nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες σε δημοσίους υπαλλήλους για σπουδές στη Γαλλία
 

Αθήνα 3.4.2014, 11:1

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα εξέδωσαν πρόσκληση προς έλληνες δημοσίους υπαλλήλους για την παρακολούθηση στην περίφημη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) πέντε κύκλων σπουδών στα Γαλλικά, στα γνωστικά αντικείμενα του πίνακα, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

Για την παρακολούθησή τους, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα θα χορηγήσει ορισμένο αριθμό υποτροφιών, με τις οποίες θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης στη Γαλλία. Δεν θα καλυφθούν τα έξοδα ταξιδίου.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με άριστη γνώση της Γαλλικής  Γλώσσας και της Αγγλικής για τον Αγγλικό κύκλο σπουδών αντιστοίχως.

Ο Φάκελος υποψηφιότητας που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (στα γαλλικά για τα σεμινάρια στη γαλλική γλώσσα και στα αγγλικά για αυτό στη αγγλική γλώσσα) πρέπει να επιστραφεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, υπ΄όψιν κ.  Siegfried  MARTIN-DIAZ, Ακολούθου Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, Γαλλικό Ινστιτούτο  Αθηνών, Σίνα 31, 106 80 Αθήνα.

Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον σύνδεσμο: http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles/CISAP, καθώς και από την Υπηρεσία επιστημονικής και  πανεπιστημιακής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Σίνα 31,  10680 Αθήνα, υπεύθυνη η κυρία Marie-Christine Agapiou, T +30 210 33 98 739, F +30 210 36 46 873, E-mail:  mcagapiou@ifa.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ
1. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διοίκηση στον δημόσιο τομέα (17/11-05/12/2014)
2. Έλεγχος, αξιολόγηση και δημοσιονομικός έλεγχος (28/04-23/05/201)
3. Εισαγωγή των αλλαγών στη δημόσια διοίκηση (19-30/05/2014)
4. Καινούριες σχέσεις διοίκησης και πολιτών (19-30/05/2014)
5. Δημόσιες πολιτικές: Από τη σύλληψη στην αξιολόγηση (06-24/10/2014)
6. Μάνατζμεντ στον Δημόσιο Τομέα (και ενός κύκλου σπουδών στα Αγγλικά) (22/04-02/05/2014).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (CISAP)
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩ
Ν CISAP
Oι ειδικευμένοι κύκλοι σπουδών στη δημόσια διοίκηση της ΕΝΑ, διάρκειας που κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις εβδομάδες, έχουν σκοπό να προσφέρουν στους επιλεγμένους αλλοδαπούς δημόσιους υπαλλήλους μία εντατική επαγγελματική τελειοποίηση στον τομέα της ειδικότητάς τους πάνω σ’ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Αυτή η προσφορά καταρτίσεων αναφέρεται στον ειδικά τυπωμένο ετήσιο κατάλογο.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τα περισσότερα των σεμιναρίων CISAP διεξάγονται σε διάστημα τριών - τεσσάρων εβδομάδων. Ορισμένα από τα σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη έχουν προβλεφθεί για διάρκεια δύο ή μιας εβδομάδων για να μπορούν να είναι συμβατά με τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.

3. ΓΛΩ
ΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εκτός εξαιρέσεως η οποία να αναφέρεται στον κατάλογο των CISAP, η γλώσσα εργασίας είναι τα γαλλικά. Η πολύ καλή γνώση της γλώσσας είναι λοιπόν απαραίτητη για να υπάρχει και το μεγαλύτερο όφελος από τα μαθήματα. Για το 2014, η Σχολή προτείνει 26 CISAP εκ των οποίων 19 στα γαλλικά και 7 στα αγγλικά.

4. ΔΙΚΑΙ
ΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, στελέχη δημόσιων επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ) ή εξομοιούμενων, να ασκούν τα καθήκοντά τους σε μία διοίκηση της χώρας καταγωγής τους.
Κάθε υποψήφιος πρέπει εξάλλου να καλύπτει ένα σημαντικό αριθμό απαιτήσεων:
- να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή άλλου αντίστοιχου διπλώματος που να βεβαιώνει 4 έτη Ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ορισμένες περιπτώσεις να ασκεί καθήκοντα αποδεικνύοντας αντίστοιχη ικανότητα,
- να πιστοποιείται με επίσημο δικαιολογητικό η επαγγελματική του εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών,
- να έχει υποβληθεί η υποψηφιότητά του απο την Κυβέρνησή του ή τον εργοδότη του,
- ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να εκτελεί καθήκοντα που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη ικανότητα,
- να έχει εξαίρετη γνώση και ευχέρεια της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα πάντα με το σεμινάριο που θα παρακολουθήσει)
Τους φακέλους υποψηφιότητας επισυνάπτουμε στην παρούσα ενημέρωση αλλά μπορείτε να τους προμηθευτείτε και από το τμήμα Συνεργασίας και Πολιτιστικής δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας (τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας) ή να τα λάβετε κατ’ ευθείαν απο την ΕΝΑ.
Αφού συμπληρώσετε τα έντυπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα καταθέτετε ή τα ταχυδρομείτε στο τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας, το οποίο επωμίζεται να τα μεταβιβάσει υπηρεσιακά στην ΕΝΑ. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν οι ημερομηνίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τα σεμινάρια (τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου) και οι φάκελοι υποψηφιότητας να είναι με προσοχή συμπληρωμένοι χωρίς ελλείψεις.

5.ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από την επιτροπή επιλογής της ΕΝΑ, γίνονται δεκτοί και ενημερώνονται για την επιλογή τους από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.
Βεβαίως γίνονται δεκτοί μόνον, αφού μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, έχουν εξασφαλίσει από την υπηρεσία τους ή με προσωπική τους ευθύνη, την χρηματοδότηση, η οποία καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού, την παραμονή, την ασφάλιση και
την εγγραφή τους.
Φέτος για πρώτη φορά η γαλλική κυβέρνηση χρηματοδοτεί ορισμένα από τα σεμινάρια αυτά υπό μορφήν υποτροφίας για να καλυφθούν έξοδα εγγραφής, διαμονής και διαβίωσης αλλά όχι έξοδα ταξιδίου.

6. ΕΞΟΔΑ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ
- Τα δίδακτρα για τον κύκλο CISAP ανέρχονται στα 825 ευρώ για τους κύκλους των 3-4 εβδομάδων και στα 600 ευρώ για τους κύκλους των δύο ή μιας εβδομάδων πλέον των υποχρεωτικών εξόδων ασφάλισης.
- Η αποπληρωμή των διδάκτρων οφείλει να έχει ολοκληρωθεί πρίν την έναρξη των μαθημάτων.

7. ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
(ποικίλουν ανάλογα τις καταρτίσεις)
- Έξοδα διαμονής στη Γαλλία (κατοικία και γεύματα)
- Έξοδα μετακίνησης και παραμονής στον τόπο πρακτικής άσκησης (στη Γαλλία ή το εξωτερικό)
- Έξοδα συμμετοχής στα διάφορα ταξίδια και σεμινάρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο των σπουδών.
Για περαιτέρω συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε :
Στην Υπηρεσία σπουδαστών και προπαρασκευαστικού κύκλου στο Στρασβούργο, τηλ. : 0033 3 88 21 44 44, φάξ.: 00 33 3 88 21 44 59 στο Παρίσι, τηλ.: 0033 1 44 41 85 00, φάξ.: 00 33 1 44 41 85 19

8. AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Οι σπουδαστές οφείλουν υποχρεωτικά να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη καθώς και για ασθένεια-ατύχημα καθ’όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης των μαθημάτων στη Γαλλία ή στο εξωτερικό (ή να ελέγξουν εάν η ασφάλισή τους από τη χώρα καταγωγής τους, ισχύει σε γαλλικό έδαφος) και να προσκομίσουν μία βεβαίωση που να το αναφέρει.
Ενδεικτικά μπορούν να απευθυνθούν στο:
Fac International,
56, rue de Londres 75008 Paris
τηλ.: 0033 1 44 70 77 77
φαξ : 0033 1 42 93 44 93
internet : www.fac-international.com

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο κάθε σπουδαστής των διεθνών κύκλων σπουδών να βεβαιωθεί ότι είναι καλυμμένος στο πλαίσιο της ασφάλισης «αστικής ευθύνης» για κάθε δραστηριότητα με την οποία θα πρέπει να ενασχοληθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή καθώς και για κάθε μετακίνησή του στη Γαλλία και το εξωτερικό.
 
* Σο συνημμένο αρχείο θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα.
 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Πληροφορίες για τα προγράμματα (αρχείο pdf 86 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved