιούχοι ΑΕΙ των ως άνω Θετικών Επιστηµών
2. Η µετεκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή στις ΗΠΑ
-Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα γίνει η µετεκπαίδευση.
 Ένα έως τρία (1-3) έτη.
 
Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής (Ε.Β.Α.Τ.)

Περγάμου 5, 171 21 Νέα Σμύρνη Αττικής  
Τηλ: +30 210 4180558  fax: +30 210 9310791
e-mail: evat1960@gmail.com Πληρ: κα Αγγ. Βασιλάκη


Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ     
-Που κατάγονται και κατοικούν μονίμως στον Βροντάδο Χίου, οι ίδιοι ή οι γονείς τους   
-Προσωπικό και  οικογενειακό  εισόδημα, και εν γένει οικογενειακή κατάσταση.
Οι υποψήφιοι αποστέλλουν στον Σύλλογο αίτηση, πιστοποιητικό εγγραφής σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ (να προκύπτουν: έτος σπουδών, Τμήμα, ημερομηνία εγγραφής), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης δικής τους ή των γονέων τους.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α)

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Οργάνων Διοίκησης
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3622158 +30 210 3382176
fax: +30 210 3612218 Πληρ: κα Σπυρ. Γεωργοπούλου
Τρία (3) χρηµατικά βραβεία σε προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ
-Πρώτο βραβείο: € 2.000, δεύτερο βραβείο: € 1.500, τρίτο βραβείο: € 1.000
-Επιλογή µε διαγωνισµό
-Υποβολή στο Ε.Β.Ε.Α εργασίας µε θέµα οικονοµικού, ιδίως, περιεχοµένου.
 
Γενικό Λύκειο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

300 08 Θέρμο Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας
Τηλ: +30 26440 22261  fax: +30 26440 23220
Πληρ: κ. Ι. Μπότσαρης e-mail: lyktherm@sch.gr


α).  Βραβείο αριστείας Χαριλάου και Άννας Ευθυµίου σε έναν (1) απόφοιτο
β).  Βραβείο του Συλλόγου Θερµίων «ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»
σε έναν (1) απόφοιτο
γ).  Βραβείο της Τράπεζας ALPHA BANK σε έναν (1) απόφοιτο
δ) . Βραβεία «Σπύρος Μαρκόπουλος» σε δύο (2) αποφοίτους
 
α).  Μαθητής ή µαθήτρια της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου Θέρµου Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας με την υψηλότερη βαθµολογία απολυτηρίου και την υψηλότερη βαθµολογία στο µάθηµα της Πληροφορικής
β) . Μαθητής ή µαθήτρια της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θέρµου Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας με την υψηλότερη βαθµολογία απολυτηρίου
γ).  Μαθητής ή µαθήτρια της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θέρµου Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας µε τον µεγαλύτερο βαθµό πρόσβασης στα ΑΕΙ
δ) . Σε δύο (2)μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θέρμου Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας με το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό.

Εστία Ναυτικών

 Ν.Π.Ι.Δ., Φίλωνος 97-99, 185 35 Πειραιάς
Τηλ: +30 210 4178993   +30 210 4117378
fax: +30 210 4113029
http://www.estian.gr   e-mail: info@estian.gr  


Χρηµατικά βραβεία σε τέκνα εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοιτούν στα ΑΕΙ της χώρας.
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διαγωνισθεί επιτυχώς στο ελάχιστο όριο µαθηµάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή) που προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών της κάθε Σχολής (και των δύο –2- εξαµήνων του ακαδηµαϊκού έτους που αφορά το βραβείο), και η γενική βαθµολογία που θα προκύψει από τις επιµέρους βαθµολογίες των μαθημάτων τους να µην είναι µικρότερη από οκτώ (8.0)
-Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι να έχουν µέσο όρο βαθµολογίας πτυχίου οκτώ (8.0) και άνω.

Ευαγές Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

Ιερά Μητρόπολις Ρόδου
Πλατεία Ελευθερίας 851 00 Ρόδος
Τηλ: +30 22410 44550   fax : +30 22410 73480 
http://www.imr.gr e-mail: imrodou@imr.gr  


α).  Οικονοµικά βοηθήµατα
β).  Οικονοµικές ενισχύσεις σε πτυχιούχους ΑΕΙ, κατά προτίµηση σε πτυχιούχους των Θεολογικών Σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή για µεταπτυχιακές σπουδές ή για συγγραφή διδακτορικής διατριβής ή άλλων επιστημονικών μελετών, σχετικών µε την ειδικότητά τους
α). άποροι υποψήφιοι
-κάτοικοι της περιοχής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου
-ήθος, αγωγή και ευσέβεια των υποψηφίων
β).  ήθος, αγωγή, ευσέβεια και υψηλή διάκριση στις σπουδές
των υποψηφίων.

 Ίδρυμα Zέρβα Λεωνίδα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 71 Ζωγράφου Αττικής
Τηλ. & Fax: +30 210 7274498   e-mail: yiotakis@chem.uoa.gr

Πληρ: Καθηγητής κ. Αθ. Γιωτάκης
 
Οικονοµικές ενισχύσεις για µεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές που διεξάγουν έρευνα για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο της «Οργανικής και Βιο-οργανικής  Χηµείας»
-Πτυχίο Χημείας
-Βιογραφικό σηµείωµα
-Ερευνητικό έργο και  συνολική επίδοση των υποψηφίων
στις σπουδές τους.
 
Θεολογίτειο Κληροδότημα

1ο Γενικό Λύκειο Σύρου Λιβάδια 841 00 Σύρος Κυκλάδων
Τηλ. & Fax: +30 22810 82040
 
Οικονοµικό βοήθηµα σε πρωτοετή φοιτητή
-Ο πρώτος αριστούχος απόφοιτος του 1ου Γενικού Λυκείου Σύρου.
 
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας
της Συμπεριφοράς

Γλάδστωνος 10, 106 77 Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
Τηλ: +30 210 3840129   fax: +30 210 3840803
http://www.ibrt.gr   e-mail: ibrt@ibrt.gr


α). Ετήσιο βραβείο «Γαλάτεια ∆ηµάκου» απονέµεται στους
 σπουδαστές του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
β). Ετήσιο βραβείο «Γιαννίτα Μόλβερ» απονέµεται στους σπουδαστές του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (και τα δύο βραβεία καλύπτουν τα έξοδα παρακολούθησης ενός εποµένου συνεδρίου)
α) και β) Η καλύτερη επιστηµονική - ερευνητική εργασία που διεξάγεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς και παρουσιάζεται ως προφορική ανακοίνωση ή αναρτηµένη εργασία σε Ελληνικό ή διεθνές συνέδριο.
 
Ίδρυμα Δημ. Ιωαννίδη Σιατιστέως

Π. Παπαγεωργίου 4, 546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 260203 fax: +30 2310 260203
 
Oικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας
-Καταγωγή από τη Σιάτιστα
-Κατά προτίµηση, ορφανοί από µητέρα ή από πατέρα
-Φοιτητές που περιλαµβάνονται στο 10% των πρώτων
επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καλλονής

Γενικό Λύκειο Καλλονής Λέσβου 811 07 Καλλονή Λέσβου
Τηλ: +30 22530 22525  fax: +30 22530 22593
 
Βραβείο σε αριστούχους αποφοίτους του Λυκείου Καλλονής.

Ίδρυμα Κληρονόμων Γεωργίου
και Φούλας Κανελλοπούλου                                                             

Λευκωσίας 25, 112 53 Αθήνα
Τηλ: +30 210 8643979  fax: +30 210 8627533                                                               
Πληρ: κα Π. Σκαλτσούνη
Τηλ: +30 6972075140  κα Ελ. Αγγελοπούλου - Πρόεδρος
του Εξωραϊστικού Συλλόγου

Οικονομική ενίσχυση μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου
Ανδρίτσαινας Ηλείας μέσω χρηματικών βραβείων
ή  με άλλον συναφή τρόπο.

Κληροδότημα Καραγιάννη Βασιλείας,
χήρας Ιωάννου                                              

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
 και Πόρων
Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας,
Νέο Δημαρχείο,  Βασιλέως Γεωργίου 1  546 40 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2313 317237 fax: +30 2313 317707
Πληρ: κα Ελ. Ανδρουλάκη
e-mail: e.androulaki@thessaloniki.gr

                                                                                                 
Βράβευση ενός  (1) άριστου μαθητή ή μιας άριστης μαθήτριας από κάθε Γυμνάσιο και Λύκειο του Δήμου Θεσσαλονίκης με καταγωγή από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Καρίπειον Ίδρυμα Μελετών
Μακεδονίας-Θράκης                                                              

Νυμφών 25-27  552 36 Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Πληρ κ. Μιχ. Καϊκλής –μέλος του Δ.Σ. 
Λ.Νίκης 1 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 332940 fax: +30 2310 332105 http://www.karipeio.gr 

-Οικονομική ενίσχυση σε επιστήμονες κύρους και ήθους, αποφοίτους Α.Ε.Ι. ημεδαπής και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγγραφή μονογραφιών και λοιπών ιστορικών κειμένων και μελετών αναφερομένων στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.                                
-Βραβεία σε αποφοίτους Α.Ε.Ι.

Κληροδότημα Καστανίδη Νικολάου

Σωματείο Παναγίας Σουμελά
Μητροπόλεως 15, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 271812  fax: +30 2310 285343
e-mail: panagiasoumela@hellasnet.gr


Εφάπαξ οικονοµικά βοηθήµατα σε φοιτητές για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές
-Χαµηλό συνολικό οικογενειακό εισόδηµα
-Οι γονείς των υποψηφίων να είναι ποντιακής καταγωγής
-Καλή επίδοση των υποψηφίων
-Οι υποψήφιοι να μη λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
-έφεση στη µάθηση, ιδίως στις πρακτικές τέχνες.

Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Πόπης Κοντού
« Τα Παιδιά της Λυκουρίας»                                       

Ελευθ. Βενιζέλου 34, 106 79  Αθήνα
Τηλ: +30 210 3636496                                                                                                            
Πληρ: κ. Ανδρ. Ανδρικόπουλος

-Ετήσιο χρηματικό έπαθλο με τιμητική διάκριση σε ένα-μία (1) πρωτεύσαντες μαθητή ή μαθήτρια από κάθε τάξη του Γυμνασίου και  Λυκείου της Λυκουρίας Καλαβρύτων Αχαΐας ή άλλης Μέσης Σχολής της περιοχής
-Χρηματικού έπαθλο με τιμητική διάκριση σε Λυκουριώτες σπουδαστές, αποφοίτους Λυκείου ή άλλης Μέσης Σχολής  που εισάγονται σε Ανώτατες Σχολές, περιλαμβανομένων, κατά προτίμηση, των Παιδαγωγικών Σχολών.

ΟΤΕ - COSMOTE

Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας                
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ   
Λ.Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι  Αττικής                         
Τηλ: +30 210 6177409 +30 210 6118178  fax: +30 210 6115873             
http://www.ote-cosmote-scholarships.gr                         

e-mail: info@ote-cosmote-scholarships.gr  


Υποτροφίες για στήριξη πρωτοετών φοιτητών Α.Ε.Ι.
με χαμηλά εισοδήματα ή και ιδιαίτερες οικογενειακές ανάγκες
καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα: http://www.ote-cosmote-scholarships.gr 


Ίδρυμα Αστερίου Σαραγιώργη Κουντουρά                                                         

Δήμος Βισαλτίας, Ηρώων 2, 622 00 Νιγρίτα  Σερρών
Τηλ: +30 23220 20300  +30 23220 20321
fax: +30 23220 20341 e-mai: d.visaltias@gmail.com

Πληρ: κα Γ. Κολοκυθά                                                                                                 

Βράβευση αριστούχων μαθητών του Δήμου Αχινού
με γενικό βαθμό τουλάχιστον δεκαοκτώ (18)                                                                                                       Κλάδοι  σπουδών: Γυμνάσιο και  άνω.

Κληροδότημα Κουτσονίκου Αγορίτσας

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου Αυγερινού Βοΐου Κοζάνης 500 02 Τσοτύλι Κοζάνης
Τηλ: +30 6977491282 
Πληρ: πατήρ κ. Γεώργιος Νικολαΐδης
 e-mail: gnikolaidis1@cyta.gr


Οικονοµική ενίσχυση σε
-Αριστεύοντες μαθητές της τελευταίας τάξης
Δημοτικού, Γυμνασίου και  Λυκείου
-Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Αυγερινού
-ήθος και  επιµέλεια των μαθητών.
 
Ίδρυμα Λεωνίδα Κωστάλα

Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου Χίου
Ενώσεως 2, Μπούκιου 822 00 Βροντάδος Χίου
Tηλ: +30  22710 92440
Πληρ: κ. Ν. Ρωξάνας 
 
Βοήθημα σε οικονομικά αδύναμους σπουδαστές από το Βροντάδο Χίου.
Κλάδοι σπουδών: όλοι
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό. 

Πνευματικό Ίδρυμα «Κρητική Εστία»

Στράβωνος 12, 116 34 Παγκράτι - Αθήνα
Τηλ: +30 210 7213321  fax: +30 210 7239149
e-mail: info@kritikiestia.gr


Χρηματικό  βραβείο εις  μνήμην
«Πολυδώρου Βαρδουλάκη»

Χρηµατικό βραβείο σε πτυχιούχους ή διπλωµατούχους Ελληνικών ΑΕΙ
-Καταγωγή από την Κρήτη
-Ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία
-Οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση.

Λινάρδειο Ίδρυμα                                                                                                       

Σμύρνης 1, 157 72  Ζωγράφου Αττικής
Τηλ: +30 210 7784820  +30 210 7227012                                                                                                  
fax: +30 210 7219343
e-mail: pspil@otenet.gr  Πληρ: κα Ευ. Σπηλιωτάκου


-Ετήσιο χρηματικό έπαθλο με τιμητική διάκριση, στον-στην πρωτεύοντα –πρωτεύσασα  από κάθε τάξη μαθητή-μαθήτρια των Γυμνασίων Ακράτας και Αιγείρας και του Λυκείου Ακράτας.                                  
                                                            

Ίδρυμα Χρήστου και Mαρίας Μαμαλή

Π. Πατελίδα 1, 821 00 Χίος
Τηλ: +30 22710 25369
Πληρ: κ. Δημ. Πατελίδας - Πρόεδρος του Ιδρύματος

Οικονομικό βοήθημα σε φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από τα Θυμιανά Χίου, σε οιονδήποτε κλάδο σπουδών  
Τόπος σπουδών: Ελλάδα και εξωτερικό.

Κληροδότημα Μανάλη Νικολάου

Δήμος Άνδρου, 845 00  Άνδρος Κυκλάδων
Τηλ: +30 22823 60331  fax: +30 22820 61419
http://www.andros.gov.gr  e-mail: dimos@andros.gr

Πληρ: κ. Ι. Γληνός - Δήμαρχος
 
Οικονοµική ενίσχυση για συνέχιση των σπουδών σε Τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, Ανώτερα ή Ανώτατα Ιδρύματα
-σε δύο (2) αριστούχους μαθητές ή μαθήτριες του Γυμνασίου ή Λυκείου, γεννημένους και κατοικούντες στην περιοχή της πρώην Κοινότητας  Όρμου Κορθίου της Άνδρου και εξ αυτών στους πλέον οικονομικά αδύναμους.

Ίδρυμα Μαρίνου Μ. Βασιλείου

Βολισσός Χίου – 821 03 Βολισσός, Χίος
Τηλ: +30 22740 21208
Μπουσίου 14-16, Ελληνορώσων 115 26 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6997770
Πληρ: κ. Μιχ. Μάγκος - Πρόεδρος

Οικονομική ενίσχυση
-Για προπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Απόφοιτοι Λυκείου 
-Καταγωγή γονέων (ένας τουλάχιστον) από τη Βολισσό Χίου.
 
Ίδρυμα Αναστασίου (Τάσου) Μηλιώνη
του Αλεξίου

Αγίου Κωνσταντίνου και Παλαμά
300 27 Άγιος Κωνσταντίνος Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας
Tηλ: +30 26410 24651 fax: +30 26410 24651                                 

-Ετήσιο χρηματικό βοήθημα σε τρεις (3) άρρενες αριστούχους αποφοίτους Λυκείου- κατοίκους Αγίου Κωνσταντίνου Τριχωνίδας.

Δωρεά Ανδρέα Μπαμπιολάκη 

Γυμνάσιο Χώρας Σφακίων, 730 11 Χώρα Σφακίων
Χανίων Κρήτης                                                                                
 Τηλ. & Fax: +30 28250 91207  
                                                   
Οικονομική ενίσχυση σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου της πρώην Επαρχίας Σφακίων, διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση τους στα μαθήματα.

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ)                                                              

Θουκυδίδου 13, 105 58 Πλάκα - Αθήνα
Τηλ: +30 210 3230841 +30 210 3221335
http://www.miet.gr  e-mail: miet2@otenet.gr                                                   


Ετήσιο Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη Μουλλά για τη συγγραφή μελέτης
στη Νεοελληνική Φιλολογία. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500)                                                                            
-Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Νέας Ελληνικής
ή της Συγκριτικής Φιλολογίας, εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστημιακή Σχολή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.             
–Η μελέτη πρέπει να είναι αυτοτελής, αδημοσίευτη, συνταγμένη στην Ελληνική Γλώσσα και η έκτασή της να κυμαίνεται ανάμεσα στις επτά χιλιάδες (7.000) και τις οκτώ χιλιάδες (8.000) λέξεις. Το θέμα της μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε περίοδο της Νεοελληνικής Γραμματείας (συμπεριλαβανομένης της δημώδους Μεσαιωνικής Γραμματείας).

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, 106 74 Αθήνα  http://www.bodossaki.gr                             

Τηλ: +30 210 3237973  +30 210 3237804  +30 210 3248005
fax: +30 210 3237976
 Πληρ: Γραμματεία του Ιδρύματος  e-mail: secr@bodossaki.gr         


ΑΡΙΣΤΕΙΟ  ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ                                                           

Το Αριστείο απονέμεται κάθε δύο (2) χρόνια σε επιστήμονες των Θετικών, Τεχνολογικών και Ιατροβιολογικών Επιστημών, με Ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Ελληνικού γένους, χωρίς όριο ηλικίας.
-Οι επιστήμονες αυτοί πρέπει να έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου με πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο έργο, διεθνώς αναγνωρισμένο.                                        

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ                                                                

Τομείς: Θετικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Ιατρική και Βιολογία.                                    
-Τα Βραβεία απονέμονται σε νέους επιστήμονες, έως 40 ετών, με Ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Ελληνικού γένους, για την εξαιρετική επίδοσή τους στον επιστημονικό τους τομέα και τη συμβολή τους στην επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας,  καθώς και στη διεθνή προβολή της, με το έργο και το ήθος τους.                                                 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΜΑΤΗ Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ               

Τομείς: Κλάδοι των Θετικών Επιστημών και της Ιατρικής                                       
-Χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες διδάκτορες από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να συνεχίσουν την έρευνά τους στην Ελλάδα, και σε Έλληνες διδάκτορες οι οποίοι εκπόνησαν διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα, για να συνεχίσουν μεταδιδακτορική διατριβή στο εξωτερικό.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ           

Το πρόγραμμα διαρκεί έξι (6) μήνες και απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ή τελειοφοίτους μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων με σκοπό την απόκτηση επιπλέον προσόντων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Οι  πλήρεις προκηρύξεις βρίσκονται  στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.bodossaki.gr 

                                      
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                 

Ετήσια σεμινάρια υψηλού επιπέδου στους κλάδους της Ιατρικής και της Βιολογίας, απευθυνόμενα σε  Έλληνες αριστούχους τελειοφοίτους ή πτυχιούχους ΑΕΙ. Οι διαλέξεις δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες των συγκεκριμένων κλάδων, με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τελευταίες εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους των επιστημών και τον σωστό προσανατολισμό τους στις περαιτέρω σπουδές τους.
 
Ίδρυμα του Βραβείου Millenium

Finland  http://www.milleniumprize.fi


Βραβεία σε ερευνητές που αναπτύσσουν καινοτοµίες, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, συµβάλλουν στην υλοποίηση των αξιών του ανθρωπισµού και ενθαρύνουν την αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη
-Υποψήφιοι που έχουν προταθεί από
επιστηµονικές,τεχνολογικές και βιοµηχανικές κοινότητες
-Υποψήφιοι από όλο τον κόσµο και από όλους τους τεχνολογικούς τοµείς.     
        
Κληροδότημα Χρ. Παναγόπουλου     

Τριθέσιο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού
250 08 Βασιλικό Πατρών, Χαλανδρίτσα Νομού Αχαΐας
Τηλ. & Fax: +30 26940 61443  

-Χρηματικά βραβεία σε έναν (1) ή δύο (2) μαθητές της
ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού, ως έπαθλο του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού Αχαΐας.

Ίδρυμα Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου
Ζαΐμη 1, 106 82 Αθήνα
Τηλ. & Fax: +30 210 3847679 Πληρ: κα Ελεωνόρα Πασπαλιάρη
Χρηµατικά βραβεία για έργα:
-Ιστορίας (ιστορική µελέτη, ιστορική µονογραφία, ιστορικά δοκίµια, αποµνηµονεύµατα, αυτοβιογραφία, βιογραφίες προσώπων που έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση)
-Μυθιστορήµατος
-Ποίησης
-Λοιπών Τεχνών (εικαστικές τέχνες, θέατρο κινηµατογράφος, κλπ.)
-Η ποιότητα του έργου, η αλήθεια και η συµβολή του στην ανάδειξη των αρετών και των αδυναµιών του Ελληνικού λαού για την προαγωγή της εθνικής αυτογνωσίας
-Τα προς βράβευση έργα δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί ή µε οιονδήποτε τρόπο δηµοσιευθεί.

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στυλιανού Πρόκου
«Η Αγία Αικατερίνη»
 (δωρεά εις μνήμη Δεκαβάλλε)

840 03 Απολλωνία  Σίφνου Κυκλάδες
Τηλ: +30 228430 31639 fax: +30 228430 31639
e-mail: idrymaprokou@syr.forthnet.gr 

Πληρ: κα Π. Καλογήρου

Οικονομικό βοήθημα για σπουδές σε κλάδο της Ιατρικής ή Οδοντιατρικής, Γεωπονικής, Κτηνιατρικής ή Μαιευτικής
-Οικονοµική αδυναµία
-Καταγωγή από τη Σίφνο.

Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας

822 00  Βροντάδος  Χίου
Τηλ: +30 22710 92202   +30 22710 93202
fax: +30 22710 93392
e-mail: dop@homeroupolis.gr


-Χρηµατικά βοηθήµατα σε φοιτητές.

Κληροδότημα  Ρωσσέτου Δημητρίου

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, 220 01 Άστρος Κυνουρίας
Νομού Αρκαδίας
Τηλ: +30 27550 29023  +30 27550 22901  +30 27550 23263
fax: +30 27550 22213
e-mail: Astros@otenet.gr  Πληρ: κ. Ι. Λίζας


Οικονοµικό βοήθηµα σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Οι υποψήφιοι να είναι δηµότες του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σίταινας του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.

Ίδρυμα Ιωάννου και Αικατερίνης Σαϊνόπουλου

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 86, 231 00 Σπάρτη
Τηλ: +30 27310 28878  +30 27310 28184  +30 27310 82470 
fax: +30 27310 28146
Πληρ: κ. Δημ. Αθανασόπουλος - Γενικός Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου - κα Αγγ. Αποστολοπούλου
http://www.sainopouleio.gr   e-mail: idrymaia@otenet.gr  


-Χρηµατικά βραβεία σε µαθητές και φοιτητές και των δύο φύλων.

Tεχνικό Επιμελητήριο Eλλάδας (T.E.E.)

Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα  Τηλ: +30 210 3291252-4 
fax: +30 210 3226015
http://www.portal.tee.gr   e-mail: sci-work@central.tee.gr 

Πληρ: κα Π. Μοίρα

Χρηµατικά βραβεία απονέμονται:
α) στους αριστούχους φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας
β) στις καλύτερες διπλωµατικές εργασίες που κρίνονται προς βράβευση από τις Εξεταστικές Επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος στους νέους µηχανικούς.
α) επιδοτήσεις των φοιτητών των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, όπως τις γνωστοποιούν στο Τ.Ε.Ε. οι Πολυτεχνικές Σχολές
β) αξιολογήσεις των διπλωματικών εργασιών, όπως κρίνονται από τις Εξεταστικές Επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την χορήγηση άδεια άσκησης επαγγέλματος των νέων Μηχανικών
-Η συχνότητα απονομής των χρηματικών βραβείων αποφασίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κληροδότημα Σακαλή Χρήστου
του Παναγιώτη      

Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης
Μεσολογγίου 21  566 25 Συκιές Θεσσαλονίκης
Πληρ: κ. Νικ. Σακαλής  
Τηλ. &  Fax: +30 2314014385   e-mail: nikossakalis46@hotmail.com

Οικονομικό βοήθημα σε αποφοίτους Λυκείου
με βαθμό απολυτηρίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
-Νεοεισαχθέντες σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο
-Ήθος και ελληνοχριστιανικά ιδεώδη
-Προτίμηση πάντοτε των καταγόμενων από το χωριό Κρυονέρι με τα ως άνω προσόντα.
-Καταγωγή από την Επαρχία Βοΐου του Νομού Κοζάνης
και
απόφοιτοι Γυμνασίου Τσοτυλίου.

Ίδρυμα Σωκράτη και Βικτωρίας Σαχλού

Δημοτική Ενότητα Ερεσού, 811 05 Ερεσός Λέσβου
Τηλ. & Fax Δημοτικού Σχολείου Ερεσού: +30 22530 53225
e-mail: mail@dim-eresou.les.sch.gr  

Πληρ: κ. Ιγν. Παπάζογλου - Πρόεδρος του Ιδρύματος

Εφ’ άπαξ οικονομικό βοήθημα:
-σε Λέσβιους φοιτητές που κατάγονται από την Ερεσό
-δημότες Ερεσού Λέσβου
-άποροι φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
-σπουδές στην Ελλάδα.

Δήμος Σερρών
Υποτροφία Μουσικών σπουδών
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ»

Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, 621 10 Σέρρες
Τηλ. &  Fax: +30 23213 50121  fax: +30 23210 22187
http://www.serres.gr   e-mail: anagnostidou@serres.gr 

Πληρ: κα Αικ. Αναγνωστίδου

Οικονοµικό βοήθημα-υποτροφία σε σπουδαστές μουσικής
-Ελληνική ιθαγένεια
-Οι υποψήφιοι να είναι δηµότες του ∆ήµου Σερρών.

Ίδρυμα Νικολή της Σπαθαρανίκας

Δήμος Ιεράπετρας
Τηλ: +30 2842340300
Τοπική Κοινότητα Ανατολής Δήμου Ιεράπετρας,
Στόμιο Ανατολής, 722 00 Ιεράπετρα Κρήτης
Τηλ: +30 28420 41335  fax: +30 28420 23999
e-mail: kyrva@ierapetra.gr

Πληρ: κ. Εμμ. Ζαχαριαδάκης - Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Υποτροφίες σε οικονοµικά αδύναμους απόφοιτους Λυκείου για προπτυχιακές Σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ
-Με επιλογή βάσει του βαθμού απολυτηρίου Λυκείου
-Τέκνα δηµοτών και κατοίκων της τοπικής κοινότητας Ανατολής, που αποτελείται από τους οικισμούς: Ανατολή, Αμμουδάρες, Καλόγεροι, Στόμιο και Νέα Ανατολή, του Νομού Λασιθίου Κρήτης.

Καθίδρυμα Όθωνος και Aθnvάς Σταθάτου

Δικηγορικό Γραφείο Δημαρά
Ομήρου 51 106 72 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3623217  +30 210 3623244
fax: +30 210 3617910
e-mail: info@dimaraslaw.gr


Οικονοµική βοήθεια για µετεκπαίδευση στο εξωτερικό πτυχιούχων ΑΕΙ
-Επιµέλεια, επίδοση και ήθος των υποψηφίων
-Άποροι υποψήφιοι
-Κατά προτίµηση οι ήδη υπότροφοι, αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Κληροδότημα Γεωργίου Στίνη                                           

Δήμος Ιητών  840 01  Ίος Κυκλάδων
Τηλ: +30 22863 60426  +30 22863 60400/12/13   fax: +30 22860 91228, http://www.ios.gr  e-mail: info@dimosios.gr

Πληρ: κα Μαργ. Φρονίστα 

- Χορήγηση βραβείων στους 3 πρωτεύσαντες μαθητές της Γ’ τάξης του Λυκείου Ίου.                                      
-Χορήγηση βραβείων στους τρεις (3) πρωτεύσαντες μαθητές της Γ’ τάξεως του Λυκείου Γρεβενών.                                  
 
Κληροδότημα Σωτηροπούλειος
Ηλειακή Βιβλιοθήκη      

Ιερά Μητρόπολις Ηλείας
28ης Οκτωβρίου 54  271 00 Πύργος Ηλείας
Τηλ: +30 26210 22527  fax: +30 26210 30592
http://www.imilias.gr  Πληρ: κ. Παρασκευόπουλος                            

                                                    
-Ετήσια χρηματικά βραβεία σε αριστεύσαντες μαθητές των σχολείων: Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων, Γυμνάσιο Τροπαίων, Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Νεράιδας,  1ο και  2ο Γυμνάσιο Πύργου, 1ο και  2ο Λύκειο Πύργου,  Νυκτερινό Γυμνάσιο Πύργου. 

Ίδρυμα Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη          

Φιλοποίμενος 56  262 21 Πάτρα Αχαΐας
Τηλ: +30 2610 622036  fax: +30 2610 622375
e-mail: ietopali@otenet.gr  Πληρ: κ. Ηλ. Μπούσιας  

 -Μερική επιδότηση 40-60%  των διδάκτρων σε Ωδεία αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, που φοιτούν παράλληλα στα
ως άνω Ωδεία, από το 2ο έτος των σπουδών τους.       
                                                  
Κληροδότημα Νικολάου Τραταρού

814 00 Μύρινα Λήμνου Λέσβου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου
Τηλ: +30 22513 50832  Πληρ: κα Ευαγγ. Χαλδέζου
Για το κληροδότημα είναι υπεύθυνο το Γενικό Λύκειο Μύρινας Λήμνου
(ο εκάστοτε Διευθυντής του ΓΕΛ Μύρινας)
 
Βραβείο-οικονομικό βοήθημα
-Απόφοιτοι Λυκείων της  Λήµνου.
Κλάδοι σπουδών: όλοι                       
Τόπος σπουδών:  Ελλάδα και εξωτερικό.    

Κληροδότημα Στρατηγού Χρήστου Τσιγκρή       

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Ρωμανιώλη 43  251 00 Αίγιο Αχαΐας
Τηλ: +30 26910 21777     
http://www.im-ka.gr 

Πληρ: κ. Ν. Τσάτσαρης 

Οικονομική ενίσχυση σε έναν ενάρετο, με οικονομική 
αδυναμία απόφοιτο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής -νέο ή νέα - 
για προπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ  ή του εξωτερικού                           
-Καταγωγή από τον Δήμο Αιγίου και την Κοινότητα Δαφνών.                       
 
Πνευματικό Ίδρυμα Μανώλη Αρ. Χριστουλάκη

Σκουζέ 19  185 35 Πειραιάς
Τηλ. & Fax: +30 210 4539682
e-mail: manochristo@hotmail.com

Πληρ: κα Ελευθ. Χατζηδουλή

Χρηµατικό βραβείο σε φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών
-Πρώτος επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής
-Χρηµατικά βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Πειραιά και Κιµώλου.

Χρυσοστόμειον Ίδρυμα                                                                                

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  843 00 Νάξος 
Τηλ. & Fax: +30 22810 83094
e-mail:  a.zervaki@apdaigaiou.gov.gr        

Πληρ: κα Α. Ζερβάκη

-Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύναμους σπουδαστές από το Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμαριώνα του Δήμου Δρυμαλίας (Νάξου & Μικρών Νήσων) και παροχή βοηθημάτων σε μαθητές και φοιτητές.
                                                        
Ιερά Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 13  221 00 Τρίπολη Αρκαδίας
Τηλ: +30 2710 222446  fax: +30 2710 226926  http://www.immk.gr

e-mail: alieys@yahoo.com 

Πληρ: Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος

Οικονοµικά βοηθήµατα σε φοιτητές
-Υποψήφιοι που κατάγονται από την περιφέρεια
 της Μητροπόλεως Μαντινείας & Κυνουρίας.
 
Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας

Λεωφόρου Ηρακλείου 340  142 31 Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ: +30 210 2752422 +30 210 2753600 fax: +30 210 2753600
 
Σπουδαστικά βοηθήµατα σε φοιτητές Εκκλησιαστικών Σχολών
-Άποροι φοιτητές
-Υποψήφιοι που κατάγονται από την περιφέρεια
 Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας  Φιλαδελφείας  και προτίθενται
 να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτήν ως κληρικοί.
 
Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας

Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής
843 00 Νάξος Κυκλάδων
Τηλ: +30 22850 22233 fax: +30 22850 24600
http://www.i-m-paronaxias.gr


Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
-Καταγωγή από την Πάρο.

Φιλόπτωχο και Αρωγής Ταμείο Οικογενείας Σωτηρίου
και Πολυξένης Αβραμίδη

Δήμος Λαυρεωτικής
Τηλ: +30 22923 20102   fax: +30 22923 22413
Πληρ: κ. Αλ. Τσώνος - Νομικός Σύμβουλος
Τηλ: +30 22923 20115
http://www.lavreotiki.gr


Δύο (2) υποτροφίες κατ΄ έτος για προπτυχιακές σπουδές
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας
 -Μόνιμοι κάτοικοι  της πόλης του Λαυρίου
-Αριστούχοι απόφοιτοι των Λυκείων της πόλης του Λαυρίου
-Οικονομική αδυναμία
-όση η κανονική διάρκεια των σπουδών των υποτρόφων.

Αμφιαράειο Ίδρυμα 

Μιχαλακοπούλου 88 - Αμπελόκηποι 115 28 Αθήνα
Τηλ: +30 210 7792448  +30210 7770429
fax :+30 210 7770429

-Υποτροφίες σε πτυχιούχους Ιατρικής.

Ίδρυμα Υποτροφιών για την Εκπαίδευση
«Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνου»  Ευρυτανία   
                 
Ξάνθου 5  106 73 Αθήνα,  2ος όροφος
Τηλ: +30 210 3645862 +30 210 3640143
fax: +30 2103646590
Πληρ: κ. Μιχ. Παπαζήσης - κ. Ελ. Γαβουνέλης

-Με επιλογή
-Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος για φοιτητές Ιατρικής
σε όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ
-Καταγωγή των γονέων ή των παππούδων από την Ευρυτανία. Ελλείψει αυτών, καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα ή Φωκίδα. Ελλείψει και αυτών, από όλη την Ελληνική επικράτεια
-Οικονομική αδυναμία
-Κανονική διάρκεια σπουδών
-Προϋπόθεση: επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους.

Ίδρυμα Ιωάννου Αλεξάνδρου Παπίνη

Φιλόπτωχος Εταιρεία Ερμουπόλεως
Γηροκομείο-Πτωχοκομείο Σύρου
Πτωχοκομείο- Κληροδότημα Ιωάννου Παπίνη
Φιλοπτώχου Εταιρείας 1  841 00 Σύρος
Τηλ. & Fax: +30 22810 82645  εσωτ: 11 & 12         

-Ετήσιες υποτροφίες σε άπορους σπουδαστές της Σύρου
{ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000)} με βάση απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 1058386/1245Χ/Β0011/10-7-2008).
-Ήδη φοιτητές σε Ιατρική ή Νοσηλευτική Σχολή της χώρας.

Ίδρυμα Χορού Αδελφών Πράτσικα
(Χρήστου, Ανδρέα και Κούλας)

Ομήρου 55 106 72 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3612330   +30 210 3612263

Υποτροφίες αποκλειστικά σε αποφοίτους της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης
-Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
-Πτυχίο Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης
-Με επιλογή βάσει βαθμολογίας και επίδοσης
Για το εξωτερικό, αποδοχή από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
-Ύψος υποτροφίας: € 4.000 ανά τρίμηνο.

Πρίαμος Γεράσιμος

Σάμη Κεφαλληνίας
Τηλ: +30 26740 22019  fax: +30 26740 23063 
+30 26740 23722
Πληρ: κα Αλ. Δευτεραίου - Γραμματέας του Ιδρύματος Τηλ: +30 26740 22862
Προπτυχιακές υποτροφίες (3 ανά 5ετία) για σπουδές
στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ
-Ηλικία: ως  21 έτη ασυμπλήρωτα
-Μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Χαλιωτάτων Κεφαλληνίας
ή και μόνιμοι κάτοικοι οι ίδιοι ή ο πατέρας τους στη Σάμη Κεφαλληνίας 
-Ύψος υποτροφίας: ίση με τις μηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη
-Δέκα (10) μήνες ετησίως
Ως το τέλος των κανονικών τους σπουδών.

Ίδρυμα Υποτροφιών Σβώλος Αλέξανδρος 

Πινδάρου 27  106 73 Αθήνα
Τηλ: +30 210 3620711   fax: +30 210 3620770

Υποτροφίες σε πτυχιούχους των Νομικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Βαθμός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
-Μεταπτυχιακές σπουδές που να οδηγούν σε διδακτορικό τίτλο
-Στο εξωτερικό, σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα: Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο
-Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές
-Μέχρι 25 ετών
-Να μην διαθέτουν πόρους για περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό
-Μηνιαίως € 500 συν τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην Ευρωπαϊκή χώρα πραγματοποίησης των σπουδών τους (για μία φορά)
-Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ως και τρία (3) έτη, βάσει πολύ καλής επίδοσης, διαπιστούμενης και από Βεβαίωση από το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο όπου φοιτά ο/η υπότροφος.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved